منوی اصلی
بهترین متخصصین و مراکز مغزواعصاب و روان در تهران

آناگریلد

(Anagrelide (Oral Route

دارو شناسی

آناگریلد برای کاهش خطر لخته شدن خون در بیمارانی که  مبتلا به ترومبوسیتمی هستند (پلاکت بیش از حد در خون) استفاده می شود. این دارو تولید پلاکت در بدن را کاهش می دهد.
این دارو فقط با نسخه دکتر و در اشکال زیر موجود است:
کپسول

پیش از مصرف

در تصمیم گیری برای استفاده، بهتر است خطرات مربوط به این داروی مورد نظر گرفته شوند و در مقابل مزیت های آن قرار گیرند. این تصمیم توسط پزشک و شما گرفته می شود. برای این دارو، نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرند: 
آلرژی وحساسیت
اگر تاکنون واکنش غیرعادی و آلرژیک به این دارو یا هر داروی دیگری داشته اید، با پزشک خود در میان بگذارید.  به علاوه هرگونه حساسیت دیگر، مانند حساسیت غذایی، حساسیت به مواد نگهدارنده و حساسیت به حیوانات، را به پزشک خود اطلاع دهید. برای محصولات غیر تزریقی، دستورالعمل روی بسته بندی و ترکیبات دارو را با دقت مطالعه کنید..
اطفال

بررسی های اخیرا انجام شده بر تاثیرات این دارو بر روی کودکان، هیچ محدودیتی را در رابطه با استفاده از آن برای کودکان نشان نداده است. به هرحال این دارو برای کودکان زیر یک سال توصیه نمی شود.
سالمندان
مطالعات انجام شده تا به امروز هیچ مشکل و محدودیتی در رابطه بااستفاده این دارو بر روی سالمندان نشان نداده است.در بیماران کلیوی ،کبدی با احتیاط و حداقل میزان ممکن بکار رود.

دوران بارداری
بررسی های انجام شده بر روی حیوانات اثر سوء نشان داده اند و هیچ مطالعات کافی در زنان باردار وجود ندارد .
دوران شیردهی و مادران شیرده
مطالعاتی در مورد استفاده  این دارو در دوران شیردهی حاصل نشده است. برای استفاده، بهتر است خطرات مربوط به این داروی مورد نظر گرفته شوند و در مقابل مزیت های آن قرار گیرند. این تصمیم توسط پزشک و شما گرفته می شود.

تداخلات دارویی
 گرچه برخی داروها نباید همزمان با یکدیگر مصرف شوند، اما برخی موارد وجود دارند که با وجود تداخلات دارویی، بهتر است که به طور همزمان استفاده شوند. در اینگونه موارد پزشک به بیمار توصیه می کند که میزان مصرف داروها را تغییر دهد یا اقدامات احتیاطی دیگری را به وی گوش زد می کند. به هرحال هر داروی دیگری که مصرف می کنید (تجویز شده توسط پزشک یا داروهای موجود در بازار) را به پزشک خود اطلاع دهید. 
Amifampridine
Bepridil
Cisapride
Dronedarone
Mesoridazine
Pimozide
Piperaquine
Riociguat
Saquinavir
Sparfloxacin
Terfenadine
Thioridazine
Ziprasidone
استفاده این دارومعمولا با داروهای زیر توصیه نمیشود ، اما در شرایطی استعمال همزمان داروها ممکن است بهترین گزینه درمانی برای بیمار به شمار آید. در صورت استعمال هر داروی مشخص، پزشک ممکن است میزان یکی از داروهای تجویز شده را تغییر دهد. 
Abciximab
Abiraterone
Aceclofenac
Acemetacin
Alfuzosin
Alipogene Tiparvovec
Amiodarone
Amitriptyline
Amtolmetin Guacil
Apixaban
Apomorphine
Ardeparin
Argatroban
Aripiprazole
Arsenic Trioxide
Asenapine
Aspirin
Astemizole
Atazanavir
Azithromycin
Balofloxacin
Bedaquiline
Besifloxacin
Bivalirudin
Bromfenac
Bufexamac
Buserelin
Celecoxib
Certoparin
Chloroquine
Chlorpromazine
Choline Salicylate
Cilostazol
Ciprofloxacin
Citalopram
Clarithromycin
Clomipramine
Clonixin
Clopidogrel
Clozapine
Crizotinib
Cyclobenzaprine
Dabigatran Etexilate
Dabrafenib
Dalteparin
Danaparoid
Dasatinib
Degarelix
Delamanid
Desipramine
Desirudin
Deslorelin
Desvenlafaxine
Dexibuprofen
Dexketoprofen
Diclofenac
Diflunisal
Dipyridamole
Dipyrone
Disopyramide
Dofetilide
Dolasetron
Domperidone
Donepezil
Doxepin
Droperidol
Droxicam
Duloxetine
Ebastine
Edoxaban
Enoxacin
Enoxaparin
Enoximone
Eptifibatide
Eribulin
Erythromycin
Escitalopram
Ethinyl Estradiol
Etodolac
Etofenamate
Etoricoxib
Famotidine
Felbamate
Felbinac
Fenoprofen
Fepradinol
Feprazone
Fingolimod
Flecainide
Floctafenine
Fluconazole
Flufenamic Acid
Flumequine
Fluoxetine
Flurbiprofen
Fluvoxamine
Fondaparinux
Formoterol
Foscarnet
Fosphenytoin
Galantamine
Gatifloxacin
Gemifloxacin
Gonadorelin
Goserelin
Granisetron
Halofantrine
Haloperidol
Heparin
Histrelin
Hydroquinidine
Hydroxychloroquine
Ibuprofen
Ibuprofen Lysine
Ibutilide
Iloperidone
Imipramine
Inamrinone
Indomethacin
Itraconazole
Ivabradine
Ketoconazole
Ketoprofen
Ketorolac
Lapatinib
Lepirudin
Leuprolide
Levofloxacin
Levomilnacipran
Lomefloxacin
Lornoxicam
Loxoprofen
Lumefantrine
Lumiracoxib
Meclofenamate
Mefenamic Acid
Mefloquine
Meloxicam
Methadone
Methoxsalen
Metronidazole
Mexiletine
Mibefradil
Mifepristone
Milnacipran
Milrinone
Mizolastine
Morniflumate
Moxifloxacin
Nabumetone
Nadifloxacin
Nadroparin
Nafarelin
Naproxen
Nelfinavir
Nepafenac
Niflumic Acid
Nilotinib
Nimesulide
Norfloxacin
Octreotide
Ofloxacin
Olanzapine
Ondansetron
Oxaprozin
Oxyphenbutazone
Paliperidone
Panobinostat
Parecoxib
Parnaparin
Paroxetine
Pasireotide
Pazopanib
Pazufloxacin
Pefloxacin
Peginterferon Alfa-2b
Pentamidine
Perflutren Lipid Microsphere
Perphenazine
Phenindione
Phenprocoumon
Phenylbutazone
Phenylpropanolamine
Piketoprofen
Pipamperone
Piroxicam
Pixantrone
Posaconazole
Prasugrel
Probucol
Procainamide
Prochlorperazine
Proglumetacin
Promethazine
Propafenone
Propionic Acid
Propyphenazone
Proquazone
Protein C
Protriptyline
Prulifloxacin
Quetiapine
Quinidine
Quinine
Ranolazine
Reviparin
Rilpivirine
Risperidone
Ritonavir
Rivaroxaban
Rofecoxib
Rufloxacin
Salicylic Acid
Salsalate
Sertindole
Sertraline
Sevoflurane
Sodium Phosphate
Sodium Phosphate, Dibasic
Sodium Phosphate, Monobasic
Sodium Salicylate
Solifenacin
Sorafenib
Sotalol
Sulfinpyrazone
Sulindac
Sunitinib
Tacrolimus
Tamoxifen
Telaprevir
Telavancin
Telithromycin
Tenoxicam
Tetrabenazine
Thiabendazole
Tiaprofenic Acid
Ticagrelor
Ticlopidine
Tinzaparin
Tirofiban
Tizanidine
Tolfenamic Acid
Tolmetin
Tolterodine
Toremifene
Trazodone
Treprostinil
Trimipramine
Triptorelin
Valdecoxib
Vandetanib
Vardenafil
Vemurafenib
Venlafaxine
Vilanterol
Vilazodone
Vinflunine
Voriconazole
Vorinostat
Vortioxetine
Warfarin
Zileuton

تداخلات دارویی دیگر
برخی داروها نباید موقع صرف غذا یا  نزدیک به این زمان مصرف شوند. به علاوه ممکن است خوردن برخی غذاها و مصرف تنباکو و الکل در زمان تجویز این داروممنوع میباشد. در رابطه با تمام این محدودیت های دارویی و غذایی با پزشک متخصص خود مشورت کنید. استعمال همزمان داروها ممکن است بهترین گزینه درمانی برای بیمار به شمار آید. در صورت استعمال هر داروی مشخص، پزشک ممکن است میزان یکی از داروهای تجویز شده را تغییر دهد.   
سایر مشکلات پزشکی
وجود مشکلات دارویی دیگر نیز بر روی اثربخشی این دارو تاثیر خواهد داشت. هرگونه مشکل پزشکی را با دکتر خود در میان بگذارید، به ویژه وجود موارد زیر:
مشکلات خونریزی
نارسایی احتقانی قلب
بیماری یا سابقه قلبی
مشکلات ریتم قلبی
افت فشار خون (فشار خون پایین)
بیماری های کلیوی
بیماری های ریوی (به عنوان مثال، بیماری ریه بینابینی) با احتیاط استفاده شود زیرا ممکن است شرایط را بدتر کند.
بیماری های کبدی خفیف یا متوسط ، با احتیاط استفاده شود. اثرات ممکن است به دلیل دفع آهسته دارو از بدن افزایش یابد.
مشکل ریتم قلب (به عنوان مثال، سندرم QT مادرزادی)
هیپوکالمی (پتاسیم کم در خون) 
بیماری های کبدی شدید،  در بیماران مبتلا به این بیماری نباید استفاده شود.
 

نحوه مصرف

 این دارو توسط پزشک برای بهبود وضعیت فعلی شما تجویزشده است. بیش از حد وبیش از زمانی که  این دارو تجویز شده است،استفاده ننمایید.  شما میتوانید ایت دارو را با یا بدون غذا مصرف نمایید.
میزان مصرف
 بیمار می بایست طبق دستور العمل پزشک یا راهنمایی های موجود بر روی برچسب دارو اقدام به استفاده و مصرف دارو کند. مقدار داروی مصرفی به شدت بیماری و قدرت اثربخشی دارو بستگی دارد. تعداد دفعاتی که دارو در طی روز دریافت می شود، فاصله زمانی میان هر بار مصرف کپسول و دوره زمانی تعیین شده و مجاز برای استفاده از دارو به شدت بیماری و نوع دارو بستگی بسیار دارد.
اشکال خوراکی (کپسول):
برای ترومبوسیتمی:
بزرگسالان: در ابتدا، 0.5 میلی گرم چهار بار در روز و یا 1 میلی گرم دو بار در روز،حداقل برای 1 هفته استفاده شود. در صورت نیاز دکتر ممکن است میزان مصرف را  تنظیم کند.
کودکان:در ابتدا، 0.5 میلی گرم در روز . در صورت نیاز دکتر ممکن است میزان مصرف را  تنظیم کند .
در صورت فراموش کردن یک وعده ی دارویی چه کنیم؟
اگر بیمار، یک نوبت دارو را فراموش کند، به‌محض یادآوری، باید آن را مصرف کند. اگر نزدیک نوبت بعدی باشد، باید نوبت بعدی را حذف کند و سپس به برنامۀ داروییِ منظم‌ خود بازگردد. مقدار دارو را نباید دوبرابر کرد.
در هنگام استفاده ی بیش از حد و موارد اورژانسی چه کنیم؟
در این شرایط به نزدیکترین مرکز درمانی مراجعه نموده و چنانچه وضعیت بیمار بحرانی گشته و قادر به تنفس نمیباشد با مرکز فورییت های پزشکی تماس بگیرید.
در هنگام استفاده از دارو چه موارد تغذیه ای را باید در نظر گرفت؟
تا زمانیکه کتر معالجتان به شما رژیم غذایی خاصی را توصیه نکرده است رژیم معمولی و نرمال روزانه خود را ادامه دهید.
شیوه ی نگهداری از دارو
از قرار دادن دارو در معرض نور مستقیم خورشید، رطوبت و آتش خودداری کنید. 
دارو را از دسترس کودکان دور نگاه دارید. 
از مصرف داروهای تاریخ گذشته و قدیمی پرهیز کنید.
 و دارو در یخچال نگهداری شود.
از پزشک معالج خود سئوالاتی راجع به نحوه ی دور ریزی داروهای بی مصرف مطرح کنیم. 
 

اقدامات احتیاطی

مصرف‌کنندۀ دارو باید به‌طور منظم به پزشک خود مراجعه کند تا بهبود او را زیر نظر داشته‌باشد.
ممکن است برای بررسی اثرات ناخواسته آزمایش خون نیاز باشد .همچنین برای بررسی ریتم قلب ممکن است نیاز به یک آزمایش ECG (الکتروکاردیوگرام) باشد.
این دارو ممکن است باعث عوارض ناخواسته بر روی قلب شود. اگر دچار درد قفسه سینه، تنگی، یا ناراحتی، کاهش برون ده ادرار، گشادی رگ گردن، خستگی شدید، ضربان قلب سریع، تپش ، درد یا ناراحتی در بازوها، فک ، پشت یا گردن، تهوع یا استفراغ، تعریق، تورم صورت، انگشتان دست، پا و یا پایین پاها، مشکل تنفسی یا افزایش وزن شدید ، بلافاصله به دکتر مراجعه نمایید. این می تواند نشانه ای از یک مشکل جدی قلبی باشد.
این دارو ممکن است خطر خونریزی را افزایش دهد. با دکتر خود را بلافاصله اگر شما متوجه هر گونه خونریزی غیر معمول و یا کبودی،، مدفوع قیری، سیاه و سفید، وجود خون در ادرار یا مدفوع، و یا لکه های قرمز بر روی پوست خود شدید ، بلافاصله به دکتر مراجعه نمایید.

اگر دچار هر گونه تغییرات در ریتم قلب خود شدید با دکتر خود تماس بگیرید. ممکن است احساس سرگیجه یا ضعف، و یا ضربان قلب سریع، تپش کنید. 
اگر دچار مشکلات تنفسی، سرفه، تب، ضربان قلب سریع، یا تنگی نفس شدید ، بلافاصله به دکتر مراجعه نمایید. این می تواند نشانه ای از یک مشکل جدی ریوی باشد .
به طور ناگهانی و بدون مشورت با پزشک مصرف دارو را قطع نکنید .ممکن است قبل از توقف دارو به طور کامل نیاز به کاهش دارو باشد. انجام این کار می تواند باعث شود سطح پلاکت در خون به سرعت افزایش یابد.

از آسپرین یا محصولات حاوی آسپیرین استفاده نکنید زیرا ممکن است پلاکت خون را تحت تاثیر قرار دهد. بدون مشورت با پزشک از هیچ دارویی دیگری استفاده نکنید مگر با تجویز دکتر. این شامل داروها و مکمل های گیاهی یا ویتامین با نسخه یا بدون نسخه [OTC] می شود. 
 

عوارض جانبی

به همراه تاثیرات مفید، هر دارو دارای اثرات ناخواسته ای نیز می باشد. گرچه تمام این عوارض جانبی اتفاق نمی افتند، اما در صورت مشاهده ی هرکدام از آنها درمان های فوری نیاز خواهد بود. در صورتی که هر یک از عوارض زیر را مشاهده کردید، فورا به پزشک مراجعه کنید: 
عوارض شایع
نفخ یا ورم صورت، بازوها، دست، پایین پاها
بدن درد 
سوزش، خارش، بی حسی، سوزن سوزن شدن
درد قفسه سینه
سرفه کردن
مشکل تنفسی  
خشکی و یا درد  گلو
ضربان قلب سریع، نامنظم، تپش
تب
خشن بودن صدا
افزایش سریع وزن 
آبریزش بینی
غدد متورم در گردن
تنگی در قفسه سینه
مشکل با بلع
تغییرات صدا
عوارض غیرشایع
اضطراب
تاری دید
سوزش در هنگام ادرار
لرز
عرق سرد
گیجی
کاهش برون ده ادرار
کم شدن آب بدن
دفع ادرار دردناک
گشادی رگ گردن
سرگیجه، غش، و سبکی سر هنگام بلند شدن ناگهانی یا نشستن
خستگی شدید
احساس ناراحتی و یا بیماری
سردرد
تنفس نامنظم
درد مفاصل
تاولهای بزرگ، تخت، آبی، یا بنفش در پوست
از دست دادن اشتها
درد عضلانی 
تهوع یا استفراغ
تنفس پر سر و صدا
پوست رنگپریده
قرمزی پوست صورت، گردن، بازوها، و گاهی اوقات، قسمت بالای قفسه سینه
درد شدید یا فشار در قفسه سینه یا فک، گردن، کمر، یا دستان
سردرد شدید ناگهانی
تورم، درد غدد لنفاوی در گردن، زیر بغل یا کشاله ران
مشکل خواب
خونریزی غیر معمول و یا کبودی
خستگی یا ضعف غیر معمول
استفراغ خون و یا موادی که  به رنگ قهوه ای باشد
افزایش وزن
عوارض ناشناخته
درد شکم یا معده 
مدفوع خاکستری 
ادرار تیره
کاهش اشتها
سرفه خشک
احساس خستگی یا ضعف
تنفس سریع
راش پوستی یا خارش
چشمان و یا پوست زرد 
برخی عوارض جانبی نیازی به درمان ندارند و پس از مطابقت بدن با دارو، به خودی خود برطرف می شوند. به علاوه پزشک می تواند روش هایی برای مقابله و پیشگیری از بروز این عوارض ارائه دهد. در صورتی که هر یک از عوارض زیر برای شما ایجاد مشکل کرده و یا پس از گذشت زمان برطرف نشدند، به پزشک خود مراجعه کنید.
عوارض شایع 
اسیدی شدن معده 
کمر درد
آروغ زدن
اسهال
هوای اضافی و یا گاز در معده یا روده
احساس ناراحتی و یا بیماری
سوزش معده
کهیر یا تاول
سوء هاضمه
فقدان یا از دست دادن قدرت
درد
ناراحتی معده
عوارض غیرشایع 
سوزش در قفسه سینه و معده
تغییری در بینایی
گیجی
یبوست
ادامه زنگ یا وزوز یا دیگر سر و صدا های غیر قابل توضیح در گوش
افسردگی
مشکل با حرکت
دوبینی
ریزش مو و یا نازک شدن مو
از دست دادن شنوایی
اختلال در بینایی
افزایش حساسیت پوست به نور خورشید
گرفتگی عضلات پا
از دست دادن حافظه
درد عضلانی ی
قرمزی یا تغییر رنگ در پوست
آفتاب سوختگی شدید
خواب آلودگی یا خواب آلودگی غیر معمول
گرفتگی بینی 
تورم یا التهاب دهان
تورم مفاصل
پس از استفاده این دارو عوارض دیگری هم ممکن است مشاهده شود که در اینجا ذکر نشده است در صورت مشاهده ی هرگونه علائم خطرناک به پزشک مراجعه کنید.


 

درمان بی خوابی بدون دارو
روی عکس زیر کلیک کنید:

داروی قلبی عروقیکاهش خطر لخته شدن خونآناگریلدترومبوسیتمیپلاکت بیش از حد در خون
مقالات مرتبط
درمان بی خوابی بدون دارو (کلیک کنید)
اینجا باهوش تر میشوید!
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه