منوی اصلی
بهترین متخصصین و مراکز مغزواعصاب و روان در تهران

مفنامیک اسید (خوراکی)

Mefenamic Acid

دارو شناسی

مفنامیک اسید یک داروی غیراستروئیدی ضد التهاب (NSAID) است که برای درمان دردهای خفیف تا متوسط استفاده می شود. این دارو برای درمان گرفتگی های قاعدگی و دیگر شرایطی که توسط پزشک تعیین می شوند، مصرف می شود. 
داروی مفنامیک اسید تنها با نسخه پزشک در اختیار بیمار قرار می گیرد و به شکل کپسول در بازار موجود است. 

پیش از مصرف

در تصمیم گیری برای مصرف یک دارو، خطرات مصرف آن با مزیت های مصرف دارو مقایسه می شوند. این تصمیم توسط بیمار و پزشک گرفته می شود. در مورد داروی مفنامیک اسید  به نکات زیر توجه داشته باشید.


حساسیت 


اگر تاکنون به این دارو یا هر داروی دیگری حساسیت نشان داده اید، با پزشک خود در میان بگذارید. به علاوه هر گونه حساسیت دیگری، مانند حساسیت های غذایی، حساسیت به رنگ و مواد نگهدارنده و حیوانات را نیز به پزشک خود اطلاع دهید. در مورد داروهایی بدون تجویز پزشک مصرف می کنید، حتما بسته بندی آن را مطالعه کنید.

اطفال


در مورد ارتباط بین سن و تاثیرات داروی مفنامیک اسید بر روی کودکان زیر 14 سال تحقیقات کافی انجام نشده است. ایمنی و اثربخشی دارو تایید نشده است. 

سالمندان 


بررسی هایی که تاکنون در مورد این دارو انجام شده نشان دهنده مشکل خاصی در سالمندان نبوده و مصرف آن را برای این گروه سنی محدود نکرده است. به هرحال سالمندان بیش از دیگران در معرض ابتلا به بیماری ها و مشکلات ناشی از افزایش سن هستند، از جمله مشکلات کلیوی، که ممکن است لازم شود میزان مصرف دارو طبق سن آنها تنظیم شود. 

بارداری 


بررسی های انجام شده بر روی نمونه های حیوانی تاثیرات معکوس نشان داده اند. در مورد داروی مفنامیک اسید برای خانم های باردار بررسی های کافی انجام نشده است. 
دوران شیردهی و مادران شیرده
بررسی هایی که در مورد داروی مفنامیک اسید در دوران بارداری انجام شده نشان می دهند مصرف این دارو در دوران بارداری با خطراتی برای نوزاد همراه است. 

تداخلات دارویی

 
گرچه برخی داروها به هیچ عنوان نباید با هم مصرف شوند، اما در برخی موارد با وجود تداخل، دو دارو با هم مصرف می شوند. در این موارد ممکن است پزشک میزان مصرف دارو را تغییر دهد یا اقدامات احتیاطی دیگری را در پیش بگیرد. زمانی که داروی مفنامیک اسید برای شما تجویز می شود، اگر هر داروی دیگری مصرف می کنید لازم است به پزشک اطلاع دهید. تداخلات دارویی زیر براساس خطرات بالقوه دارو انتخاب شده اند و لزوما اتفاق نمی افتند. 
مصرف این دارو با هر یک از داروهای زیر توصیه نمی شود. پزشک ممکن است تصمیم بگیرد فرد را با این دارو درمان نکند یا دیگر داروهای وی را تغییر دهد.

 • Ketorolac

مصرف این دارو با هر یک از داروهای زیر معمولا توصیه نمی شود، اما در برخی موارد مصرف هر دو دارو لازم است. اگر هر دو دارو با هم تجویز شوند، پزشک میزان مصرف یا دفعات مصرف دارو و یا هر دو را تغییر می دهد.

 • Abciximab
 • Aceclofenac
 • Acemetacin
 • Acenocoumarol
 • Aluminum Carbonate, Basic
 • Aluminum Hydroxide
 • Aluminum Phosphate
 • Amiloride
 • Amineptine
 • Amitriptyline
 • Amitriptylinoxide
 • Amoxapine
 • Amtolmetin Guacil
 • Anagrelide
 • Apixaban
 • Ardeparin
 • Argatroban
 • Aspirin
 • Balsalazide
 • Bemiparin
 • Bendroflumethiazide
 • Benzthiazide
 • Beta Glucan
 • Betamethasone
 • Bismuth Subsalicylate
 • Bivalirudin
 • Bromfenac
 • Budesonide
 • Bufexamac
 • Bumetanide
 • Calcium Carbonate
 • Cangrelor
 • Celecoxib
 • Certoparin
 • Chlorothiazide
 • Chlorthalidone
 • Choline Magnesium Trisalicylate
 • Choline Salicylate
 • Cilostazol
 • Citalopram
 • Clomipramine
 • Clonixin
 • Clopamide
 • Clopidogrel
 • Cortisone
 • Cyclopenthiazide
 • Cyclosporine
 • Dabigatran Etexilate
 • Dalteparin
 • Danaparoid
 • Deflazacort
 • Desipramine
 • Desirudin
 • Desvenlafaxine
 • Dexamethasone
 • Dexibuprofen
 • Dexketoprofen
 • Diazoxide
 • Dibenzepin
 • Diclofenac
 • Diflunisal
 • Digoxin
 • Dihydroxyaluminum Aminoacetate
 • Dihydroxyaluminum Sodium Carbonate
 • Dipyridamole
 • Dipyrone
 • Donepezil
 • Dothiepin
 • Doxepin
 • Droxicam
 • Duloxetine
 • Edoxaban
 • Enoxaparin
 • Eplerenone
 • Epoprostenol
 • Eptifibatide
 • Escitalopram
 • Ethacrynic Acid
 • Etodolac
 • Etofenamate
 • Etoricoxib
 • Felbinac
 • Fenoprofen
 • Fepradinol
 • Feprazone
 • Feverfew
 • Floctafenine
 • Flufenamic Acid
 • Fluocortolone
 • Fluoxetine
 • Flurbiprofen
 • Fluvoxamine
 • Fondaparinux
 • Furosemide
 • Ginkgo
 • Gossypol
 • Heparin
 • Hydrochlorothiazide
 • Hydrocortisone
 • Hydroflumethiazide
 • Ibuprofen
 • Iloprost
 • Imipramine
 • Indapamide
 • Indomethacin
 • Ketoprofen
 • Lepirudin
 • Levomilnacipran
 • Lithium
 • Lofepramine
 • Lornoxicam
 • Loxoprofen
 • Lumiracoxib
 • Magaldrate
 • Magnesium Carbonate
 • Magnesium Hydroxide
 • Magnesium Oxide
 • Magnesium Salicylate
 • Magnesium Trisilicate
 • Meadowsweet
 • Meclofenamate
 • Mefenamic Acid
 • Melitracen
 • Meloxicam
 • Mesalamine
 • Methotrexate
 • Methyclothiazide
 • Methylprednisolone
 • Metolazone
 • Milnacipran
 • Morniflumate
 • Nabumetone
 • Nadroparin
 • Naproxen
 • Nefazodone
 • Nepafenac
 • Niflumic Acid
 • Nimesulide
 • Nimesulide Beta Cyclodextrin
 • Nortriptyline
 • Olsalazine
 • Opipramol
 • Oxaprozin
 • Oxyphenbutazone
 • Paramethasone
 • Parecoxib
 • Parnaparin
 • Paroxetine
 • Pemetrexed
 • Pentosan Polysulfate Sodium
 • Pentoxifylline
 • Phenindione
 • Phenprocoumon
 • Phenylbutazone
 • Phenyl Salicylate
 • Piketoprofen
 • Piroxicam
 • Polythiazide
 • Pralatrexate
 • Prasugrel
 • Prednisolone
 • Prednisone
 • Proglumetacin
 • Propyphenazone
 • Proquazone
 • Protein C
 • Protriptyline
 • Reboxetine
 • Reviparin
 • Rivaroxaban
 • Rofecoxib
 • Salicylamide
 • Salicylic Acid
 • Salsalate
 • Sertraline
 • Sibutramine
 • Sodium Bicarbonate
 • Sodium Salicylate
 • Spironolactone
 • Sulfasalazine
 • Sulindac
 • Tacrolimus
 • Tenoxicam
 • Tianeptine
 • Tiaprofenic Acid
 • Ticagrelor
 • Ticlopidine
 • Tinzaparin
 • Tirofiban
 • Tolfenamic Acid
 • Tolmetin
 • Torsemide
 • Treprostinil
 • Triamterene
 • Trichlormethiazide
 • Trimipramine
 • Trolamine Salicylate
 • Valdecoxib
 • Venlafaxine
 • Vilazodone
 • Vorapaxar
 • Vortioxetine
 • Warfarin
 • Xipamide

مصرف این دارو با هر یک از داروهای زیر خطر بروز عوارض جانبی را افزایش می دهد، اما مصف هر دو با هم ممکن است بهترین راه درمان باشد. اگر هر دو دارو با هم تجویز شوند، پزشک میزان مصرف یا تعداد وعده های مصرف دارو و یا هر دو را تغییر خواهد داد.

 • Acebutolol
 • Alacepril
 • Atenolol
 • Azilsartan
 • Azilsartan Medoxomil
 • Benazepril
 • Betaxolol
 • Bisoprolol
 • Candesartan
 • Captopril
 • Carteolol
 • Carvedilol
 • Celiprolol
 • Cilazapril
 • Delapril
 • Enalapril
 • Enalaprilat
 • Eprosartan
 • Esmolol
 • Fosinopril
 • Imidapril
 • Irbesartan
 • Labetalol
 • Levobunolol
 • Lisinopril
 • Losartan
 • Metipranolol
 • Metoprolol
 • Moexipril
 • Nadolol
 • Nebivolol
 • Olmesartan
 • Oxprenolol
 • Penbutolol
 • Pentopril
 • Perindopril
 • Pindolol
 • Practolol
 • Propranolol
 • Quinapril
 • Ramipril
 • Sotalol
 • Spirapril
 • Telmisartan
 • Temocapril
 • Timolol
 • Trandolapril
 • Valsartan
 • Zofenopril

دیگر تداخلات دارویی 


بعضی داروها نباید در زمان خوردن غذا یا فورا پس از آن مصرف شوند، چرا که احتمال بروز مشکلاتی وجود دارد. مصرف تنباکو و الکل نیز با بعضی داروها مشکلاتی را در پی خواهد داشت. در مورد مصرف داروی خود و چگونگی و زمان مصرف آن با پزشک خود مشورت کنید.

دیگر مشکلات پزشکی 


وجود دیگر مشکلات پزشکی نیز بر روی مصرف این دارو تاثیر می گذارند. اگر دچار بیماری یا شرایط پزشکی خاصی هستید، حتما به پزشک اطلاع دهید، به ویژه هر یک از بیماری های زیر:

 • کم خونی 
 • آسم 
 • مشکلات خونریزی
 • لخته خون 
 • ادم (احتباس مایع یا التهاب بدن)
 • حمله قلبی یا سابقه ابتلا به آن
 • بیماری قلبی (به عنوان مثال نارسایی احتقانی قلب)
 • فشار خون بالا 
 • بیماری های کلیوی
 • بیماری کبد
 • زخم یا خونریزی معده یا روده یا سابقه ابتلا به آن
 • سابقه ابتلا به سکته مغزی – با احتیاط مصرف شود. این دارو ممکن است شرایط را بدتر کند. 
 • آسم حساسیت به آسپیرین
 • بیماری کلیوی پیشرفته 
 • زخم معده فعال – این دارو در افراد مبتلا به این شرایط نباید مصرف شود. 
 • جراحی قلب (به عنوان مثال جراحی عروق کرونر) – داروی مفنامیک اسید نباید درست قبل یا بعد از جراحی برای تسکین درد مصرف شود. 

نحوه مصرف

برای اثربخشی و ایمنی مفنامیک اسید بهتر است آن را بیشتر از حد توصیه شده یا برای مدت طولانی مصرف نکنید. مصرف زیاد این دارو خطر بروز عوارض جانبی، به ویژه در سالمندان را افزایش می دهد. 
داروی مفنامیک اسید با راهنمای مصرف دارویی همراه است. دستورالعمل های آن را با دقت مطالعه کرده و دنبال کنید و اگر در مورد مصرف دارو سوالی دارید با پزشک خود مشورت کنید. 
برای کاهش دلپیچه بهتر است دارو را با غذا مصرف کنید، مگر اینکه پزشک توصیه دیگری کرده باشد. 

میزان مصرف 


مقدار مورد استفاده از این دارو برای بیمارهای مختلف، متفاوت است. فرد بیمار باید طبق دستورالعمل روی بسته بندی یا توصیه ی پزشک معالج خود عمل کند. اطلاعات زیر تنها حد متوسط مصرف دارو را نشان می دهد. به هرحال مقدار مصرف دارو را بدون اجازه ی پزشک تغییر ندهید.  مقدار مصرف دارو به قدرت دارو نیز بستگی دارد. به علاوه تعداد دفعات مصرف دارو در روز و فاصله ی بین هر دفعه به مشکل بیمار و شدت آن بستگی دارد.

 • برای شکل خوراکی دارو (کپسول): 
  • برای گرفتگی های قاعدگی: 
   • بزرگسالان و کودکان بیشتر از 14 سال – در ابتدا 500 میلی گرم، سپس 250 میلی گرم هر 6 ساعت به شکلی که نیاز است، معمولا به مدت دو تا سه روز. 
   • کودکان تا 14 سالگی – مصرف و میزان آن توسط پزشک تعیین می شود. 
  • برای دردهای خفیف و متوسط:
   • بزرگسالان و کودکان بیشتر از 14 سال – در ابتدا 500 میلی گرم، سپس 250 میلی گرم هر 6 ساعت به شکلی که نیاز است، معمولا بیشتر از یک هفته توصیه نشود. 
   • کودکان تا 14 سالگی - مصرف و میزان آن توسط پزشک تعیین می شود.

در صورت فراموش کردن یک وعده دارویی چه باید کرد؟ 


در صورتی که یک وعده مصرف دارو را فراموش کردید، می توانید هر لحظه ی ممکن آن را مصرف کنید. در صورتی که زمان مصرف وعده ی بعدی دارو رسیده، به هیچ وجه هر دو وعده را باهم مصرف نکنید. 


شیوه نگهداری دارو 


بهتر است دارو را در دمای اتاق و دور از گرما و رطوبت و نور نگهداری کنید.  دارو دور از دسترس کودکان باشد. در صورت گذشتن تاریخ مصرف دارو و یا نیاز نداشتن به آن، دارو را دور بیندازید. 

اقدامات احتیاطی

بسیار مهم است که پزشک با ملاقات های منظم بهبود بیماری را بررسی کند و در صورت نیاز و مشاهده عوارض جانبی میزان مصرف دارو را تغییر دهد. برای بررسی عوارض مصرف دارو آزمایش خون و ادرار ممکن است لازم باشد. 
داروی مفنامیک اسید خطر بروز حملات قلبی یا سکته مغزی را افزایش می دهد. این مشکل در افرادی که دچار بیماری های قلبی هستند، احتمال بروز بیشتری دارد. افرادی که مدت طولانی از این دارو مصرف می کنند نیز بیشتر در معرض ابتلا به این عارضه هستند. 
داروی مفنامیک اسید ممکن است باعث خونریزی معده یا روده شود. این مشکلات بدون هیچ نشانه هشداردهنده ای بروز می کنند. اگر قبلا مبتلا به زخم معده بوده اید، سیگار می کشید یا الکل مصرف می کنید، بیشتر از 60 سال سن دارید، مشکلات جسمی دارید و یا اگر در حال مصرف داروهای دیگری هستید (از جمله داروهای استروئیدی و رقیق کننده خون)، احتمال بروز این مشکل بیشتر خواهد شد. 
در زمان مصرف داروی مفنامیک اسید ممکن است دچار مشکلات کبد شوید. در صورت مشاهده هر یک از این علائم مصرف دارو را قطع کرده و بلافاصله به پزشک مراجعه کنید: درد یا حساسیت در شکم، مدفوع به رنگ خاک، تیره شدن ادرار، کاهش اشتها، تب، سردرد، خارش، از دست دادن اشتها، تهوع و استفراغ، جوش های پوستی، التهاب پاها، خستگی یا ضعف غیرعادی، زردی چشم ها و پوست. 
در زمان مصرف این دارو واکنش های شدید پوستی نیز ممکن است مشاهده شود. در صورت مشاهده هر یک از این علائم به پزشک مراجعه کنید: تاول، پوسته پوسته شدن یا شل شدن پوست، لرز، سرفه، اسهال، تب، خارش، درد مفاصل یا عضلات، لکه های قرمز پوستی، گلو درد، بروز لکه های سفید در دهان یا روی لب ها و یا خستگی یا ضعف غیر عادی. 
نشانه های هشدار دهنده از برخی عوارض جانبی ناشی از مصرف داروی مفنامیک اسید عبارتند از: التهاب صورت، انگشت ها و پاها، درد معده شدید، مدفوع سیاه و قیری، خون بالا آوردن یا استفراغ ماده ای شبیه به قهوه، بالا رفتن غیرطبیعی وزن، زردی پوست یا چشم ها، کاهش ادرار، خونریزی یا کبودی و جوش های پوستی. به علاوه علائم جدی مشکلات قلبی نیز ممکن است رخ دهد، مانند درد و سفتی قفسه سینه، ضربان قلب سریع یا نامنظم، گر گرفتگی یا گرمی غیرعادی پوست، ضعف یا لکنت زبان. در صورت مشاهده هر یک از این علائم هشدار دهنده مصرف دارو را قطع کرده و به پزشک مراجعه کنید. 
این دارو ممکن است باعث بروز واکنش حساسیتی به نام آنافیلاکسی شود. گرچه این واکنش به ندرت بروز می کند، اما ممکن است در افرادی که به آسپیرین یا دیگر داروهای غیراستروئیدی ضد التهاب حساسیت دارند، رخ دهد. آنافیلاکسی نیازمند مراقبت های فوری پزشکی است. جدی ترین علائم مربوط به این واکنش عبارتند از: تنفس سریع یا نامنظم، نفس نفس زدن، خس خس یا غش کردن. دیگر نشانه ها نیز عبارتند از تغییر در رنگ پوست یا صورت، ضربان قلب و یا نبض سریع یا نامنظم، التهاب های مانند کهیر بر روی پوست و التهاب و پف کردن پلک ها یا اطراف چشم ها. در صورت مشاهده هر یک از این نشانه ها به پزشک مراجعه کنید. 
مصرف این دارو در دوران بارداری به نوزاد متولد نشده آسیب می زند. اگر در زمان مصرف این دارو فکر می کنید باردار شده اید، به پزشک مراجعه کنید. 
اگر همزمان با مصرف این دارو افزایش وزن بی دلیل یا ادم (احتباس مایعات یا التهاب بدن) را در خود مشاهده کردید، به پزشک مراجعه کنید. 
قبل از هر گونه جراحی یا انجام آزمایش های پزشکی مصرف این دارو را به پزشک خود اطلاع دهید. ممکن است لازم باشد به طور موقت درمان را با این دارو متوقف کنید یا از یک داروی ضدالتهاب غیر استروئیدی دیگر مصرف کنید. 
در زمان مصرف این دارو بدون مشورت پزشک هیچ داروی دیگری مصرف نکنید، از جمله دار.های با نسخه، بدون نسخه، ویتامین ها و مکمل ها. 

عوارض جانبی

به همراه تاثیرات اولیه، هر دارویی عوارض جانبی ناخواسته ای نیز به دنبال خواهد داشت. گرچه همه ی این عوارض جانبی اتفاق نمی افتند، اما به هرحال در صورت بروز هر یک، نیاز به مراقبت های پزشکی خواهد بود. 
در صورت مشاهده ی هریک از عوارض زیر، فورا به پزشک خود مراجعه کنید:


عوارض رایج تر 

 • ادرار خونی 
 • مدفوع خونی، سیاه یا قیری 
 • کاهش میزان یا دفعات دفع ادرار 
 • سوزش سردل 
 • افزایش زمان خونریزی 
 • افزایش فشار خون 
 • افزایش تشنگی 
 • سوء هاضمه 
 • خارش پوست 
 • از دست دادن اشتها 
 • درد کمر یا پهلو 
 • حالت تهوع 
 • پوست رنگ پریده 
 • جوش های پوستی 
 • درد شدید، گرفتگی یا سوزش شکم 
 • نفخ معده 
 • التهاب 
 • التهاب صورت، انگشت ها و پاها 
 • مشکل در تنفس 
 • خونریزی یا کبودی غیرمعمول 
 • خستگی یا ضعف غیرمعمول 
 • استفراغ 
 • استفراغ و بالا آوردن ماده شبیه به قهوه که شدید و مداوم خواهد بود 
 • افزایش وزن 
 • کاهش وزن 

عوارض کمتر مشاهده شده 

 • خونریزی لثه ها 
 • مشاهده خون در استفراغ 
 • تاری دید 
 • احساس سوزش در قفسه سینه و معده 
 • درد قفسه سینه 
 • مدفوع به رنگ خاک و گل 
 • کدر شدن ادرار
 • گیجی 
 • یبوست 
 • سرفه یا خشن شدن صدا
 • ادرار تیره 
 • مشکل در تنفس 
 • مشکل، سوزش یا درد در هنگام دفع ادرار 
 • مشکل در بلع 
 • گشاد شدن رگ گردن 
 • سرگیجه 
 • خستگی شدید 
 • غش 
 • شربان قلب یا نبض نامنظم یا سریع 
 • تب و لرز 
 • تکرر ادرار 
 • سردرد 
 • افزایش حجم ادرار و رقیق و کمرنگ شدن آن 
 • تنفس نامنظم 
 • ضربان قلب نامنظم 
 • لکه های بزرگ صاف و آبی یا بنفش بر روی پوست 
 • مدفوع به رنگ روشن 
 • سبکی سر 
 • عصبانیت 
 • تنفس پر سر و صدا 
 • درد یا سوزش گلو 
 • لکه های قرمز یا بنفش بر روی پوست 
 • تپش در گوش 
 • تنفس سریع یا آهسته 
 • قرمری، التهاب یا زخم بر روی زبان 
 • درد معده شدید یا مداوم 
 • تنگی نفس 
 • آهسته شدن ضربان قلب 
 • گلو درد
 • مشاهده زخم یا لکه های سفید بر روی لب ها یا زبان یا داخل دهان 
 • دل پیچه 
 • تورم یا التهاب دهان 
 • تورم غدد 
 • حساسیت به لمس در ناحیه معده 
 • تنگی در قفسه سینه 
 • لرزش 
 • بوی بد دهان 
 • درد قسمت فوقانی و سمت راست شکم 
 • تغییر در وزن 
 • خس خس سینه 
 • زردی چشم ها و پوست 

عوارض کمیاب 

 • تاول پوسته پوسته شدن یا شل شدن پوست 
 • تغییر در هوشیاری 
 • ناراحتی قفسه سینه 
 • استفراغ مداوم 
 • ترک های پوستی 
 • اسهال 
 • سرگیجه، ضعف یا سبکی سر هنگامی از حالت دراز کشیده به طور ناگهانی بلند می شوید 
 • خواب آلودگی
 • تب با لرز یا بدون لرز 
 • پوست گر گرفته و خشک 
 • بوی دهان شبیه به بوی میوه 
 • التهاب کلی بدن 
 • احساس کلی بیماری 
 • تب شدید 
 • کهیر 
 • افزایش گرسنگی 
 • تنفس سریع، نامنظم یا سریع 
 • درد عضلانی یا مفاصل 
 • التهاب های بزرگ یا شبیه به کهیر بر روی صورت، پلک ها، لب ها، زبان، گلو، دست ها، پاها یا اندام تناسلی 
 • درد پاها 
 • از دست دادن هوشیاری 
 • از دست دادن گرمای بدن 
 • عدم وجود فشار خون 
 • از دست دادن تنفس 
 • عدم وجود نبض 
 • خون دماغ 
 • غدد دردناک 
 • درد یا ناراحتی در دست ها، فک، پشت یا گردن 
 • درد معده، پهلو یا شکم که احتمالا به پشت هم کشیده می شود. 
 • رنگ پریدگی یا آبی شدن لب ها، ناخن ها یا پوست 
 • التهاب پلک ها یا اطراف صورت، چشم ها، لب ها یا زبان 
 • بالا رفتن ضربان قلب و نبض 
 • لکه های قرمز پوستی که اغلب با مرکز بنفش همراه است 
 • چشم های قرمز و تحریک شده 
 • پوست قرمز و ملتهب 
 • قرمزی یا زخم شدن پوست 
 • پوست پوسته شدن پوست 
 • دیدن، شنیدن یا احساس کردن چیزهایی که وجود ندارند 
 • تشنج 
 • سردرد شدید 
 • عطسه 
 • زخم یا تاول 
 • سفتی گردن یا پشت 
 • تورم، درد یا حساسیت غدد لنفاوی در گردن، زیر بغل ها یا کشاله ران 
 • کاهش وزن بدون علت 

در صورت مشاهده هر یک از علائم مصرف بیش از اندازه به پزشک مراجعه کنید. 


علائم مصرف بیش از اندازه 

 • خواب آلودگی غیرعادی، کسالت، خستگی، ضعف یا احساس کندی 

برخی عوارض جانبی خیلی جدی نیستند و پس از اینکه بدن خود را با این دارو تطبیق دهد، این عوارض به خودی خود برطرف می شوند. پزشک نیز می تواند راهکارهایی برای پیشگیری یا از برطرف کردن این عوارض به بیمار ارائه دهد. به هرحال در صورت مشاهده ی هر یک از عوارض جانبی زیر، پزشک خود را مطلع سازید:


عوارض رایج تر 

 • ترش کردن یا اسید معده 
 • روغ زدن 
 • تداوم زنگ، وزوز یا دیگر سرو صداهای غیرعادی در گوش 
 • افزایش یافتن هوا یا گاز در معده یا روده 
 • احساس پر بودن 
 • از دست دادن شنوایی 
 • خروج گاز از بدن 
 • ناراحتی معده 

عوارض کمتر مشاهده شده 

 • احساس سوزش، خارش، بی حسی، سوزن سوزن شدن 
 • دلسردی 
 • خشکی دهان 
 • ترس 
 • احساس مداوم حرکت در خود یا در اطراف 
 • احساس ناراحتی و پوچی 
 • ریزش مو یا نازک شدن موها 
 • افزایش حساسیت پوست به نور خورشید 
 • کج خلقی 
 • از دست دادن اشتها 
 • کم شدن علاقه یا لذت ها 
 • کم شدن یا از دست دادن قدرت 
 • قرمزی یا تغییر رنگ پوست 
 • احساس چرخش 
 • آفتاب سوختگی شدید 
 • خواب آلودگی 
 • بی خوابی 
 • مشکل در تمرکز 
 • مشکل خواب 
 • ناتوانی در خوابیدن 

عوارض نادر 

 • تغییر در اشتها 
 • سوزش، خشکی یا خارش چشم 
 • تغییر درشنوایی 
 • ترشح بیش از حد اشک 
 • قرمزی، درد، التهاب در چشم ها، پلک ها یا لایه داخلی پلک 

این دارو ممکن است باعث عوارض دیگری شود که در اینجا به آنها اشاره نشده است. در صورت مشاهده هر گونه عارضه بهتر است به پزشک خود مراجعه کنید. 

درمان بی خوابی بدون دارو
روی عکس زیر کلیک کنید:

مفنامیک اسیدmefenamic acidپونستلponstel
مقالات مرتبط
درمان بی خوابی بدون دارو (کلیک کنید)
اینجا باهوش تر میشوید!
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه