سونوگرافي داپلر، روشي غير تهاجمي است كه با بكارگيري امواج صوتي با فركانس بالا (اولتراسوند يا ماوراء صوت) در تخمين و اندازه گيري جريان خون در رگ هاي كل بدن و همچنين گلبول هاي قرمز خون، مورد استفاده قرار ميگيرد.

 

سونوگرافي داپلر در تشخيص مشكلات زير به ما كمك ميكند:

-    لخته شدن خون

-    عملكرد ضعيف وريدها در رگ هاي پا (نارسايي وريدي)

-    نقص دريچه قلب و بيماري هاي مادرزادي

-    وجود يك شريان مسدود (انسداد شريان)

-    كاهش گردش خون در پا (بيماري عروق محيطي)

-    برآمدگي عروق (آنوريسم)

-    تنگي عروق

 

سونوگرافي داپلر قادر است سرعت جريان خون را از طريق اندازه گيري ميزان تغيير در فركانس خود، تخمين بزند. در طول سونوگرافي داپلر، يك تكنسين آموزش ديده در زمينه تصويربرداري اولتراسوند (سونوگرافيست)، يك دستگاه كوچك دستي (مبدل) كه به اندازه يك قالب صابون است را بر روي پوست ناحيه مورد نظر در بدن فشار ميدهد و در صورت لزوم به سمت ساير نواحي حركت ميدهد.

اين آزمايش ممكن است بعنوان جايگزيني براي روش هاي تهاجمي تر، مانند آرتريوگرافي و ونوگرافي باشد. در اين روش هاي تهاجمي، به منظور ايجاد تصاوير اشعه ايكس واضح تر، يك ماده رنگي به رگ هاي خوني تزريق ميشود.

همچنين سونوگرافي داپلر در بررسي آسيب به شريان ها يا نظارت بر درمان رگ ها و شريان ها به پزشك كمك ميكند.

 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران