منوی اصلی
بهترین متخصصین و مراکز مغزواعصاب و روان در تهران

فامسیکلوور

ّFamciclovir

دارو شناسی

فامسیکلوور برای درمان بیماری ویروسی زونا که نوعی بیماری ازخانواده تبخال است و همچنین برای عفونتهای ویروسی پوست تجویزمی شود.

این دارو برای درمان تبخال لب  (cold sores) وتبخال آلت تناسلی که عود کننده است، نیزتجویزمی شود.

دربیماران مبتلا به HIV  هم این دارو برای درمان عفونتهای راجعه غشاء مخاطی مانند تبخال لب و دهان و آلت تناسلی تجویزمی شود.

هرچند که فامسیکلووردرمان قطعی بیماری زونا  و تبخال نیست اما به کاهش درد کمک کرده و سرعت معالجه زخمهای تبخالی را بیشترمی کند.
این دارو رافقط  با نسخه پزشک  می توانید تهیه کنید.
این دارو به صورت قرص درداروخانه ها موجود است

پیش از مصرف

درتصمیم گیری برای استفاده از یک دارو، خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد. درانتخاب این دارو دقت کنید. حتما با نظر پزشک ازاین دارو استفاده کنید. نکات زیررا درنظرداشته باشید:
 

آلرژی و حساسیت
وجود هرگونه حساسیت به این دارو یا داروهای دیگررا به اطلاع پزشکتان برسانید. همچنین وجود هرگونه حساسیت به غذا، رنگ، مواد نگهدارنده و یا حیوانات را به پزشکتان اطلاع دهید. برای استفاده ازداروهای بدون نسخه حتما بروشورآنها را به دقت مطالعه کنید.

 

اطفال
هیچگونه اطلاعاتی درباره رابطه سن و اثرات این دارودرکودکان زیر18 سال ثابت نشده است.

 

سالمندان
مطالعات به روزشده مشکلات خاصی دررابطه با سن را نشان نمی دهد. اما به دلیل احتمال بیماریهای کلیوی درسالمندان ممکن است تنظیم دوزدارولازم باشد.

 

دوران بارداری
هرچند مطالعات انجام شده برروی حیوانات هیچ نشانه ای ازآسیب به جنین را نشان نداده است اما مطالعاتی که تا کنون برروی زنان باردار و یا حیوانات انجام شده وجود هرگونه اثر سوء برروی جنین را رد کرده است.

 

دوران شیردهی و مادران شیرده
مطالعات کافی برای تعیین میزان خطر درنوزادان درزمان مصرف این دارو توسط مادرانجام نشده است.

 

تداخلات دارویی
اگرچه بعضی ازداروها نباید با یکدیگرمصرف بشوند، اما گاهی اوقات لازم است دو دارو همزمان استفاده شوند حتی اگرتداخل دارویی داشته باشند.

درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد. درصورتی که هرنوع داروی دیگری چه با نسخه پزشک و چه بدون نسخه پزشک مصرف می کنید حتما یا پزشک خود درمیان بگذارید.
 

تداخلات دارویی دیگر
بعضی ازداروها را نباید باغذا و یا درنزدیکی وقت غذا و یا با غذاهای خاصی مصرف کرد چون ممکن است تداخل داروی پیش بیاید. استفاده ازالکل یا سیگاردرهنگام مصرف بعضی ازداروها هم ممکن است موجب تداخل دارویی بشود

نحوه مصرف

بهترین زمان برای شروع دارو در48 ساعت اول پس ازظاهرشدن نشانه های بیماری زونا (درد،سوزش،تاول) و یا در6 ساعت اول پس از ظاهرشدن تبخالهای تناسلی راجعه (درد،تاول) است.

فامسیکلوور را می شود با یا بودن غذا مصرف کرد.

دوره درمان را کامل کنید حتی اگر نشانه های بیماری پس ازچند روز متوقف شده باشد. دارو را به طور مرتب مصرف کنید و از مصرف دارو بیش از زمان تعیین شده توسط پزشک خودداری کنید.


میزان مصرف این دارو درافراد مختلف متفاوت است. دارو را طبق تجویز پزشک و یا برچسب روی دارو مصرف کنید. اطلاعات زیر فقط شامل دوزمتوسط این دارو است. اگردوز مصرفی شما متفاوت است، آن را فقط با نظرپزشک تغییر بدهید. 
 

مقدارمصرف شما بستگی به میزان دوزدارو دارد. همچنین تعداد دفعاتی که درطول روز دارو مصرف می کنید و فاصله بین دوزهای دارویی و نیز مدت زمان مصرف داروبستگی به بیماری شما دارد.
 

میزان مصرف اشکال خوراکی دار(قرص) برای درمان زونا
•    بزرگسالان- 500 میلی گرم هرهشت ساعت به مدت 7روز
•    کودکان- نحوه مصرف و دوز دارو باید توسط پزشک معین بشود.

 

برای متوقف کردن تبخال تناسلی راجعه
•    بزرگسالان- 250 میلی گرم دو باردرروز به مدت یک سال
•    کودکان-  نحوه مصرف و دوز دارو باید توسط پزشک معین بشود.

 

برای درمان تبخال ناحیه تناسلی راجعه
•    بزرگسالان- 1000 میلی گرم دوباردرروز به مدت یک روز
•    کودکان-  نحوه مصرف و دوز دارو باید توسط پزشک معین بشود.

 

برای درمان تبخال راجعه cold sore
•    بزرگسالان- 1500 میلی گرم به صورت تک دوز
•    کودکان-  نحوه مصرف و دوز دارو باید توسط پزشک معین بشود.

 

برای درمان عفونت تبخال راجعه دربیماران مبتلا به ایدز
•    بزرگسالان- 500 میلی گرم درروزبه مدت 7 روز
•    کودکان-  نحوه مصرف و دوز دارو باید توسط پزشک معین بشود.

 

درصورت فراموش کردن یک وعده دارویی چه کنیم؟
به محض یادآوری آن را مصرف کنید اما اگربه زمان مصرف دوزبعدی نزدیک هستید تا زمان مصرف دوزبعدی صبرکنید. برای جبران دوزفراموش شده میزان مصرف را دوبرابرنکنید.

 

درهنگام استفاده بیش ازحد و موارد اورژانسی چه کنیم؟
در این صورت با پزشک معالج خود تماس بگیرید.

 

درهنگام مصرف دارو چه موارد تغذیه ای را باید درنظرگرفت؟
اگرپزشک رژیم غذایی خاصی را توصیه نکرده است، رژیم معمولی و نرمال روزانه خود را ادامه دهید.

 

شیوه نگهداری ازدارو
دارو را درظرف دربسته دردمای معمولی اتاق نگهداری کنید و ازگرما، رطوبت، نورمستقیم و یخ زدگی محافظت کنید. داروهای اضافی را نگهداری نکنید.

ازپزشک خود بپرسید با داروهایی که استفاده نمی کنید چه باید کرد

اقدامات احتیاطی

اگر علائم بیماری درعرض چند روز کمتر نشد و یا بدترشد به پزشک خود اطلاع دهید.  محل تبخال را خشک و تمیزنگه دارید.  برای جلوگیری ازتحریک زخم (تاولها) لباس گشاد بپوشید.

این دارو دربعضی ازافراد ممکن است ایجاد سرگیجه،  خواب الودگی یا کم شدن هشیاری بشود.  درصورت بروز هریک ازاین عوارض رانندگی نکنید،  با ماشین آلات دقیق و یا هروسیله دیگری که ممکن است خطرسازباشد،  کارنکنید.

فامسیکلوورازانتقال تبخال تناسلی جلوگیری نمی کند.  برای جلوگیری ازمبتلا شدن شریک زندگی خود ازداشتن رابطه جنسی خودداری کنید.
 

عوارض جانبی

استفاده ازاین دارو ممکن است برروی دیگرمشکلات پزشکی شما اثرگذارباشد. وجود هرگونه بیماری دیگری را به اطلاع پزشک خود برسانید.

بخصوص مشکلات زیر:
•    عدم تحمل گالاکتوز
•    سوء جذب قند گالاکتوز
•    کمبود شدید لاکتوز- دربیمارانی با این شرایط این دارونباید تجویزشود.
•    در بیماریهای کلیوی با احتیاط مصرف شود. مشکلات کلیوی به دلیل کند شدن ازبین رفتن اثرات دارو ازبدن ممکن است تشدید شود.

مانند سایرداروها فامسیکلوورهم می تواند عوارض جانبی داشته باشد. اگرچه تمامی این عوارض دریک فرد مشاهده نمی شود اما درصورت بروز نیازبه مراقبتهای پزشکی دارند. 
درصورت مشاهده هریک ازعوارض زیر بلافاصله با پزشک خود تماس بگیرید:
•    مدفوع سیاه قیرمانند
•    خونریزی ازلثه
•    تاول، کنده شدن پوست، شل شدن پوست
•    وجود خون درادراریا مدفوع
•    لرز
•    مدفوع قرمزرنگ
•    سرفه
•    ادرارتیره رنگ
•    سرگیجه
•    تب
•    درد مفاصل و عضلات
•    ازدست دادن اشتها
•    وجود لکه های قرمربرروی پوست
•    چشمهای قرمزو ملتهب
•    گلودرد
•    وجود زخم و یا لکه های سفید برروی لب یا دردهان
•    نفس بدبو
•    خونریزی غیرعادی یا کبودی
•    استفراغ خونی
•    پوست یا چشمهای زرد

برخی ازاین عوارض نیازبه توجهات پزشکی ندارد. بعضی ازاین عوارض هم درطول درمان و هماهنگ شدن دارو با بدن ازبین می روند. همچنین پزشک شما ممکن است بتواند راههایی برای کم شدن این عوارض به شما نشان دهد.

اگراین عوارض طولانی و یا آزاردهنده هستند و اگرسؤالی دارید حتما با پزشک خود تماس بگیرید.
 

عوارض جانبی بیشتررایج:
•    گرفتگی عضلات
•    اسهال
•    سردرد
•    خونریزی شدید
•    تهوع
•    دل درد

 

عوارض جانبی  کمتررایج:
•    احساس پف کردگی
•    سوزش، ناتوانی درحرکت، خارش، بی حسی، فرورفتن سوزن دربدن، سوزن سوزن شدن
•    عدم تشخیص زمان، مکان و اشخاص
•    نفخ درمعده یا روده
•    کهیریا تاول
•    داشتن باورهای غلط که با دانستن واقعیت هم عوض نمی شوند
•    خارش پوست
•    تغییرات خلقی و روانی

•    نفخ موقتی
•    اگزما
•    قرمزی پوست
•    دیدن، شنیدن و یا احساس چیزهایی که وجود ندارد
•    هیجان غیرعادی، عصبی بودن، بی قراری

•    خستگی و ضعف یرعادی
•    استفراغ
•    خواب آلودگی غیرعادی
عوارض جانبی دیگری هم ممکن است اتفاق بیفتد که دراینجا ذکرنشده است. درصورت مشاهده با پزشک خود تماس بگیرید.

برای گرفتن توصیه های پزشکی درمورد عوارض جانبی با پزشکتان تماس بگیرید.

 

 

 

 

 

درمان بی خوابی بدون دارو
روی عکس زیر کلیک کنید:

تبخالزوناعفونتهای ویروسیعفونتهای ویروسی پوستبیماری ویروسی زونادرمان زونابیماری زوناویروس تبخالویروسدرمان تبخالتبخال تناسلیتبخال تناسلی راجعهایدز
مقالات مرتبط

ویدئو های سبز و سالم

درمان بی خوابی بدون دارو (کلیک کنید)
اینجا باهوش تر میشوید!
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه