منوی اصلی
بهترین متخصصین و مراکز مغزواعصاب و روان در تهران

متوپرولول

(Metoprolol (oral route

دارو شناسی

داروی متوپرولول به تنهایی یا با دیگر داروها برای درمان فشار خون بالا استفاده می شود. فشار خون بالا کار قلب و شریان ها را زیاد می کند. اگر فشار خون بالا مدت زیادی طول بکشد، قلب و رگ ها به درستی کار نخواهند کرد. این مسئله باعث آسیب رساندن به رگ های خونی مغز، قلب و کلیه ها شده و مجر به سکته مغزی، نارسایی قلبی و یا نارسایی کلیوی می شود. پایین آوردن فشار خون خطر سکته مغزی و حمله قلبی را کاهش می دهد. 
متوپرولول به علاوه برای درمان درد قفسه سینه (آنژینا) و پایین آوردن خطر تکرار حمله قلبی استفاده می شود. این دارو به افرادی داده می شود که دچار حمله قلبی شده اند. همچنین برای درمان حمله قلبی نیز متوپرولول تجویز می شود. 
این دارو یک مسدود کننده بتا است و با تاثیر گذاشتن بر روی پاسخ سیستم عصبی در قسمت های مختلف بدن، مانند قلب، کار خود را انجام می دهد. در نتیجه ضربان قلب کاهش پیدا کرده و فشار خون را پایین می آورد. زمانی که فشار خون پایین آورده می شود، میزان انتقال اکسیژن و خون به قلب افزایش می یابد. 
این دارو فقط با نسخه پزشک در دسترس بیمار قرار می گیرد و به شکل های زیر موجود می باشد: 
•    قرص آهسته رهش
•    قرص

پیش از مصرف

پیش از مصرف هر دارو خطرات و مزیت های آن دارو با یکدیگر مقایسه می شوند. تصمیم نهایی در مورد دارو توسط پزشک و بیمار گرفته خواهد شد. در مورد داروی متوپرولول موارد زیر باید در نظر گرفته شوند: 
آلرژی و حساسیت
اگر نسبت به این دارو یا هر داروی دیگری واکنش حساسیتی غیرطبیعی نشان داده اید، حتما به پزشک خود اطلاع دهید. به علاوه  هر گونه حساسیت دیگر، از جمله حساسیت غذایی، حساسیت به حیوانات و پرندگان و حساسیت به مواد نگهدارنده، را با پزشک درمیان بگذارید. در صورت مصرف هر دارو بدون نسخه پزشک بروشور مربوط به دارو را با دقت مطالعه کنید. 
اطفال
در مورد ارتباط بین سن و تاثیر قرص متوپرولول بر روی اطفال و نوزادان بررسی خاصی انجام نشده است. ایمنی و تاثیر این دارو تایید نشده است. 
در مورد ارتباط بین سن و تاثیر قرص زودرهش متوپرولول بر روی اطفال و نوزادان بررسی خاصی انجام نشده است. ایمنی و تاثیر این دارو تایید نشده است. 
سالمندان
بررسی هایی که تاکنون در مورد داروی متوپرولول انجام شده محدودیت و مشکل خاصی در مورد مصرف این دارو برای افراد مسن نشان نداده است. با این حال افراد مسن به خاطر شرایط سنی خود، بیشتر در معرض بروز مشکلاتی مانند بیماری های کلیوی، کبدی و مشکلات قلبی هستند، بنابراین لازم است این دارو در افراد مسن با احتیاط بیشتری مصرف شود. 
دوران بارداری 
در مورد مصرف داروی متوپرولول در زنان باردار مطالعات و بررسی های کافی انجام نشده است. 
دوران شیردهی و مادران شیرده
بررسی های انجام شده بر روی زنان حاکی از آن است که مصرف داروی متوپرولول در دوران شیردهی دارای خطراتی بر روی نوزاد خواهد بود. 
تداخلات دارویی
گرچه برخی داروها به هیچ عنوان نباید همزمان با یکدیگر مصرف شوند، اما در برخی موارد علیرغم وجود تداخلات دارویی، دو دارو باید با هم مورد مصرف قرار گیرند. در اینگونه موارد پزشک یا میزان مصرف هر دارو را تغییر خواهد داد و یا تدابیر احتیاطی دیگر خواهد اندیشید. در زمان تجویز این دارو، اگر هر یک از داروهای لیست شده در زیر را مصرف می کنید، به پزشک خود اطلاع دهید. تداخلات زیر براساس اهمیت آنها انتخاب شده اند و لزوما فراگیر نیستند.
مصرف این دارو با هر یک از موارد زیر توصیه نمی شود، اما گاهی لازم است. اگر هر دو دارو با هم تجویز شوند، پزشک میزان مصرف یا دفعات مصرف دارو و یا هر دو را تغییر خواهد داد. 
•    Amiodarone
•    Clonidine
•    Crizotinib
•    Diltiazem
•    Dronedarone
•    Fenoldopam
•    Fingolimod
•    Lacosamide
•    Lidocaine
•    Panobinostat
•    Rivastigmine
•    Verapamil

مصرف این دارو با هر یک از داروهای زیر خطر بروز عوارض جانبی را افزایش می دهد، اما مصرف هر دو دارو به طور همزمان بهترین درمان خواهد بود. اگر هر دو دارو با هم تجویز شوند پزشک میزان مصرف و یا دفعات مصرف دارو را تغییر خواهد داد. 
•    Acarbose
•    Aceclofenac
•    Acemetacin
•    Acetyldigoxin
•    Albiglutide
•    Alfuzosin
•    Alogliptin
•    Amtolmetin Guacil
•    Arbutamine
•    Aspirin
•    Bromfenac
•    Bufexamac
•    Bunazosin
•    Canagliflozin
•    Celecoxib
•    Chlorpropamide
•    Choline Salicylate
•    Citalopram
•    Clonixin
•    Dapagliflozin
•    Deslanoside
•    Dexibuprofen
•    Dexketoprofen
•    Diclofenac
•    Diflunisal
•    Digitoxin
•    Digoxin
•    Dipyrone
•    Doxazosin
•    Droxicam
•    Dulaglutide
•    Empagliflozin
•    Etodolac
•    Etofenamate
•    Etoricoxib
•    Exenatide
•    Felbinac
•    Fenoprofen
•    Fepradinol
•    Feprazone
•    Floctafenine
•    Flufenamic Acid
•    Flurbiprofen
•    Glimepiride
•    Glipizide
•    Glyburide
•    Ibuprofen
•    Ibuprofen Lysine
•    Indomethacin
•    Insulin Aspart, Recombinant
•    Insulin Degludec
•    Insulin Detemir
•    Insulin Glargine, Recombinant
•    Insulin Glulisine
•    Insulin Human Inhaled
•    Insulin Human Isophane (NPH)
•    Insulin Human Regular
•    Insulin Lispro, Recombinant
•    Ketoprofen
•    Ketorolac
•    Linagliptin
•    Liraglutide
•    Lixisenatide
•    Lornoxicam
•    Loxoprofen
•    Lumiracoxib
•    Meclofenamate
•    Mefenamic Acid
•    Meloxicam
•    Metformin
•    Metildigoxin
•    Mibefradil
•    Miglitol
•    Mirabegron
•    Morniflumate
•    Moxisylyte
•    Nabumetone
•    Naproxen
•    Nateglinide
•    Nepafenac
•    Niflumic Acid
•    Nimesulide
•    Oxaprozin
•    Oxyphenbutazone
•    Parecoxib
•    Phenelzine
•    Phenobarbital
•    Phenoxybenzamine
•    Phentolamine
•    Phenylbutazone
•    Piketoprofen
•    Pioglitazone
•    Piroxicam
•    Pramlintide
•    Prazosin
•    Proglumetacin
•    Propionic Acid
•    Propoxyphene
•    Propyphenazone
•    Proquazone
•    Repaglinide
•    Rifampin
•    Rifapentine
•    Rofecoxib
•    Rosiglitazone
•    Salicylic Acid
•    Salsalate
•    Saxagliptin
•    Sitagliptin
•    Sodium Salicylate
•    St John's Wort
•    Sulindac
•    Tamsulosin
•    Telithromycin
•    Tenoxicam
•    Terazosin
•    Tiaprofenic Acid
•    Tolazamide
•    Tolbutamide
•    Tolfenamic Acid
•    Tolmetin
•    Trimazosin
•    Urapidil
•    Valdecoxib
•    Venlafaxine
•    Vildagliptin

تداخلات دیگر
بعضی داروها نباید در زمان خوردن غذا یا فورا پس از آن و یا با برخی غذاهای خاص، مصرف شوند، چرا که احتمال بروز مشکلاتی وجود دارد. مصرف تنباکو و الکل نیز با بعضی داروها مشکلاتی را در پی خواهد داشت. در مورد چگونگی مصرف این دارو با غذا، الکل و یا دخانیات با پزشک مشورت کنید. 
دیگر مشکلات پزشکی
وجود دیگر شرایط پزشکی نیز ممکن است بر روی مصرف این دارو تاثیر بگذارد. اگر هر مشکل دیگری دارید، به پزشک خود اطلاع دهید، به ویژه اگر دچار یکی از مشکلات زیر هستید:
•    آنژین صدری (درد قفسه سینه)
•    افت فشار خون (فشار خون پایین)
•    بیماری ایسکمیک قلب
•    بیماری های ریوی (به عنوان مثال آسم، برونشیت و آمفیزم)
•    فئوکروموسیتوم (تومور غده آدرنالین) – دارو با احتیاط مصرف شود زیرا ممکن است شرایط را بدتر سازد. 
•    مشکلات گردش خون 
•    برادی کاردی (ضربان آهسته قلب)
•    شوک کاردیوژنیک (شوک ناشی از حمله قلبی)
•    انسداد قلبی
•    نارسایی قلبی
•    اختلالات عروق محیطی (عروق خونی مسدود)
•    سندوروم سینوس (مشکل ریتم قلب) – این دارو در این بیماران استفاده نمی شود. 
•    دیابت
•    پرکاری تیروئید
•    هیپوگلیسمی (کاهش قند خون) – ممکن است برخی علائم بیماری، مانند ضربان قلب سریع، را پوشش دهد. 
•    بیماری کبد – با احتیاط مصرف شود. در این شرایط دارو با سرعت کمتری از بدن خارج می شود و ممکن است عوارض آن تشدید شوند. 

نحوه مصرف

این دارو را درست طبق دستورات پزشک مصرف کنید، بیشتر از میزان توصیه شده مصرف نکنید. میزان مصرف ممکن است بارها تغییر کند تا مناسب ترین میزان برای شما تعیین شود. 
درمان فشار خون بالا، علاوه بر مصرف این دارو، شامل کنترل وزن و اعمال تغییر در رژیم غذایی، به ویژه غذاهای دارای سدیم بالا (نمک)، نیز می شود. پزشک به شما خواهد گفت که کدام یک برای شما مهم تر است. قبل از تغییر رژیم غذایی خود با پزشک مشورت کنید. 
بسیاری از بیمارانی که به فشار خون بالا مبتلا هستند، علائم مربوط به این مشکل را مشاهده نخواهند کرد. در حقیقت بسیاری از این بیماران خیلی طبیعی به نظر می رسند. بسیار مهم است که دارو را درست طبق دستورات پزشک مصرف کنید و ملاقات های منظم را با پزشک ادامه دهید، حتی اگر احساس بهبود می کنید. 
به یاد داشته باشید که این دارو فشار خون بالا را درمان نمی کند، بلکه آن را کنترل می کند. برای گرفتن نتیجه بهتر از دارو و پایین نگاه داشتن فشار خود، باید آن را طبق دستور پزشک مصرف کنید. ممکن است مجبور شوید داروی فشار خون را برای ادامه زندگی خود مصرف کنید. اگر فشار خون بالا درمان نشود، باعث بروز مشکلات جدی از جمله نارسایی قلبی و بیماری عروق خونی، سکته مغزی و یا بیماری کلیوی شود. 
این دارو را همراه با وعده غ ذایی یا درست پس از آن مصرف کنید. ممکن است قرص زودرهش این دارو را به دو نیم کنید، اما آن قطعات را نیز بلعیده و از خراش دادن یا جویدن آنها خودداری کنید. قرص را به طور کامل با یک لیوان آب ببلعید و آن را نشکنید، نجوید و یا خراش ندهید. 
میزان مصرف
میزان مصرف این دارو برای بیماران مختلف متفاوت خواهد بود. بیمار باید طبق دستورات پزشک و یا دستورالعمل های روی بسته بندی، دارو را مصرف کند. اطلاعات زیر مربوط به میزان متوسط مصرف این دارو است. اگر میزان مصرف شما متفاوت است، آن را تغییر ندهید مگر با مشورت پزشک. 
میزان دارویی که مصرف می کنید به قدرت آن دارو بستگی دارد. به علاوه تعداد دفعات مصرف دارو و فاصله زمانی بین هر وعده و طول دوره مصرف دارو به نوع و شدت بیماری بستگی دارد. 
•    برای نارسایی یا حمله قلبی حاد: 
    برای شکل خورداکی دارو (قرص های زودرهش):
•    بزرگسالان – در ابتدا به مدت 2 هفته، میزان 25 میلی گرم طی یک وعده در روز. در بیماران مبتلا به حملات قلبی شدید، میزان مصرف آغازین 12.5 میلی گرم در روز می باشد (یک وعده در روز). پزشک میزان مصرف را در صورت نیاز تنظیم خواهد کرد. 
•    کودکان – مصرف و میزان مصرف دارو توسط پزشک تعیین می شود. 
•    برای مصرف خوراکی (قرص): 
    بزرگسالان – در ابتدا 50 میلی گرم هر 6 ساعت، به مدت 2 روز. سپس 100 میلی گرم طی دو وعده در روز. مصرف دارو در بیمارستان شروع می شود. 
    کودکان – مصرف و میزان مصرف دارو توسط پزشک تعیین می شود.
•    برای درد قفسه سینه:
•    برای مصرف خوراکی دارو (قرص های زودرهش): 
    بزرگسالان – در ابتدا 100 میلی گرم از دارو طی یک وعده در روز. پزشک میزان مصرف دارو را در صورت نیاز تنظیم خواهد کرد. به هرحال میزان مصرف معمولا از 400 میلی گرم در روز بیشتر نیست. 
    کودکان – مصرف و میزان مصرف دارو توسط پزشک تعیین می شود.
•    برای مصرف خوراکی دارو (قرص): 
    بزرگسالان – ابتدا 100 میلی گرم در روز در دو وعده مجزا مصرف می شود. پزشک میزان مصرف دارو را در صورت نیاز تنظیم خواهد کرد. به هرحال میزان مصرف معمولا بیشتر از 400 میلی گرم در روز نخواهد بود. 
    کودکان – مصرف و میزان مصرف دارو توسط پزشک تعیین می شود.
•    برای فشار خون بالا:
•    برای مصرف خوراکی دارو (قرص زودرهش): 
    بزرگسالان – در ابتدا 25 تا 100 میلی گرم از دارو طی یک وعده در روز. پزشک میزان مصرف دارو را در صورت نیاز تنظیم خواهد کرد. به هرحال میزان مصرف معمولا بیشتر از 400 میلی گرم در روز نخواهد بود.
    کودکان 6 سال به بالا – میزان مصرف براساس وزن بدن می باشد و باید توسط پزشک تعیین شود. این میزان معمولا 1 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن کودک می باشد که در یک روز و طی یک وعده به کودک داده می شود. اولین مصرف نباید از 50 میلی گرم در روز بیشتر باشد. 
    کودکان کمتر از 6 سال - مصرف و میزان مصرف دارو توسط پزشک تعیین می شود.
•    برای مصرف خوراکی دارو (قرص):
•    بزرگسالان – در ابتدا 100 میلی گرم در یک یا دو وعده دارویی در روز مصرف می شود. پزشک میزان مصرف را در صورت نیاز تنظیم می کند. به هرحال این میزان بیشتر از 450 میلی گرم در روز نخواهد بود. 
    کودکان - مصرف و میزان مصرف دارو توسط پزشک تعیین می شود.
در صورت فراموش کردن یک وعده دارویی چه باید کرد؟
در صورت فراموش کردن یک وعده دارویی، به محض به خاطر آوردن دارو را مصرف کنید. اگر نزدیک به وعده بعدی بود، آن را نادیده بگیرید و به روند معمول مصرف آن ادامه دهید. دو وعده را با هم مصرف نکنید.
در صورت استفاده بیش از حد و موارد اورژانسی چه باید کرد؟
در این شرایط اگر بیمار بیهوش شده و نفس نمی کشد، بلافاصله به اورژانس اطلاع دهید. 
در هنگام مصرف دارو چه موارد تغذیه ای را باید در نظر گرفت؟
اگر پزشک یک رژیم غذایی با نمک پایین یا سدیم پایین به شما تجویز کرده، آن را با دقت دنبال کنید. 
شیوه نگهداری 
اين دارو را در جعبه در بسته، در دماي اتاق، به دور از گرما، رطوبت و نور مستقيم قرار دهيد. از يخ زدگي دارو جلوگيري شود. دور از دسترس كودكان قرار دهيد. در صورت عدم نياز يا منقضي شدن دارو آنرا دور بريزيد.

اقدامات احتیاطی

در فواصل زمانی منظم به پزشک مراجعه کنید تا از عملکرد داروها بر روند پیشرفت و پروسهٔ درمان بیماری شما آگاه شود.
متوپرولول ممکن است علائم نارسائی قلبی را در برخی بیماران بدتر کند. در صورت مشاهده این علائم بلافاصله به پزشک مراجعه کنید: احساس درد یا ناراحتی در قفسه سینه، گشاد شدن رگ گردن، خستگی شدید، تنفس نامنظم، ضربان قلب نامنظم، تنگی نفس، تورم صورت، انگشتان دست، پا و پایین پاها، تفزایش وزن و خس خس کردن. 
مصرف دارو را به طور ناگهانی و بدون مشورت با پزشک قطع نکنید. پزشک ممکن است از شما بخواهد مصرف دارو را به تدریج کاهش داده و سپس متوقف کنید. گاهی با توقف ناگهانی مصرف دارو برخی شرایط وخیم تر خواهند شد که ممکن است خطرناک باشند. 
این دارو ممکن است باعث تغییراتی در سطح قند خون شود. همچنین علائم قند خون پایین، مانند نبض سریع را پ.شش می دهد. اگر در علائم طبیعی خود و یا نتایج مربوط به آزمایشات قند خون و ادرار خود تغییراتی مشاهده کردید، به پزشک مراجعه کنید. 
به پزشک و دندانپزشک خود اطلاع دهید که از داروی متوپرولول مصرف می کنید. ممکن است مجبور شوید چندین روز قبل از انجام هر گونه جراحی مصرف دارو را متوقف کنید. 
این دارو در برخی افراد باعث کاهش میزان هوشیاری می شود. اگر شما نیز دچار این عارضه جانبی می شوید، از رانندگی یا انجام کارهایی که نیاز به هوشیاری کامل دارند، اجتناب کنید. سرگیجه، سبکی سر و یا حتی ضعف شدید ممکن است در هنگام بلند شدن و یا تغییر وضعیت رخ دهد. در این شرایط به آرامی تغییر وضعیت داده و یا برای چند دقیقه دراز بکشید. 
در زمان مصرف داروی متوپرولول از هیچ داروی دیگری مصرف نکنید، مگر اینکه با پزشک مشورت کرده باشید. 

عوارض جانبی

عليرغم تاثيراتي كه يك دارو به همراه دارد امكان بروز برخي عوارض جانبي ناخواسته نيز موجود است. بروز هريك از عوارض زير نيازمند مراقبتهاي پزشكي و مراجعه به پزشك مي باشد:
عوارض رایج تر:
•    تاری دید
•    درد یا ناراحتی در قفسه سینه 
•    سرگیجه 
•    سرگیجه، ضعف یا سبکی سر در هنگام بلند شدن یا تغییر وضعیت دادن 
•    کوتاهی تنفس
•    ضربان قلب نامنظم و کند
•    عرق کردن 
•    خستگی و ضعف غیرعادی
عوارضی که کمتر رایج هستند: 
•    التهاب صورت، دست ها، بازوها، پاها و ران 
•    سرفه
•    کاهش میزان دفع ادرار
•    بروز مشکل در تنفس
•    بروز مشکل در تکلم 
•    گشاد شدن رگ گردن 
•    بروز مشکل در درک رنگ ها
•    دو بینی 
•    خستگی شدید
•    سریع و نامنظم شدن ضربان قلب
•    مشاهده هاله در اطراف چراغ
•    سردرد
•    ناتوانی در حرکت بازوها، پاها و یا عضلات صورت 
•    عدم توانایی در صحبت کردن
•    تنفس نامنظم 
•    از دست دادن بینایی
•    شب کوری
•    تنفس پر سرو صدا
•    روشنایی بیش از حد چراغ ها
•    رنگ پریدگی یا احساس سرما در نوک انگشتان دست و پا
•    افزایش وزن
•    دیدن، شنیدن و یا احساس چیزهایی که وجود ندارند (توهم)
•    از دست دادن حافظه کوتاه مدت 
•    تورم صورت، انگشتان دست و پا و یا پایین پاها
•    تنگی قفسه سینه 
•    سوزن سوزن شدن دست یا پا
•    سوزن سوزن شدن یا بروز درد در انگشتان دست و یا پا در معرض سرما
•    مشکل در تنفس 
•    دید تونلی
•    افزایش و یا کاهش غیرعادی وزن 
عوارضی که کمتر مشاهده شده است: 
•    کبود شدن پوست انگشتان دست یا پا
•    لرز 
•    تغییر رنگ مدفوع 
•    درد مداوم در معده یا شکم 
•    تهوع یا استفراغ مداوم یا شدید
•    تیره شدن ادرار
•    مشکل حرکتی
•    تب
•    ضعف یا خستگی عمومی 
•    تکرر ادرار
•    خارش پوست 
•    روشن شدن رنگ ادرار 
•    کمر درد یا پهلو درد 
•    سفتی یا درد عضلات 
•    بی حسی در انگشتان دست یا پا
•    جوش های پوستی 
•    گلو درد
•    بروز زخم ها و لکه های سفید در دهان و روی لب ها
•    بوی بد دهان 
•    خونریزی یا کبودی غیرعادی
•    درد در قسمت راست و بالای معده 
•    خون بالا آوردن 
•    ضعف
•    زردی چشم ها و پوست 
عوارض ناشناخته 
•    مدفوع سیاه و قیری 
•    خونریزی لثه ها
•    مشاهده خون در ادرار یا مدفوع 
•    احساس سوزش، خارش و بی حسی 
•    سرد شدن و عرق کردن پوست 
•    بروز نقطه های قرمز روز پوست 
•    خشن شدن صدا
علائم مصرف بیش از اندازه
•    آبی شدن ناخن ها، لب ها، پوست و کف دست ها
•    تغییر در میزان هوشیاری
•    از دست دادن هوشیاری 
•    تقف نبض
•    توقف قلب
•    بیهوشی 
•    خستگی و خواب آلودگی شدید 
برخی عوارض جانبی نیز رخ می دهند که به درمان نیاز ندارند و به مرور زمان و با سازگار شدن دارو با بدن برطرف می شوند. به علاوه پزشک نیز راهکارهایی برای پیشگیری از بروز عوارض جانبی و یا برطرف کردن آنها ارائه خواهد داد. در صورتی که هر یک از علائم زیر ادامه پیدا کرده و یا برای شما ایجاد مشکل کردند، به پزشک مراجعه کنید: 
•    آروغ زدن
•    کاهش میل جنسی
•    پف کردن
•    بروز مشکل در دفع مدفوع 
•    ناامیدی
•    خشکی دهان 
•    وجود گاز اضافه در معده 
•    احساس حرکات اضافه در خود و یا محیط اطراف 
•    سوء هاضمه 
•    احساس ناراحتی و اندوه 
•    احساس پر بودن 
•    ناتوانی یا مشکل در نعوظ 
•    کج خلقی 
•    از دست دادن توانایی و یا میل جنسی 
•    کابوس
•    درد در زیر قفسه سینه 
•    خروج گاز 
•    قرمزی یا دیگر تغییر رنگ ها در پوست 
•    آبریزش بینی 
•    عطسه 
•    گرفتگی بینی 
•    احساس چرخش 
•    خستگی
•    بروز مشکل در تنفس
•    بروز مشکل در خواب 
عوارضی که کمتر مشاهده می شوند: 
•    درد استخوان 
•    بروز صداها و وزوز کردن های مداوم در گوش 
•    خشکی چشم ها
•    ریزش یا نازک شدن موها 
•    افزایش حساسیت پوست به نور خورشید
•    درد آلت تناسلی در هنگام نعوظ
•    آفتاب سوختگی شدید 
عوارض شناخته نشده 
•    تغییر در طعم دهان یا ناخوشایند شدن طعم دهان 
•    ترس و عصبی شدن 
•    کهیر یا تاول 
برخی عوارض دیگر نیز ممکن است رخ دهند که در اینجا به آنها اشاره نشده است. اگر هر گونه عوارض دیگری مشاهده کردید، به پزشک مراجعه کنید. 

درمان بی خوابی بدون دارو
روی عکس زیر کلیک کنید:

متوپرولولMetoprololدرمان فشار خون بالادرمان درد قفسه سینهحمله قلبی
مقالات مرتبط

ویدئو های سبز و سالم

درمان بی خوابی بدون دارو (کلیک کنید)
اینجا باهوش تر میشوید!
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه