منوی اصلی
بهترین متخصصین و مراکز مغزواعصاب و روان در تهران

کاربامازپین

Carbatrol Epitol Equetro TEGretol TEGretol-XR

دارو شناسی


کاربامازپین برای درمان انواع خاصی از تشنج (صرع) استفاده می شود. این دارو نیز برای از بین بردن درد ناشی از نورالژی عصب سه قلو (douloureux TIC) و در درمان اختلال دو قطبی (بیماری جنون ادواری) استفاده می شود. کاربامازپین در مغز و سیستم عصبی برای کنترل تشنج، درد، و اختلال دوقطبی  تاثیر می گذارد. این دارو ضد تشنج می باشد.کاربامازپین در بیماران خاص با شرایط پزشکی زیر استفاده می شود:
ترک الکل.
اختلال دو قطبی (بیماری جنون ادواری)
دیابت (دیابت آب)
درد نوروژنیک (یک نوع درد ادامه)
 اختلالات روانی (بیماری روانی شدید)
این داروباید تحت نظرپزشک تجویزشود، و به شکل های زیر در بازار موجود است:
قرص
قرص جویدنی
قرص پیوسته رهش
سوسپانسیون
کپسول پیوسته رهش
 

پیش از مصرف

در تصمیم گیری برای استفاده، بهتر است خطرات مربوط به این داروی مورد نظر گرفته شوند و در مقابل مزیت های آن قرار گیرند. این تصمیم توسط پزشک و شما گرفته می شود. برای این دارو، نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرند: 
آلرژی وحساسیت
اگر تاکنون واکنش غیرعادی و آلرژیک به این دارو یا هر داروی دیگری داشته اید، با پزشک خود در میان بگذارید.  به علاوه هرگونه حساسیت دیگر، مانند حساسیت غذایی، حساسیت به مواد نگهدارنده و حساسیت به حیوانات، را به پزشک خود اطلاع دهید. برای محصولات غیر تزریقی، دستورالعمل روی بسته بندی و ترکیبات دارو را با دقت مطالعه کنید..
اطفال
مطالعات مناسب در مورد ارتباط سن با اثرات کپسول پیوسته رهش کاربامازپین در درمان بیماری دو قطبی در کودکان انجام نشده است. ایمنی و اثر بخشی ثابت نشده است. بررسی های اخیرا انجام شده بر تاثیرات کاربامازپین در درمان بیماری صرع بر روی کودکان، هیچ محدودیتی را در رابطه با استفاده از آن برای کودکان نشان نداده است.
سالمندان
اگر چه مطالعات مناسب در رابطه سن با اثرات کاربامازپین درسالمندان انجام نشده است، هیچ مشکل و محدودیتی در رابطه بااستفاده این دارو در سالمندان انتظار نمی رود. با این حال، ممکن است افراد سالمند دچار سردرگمی و یا اضطراب، به هنگام مصرف کاربامازپین شوند.دراین بیماران  با احتیاط و حداقل میزان ممکن بکار رود.
دوران بارداری
بررسی های انجام شده بر روی زنان باردار نشان داده اند که این دارو در دوران بارداری برای جنین خطرساز است .
دوران شیردهی و مادران شیرده
بررسی ها نشان داده اند که استفاده  این دارو در دوران شیردهی  حداقل خطر را برای نوزاد دربردارد.
تداخلات دارویی
 گرچه برخی داروها نباید همزمان با یکدیگر مصرف شوند، اما برخی موارد وجود دارند که با وجود تداخلات دارویی، بهتر است که به طور همزمان استفاده شوند. در اینگونه موارد پزشک به بیمار توصیه می کند که میزان مصرف داروها را تغییر دهد یا اقدامات احتیاطی دیگری را به وی گوش زد می کند. به هرحال هر داروی دیگری که مصرف می کنید (تجویز شده توسط پزشک یا داروهای موجود در بازار) را به پزشک خود اطلاع دهید. 
Amifampridine
Artemether
Atazanavir
Boceprevir
Clorgyline
Cobicistat
Daclatasvir
Dasabuvir
Delamanid
Delavirdine
Efavirenz
Elvitegravir
Etravirine
Furazolidone
Iproniazid
Isavuconazonium Sulfate
Isocarboxazid
Linezolid
Lumefantrine
Lurasidone
Maraviroc
Methylene Blue
Moclobemide
Nefazodone
Nevirapine
Nialamide
Ombitasvir
Pargyline
Paritaprevir
Phenelzine
Praziquantel
Procarbazine
Ranolazine
Rasagiline
Rilpivirine
Ritonavir
Safinamide
Selegiline
Telaprevir
Toloxatone
Tranylcypromine
Voriconazole
Abiraterone
Adenosine
Afatinib
Almotriptan
Alprazolam
Amprenavir
Apixaban
Apremilast
Aprepitant
Aripiprazole
Axitinib
Bedaquiline
Blinatumomab
Bosutinib
Brexpiprazole
Bupropion
Cabozantinib
Cariprazine
Ceritinib
Chlorpromazine
Clarithromycin
Clonazepam
Clozapine
Cobimetinib
Conivaptan
Crizotinib
Cyclophosphamide
Cyclosporine
Dabigatran Etexilate
Dabrafenib
Dasatinib
Desogestrel
Desvenlafaxine
Dienogest
Diltiazem
Dolasetron
Dolutegravir
Donepezil
Doxorubicin
Doxorubicin Hydrochloride Liposome
Dronedarone
Drospirenone
Edoxaban
Eliglustat
Enzalutamide
Erlotinib
Erythromycin
Eslicarbazepine Acetate
Estradiol Valerate
Ethinyl Estradiol
Ethynodiol Diacetate
Etonogestrel
Everolimus
Exemestane
Ezogabine
Felodipine
Fentanyl
Fluconazole
Fluoxetine
Fosamprenavir
Fosphenytoin
Gefitinib
Gestodene
Golimumab
Granisetron
Hydrocodone
Hydroxytryptophan
Ibrutinib
Idelalisib
Ifosfamide
Imatinib
Indinavir
Irinotecan
Irinotecan Liposome
Isoniazid
Itraconazole
Ivabradine
Ivacaftor
Ixabepilone
Ixazomib
Ketoconazole
Lamotrigine
Lapatinib
Ledipasvir
Levomilnacipran
Levonorgestrel
Linagliptin
Lomitapide
Lopinavir
Lorcaserin
Loxapine
Macitentan
Medroxyprogesterone
Meperidine
Mestranol
Mifepristone
Mirtazapine
Naloxegol
Nelfinavir
Netupitant
Nifedipine
Nilotinib
Nimodipine
Nintedanib
Norethindrone
Norgestimate
Norgestrel
Olanzapine
Olaparib
Oritavancin
Orlistat
Osimertinib
Palbociclib
Palonosetron
Panobinostat
Pazopanib
Perampanel
Phenytoin
Piperaquine
Pixantrone
Ponatinib
Propoxyphene
Quetiapine
Quinine
Regorafenib
Rivaroxaban
Rolapitant
Romidepsin
Saquinavir
Secukinumab
Siltuximab
Simvastatin
Sofosbuvir
Sonidegib
Sunitinib
Tacrolimus
Tasimelteon
Telithromycin
Temsirolimus
Terfenadine
Thioridazine
Ticagrelor
Tipranavir
Tofacitinib
Tolvaptan
Trabectedin
Tramadol
Trazodone
Ulipristal
Vandetanib
Vemurafenib
Verapamil
Vigabatrin
Vilazodone
Vincristine
Vincristine Sulfate Liposome
Vinflunine
Vorapaxar
Vortioxetine
Ziprasidone
Zolpidem
استفاده این دارومعمولا با داروهای زیر توصیه نمیشود ، اما در شرایطی استعمال همزمان داروها ممکن است بهترین گزینه درمانی برای بیمار به شمار آید. در صورت استعمال هر داروی مشخص، پزشک ممکن است میزان یکی از داروهای تجویز شده را تغییر دهد. 
Acetaminophen
Acetylcysteine
Aminophylline
Amitriptyline
Amoxapine
Anisindione
Caspofungin
Dalfopristin
Danazol
Desipramine
Dicumarol
Doxepin
Etretinate
Felbamate
Flunarizine
Furosemide
Ginkgo
Haloperidol
Hydrochlorothiazide
Imipramine
Influenza Virus Vaccine
Levetiracetam
Lithium
Methylphenidate
Methylprednisolone
Metronidazole
Mianserin
Midazolam
Miokamycin
Nafimidone
Niacinamide
Nortriptyline
Omeprazole
Ospemifene
Oxcarbazepine
Paliperidone
Phenobarbital
Phenprocoumon
Pipecuronium
Primidone
Protriptyline
Psyllium
Quinupristin
Remacemide
Rifampin
Rifapentine
Risperidone
Rocuronium
Rufinamide
Sabeluzole
Sertraline
St John's Wort
Theophylline
Tiagabine
Ticlopidine
Topiramate
Troleandomycin
Valnoctamide
Valproic Acid
Vecuronium
Viloxazine
Warfarin

تداخلات دارویی دیگر
برخی داروها نباید موقع صرف غذا یا نزدیک به نزدیک به این زمان مصرف شوند. به علاوه ممکن است خوردن برخی غذاها و مصرف تنباکو و الکل در زمان تجویز این داروممنوع میباشد. 

در رابطه با تمام این محدودیت های دارویی و غذایی با پزشک متخصص خود مشورت کنید.   در شرایطی استعمال همزمان داروها ممکن است بهترین گزینه درمانی برای بیمار به شمار آید. در صورت استعمال هر دو داروی مشخص، پزشک ممکن است میزان یکی از داروهای تجویز شده را تغییر دهد.
سایر مشکلات پزشکی
وجود مشکلات دارویی دیگر نیز بر روی اثربخشی این دارو تاثیر خواهد داشت. هرگونه مشکل دارویی را با پزشک خود در میان بگذارید، به ویژه وجود موارد زیر: 
کم خونی 
رفتار یا خلق و خوی مشکلات 
بیماری رگ های خونی 
افسردگی 
دیابت
گلوکوم، یا تاریخ 
بیماری قلبی 
مشکلات ریتم قلبی 
هیپوناترمی (کمبود سدیم در خون) 
بیماری های کبدی
پورفیری (یک بیماری ارثی) 
مشکلات ادراری 
سندرم استیونس جانسون (بیماری شدید پوست) 
نکرولیزسمی اپیدرمال (بیماری شدید پوست)  با احتیاط استفاده شود، ممکن است شرایط را بدتر کند.
 

نحوه مصرف

این دارو توسط پزشک برای بهبود وضعیت فعلی شما تجویزشده است. بیش از حد وبیش از زمانی که  این دارو تجویز شده است،استفاده ننمایید.  این دارو با یک راهنمای مصرف دارو همراه است . قبل از مصرف دارو دستورالعمل آنرا با دقت مطالعه نموده و طبق آن عمل نمایید. 
برای کاهش ناراحتی معده (تهوع و استفراغ) کاربامازپین باید همراه غذا مصرف شود.

نیازی نیست کپسول پیوسته رهش کاربامازپین را همراه با غذا مصرف نمایید، مگر اینکه باعث ناراحتی معده شود. محتویات کپسول پیوسته رهش را خالی نکنید و از خردنمودن وجویدن کپسول خودداری نمایید.
قرص پیوسته رهش باید بطور کامل بلعیده شود ونباید از قرص های پیوسته رهش که آسیب دیده اند استفاده نمود.
مصرف گریپ فروت و عصاره گریپ فروت ممکن است اثرات این دارو را در بدن افزایش دهد. به هنگام مصرف این دارو نباید از گریپ فروت و یا عصاره آب گریپ فروت استفاده نمایید .
اگراز این دارو برای تسکین درد استفاده می کنید:
کاربامازپین برای دردهای معمولی نیست. از این دارو تنها زمانی که دکتر آن را برای انواع خاصی از درد تجویز کرده است باید مصرف شوداست. کاربامازپین را نباید برای هر دردی استفاده نمود  .
میزان مصرف
 بیمار می بایست طبق دستور العمل پزشک یا راهنمایی های موجود بر روی برچسب دارو اقدام به استفاده و مصرف دارو کند. مقدار داروی مصرفی به شدت بیماری و قدرت اثربخشی دارو بستگی دارد. تعداد دفعاتی که دارو در طی روز دریافت می شود، فاصله زمانی میان هر بار مصرف کپسول و دوره زمانی تعیین شده و مجاز برای استفاده از دارو به شدت بیماری و نوع دارو بستگی بسیار دارد.
برای اشکال خوراکی (کپسول پیوسته رهش):
برای اختلال دو قطبی:
بزرگسالان: در ابتدا، 200 میلی گرم دو بار در روز. در صورت نیازپزشک میزان دارو را تنظیم میکند. گرچه،معمولا میزان مصرف بیش از 1600 میلی گرم در روز نیست.
کودکان: استفاده ومیزان مصرف باید توسط دکترتعیین شود.
برای صرع:
بزرگسالان و نوجوانان:در ابتدا، 200 میلی گرم یک یا دو بار در روز. در صورت نیازپزشک میزان دارو را تنظیم میکند. گرچه،معمولا میزان مصرف بیش از 1200 میلی گرم در روز نیست.
کودکان کمتر از 12 سال:میزان مصرف براساس وزن بدن و باید توسط دکتر شما تعیین شود. گرچه،معمولا میزان مصرف بیش از 1000 میلی گرم در روز نیست.
نورالژی عصب سه قلو:
بزرگسالان و نوجوانان:در ابتدا، 200 میلی گرم در روز است. در صورت نیازپزشک میزان دارو را تنظیم میکند. گرچه،معمولا میزان مصرف بیش از 1200 میلی گرم در روز نیست.
کودکان:استفاده و ومیزان مصرف باید توسط دکترتعیین شود.
برای اشکال خوراکی (قرص های پیوسته رهش):
برای صرع:
بزرگسالان و نوجوانان:در ابتدا، 200 میلی گرم دو بار در روز. در صورت نیازپزشک میزان دارو را تنظیم میکند. گرچه،معمولا میزان مصرف بیش از 1000-1600 میلی گرم در روز نیست.
کودکان 6 تا 12 سال: در ابتدا، 100 میلی گرم دو بار در روز. در صورت نیازپزشک میزان دارو را تنظیم میکند. گرچه،معمولا میزان مصرف بیش از 1000 میلی گرم در روز نیست.
کودکان کمتر از 6 سال: استفاده و میزان مصرف باید توسط دکتر شما تعیین شود.
نورالژی عصب سه قلو:
بزرگسالان و نوجوانان:در ابتدا، 100 میلی گرم دو بار در روز. در صورت نیازپزشک میزان دارو را تنظیم میکند. گرچه،معمولا میزان مصرف بیش از 1200 میلی گرم در روز نیست.
کودکان: استفاده و میزان مصرف باید توسط دکتر شما تعیین شود.
برای اشکال خوراکی (سوسپانسیون):
برای صرع:
بزرگسالان و نوجوانان:100 میلی گرم یا 1 قاشق چای خوری چهار بار در روز (400 میلی گرم در روز). در صورت نیازپزشک میزان دارو را تنظیم میکند. گرچه،معمولا میزان مصرف بیش از 1000-1600 میلی گرم در روز نیست.
کودکان 6 تا 12 سال : در ابتدا، 50 میلی گرم یا یک نصف قاشق چای خوری چهار بار در روز (200 میلی گرم در روز). در صورت نیازپزشک میزان دارو را تنظیم میکند. گرچه،معمولا میزان مصرف بیش از 1000 میلی گرم در روز است.
کودکان کمتر از 6 سال :میزاندمصرف بر اساس وزن بدن و توسط دکتر خود تعیین می شود.10 تا 20 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن در هر روز، چهار بار در روز. در صورت نیازپزشک میزان دارو را تنظیم میکند. گرچه،معمولا میزان مصرف بیش از 35 میلی گرم در هر کیلوگرم از وزن بدن در روز نیست.
نورالژی عصب سه قلو:
بزرگسالان و نوجوانان:در ابتدا، 50 میلی گرم یا یک نصف قاشق چای خوری چهار بار در روز (200 میلی گرم در روز). در صورت نیازپزشک میزان دارو را تنظیم میکند. گرچه،معمولا میزان مصرف بیش از 1200 میلی گرم در روز نیست.
کودکان: استفاده و میزان مصرف باید توسط دکتر تعیین شود.
برای اشکال خوراکی (قرص، قرص های جویدنی):
برای صرع:
بزرگسالان و نوجوانان:در ابتدا، 200 میلی گرم دو بار در روز در صورت نیازپزشک میزان دارو را تنظیم میکند. گرچه،معمولا میزان مصرف بیش از 1000-1600 میلی گرم در روز نیست.
کودکان 6 تا 12 سال: در ابتدا، 100 میلی گرم دو بار در روز در صورت نیازپزشک میزان دارو را تنظیم میکند. گرچه،معمولا میزان مصرف بیش از 1000 میلی گرم در روز نیست.
کودکان کمتر از 6 سال:میزان مصرف بر اساس وزن بدن و توسط دکتر تعیین می شود. 10 تا 20 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن در هر روز، دو یا سه بار در روز. در صورت نیازپزشک میزان دارو را تنظیم میکند. گرچه،معمولا میزان مصرف بیش از 35 میلی گرم در هر کیلوگرم از وزن بدن در روز نیست.
نورالژی عصب سه قلو:
بزرگسالان و نوجوانان:در ابتدا، 100 میلی گرم دو بار در روز. در صورت نیازپزشک میزان دارو را تنظیم میکند. گرچه،معمولا میزان مصرف بیش از 1200 میلی گرم در روز نیست.
کودکان: استفاده و میزان مصرف باید توسط دکترتعیین شود.
در صورت فراموش کردن یک وعده ی دارویی چه کنیم؟
اگر بیمار، یک نوبت دارو را فراموش کند، به‌محض یادآوری، باید آن را مصرف کند. اگر نزدیک نوبت بعدی باشد، باید نوبت بعدی را حذف کند و سپس به برنامۀ داروییِ منظم‌ خود بازگردد. مقدار دارو را نباید دوبرابر کرد.
در هنگام استفاده ی بیش از حد و موارد اورژانسی چه کنیم؟
در این شرایط به نزدیکترین مرکز درمانی مراجعه نموده و چنانچه وضعیت بیمار بحرانی گشته و قادر به تنفس نمیباشد با مرکز فورییت های پزشکی تماس بگیرید.
در هنگام استفاده از دارو چه موارد تغذیه ای را باید در نظر گرفت؟
تا زمانیکه کتر معالجتان به شما رژیم غذایی خاصی را توصیه نکرده است رژیم معمولی و نرمال روزانه خود را ادامه دهید.
شیوه ی نگهداری از دارو
از قرار دادن دارو در معرض نور مستقیم خورشید، رطوبت و آتش خودداری کنید. 
دارو را از دسترس کودکان دور نگاه دارید. 
از مصرف داروهای تاریخ گذشته و قدیمی پرهیز کنید.
 و دارو در یخچال نگهداری شود.
از پزشک معالج خود سئوالاتی راجع به نحوه ی دور ریزی داروهای بی مصرف مطرح کنیم. 
 

اقدامات احتیاطی

مصرف‌کنندۀ دارو باید به‌طور منظم به پزشک خود مراجعه کند تا بهبود او را زیر نظر داشته‌باشد.
 استفاده از این دارو به هنگام بارداری می تواند به جنین شما آسیب برساند. به هنگام مصرف این دارو از روشهای دیگری برای جلوگیری از بارداری استفاده نمایید. اگربه هنگام مصرف این دارو  باردار شده اید،لطفا این موضوع را با دکتردر میان بگذارید .
مصرف کاربامازپین ممکن است باعث  آشفتگی ،تحریک پذیری، و یا نمایش رفتارهای غیر طبیعی در برخی افراد شود،همچنین ممکن است تمایلات افکار خودکشی و یا افسردگی به سراغتان بیاید. اگر متوجه هر یک از این عوارض ناخواسته شدید، این علائم را به دکتر خود بگویید.
اگر تب، گلو درد، التهاب پوست، زخم در دهان، خون دماغ، خونریزی لثه، غدد متورم، و یا لکه های قرمز یا بنفش کوچکی بر روی پوست رخ داد بلافاصله به دکترمراجعه نمایید . اینها می تواند نشانه ای از یک مشکل جدی خونی باشد .
با مصرف این دارو ممکن است واکنش های جدی پوستی رخ  دهد. اگر شما یا فرزندتان دچار تاول یا شل شدن پوست، ضایعات قرمز پوست، آکنه یا پوست بثورات شدید،زخم بر روی پوست، تب و لرز شدید بلافاصله به پزشک مراجعه نمایید.
کاربامازپین ممکن است  باعث واکنش های آلرژیک جدی بر ارگان های بدن (مثلا کبد و کلیه) شود. در صورت مشاهده علائم زیر بلافاصله به پزشک مراجعه نمایید: تب، ادرار تیره، سردرد، بثورات جلدی، درد معده، خستگی غیر معمول، وزردی پوست یا چشم.
این دارو نیز به تاثیرات استفاده از الکل و دیگر کاهش دهنده های مراکز سیستم عصبی CNS) )می افزاید.کاهش دهنده های سیستم عصبی داروهایی هستند که حرکات سیستم عصبی را کاهش می دهند که باعث خواب آلودگی یا نیمه هشیاری میشوند. . داروهای کاهش دهنده های سیستم عصبی شامل:آنتی هیستامین ، تب ،حساسیت ها یا سرماخوردگی ،ترن کیولایز ،داروهای خواب آور ،شل کننده های عضلات ،بی حس کننده های دندان می باشند.پس از اتمام این دارو ها ، تاثیرات آنها پس از گذشت چندین روز پایان می یابد. به هنگام مراجعه به دندان پزشک استفاده از این دارو را گزارش دهید.
در مدت درمان با این دارو ممکن است با واکنش های جدی روبرو شوید . بلافاصله بعد از مشاهده علائم، خواب آلود گی ،گیجی ، نیمه هشیاری به دکتر مراجعه نمایید. باید در رانندگی و کار با وسایل خطرناک و وسایلی که به دقت نیاز دارند، احتیاط کرد. برخی افراد در طی مصرف این دارو دچار خواب‌آلودگی و کاهش سطح هشیاری می‌شوند.
امکان دارد با مصرف این دارو پوست شما در برابر آفتاب حساس شود و خطر ابتلا به سرطان افزایش یابد . به هنگام بیرون رفتن از منزل از ضد آفتاب های مناسب استفاده نمایید. از حمام کردن آفتاب یا برنزه کردن بدن به هنگام مصرف این دارو اجتناب کنید. در معرض آفتاب قرار گرفتن، حتی برای مدت کوتاهی، ممکن است باعث بثورات پوستی، خارش، قرمزی یا تغییر رنگ دیگر پوست، و یا آفتاب سوختگی شدید شود. 
هنگامی که شروع به مصرف این داروکردید:
در صورت امکان ازقرار گرفتن در نور مستقیم خورشید، به خصوص بین ساعت 10:00 و 03:00،اجتناب فرمایید.
از لباس های محافظ، از جمله کلاه و عینک آفتابی استفاده کنید.

قبل از انجام هر گونه آزمایش پزشکی، دکتر خود را از مصرف این دارو مطلع نمایید. ممکن است نتایج برخی از تست های بارداری تحت تاثیر مصرف این دارو قرار گیرد .
بدون  مشورت با پزشک مصرف این دارو را متوقف نکنیدزیرا ممکن است پزشک مقدار مصرف دارو را به تدریج کاهش دهد .
بدون مشورت با پزشک همزمان با مصرف  دابرفنیب از داروهای دیگر استفاده ننمایید که این شامل داروهایی با نسخه یا بدون نسخه پزشک،ویتامین ها و مکمل های گیاهی میباشد.
 

عوارض جانبی

به همراه تاثیرات مفید، هر دارو دارای اثرات ناخواسته ای نیز می باشد. گرچه تمام این عوارض جانبی اتفاق نمی افتند، اما در صورت مشاهده ی هرکدام از آنها درمان های فوری نیاز خواهد بود. در صورتی که هر یک از عوارض زیر را مشاهده کردید، فورا به پزشک مراجعه کنید: 
عوارض شایع
تاری دید یا دوبینی
حرکات مستمر چشم
عوارض غیر شایع
اقداماتی که خارج از کنترل هستند
تغییرات رفتاری (به خصوص در کودکان)
گیجی، بی قراری (به خصوص در افراد مسن)
اسهال (شدید)
دلسردی
سرازیر شدن آب دهان
ترس
احساس غم 
سردرد (مداوم)
افزایش تشنج
کج خلقی
فقدان اشتها
از دست دادن کنترل تعادل
از دست دادن علاقه یا لذت بردن
لرزش عضلانی، حرکات تند و سریع
تهوع و استفراغ (شدید)
مشکلات دیگر با کنترل  و هماهنگی عضلات
لرزش
سفتی اندام
افکار خودکشی
خستگی
مشکل در تمرکز
مشکل خواب
خواب آلودگی غیر معمول
نادر
مدفوع قیری سیاه و سفید
خون در ادرار یا مدفوع
استخوان و یا درد مفاصل
درد قفسه سینه
سرفه یا گرفتگی صدا
تیره شدن ادرار
مشکل با صحبت کردن و یا لکنت زبان
غش
تکرر ادرار
تپش، و یا ضربان قلب غیر منتظره
کمر یا پهلو درد
تغییرات ذهنی افسردگی با بی قراری و عصبانیت 
گرفتگی عضلات معده
خون دماغ و یا دیگر خونریزی غیر معمول و یا کبودی
بی حسی، سوزن سوزن شدن، درد یا ضعف در دست و پا
ادرار کردن دردناک 
مدفوع کم رنگ
 لکه های قرمز بر روی پوست
افزایش وزن سریع
سفتی
زنگ، وزوز، و یا دیگر صداهای غیر قابل توضیح در گوش
بثورات پوستی، کهیر، خارش 
گلو درد، لرز، و تب
 زخم، و یا لکه های سفید بر روی لب ها و یا در دهان
تورم صورت، دستها، پاها، و یا پایین پاها
غدد متورم و دردناک
کاهش ناگهانی در مقدار ادرار
تنگی در قفسه سینه
لرزش
تنفس مشکل
حرکات بدن کنترل نشده
خستگی و ضعف غیر معمول
توهم بصری (دیدن چیزهایی که وجود ندارد)
چشمان زرد و یا پوست
برخی عوارض جانبی نیازی به درمان ندارند و پس از مطابقت بدن با دارو، به خودی خود برطرف می شوند. به علاوه پزشک می تواند روش هایی برای مقابله و پیشگیری از بروز این عوارض ارائه دهد. در صورتی که هر یک از عوارض زیر برای شما ایجاد مشکل کرده و یا پس از گذشت زمان برطرف نشدند، به پزشک خود مراجعه کنید

عوارض شایع
سرگیجه (خفیف)
خواب آلودگی (خفیف)
سبکی سر
تهوع یا استفراغ (خفیف)
عوارض غیر شایع
آسیب تصادفی
درد مفاصل یا عضلات
اسید معده 
کمر درد
آروغ زدن
یبوست
اسهال
خشکی دهان
سردرد
سوزش سر دل
افزایش حساسیت پوست به نور خورشید (بثورات پوستی، خارش، قرمزی یا تغییر رنگ دیگر پوست، و یا آفتاب سوختگی شدید)
افزایش تعریق
سوء هاضمه
سوزش و یا درد در زبان و یا دهان
خارش پوست
عدم وجود و یا از دست دادن قدرت
از دست دادن مو
از دست دادن حافظه
مشکلات با حافظه
مشکلات جنسی در مردان
خواب آلودگی
درد معده
پس از استفاده این دارو عوارض دیگری هم ممکن است مشاهده شود که در اینجا ذکر نشده است در صورت مشاهده ی هرگونه علائم خطرناک به پزشک مراجعه کنید.

درمان بی خوابی بدون دارو
روی عکس زیر کلیک کنید:

درمان صرعاز بین بردن درد ناشی از نورالژی عصب سه قلودرمان انواع خاصی از تشنج
مقالات مرتبط
درمان بی خوابی بدون دارو (کلیک کنید)
اینجا باهوش تر میشوید!
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه