منوی اصلی
بهترین متخصصین و مراکز مغزواعصاب و روان در تهران

لووفلوکساسین (خوراکی)

(Levofloxacin (Oral Route

دارو شناسی

داروی لووفلوکساسین برای درمان عفونت های باکتریایی ایجاد شده در نقاط مختلف بدن استفاده می شود. همچنین برای جلوگیری از عفونت سیاه زخم_ زمانی که فرد در معرض سیاه زخم است_ و در درمان و جلوگیری از طاعون (از جمله سینه پهلو و گند خونی ناشی از طاعون) تجویز می شود.

لووفلوکساسین متعلق به گروه دارویی " آنتی بیوتیک کینولون " است. عملکر این داروها به این شکل است که با کشتن باکتری ها و یا جلوگیری از رشد آنها، عفونت باکتریایی را از بین می برد و یا از به وجود آمدن آن جلوگیری می کند. با این حال، این دارو در درمان سرماخوردگی، آنفولانزا یا عفونتهای ویروس بی تاثیر است.


این دارو فقط با نسخه پزشک در اختیار بیمار قرار می گیرد.

 

اشکال دارویی:

 • محلول
 • قرص
 • شربت

 

پیش از مصرف

در صورتيكه تصميم به مصرف دارويی داريد همه جوانب آن بايد به دقت بررسی گردد. اين تصميمی است كه شما و پزشكتان می گيريد. درمورد مصرف اين دارو موارد زير بايد درنظر گرفته شود:

آلرژی و حساسیت
در صورت بروز هرگونه واکنش آلرژیک یا غیر معمول، به هر دارویی و یا این داروی خاص حتما پزشک معالج خود را مطلع سازید. همچنین درمانگران را آگاه نمایید از وجود حساسیت هایی که نسبت به برخي مواد غذايي، رنگ ها ، مواد نگهدارنده و يا حيوانات دارید. در صورتيكه  بدون تجويز پزشك قصد استفاده از اين دارو را داريد حتما بروشور و يا توضيحات مندرج روي بسته را با دقت مطالعه فرماييد.

 

اطفال
استفاده این دارو برای نوزادان، کودکان، و نوجوانان توصیه نمی شود. با این حال، این دارو ممکن است برای کودکان 6 ماه به بالا، برای درمان طاعون و برای جلوگیری از عفونت سیاه زخم _ زمانی که فرد در معرض سیاه زخم است_ تجویز شود.

 

سالمندان
مطالعات دقیق و کافی برای بررسی اثربخشی و ایمنی این دارو در سالمندان انجام نگرفته است. تا به امروز نیز اثر سویی در این زمینه گزارش نشده است. در هرصورت اقدامات احتیاطی برای سالخوردگان باید در نظر گرفته شود، زیرا به علت کهولت سن  بیشتر در معرض بیماری های قلبی – ریوی و کلیوی و اثرات نامطلوب هستند. بنابراین، دوز و میزان مصرف لووفلوکساسین باید به دقت بررسی شود. 

 

دوران بارداری
مطالعات بر حیوانات نشاندهنده ی اثرات منفی این دارو بودند. با این حال، مطالعات کافی در خصوص اثرات این دارو در زنان باردار وجود ندارد. 

 

دوران شیردهی و مادران شیرده
تحقيقات خاصی در خصوص اثر بخشی این دارو بر زنان شيرده صورت نگرفته است. پيش از مصرف اين دارو در زنان شيرده همه جوانب مثبت و منفی آن بايد درنظر گرفته شود.

 

تداخلات دارویی
بی شک هيچ دارويی نبايد همزمان مصرف شود، اما در برخی موارد با وجود رخ دادن تداخل دارويی، ممكن است نياز به مصرف همزمان دو داروی مختلف باشد. در چنين مواردی ممكن است پزشک مقدار مصرف دارو را تغيير دهد و يا داروی ديگری تجويز كند. بنابراين در صورت مصرف دارویی ديگر آنرا با پزشک خود مطرح سازيد.

 

استفاده از این دارو با هرکدام از داروهای زیر توصیه نمی شود. در صورت ضرورت تجویز، پزشک ممکن است تغییراتی در الگوی مصرف دارو ومیزان دوز مصرفی اعمال نماید.

 • Amifampridine
 • Bepridil
 • Cisapride
 • Dronedarone
 • Mesoridazine
 • Pimozide
 • Piperaquine
 • Saquinavir
 • Sparfloxacin
 • Terfenadine
 • Thioridazine
 • Ziprasidone


استفاده از این دارو با هرکدام از داروهای زیر توصیه نمی شود، اما در پاره ایی موارد نیاز خواهد بود. در صورت ضرورت تجویز، پزشک ممکن است تغییراتی در الگوی مصرف دارو ومیزان دوز مصرفی اعمال نماید.

 • Acarbose
 • Acecainide
 • Acetohexamide
 • Alfuzosin
 • Alogliptin
 • Amiodarone
 • Amitriptyline
 • Anagrelide
 • Apomorphine
 • Aripiprazole
 • Arsenic Trioxide
 • Asenapine
 • Astemizole
 • Atazanavir
 • Azithromycin
 • Bedaquiline
 • Benfluorex
 • Buserelin
 • Canagliflozin
 • Chloroquine
 • Chlorpromazine
 • Chlorpropamide
 • Ciprofloxacin
 • Citalopram
 • Clarithromycin
 • Clomipramine
 • Clozapine
 • Crizotinib
 • Cyclobenzaprine
 • Dabrafenib
 • Dapagliflozin
 • Dasatinib
 • Degarelix
 • Delamanid
 • Desipramine
 • Deslorelin
 • Disopyramide
 • Dofetilide
 • Dolasetron
 • Domperidone
 • Donepezil
 • Doxepin
 • Droperidol
 • Ebastine
 • Eribulin
 • Erythromycin
 • Escitalopram
 • Exenatide
 • Famotidine
 • Felbamate
 • Fingolimod
 • Flecainide
 • Fluconazole
 • Fluoxetine
 • Formoterol
 • Foscarnet
 • Fosphenytoin
 • Galantamine
 • Gatifloxacin
 • Gemifloxacin
 • Gliclazide
 • Glimepiride
 • Glipizide
 • Gliquidone
 • Glyburide
 • Gonadorelin
 • Goserelin
 • Granisetron
 • Halofantrine
 • Haloperidol
 • Histrelin
 • Hydroquinidine
 • Hydroxychloroquine
 • Ibutilide
 • Iloperidone
 • Imipramine
 • Insulin
 • Insulin Aspart, Recombinant
 • Insulin Bovine
 • Insulin Degludec
 • Insulin Detemir
 • Insulin Glulisine
 • Insulin Lispro, Recombinant
 • Itraconazole
 • Ivabradine
 • Ketoconazole
 • Lapatinib
 • Leuprolide
 • Linagliptin
 • Liraglutide
 • Lumefantrine
 • Mefloquine
 • Metformin
 • Methadone
 • Metronidazole
 • Mifepristone
 • Miglitol
 • Mizolastine
 • Moricizine
 • Moxifloxacin
 • Nafarelin
 • Nateglinide
 • Nelfinavir
 • Nilotinib
 • Norfloxacin
 • Octreotide
 • Ofloxacin
 • Olanzapine
 • Ondansetron
 • Paliperidone
 • Panobinostat
 • Paroxetine
 • Pasireotide
 • Pazopanib
 • Pentamidine
 • Perflutren Lipid Microsphere
 • Perphenazine
 • Pioglitazone
 • Pipamperone
 • Posaconazole
 • Pramlintide
 • Probucol
 • Procainamide
 • Prochlorperazine
 • Promethazine
 • Propafenone
 • Protriptyline
 • Quetiapine
 • Quinidine
 • Quinine
 • Ranolazine
 • Rasagiline
 • Repaglinide
 • Rilpivirine
 • Risperidone
 • Ritonavir
 • Rosiglitazone
 • Saxagliptin
 • Sertindole
 • Sevoflurane
 • Sitagliptin
 • Sodium Phosphate
 • Sodium Phosphate, Dibasic
 • Sodium Phosphate, Monobasic
 • Solifenacin
 • Sorafenib
 • Sotalol
 • Sunitinib
 • Tacrolimus
 • Tamoxifen
 • Telaprevir
 • Telavancin
 • Telithromycin
 • Tetrabenazine
 • Theophylline
 • Tizanidine
 • Tolazamide
 • Tolbutamide
 • Tolterodine
 • Toremifene
 • Trazodone
 • Trimipramine
 • Triptorelin
 • Vandetanib
 • Vardenafil
 • Vemurafenib
 • Venlafaxine
 • Vilanterol
 • Vildagliptin
 • Vinflunine
 • Voriconazole
 • Vorinostat
 • Warfarin

 


استفاده همزمان از این دارو با هرکدام از داروهای زیر ممکن است باعث افزایش خطر عوارض جانبی خاصی شود. اما، در پاره ای موارد می تواند بهترین درمان دارویی نیز به شمار آید که در این صورت پزشک تغییراتی در الگوی میزان مصرف به وجود می آورد.

 • Aluminum Carbonate, Basic
 • Aluminum Hydroxide
 • Aluminum Phosphate
 • Betamethasone
 • Budesonide
 • Calcium
 • Corticotropin
 • Cortisone
 • Cosyntropin
 • Deflazacort
 • Dexamethasone
 • Dihydroxyaluminum Aminoacetate
 • Dihydroxyaluminum Sodium Carbonate
 • Fludrocortisone
 • Fluocortolone
 • Hydrocortisone
 • Iron
 • Lanthanum Carbonate
 • Magaldrate
 • Magnesium Carbonate
 • Magnesium Hydroxide
 • Magnesium Oxide
 • Magnesium Trisilicate
 • Methylprednisolone
 • Prednisolone
 • Prednisone
 • Triamcinolone

 


تداخلات دارویی دیگر
بي شک هيچ دارويی را نبايد در زمان غذا خوردن يا حوالی آن مصرف نمود چراكه امكان وقوع تداخل وجود دارد. مصرف الكل و تنباكو نيز تداخلاتی ایجاد مي كند.


سایر مشکلات پزشکی 
وقوع مشكلات پزشکی ديگر ممكن است بر اثربخشی اين دارو تاثير بگذارد. بنابراین پزشک را از وجود آنها آگاه کنید، به ویژه موارد زیر :  

 • برادیکاردی یا کندتپشی (ضربان آهسته قلب) 
 • دیابت 
 • اسهال 
 • اختلال ریتم قلب (به عنوان مثال، طولانی شدن فاصله QT)، و یا داشتن سابقه خانوادگی 
 • هیپوکالمی (پتاسیم کم در خون)، درمان نشده 
 • بیماری کبدی (از جمله هپاتیت)
 • ایسکمی میوکارد (کاهش جریان خون در قلب) 
 • تشنج (صرع)، داشتن سابقه.  با احتیاط مصرف شود، ممکن است شرایط را بدتر کند.
 • بیماری مغزی (به عنوان مثال، سخت شدن شریان ها) 
 • بیماری های کلیوی، شدید 
 • پیوند عضو (به عنوان مثال، قلب، کلیه، ریه)، داشتن سابقه 
 • بیماری مفاصل و تاندون (به عنوان مثال، آرتریت روماتوئید)، داشتن سابقه. با احتیاط مصرف شود، ممکن است عوارض جانبی شرایط را بدتر کند.
 • میاستنی گراویس (ضعف شدید عضلانی)، داشتن سابقه. نباید برای این بیماران تجویز شود.

 

نحوه مصرف

دارو را طبق دستور تجویزی پزشک مصرف کنید. میزان بیشتر یا کمتر، دفعات بیشتر یا کمتر، و طولانی تر از مدت تجویز پزشک، دارو را مصرف نکنید. چراکه خطر عوارض جانبی را افزایش می دهد.

دارو دارای دستور مصرف دقیق است، قیل از مصرف حتما مطالعه شود. با پزشک در خصوص سوالات و ابهامات خود صحبت کنید و اطلاعات لازم را به دست بیاورید.

محلول خوراکی لووفلوکساسین باید 1 ساعت قبل یا 2 ساعت بعد از خوردن غذا مصرف شود. محلول خوراکی را با یک قاشق دارای اندازه گیری، سرنگ دهانی، یا فنجان پزشکی دارای اندازه گیری مصرف کنید.

قرص لووفلوکساسین را می توان با غذا یا بدون غذا مصرف کرد.

بهتر است این دارو را با یک لیوان پر آب بخورید. چندین لیوان آب اضافی نیز باید در روز آشامیده شود، مگر اینکه پزشک تجویز دیگری کرده باشد. نوشیدن آب اضافی در روز از برخی اثرات ناخواسته لووفلوکساسین جلوگیری می کند.

اثر این دارو زمانی بیشتر است که مقدار آن در خون ثابت باشد. برای این کار،  نباید خوردن وعده ی دارو را فراموش کرد.  دارو را در یک زمان معین در روز یا شب باید مصرف کرد.  

در درمان عفونت آنتراکس یا طاعون، پزشک مصرف لووفلوکساسین را به سرعت پس از قرار گرفتن در معرض سیاه زخم یا باکتری طاعون شروع خواهد کرد.

آنتی اسیدهای حاوی منیزیم یا آلومینیوم، مکمل های آهن، مولتی ویتامین، دیدانوزین (Videx®)، سوکرالفات (Carafate®)، یا روی را نباید همزمان با این دارو استفاده کرد. بهتر است آنها را حداقل 2 ساعت قبل یا 2 ساعت پس از لووفلوکساسین مصرف کنید. این داروها ممکن است از تاثیرگذاری لووفلوکساسین جلوگیری کنند.

مصرف دارو را تا تکمیل شدن دوره درمان ادامه دهید، حتی اگر پس از چند نوبت مصرف دارو احساس بهبودی پیدا کردید. چنانچه مصرف دارو را زودتر از زمان مقرر متوقف کنید، عفونت از بین نخواهد رفت.

 

 

میزان مصرف
میزان  مصرف این دارو در بیماران مختلف متفاوت است؛ در این خصوص از دستور پزشک و یا توضیحات برچسب دارو پیروی نمایید. اطلاعات نوشته شده روی داروها  منحصراً شامل دوز متوسطه این دارو می باشد و در صورتی که دوز مصرفی شما متفاوت است  بدون مشورت با پزشک اقدامی انجام ندهید. 

 

مقدار داروی مصرفی شما در روز، همچنین تعداد دفعات استفاده از دارو و فواصل زمانی آن بستگی به قوی بودن داروها و ریشه مشکلات پزشکی و بیماری شما دارد.

دوز اشکال خوراکی (محلول خوراکی و یا قرص)
برای درمان عفونت:

 • بزرگسالان.....250 تا750  میلی گرم یک بار در روز.
 • کودکان .... نوع مصرف و میزان آن توسط پزشک تعیین می شود.

 

برای درمان عفونت سیاه زخم:

 • بزرگسالان .... 500 میلی گرم یک بار در روز.
 • کودکان 6 ماه به بالا با وزنی بیش از 50 کیلوگرم .... 500 میلی گرم یک بار در روز.
 • کودکان 6 ماه به بالا با وزنی کمتر از 50 کیلوگرم .... دوز مصرفی با توجه به وزن بدن توسط پزشک تعیین می شود. دوز معمول، 8 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن، دو بار در روز است. با این حال، دوز بیشتر از 250 میلی گرم در روز تجویز نمی شود.
 • نوزادان کمتر از 6 ماه .... نوع مصرف و میزان آن توسط پزشک تعیین می شود.


برای درمان و پیشگیری از طاعون:

 • بزرگسالان .... 500 میلی گرم یک بار در روز.
 • کودکان 6 ماه به بالا با وزنی بیش از 50 کیلوگرم .... 500 میلی گرم یک بار در روز.
 • کودکان 6 ماه به بالا با وزنی کمتر از 50 کیلوگرم .... دوز مصرفی با توجه به وزن بدن توسط پزشک تعیین می شود. دوز معمول، 8 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن، دو بار در روز است. با این حال، دوز بیشتر از 250 میلی گرم در روز تجویز نمی شود.
 • نوزادان کمتر از 6 ماه .... نوع مصرف و میزان آن توسط پزشک تعیین می شود.

 


در صورت فراموش کردن یک وعده دارویی چه کنیم؟
در صورت فراموش كردن دوز اين دارو، به محض يادآوری آن را مصرف كنيد. چنانچه زمان دوز بعدی فرا رسيده بود، طبق همان زمانبندی پيش برويد و دوز فراموش شده را تكرار نكنيد. هيچگاه دوز دارو را 2 بار متوالي تكرار نكنيد و برای جبران آن داروی اضافی نخورید.


درصورت استفاده بیش از حد و وموارد اورژانسی چه کنیم ؟
در این شرایط به نزدیک ترین مرکز درمانی مراجعه نموده و یا با مرکز فوریت های اورژانس تماس بگیرید.


در هنگام مصرف دارو چه موارد تغذیه ای را باید در نظر گرفت؟
در هنگام مصرف لووفلوکساسین، آب و مایعات باید به میزان زیاد در روز مصرف شود.


شیوه نگهداری از دارو

 • اين دارو را در جعبه در بسته، در دماي اتاق، به دور از گرما، رطوبت و نور مستقيم نگه داريد. 
 • از يخ زدگي دارو جلوگيري شود. 
 • دور از دسترس كودكان قرار دهيد. 
 • داروی تاریخ گذشته را دور بریزید ( در خصوص بهترین روش از بین بردن دارو از پزشک سوال کنید) .

 

اقدامات احتیاطی

بررسی پیشرفت درمان، اثربخشی دارو و عوارض ناخواسته در ویزیت های منظم توسط پزشک، امری بسیار مهم است. از این طریق، پزشک از تاثیر دارو، میزان دوز مصرفی و یا ادامه ی مصرف آن اطمینان حاصل می کند. برای بررسی عوارض ناخواسته ممکن است آزمایش خون و ادرار گرفته شود.

چنانچه علائم در عرض چند روز بهبود نیافتند و یا بدتر شدند، به پزشک مراجعه کنید.

لووفلوکساسین به ندرت باعث التهاب (التهاب تاندون) و یا پاره شدن تاندون (طناب متصل کننده عضلات به استخوان ها) می شود. این حالت می تواند در هنگام و یا پس از پایان دوره مصرف این دارو رخ دهد. خطر ابتلا به مشکلات تاندون افزایش می یابد اگر بیش از 60 سال سن دارید، از داروهای استروئیدی (به عنوان مثال، دگزامتازون، پردنیزولون، پردنیزون، یا Medrol®) استفاده می کنید، دچار مشکل شدید کلیوی هستید، سابقه بیماری های مربوط به تاندون (به عنوان مثال، آرتریت روماتوئید) دارید، و یا پیوند عضو (به عنوان مثال، قلب، کلیه، ریه) انجام داده ایید. درد و یا تورم ناگهانی تاندون بعد از ورزش (در مچ پا، پشت زانو یا پا، شانه، آرنج، و یا مچ دست)، کبودی سریع  پس از آسیب دیدگی، قادر نبودن به تحمل وزن و یا حرکت منطقه آسیب دیده به معنای مراجعه سریع به پزشک است. ورزش نکنید تا پزشک انجام آن را بی خطر تشخیص دهد.

این دارو ممکن است باعث واکنش های آلرژیک جدی مانند آنافیلاکسی_ تهدید کننده زندگی و نیازمند اورژانس پزشکی_ شود. بثورات جلدی، خارش، کهیر، گرفتگی صدا، سبکی سر یا غش، تنفس مشکل، مشکل در بلع، و یا هر نوع تورم در دست، صورت، دهان به معنای مراجعه سریع به پزشک است.

این دارو ممکن است باعث واکنشهای پوستی جدی شود. با مشاهده تاول، پوسته پوسته شدن، شل شدن پوست، ضایعات پوستی قرمز رنگ، آکنه و یا بثورات جلدی شدید، زخم یا جراحت پوستی، تب یا لرز سریع به پزشک مراجعه کنید.

لووفلوکساسین ممکن است باعث مشکلات کبدی جدی مانند هپاتیت شود. با مشاهده تهوع یا استفراغ، ادرار تیره، مدفوع روشن رنگ، درد معده، چشم یا پوست زرد بلافاصله به پزشک مراجعه کنید.

لووفلوکساسین ممکن است باعث اسهال شو؛ در برخی موارد اسهال شدید است. این امر ممکن است 2 ماه یا بیشتر پس از توقف دارو نیز رخ دهد. بدون مشورت با پزشک هیچ دارویی برای درمان اسهال مصرف نکنید. داروهای اسهال ممکن است اسهال را بدتر و یا طولانی تر کنند. در صورت ادامه داشتن و یا بدتر شدن اسهال خفیف، و یا داشتن هر گونه ابهامی در خصوص این شرایط به پزشک مراجعه کنید.

با مشاهده بی حسی، سوزن سوزن شدن، و یا جِز جِز در دست ها، بازوها، پاها سریع به پزشک مراجعه کنید. این علائم ممکن است نشانه های بیماری نوروپاتی محیطی باشند.

در صورت پایین بودن میزان پتاسیم خون و یا داشتن ضربان غیر طبیعی و آهسته قلب، لووفلوکساسین ممکن است باعث ضربان سریع، آهسته، یا نامنظم قلب، از دست دادن هوشیاری، یا غش شود. در صورت مشاهده این موارد بلافاصله به پزشک مراجعه کنید.

در برخی افراد دیابتی و مصرف کننده انسولین و یا داروهای خوراکی، لووفلوکساسین ممکن است باعث هیپوگلیسمی (کاهش قند خون) شود. علائم کاهش قند خون باید درمان شود تا به بیهوشی منجر نشود. نشانه های کاهش قند خون از فردی به فرد دیگر متفاوت است. در صورت مشاهده علائم کاهش قند خون، مصرف لووفلوکساسین را متوقف کرده و به پزشک مراجعه کنید. علائم کاهش قند خون عبارتند از اضطراب، تغییر رفتار مشابه با حالت مستی، تاری دید، عرق سرد، گیجی، پوست رنگ پریده و سرد، اختلال تمرکز، خواب آلودگی، گرسنگی بیش از حد، سردرد، تهوع، عصبانیت، ضربان قلب سریع، لرزش، خستگی و یا ضعف غیر معمول.

مصرف لووفلوکساسین ممکن است حساسیت به نور خورشید را در برخی افراد بیشتر کند. قرار گرفتن در معرض نور خورشید، حتی برای مدت کوتاهی، ممکن است باعث آفتاب سوختگی شدید یا بثورات پوستی، قرمزی، خارش، یا تغییر رنگ شود. در هنگام مصرف این دارو:

 • از نور مستقیم خورشید، به خصوص بین ساعت 10 صبح تا 3 بعدازظهر، دوری کنید.
 • لباس های محافظ، کلاه و عینک آفتابی، بپوشید.
 • کرم ضد آفتاب با حداقل SPF 15 استفاده کنید. برخی افراد نیاز به SPF بالاتر دارند، به خصوص پوست های روشن. با پزشک در خصوص سوالات و ابهامات خود صحبت کنید و اطلاعات لازم را به دست بیاورید.
 • به هیچ طریقی برنزه نکنید.

در صورت داشتن واکنش شدید به نور خورشید، به پزشک مراجعه کنید.

این دارو ممکن است باعث تاری دید، دو بینی ، بی دست و پایی ، بی ثباتی، سرگیجه، و خواب آلودگی شود. از عوارض جانبی این دارو کامل آگاه باشید _ یعنی کم کردن هشیاری و سرگیجه_ در انجام کارهایی مانند رانندگی، استفاده از ماشین آلات، و یا هر چیزی که نیاز به هوشیاری دارد. در صورت دردسر ساز بودن این عوارض، با پزشک خود مشورت کنید.

قبل از انجام هر گونه آزمایش پزشکی، پزشک را از مصرف این دارو مطلع کنید. لووفلوکساسین ممکن است بر نتایج آزمایشات تاثیر بگذارد.

در طول دوره ی درمان، داروهای دیگر را مصرف نکنید مگر آنکه از قبل با پزشک معالج هماهنگ کرده باشید. این امر مر بوط به تمام داروهای با نسخه، بدون نسخه ، مکمل های گیاهی یا ویتامین نیز می شود.

 

 

عوارض جانبی

عليرغم تاثيراتی كه یک دارو دارد، امكان بروز برخي عوارض جانبي ناخواسته نيز وجود دارد. بروز هريك از این عوارض نيازمند مراقبتهای پزشكی و مراجعه به پزشک است.

در صورت مشاهده ی هر یک از عوارض زیر سریع به پزشک مراجعه کنید:
 

علایم بیشتر رایج

 • اسهال


علایم نادر

 • گرفتگی یا درد شکم یا معده (شدید)
 • پریشانی و آشفتگی
 • تاول
 • گیجی
 • اسهال (آبکی و شدید)_ممکن است اسهال خونی باشد.
 • احساس شنیده شدن و یا کنترل افکار توسط دیگران 
 • تب
 • درد، التهاب، یا تورم در ساق پاها، شانه ها، و یا دست ها
 • قرمزی و تورم پوست
 • دیدن، شنیدن، و یا احساس کردن چیزهایی که وجود ندارند
 • احساس سوزش در پوست
 • تغییرات خلق و خوی یا ذهنی شدید
 • بثورات پوستی، خارش یا قرمزی پوست
 • لرزش
 • رفتار غیر معمول

 

دلیل ناشناخته

 • مدفوع سیاه و قیری
 • تاری دید
 • احساس سوزش، بی حسی، سوزن سوزن شدن، یا درد
 • تشنج
 • سرفه 
 • ادرار تیره رنگ
 • مشکل در تنفس
 • مشکل در جویدن، صحبت کردن، و یا بلعیدن
 • افتادگی پلک
 • ضربان سریع یا نامنظم قلب
 • تورم کلی بدن 
 • کهیر
 • خشونت صدا
 • درد مفاصل و عضلات
 • گرفتگی، اسپاسم، درد، یا سفتی عضلانی
 • پوسته پوسته و یا شل شدن پوست
 • پف و یا تورم پلک یا اطراف چشم، صورت، لبها، زبان 
 • سرگیجه شدید
 • خستگی شدید
 • تنگی قفسه سینه
 • عدم تعادل و یا بی دست و پایی
 • خونریزی و یا کبودی غیر معمول 
 • خستگی یا ضعف غیر معمول
 • تغییرات بینایی
 • تغییرات صدا
 • ضعف در بازوها، دست ها، پاها

 

تعدادی از عوارض جانبی نیاز به توجه پزشکی ندارد. این عوارض به مرور و با عادت بدن به دارو از بین می روند. درمانگر می تواند راه هایی برای جلوگیری و یا کاهش برخی از این عوارض جانبی ارایه دهد. چنانچه این عوارض طولانی و آزار دهنده شدند، و یا ابهامی در موردشان داشتید به پزشک مراجعه کنید:

علایم کمتر رایج

 • درد یا ناراحتی شکم یا معده
 • تغییرات حس چشایی 
 • یبوست
 • سرگیجه
 • خواب آلودگی
 • سردرد
 • سبکی سر
 • حالت تهوع
 • عصبانیت و برافروختگی
 • مشکل خواب
 • خارش و ترشح واژن
 • استفراغ

 

دلیل ناشناخته

 • احساس ضعف
 • احساس گرما یا حرارت
 • گرگرفتگی و یا قرمزی پوست، به خصوص در صورت و گردن
 • تعرق

 

ممکن است عوارض دیگری که در این لیست نیامده در برخی بیماران رخ دهد. در این خصوص به پزشک معالج مراجعه شود. 

 

 

درمان بی خوابی بدون دارو
روی عکس زیر کلیک کنید:

داروهای ضد باکتریدرمان عفونت باکتریاییدرمان عفونت سیاه زخمدرمان طاعونپیشگیری از طاعون
مقالات مرتبط
درمان بی خوابی بدون دارو (کلیک کنید)
اینجا باهوش تر میشوید!
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه