منوی اصلی
بهترین متخصصین و مراکز مغزواعصاب و روان در تهران

فلبامات

felbamate

دارو شناسی

ازاین دارو برای کنترل تشنج دردرمان صرع استفاده می شود.
اگرانجام درمانهای دیگردربیمارمؤثرواقع نشد و یا مناسب نبود، ازفلبامات به تنهایی و یا با سایر داروها برای کنترل تشنج دردرمان صرع استفاده می شود.

درکودکان هم این دارو برای کنترل تشنج ناشی از سندرم لنوکس- گاستات تجویزمی شود. فلبامات جزوگروه داروهای ضد تشنج است.

این دارو با اثرگذاری درمغز ازتشنج جلوگیری می کند اما دردرمان بیماری صرع نقشی ندارد و تا زمانی که بیمارآن را مصرف می کند، فقط درکنترل تشنج مؤثراست. 
این دارو را فقط با نسخه پزشک می توانید تهیه کنید.

 

این دارو به صورت های زیر موجود است: 
•    قرص
•    سوسپانسیون

اسامی تجاری 
Felbatol
Taloxa

پیش از مصرف

درتصمیم گیری برای استفاده از یک  دارو، خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد. درانتخاب این دارو دقت کنید. حتما با نظر پزشک ازاین دارو استفاده کنید. 
 

آلرژی و حساسیت
وجود هرگونه حساسیت به این دارو یا داروهای دیگررا به اطلاع پزشکتان برسانید. همچنین وجود هرگونه حساسیت به غذا، رنگ، مواد نگهدارنده و یا حیوانات را به پزشکتان اطلاع دهید. برای استفاده ازداروهای بدون نسخه حتما بروشورآنها را به دقت مطالعه کنید.

 

اطفال
مطالعات خاصی دررابطه با سن و اثرات فلبامات دردرمان حملات سندرم لنوکس- گاستات کودکان انجام نشده است. بی خطربودن و اثربخشی این دارو درکودکان ثابت نشده است.

 

سالمندان
مطالعات خاصی انجام نشده است که نشان دهد محدودیت خاصی برای سالمندان درمورد استفاده ازداروی فلبامات دردرمان حملات سندرم لنوکس- گاستات  وجود دارد. تابه حال درزمینه مشکلات خاص مربوط به سالمندان درمورد استفاده ازاین دارو گزارش نشده است. اما درافراد مسن به دلیل داشتن بیماریهایی ازقبیل ناراحتی های قلبی، کلیوی یا کبدی این داروباید با احتیاط تجویزشود و دوزداروبا توجه به سن فرد تنظیم شود.

 

دوران بارداری
مطالعات انجام شده برروی حیوانات نشان دهنده اثرات سوء این دارو بوده است و مطالعات کافی برروی زنان باردارصورت نگرفته است.

 

دوران شیردهی و مادران شیرده
مطالعات کافی دراین زمینه انجام نشده است که نشان دهنده اثرات این دارو برروی نوزادان دردوران شیردهی باشد. قبل ازمصرف دارو خطرات و مزایای آن را بسنجید و مقایسه کنید.

 

نحوه مصرف

قبل از شروع این دارو باید درمان بیماری خود را با داروهای دیگری شروع کرده باشید و اگر داروهای استفاده شده مؤثرواقع نشدند و یا باعث عوارض جانبی ناخواسته شدند، می توانید ازاین دارو استفاده کنید.
 

این دارو فقط باید توسط پزشک برای شما تجویزشود تا شرایط شما را بهبود بخشد. داروی فلبامات را بیش از میزان تجویزشده مصرف نکنید.
 

قبل ازاستفاده ازفلمابات مطمئن شوید که از تمامی مزایا و خطرات دارو مطلع هستید. همچنین ممکن است ازشما خواسته شد فرمی را برای مصرف این داروپرکنید و بروشورآن را مطالعه کنید تا اطلاعات لازم درمورد دارو را کسب کنید. اگر ابهامی وجود داشت با پزشک خود مطرح کنید. 
 

برای بیمارانی که دارورا به صورت مایع مصرف می کنند:
•    قبل ازمصرف شیشه را خوب تکان بدهید.
•    از قاشق یا سرنگ پلاستیکی و یا ظروف کوچک مدرج برای تنظیم میزان صحیح دارو استفاده کنید. ممکن است با استفاده از قاشق چایخوری مقدارلازم دارو درست مشخص نشود.

 

فلبامات را می توانید برای کاهش ناراحتی معده با غذا مصرف کنید مگراینکه پزشک دستوربدهد که دارو رابا معده خالی بخورید.
 

این دارو را می توان با دیگرداروهای ضد تشنج مصرف کرد. مصرف داروها را ادامه دهید مگراینکه پزشک خلاف این را دستوردهد.
 

میزان مصرف
میزان مصرف این دارو در بیماران مختلف متفاوت می باشد. ازاین دارو طبق دستورپزشک و یا دستورات روی جعبه استفاده کنید. اطلاعات داده شده مقدارمتوسط مصرف این دارو را نشان می دهد. اگرمیزان مصرف شما با آنچه روی برچسب جعبه نوشته شده متفاوت است آن را طبق دستورپزشک تغییردهید.

 

مقدارمصرف شما بستگی به میزان دوزدارو دارد. همچنین تعداد دفعاتی که درطول روز دارو مصرف می کنید و فاصله بین دوزهای دارویی و همچنین مدت زمان مصرف داروبستگی به بیماری شما دارد.
 

برای اشکال خوراکی دارو( قرص یا سوسپانسیون) برای درمان صرع
•    بزرگسالان و نوجوانان بالای 14 سال  درابتدای مصرف معمولا 1200 میلی گرم درروز که به 3 یا 4 دوز کوچکترتقسیم می شود. پزشک می تواند درعرض چند هفته این دوز را به 3600 میلی گرم درروز برساند.
•    کودکان  نحوه مصرف و دوز دارو باید توسط پزشک تعیین شود. 

 

برای سندرم لنوکس- گاستات
•    بزرگسالان و نوجوانان بالای 14 سال  درابتدای مصرف معمولا 1200 میلی گرم درروز که به 3 یا 4 دوز کوچکترتقسیم می شود. پزشک می تواند درعرض چند هفته این دوز را به 3600 میلی گرم درروز برساند.
•    کودکان 2 تا 14 سال  نحوه مصرف و دوز دارو باید توسط پزشک تعیین شود. درابتدای مصرف دوز دارو با توجه به وزن بدن توسط پزشک تعیین می شود. دوز شروع کننده معمولا 15 میلی گرم درهرکیلوگرم وزن بدن درهرروزکه به 3 یا 4 دوزکوچکترتقسیم می شود. پزشک می تواند درعرض چند هفته این دوز را به 45 میلی گرم درهرکیلوگرم وزن بدن درروز برساند.
•    کودکان کمتراز2 سال  نحوه مصرف و دوز دارو باید توسط پزشک تعیین شود.

 

درصورت فراموش کردن یک وعده دارویی چه کنیم؟
اگریکبارمصرف دارو را فراموش کردید دوزبعدی را طبق معمول مصرف کنید. مصرف دارو را دو برابرنکنید. 

 

درهنگام استفاده بیش ازحد و موارد اورژانسی چه کنیم؟
در این صورت با پزشک معالج خود تماس بگیرید.

 

درهنگام مصرف دارو چه موارد تغذیه ای را باید درنظرگرفت؟
ا گرپزشک معالج رژیم غذایی خاصی را توصیه نکرده است رژیم معمولی و نرمال روزانه خود را ادامه دهید.

 

شیوه نگهداری ازدارو
دارو را دردمای معمولی اتاق نگهداری کنید و ازگرما، رطوبت، نورمستقیم و یخ زدگی محافظت کنید. دردارو را محکم ببندید. دورازدسترس اطفال نگهداری کنید.  دارورا بیش از حد نیاز خود تهیه نکنید. ازپزشک خود بپرسید با داروهای اضافه چه باید کرد.

 

 

اقدامات احتیاطی

بسیارمهم است که پزشک درمعاینات منظم شما یا فرزندتان را ازنظر پیشرفت بیماری کنترل کند تا بتواند دوز دارو را تنظیم کرده وعوارض ناخواسته را بررسی کند. 
اگر باردارشدید حتما به پزشک خود اطلاع دهید. 
دراثرمصرف فلبامات مواردی از نوعی اختلال خونی به نام کم خونی آپلازی و مواردی ازنارسایی کبد دیده شده است.
اگر شما یا فرزندتان درقسمت بالای معده احساس درد یا حساسیت ، مدفوع کم رنگ، ادرارتیره رنگ، ازدست دادن اشتها، تهوع، خستگی یا ضعف غیرعادی، پوست یا چشمان زرد دارید با نشانه های مشکل جدی کبد روبرو هستید. دراین موارد مصرف دارو را قطع کرده و به پزشک خود اطلاع دهید. 

 

اگر شما یا فرزندتان درد قفسه سینه، لرز، سرفه، تب، سردرد، تنگی نفس، زخم، زخم یا لکه های سفید برروی لب یا دردهان، غدد متورم و دردناک، سنگینی قفسه سینه، خونریزی یا کبودی غیرمعمول،خستگی یا ضعف غیرعادی، یا خس خس دارید به پزشک خود اطلاع دهید. این نشانه ها ممکن است  به علت کم خونی آپلاژی باشد. 
 

بدون اطلاع پزشک مصرف فلبامات را قطع نکنید. ممکن است پزشک مصرف فلبامات را به تدریج کاهش داده و سپس آن را قطع کند. مصرف ناگهانی دارو ممکن است باعث بازگشت یا زیاد شدن دفعات حملات صرع شود. 
 

اگردرطول مصرف این دارودچارافکارورفتارهای غیرعادی شدید حتما به پزشک خود اطلاع دهید. تغییرات دیگر شامل سردرگمی، شدت یافتن افسردگی، توهم (دیدن، شنیدن و یا احساس چیزهایی که وجود خارجی ندارند)، میل به خودکشی، هیجانات غیرعادی، عصبی بودن یا تحریک پذیری است.
 

فلبامات می تواند موجب تاری دید، دوبینی و یا سایر تغییرات دربینایی بشود. بعضی از افراد به دلیل استفاده ازاین دارو سرخوش و یا خواب آلوده هستند. قبل از رانندگی، استفاده ازماشین آلات و یا هرکاردیگری که ممکن است خطرناک باشد، نسبت به واکنش دارومطمئن شوید. هرمشکلی دارید به پزشک خود اطلاع دهید. 
 

قبل از استفاده ازداروهای دیگربا پزشک خود مشورت کنید. حتی اگر این داروها با یا بدون نیازبه نسخه، گیاهی و یا ویتامین باشند.

 

عوارض جانبی

یک داروعلاوه براثرات مورد نیازممکن است عوارض ناخواسته ای هم داشته باشد. اگرچه تمامی این عوارض دریک فرد مشاهده نمی شود اما درصورت بروزهریک از عوارض جانبی ممکن است به مراقبت های پزشکی نیازداشته باشید.
 درصورت بروز هریک از عوارض جانبی هرچه زودتر با پزشک خود تماس بگیرید:

 

عوارضی که بیشتررایج هستند:
•    مدفوع سیاه و قیری
•    درد قفسه سینه
•    لرز
•    گیجی
•    سرفه
•    هذیان
•    ازدست دادن مشاعر
•    افسردگی 
•    تب
•    ازدست دادن کنترل مثانه
•    بسختی ادرارکردن و یا ادرارهمراه با درد
•    لکه های بنفش و قرمز برروی پوست
•    لرزش درپاها و دستها 
•    تنگی نفس
•    گلودرد
•    زخم، زخم یا لکه هاس سفید برروی لبها یا دردهان
•    تورم غدد
•    لرزش یا تکان دست و پا
•    خونریزی یا کبودی غیرعادی
•    خستگی و ضعف غیرعادی

 

عوارضی که کمترشایع هستند:
•    اضطراب، پرخاشگری و یا دیگرتغییرات روانی
•    درد مثانه
•    ادرار خونی یا تیره
•    درد استخوان
•    سوزش، خارش، بی حسی، احساس فرورفتن سوزن دربدن، سوزن سوزن شدن
•    دمدمی بودن
•    تکررادرار
•    ازدست دادن اشتها
•    درد کمریا پهلو
•    بثورات پوستی
•    تورم یا پف صورت
•    مشکلات تنفسی
•    بی تعادلی، لرزش یا مشکلات دیگردرکنترل و هماهنگی عضلات

 

عوارضی که به ندرت پیش می آیند:
•    سردرد مداوم
•    معده درد مداوم
•    استفراغ مداوم
•    ادرارتیره رنگ
•    احساس خستگی و ضعف عمومی
•    کهیریا خارش
•    مدفوع روشن
•    گرفتگی عضلات
•    گرفتگی بینی
•    خونریزی ازدماغ و یا خونریزی و کبودی غیرعادی
•    درد
•    حساسیت پوست به نورخورشید
•    تورم و دردناکی غدد
•    احساس سنگینی درقفسه سینه
•    پوست یا چشمان زرد

 

بعضی ازعوارض جانبی نیازی به مراقبت های پزشکی ندارند و درطول درمان و هماهنگی بدن با دارو ازبین می روند. بعلاوه ممکن است پزشک راهکارهایی برای جلوگیری یا کاهش عوارض جانبی به شما نشان بدهد. درصورت تداوم عوارض جانبی زیربا پزشک خود مشورت کرده و اگرسؤالی دارید ازاو بپرسید.
 

عوارض بیشتررایج:
•    اسیدی یا ترشی معده
•    طعم غیرعادی و ناخوشایند
•    درد بدن
•    تغییرات چشایی
•    تغییردرراه رفتن و عدم تعادل
•    مردمک تنگ، نوک سوزنی یا کوچک
•    گریه کردن
•    زوال شخصیت
•    اسهال
•    مشکلات اجابت مزاج
•    مشکلات خواب
•    سرگیجه
•    دوبینی
•    بی قراری
•    گرفتگی گوش
•     شادی و سرخوشی
•    سردرد
•    سوزش سردل
•    سکسکه یا سوءهاضمه
•    ازدست دادن اشتها
•    ازدست دادن صدا
•    تهوع
•    پارانویا
•    واکنش سریع یا کند احساسی
•    تغییر سریع حال
•    آبریزش بینی
•    دو بینی
•    خواب آلودگی و یا خواب آلودگی غیرعادی
•    ناراحتی یا درد معده
•    سخت به خواب رفتن
•    نخوابیدن
•    کاهش وزن

 

عوارض کمتررایج:
•    لکه زدن پوست
•    تاری دید
•    کاهش هوشیاری و یا پاسخگویی
•    کاهش وزن
•    مشکلات حرکتی
•    گوش درد
•     گرفتگی صدا
•    درد مفاصل
•    دردعضلانی
•    سفت شدن عضلات
•    درد و حساسیت اطراف چشمها و استخوانهای گونه
•    جوش
•    قرمزی و تورم درگوش
•    خواب آلودگی شدید
•    ورم مفاصل
•    درد و ورم درغدد گردن
•    مشکل بلع 
•    تغییرات صدا
دربرخی بیماران سایر عوارض جانبی نیزممکن است اتفاق بیفتد. اگرمتوجه هرعارضه دیگری شدید با پزشک خود تماس بگیرید.


 

درمان بی خوابی بدون دارو
روی عکس زیر کلیک کنید:

صرعتشنجکنترل تشنجدرمان صرعسندرم لنوکس- گاستاتداروهای ضد تشنجدرمان بیماری صرعجلوگیری ازتشنج
مقالات مرتبط
درمان بی خوابی بدون دارو (کلیک کنید)
اینجا باهوش تر میشوید!
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه