منوی اصلی
بهترین متخصصین و مراکز مغزواعصاب و روان در تهران

ایبوپروفن لیزین (درون وریدی)

Ibuprofen lysine

دارو شناسی

ایبوپروفن لیزین برای درمان مجرای شریانی باز یا patent ductus arteriosus  که به اختصار PDA گفته می شود، در نوزادان نارس (نوزادانی که زودتر از موعد مقرر به دنیا آمده اند) استفاده می شود. مجرای شریانی باز یک مشکل قلبی است که در آن یک رگ خونی، مجرای عروق کرونر، به طور مادرزادی بسته نشده است. این رگ خونی فقط قبل از تولد استفاده می شود و پس از تولد نوزاد مورد استفاده نخواهد بود. ایبوپروفن لیزین باعث تنگ شدن PDA شده و این رگ را می بندد. 
داروی ایبوپروفن لیزین فقط با نسخه پزشک در اختیار بیمار قرار می گیرد و به شکل زیر در بازار موجود است: 

 • محلول

پیش از مصرف

در تصمیم گیری برای مصرف یک دارو، خطرات مصرف آن با مزیت های مصرف دارو مقایسه می شوند. این تصمیم توسط بیمار و پزشک گرفته می شود. در مورد داروی ایبوپروفن لیزین به نکات زیر توجه داشته باشید.

حساسیت 


اگر تاکنون به این دارو یا هر داروی دیگری حساسیت نشان داده اید، با پزشک خود در میان بگذارید. به علاوه هر گونه حساسیت دیگری، مانند حساسیت های غذایی، حساسیت به رنگ و مواد نگهدارنده و حیوانات را نیز به پزشک خود اطلاع دهید. در مورد داروهایی بدون تجویز پزشک مصرف می کنید، حتما بسته بندی آن را مطالعه کنید.

اطفال


بررسی هایی که تاکنون در مورد مصرف داروی ایبوپروفن لیزین در کودکان انجام شده اند، مشکل خاصی را نشان نداده و مصرف این دارو را برای کودکان محدود نکرده اند. 

دوران شیردهی و مادران شیرده 


در مورد خطرات مصرف دارو برای نوزاد در دوران شیردهی مطالعات کافی انجام نشده است. خطرات و مزایای مصرف دارو را قبل از مصرف با یکدیگر مقایسه کنید. 

تداخلات دارویی 


گرچه برخی داروها به هیچ عنوان نباید با هم مصرف شوند، اما در برخی موارد با وجود تداخل، دو دارو با هم مصرف می شوند. در این موارد ممکن است پزشک میزان مصرف دارو را تغییر دهد یا اقدامات احتیاطی دیگری را در پیش بگیرد. زمانی که داروی ایبوپروفن لیزین برای شما تجویز می شود، اگر هر داروی دیگری مصرف می کنید لازم است به پزشک اطلاع دهید.
مصرف این دارو با هر یک از داروهای زیر توصیه نمی شود. پزشک ممکن است تصمیم بگیرد درمان شما را با این دارو انجام ندهد یا دیگر داروهای مصرفی شما را تغییر دهد.

 • Ketorolac

مصرف داروی ایبوپروفن لیزین با داروهای زیر معمولا توصیه نمی شود، اما در برخی موارد ممکن است مصرف هر دو دارو با هم لازم شود. اگر هر دو دارو با هم تجویز شوند، پزشک میزان مصرف یا تعداد وعده های مصرف دارو را تغییر خواهد داد.

 • Abciximab
 • Aceclofenac
 • Acemetacin
 • Acenocoumarol
 • Amiloride
 • Amineptine
 • Amitriptyline
 • Amitriptylinoxide
 • Amoxapine
 • Amtolmetin Guacil
 • Anagrelide
 • Apixaban
 • Ardeparin
 • Argatroban
 • Aspirin
 • Balsalazide
 • Bemiparin
 • Bendroflumethiazide
 • Benzthiazide
 • Beta Glucan
 • Betamethasone
 • Bismuth Subsalicylate
 • Bivalirudin
 • Bromfenac
 • Budesonide
 • Bufexamac
 • Bumetanide
 • Cangrelor
 • Celecoxib
 • Certoparin
 • Chlorothiazide
 • Chlorthalidone
 • Choline Magnesium Trisalicylate
 • Choline Salicylate
 • Cilostazol
 • Citalopram
 • Clomipramine
 • Clonixin
 • Clopamide
 • Clopidogrel
 • Cortisone
 • Cyclopenthiazide
 • Cyclosporine
 • Dabigatran Etexilate
 • Dalteparin
 • Danaparoid
 • Deflazacort
 • Desipramine
 • Desirudin
 • Desvenlafaxine
 • Dexamethasone
 • Dexibuprofen
 • Dexketoprofen
 • Diazoxide
 • Dibenzepin
 • Diclofenac
 • Diflunisal
 • Digoxin
 • Dipyridamole
 • Dipyrone
 • Dothiepin
 • Doxepin
 • Droxicam
 • Duloxetine
 • Edoxaban
 • Enoxaparin
 • Eplerenone
 • Epoprostenol
 • Eptifibatide
 • Escitalopram
 • Ethacrynic Acid
 • Etodolac
 • Etofenamate
 • Etoricoxib
 • Felbinac
 • Fenoprofen
 • Fepradinol
 • Feprazone
 • Feverfew
 • Floctafenine
 • Flufenamic Acid
 • Fluocortolone
 • Fluoxetine
 • Flurbiprofen
 • Fluvoxamine
 • Fondaparinux
 • Furosemide
 • Ginkgo
 • Gossypol
 • Heparin
 • Hydrochlorothiazide
 • Hydrocortisone
 • Hydroflumethiazide
 • Ibuprofen
 • Iloprost
 • Imipramine
 • Indapamide
 • Indomethacin
 • Ketoprofen
 • Lepirudin
 • Levomilnacipran
 • Lithium
 • Lofepramine
 • Lornoxicam
 • Loxoprofen
 • Lumiracoxib
 • Magnesium Salicylate
 • Meadowsweet
 • Meclofenamate
 • Mefenamic Acid
 • Melitracen
 • Meloxicam
 • Mesalamine
 • Methotrexate
 • Methyclothiazide
 • Methylprednisolone
 • Metolazone
 • Milnacipran
 • Morniflumate
 • Nabumetone
 • Nadroparin
 • Naproxen
 • Nefazodone
 • Nepafenac
 • Niflumic Acid
 • Nimesulide
 • Nimesulide Beta Cyclodextrin
 • Nortriptyline
 • Olsalazine
 • Opipramol
 • Oxaprozin
 • Oxyphenbutazone
 • Paramethasone
 • Parecoxib
 • Parnaparin
 • Paroxetine
 • Pemetrexed
 • Pentosan Polysulfate Sodium
 • Pentoxifylline
 • Phenindione
 • Phenprocoumon
 • Phenylbutazone
 • Phenyl Salicylate
 • Piketoprofen
 • Piroxicam
 • Polythiazide
 • Pralatrexate
 • Prasugrel
 • Prednisolone
 • Prednisone
 • Proglumetacin
 • Propyphenazone
 • Proquazone
 • Protein C
 • Protriptyline
 • Reboxetine
 • Reviparin
 • Rivaroxaban
 • Rofecoxib
 • Salicylamide
 • Salicylic Acid
 • Salsalate
 • Sertraline
 • Sibutramine
 • Sodium Salicylate
 • Spironolactone
 • Sulfasalazine
 • Sulindac
 • Tacrolimus
 • Tenoxicam
 • Tianeptine
 • Tiaprofenic Acid
 • Ticagrelor
 • Ticlopidine
 • Tinzaparin
 • Tirofiban
 • Tolfenamic Acid
 • Tolmetin
 • Torsemide
 • Treprostinil
 • Triamterene
 • Trichlormethiazide
 • Trimipramine
 • Trolamine Salicylate
 • Valdecoxib
 • Venlafaxine
 • Vilazodone
 • Vorapaxar
 • Vortioxetine
 • Warfarin
 • Xipamide

مصرف داروی ایبوپروفن لیزین با هر یک از داروهای زیر خطر بروز برخی عوارض جانبی را افزایش می دهد، اما مصرف همزمان هر دو دارو با هم ممکن است بهترین درمان باشد. اگر هر دو دارو با هم تجویز شوند، پزشک میزان و دفعات مصرف هر دو دارو را تغییر خوهاد داد. 

 • Acebutolol
 • Alacepril
 • Amikacin
 • Atenolol
 • Azilsartan
 • Azilsartan Medoxomil
 • Benazepril
 • Betaxolol
 • Bisoprolol
 • Candesartan
 • Captopril
 • Carteolol
 • Carvedilol
 • Celiprolol
 • Cilazapril
 • Delapril
 • Enalapril
 • Enalaprilat
 • Eprosartan
 • Esmolol
 • Fosinopril
 • Imidapril
 • Irbesartan
 • Labetalol
 • Levobunolol
 • Lisinopril
 • Losartan
 • Metipranolol
 • Metoprolol
 • Moexipril
 • Nadolol
 • Nebivolol
 • Olmesartan
 • Oxprenolol
 • Penbutolol
 • Pentopril
 • Perindopril
 • Pindolol
 • Practolol
 • Propranolol
 • Quinapril
 • Ramipril
 • Sotalol
 • Spirapril
 • Telmisartan
 • Temocapril
 • Timolol
 • Trandolapril
 • Valsartan
 • Zofenopril

دیگر تداخلات دارویی 


بعضی داروها نباید در زمان خوردن غذا یا فورا پس از آن مصرف شوند، چرا که احتمال بروز مشکلاتی وجود دارد. مصرف تنباکو و الکل نیز با بعضی داروها مشکلاتی را در پی خواهد داشت. در مورد مصرف داروی خود و چگونگی و زمان مصرف آن با پزشک خود مشورت کنید.

دیگر مشکلات پزشکی 


وجود دیگر مشکلات پزشکی نیز بر روی مصرف این دارو تاثیر می گذارند. اگر دچار بیماری یا شرایط پزشکی خاصی هستید، حتما به پزشک اطلاع دهید، به ویژه هر یک از بیماری های زیر:

 • خونریزی فعال (مغز یا روده)
 • مشکل لخته شدن خون (ترومبوسیتوپنی)
 • بیماری مادرزادی قلبی 
 • عفونت درمان نشده 
 • مشکل کلیه 
 • مبتلا به آنتروکولیت نکروزان یا Necrotizing enterocolitis یا مشکوک به آن ( آنتروکولیت نکروزان یک بیماری التهابی روده است) – داروی ایبوپروفن لیزین در نوزادان مبتلا به این بیماری نباید مصرف شود. 
 • بیلی روبین بالا در خون (Hyperbilirubinemia) – این دارو ممکن است شرایط این بیماری را بدتر کند. 

اقدامات احتیاطی

داروی ایبوپروفن لیزین ممکن است چگونگی واکنش بدن را در زمان عفونت تغییر دهد. در زمان مصرف این دارو در صورت مشاهده هر گونه تب، لرز و یا دیگر رفتارهای غیرطبیعی در نوزاد خود به پزشک مراجعه کنید. 
داروی ایبوپروفن لیزین بر روی فعالیت پلاکت ها تاثیر می گذارد. پلاکت ها برای لخته کردن خون ضروری هستند. این تاثیر ممکن است میزان خونریزی نوزاد را افزایش دهد. در زمان مصرف داروی ایبوپروفن لیزین در صورت مشاهده هر گونه خونریزی یا کبودی غیرطبیعی، تیرگی ادرار یا مدفوع و یا مشاهده هر نشانه دیگری از خونریزی در نوزاد خود بلافاصله به پزشک اطلاع دهید. 

عوارض جانبی

هر دارو در کنار تاثیرات اولیه دارای عوارض جانبی هم است که در صورت مشاهده هرگونه عارضه جانبی بلافاصله به پزشک مراجعه کنید.

عوارض رایج تر 

 

 • گرفتگی شکم 
 • التهاب یا درد شکم 
 • اضطراب 
 • مدفوع تیره یا قیری 
 • درد مثانه 
 • خون در چشم ها 
 • ادرار کدر یا خونی 
 • آبی شدن لب ها، ناخن ها یا پوست 
 • تاول بر روی پوست 
 • سوزش، خارش یا قرمزی پوست 
 • لرز 
 • عرق سرد 
 • کما 
 • پوست سرد و رنگ پریده 
 • سرفه 
 • سرفه کردن همراه خون 
 • تیره شدن پوست 
 • کاهش هوشیاری 
 • کاهش دفع ادرار 
 • اسهال 
 • مشکل تنفسی 
 • ضربان قلب سریع 
 • تب 
 • فشار خون بالا 
 • افزایش فشار خون 
 • افزایش گرسنگی 
 • افزایش تشنگی 
 • سوء هاضمه 
 • تنفس نامنظم، آهسته یا سریع 
 • ضربان قلب نامنظم 
 • تحریک پذیری 
 • التهاب یا درد مفاصل 
 •  از دست دادن اشتها 
 • گرفتگی عضلات دست ها، پاها یا صورت 
 • کشش عضلانی 
 • تهوع یا استفراغ 
 • عصبی شدن 
 • خون دماغ 
 • تنفس سریع و سطحی 
 • جوش های پوستی 
 • بیقراری 
 • تشنج 
 • لرزش 
 • تنگی نفس
 • عطسه 
 • درد یا ناراحتی معده 
 • التهاب صورت، انگشت ها یا پاها 
 • لرز 
 • خونریزی یا کبودی غیرعادی 
 • خستگی یا ضعف غیرعادی 

عوارض ناشناخته 

 

 • خونریزی، تاول، سردی، رنگ پریدگی پوست، کهیر، عفونت، التهاب، خارش، درد، جوش های پوستی، قرمزی، زخم، التهاب، کوفتگی، حساسیت به لمس، زخم یا گرما در محل تزریق 
 • خونریزی لثه ها 
 • خون در مدفوع 
 • درد یا ناراحتی قفسه سینه 
 • مدفوع به رنگ خاک رس 
 • ادرار تیره 
 • گشاد شدن رگ های گردن 
 • خشکی دهان 
 • خستگی مفرط
 • ضربان قلب یا نبض نامنظم یا سریع 
 • خشکی یا گر گرفتگی پوست 
 • بویی شبیه به بوی میوه در دهان 
 • مشاهده لکه های قرمز روی پوست 
 • یبوست شدید 
 • استفراغ شدید 
 • دل پیچه 
 • عرق کردن 
 • التهاب در ناحیه شکم یا معده 
 • حساسیت به لمس در ناحیه معده 
 • بروز زخم یا لکه های سفید در دهان 
 • کاهش بی دلیل وزن 
 • بوی بد دهان 
 • خون بالا آوردن 
 • افزایش وزن 
 • خس خس کردن 
 • زردی پوست یا چشم ها 

علائم مصرف بیش از اندازه 

 

 • تحریک 
 • تغییر در آگاهی 
 • خواب آلودگی 
 • بی تفاوتی 
 • از دست دادن هوشیاری 
 • افزایش سریع وزن 
 • تورم چهره یا مچ دست یا پا
 • عدم هوشیاری 

این دارو ممکن است باعث عوارض دیگری شود که در اینجا به آنها اشاره نشده است. در صورت مشاهده هر گونه عارضه بهتر است به پزشک خود مراجعه کنید.

درمان بی خوابی بدون دارو
روی عکس زیر کلیک کنید:

ایبوپروفن لیزینIbuprofen lysineدرمان مجرای شریانی بازنوزادان نارس
مقالات مرتبط
درمان بی خوابی بدون دارو (کلیک کنید)
اینجا باهوش تر میشوید!
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه