منوی اصلی
بهترین متخصصین و مراکز مغزواعصاب و روان در تهران

کلاریترومایسین

Clarithromycin (Oral Route

دارو شناسی

کلاریترومایسین همچنین در ترکیب با داروهای دیگر برای درمان زخم اثنی عشر ناشی از هلیکوباکتر پیلوری استفاده می شود. این دارو نیز برای پیشگیری و درمان مایکوباکتریوم اویوم (MAC) عفونت پیچیده استفاده می شود.

کلاریترومایسین از خانواده آنتی بیوتیک مکرلید می باشد . مکانیسم اثر این دارو کشتن باکتری ها و یا جلوگیری از رشد آنها می باشد. گرچه ، این دارو برای سرماخوردگی، آنفولانزا یا عفونتهای ویروس اثر نمی کند.

کلاریترومایسین در بیماران خاص با بیماریهای زیر نیز استفاده می شود:

بیماری لژیونر

این دارو فقط با نسخه دکتر و در اشکال زیر موجود است:

پودر محلول در آب
قرص
قرص پیوسته رهش
 

پیش از مصرف

در تصمیم گیری برای استفاده، بهتر است خطرات مربوط به این داروی مورد نظر گرفته شوند و در مقابل مزیت های آن قرار گیرند. این تصمیم توسط پزشک و شما گرفته می شود. برای این دارو، نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرند: 

آلرژی وحساسیت

اگر تاکنون واکنش غیرعادی و آلرژیک به این دارو یا هر داروی دیگری داشته اید، با پزشک خود در میان بگذارید.  به علاوه هرگونه حساسیت دیگر، مانند حساسیت غذایی، حساسیت به مواد نگهدارنده و حساسیت به حیوانات، را به پزشک خود اطلاع دهید. برای محصولات غیر تزریقی، دستورالعمل روی بسته بندی و ترکیبات دارو را با دقت مطالعه کنید..

اطفال

مطالعات مناسبی در رابطه سن با اثرات کلاریترومایسین برای درمان عفونتهای باکتریایی در کودکان کمتر از 6 ماه و برای پیشگیری و درمان مایکوباکتریوم پیچیده اویوم در کودکان کمتر از 20 ماه انجام نشده است . ایمنی و اثر بخشی دارو در این گروه های سنی مشخص نشده است.

سالمندان

اگر چه مطالعات مناسب در رابطه سن با اثرات کلاریترومایسین درسالمندان انجام نشده است، هیچ مشکل و محدودیتی در رابطه بااستفاده این دارو در سالمندان انتظار نمی رود . با این حال، در افراد سالمند مبتلا به بیماریهای قلبی ، کلیوی با احتیاط و حداقل میزان ممکن بکار رود.

دوران بارداری

مطالعات حیوانی اثر سوء نشان داده اند و هیچ مطالعات کافی در زنان باردار وجود ندارد.

دوران شیردهی و مادران شیرده

بررسی ها نشان داده اند که استفاده از این دارو در دوران شیردهی نوزاد را تهدید نمی کند. برای استفاده، بهتر است خطرات مربوط به این داروی مورد نظر گرفته شوند و در مقابل مزیت های آن قرار گیرند. این تصمیم توسط پزشک و شما گرفته می شود. 

تداخلات دارویی

 گرچه برخی داروها نباید همزمان با یکدیگر مصرف شوند، اما برخی موارد وجود دارند که با وجود تداخلات دارویی، بهتر است که به طور همزمان استفاده شوند. در اینگونه موارد پزشک به بیمار توصیه می کند که میزان مصرف داروها را تغییر دهد یا اقدامات احتیاطی دیگری را به وی گوش زد می کند. به هرحال هر داروی دیگری که مصرف می کنید (تجویز شده توسط پزشک یا داروهای موجود در بازار) را به پزشک خود اطلاع دهید. 
Alfuzosin
Amifampridine
Astemizole
Bepridil
Cisapride
Colchicine
Conivaptan
Dihydroergotamine
Dronedarone
Eletriptan
Eliglustat
Eplerenone
Ergoloid Mesylates
Ergonovine
Ergotamine
Flibanserin
Fluconazole
Isavuconazonium Sulfate
Ivabradine
Ketoconazole
Lomitapide
Lovastatin
Lurasidone
Maraviroc
Mesoridazine
Methylergonovine
Methysergide
Naloxegol
Nelfinavir
Nimodipine
Pimozide
Piperaquine
Posaconazole
Ranolazine
Saquinavir
Silodosin
Simvastatin
Sparfloxacin
Terfenadine
Thioridazine
Tolvaptan
Ziprasidone
استفاده این دارومعمولا با داروهای زیر توصیه نمیشود ، اما در شرایطی استعمال همزمان داروها ممکن است بهترین گزینه درمانی برای بیمار به شمار آید. در صورت استعمال هر داروی مشخص، پزشک ممکن است میزان یکی از داروهای تجویز شده را تغییر دهد. 

Ado-Trastuzumab Emtansine
Afatinib
Ajmaline
Alprazolam
Amiodarone
Amitriptyline
Amlodipine
Amobarbital
Amprenavir
Anagrelide
Apixaban
Apomorphine
Aprepitant
Aprindine
Aprobarbital
Aripiprazole
Arsenic Trioxide
Artemether
Asenapine
Atazanavir
Atorvastatin
Avanafil
Axitinib
Azithromycin
Bedaquiline
Bosutinib
Bretylium
Brexpiprazole
Bromocriptine
Buserelin
Butabarbital
Butalbital
Cabazitaxel
Cabozantinib
Carbamazepine
Cariprazine
Ceritinib
Chloroquine
Chlorpromazine
Cilostazol
Ciprofloxacin
Citalopram
Clomipramine
Clonazepam
Clozapine
Cobicistat
Cobimetinib
Crizotinib
Cyclobenzaprine
Dabigatran Etexilate
Dabrafenib
Daclatasvir
Dasabuvir
Dasatinib
Degarelix
Delamanid
Desipramine
Deslorelin
Dexamethasone
Digoxin
Diltiazem
Disopyramide
Docetaxel
Dofetilide
Dolasetron
Domperidone
Donepezil
Doxepin
Doxorubicin
Doxorubicin Hydrochloride Liposome
Droperidol
Dutasteride
Ebastine
Efavirenz
Enzalutamide
Eribulin
Erlotinib
Erythromycin
Escitalopram
Estazolam
Eszopiclone
Etravirine
Everolimus
Famotidine
Felbamate
Felodipine
Fentanyl
Fingolimod
Flecainide
Fluoxetine
Fluticasone
Foscarnet
Fosphenytoin
Galantamine
Gatifloxacin
Gemifloxacin
Gonadorelin
Goserelin
Granisetron
Halofantrine
Haloperidol
Halothane
Histrelin
Hydrocodone
Hydroquinidine
Hydroxychloroquine
Ibrutinib
Ibutilide
Idelalisib
Ifosfamide
Iloperidone
Imipramine
Irinotecan
Irinotecan Liposome
Isoflurane
Isradipine
Itraconazole
Ivacaftor
Ixabepilone
Lapatinib
Letrozole
Leuprolide
Levofloxacin
Levomilnacipran
Lopinavir
Lorcainide
Losartan
Lumacaftor
Lumefantrine
Macitentan
Mefloquine
Mephobarbital
Methadone
Methohexital
Metronidazole
Midazolam
Mifepristone
Mizolastine
Modafinil
Morphine
Morphine Sulfate Liposome
Moxifloxacin
Nafarelin
Nafcillin
Nicardipine
Nilotinib
Nintedanib
Nisoldipine
Norfloxacin
Nortriptyline
Octreotide
Ofloxacin
Olanzapine
Olaparib
Ondansetron
Osimertinib
Ospemifene
Oxcarbazepine
Oxycodone
Palbociclib
Paliperidone
Panobinostat
Paroxetine
Pasireotide
Pazopanib
Pentamidine
Pentobarbital
Perampanel
Perflutren Lipid Microsphere
Perphenazine
Phenobarbital
Phenytoin
Pipamperone
Pirmenol
Pixantrone
Ponatinib
Probucol
Procainamide
Prochlorperazine
Promethazine
Propafenone
Protriptyline
Quetiapine
Quinidine
Quinine
Regorafenib
Retapamulin
Rifabutin
Rifapentine
Rilpivirine
Risperidone
Ritonavir
Roflumilast
Romidepsin
Ruxolitinib
Salmeterol
Secobarbital
Sertindole
Sevoflurane
Sildenafil
Simeprevir
Sirolimus
Sodium Phosphate
Sodium Phosphate, Dibasic
Sodium Phosphate, Monobasic
Solifenacin
Sonidegib
Sorafenib
Sotalol
Spiramycin
St John's Wort
Sulfamethoxazole
Sunitinib
Suvorexant
Tacrolimus
Tadalafil
Tamoxifen
Tamsulosin
Telaprevir
Telavancin
Telithromycin
Temsirolimus
Tetrabenazine
Thiopental
Ticagrelor
Tizanidine
Tolterodine
Topotecan
Toremifene
Trabectedin
Tramadol
Trazodone
Triazolam
Trimethoprim
Trimipramine
Triptorelin
Vandetanib
Vardenafil
Vemurafenib
Venlafaxine
Verapamil
Vilanterol
Vilazodone
Vinblastine
Vincristine
Vincristine Sulfate Liposome
Vinflunine
Vinorelbine
Vorapaxar
Voriconazole
Vorinostat
Warfarin
Zaleplon
Zidovudine
Zileuton
Zolpidem
Acenocoumarol
Alfentanil
Conjugated Estrogens
Cyclosporine
Darunavir
Delavirdine
Diazepam
Esterified Estrogens
Estradiol
Estriol
Estrone
Estropipate
Ethinyl Estradiol
Glipizide
Glyburide
Hexobarbital
Indinavir
Linezolid
Methylprednisolone
Nevirapine
Pravastatin
Prednisone
Repaglinide
Rifampin
Rivaroxaban
Tipranavir


تداخلات دارویی دیگر

برخی داروها نباید موقع صرف غذا یا  نزدیک به این زمان مصرف شوند. به علاوه ممکن است خوردن برخی غذاها و مصرف تنباکو و الکل در زمان تجویز این داروممنوع میباشد. در رابطه با تمام این محدودیت های دارویی و غذایی با پزشک متخصص خود مشورت کنید. استعمال همزمان داروها ممکن است بهترین گزینه درمانی برای بیمار به شمار آید. در صورت استعمال هر داروی مشخص، پزشک ممکن است میزان یکی از داروهای تجویز شده را تغییر دهد.   

سایر مشکلات پزشکی

وجود مشکلات دارویی دیگر نیز بر روی اثربخشی این دارو تاثیر خواهد داشت. هرگونه مشکل پزشکی را با دکتر خود در میان بگذارید، به ویژه وجود موارد زیر:

 • زردی کلستاز
 • مشکلات ریتم قلبی 
 • بیماری های کبدی، در بیماران با سابقه این بیماری نباید از کلاریترومایسین استفاده شود.
 • کاهش عملکرد کلیه ها
 • پورفیری (مشکل آنزیم)، کلاریترومایسین همراه با رانیتیدین بیسموت سیترات در بیماران با این شرایط نباید استفاده شود.
 • اسهال
 • بیماری های قلبی
 • میاستنی گراویس (ضعف عضلانی شدید) با احتیاط استفاده شود . ممکن است منجر به وخیمتر شدن این شرایط گردد.
 • هیپوکالمی ( کمبود پتاسیم در خون)
 • کاهش منیزیم (کمبود منیزیم در خون)
 • بیماری های کلیوی
 • بیماری های کلیوی شدید، با احتیاط استفاده کنید. اثرات این دارو ممکن است به دلیل دفع آهسته از بدن افزایش یابد.

نحوه مصرف

 این دارو توسط پزشک برای بهبود وضعیت فعلی شما تجویزشده است. بیش از حد وبیش از زمانی که  این دارو تجویز شده است،استفاده ننمایید.  

کپسول پیوسته رهش را ببلعید و از شکستن، جویدن، یا باز کردن آن خودداری نمایید.

اگر از شربت  این دارو استفاده میکنید ، قبل از هر بار استفاده آنرا به خوبی تکان دهید . میزان مصرف را با قاشق اندازه گیری مشخص شده، سرنگ دهانی، یا فنجان پزشکی مصرف نمایید.

برای برطرف نمودن عفونت بطور کامل، حتی اگر پس از چند روز احساس بهبودی نمودید ، مصرف این دارو باید تا تکمیل درمان استفاده شود. اگر مصرف  دارو خیلی سریع متوقف شود، ممکن است علائم بیماری بازگردد.

می توان این دارو را همراه با غذا ، شیر و یا با معده خالی استفاده کرد. گرچه، قرص آهسته رهش کلاریترومایسین باید با غذا مصرف شود.

میزان مصرف

 بیمار می بایست طبق دستور العمل پزشک یا راهنمایی های موجود بر روی برچسب دارو اقدام به استفاده و مصرف دارو کند. مقدار داروی مصرفی به شدت بیماری و قدرت اثربخشی دارو بستگی دارد. تعداد دفعاتی که دارو در طی روز دریافت می شود، فاصله زمانی میان هر بار مصرف کپسول و دوره زمانی تعیین شده و مجاز برای استفاده از دارو به شدت بیماری و نوع دارو بستگی بسیار دارد.

اشکال خوراکی (قرص آهسته رهش):
برای عفونت های باکتریایی:

بزرگسالان:1000 میلی گرم یک بار در روز به مدت 7 تا 14 روز .
کودکان :استفاده و میزان مصرف باید توسط دکتر تعیین شود.

برای پنومونی اکتسابی:
بزرگسالان:1000 میلی گرم یک بار در روز به مدت 7 روز.
کودکان : استفاده و میزان مصرف باید توسط دکتر تعیین شود.

اشکال خوراکی  (سوسپانسیون و قرص):
برای عفونت های باکتریایی:

بزرگسالان :250 تا 500 میلی گرم هر دوازده ساعت یکبار و به مدت 7 تا 14 روز.
کودکان 6 ماه و بزرگ تر: میزان مصرف بستگی به وزن بدن دارد و باید توسط دکترتعیین شود. دوز مصرفی معمولا 7.5 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن هر دوازده ساعت به مدت 10 روز است.
نوزادان کمتر از 6 ماه: استفاده و میزان مصرف باید توسط دکتر تعیین شود. 

برای پنومونی اکتسابی:
بزرگسالان:250 میلی گرم هر دوازده ساعت به مدت 7 تا 14 روز .
کودکان 6 ماه وبزرگ تر : میزان مصرف بر اساس وزن بدن و باید توسط دکتر تعیین شود. دوز مصرفی معمولا 7.5 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن ، هر دوازده ساعت به مدت 10 روز است.
نوزادان کمتر از 6 ماه : استفاده و میزان مصرف باید توسط دکتر تعیین شود.

 برای پیشگیری یا درمان مایکوباکتریوم اویوم (MAC) عفونت پیچیده:
بزرگسالان:500 میلی گرم دو بار در روز.
کودکان 20 ماه و بزرگتر: میزان مصرف بر اساس وزن بدن و باید توسط دکتر تعیین شود. دوز مصرفی معمولا 7.5 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن،500 میلی گرم، دو بار در روزاست .
کودکان کمتر از 20 ماه : استفاده و میزان مصرف باید توسط دکتر تعیین شود. 

برای درمان زخم همراه با هلیکوباکتر پیلوری:
بزرگسالان: 500 میلی گرم دو یا سه بار در روز به مدت 10 یا 14 روز . در ترکیب با امپرازول یا رانیتیدین بیسموت سولفات؛ 500 میلی گرم هر دوازده ساعت . در ترکیب با آموکسی سیلین و لانزوپرازول برای 10 یا 14 روز . 500 میلی گرم هر دوازده ساعت در ترکیب با آموکسی سیلین و امپرازول به مدت 10 روز.
کودکان: استفاده و میزان مصرف باید توسط دکتر تعیین شود. 

در صورت فراموش کردن یک وعده ی دارویی چه کنیم؟

اگر بیمار، یک نوبت دارو را فراموش کند، به‌محض یادآوری، باید آن را مصرف کند. اگر نزدیک نوبت بعدی باشد، باید نوبت بعدی را حذف کند و سپس به برنامۀ داروییِ منظم‌خود بازگردد. مقدار دارو را نباید دوبرابر کرد.

در هنگام استفاده ی بیش از حد و موارد اورژانسی چه کنیم؟

در این شرایط به نزدیکترین مرکز درمانی مراجعه نموده و چنانچه وضعیت بیمار بحرانی گشته و قادر به تنفس نمیباشد با مرکز فورییت های پزشکی تماس بگیرید.

در هنگام استفاده از دارو چه موارد تغذیه ای را باید در نظر گرفت؟

تا زمانیکه کتر معالجتان به شما رژیم غذایی خاصی را توصیه نکرده است رژیم معمولی و نرمال روزانه خود را ادامه دهید.

شیوه ی نگهداری از دارو

از قرار دادن دارو در معرض نور مستقیم خورشید، رطوبت و آتش خودداری کنید. 
دارو را از دسترس کودکان دور نگاه دارید. 
از مصرف داروهای تاریخ گذشته و قدیمی پرهیز کنید.
دارو در یخچال نگهداری شود.
از پزشک معالج خود سئوالاتی راجع به نحوه ی دور ریزی داروهای بی مصرف مطرح کنیم. 
 

اقدامات احتیاطی

مصرف‌کنندۀ دارو باید به‌طور منظم به پزشک خود مراجعه کند تا بهبود او را زیر نظر داشته‌باشد.

این دارو را همزمان با داروهای زیر استفاده نکنید :
آستمیزول (Hismanal®)، سیزاپراید (Propulsid®)، لووستاتین (Mevacor®)، پیموزاید (Orap®)، سیمواستاتین (Zocor®)، ترفنادین (Seldane®)، و یا داروهای ارگوت خاص (مانند ارگوتامین، ارگوتامین،). اگر بیماری کلیوی و یا کبدی دارید ، از این دارو و کلشی سین (Colcrys®)  استفاده نکنید . استفاده از این دو دارو با هم ممکن است خطر ابتلا به عوارض جانبی افزایش یابد.

اگر علائم  بیماری در عرض چند روز بهبود نیافت ، و یا اگر بدتر شد  به دکتر مراجعه نمایید.

اگر  باردارید  و یا قصد باردار شدن دارید این موضوع را با دکتر در جریان بگذارید . اگر بهنگام مصرف این دارو باردار شده اید، دکتر را در جریان بگذارید.

اگر دچار درد یا حساسیت در قسمت فوقانی معده، مدفوع بی رنگ ، ادرار تیره، از دست دادن اشتها، تهوع، خستگی غیر معمول و یا ضعف، و یا زردی چشم یا پوست شدید به دکتر مراجعه نمایید . این می تواند نشانه ای از یک مشکل جدی کبدی باشد .

اگر دچار هر گونه تغییرات در ریتم قلبی شدید بلافاصله با دکتر تماس بگیرید .ممکن است بهنگام مصرف این دارو دچار احساس سرگیجه یا ضعف و یا  ضربان قلب سریع و یا تند شوید . اگر کسی در خانواده تان دچار مشکلات ریتم قلبی است ، دکتر را درجریان بگذارید.

مصرف این دارو ممکن است باعث اسهال شود، و در برخی موارد نیز می تواند شدید شود .اگر 2 ماه یا بیشتر دچار اسهال شدید مصرف دارو را متوقف کنید .بدون مشورت با پزشک  از هیچ دارویی  برای درمان اسهال استفاده نکنید . اگر هر گونه سوالی در این مورد داشتید و یا اگر اسهال خفیف ادامه دار و یا بدتر شد، به دکتر مراجعه نمایید.


این دارو ممکن است  باعث نوع جدی از واکنش های آلرژیک، شامل آنافیلاکسی شود. آنافیلاکسی نیاز به توجه فوری پزشکی دارد. نشانه این واکنش به هنگام تنفس بسیار سریع یا نامنظم، نفس نفس زدن ، خس خس، یا غش. نشانه های دیگرشامل تغییر در رنگ پوست صورت، تورم در صورت، پلک ها، لب ها، زبان و یا گلو. اگر دچار این عوارض شدید بلافاصله به فوریتهای پزشکی مراجعه نمایید.

بهنگام مراجعه به دندانپزشک استفاده از این دارو را اطلاع دهید. مصرف این دارو ممکن است بر نتایج حاصل از آزمایشات خاص تاثیر بگذارد.

از داروهای دیگر استفاده نکنید مگربا اطلاع دکتر معالج که این شامل  داروهای بانسخه و بدون نسخه، داروهای گیاهی و یا مکمل های ویتامین میباشد.
 

عوارض جانبی

به همراه تاثیرات مفید، هر دارو دارای اثرات ناخواسته ای نیز می باشد. گرچه تمام این عوارض جانبی اتفاق نمی افتند، اما در صورت مشاهده ی هرکدام از آنها درمان های فوری نیاز خواهد بود. در صورتی که هر یک از عوارض زیر را مشاهده کردید، فورا به پزشک مراجعه کنید: 

عوارض غیرشایع


سرفه 
تب یا لرز
خشونت صدا
کمر یا پهلو درد
دفع ادرار همراه با درد

عوارض نادر

شکم یا معده درد
تب 
تهوع و استفراغ
گرفتگی شدید شکم یا معده
تنگی نفس
بثورات پوستی و خارش
خونریزی غیر معمول و یا کبودی
اسهال آبکی و شدید ، که ممکن است خونین شود
زردی چشم و یا پوست


عوارض ناشناخته

درد شکم یا معده
اضطراب
مدفوع قیری ، سیاه و سفید
تاول یا شل شدن پوست
تاری دید
درد قفسه سینه
مدفوع  خاکستری رنگ 
سردرگمی در مورد هویت، مکان و زمان
پوست رنگ پریده
ادرار تیره
افسردگی
عدم وجود بلع
سرگیجه
غش
ضربان قلب نامنظم ، سریع و یا  تپش قلب
احساس پوچی
احساس اینکه دیگران می توانند افکارتان را بشنوند
احساس، دیدن، یا شنیدن چیزهایی که وجود ندارد
کهیر
افزایش گرسنگی
ضربان قلب نامنظم
درد مفاصل و عضلات
مدفوع  رنگ روشن
از دست دادن اشتها
کابوس
پف و یا تورم پلک یا اطراف چشم، صورت، لبها، زبان 
غش کردن مکرر
ضایعات پوستی قرمز، اغلب با یک مرکز بنفش
قرمزی یا تحریک چشم
قرمزی، تورم یا درد زبان
تشنج
حس جدا شدن از خود
تغییرات ذهنی یا خلق و خوی 
لرزش
کاهش سرعت ضربان قلب
لکنت زبان
گلو درد
زخم، و یا لکه های سفید در دهان یا روی لب
مرگ ناگهانی
تورم غدد
تنگی در قفسه سینه
بوی نفس های ناخوشایند
رفتار غیر معمول
خستگی یا ضعف غیر معمول
استفراغ خون
خس خس

برخی عوارض جانبی نیازی به درمان ندارند و پس از مطابقت بدن با دارو، به خودی خود برطرف می شوند. به علاوه پزشک می تواند روش هایی برای مقابله و پیشگیری از بروز این عوارض ارائه دهد. در صورتی که هر یک از عوارض زیر برای شما ایجاد مشکل کرده و یا پس از گذشت زمان برطرف نشدند، به پزشک خود مراجعه کنید.
عوارض غیر شایع

اسید ی شدن معده 
آروغ زدن
نفخ ی
تغییر در حس چشایی
اسهال (خفیف)
هوای اضافی و یا گاز در معده یا روده
سردرد
سوزش معده
سوء هاضمه
گاز عبور
ناراحتی یا درد معده

عوارض نا شناخته 

تغییرات حس بویایی
ادامه زنگ یا وزوز یا دیگر سر و صدا های غیر قابل توضیح در گوش
از دست دادن شنوایی
سبکی سر
افسردگی
تغییرات خلق و خوی
احساس چرخش
لرزش در پاها، بازوها، دستها و پاها
بثورات پوستی
بیخوابی
رد دهان  یا زبان
تورم یا التهاب دهان
از دست دادن طعم و مزه
تغییر رنگ زبان
تغییر رنگ دندان
مشکل خواب
بی خوابی
کاهش وزن
پس از استفاده این دارو عوارض دیگری هم ممکن است مشاهده شود که در اینجا ذکر نشده است در صورت مشاهده ی هرگونه علائم خطرناک به پزشک مراجعه کنید.


 

درمان بی خوابی بدون دارو
روی عکس زیر کلیک کنید:

کلاریترومایسینعفونتهای باکتریاییدرمان زخم اثنی عشرهلیکوباکتر پیلوریمایکوباکتریومآنتی بیوتیک مکرلیدبیماری لژیونر
مقالات مرتبط
درمان بی خوابی بدون دارو (کلیک کنید)
اینجا باهوش تر میشوید!
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه