منوی اصلی
بهترین متخصصین و مراکز مغزواعصاب و روان در تهران

آسپرین و دی پیریدامول ( خوراکی )

Aspirin And Dipyridamole (Oral Route

دارو شناسی

ترکیب آسپرین و دی پیریدامول برای پیشگیری از سکته مغزی استفاده می شود . زمانی که رگهای خونی در مغز مسدود شوند ، سکته مغزی رخ می دهد . این دارو رگ های خونی را نازک کرده و از تشکیل خون لختگی جلوگیری می کند . 

این دارو فقط با نسخه دکتر و در اشکال زیر موجود است:

 • کپسول پیوسته رهش
 • کپسول
   

پیش از مصرف

در تصمیم گیری برای استفاده، بهتر است خطرات مربوط به این داروی مورد نظر گرفته شوند و در مقابل مزیت های آن قرار گیرند. این تصمیم توسط پزشک و شما گرفته می شود. برای این دارو، نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرند: 

آلرژی وحساسیت

اگر تاکنون واکنش غیرعادی و آلرژیک به این دارو یا هر داروی دیگری داشته اید، با پزشک خود در میان بگذارید.  به علاوه هرگونه حساسیت دیگر، مانند حساسیت غذایی، حساسیت به مواد نگهدارنده و حساسیت به حیوانات، را به پزشک خود اطلاع دهید. برای محصولات غیر تزریقی، دستورالعمل روی بسته بندی و ترکیبات دارو را با دقت مطالعه کنید.

اطفال

مطالعات مناسب است در رابطه سن با اثرات ترکیب آسپرین و دی پیریدامول در کودکان انجام نشده است. به دلیل سمیت آسپرین ، استفاده آن در کودکان و نوجوانان توصیه نمی شود.

سالمندان

اگر چه مطالعات مناسب در رابطه سن با اثرات ترکیب آسپرین و دی پیریدامول درسالمندان انجام نشده است، هیچ مشکل و محدودیتی در رابطه بااستفاده این دارو در سالمندان انتظار نمی رود. 

دوران بارداری

بررسی های انجام شده بر روی زنان باردار نشان داده اند که این دارو در دوران بارداری برای جنین خطرساز است .

دوران شیردهی و مادران شیرده

هیچ مطالعات کافی در زنان برای تعیین خطر نوزاد با مصرف این دارو در دوران شیردهی وجود ندارد. قبل از مصرف این دارو بهنگام شیردهی فواید بالقوه باید در برابر خطرات بالقوه قرار گیرد .

تداخلات دارویی

 گرچه برخی داروها نباید همزمان با یکدیگر مصرف شوند، اما برخی موارد وجود دارند که با وجود تداخلات دارویی، بهتر است که به طور همزمان استفاده شوند. در اینگونه موارد پزشک به بیمار توصیه می کند که میزان مصرف داروها را تغییر دهد یا اقدامات احتیاطی دیگری را به وی گوش زد می کند. به هرحال هر داروی دیگری که مصرف می کنید (تجویز شده توسط پزشک یا داروهای موجود در بازار) را به پزشک خود اطلاع دهید. 

 • Dichlorphenamide
 • Influenza Virus Vaccine, Live
 • Ketorolac
 • Riociguat
 • Abciximab
 • Aceclofenac
 • Acemetacin
 • Alipogene Tiparvovec
 • Alteplase, Recombinant
 • Amineptine
 • Amitriptyline
 • Amitriptylinoxide
 • Amoxapine
 • Amtolmetin Guacil
 • Anagrelide
 • Anisindione
 • Apixaban
 • Ardeparin
 • Argatroban
 • Aspirin
 • Beta Glucan
 • Bivalirudin
 • Bromfenac
 • Bufexamac
 • Celecoxib
 • Certoparin
 • Choline Salicylate
 • Cilostazol
 • Citalopram
 • Clomipramine
 • Clonixin
 • Clopidogrel
 • Cyclosporine
 • Dabigatran Etexilate
 • Dalteparin
 • Danaparoid
 • Desipramine
 • Desirudin
 • Desvenlafaxine
 • Dexibuprofen
 • Dexketoprofen
 • Dibenzepin
 • Diclofenac
 • Dicumarol
 • Diflunisal
 • Dipyridamole
 • Dipyrone
 • Dothiepin
 • Doxepin
 • Droxicam
 • Duloxetine
 • Edoxaban
 • Enoxaparin
 • Eptifibatide
 • Erlotinib
 • Escitalopram
 • Etodolac
 • Etofenamate
 • Etoricoxib
 • Felbinac
 • Fenoprofen
 • Fepradinol
 • Feprazone
 • Feverfew
 • Floctafenine
 • Flufenamic Acid
 • Fluoxetine
 • Flurbiprofen
 • Fluvoxamine
 • Fondaparinux
 • Ginkgo
 • Gossypol
 • Heparin
 • Ibuprofen
 • Ibuprofen Lysine
 • Imipramine
 • Ketoprofen
 • Ketorolac
 • Lepirudin
 • Levomilnacipran
 • Lofepramine
 • Lornoxicam
 • Loxoprofen
 • Lumiracoxib
 • Meclofenamate
 • Mefenamic Acid
 • Melitracen
 • Meloxicam
 • Methotrexate
 • Milnacipran
 • Morniflumate
 • Nabumetone
 • Nadroparin
 • Naproxen
 • Nefazodone
 • Nepafenac
 • Niflumic Acid
 • Nimesulide
 • Nortriptyline
 • Opipramol
 • Oxaprozin
 • Oxyphenbutazone
 • Parecoxib
 • Parnaparin
 • Paroxetine
 • Pemetrexed
 • Pentosan Polysulfate Sodium
 • Pentoxifylline
 • Phenindione
 • Phenprocoumon
 • Phenylbutazone
 • Piketoprofen
 • Piroxicam
 • Pralatrexate
 • Prasugrel
 • Proglumetacin
 • Propionic Acid
 • Propyphenazone
 • Proquazone
 • Protein C
 • Protriptyline
 • Reteplase, Recombinant
 • Reviparin
 • Rivaroxaban
 • Rofecoxib
 • Salicylic Acid
 • Salsalate
 • Sertraline
 • Sodium Salicylate
 • Streptokinase
 • Sulfinpyrazone
 • Sulindac
 • Tacrolimus
 • Tenoxicam
 • Tianeptine
 • Tiaprofenic Acid
 • Ticagrelor
 • Ticlopidine
 • Tinzaparin
 • Tirofiban
 • Tolfenamic Acid
 • Tolmetin
 • Treprostinil
 • Trimipramine
 • Valdecoxib
 • Varicella Virus Vaccine
 • Venlafaxine
 • Vilazodone
 • Vortioxetine
 • Warfarin
 • Acebutolol
 • Adenosine
 • Alprenolol
 • Amiloride
 • Arotinolol
 • Atenolol
 • Azosemide
 • Befunolol
 • Bemetizide
 • Bendroflumethiazide
 • Benzthiazide
 • Betamethasone
 • Betaxolol
 • Bevantolol
 • Bisoprolol
 • Bopindolol
 • Bucindolol
 • Bumetanide
 • Bupranolol
 • Buthiazide
 • Canrenoate
 • Captopril
 • Carteolol
 • Carvedilol
 • Celecoxib
 • Celiprolol
 • Chlorothiazide
 • Chlorthalidone
 • Clopamide
 • Cortisone
 • Cyclopenthiazide
 • Delapril
 • Dexamethasone
 • Dilevalol
 • Enalaprilat
 • Enalapril Maleate
 • Esmolol
 • Ethacrynic Acid
 • Furosemide
 • Hydrochlorothiazide
 • Hydroflumethiazide
 • Ibuprofen
 • Imidapril
 • Indapamide
 • Indomethacin
 • Labetalol
 • Landiolol
 • Levobunolol
 • Lisinopril
 • Mepindolol
 • Methyclothiazide
 • Methylprednisolone
 • Metipranolol
 • Metolazone
 • Metoprolol
 • Nadolol
 • Nebivolol
 • Nipradilol
 • Nitroglycerin
 • Oxprenolol
 • Paramethasone
 • Penbutolol
 • Phenylbutazone
 • Pindolol
 • Piretanide
 • Polythiazide
 • Prednisolone
 • Prednisone
 • Probenecid
 • Propranolol
 • Rofecoxib
 • Sotalol
 • Spironolactone
 • Streptokinase
 • Talinolol
 • Tamarind
 • Temocapril
 • Tenecteplase
 • Tertatolol
 • Timolol
 • Torsemide
 • Triamcinolone
 • Triamterene
 • Trichlormethiazide
 • Valproic Acid
 • Xipamide


تداخلات دارویی دیگر

برخی داروها نباید موقع صرف غذا یا  نزدیک به این زمان مصرف شوند. به علاوه ممکن است خوردن برخی غذاها و مصرف تنباکو و الکل در زمان تجویز این داروممنوع میباشد. در رابطه با تمام این محدودیت های دارویی و غذایی با پزشک متخصص خود مشورت کنید. استعمال همزمان داروها ممکن است بهترین گزینه درمانی برای بیمار به شمار آید. در صورت استعمال هر داروی مشخص، پزشک ممکن است میزان یکی از داروهای تجویز شده را تغییر دهد.   

 • Ethanol

سایر مشکلات پزشکی

وجود مشکلات دارویی دیگر نیز بر روی اثربخشی این دارو تاثیر خواهد داشت. هرگونه مشکل پزشکی را با دکتر خود در میان بگذارید، به ویژه وجود موارد زیر:

 1. مصرف الکل 
 2. مشکلات خونریزی 
 3. بیماری های کبد
 4. زخم معده، ممکن است عوارض جانبی تشدید یابد .
 5. آنژین صدری (درد شدید قفسه سینه)، ناپایدار 
 6. حمله قلبی
 7. بیماری های قلبی (به عنوان مثال، بیماری عروق کرونر)
 8. افت فشار خون (فشار خون پایین)
 9. بیماری های کلیوی
 10. میاستنی گراویس (ضعف عضلانی شدید) با احتیاط استفاده کنید . ممکن است این بیماری را بدتر کند.
 11. آسم با پولیپ بینی و رینیت
 12. داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی (به عنوان مثال، دیکلوفناک، ایبوپروفن، ناپروکسن، 
 13. سندرم ری (اختلال متابولیک) در بیماران با این شرایط نباید استفاده شود.

نحوه مصرف

 این دارو توسط پزشک برای بهبود وضعیت فعلی شما تجویزشده است. بیش از حد وبیش از زمانی که  این دارو تجویز شده است،استفاده ننمایید.  

بهترین زمان برای اثر این دارو ، زمانی است که مقدارش در خون ثابت باشد . برای حفظ  این میزان در خون ، این دارو را هر روز سر وقت وبه طور منظم مصرف کنید .

این دارو همراه با دفترچه ای برای اطلاعات بیمار است . با دقت آنرا بخوانید و بر طبق دستورالعمل دارو عمل کنید . اگر در مورد نحوه یمصرف دارو دچار مشکل شدید با پزشکتان تماس بگیرید .

کپسول را کاملا ببلعید . از شکستن ، باز کردن و یا جویدن آن خودداری کنید .

میتوان این دارو را همراه با غذا یا بدون غذا مصرف کنید .

اگر پس از مصرف این دارو دچار سردرد شدید ، دکتر را مطلع کنید . ممکن است دکتر به طور موقت میزان مصرف دارو را تغییر دهد.

میزان مصرف

 بیمار می بایست طبق دستور العمل پزشک یا راهنمایی های موجود بر روی برچسب دارو اقدام به استفاده و مصرف دارو کند. مقدار داروی مصرفی به شدت بیماری و قدرت اثربخشی دارو بستگی دارد. تعداد دفعاتی که دارو در طی روز دریافت می شود، فاصله زمانی میان هر بار مصرف کپسول و دوره زمانی تعیین شده و مجاز برای استفاده از دارو به شدت بیماری و نوع دارو بستگی بسیار دارد.

اشکال خوراکی (کپسول):
برای جلوگیری از سکته مغزی:

 • بزرگسالان :یک کپسول دو بار در روز، یک بار در صبح و یک بار در شب .
 • کودکان : استفاده از این دارو توصیه نمی شود.

در صورت فراموش کردن یک وعده ی دارویی چه کنیم؟

اگر بیمار، یک نوبت دارو را فراموش کند، به‌محض یادآوری، باید آن را مصرف کند. اگر نزدیک نوبت بعدی باشد، باید نوبت بعدی را حذف کند و سپس به برنامۀ داروییِ منظم‌خود بازگردد. مقدار دارو را نباید دوبرابر کرد.

در هنگام استفاده ی بیش از حد و موارد اورژانسی چه کنیم؟

در این شرایط به نزدیکترین مرکز درمانی مراجعه نموده و چنانچه وضعیت بیمار بحرانی گشته و قادر به تنفس نمیباشد با مرکز فورییت های پزشکی تماس بگیرید.

در هنگام استفاده از دارو چه موارد تغذیه ای را باید در نظر گرفت؟

تا زمانیکه دکتر معالجتان به شما رژیم غذایی خاصی را توصیه نکرده است رژیم معمولی و نرمال روزانه خود را ادامه دهید.

شیوه ی نگهداری از دارو

 • از قرار دادن دارو در معرض نور مستقیم خورشید، رطوبت و آتش خودداری کنید. 
 • دارو را از دسترس کودکان دور نگاه دارید. 
 • از مصرف داروهای تاریخ گذشته و قدیمی پرهیز کنید.
 •  و دارو در یخچال نگهداری شود.
 • از پزشک معالج ، سئوالاتی راجع به نحوه ی دور ریزی داروهای بی مصرف مطرح کنیم. 
   

اقدامات احتیاطی

مصرف‌کنندۀ دارو باید به‌طور منظم به پزشک خود مراجعه کند تا بهبود او را زیر نظر داشته‌باشد.

استفاده از این دارو بهنگام بارداری  می تواند به جنین آسیب برساند. بهنگام استفاده از این دارو از شکل موثری برای جلوگیری بارداری استفاده کنید اگر فکر می کنید  بهنگام استفاده از دارو باردار شده اید، دکتر را در جریان بگذارید .

استفاده از ترکیب آسپرین و دی پیریدامول بهتر در برابر تشکیل لخته خون نسبت به استفاده این دو دارو بصورت جداگانه اثر می کند . گرچه ، خطر خونریزی نیز ممکن است افزایش یابد. برای کاهش خطر خونریزی موارد زیر را رعایت کنید :

از آسپیرین یا هر داروی حاوی آسپرین استفاده نکنید  ، مگر با دستور همان دکتری که این دارو را برایتان تجویز کرده باشد .

اگر برای کاهش درد یا تب نیاز به مصرف دارو داشته باشید ، دکتر ممکن است مصرف بیش از حد آسپرین را منع کند . قبل از مصرف داروهای دیگر با دکترتان مشورت کنید .

ممکن است با مصرف این دارو بهنگام  ایستادن و یا نشستن به طور ناگهانی دچار سرگیجه، سبکی سر و غش شوید . اگر این مشکل ادامه یافت و یا بدتر شد، به دکتر مراجعه کنید.

بهنگام مصرف این دارو از مصرف الکل اجتناب کنید . 

بدون مشورت با پزشک از سایر داروها استفاده نکنید که این شامل داروهای با نسخه یا بدون نسخه و مکمل های گیاهی یا ویتامین ها می شود .

عوارض جانبی

به همراه تاثیرات مفید، هر دارو دارای اثرات ناخواسته ای نیز می باشد. گرچه تمام این عوارض جانبی اتفاق نمی افتند، اما در صورت مشاهده ی هرکدام از آنها درمان های فوری نیاز خواهد بود. در صورتی که هر یک از عوارض زیر را مشاهده کردید، فورا به پزشک مراجعه کنید: 

عوارض شایع

 • درد شکم یا معده
 • استفراغ

عوارض غیرشایع

 • خونریزی از رکتوم
 • خون دماغ 
 • مدفوع قیری ، خونی یا سیاه
 • گیجی
 • تشنج 
 • مشکلات  تنفسی
 • مشکل در صحبت کردن 
 • دوبینی
 • ناتوانی در حرکت بازوها، پاها، و یا عضلات صورت
 • عدم توانایی در صحبت کردن
 • از دست دادن حافظه
 • رنگ پریدگی پوست 
 • لکه های بنفش یا قرمز بر روی پوست
 • تنگی در قفسه سینه
 • خونریزی و یا کبودی غیر معمول 
 • استفراغ خون

عوارض نادر

 • احساس پری شکم یا معده 
 • وجود خون در ادرار
 • لرز
 • مدفوع خاکستری رنگ
 • سرفه 
 • کبودی پوست
 • خارش، درد، قرمزی و تورم چشم یا پلک
 • کاهش اشتها
 • حالت تهوع
 • تنفس پر سر و صدا
 • تب 
 • بثورات پوستی یا کهیر (شدید)
 • سرازیر شدن اشک
 • زردی چشم  و یا پوست

علائم مصرف بیش از حد

 • تاری دید
 • ادامه زنگ یا وزوز یا دیگر سر و صدا های غیر قابل توضیح در گوش
 • سرگیجه، غش  یا سبکی سر هنگام بلند شدن ناگهانی یا نشستن
 • ضربان قلب سریع یا نامنظم
 • گرگرفتگی
 • از دست دادن شنوایی
 • بی قراری
 • تعریق
 • خستگی یا ضعف غیر معمول
 • احساس گرما

برخی عوارض جانبی نیازی به درمان ندارند و پس از مطابقت بدن با دارو، به خودی خود برطرف می شوند. به علاوه پزشک می تواند روش هایی برای مقابله و پیشگیری از بروز این عوارض ارائه دهد. در صورتی که هر یک از عوارض زیر برای شما ایجاد مشکل کرده و یا پس از گذشت زمان برطرف نشدند، به پزشک خود مراجعه کنید.

عوارض شایع 

 • اسیدی شدن معده
 • آروغ زدن
 • اسهال
 • مشکلات حرکتی
 • سردرد
 • سوزش معده
 • سوء هاضمه
 • درد یا سفتی عضلانی 
 • درد، تورم، قرمزی  مفاصل
 • ناراحتی معده 

عوارض غیر شایع و یا نادر

 • کمر درد
 • سوزش در قفسه سینه و معده
 • از دست دادن قدرت یا انرژی
 • درد یا تورم رکتوم 
 • خواب آلودگی یا خواب آلودگی غیر معمول
 • از دست دادن حس چشایی

پس از استفاده این دارو عوارض دیگری هم ممکن است مشاهده شود که در اینجا ذکر نشده است در صورت مشاهده ی هرگونه علائم خطرناک به پزشک مراجعه کنید.

درمان بی خوابی بدون دارو
روی عکس زیر کلیک کنید:

پیشگیری از سکته مغزیآسپرین و دی پیریدامول
مقالات مرتبط
درمان بی خوابی بدون دارو (کلیک کنید)
اینجا باهوش تر میشوید!
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه