منوی اصلی
بهترین متخصصین و مراکز مغزواعصاب و روان در تهران

جمی فلوکساسین ( خوراکی )

(Gemifloxacin (Oral Route

دارو شناسی

جمی فلوکساسین برای درمان برونشیت و ذات الریه ناشی از عفونت های باکتریایی استفاده می شود.

 

جمی فلوکساسین متعلق به دسته ی دارویی شناخته شده تحت عنوان " آنتی بیوتیک کینولون " است. این دارو، با کشتن باکتری ها و یا جلوگیری از رشد آنها باعث بهبودی بیماری می شود. با این حال، سرماخوردگی، آنفولانزا یا عفونت های ویروسی را درمان نمی کند.

 

این دارو فقط با نسخه پزشک در اختیار بیمار قرار می گیرد.


 

اشکال دارویی:

 • قرص

پیش از مصرف

در صورتيكه تصميم به مصرف دارويی داريد همه جوانب آن بايد به دقت بررسی گردد. اين تصميمی است كه شما و پزشكتان می گيريد. درمورد مصرف اين دارو موارد زير بايد درنظر گرفته شود:

 

آلرژی و حساسیت
در صورت بروز هرگونه واکنش آلرژیک یا غیر معمول، به هر دارویی و یا این داروی خاص حتما پزشک معالج خود را مطلع سازید. همچنین درمانگران را آگاه نمایید از وجود حساسیت هایی که نسبت به برخي مواد غذايي، رنگ ها ، مواد نگهدارنده و يا حيوانات دارید. در صورتيكه  بدون تجويز پزشك قصد استفاده از اين دارو را داريد حتما بروشور و يا توضيحات مندرج روي بسته را با دقت مطالعه فرماييد.

 

اطفال
مطالعات دقیق و کافی انجام شده تا به امروز، رابطه ایی بین سن و میزان اثر بخشی جمی فلوکساسین در کودکان نشان نداده اند. همچنین، اثربخشی و ایمنی این دارو تایید نشده است.

 

سالمندان
مطالعات دقیق و کافی انجام شده تا به امروز حاکی از اثر بخشی این دارو در سالمندان بوده است و اثر سویی در این زمینه گزارش نشده است.  در هرصورت اقدامات احتیاطی برای سالخوردگان باید در نظر گرفته شود، زیرا به علت کهولت سن  بیشتر در معرض بیماری های وابسته به سن قلبی – ریوی و کلیوی هستند. بنابراین، دوز و میزان مصرف جمی فلوکساسین باید به دقت بررسی شود.

 

دوران بارداری
مطالعات بر حیوانات نشاندهنده ی اثرات منفی این دارو بودند. با این حال، مطالعات کافی در خصوص اثرات این دارو در زنان باردار وجود ندارد.

 

دوران شیردهی و مادران شیرده
تحقيقات خاصی در خصوص اثر بخشی این دارو بر زنان شيرده صورت نگرفته است. پيش از مصرف اين دارو در زنان شيرده همه جوانب مثبت و منفی آن بايد درنظر گرفته شود.

 

 

تداخلات دارویی
بی شک هيچ دارويی نبايد همزمان مصرف شود، اما در برخی موارد با وجود رخ دادن تداخل دارويی، ممكن است نياز به مصرف همزمان دو داروی مختلف باشد. در چنين مواردی ممكن است پزشک مقدار مصرف دارو را تغيير دهد و يا داروی ديگری تجويز كند. بنابراين در صورت مصرف دارویی ديگر آنرا با پزشک خود مطرح سازيد.


استفاده از این دارو با هرکدام از داروهای زیر توصیه نمی شود. در صورت ضرورت تجویز، پزشک ممکن است تغییراتی در الگوی صرف دارو ومیزان دوز مصرفی اعمال نماید.

 • Amifampridine
 • Bepridil
 • Cisapride
 • Dronedarone
 • Mesoridazine
 • Pimozide
 • Piperaquine
 • Saquinavir
 • Sparfloxacin
 • Terfenadine
 • Thioridazine
 • Ziprasidone

 

استفاده از این دارو با هرکدام از داروهای زیر توصیه نمی شود. در صورت ضرورت تجویز، پزشک ممکن است تغییراتی در الگوی مصرف دارو ومیزان دوز مصرفی اعمال نماید.

 • Acarbose
 • Acecainide
 • Acetohexamide
 • Ajmaline
 • Alfuzosin
 • Alogliptin
 • Amiodarone
 • Amisulpride
 • Amitriptyline
 • Amoxapine
 • Anagrelide
 • Apomorphine
 • Aripiprazole
 • Arsenic Trioxide
 • Asenapine
 • Astemizole
 • Azimilide
 • Azithromycin
 • Benfluorex
 • Bretylium
 • Buserelin
 • Canagliflozin
 • Chloral Hydrate
 • Chloroquine
 • Chlorpromazine
 • Chlorpropamide
 • Ciprofloxacin
 • Citalopram
 • Clarithromycin
 • Clomipramine
 • Clozapine
 • Crizotinib
 • Cyclobenzaprine
 • Dabrafenib
 • Dapagliflozin
 • Dasatinib
 • Degarelix
 • Delamanid
 • Desipramine
 • Deslorelin
 • Dibenzepin
 • Disopyramide
 • Dofetilide
 • Dolasetron
 • Domperidone
 • Donepezil
 • Doxepin
 • Droperidol
 • Erythromycin
 • Escitalopram
 • Exenatide
 • Fingolimod
 • Flecainide
 • Fluconazole
 • Fluoxetine
 • Foscarnet
 • Gatifloxacin
 • Gliclazide
 • Glimepiride
 • Glipizide
 • Gliquidone
 • Glyburide
 • Gonadorelin
 • Goserelin
 • Granisetron
 • Halofantrine
 • Haloperidol
 • Histrelin
 • Hydroquinidine
 • Hydroxychloroquine
 • Ibutilide
 • Iloperidone
 • Imipramine
 • Insulin
 • Insulin Aspart, Recombinant
 • Insulin Bovine
 • Insulin Degludec
 • Insulin Detemir
 • Insulin Glulisine
 • Insulin Lispro, Recombinant
 • Isradipine
 • Ivabradine
 • Ketoconazole
 • Lapatinib
 • Leuprolide
 • Levofloxacin
 • Levomethadyl
 • Lidoflazine
 • Linagliptin
 • Liraglutide
 • Lopinavir
 • Lumefantrine
 • Mefloquine
 • Metformin
 • Methadone
 • Metronidazole
 • Mifepristone
 • Miglitol
 • Moxifloxacin
 • Nafarelin
 • Nateglinide
 • Nilotinib
 • Norfloxacin
 • Nortriptyline
 • Octreotide
 • Ofloxacin
 • Ondansetron
 • Paliperidone
 • Panobinostat
 • Pasireotide
 • Pazopanib
 • Pentamidine
 • Perflutren Lipid Microsphere
 • Pioglitazone
 • Pirmenol
 • Posaconazole
 • Prajmaline
 • Pramlintide
 • Probucol
 • Procainamide
 • Prochlorperazine
 • Promethazine
 • Propafenone
 • Protriptyline
 • Quetiapine
 • Quinidine
 • Quinine
 • Ranolazine
 • Rasagiline
 • Repaglinide
 • Risperidone
 • Rosiglitazone
 • Salmeterol
 • Saxagliptin
 • Sematilide
 • Sertindole
 • Sevoflurane
 • Sitagliptin
 • Sodium Phosphate
 • Sodium Phosphate, Dibasic
 • Sodium Phosphate, Monobasic
 • Solifenacin
 • Sorafenib
 • Sotalol
 • Spiramycin
 • Sulfamethizole
 • Sultopride
 • Sunitinib
 • Tacrolimus
 • Tedisamil
 • Telavancin
 • Telithromycin
 • Tetrabenazine
 • Tolazamide
 • Tolbutamide
 • Toremifene
 • Trazodone
 • Trifluoperazine
 • Trimethoprim
 • Trimipramine
 • Triptorelin
 • Vandetanib
 • Vasopressin
 • Vemurafenib
 • Vildagliptin
 • Vinflunine
 • Voriconazole
 • Warfarin
 • Zolmitriptan
 • Zotepine

 

استفاده همزمان از این دارو با هرکدام از داروهای زیر ممکن است باعث افزایش خطر عوارض جانبی خاصی شود. اما، در پاره ای موارد می تواند بهترین درمان دارویی نیز به شمار آید که در این صورت پزشک تغییراتی در الگوی میزان مصرف به وجود می آورد.

 • Aluminum Carbonate, Basic
 • Aluminum Hydroxide
 • Aluminum Phosphate
 • Betamethasone
 • Budesonide
 • Calcium Carbonate
 • Corticotropin
 • Cortisone
 • Cosyntropin
 • Deflazacort
 • Dexamethasone
 • Dihydroxyaluminum Aminoacetate
 • Dihydroxyaluminum Sodium Carbonate
 • Fludrocortisone
 • Fluocortolone
 • Hydrocortisone
 • Lanthanum Carbonate
 • Magaldrate
 • Magnesium Carbonate
 • Magnesium Hydroxide
 • Magnesium Oxide
 • Magnesium Trisilicate
 • Methylprednisolone
 • Prednisolone
 • Prednisone
 • Sucralfate
 • Triamcinolone


 

تداخلات دارویی دیگر
بي شک هيچ دارويی را نبايد در زمان غذا خوردن يا حوالی آن مصرف نمود چراكه امكان وقوع تداخل وجود دارد. مصرف الكل و تنباكو نيز تداخلاتی ایجاد مي كند.

 

سایر مشکلات پزشکی 
وقوع مشكلات پزشکی ديگر ممكن است بر اثربخشی اين دارو تاثير بگذارد. بنابراین پزشک را از وجود آنها آگاه کنید، به ویژه موارد زیر :  

 • برادی کاردی (ضربان آهسته قلب) 
 • اسهال 
 • بیماری های قلبی 
 • اختلال ریتم قلب (به عنوان مثال، طولانی شدن فاصله QT  در نوار قلب)، و یا داشتن سابقه خانوادگی 
 • هیپوکالمی (پتاسیم کم در خون)، درمان نشده
 • کاهش منیزیم (منیزیم کم در خون)، درمان نشده
 • بیماری کبدی (از جمله هپاتیت) 
 • ایسکمی میوکارد (کاهش جریان خون در قلب) 
 • تشنج (صرع). با احتیاط مصرف شود، ممکن است شرایط را بدتر کند.
 • بیماری کلیوی. با احتیاط مصرف شود، ممکن است به دلیل دیر دفع شدن جمی فلوکساسین از بدن اثرات جانبی بیشتری داشته باشد.
 • میاستنی گراویس (ضعف شدید عضلانی)، یا داشتن سابقه ی خانوادگی. بهتر است در این بیماران استفاده نشود.
 • پیوند عضو (به عنوان مثال، کلیه، قلب، ریه و یا)، و یا داشتن سابقه پیوند عضو
 • ناهنجاری تاندون (به عنوان مثال، آرتریت روماتوئید)، و یا داشتن سابقه اختلالات تاندونی. با احتیاط مصرف شود، ممکن است خطر ابتلا به ناهنجاری تاندون را افزایش دهد.

نحوه مصرف

دارو را طبق دستور تجویزی پزشک مصرف کنید. میزان بیشتر یا کمتر، دفعات بیشتر یا کمتر، و طولانی تر از مدت تجویز پزشک، دارو را مصرف نکنید. چراکه خطر عوارض جانبی را افزایش می دهد.

دارو دارای دستور مصرف دقیق است، قیل از مصرف حتما مطالعه و میزان مصرف به درستی تعیین شود. با پزشک در خصوص سوالات و ابهامات خود صحبت کنید و اطلاعات لازم را به دست بیاورید.
 

جمی فلوکساسین را می توان با غذا یا قبل/بعد از غذا مصرف کرد. قرص را به طور کامل قورت دهید_ نباید آن را نصف و له کرد و یا جوید.
 

در هنگام مصرف این دارو، مایعات بیشتری بنوشید تا از بروز عوارض جانبی ناخواسته جمی فلوکساسین جلوگیری شود. 

 

این دارو زمانی بهترین اثر خود را دارد که مقدار آن در خون یا ادرار ثابت باشد. به این منظور، نباید هیچ دوزی فراموش شود و باید در یک زمان ثابت روزانه مصرف شود. 

 

 این دارو را نباید با شیر، ماست و یا دیگر محصولات لبنی، و آب میوه های دارای کلسیم به تنهایی مصرف کرد. در هنگام مصرف این دارو، بهتر است این محصولات لبنی و یا آب میوه، بخشی از یک وعده غذایی بزرگتر باشند.

 

آلومینیوم یا آنتی اسیدها های حاوی منیزیم، مکمل های آهن، مولتی ویتامین، دیدانوزین (Videx®)، سوکرالفات (Carafate®)، یا روی را هم زمان با این دارو مصرف نکنید. بهتر است این داروها را 3 ساعت قبل یا 2 ساعت پس از مصرف جمی فلوکساسین استفاده کنید. این داروها ممکن است در اثر بخشی جمی فلوکساسین تداخل ایجاد کنند.

 

دروه ی درمان را تکمیل کنید حتی اگر احساس بهبودی پیدا کردید. چنانچه مصرف دارو را زودتر از موعد مقرر متوقف کنید، عفونت از بین نمی رود. 

 

 

میزان مصرف
میزان  مصرف این دارو در بیماران مختلف متفاوت است؛ در این خصوص از دستور پزشک و یا توضیحات برچسب دارو پیروی نمایید . اطلاعات نوشته شده روی داروها  منحصراً شامل دوز متوسطه این دارو می باشد و در صورتی که دوز مصرفی شما متفاوت است  بدون مشورت با پزشک اقدامی انجام ندهید. 

مقدار داروی مصرفی شما در روز، همچنین تعداد دفعات استفاده از دارو و فواصل زمانی آن بستگی به قوی بودن داروها و ریشه مشکلات پزشکی و بیماری شما دارد.


دوز اشکال خوراکی (قرص)
برای درمان عفونت ریه:

 • بزرگسالان .... 320 میلی گرم یک بار در روز.
 • کودکان....  نوع مصرف و میزان آن توسط پزشک تعیین می شود.


 

در صورت فراموش کردن یک وعده دارویی چه کنیم؟
در صورت فراموش كردن دوز اين دارو، به محض يادآوری آن را مصرف كنيد. چنانچه زمان دوز بعدی فرا رسيده بود، طبق همان زمانبندی پيش برويد و دوز فراموش شده را تكرار نكنيد. هيچگاه دوز دارو را 2 بار متوالي تكرار نكنيد و برای جبران آن داروی اضافی نخورید.

 

درصورت استفاده بیش از حد و وموارد اورژانسی چه کنیم ؟
در این شرایط به نزدیک ترین مرکز درمانی مراجعه نموده و یا با مرکز فوریت های اورژانس تماس بگیرید.

 

در هنگام مصرف دارو چه موارد تغذیه ای را باید در نظر گرفت؟
در هنگام مصرف جمی فلوکساسین، مایعات باید به مقدار کافی ( و حتی زیاد) در طول روز نوشیده شود. 


 

 

شیوه نگهداری از دارو

 • اين دارو را در جعبه در بسته، در دماي اتاق، به دور از گرما، رطوبت و نور مستقيم نگه داريد. 
 • از يخ زدگي دارو جلوگيري شود. 
 • دور از دسترس كودكان قرار دهيد. 
 • داروی تاریخ گذشته را دور بریزید ( در خصوص بهترین روش از بین بردن دارو از پزشک سوال کنید) .

اقدامات احتیاطی

بررسی پیشرفت درمان و اثربخشی دارو، در ویزیت های منظم توسط پزشک، امری بسیار مهم است. از این طریق، پزشک از تاثیر دارو و یا ادامه ی مصرف آن اطمینان حاصل می کند. برای بررسی عوارض ناخواسته ممکن است آزمایش خون و ادرار گرفته شود.
 

چنانچه علایم  در عرض چند روز بهبود نیافتند و یا بدتر شدند، به پزشک مراجعه کنید. 

 

اگر سطح پتاسیم در خون کم است، جمی فلوکساسین ممکن است خطر بروز ضربان قلب سریع، کند یا نامنظم را افزایش دهد_ منجر به از دست دادن هوشیاری یا غش کردن. در صورت مشاهده ی این علایم به پزشک مراجعه کنید.

 

این دارو ممکن است باعث واکنش های آلرژیک خطرناک، مانند آنافیلاکسی، شود که می تواند تهدید کننده زندگی باشد و نیاز به مراقبت اورژانسی پزشکی دارد. پس از مصرف این دارو، اگر خارش، کهیر، گرفتگی صدا، مشکل تنفسی، مشکل در بلع، و یا هر تورمی در دست، صورت، دهان مشاهده شد، سریع به پزشک مراجعه کنید. 

 

در طول درمان با این دارو، ممکن است عوارض جانبی جدی رخ دهد. گاهی اوقات، این عوارض جانبی هیچ علامت هشدار دهنده ایی ندارند. با این حال، علایم هشدار دهنده ممکن است مدفوع سیاه و قیری، تاول، پوسته پوسته شدن و یا شل شدن پوست، ادرار خونی یا ابری، لرز؛ کاهش ادرار، اسهال، تب، درد مفاصل و عضلات، ضایعات پوستی قرمز اغلب با یک مرکز بنفش رنگ ، زخم، جراحت، و یا لکه های سفید در دهان یا روی لب ها، درد شدید معده، خارش پوست، تورم صورت، انگشتان دست، پا، و / یا ساق پاها، خونریزی و یا کبودی غیر معمول، افزایش وزن غیر طبیعی باشد.  با دیدن هر یک از این علایم هشدار، بلافاصله مصرف قرص را قطع و به پزشک مراجعه کنید.

 

جمی فلوکساسین ممکن است موجب مشکلات کبدی جدی، مانند هپاتیت، شود. بلافاصله به دکتر مراجعه کنید اگر تهوع یا استفراغ، ادرار تیره، مدفوع به رنگ روشن، درد معده، چشم و یا پوست زرد رنگ داشتید.

 

جمی فلوکساسین ممکن است باعث اسهال شود، و در برخی موارد بسیار شدید است.پس ار توقف دارو ممکن است 2 ماه یا بیشتر، بیمار دچار اسهال شود. بدون مشورت با دکتر، هیچ  دارویی برای درمان اسهال مصرف نکنید. داروهای اسهال ممکن است اسهال را بدتر و یا طولانی تر کنند. برای رفع ابهامات و یا بررسی ادامه داشتن و یا بدتر شدن اسهال خفیف، با پزشک مشورت کنید.

 

با مشاهده ی بی حسی، سوزن سوزن شدن، و یا سوزش درد در دست ها، بازوها، ران یا پاها سریع به پزشک مراجعه کنید. این علایم ممکن است نشانه ی بیماری نوروپاتی محیطی باشند.

 

جمی فلوکساسین به ندرت باعث التهاب (تاندونیت) و یا پاره شدن تاندون (بافت متصل کننده ی عضلات به استخوان ها) می شود. این حالت در طول و یا پس از پایان مصرف دارو ممکن است رخ دهد. خطر ابتلا به اختلالات تاندونی در صورت بالا بودن سن از 60 سال، مصرف داروهای استروئیدی (به عنوان مثال، دگزامتازون، پردنیزولون، پردنیزون، یا Medrol®)، داشتن مشکلات شدید کلیوی، داشتن سابقه اختلالات تاندونی (به عنوان مثال، آرتریت روماتوئید)، و یا انجام پیوند عضو (به عنوان مثال، قلب، کلیه، ریه) بالاتر می رود. درد ناگهانی و یا تورم در تاندون بعد از فعالیت ورزشی (به عنوان مثال، مچ پا، پشت زانو یا پا، شانه، آرنج، و یا مچ دست)، به آسانی کبود شدن پس از یک آسیب دیده گی، یا قادر نبودن به تحمل وزن یا حرکت منطقه آسیب دیده را به پزشک اطلاع دهید. تا زمان تایید پزشک از ورزش کردن خودداری کنید. 

 

برخی افراد هنگام مصرف جمی فلوکساسین ممکن است به نور خورشید حساس تر از معمول شوند. قرار گرفتن در معرض نور خورشید، حتی برای مدت زمان کوتاه، ممکن است باعث آفتاب سوختگی شدید، جوش، قرمزی، خارش، یا تغییر رنگ پوست شود. هنگامی که شروع به مصرف این دارو کردید:

 • در معرض نور مستقیم خورشید قرار نگرفتن، به خصوص بین ساعت 10:00 تا 03:00، در صورت امکان.
 • پوشیدن لباس های محافظ، از جمله کلاه و عینک آفتابی.
 • مصرف کردن ضد آفتاب با حداقل SPF 15. برخی افراد، بخصوص کسانی که دارای پوست روشن هستند، ممکن است SPF بالاتری نیاز داشته باشند. در خصوص ابهامات خود با پزشک مشورت کنید.
 • برنزه نکردن_ حال با استفاده از لامپ خورشیدی، تخت یا اطاقک مخصوص برنزه کردن

 

اگر به نور خورشید واکنش شدید دارید، به پزشک اطلاع دهید تا تمهیدات لازم انجام شود.

 

در برخی افراد، این دارو باعث سرگیجه، خواب آلودگی، و هشیاری کمتر نسبت به حالت نرمال می شود. از عوارض جانبی این دارو کامل آگاه باشید _ یعنی کم کردن هشیاری و سرگیجه_ در انجام کارهایی مانند رانندگی، استفاده از ماشین آلات، و یا هر چیزی که نیاز به هوشیاری دارد.

 

در طول دوره ی درمان، داروهای دیگر را مصرف نکنید مگر آنکه از قبل با پزشک معالج هماهنگ کرده باشید. این امر مر بوط به تمام داروهای با نسخه، بدون نسخه ، مکمل های گیاهی یا ویتامین نیز می شود.

عوارض جانبی

عليرغم تاثيراتی كه یک دارو دارد، امكان بروز برخي عوارض جانبي ناخواسته نيز وجود دارد. بروز هريك از این عوارض نيازمند مراقبتهای پزشكی و مراجعه به پزشک است.

 

در صورت مشاهده ی هر یک از عوارض زیر سریع به پزشک مراجعه کنید:
 

علایم کمتر رایج

 • جوش

 

علایم نادر

 • بدن درد 
 • سوزش، بی حسی، سوزن سوزن شدن، یا احساس دردناکی
 • درد یا تنگی قفسه سینه 
 • لرز یا تب
 • کهیر یا تاول
 • خارش پوست
 • ادرار کردن دردناک و یا مشکل در ادرار کردن
 • تنگی نفس
 • زخم، جراحت، و یا لکه های سفید روی لب و یا در دهان
 • تورم غدد لنفاوی
 • عدم تعادل و یا احساس ناراحتی
 • خونریزی و یا کبودی غیر معمول 
 • خستگی یا ضعف غیر معمول
 • ضعف در بازوها، دست ها، رانها، یا پاها
 • چشمان و یا پوست زرد رنگ


 

دلیل ناشناخته

 • حساسیت و درد شکم یا معده 
 • تاول، پوسته پوسته و یا شل شدن پوست
 • نفخ یا ورم صورت، بازوها، دست ها، ساق پاها، یا پاها
 • تغییرات ادرار
 • تغییرات بینایی
 • گیجی
 • اسهال
 • مشکل در تنفس یا بلع
 • مشکل در جویدن یا صحبت کردن
 • سرگیجه
 • ضربان قلب سریع، تپش دار، و یا نامنظم 
 • کهیر
 • درد مفاصل و عضلات
 • ضعف عضلانی
 • تهوع یا استفراغ
 • بی حسی یا سوزن سوزن شدن صورت، بازوها، پاها 
 • پف و یا تورم پلک یا اطراف چشم، صورت، لبها، زبان 
 • قرمزی یا انواع دیگر از تغییر رنگ پوست
 • آفتاب سوختگی شدید
 • ورم صورت، انگشتان، و یا ساق پاها
 • افزایش وزن

 

 

تعدادی از عوارض جانبی نیاز به توجه پزشکی ندارد. این عوارض به مرور و با عادت بدن به دارو از بین می روند. درمانگر می تواند راه هایی برای جلوگیری و یا کاهش برخی از این عوارض جانبی ارایه دهد. چنانچه این عوارض طولانی و آزار دهنده شدند، و یا ابهامی در موردشان داشتید به پزشک مراجعه کنید:

 

علایم نادر

 • ترشح اسید معده و یا ترش کردگی
 • طعم بد، غیر معمول، و یا نامطبوع
 • مشکل اجابت مزاج (مدفوع)
 • سرگیجه یا سبکی سر
 • خشکی و یا گلودرد
 • احساس حرکت کردن خود و یا محیط اطراف
 • خشونت صدا
 • درد عضلانی 
 • درد مفاصل
 • قرمزی پوست صورت، گردن، بازوها، و گاهی اوقات قسمت بالای قفسه سینه
 • عرق کردن ناگهانی
 • لرزش یا تکان دادن دست یا پا
 • تغییرات صدا

 

ممکن است عوارض دیگری که در این لیست نیامده در برخی بیماران رخ دهد. در این خصوص به پزشک معالج مراجعه شود. 

درمان بی خوابی بدون دارو
روی عکس زیر کلیک کنید:

درمان برونشیتدرمان سینوزیت حاددرمان ذات الریهعفونت باکتریاییداروهای ضد باکتریدرمان پنومونیآنتی بیوتیک کینولون
مقالات مرتبط
درمان بی خوابی بدون دارو (کلیک کنید)
اینجا باهوش تر میشوید!
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه