كانال زايمان يا همان واژن بين فرج و دهانه رحم قرار گرفته است و بطور معمول ترشحات روشن يا سفيد رنگي از خود توليد ميكند تا محيط را مرطوب نگه دارد. اما در طول دوران تخمك گذاري به حالت شفاف تغيير ماهيت ميدهد و چسبناك ميشود، اين امر بر تخمك گذاري دلالت دارد و همان زمانيست كه زنان ميتوانند در آن باردار شوند.

طول كانال زايمان بين 10 تا 18 سانتي متر است. طول كانال زايمان در زنان مختلف، متفاوت است. كانال زايمان از لحاظ عرضي و طولي، حين رابطه جنسي گسترش ميابد. كانال زايمان در هنگام زايمان نيز باز و كشيده ميشود تا به كودك اجازه عبور دهد، اما پس از زايمان به اندازه طبيعي خود باز ميگردد.

 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران