منوی اصلی
بهترین متخصصین و مراکز مغزواعصاب و روان در تهران

فلوکیتوسین (خوراکی)

Flucytocine (oral)

دارو شناسی

فلوکیتوسین در گروه دارویی ضد قارچ قراردارد که برای درمان عفونتهای خاص قارچی ازآن استفاده می شود.

آنچه باید درمورد فلوکیتوسین بدانید
این دارو فقط با نسخه پزشک دردسترس بیماران قرارمی گیرد.

 

این محصول درفرم های زیردردسترس می باشد:
•    کپسول
•    قرص

اسامی تجاری
1.    Ancobon

پیش از مصرف


درتصمیم گیری برای استفاده از یک دارو، خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد. درانتخاب این دارو دقت کنید. حتما با نظر پزشک ازاین دارو استفاده کنید. نکات زیررا درنظرداشته باشید:

آلرژی و حساسیت
وجود هرگونه حساسیت به این دارو یا داروهای دیگررا به اطلاع پزشکتان برسانید. همچنین وجود هرگونه حساسیت به غذا، رنگ، مواد نگهدارنده و یا حیوانات را به پزشکتان اطلاع دهید. برای استفاده ازداروهای بدون نسخه حتما بروشورآنها را به دقت مطالعه کنید.

 

اطفال
مطالعات خاصی بمنظور مقایسه مصرف فلوکیتوسین  با سایرگروههای سنی  انجام نشده اما این دارو عوارض جانبی متفاوتی در میان کودکان ایجاد نکرده است.

سالمندان
مطالعات خاصی بمنظور مقایسه مصرف فلوکیتوسین  با سایرگروههای سنی  انجام نشده اما این دارو عوارض جانبی متفاوتی در میان سالمندان ایجاد نکرده است.

دوران بارداری
هرچند مطالعات انجام شده برروی حیوانات اثرات سوء نشان داده اند اما برای استفاده از یک دارو،  خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد

دوران شیردهی و مادران شیرده
هیچ تحقیقی برروی زنان  شیرده انجام نشده که نشان دهنده میزان خطر برای نوزاد دردوران شیردهی باشد.  دردوران شیردهی برای استفاده از یک دارو،  خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.

تداخلات دارویی
اگرچه بعضی ازداروها نباید با یکدیگرمصرف بشوند، اما گاهی اوقات لازم است دو دارو همزمان استفاده شوند حتی اگرتداخل دارویی داشته باشند. درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد.  درصورتی که هرنوع داروی دیگری چه با نسخه پزشک و چه بدون نسخه پزشک مصرف می کنید حتما به پزشک خود اطلاع دهید.

 

استفاده ازاین دارو با داروهای زیرتوصیه نمی شود.  درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد:
•    Levomethadyl
•    Tegafur

 

استفاده ازاین دارو با هریک ازداروهای زیرممکن است خطربعضی ازعوارض جانبی را افزایش دهد اما استفاده ازدو دارو بطورهمزمان ممکن است بهترین درمان برای شما باشد درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزیک دارویا هردو دارو را عوض کند:
Zidovudine

 

تداخلات دارویی دیگر
بعضی ازداروها را نباید با غذا و یا درنزدیکی وقت غذا و یا با غذاهای خاصی مصرف کرد چون ممکن است تداخل داروی پیش بیاید. استفاده ازالکل یا سیگاردرهنگام مصرف بعضی ازداروها هم ممکن است موجب تداخل دارویی بشود. 

سایرمشکلات پزشکی
بیماریها و مشکلات پزشکی دیگر ممکن است برنحوه استفاده ازدارو اثرگذارباشد.  وجود هرگونه مشکل پزشکی را به اطلاع پزشک خود برسانید. 
 

ازجمله مشکلات زیر:
•    بیماریهای خونی  فلوکیتوسین ممکن است باعث بروزمشکلات خونی بشود.
•    بیماری کبدی  با احتیاط مصرف شود چون ممکن است اثرات جانبی را تشدید کند.
•    بیماری کلیوی  با احتیاط مصرف شود زیرا اثرات جانبی ممکن است بدلیل خارج شدن آهسته دارو دربدن افزایش یابد.

 

نحوه مصرف

مصرف این دارو ممکن است دربعضی ازبیماران موجب تهوع و استفراغ شود.  اگردرهردوز بیش از 1 کپسول مصرف می کنید،  بهتراست کپسول بعدی را بعد از15 دقیقه میل کنید. اینکارباعث کاهش حالت تهوع و استفراغ می شود.  

اگربا رعایت این نکته هم مشکل شما برطرف نشد با پزشک خود مشورت کنید.
 

این دارو را حتی اگرپس ازمصرف چند دوزاحساس بهبودی کردید تا پایان دوره مصرف کنید.  اگرمصرف دارو را قبل ازتکمیل دوره مصرف قطع کنید ممکن است مداوا نشوید.

دوز دارو
میزان مصرف این دارو در بیماران مختلف متفاوت می باشد. ازاین دارو طبق دستورپزشک و یا دستورات روی جعبه استفاده کنید. اطلاعات داده شده مقدارمتوسط مصرف این دارو را نشان می دهد. اگرمیزان مصرف شما با آنچه روی برچسب جعبه نوشته شده متفاوت است آن را طبق دستورپزشک تغییردهید.
مقدارمصرف شما بستگی به میزان دوزدارو دارد. همچنین تعداد دفعاتی که درطول روز دارو مصرف می کنید و فاصله بین دوزهای دارویی و همچنین مدت زمان مصرف داروبستگی به بیماری شما دارد.

برای فرم دوزخوراکی کپسول برای درمان عفونتهای قارچی
بزرگسالان و کودکان دوزدارو به نسبت وزن بدن تعیین می شود.  دوز دارو معمولاً 5/12 تا 5/37 میلی گرم به ازای هرکیلوگرم وزن بدن هر6 ساعت می باشد.

درصورت فراموش کردن یک وعده دارویی چه کنیم؟
اگریکبارمصرف دارو را فراموش کردید فوراً آن را مصرف کنید اما اگر به مصرف دوزبعدی نزدیک هستید دارورا طبق معمول مصرف کنید. مصرف دارو را دو برابرنکنید.

درهنگام استفاده بیش ازحد و موارد اورژانسی چه کنیم؟
در این صورت با پزشک معالج خود تماس بگیرید.

درهنگام مصرف دارو چه موارد تغذیه ای را باید درنظرگرفت؟
اگرپزشک معالج رژیم غذایی خاصی را توصیه نکرده است رژیم معمولی و نرمال روزانه خود را ادامه دهید.

شیوه نگهداری ازدارو
دارو را دردمای معمولی اتاق نگهداری کنید و ازگرما، رطوبت، نورمستقیم و یخ زدگی محافظت کنید. دردارو را محکم ببندید. دورازدسترس اطفال نگهداری کنید. ازداروهایی که مورد استفاده قرارنمی گیرند نگهداری نکنید. 

 

اقدامات احتیاطی

کنترل و معاینه مرتب بیماردرطول درمان و استفاده ازاین دارو برای اطمینان ازعملکرد آن حائز اهمیت است. انجام آزمایش خون و ادرارجهت بررسی عوارض دارو ممکن است لازم باشد.
 

فلوکیتوسین ممکن است باعث بروزمشکلات خونی بشود.  این مشکلات ممکن است پس از عفونت،  کندی روند درمان،  و خونریزی لثه ها اتفاق بیفتد.  بنابراین بطورمرتب مسواک بزنید و ازنخ دندان استفاده کنید.  مشکلات دندانپزشکی را قبل ازمصرف دارو برطرف کنید و یا تا بهبود مشکلات خونی صبرکنید.  هرگونه ابهامی را با پزشک یا دندانپزشک خو درمیان بگذارید.
 

فلوکیتوسین ممکن است باعث شود پوست نسبت به نورخورشید حساستر از مواقع عادی بشود.  درمعرض نورخورشید قرارگرفتن حتی برای مدت کوتاه ممکن است باعث خارش،  قرمزی یا تغییررنگ پوست شود.  
درهنگام مصرف این دارونکات زیررا رعایت کنید:
•    درصورت امکان بین ساعات 10 صبح تا 3 ظهردرمعرض خورشید قرارنگیرید.
•    ازعینک آفتابی،  کلاه و لباسهای پوشیده استفاده کنید.
•    ازضد آفتاب با SPF  حداقل 15 استفاده کنید.
•    ازرژلبهای حاوی ضد آفتاب استفاده کنید.
•    پوست خود را برنزه نکنید. 

 

فلوکیتوسین دربرخی افراد ممکن است باعث واکنشهایی نظیرسرگیجه و خواب آلودگی بیش ازحد معمول شود.   قبل از رانندگی،  کاربا ماشین آلات سنگین یا موارد دیگرکه نیاز به دقت دارند با پزشک خود مشورت کنید.
 

عوارض جانبی

یک داروعلاوه براثرات مورد نیازممکن است عوارض ناخواسته ای هم داشته باشد. درطول درمان ممکن است بدن با دارو تنظیم شده و عوارض جانبی ازبین برود.  

اگرچه تمامی این عوارض دریک فرد مشاهده نمی شود اما درصورت بروزهریک از عوارض جانبی ممکن است به مراقبت های پزشکی نیازداشته باشید.
درصورت بروز عوارض جانبی هرچه زودتر با پزشک خود تماس بگیرید.

 

برخی ازعوارض جانبی نیازی به توجهات پزشکی ندارد.  این عوارض ممکن است درطول درمان و تنظیم بدن با دارو برطرف شود.  پزشک شما می تواند راههایی برای جلوگیری و یا کاهش عوارض به شما توصیه کند.  
اگرمتوجه هرگونه عوارض جانبی دیگری شدید با پزشک معالج خود تماس بگیرید.

درمان بی خوابی بدون دارو
روی عکس زیر کلیک کنید:

قارچعفونت قارچیدرمان عفونتهای قارچیعفونتهای خاص قارچیداروی ضد قارچمشکلات خونیکندی روند درمانخونریزی لثهنورخورشیدحساسیت به نورخورشیدقرارگرفتن درمعرض نورخورشیدسرگیجهخواب آلودگی
مقالات مرتبط
درمان بی خوابی بدون دارو (کلیک کنید)
اینجا باهوش تر میشوید!
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه