منوی اصلی
بهترین متخصصین و مراکز مغزواعصاب و روان در تهران

دونپزیل

(Donepezil (Oral Route

دارو شناسی

این دارو برای درمان از دست دادن حافظه و تغییرات ذهنی مرتبط با بیماری آلزایمر خفیف، متوسط یا شدید استفاده می شود. این دارو آلزایمر را درمان نمی کند بلکه از بدتر شدن این بیماری جلوگیری می کند . 

این دارو فقط با نسخه دکتر و در اشکال زیر موجود است:

قرص تجزیه نشدنی
قرص
 

پیش از مصرف

در تصمیم گیری برای استفاده، بهتر است خطرات مربوط به این داروی مورد نظر گرفته شوند و در مقابل مزیت های آن قرار گیرند. این تصمیم توسط پزشک و شما گرفته می شود. برای این دارو، نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرند: 
آلرژی وحساسیت
اگر تاکنون واکنش غیرعادی و آلرژیک به این دارو یا هر داروی دیگری داشته اید، با پزشک خود در میان بگذارید.  به علاوه هرگونه حساسیت دیگر، مانند حساسیت غذایی، حساسیت به مواد نگهدارنده و حساسیت به حیوانات، را به پزشک خود اطلاع دهید. برای محصولات غیر تزریقی، دستورالعمل روی بسته بندی و ترکیبات دارو را با دقت مطالعه کنید..
اطفال
مطالعات مناسب در مورد ارتباط سن با اثرات دونپزیل  در کودکان انجام نشده است. ایمنی و اثر بخشی ثابت نشده است. 
سالمندان
اگر چه مطالعات مناسب در رابطه سن با اثرات دونپزیل درسالمندان انجام نشده است، هیچ مشکل و محدودیتی در رابطه بااستفاده این دارو در سالمندان انتظار نمی رود.دراین بیماران  قلبی و کلیوی با احتیاط و حداقل میزان ممکن بکار رود.
دوران بارداری
مطالعات حیوانی اثر سوء نشان داده اند و هیچ مطالعات کافی در زنان باردار وجود ندارد.
دوران شیردهی و مادران شیرده
مطالعات کافی در مورد استفاده از این دارو در دوران شیردهی و تهدید نوزاد وجود ندارد.  برای استفاده، بهتر است قبل از استفاده این دارو به هنگام شیردهی خطرات مربوط به مصرف  این دارو در مقابل مزیت های آن قرار گیرند.

تداخلات دارویی
 گرچه برخی داروها نباید همزمان با یکدیگر مصرف شوند، اما برخی موارد وجود دارند که با وجود تداخلات دارویی، بهتر است که به طور همزمان استفاده شوند. در اینگونه موارد پزشک به بیمار توصیه می کند که میزان مصرف داروها را تغییر دهد یا اقدامات احتیاطی دیگری را به وی گوش زد می کند. به هرحال هر داروی دیگری که مصرف می کنید (تجویز شده توسط پزشک یا داروهای موجود در بازار) را به پزشک خود اطلاع دهید. 
Amifampridine
Bepridil
Cisapride
Dronedarone
Fluconazole
Ketoconazole
Mesoridazine
Pimozide
Piperaquine
Posaconazole
Saquinavir
Sparfloxacin
Terfenadine
Thioridazine
Ziprasidone
استفاده این دارومعمولا با داروهای زیر توصیه نمیشود ، اما در شرایطی استعمال همزمان داروها ممکن است بهترین گزینه درمانی برای بیمار به شمار آید. در صورت استعمال هر داروی مشخص، پزشک ممکن است میزان یکی از داروهای تجویز شده را تغییر دهد. 

Abiraterone
Acetophenazine
Aclidinium
Acrivastine
Alcaftadine
Alfentanil
Alfuzosin
Amantadine
Ambenonium
Amdinocillin
Amdinocillin Pivoxil
Amineptine
Aminophylline
Amiodarone
Amitriptyline
Amitriptylinoxide
Amobarbital
Amoxapine
Amphetamine
Ampicillin
Anagrelide
Anisotropine
Antazoline
Apomorphine
Aprepitant
Aprobarbital
Aripiprazole
Arsenic Trioxide
Asenapine
Astemizole
Atazanavir
Atomoxetine
Atropine
Azatadine
Azelastine
Azithromycin
Azlocillin
Bacampicillin
Baclofen
Bedaquiline
Belladonna Alkaloids
Benperidol
Benzphetamine
Bepotastine
Bitter Orange
Boceprevir
Bornaprine
Bosentan
Bromodiphenhydramine
Bromperidol
Brompheniramine
Buclizine
Bupivacaine
Buprenorphine
Bupropion
Buserelin
Butabarbital
Butalbital
Butorphanol
Butriptyline
Butylscopolamine
Carbamazepine
Carbenicillin
Carbinoxamine
Ceritinib
Chlorambucil
Chloroquine
Chlorotrianisene
Chlorpheniramine
Chlorphenoxamine
Chlorpromazine
Cimetropium
Cinacalcet
Cinnarizine
Ciprofloxacin
Citalopram
Clarithromycin
Clemastine
Clemizole
Clidinium
Clobazam
Clomipramine
Cloxacillin
Clozapine
Cobicistat
Cocaine
Codeine
Conivaptan
Conjugated Estrogens
Crizotinib
Cyclacillin
Cyclizine
Cyclobenzaprine
Cyclopentolate
Cyclosporine
Cyproheptadine
Dabrafenib
Darifenacin
Darunavir
Dasatinib
Degarelix
Delamanid
Delavirdine
Demecarium
Desipramine
Deslorelin
Desvenlafaxine
Dexamethasone
Dexbrompheniramine
Dexchlorpheniramine
Dextroamphetamine
Dibenzepin
Dicloxacillin
Dicyclomine
Dienestrol
Diethylstilbestrol
Difenoxin
Dihydrocodeine
Diltiazem
Dimenhydrinate
Dimethindene
Diphenhydramine
Diphenylpyraline
Disopyramide
Distigmine
Dixyrazine
Dofetilide
Dolasetron
Domperidone
Dothiepin
Doxepin
Doxylamine
Droperidol
Duloxetine
Ebastine
Echothiophate
Edrophonium
Efavirenz
Eliglustat
Emedastine
Enflurane
Enzalutamide
Epinastine
Eribulin
Erythromycin
Escitalopram
Eslicarbazepine Acetate
Esterified Estrogens
Estradiol
Estramustine
Estriol
Estrone
Estropipate
Ethinyl Estradiol
Ethopropazine
Etravirine
Famotidine
Felbamate
Fentanyl
Fesoterodine
Fingolimod
Flavoxate
Flecainide
Floxacillin
Flunarizine
Fluoxetine
Fluphenazine
Fluvoxamine
Formoterol
Fosaprepitant
Foscarnet
Fosphenytoin
Galantamine
Gatifloxacin
Gemifloxacin
Glycopyrrolate
Gonadorelin
Goserelin
Granisetron
Guanidine
Halofantrine
Haloperidol
Hetacillin
Histrelin
Homatropine
Hydrocodone
Hydromorphone
Hydroquinidine
Hydroxyamphetamine
Hydroxychloroquine
Hydroxyzine
Hyoscyamine
Ibutilide
Idelalisib
Iloperidone
Imatinib
Imipramine
Indalpine
Indinavir
Iprindole
Isoflurophate
Isoniazid
Isopropamide
Itraconazole
Ivabradine
Ketamine
Ketotifen
Lapatinib
Leuprolide
Levocabastine
Levofloxacin
Levomilnacipran
Levorphanol
Lidocaine
Lindane
Lisdexamfetamine
Lithium
Lofepramine
Lopinavir
Loxapine
Lumefantrine
Mebeverine
Mebhydrolin
Meclizine
Mefenamic Acid
Mefloquine
Melitracen
Melperone
Mepenzolate
Meperidine
Mephobarbital
Mestranol
Methadone
Methamphetamine
Methantheline
Methdilazine
Methicillin
Methixene
Methohexital
Methotrimeprazine
Methylphenidate
Metopimazine
Metronidazole
Mezlocillin
Miconazole
Mifepristone
Milnacipran
Mitotane
Mizolastine
Modafinil
Moricizine
Morphine
Moxifloxacin
Nafarelin
Nafcillin
Nalbuphine
Nalidixic Acid
Nefazodone
Nelfinavir
Neostigmine
Netupitant
Nevirapine
Niaprazine
Nilotinib
Norfloxacin
Nortriptyline
Octreotide
Ofloxacin
Olanzapine
Olopatadine
Ondansetron
Opipramol
Orphenadrine
Oxacillin
Oxatomide
Oxcarbazepine
Oxybutynin
Oxycodone
Oxymorphone
Paliperidone
Panobinostat
Paroxetine
Pasireotide
Pazopanib
Peginterferon Alfa-2b
Penicillin G
Penicillin V
Pentamidine
Pentazocine
Pentobarbital
Perazine
Perflutren Lipid Microsphere
Periciazine
Perphenazine
Phenindamine
Pheniramine
Phenobarbital
Phenylpropanolamine
Phenyltoloxamine
Phenytoin
Physostigmine
Pinaverium
Pipamperone
Piperacillin
Pipotiazine
Pirenzepine
Pivampicillin
Pizotyline
Polyestradiol Phosphate
Prednisolone
Prednisone
Primidone
Probucol
Procainamide
Procaine
Prochlorperazine
Promazine
Promestriene
Promethazine
Propafenone
Propantheline
Propicillin
Propiverine
Propizepine
Propoxyphene
Protriptyline
Pyrilamine
Quetiapine
Quinestrol
Quinidine
Quinine
Ranolazine
Remifentanil
Rifabutin
Rifampin
Rifapentine
Rilpivirine
Risperidone
Ritonavir
Rivastigmine
Scopolamine
Secobarbital
Sertindole
Sertraline
Sevoflurane
Sibutramine
Sodium Phosphate
Sodium Phosphate, Dibasic
Sodium Phosphate, Monobasic
Solifenacin
Sorafenib
Sotalol
St John's Wort
Succinylcholine
Sufentanil
Sulbenicillin
Sultamicillin
Sunitinib
Tacrine
Tacrolimus
Tamoxifen
Tapentadol
Telaprevir
Telavancin
Telithromycin
Temocillin
Terbinafine
Tetrabenazine
Theophylline
Thiethylperazine
Thiopental
Thiopropazate
Thioproperazine
Thonzylamine
Tianeptine
Tibolone
Ticagrelor
Ticarcillin
Timiperone
Tiotropium
Tipranavir
Tizanidine
Tolterodine
Toremifene
Tramadol
Trazodone
Trifluoperazine
Triflupromazine
Trimeprazine
Trimipramine
Tripelennamine
Triprolidine
Triptorelin
Tropicamide
Trospium
Umeclidinium
Valethamate
Vandetanib
Vardenafil
Vemurafenib
Venlafaxine
Verapamil
Vilanterol
Vinflunine
Voriconazole
Vorinostat

تداخلات دارویی دیگر
برخی داروها نباید موقع صرف غذا یا  نزدیک به این زمان مصرف شوند. به علاوه ممکن است خوردن برخی غذاها و مصرف تنباکو و الکل در زمان تجویز این داروممنوع میباشد. در رابطه با تمام این محدودیت های دارویی و غذایی با پزشک متخصص خود مشورت کنید. استعمال همزمان داروها ممکن است بهترین گزینه درمانی برای بیمار به شمار آید. در صورت استعمال هر داروی مشخص، پزشک ممکن است میزان یکی از داروهای تجویز شده را تغییر دهد.   
Grapefruit Juice
سایر مشکلات پزشکی
وجود مشکلات دارویی دیگر نیز بر روی اثربخشی این دارو تاثیر خواهد داشت. هرگونه مشکل پزشکی را با دکتر خود در میان بگذارید، به ویژه وجود موارد زیر:
سابقه آسم
سابقه بیماری های ریوی
سابقه زخم های گوارشی
سلبقه تشنج
انسداد دستگاه ادراری یا مشکل در دفع ادرار، این دارو ممکن است شرایط را بدتر کند.
مشکلات قلبی ،این  دارو ممکن است باعث عوارض ناخواسته و ضربان قلب شود.
بیماری کبدی
کمبود وزن بدن (زیر 50 کیلوگرم ) 
 

نحوه مصرف

 این دارو توسط پزشک برای بهبود وضعیت فعلی شما تجویزشده است. بیش از حد وبیش از زمانی که  این دارو تجویز شده است،استفاده ننمایید.  
این دارو باید بهنگام خواب مصرف شود مگر اینکه دکتر به گونه ای دیگر دستور داده باشد. این دارو می توان با غذا یا بدون غذا و یا  با معده پر و خالی مصرف کرد.قرص را کاملا ببلعیدو از  شکستن، یا جویدن آن خودداری نماییید.
برای بیمارانی که  از قرص تجزیه نشدنی این دارو استفاده می کنند:
اطمینان حاصل کنید که دست شما خشک باشد.
بلافاصله و بصورت مستقیم قرص را در بالای زبان قار دهید .
قرص را قورت ندهید. این قرص در عرض چند ثانیه حل خواهد شد، و شما می توانید  آن را با بزاق خود را فرو ببرد.پس از حل شدن قرص یک لیوان آب بنوشید.

برای بیمارانی که از محلول این دارو استفاده می کنند:

قبل از مصرف بطری را  خوب تکان دهید .
از یک قاشق ، سرنگ پلاستیکی، و یا یک فنجان اندازه گیری مشخص شده برای اندازه گیری دقیق استفاده نمایید.
اگر میزان مصرف 5 میلی گرم است، شما باید 5 میلی لیتر از این دارو را مصرف کنید.
اگر میزان مصرف 10 میلی گرم است، شما باید 10 میلی لیتر از این دارو را مصرف نمایید.
میزان مصرف
 بیمار می بایست طبق دستور العمل پزشک یا راهنمایی های موجود بر روی برچسب دارو اقدام به استفاده و مصرف دارو کند. مقدار داروی مصرفی به شدت بیماری و قدرت اثربخشی دارو بستگی دارد. تعداد دفعاتی که دارو در طی روز دریافت می شود، فاصله زمانی میان هر بار مصرف کپسول و دوره زمانی تعیین شده و مجاز برای استفاده از دارو به شدت بیماری و نوع دارو بستگی بسیار دارد.
اشکال خوراکی (قرص تجزیه شدنی، محلول خوراکی و قرص):
برای بیماری آلزایمر از خفیف تا متوسط :
بزرگسالان: 5 میلی گرم بهنگام خواب.در صورت نیاز ممکن است دکتر میزان مصرف را افزایش دهد. گرچه ،معمولا میزان مصرف بیش از 10 میلی گرم در روز نیست.
کودکان :استفاده و میزان مصرف باید توسط دکتر تعیین شود.
برای بیماری آلزایمر از متوسط تا شدید :
بزرگسالان:10 میلی گرم بهنگام خواب . در صورت نیاز ممکن است دکتر میزان مصرف را افزایش دهد. گرچه ،معمولا میزان مصرف بیش از 23 میلی گرم در روز نیست.
کودکان: استفاده و میزان مصرف باید توسط دکتر تعیین شود.
در صورت فراموش کردن یک وعده ی دارویی چه کنیم؟
اگر بیمار، یک نوبت دارو را فراموش کند، به‌محض یادآوری، باید آن را مصرف کند. اگر نزدیک نوبت بعدی باشد، باید نوبت بعدی را حذف کند و سپس به برنامۀ داروییِ منظم‌ خود بازگردد. مقدار دارو را نباید دوبرابر کرد.
در هنگام استفاده ی بیش از حد و موارد اورژانسی چه کنیم؟
در این شرایط به نزدیکترین مرکز درمانی مراجعه نموده و چنانچه وضعیت بیمار بحرانی گشته و قادر به تنفس نمیباشد با مرکز فورییت های پزشکی تماس بگیرید.
در هنگام استفاده از دارو چه موارد تغذیه ای را باید در نظر گرفت؟
تا زمانیکه کتر معالجتان به شما رژیم غذایی خاصی را توصیه نکرده است رژیم معمولی و نرمال روزانه خود را ادامه دهید.
شیوه ی نگهداری از دارو
از قرار دادن دارو در معرض نور مستقیم خورشید، رطوبت و آتش خودداری کنید. 
دارو را از دسترس کودکان دور نگاه دارید. 
از مصرف داروهای تاریخ گذشته و قدیمی پرهیز کنید.
دارو در یخچال نگهداری شود.
از پزشک معالج خود سئوالاتی راجع به نحوه ی دور ریزی داروهای بی مصرف مطرح کنیم. 
 

اقدامات احتیاطی

مصرف‌کنندۀ دارو باید به‌طور منظم به پزشک خود مراجعه کند تا بهبود او را زیر نظر داشته‌باشد.
قبل از انجام هر گونه عمل جراحی و به هنگام مراجعه به دندان پزشک استفاده از این دارو را گزارش دهید.مصرف دونپزیل همراه با داروهای خاص  که در طول عمل جراحی و یا درمان های دندانپزشکی استفاده می شود ممکن است باعث افزایش اثرات ناخواسته شود.

این دارو ممکن است باعث کسلی، سرگیجه، یا هشیاری کمتر نسبت به طور معمول شود. باید در رانندگی و کار با وسایل خطرناک و وسایلی که به دقت نیاز دارند، احتیاط کرد. برخی افراد در طی مصرف این دارو دچار خواب‌آلودگی و کاهش سطح هشیاری می‌شوند.

بهنگام مصرف این دارو ممکن است دچار مشکلاتی از قبیل تهوع، استفراغ شدید، از دست دادن اشتها، اسهال و کاهش وزن شوید .اگر دچار این مشکلات شدید حتما به دکتر مراجعه نمایید .

بلافاصله به پزشک مراجعه نمایید اگر دچار این علائم شدید: مدفوع قیری خونی یا سیاه و سفید، یبوست، درد شدید معده، استفراغ خون و یا موادی قهوه ای رنگ. ممکن است علائم خونریزی معده یا روده باشد.

مصرف بیش از حد این دارو ممکن است باعث تشنج و یا اثرات جدی بر قلب و تنفس شما شود. علائم مصرف بیش از حد عبارتند از: تعریق ، فشار خون پایین، ضعف عضلانی، تهوع شدید، استفراغ شدید، کاهش سرعت ضربان قلب و مشکلات تنفسی.

همزمان با مصرف این دارو از داروهای دیگر استفاده نکنید ، مگر اینکه با دکتر مشورت کرده باشید که این شامل داروها ی با نسخه یا آزاد[OTC]  و مکمل های گیاهی و ویتامینها می شود.
 

عوارض جانبی

به همراه تاثیرات مفید، هر دارو دارای اثرات ناخواسته ای نیز می باشد. گرچه تمام این عوارض جانبی اتفاق نمی افتند، اما در صورت مشاهده ی هرکدام از آنها درمان های فوری نیاز خواهد بود. در صورتی که هر یک از عوارض زیر را مشاهده کردید، فورا به پزشک مراجعه کنید: 
عوارض شایع

اسهال
از دست دادن اشتها
گرفتگی عضلانی
حالت تهوع
مشکل در خواب
خستگی یا ضعف غیر معمول
استفراغ
عوارض غیرشایع

اختلال در خواب
یبوست
سرگیجه
خواب آلودگی
غش
تکرر ادرار
سردرد
درد ، سفتی، تورم مفاصل
افسردگی
درد
خونریزی و یا کبودی غیر معمول 
کاهش وزن
عوارض نادر

مدفوع قیری سیاه و سفید
نفخ
ادرار خونی یا ابری
تاری دید
سوزش
آب مروارید
لرز
عدم تعادل
گیجی
سرفه 
کاهش ادرار
دفع ادرار همراه با  درد
خشکی دهان
سوزش چشم
تب
نیاز مکرر به دفع ادرار
فشار خون بالا و یا پایین
کهیر
گرگرفتگی
افزایش میل جنسی 
افزایش ضربان قلب و تنفس
افزایش تعریق
افزایش نیاز به دفع ادرار در طول شب
ضربان قلب نامنظم
خارش
ازدست دادن کنترل مثانه
از دست دادن کنترل روده
تغییرات روانی از جمله گریه غیر طبیعی، پرخاشگری، اضطراب، توهم، تحریک پذیری، عصبانیت، بی قراری
گرفتگی بینی
درد در قفسه سینه، قسمت فوقانی معده، یا گلو
مشکلات گفتاری
آبریزش بینی
تشنگی شدید
تنگی نفس
عطسه
گلو درد
چشمهای گود رفته
تنگی در قفسه سینه
لرزش
خس خس
پوست چروکیده
عوارض ناشناخته

درد پا، یا معده
خونریزی لثه
درد قفسه سینه یا احساس ناراحتی
اغماء
تشنج
ادرار تیره
ضربان قلب سریع یا نامنظم
خستگی
تورم
ضعف و خستگی عمومی 
تب شدید
افزایش تشنگی
سوء هاضمه
مدفوع رنگ روشن
درد عضلانی و گرفتگی عضلات
تهوع و استفراغ
خون دماغ
درد در معده، پهلو و یا شکم
راش
دیدن، شنیدن، و یا احساس چیزهایی که وجود ندارد،
تشنج
گرفتگی شدید عضلانی
تهوع شدید
ضربان قلب کند یا نامنظم
دل درد
تعریق
تورم صورت، مچ پا، و یا دست
خستگی
پوست رنگ پریده 
درد شکم یا معده 
زردی چشم و پوست
برخی عوارض جانبی نیازی به درمان ندارند و پس از مطابقت بدن با دارو، به خودی خود برطرف می شوند. به علاوه پزشک می تواند روش هایی برای مقابله و پیشگیری از بروز این عوارض ارائه دهد. در صورتی که هر یک از عوارض زیر برای شما ایجاد مشکل کرده و یا پس از گذشت زمان برطرف نشدند، به پزشک خود مراجعه کنید.

علائم مصرف بیش از حد

تشنج 
افزایش تعریق
افزایش ضعف عضلانی
فشار خون پایین
تهوع شدید
استفراغ شدید
کاهش سرعت ضربان قلب
مشکلات تنفسی 
پس از استفاده این دارو عوارض دیگری هم ممکن است مشاهده شود که در اینجا ذکر نشده است در صورت مشاهده ی هرگونه علائم خطرناک به پزشک مراجعه کنید.


 

درمان بی خوابی بدون دارو
روی عکس زیر کلیک کنید:

زوال عقلاز دست دادن حافظهتغییرات ذهنیآلزایمر
مقالات مرتبط
درمان بی خوابی بدون دارو (کلیک کنید)
اینجا باهوش تر میشوید!
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه