منوی اصلی
بهترین متخصصین و مراکز مغزواعصاب و روان در تهران

دوکسپین

Doxepin (Oral Route

دارو شناسی

دوکسپین نیز برای درمان بی خوابی (مشکل با خواب) استفاده می شود.
دوکسپین ضدافسردگی های سه حلقه (TCA) است. این دارو بر روی سیستم عصبی مرکزی (CNS) تاثیر می گذارد تا سطح برخی مواد شیمیایی در مغز را افزایش دهد.

این دارو فقط با نسخه دکتر و در اشکال زیر موجود است:

کپسول
محلول
قرص
 

پیش از مصرف

در تصمیم گیری برای استفاده، بهتر است خطرات مربوط به این داروی مورد نظر گرفته شوند و در مقابل مزیت های آن قرار گیرند. این تصمیم توسط پزشک و شما گرفته می شود. برای این دارو، نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرند: 
آلرژی وحساسیت

اگر تاکنون واکنش غیرعادی و آلرژیک به این دارو یا هر داروی دیگری داشته اید، با پزشک خود در میان بگذارید.  به علاوه هرگونه حساسیت دیگر، مانند حساسیت غذایی، حساسیت به مواد نگهدارنده و حساسیت به حیوانات، را به پزشک خود اطلاع دهید. برای محصولات غیر تزریقی، دستورالعمل روی بسته بندی و ترکیبات دارو را با دقت مطالعه کنید..

اطفال


مطالعات مناسبی در رابطه سن با اثرات کپسول  و شربت دوکسپین  برای درمان افسردگی و اضطراب در کودکان کمتر از 12 سال انجام نشده است. ایمنی و اثر بخشی ثابت نشده است.

مطالعات مناسبی در رابطه سن به اثرات قرص دوکسپین برای درمان بی خوابی در کودکان انجام نشده است. ایمنی و اثر بخشی ثابت نشده است.


سالمندان

اگر چه مطالعات مناسب در رابطه سن با اثرات دوکسپین درسالمندان انجام نشده است، هیچ مشکل و محدودیتی در رابطه بااستفاده این دارو در سالمندان انتظار نمی رود. با این حال، در افراد سالمند مبتلا به بیماریهای قلبی ، کلیوی با احتیاط و حداقل میزان ممکن بکار رود.

دوران بارداری

مطالعات بر روی حیوانات اثر سوء نشان داده است  و هیچ مطالعات کافی در زنان باردار وجود ندارد.

دوران شیردهی و مادران شیرده


بررسی ها نشان داده اند که استفاده  این دارو در دوران شیردهی برای نوزاد مضر است .باید در دوران شیردهی از یک داروی جایگزین استفاده نمود یا شیردهی بهنگام مصرف دارو متوقف شود.

تداخلات دارویی

 گرچه برخی داروها نباید همزمان با یکدیگر مصرف شوند، اما برخی موارد وجود دارند که با وجود تداخلات دارویی، بهتر است که به طور همزمان استفاده شوند. در اینگونه موارد پزشک به بیمار توصیه می کند که میزان مصرف داروها را تغییر دهد یا اقدامات احتیاطی دیگری را به وی گوش زد می کند. به هرحال هر داروی دیگری که مصرف می کنید (تجویز شده توسط پزشک یا داروهای موجود در بازار) را به پزشک خود اطلاع دهید. 

Amifampridine
Bepridil
Cisapride
Dronedarone
Grepafloxacin
Isocarboxazid
Levomethadyl
Linezolid
Mesoridazine
Methylene Blue
Metoclopramide
Moclobemide
Pimozide
Piperaquine
Ranolazine
Safinamide
Saquinavir
Sparfloxacin
Terfenadine
Thioridazine
Tranylcypromine
Ziprasidone
استفاده این دارومعمولا با داروهای زیر توصیه نمیشود ، اما در شرایطی استعمال همزمان داروها ممکن است بهترین گزینه درمانی برای بیمار به شمار آید. در صورت استعمال هر داروی مشخص، پزشک ممکن است میزان یکی از داروهای تجویز شده را تغییر دهد. 

Acecainide
Aceclofenac
Acemetacin
Albuterol
Almotriptan
Amiodarone
Amisulpride
Amitriptyline
Amoxapine
Amtolmetin Guacil
Anagrelide
Aripiprazole
Arsenic Trioxide
Aspirin
Astemizole
Azimilide
Bretylium
Bromfenac
Bufexamac
Bupropion
Buserelin
Celecoxib
Chloroquine
Choline Salicylate
Clarithromycin
Clonidine
Clonixin
Clorgyline
Crizotinib
Cyclobenzaprine
Dabrafenib
Darunavir
Degarelix
Delamanid
Deslorelin
Desvenlafaxine
Dexibuprofen
Dexketoprofen
Dextromethorphan
Diclofenac
Diflunisal
Dipyrone
Disopyramide
Dofetilide
Dolasetron
Domperidone
Donepezil
Droperidol
Droxicam
Enflurane
Epinephrine
Erythromycin
Escitalopram
Eslicarbazepine Acetate
Etilefrine
Etodolac
Etofenamate
Etoricoxib
Felbinac
Fenoprofen
Fentanyl
Fepradinol
Feprazone
Floctafenine
Fluconazole
Flufenamic Acid
Fluoxetine
Flurbiprofen
Foscarnet
Frovatriptan
Gatifloxacin
Gemifloxacin
Gonadorelin
Goserelin
Granisetron
Halofantrine
Haloperidol
Halothane
Histrelin
Hydroxychloroquine
Hydroxytryptophan
Ibuprofen
Ibutilide
Indomethacin
Iobenguane I 123
Iproniazid
Isoflurane
Isradipine
Ivabradine
Ketoconazole
Ketoprofen
Ketorolac
Leuprolide
Levalbuterol
Levofloxacin
Levomilnacipran
Levothyroxine
Lorcaserin
Lornoxicam
Loxoprofen
Lumiracoxib
Meclofenamate
Mefenamic Acid
Meloxicam
Meperidine
Methoxamine
Metronidazole
Midodrine
Mirtazapine
Moricizine
Morniflumate
Moxifloxacin
Nabumetone
Nafarelin
Naproxen
Naratriptan
Nefopam
Nepafenac
Niflumic Acid
Nimesulide
Norepinephrine
Octreotide
Ondansetron
Oxaprozin
Oxilofrine
Oxymorphone
Oxyphenbutazone
Palonosetron
Panobinostat
Parecoxib
Pargyline
Paroxetine
Pasireotide
Pazopanib
Peginterferon Alfa-2b
Pentamidine
Phenelzine
Phenylbutazone
Phenylephrine
Piketoprofen
Piroxicam
Pranoprofen
Procainamide
Procarbazine
Prochlorperazine
Proglumetacin
Propyphenazone
Proquazone
Quetiapine
Quinidine
Rasagiline
Risperidone
Rofecoxib
Salicylic Acid
Salsalate
Selegiline
Sematilide
Sertindole
Sertraline
Sevoflurane
Sodium Salicylate
Sotalol
Spiramycin
Sulfamethoxazole
Sulindac
Sultopride
Sumatriptan
Tacrolimus
Tapentadol
Tedisamil
Telithromycin
Tenoxicam
Tiaprofenic Acid
Tolfenamic Acid
Tolmetin
Tramadol
Trazodone
Trifluoperazine
Trimethoprim
Triptorelin
Valdecoxib
Vandetanib
Vasopressin
Vemurafenib
Venlafaxine
Vilanterol
Vilazodone
Vinflunine
Vortioxetine
Zolmitriptan
Zotepine
استفاده این دارومعمولا با داروهای زیر توصیه نمیشود ، اما در شرایطی استعمال همزمان داروها ممکن است بهترین گزینه درمانی برای بیمار به شمار آید. در صورت استعمال هر داروی مشخص، پزشک ممکن است میزان یکی از داروهای تجویز شده را تغییر دهد. 

Acenocoumarol
Arbutamine
Bethanidine
Cannabis
Carbamazepine
Cimetidine
Dicumarol
Fosphenytoin
Guanethidine
Phenprocoumon
Phenytoin
Propoxyphene
Ramelteon
S-Adenosylmethionine
Warfarin

تداخلات دارویی دیگر


برخی داروها نباید موقع صرف غذا یا  نزدیک به این زمان مصرف شوند. به علاوه ممکن است خوردن برخی غذاها و مصرف تنباکو و الکل در زمان تجویز این داروممنوع میباشد. در رابطه با تمام این محدودیت های دارویی و غذایی با پزشک متخصص خود مشورت کنید. استعمال همزمان داروها ممکن است بهترین گزینه درمانی برای بیمار به شمار آید. در صورت استعمال هر داروی مشخص، پزشک ممکن است میزان یکی از داروهای تجویز شده را تغییر دهد.   

سایر مشکلات پزشکی


وجود مشکلات دارویی دیگر نیز بر روی اثربخشی این دارو تاثیر خواهد داشت. هرگونه مشکل پزشکی را با دکتر خود در میان بگذارید، به ویژه وجود موارد زیر

  • اختلال دو قطبی (اختلال خلقی با شیدایی و افسردگی)
  • مشکلات تنفسی 
  • روان پریشی (بیماری های روانی)
  • آپنه خواب شدید ( توقف تنفس در طول خواب)، با احتیاط استفاده کنید. مصرف این دارو ممکن است این شرایط را بدتر کند.
  • گلوکوم 
  • احتباس ادراری (اشکال در دفع ادرار)، در بیماران با این شرایط نباید استفاده  شود.
  • بیماری کبد ، با احتیاط استفاده کنید. اثرات این دارو ممکن است به دلیل دفع آهسته از بدن ، افزایش یابد.
     

نحوه مصرف

 این دارو توسط پزشک برای بهبود وضعیت فعلی شما تجویزشده است. بیش از حد وبیش از زمانی که  این دارو تجویز شده است،استفاده ننمایید.  
این دارو با یک بروشرو برای راهنمایی استفاده از دارو بهمراه است .دستورالعمل را با دقت بخوانید و بر طبق آن عمل نمایید. اگر سوالی برایتان بوجود آمد ، می توانید با پزشک معالج تماس بگیرید .

اگر یک بار در روز از شربت یا کپسول این دارو استفاده میکنید ،بهتر است آنرا  در زمان خواب مصرف نمایید.

استفاده از محلول خوراکی

میزان مصرف را با قطره چکان کالیبره  که همراه دارو است ، اندازه گیری نمایید.
میزان مصرف را با نصف لیوان آب، شیر خشک بدون چربی، آب پرتقال، آب گریپ فروت، آب گوجه فرنگی، آب آلو یا آب آناناس مخلوط نمایید . این دارو با آب انگور و یا نوشابه های گازدار ترکیب نکنید. فقط قبل از مصرف دارو آنرا با موارد مورد نظر مخلوط نمایید . زودتر از زمان مصرف آنرا آماده نکنید.
استفاده از اشکال خوراکی( قرص )

دارو را در حدود 3 ساعت بعد از غذا مصرف نکنید . ممکن است به خوبی اثر نکند ، یا ممکن است باعث خواب آلودگی شود.
دارو را 30 دقیقه قبل از رفتن به رختخواب، زمانی که آماده خواب هستید ، مصرف نمایید.
بهنگام مصرف این دارو باید یک شبانه روز کامل (7 تا 8 ساعت) بخوابید . اگر خیلی زود از خواب بیدار شوید ، ممکن است در طی روز احساس خواب آلودگی کنید. 
میزان مصرف
 بیمار می بایست طبق دستور العمل پزشک یا راهنمایی های موجود بر روی برچسب دارو اقدام به استفاده و مصرف دارو کند. مقدار داروی مصرفی به شدت بیماری و قدرت اثربخشی دارو بستگی دارد. تعداد دفعاتی که دارو در طی روز دریافت می شود، فاصله زمانی میان هر بار مصرف کپسول و دوره زمانی تعیین شده و مجاز برای استفاده از دارو به شدت بیماری و نوع دارو بستگی بسیار دارد.
اشکال خوراکی (کپسول و یا محلول):
برای افسردگی و اضطراب:
بزرگسالان و کودکان 12 سال و بالاتر: در ابتدا، 75 میلی گرم یک بار در روز و یا در دوزهای منقسم در طول روز. دکتر ممکن است در صورت نیاز میزان مصرف را تنظیم نماید. با این حال، میزان مصرف معمولا بیش از 150 میلی گرم در روز نیست.
کودکان کمتر از 12 سال:  استفاده از این دارو توصیه نمی شود.

اشکال خوراکی (قرص):
برای بی خوابی:
بزرگسالان: 6 میلی گرم یک بار در روز
میانسالان : 3 میلی گرم یک بار در روز. در صورت نیاز دکترممکن است میزان مصرف را تنظیم نماید.
کودکان: استفاده و میزان مصرف باید توسط دکتر تعیین شود.

در صورت فراموش کردن یک وعده ی دارویی چه کنیم؟

اگر بیمار، یک نوبت دارو را فراموش کند، به‌محض یادآوری، باید آن را مصرف کند. اگر نزدیک نوبت بعدی باشد، باید نوبت بعدی را حذف کند و سپس به برنامۀ داروییِ منظم‌ خود بازگردد. مقدار دارو را نباید دوبرابر کرد.

در هنگام استفاده ی بیش از حد و موارد اورژانسی چه کنیم؟

در این شرایط به نزدیکترین مرکز درمانی مراجعه نموده و چنانچه وضعیت بیمار بحرانی گشته و قادر به تنفس نمیباشد با مرکز فورییت های پزشکی تماس بگیرید.

در هنگام استفاده از دارو چه موارد تغذیه ای را باید در نظر گرفت؟

تا زمانیکه کتر معالجتان به شما رژیم غذایی خاصی را توصیه نکرده است رژیم معمولی و نرمال روزانه خود را ادامه دهید.

شیوه ی نگهداری از دارو

از قرار دادن دارو در معرض نور مستقیم خورشید، رطوبت و آتش خودداری کنید. 
دارو را از دسترس کودکان دور نگاه دارید. 
از مصرف داروهای تاریخ گذشته و قدیمی پرهیز کنید.
دارو در یخچال نگهداری شود.
از پزشک معالج خود سئوالاتی راجع به نحوه ی دور ریزی داروهای بی مصرف مطرح کنیم. 
 

اقدامات احتیاطی

مصرف‌کنندۀ دارو باید به‌طور منظم به پزشک خود مراجعه کند تا بهبود او را زیر نظر داشته‌باشد.
مصرف این دارو ممکن است باعث آشفتگی، تحریک پذیری، و یا نمایش دیگر رفتارهای غیر طبیعی شود. همچنین ممکن است باعث شود برخی  افکار و گرایش به خودکشی سراغتان بیاید یا برای تبدیل به یک فرد افسرده شوید.اگر دچار احساسات ناگهانی و یا قوی، مانند احساس عصبی، خشم، بی قراری، خشونت  و یا ترس شدید به دکتر مراجعه نمایید.  اگر شما یا پرستار متوجه هر یک از این عوارض جانبی شدید، به دکتر خود بگویید.

دوکسپین با مهارکننده های مونوآمین اکسیداز (MAO) را (به عنوان مثال، ایزوکاربوکسازید [Marplan®]، لینزولید (Zyvox®)، تزریق متیلن بلو، فنلزین [Nardil®]، سلجیلین [Eldepryl®]، ترانیل سیپرومین [Parnate®]) استفاده نکنید . شما همچنین نباید مهار کننده MAO  را 14 روز قبل از شروع اتوموکستین و 14 روز  پس از توقف از این دارو استفاده کنید.اگر این دارو با مهارکننده های مونوآمین اکسیداز (MAO) استفاده شود  ، ممکن است دچار گیجی، بی قراری ، درد معده یا روده،افزایش درجه حرارت بدن ، فشار خون بسیار بالا و یا تشنج شوید.

اگر از این دارو برای درمان افسردگی و اضطراب استفاده میکنید ، بدون مشورت با دکتر مصرف این دارورا متوقف نکنید. دکتر شما ممکن است قبل از توقف دارو میزان آنرا به تدریج کاهش دهد. انجام این کار از امکان تشدید این بیماری جلوگیری میکند و علائمی مانند اضطراب، سردرد، تهوع را کاهش می دهد .

مصرف قرص Silenor® ممکن است باعث رفتارهای مرتبط با خواب مانند رانندگی در خواب ، در خواب راه رفتن ، داشتن رابطه جنسی، برقراری تماسهای تلفنی، و یا تهیه و خوردن غذا بهنگام خواب ، شود .اگر هر یک از این واکنش ها رخ داد، حتما با دکتر معالج صحبت نمایید.

اگر احساس می کنید باید برای بیش از 10 روز از این قرص استفاده نمایید ، این موضوع را با دکتردر میان بگذارید.

بلافاصله بعد از مشاهده علائم، خواب آلود گی ،گیجی ، نیمه هشیاری به دکتر مراجعه نمایید. باید در رانندگی و کار با وسایل خطرناک و وسایلی که به دقت نیاز دارند، احتیاط کرد. برخی افراد در طی مصرف این دارو دچار خواب‌آلودگی و کاهش سطح هشیاری می‌شوند.

این دارو نیز به تاثیرات استفاده از الکل و دیگر کاهش دهنده های مراکز سیستم عصبی CNS) )می افزاید.کاهش دهنده های سیستم عصبی داروهایی هستند که حرکات سیستم عصبی را کاهش می دهند که باعث خواب آلودگی یا نیمه هشیاری میشوند. . داروهای کاهش دهنده های سیستم عصبی شامل:آنتی هیستامین ، تب ،حساسیت ها یا سرماخوردگی ،ترن کیولایز ،داروهای خواب آور ،شل کننده های عضلات ،بی حس کننده های دندان می باشند.پس از اتمام این دارو ها ، تاثیرات آنها پس ازگذشت چندین روز پایان می یابد. به هنگام مراجعه به دندان پزشک استفاده از این دارو را گزارش دهید. قبل از مصرف هر یک از موارد فوق به هنگام مصرف این دارو به دکترخود اطلاع دهید.

بدون مشورت با دکتراز داروهای دیگر استفاده نکنید. این شامل دارو های با نسخه یا بدون نسخه  [OTC] یا داروها و مکمل های گیاهی یا ویتامین می شود.
 

عوارض جانبی

به همراه تاثیرات مفید، هر دارو دارای اثرات ناخواسته ای نیز می باشد. گرچه تمام این عوارض جانبی اتفاق نمی افتند، اما در صورت مشاهده ی هرکدام از آنها درمان های فوری نیاز خواهد بود. در صورتی که هر یک از عوارض زیر را مشاهده کردید، فورا به پزشک مراجعه کنید: 

عوارض ناشناخته

درد شکم یا معده
مدفوع قیری سیاه و سفید
خونریزی لثه
ادرار یا مدفوع خونی
تاری دید
سوزش، خارش، بی حسی، سوزن سوزن شدن
زخم های دهانی
درد قفسه سینه
لرز
مدفوع خاکستری رنگ
عرق سرد
سردرگمی در مورد هویت، مکان و زمان
تشنج
پوست رنگ پریده
سرفه یا گرفتگی صدا
ادرار تیره
کاهش فرکانس ادرار
کاهش حجم ادرار
کاهش تولید ادرار
افسردگی
مشکل در دفع ادرار 
مشکل با تنفس
سرگیجه، غش کردن یا سبکی سر هنگام بلند شدن ناگهانی یا نشستن
سرازیر شدن آب دهان
خشکی دهان
ضربان قلب نامنظم 
احساس گرما
تب
پوست خشک
بوی نفس میوه مانند
احساس خستگی یا ضعف عمومی
سردرد
از دست دادن شنوایی
خصومت
افزایش گرسنگی
افزایش تشنگی
افزایش ادرار
کج خلقی
خارش یا راش
بی حالی
از دست دادن اشتها
از دست دادن کنترل تعادل
ازدست دادن کنترل مثانه
کمر یا پهلو درد 
تغییرات خلق و خوی 
اسپاسم عضلانی و یا حرکات تند و سریع همه اندام ها
لرزش و یا سفتی عضلانی
کشش عضلات
حالت تهوع
عصبانیت
کابوس
تنفس پر سر و صدا
دفع ادرار کردن همراه با درد
لکه های قرمز بر روی پوست
تپش در گوش
حرکات سریع
افزایش وزن سریع
قرمزی پوست صورت، گردن، بازوها، و گاهی اوقات در قسمت بالای قفسه سینه
بی قراری
زنگ ، وزوز یا دیگر سر و صدا های غیر قابل توضیح در گوش 
دیدن، شنیدن، و یا احساس چیزهایی که وجود ندارد
تشنج
لرز
لرزش در پاها، بازوها، دستها 
گلو درد
زخم، و یا لکه های سفید بر روی لب ها، زبان یا در دهان
لکنت زبان
سفتی اندام
بی حسی
از دست دادن ناگهانی هوشیاری
تعریق
ورم صورت، مچ پا، و یا دست
تورم غدد
تنگی در قفسه سینه
مشکلات تنفسی
حرکات کنترل نشده، به خصوص بازوها، صورت، پاها، گردن
کاهش وزن بدون علت
بوی نفس های ناخوشایند
عدم تعادل، لرزش
عدم کنترل عضلانی 
خونریزی و یا کبودی غیر معمول
خستگی یا ضعف غیر معمول
استفراغ خون
زردی چشم و یا پوست

علائم مصرف بیش از حد

خواب آلودگی
بزرگی مردمک چشم
افزایش حرکات ناخودآگاه 
درجه حرارت پایین بدن
دردهای عضلانی
ضعف عضلانی
لرز
خواب آلودگی
نبض ضعیف 
افزایش وزن
برخی عوارض جانبی نیازی به درمان ندارند و پس از مطابقت بدن با دارو، به خودی خود برطرف می شوند. به علاوه پزشک می تواند روش هایی برای مقابله و پیشگیری از بروز این عوارض ارائه دهد. در صورتی که هر یک از عوارض زیر برای شما ایجاد مشکل کرده و یا پس از گذشت زمان برطرف نشدند، به پزشک خود مراجعه کنید.

عوارض ناشناخته 

کاهش علاقه در مقاربت جنسی
اسهال
مشکل اجابت مزاج 
بزرگی سینه
گاز در معده
ریزش مو و یا نازک شدن مو
سوزش معده
ناتوانی نگه داشتن نعوظ
افزایش علاقه در رابطه جنسی
حساسیت پوست به نور خورشید
از دست دادن در توانایی، میل،  و یا عملکرد جنسی
قرمزی یا تغییر رنگ  پوست
آفتاب سوختگی شدید
تورم سینه یا پستان درد در هر دو گروه زنان و مردان
ورم بیضه ها
جریان شیر غیر منتظره از سینه
کاهش وزن
پس از استفاده این دارو عوارض دیگری هم ممکن است مشاهده شود که در اینجا ذکر نشده است در صورت مشاهده ی هرگونه علائم خطرناک به پزشک مراجعه کنید.


 

درمان بی خوابی بدون دارو
روی عکس زیر کلیک کنید:

افسردگیاضطرابدرمان بی خوابیضدافسردگی های سه حلقه (TCA)دوکسپین
مقالات مرتبط

ویدئو های سبز و سالم

درمان بی خوابی بدون دارو (کلیک کنید)
اینجا باهوش تر میشوید!
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه