منوی اصلی
بهترین متخصصین و مراکز مغزواعصاب و روان در تهران

فاکتور 9 (هموفیلی)

Factor Ix (Intravenous Route, Injection Route)

دارو شناسی

آنچه باید درمورد فاکتور9 بدانید
فاکتور9 نوعی پروتئین است که بطورطبیعی دربدن تولید می شود.  فاکتور9 به لخته شدن خون کمک می کند و ازخونریزی جلوگیری می کند.  نوع تزریقی این دارو برای درمان بیماری هموفیلی B  یا بیماری کریسمس استفاده می شود.  دراین بیماری بدن قادر به ساختن میزان کافی فاکتور9 نیست و درنتیجه اگرشخص مبتلا مجروح شود،  خون لخته نمی شود وممکن است خونریزی داخلی ادامه پیدا کند و منجر به آسیب عضلانی و مفصلی نیزبشود.

 

نوعی تزریقی داروی فاکتور9 کمپلکس دردرمان هموفیلی A یا هموفیلی کلاسیک استفاده می شود.  درهموفیلی کلاسیک فاکتور9 به میزان کافی تولید نمی شود و درهموفیلی B خون قادر به لخته شدن نیست.  تزریق فاکتورکمپلکس 9 دربیمارانی انجام می شود که دیگربه سایرداروهای مخصوص هموفیلی پاسخ نمی دهند.  
 

ازاین دارو برای درمان بیماریهای دیگری نیزبرطبق نظرپزشک استفاده می شود.
 

فاکتور9 که پزشک برای بیمارهموفیلی تجویزمی کند ممکن است از خون انسان گرفته شده و طبیعی باشد و یا مصنوعی باشد.
 

هنگامی که فاکتور9  بطورطبیعی و ازخون انسان گرفته شود به احتمال زیاد حاوی ویروس های مضری مانند ویروس هپاتیت B  و C و ویروس  (HIV) که باعث  نقص سیستم ایمنی انسان  (AIDS) است،   نمی باشد.
این دارو فقط با تجویزپزشک دردسترس بیمارقرارمی گیرد.

 

این محصول درفرم های زیردردسترس می باشد:
•    پودربرای محلول

 

اسامی تجاری
1.    Alphanine SD
2.    Alprolix
3.    Bebulin
4.    Bebulin VH
5.    Benefix
6.    Ixinity
7.    Mononine
8.    Profilnine SD
9.    Proplex T
10.    Rixubis

 

پیش از مصرف

درتصمیم گیری برای استفاده از یک دارو، خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.  درانتخاب این دارو دقت کنید.  حتما با نظر پزشک ازاین دارو استفاده کنید.  

آلرژی و حساسیت
وجود هرگونه حساسیت به این دارو یا داروهای دیگررا به اطلاع پزشکتان برسانید.  همچنین وجود هرگونه حساسیت به غذا،  رنگ،  مواد نگهدارنده و یا حیوانات را به پزشکتان اطلاع دهید.  برای استفاده ازداروهای بدون نسخه حتما بروشورآنها را به دقت مطالعه کنید.

اطفال
احتمال لخته شدن خون درنوزادان و نوزادان نارس که حساسیت بیشتری نسبت به بزرگسالان به تزریق فاکتور9 دارند،  بیشترمی باشد.

سالمندان
مطالعات انجام شده وجود مشکل خاصی را درمورد مصرف این دارو و عوارض جانبی آن  دربزرگسالان نشان نداده است.  

دوران بارداری
هرچند مطالعات انجام شده برروی حیوانات اثرات سوء نشان داده اند اما مطالعات کافی برروی زنان  بارداردراین زمینه انجام نشده است.

دوران شیردهی و مادران شیرده
هیچ تحقیقی برروی زنان  شیرده انجام نشده که نشان دهنده میزان خطر برای نوزاد دردوران شیردهی باشد.  دردوران شیردهی برای استفاده از یک دارو،  خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.
مطالعات نشان داده است که مصرف این دارو توسط مادران شیرده حداقل خطررابرای نوزاد درزمان تغذیه با شیرمادربهماه دارد.

تداخلات دارویی
اگرچه بعضی ازداروها نباید با یکدیگرمصرف بشوند،  اما گاهی اوقات لازم است دو دارو همزمان استفاده شوند حتی اگرتداخل دارویی داشته باشند.  درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد.  درصورتی که هرنوع داروی دیگری چه با نسخه پزشک و چه بدون نسخه پزشک مصرف    می کنید حتما به پزشک خود اطلاع دهید.

تداخلات دارویی دیگر
بعضی ازداروها را نباید باغذا و یا درنزدیکی وقت غذا و یا با غذاهای خاصی مصرف کرد چون ممکن است تداخل داروی پیش بیاید. استفاده ازالکل یا سیگاردرهنگام مصرف بعضی ازداروها هم ممکن است موجب تداخل دارویی بشود. 

سایرمشکلات پزشکی
وجود مشکلات پزشکی دیگری ممکن است برروی استفاده ازاین دارو اثرگذارباشد.  وجود هرگونه مشکل پزشکی دیگری از قبیل موارد زیررا به اطلاع پزشک خود برسانید:
•    لخته شدن خون یا سابقه مشکلات پزشکی ناشی ازلخته شدن خون
•    بیماری کبدی   ممکن است احتمال خونریزی و یا لخته شدن خون افزایش یابد.

نحوه مصرف

این دارو فقط باید توسط پزشک برای شما تجویزشود تا شرایط شما را بهبود بخشد.  بعضی ازداروهای تزریقی باید دربیمارستان به بیمارداده شود.  ممکن است پزشکیار یا پرستارنحوه تزریق دارو درخانه را بشما آموزش دهند. 
 

طرزآماده سازی دارو:
•    دارو را ازیخچال خارج کرده و دردمای اتاق قراردهید.
•    هنگام تزریق مایع رقیق کننده بدرون ویال مایع را مستقیماً به روی پودرنریزید تا ازکف کردن آن جلوگیری شود.  ویال را تکان ندهید.
داروی آماده شده را بیش از3 ساعت نگهداری نکنید.
ازسرنگهای یکبارمصرف استفاده کنید.  درصورتیکه همه دارو دریک دوزاستفاه نمی شود آن را درون سرنگ شیشه ای نگهداری کنید.

 

دوز دارو
میزان مصرف این دارو در بیماران مختلف متفاوت می باشد.  ازاین دارو طبق دستورپزشک و یا دستورات روی جعبه استفاده کنید.  اطلاعات داده شده مقدارمتوسط مصرف این دارو را نشان می دهد.  اگرمیزان مصرف شما با آنچه روی برچسب جعبه نوشته شده متفاوت است آن را طبق دستورپزشک تغییردهید.

 

مقدارمصرف شما بستگی به میزان دوزدارو دارد. همچنین تعداد دفعاتی که درطول روز دارو مصرف می کنید و فاصله بین دوزهای دارویی و همچنین مدت زمان مصرف داروبستگی به بیماری شما دارد.
•    نوع بیماری که این دارو برای آن تحویز می شود.
•    وزن بدن
•    میزان فاکتور9 که توسط بدن شما تولید می شود.
•    خونریزی چه موقع،  چه مقدار و درکجای بدن رخ می دهد.
•    آیا بدن شما دربرابراین دارو آنتی بادی می سازد؟

درصورت فراموش کردن یک وعده دارویی چه کنیم؟
دارو را طبق برنامه داده شده توسط پزشک خود مصرف کنید.

درهنگام استفاده بیش ازحد و موارد اورژانسی چه کنیم؟
در این صورت با پزشک معالج خود تماس بگیرید.

درهنگام مصرف دارو چه موارد تغذیه ای را باید درنظرگرفت؟
اگرپزشک معالج رژیم غذایی خاصی را توصیه نکرده است رژیم معمولی و نرمال روزانه خود را ادامه دهید.

شیوه نگهداری ازدارو
دارو را دریخچال نگهداری کنید .  ممکن است دارو را برای مدت کوتاهی در دمای معمولی اتاق نگهداری کنید .

 

اقدامات احتیاطی

اگراخیراً بیماری هموفیلی شما تشخیص داده شده، بدلیل دریافت فاکتور9 ،  لازم است که بمنظورپیشگیری ازابتلا به هپاتیت B و A واکسن آن را تزریق کنید.  
 

مصرف این دارو پس ازمدتی ممکن است باعث تولید آنتی بادی دربرابراین دارو شود.  اگرمتوجه شدید که دارو کمترمؤثراست به پزشک خود اطلاع دهید.  همچنین بهتراست بدانید که به کدام نوع هموفیلی مبتلا هستید.
 

 

عوارض جانبی

یک داروعلاوه براثرات مورد نیازممکن است عوارض ناخواسته ای هم داشته باشد. درطول درمان ممکن است بدن با دارو تنظیم شده و عوارض جانبی ازبین برود.  اگرچه تمامی این عوارض دریک فرد مشاهده نمی شود اما درصورت بروزهریک از عوارض جانبی ممکن است به مراقبت های پزشکی نیازداشته باشید.
درصورت بروز عوارض جانبی هرچه زودتر با پزشک خود تماس بگیرید.


 

درمان بی خوابی بدون دارو
روی عکس زیر کلیک کنید:

لخته شدن خونخونریزیهموفیلیبیماری هموفیلیبیماری کریسمسلخته شدنسیستم ایمنی بدننقص سیستم ایمنی بدنخونریزی داخلیهموفیلی کلاسیک
مقالات مرتبط

ویدئو های سبز و سالم

درمان بی خوابی بدون دارو (کلیک کنید)
اینجا باهوش تر میشوید!
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه