منوی اصلی
بهترین متخصصین و مراکز مغزواعصاب و روان در تهران

آلكالوئيدهاي‌ بلادونا و فنوباربیتال

Belladonna alkaloids and phenobarbital

دارو شناسی


 اين‌ دارو به‌صورت‌ كمكي‌ در درمان‌ زخم‌ معده‌، سندرم‌ روده‌تحريك‌پذير و درمان‌ كمكي‌ در آنتروكوليت‌باكتريايي‌ به‌كار مي‌رود. 
آتروپين‌، هيوسيامين‌ وهيوسين‌ (آلكالوئيدهاي‌ بلادونا) داراي‌ اثرضدموسكاريني‌ هستند و فنوباربيتال‌ اثرتسكيني‌ برروي‌  CNSدارد.
این داروباید تحت نظرپزشک تجویزشود، و به شکل های زیر در بازار موجود است:
قرص
کپسول
شربت 
اکسیر
قرص پیوسته رهش
 

پیش از مصرف


در تصمیم گیری برای استفاده، بهتر است خطرات مربوط به این داروی مورد نظر گرفته شوند و در مقابل مزیت های آن قرار گیرند. این تصمیم توسط پزشک و شما گرفته می شود. برای این دارو، نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرند: 
آلرژی وحساسیت
اگر تاکنون واکنش غیرعادی و آلرژیک به این دارو یا هر داروی دیگری داشته اید، با پزشک خود در میان بگذارید.  به علاوه هرگونه حساسیت دیگر، مانند حساسیت غذایی، حساسیت به مواد نگهدارنده و حساسیت به حیوانات، را به پزشک خود اطلاع دهید. برای محصولات غیر تزریقی، دستورالعمل روی بسته بندی و ترکیبات دارو را با دقت مطالعه کنید..
اطفال
ممکن است عوارض جانبی شدیدی در نوزادان و کودکان، به ویژه افرادی که مبتلا به فلج اسپاستیک و یا آسیب مغزی هستند، رخ می دهد. معمولا  کودکان حساسیت بیشتری نسبت به اثرات آلکالوئیدهای بلادونا دارند و ممکن این عوارض در کودکان با استفاده از این دارو رخ دهد ؛هیجان غیر معمول، عصبانیت، بی قراری، تحریک پذیری ،خشکی پوست و گرگرفتی. همچنین، هنگامی که  در آب و هوای گرم به کودکان بلادونا آلکالوئیدهای داده، شودممکن است  درجه حرارت بدن کودکان افزایش یابد. علاوه بر این، باربیتورات در این دارو می تواند دربرخی از کودکان باعث بیش فعال شود.
سالمندان
ممکن است در افراد مسن، که معمولا حساسیت بیشتری نسبت به جوانان به اثرات آلکالوئیدهای بلادونا و باربیتورات ،سردرگمی ،از دست دادن حافظه؛ یبوست، سخت ادرار کردن،خواب آلودگی، خشکی دهان، بینی، گلو، یا پوست؛ و هیجان غیر معمول ، عصبانیت، بی قراری، تحریک پذیری رخ دهد. همچنین، ممکن است درد چشم رخ دهد، که میتواند از نشانه ی گلوکوم باشد.
دوران بارداری
بررسی های انجام شده بر روی نمونه های حیوانی نشان داده اند که این دارو در دوران بارداری دارای تاثیر سوء می باشد، اما مطالعات کافی در رابطه با تاثیر آن بر روی نمونه های انسانی در دوران بارداری انجام نشده است. 
دوران شیردهی و مادران شیرده
بررسی های کافی در مورد زنان برای تعیین خطر برای نوزادان با مصرف این دارو به هنگام شیردهی وجود ندارد. برای استفاده، بهتر است خطرات مربوط به این داروی مورد نظر گرفته شوند و در مقابل مزیت های آن قرار گیرند. این تصمیم توسط پزشک و شما گرفته می شود. 
  

تداخلات دارویی
 گرچه برخی داروها نباید همزمان با یکدیگر مصرف شوند، اما برخی موارد وجود دارند که با وجود تداخلات دارویی، بهتر است که به طور همزمان استفاده شوند. در اینگونه موارد پزشک به بیمار توصیه می کند که میزان مصرف داروها را تغییر دهد یا اقدامات احتیاطی دیگری را به وی گوش زد می کند. به هرحال هر داروی دیگری که مصرف می کنید (تجویز شده توسط پزشک یا داروهای موجود در بازار) را به پزشک خود اطلاع دهید.
 Ambenonium
Artemether
Atazanavir
Boceprevir
Cobicistat
Dasabuvir
Delamanid
Elvitegravir
Isavuconazonium Sulfate
Lurasidone
Maraviroc
Ombitasvir
Paritaprevir
Potassium
Praziquantel
Ranolazine
Rilpivirine
Ritonavir
Telaprevir
Voriconazole
استفاده این دارومعمولا با داروهای زیر توصیه نمیشود ، اما در شرایطی استعمال همزمان داروها ممکن است بهترین گزینه درمانی برای بیمار به شمار آید. در صورت استعمال هر داروی مشخص، پزشک ممکن است میزان یکی از داروهای تجویز شده را تغییر دهد. 
Abiraterone
Acenocoumarol
Alprazolam
Amobarbital
Anisindione
Apixaban
Apremilast
Aprobarbital
Axitinib
Bedaquiline
Bortezomib
Bosutinib
Bromazepam
Buprenorphine
Bupropion
Butabarbital
Butalbital
Cabozantinib
Canagliflozin
Carbinoxamine
Carisoprodol
Ceritinib
Chloral Hydrate
Chlordiazepoxide
Chlorzoxazone
Clarithromycin
Clobazam
Clonazepam
Clorazepate
Clozapine
Cobimetinib
Crizotinib
Dabrafenib
Dantrolene
Dasatinib
Deferasirox
Delavirdine
Diazepam
Dicumarol
Dolutegravir
Donepezil
Doxorubicin
Doxorubicin Hydrochloride Liposome
Dronedarone
Edoxaban
Eliglustat
Enzalutamide
Erlotinib
Eslicarbazepine Acetate
Estazolam
Ethchlorvynol
Etravirine
Everolimus
Exemestane
Fentanyl
Fluconazole
Flunitrazepam
Flurazepam
Halazepam
Hydrocodone
Hydromorphone
Ibrutinib
Idelalisib
Ifosfamide
Imatinib
Irinotecan
Irinotecan Liposome
Ivabradine
Ixabepilone
Ketazolam
Ketoconazole
Lapatinib
Ledipasvir
Linagliptin
Lopinavir
Lorazepam
Lormetazepam
Macitentan
Meclizine
Medazepam
Mephenesin
Mephobarbital
Meprobamate
Metaxalone
Methocarbamol
Methohexital
Methoxyflurane
Midazolam
Mifepristone
Morphine
Morphine Sulfate Liposome
Naloxegol
Netupitant
Nifedipine
Nilotinib
Nimodipine
Nitrazepam
Olaparib
Orlistat
Oxazepam
Oxymorphone
Palbociclib
Panobinostat
Pazopanib
Pentobarbital
Phenindione
Phenobarbital
Phenprocoumon
Piperaquine
Ponatinib
Prazepam
Primidone
Quazepam
Quetiapine
Rivaroxaban
Roflumilast
Romidepsin
Secobarbital
Simeprevir
Sirolimus
Sodium Oxybate
Sofosbuvir
Sonidegib
Sorafenib
Sunitinib
Tacrolimus
Tapentadol
Tasimelteon
Temazepam
Temsirolimus
Teniposide
Thiopental
Ticagrelor
Tofacitinib
Tolvaptan
Trabectedin
Triazolam
Ulipristal
Vandetanib
Vemurafenib
Vilazodone
Vincristine
Vincristine Sulfate Liposome
Vinflunine
Vorapaxar
Vortioxetine
Zolpidem Amprenavir
Arbutamine
Betamethasone
Bexarotene
Cannabis
Carbamazepine
Chlorpromazine
Cortisone
Desogestrel
Dexamethasone
Dienogest
Digitoxin
Drospirenone
Estradiol Cypionate
Estradiol Valerate
Ethinyl Estradiol
Ethosuximide
Ethynodiol Diacetate
Etonogestrel
Felodipine
Ginkgo
Granisetron
Griseofulvin
Lamotrigine
Leucovorin
Levomethadyl
Levonorgestrel
Medroxyprogesterone 
Acetate
Mestranol
Methylprednisolone
Metoprolol
Norelgestromin
Norethindrone
Norgestimate
Norgestrel
Ospemifene
Oxcarbazepine
Prednisone
Quinidine
Quinine
Risperidone
Rufinamide
Telithromycin
Theophylline
Thioridazine
Tiagabine
Tipranavir
Topiramate
Valproic Acid
Verapamil
Warfarin

تداخلات دارویی دیگر
برخی داروها نباید موقع صرف غذا یا نزدیک به نزدیک به این زمان مصرف شوند. به علاوه ممکن است خوردن برخی غذاها و مصرف تنباکو و الکل در زمان تجویز این داروممنوع میباشد. در رابطه با تمام این محدودیت های دارویی و غذایی با پزشک متخصص خود مشورت کنید.   در شرایطی استعمال همزمان داروها ممکن است بهترین گزینه درمانی برای بیمار به شمار آید. در صورت استعمال هر دو داروی مشخص، پزشک ممکن است میزان یکی از داروهای تجویز شده را تغییر دهد.
سایر مشکلات پزشکی
وجود مشکلات دارویی دیگر نیز بر روی اثربخشی این دارو تاثیر خواهد داشت. هرگونه مشکل دارویی را با پزشک خود در میان بگذارید، به ویژه وجود موارد زیر: 
آسم
خشکی دهان 
آمفیزم (نوع بیماری ریوی) 
بزرگ شدن پروستات 
گلوکوم 
بیماری قلبی 
بیش فعالی (در کودکان) 
انسداد روده 
کولیت اولسراتیو 
انسداد دستگاه ادراری و یا مشکل ادرار کردن، با احتیاط استفاده کنید. ممکن است این شرایط را بدتر کند.
سندرم داون، با احتیاط استفاده کنید. ممکن است عوارض جانبی را بدتر کند.
بیماری های کلیوی 
بیماری کبد، با احتیاط استفاده کنید. ممکن است به دلیل دفع کند دارو از بدن  عوارض افزایش یابد.
 

نحوه مصرف

 این دارو توسط پزشک برای بهبود وضعیت فعلی شما تجویزشده است. بیش از حد وبیش از زمانی که  این دارو تجویز شده است،استفاده ننمایید. دارو را حدودا 30 دقیقه تا 1 ساعت قبل از غذا مصرف نمایید، مگر اینکه  دکتر به گونه ای دیگر دستور داده باشد.  
میزان مصرف
 بیمار می بایست طبق دستور العمل پزشک یا راهنمایی های موجود بر روی برچسب دارو اقدام به استفاده و مصرف دارو کند. مقدار داروی مصرفی به شدت بیماری و قدرت اثربخشی دارو بستگی دارد. تعداد دفعاتی که دارو در طی روز دریافت می شود، فاصله زمانی میان هر بار مصرف کپسول و دوره زمانی تعیین شده و مجاز برای استفاده از دارو به شدت بیماری و نوع دارو بستگی بسیار دارد.
برای مشکلات معده یا روده :
برای اشکال خوراکی (کپسول و یا قرص):
افراد سالمند، بزرگسالان، نوجوانان: 1 یا 2 کپسول 2 تا 4 بار در روز. در صورت نیاز ممکن است پزشک میزان دارو را تنظیم نماید.
کودکان: میزان مصرف باید توسط دکتر تعیین شود.
برای مصرف خوراکی (شربت):
بزرگسالان و نوجوانان:معمولا میزان مصرف 1 تا 2 قاشق چای خوری (5 تا 10 میلی لیتر) 3 یا 4 بار در روز است. در صورت نیاز ممکن است پزشک میزان دارو را تنظیم نماید.
کودکان: میزان مصرف به ازای وزن بدن و باید توسط دکتر شما تعیین شود. معمولا میزان مصرف 0.5تا7.5 میلی لیتر در هر 4 تا 6 ساعت است. در صورت نیاز ممکن است پزشک میزان دارو را تنظیم نماید.
برای مصرف خوراکی (قرص های جویدنی):
سالمندان، بزرگسالان، نوجوانان: جویدن 1 یا 2 قرص 3 یا 4 بار در روز. در صورت نیاز ممکن است پزشک میزان دارو را تنظیم نماید.
کودکان 2 تا 12 سال: جویدن نصف یک قرص 3 یا 4 بار در روز. در صورت نیاز ممکن است پزشک میزان دارو را تنظیم نماید.
کودکان تا 2 سال :استفاده از این دارو توصیه نمی شود.
برای مصرف قرص هایی با اثرات طولانی(قرص های پیوسته رهش):
سالمندان، بزرگسالان و نوجوانان:1 قرص هر 8 تا 12 ساعت. . در صورت نیاز ممکن است پزشک میزان دارو را تنظیم نماید.
کودکان استفاده از این دارو توصیه نمی شود.
در صورت فراموش کردن یک وعده ی دارویی چه کنیم؟
اگر بیمار، یک نوبت دارو را فراموش کند، به‌محض یادآوری، باید آن را مصرف کند. اگر نزدیک نوبت بعدی باشد، باید نوبت بعدی را حذف کند و سپس به برنامۀ داروییِ منظم‌ خود بازگردد. مقدار دارو را نباید دوبرابر کرد.
در هنگام استفاده ی بیش از حد و موارد اورژانسی چه کنیم؟
در این شرایط به نزدیکترین مرکز درمانی مراجعه نموده و چنانچه وضعیت بیمار بحرانی گشته و قادر به تنفس نمیباشد با مرکز فورییت های پزشکی تماس بگیرید.
در هنگام استفاده از دارو چه موارد تغذیه ای را باید در نظر گرفت؟
تا زمانیکه کتر معالجتان به شما رژیم غذایی خاصی را توصیه نکرده است رژیم معمولی و نرمال روزانه خود را ادامه دهید.
شیوه ی نگهداری از دارو
از قرار دادن دارو در معرض نور مستقیم خورشید، رطوبت و آتش خودداری کنید. 
دارو را از دسترس کودکان دور نگاه دارید. 
از مصرف داروهای تاریخ گذشته و قدیمی پرهیز کنید.
 دارو در یخچال نگهداری شود.
 

اقدامات احتیاطی

مصرف‌کنندۀ دارو باید به‌طور منظم به پزشک خود مراجعه کند تا بهبود او را زیر نظر داشته‌باشد.
این دارو نیز به تاثیرات استفاده از الکل و دیگر کاهش دهنده های مراکز سیستم عصبی CNS) )می افزاید.کاهش دهنده های سیستم عصبی داروهایی هستند که حرکات سیستم عصبی را کاهش می دهند که باعث خواب آلودگی یا نیمه هشیاری میشوند. . داروهای کاهش دهنده های سیستم عصبی شامل:آنتی هیستامین ، تب ،حساسیت ها یا سرماخوردگی ،ترن کیولایز ،داروهای خواب آور ،شل کننده های عضلات ،بی حس کننده های دندان می باشند.پس از اتمام این دارو ها ، تاثیرات آنها پس از گذشت چندین روز پایان می یابد. به هنگام مراجعه به دندان پزشک استفاده از این دارو را گزارش دهید.
مصرف این دارو ممکن است موجب تعرق کمترشود و در نتیجه موجب افزایش دمای بدن شود. به هنگام مصرف این دارو  از گرمای بیش از حد در طول ورزش یا آب و هوای گرم اجتناب نمایید زیرا  ممکن است  گرما موجب سکته شود.
این دارو را در عرض 1 ساعت پس از مصرف آنتی اسیدها یا دارو برای اسهال استفاده نکنید. مصرف این داروها به فاصله خیلی نزدیک موجب می شود آلکالوئیدهای بلادونا کمتر اثر کنند .
در مدت درمان با این دارو ممکن است با واکنش های جدی روبرو شوید . بلافاصله بعد از مشاهده علائم، خواب آلود گی ،گیجی ، نیمه هشیاری به دکتر مراجعه نمایید. باید در رانندگی و کار با وسایل خطرناک و وسایلی که به دقت نیاز دارند، احتیاط کرد. برخی افراد در طی مصرف این دارو دچار خواب‌آلودگی و کاهش سطح هشیاری می‌شوند.
این دارو ممکن است باعث حساسیت چشم در مقابل نور را ایجاد کند .  برای کاهش این مشکلات از عینک آفتابی استفاده نمایید و حداقل مقدور کمتردر معرض نور قرار بگیرد.
مصرف این دارو ممکن است باعث خشکی دهان، بینی، گلوشود. برای‌ تسکین‌ خشکی‌ دهان‌ از آدامس‌ یا آبنبات‌های‌ بدون‌ قند استفاده‌ کنید. اگر خشکی‌ دهان‌ بیش‌ از 2 هفته‌ طول‌ کشید با پزشکتان‌ مشورت‌ کنید. ادامه خشکی دهان ممکن است شانس بیماری های دندان، از جمله پوسیدگی دندان، بیماری لثه و عفونت قارچ را افزایش دهد.
 

عوارض جانبی

به همراه تاثیرات مفید، هر دارو دارای اثرات ناخواسته ای نیز می باشد. گرچه تمام این عوارض جانبی اتفاق نمی افتند، اما در صورت مشاهده ی هرکدام از آنها درمان های فوری نیاز خواهد بود. در صورتی که هر یک از عوارض زیر را مشاهده کردید، فورا به پزشک مراجعه کنید: 
عوارض شایع
یبوست
کاهش عرق کردن
سرگیجه
خشکی دهان، بینی، گلو، یا پوست
برخی عوارض جانبی نیازی به درمان ندارند و پس از مطابقت بدن با دارو، به خودی خود برطرف می شوند. به علاوه پزشک می تواند روش هایی برای مقابله و پیشگیری از بروز این عوارض ارائه دهد. در صورتی که هر یک از عوارض زیر برای شما ایجاد مشکل کرده و یا پس از گذشت زمان برطرف نشدند، به پزشک خود مراجعه کنید.
عوارض غیر شایع
نفخ
تاری دید
کاهش جریان شیر مادر
سخت ادرار کردن 
مشکل در بلع
سردرد
افزایش حساسیت  چشم به نور خورشید 
از دست دادن حافظه
تهوع یا استفراغ
خستگی و ضعف غیر معمول
عوارض نادر
چشم درد
بثورات پوستی یا کهیر
گلودرد و تب
خونریزی غیر معمول و یا کبودی
 پوست و یا چشمان زرد
پس از استفاده این دارو عوارض دیگری هم ممکن است مشاهده شود که در اینجا ذکر نشده است در صورت مشاهده ی هرگونه علائم خطرناک به پزشک مراجعه کنید.

درمان بی خوابی بدون دارو
روی عکس زیر کلیک کنید:

درمان دل درداسپاسم معده و رودهدرمان‌ زخم‌ معده‌سندرم‌ روده‌تحريك‌پذيردرمان‌ كمكي‌ در آنتروكوليت‌باكتريايي‌
مقالات مرتبط
درمان بی خوابی بدون دارو (کلیک کنید)
اینجا باهوش تر میشوید!
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه