منوی اصلی
بهترین متخصصین و مراکز مغزواعصاب و روان در تهران

فلودارابین (خوراکی)

Fludarabine (Oral Route) -

دارو شناسی


آنچه که باید درمورد فلودارابین بدانید
این دارو دربیمارانی که به داروهای آلکیله کننده مانند بنداموستین جواب نداده اند،  استفاده می شود.  
 

فلودارابین با دخالت دررشد سلولهای سرطانی مانع رشد و درنهایت نابود آنها می شود.  درعین حال استفاده ازاین دارو ممکن است موجب ازبین رفتن سلولهای سالم و بروز اثرات جانبی دیگری بشود.  

برخی ازاین اثرات ممکن است جدی و باعث نگرانی باشد بنابراین باید به پزشک اطلاع داده شود.  بعضی ازاین اثرات حتی ممکن است پس ازپایان درمان با  فلودارابین اتفاق بیفتد.
 

پیش ازشروع درمان با فلودارابین با پزشک خود درمورد عوارض دارو مشورت کنید.
این دارو فقط با نسخه پزشک دردسترس بیماران می باشد.
 

این دارو درشکل های زیرموجود می باشد:
•    قرص

 

 

پیش از مصرف

درتصمیم گیری برای استفاده از یک دارو، خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.  درانتخاب این دارو دقت کنید.  حتما با نظر پزشک ازاین دارو استفاده کنید.  

آلرژی و حساسیت
وجود هرگونه حساسیت به این دارو یا داروهای دیگررا به اطلاع پزشکتان برسانید.  همچنین وجود هرگونه حساسیت به غذا،  رنگ،  مواد نگهدارنده و یا حیوانات را به پزشکتان اطلاع دهید.  برای استفاده ازداروهای بدون نسخه حتما بروشورآنها را به دقت مطالعه کنید.

اطفال
مطالعات مناسب درمورد مصرف فلودارابین درکودکان انجام نشده است.  ایمنی و اثربخشی این دارودرکودکان ثابت نشده است.  

سالمندان
مطالعات انجام شده  درمورد مصرف فلودارابین دربزرگسالان مشکلات  خاصی و یا محدودیت استفاده را  نشان نداده است.  

دوران بارداری
هرچند مطالعات انجام شده برروی حیوانات اثرات سوء نشان داده اند اما مطالعات کافی برروی زنان  بارداردراین زمینه انجام نشده است.

دوران شیردهی و مادران شیرده
مطالعات انجام شده برروی زنان  شیرده انجام شده نشان دهنده حداقل خطر برای نوزاد دردوران شیردهی باشد.  دردوران شیردهی برای استفاده از یک دارو،  خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.

تداخلات دارویی
اگرچه بعضی ازداروها نباید با یکدیگرمصرف بشوند،  اما گاهی اوقات لازم است دو دارو همزمان استفاده شوند حتی اگرتداخل دارویی داشته باشند.  درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد.  درصورتی که هرنوع داروی دیگری چه با نسخه پزشک و چه بدون نسخه پزشک مصرف می کنید حتما به پزشک خود اطلاع دهید.

 

استفاده ازاین دارو با داروهای زیرتوصیه نمی شود.  درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد:
•    Rotavirus Vaccine, Live

 

استفاده ازاین دارو با هریک ازداروهای زیرممکن است خطربعضی ازعوارض جانبی را افزایش دهد اما استفاده ازدو دارو بطورهمزمان ممکن است بهترین درمان برای شما باشد درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزیک دارویا هردو دارو را و یا زمان مصرف یک یا هردو دارو را عوض کند:
•    Adenovirus Vaccine Type 4, Live
•    Adenovirus Vaccine Type 7, Live
•    Bacillus of Calmette and Guerin Vaccine, Live
•    Influenza Virus Vaccine, Live
•    Measles Virus Vaccine, Live
•    Mumps Virus Vaccine, Live
•    Pentostatin
•    Poliovirus Vaccine, Live
•    Rubella Virus Vaccine, Live
•    Smallpox Vaccine
•    Typhoid Vaccine
•    Varicella Virus Vaccine
•    Yellow Fever Vaccine


تداخلات دارویی دیگر
بعضی ازداروها را نباید باغذا و یا درنزدیکی وقت غذا و یا با غذاهای خاصی مصرف کرد چون ممکن است تداخل داروی پیش بیاید. استفاده ازالکل یا سیگاردرهنگام مصرف بعضی ازداروها هم ممکن است موجب تداخل دارویی بشود. 

سایرمشکلات پزشکی
وجود مشکلات پزشکی دیگری ممکن است برروی استفاده ازاین دارو اثرگذارباشد.  وجود هرگونه مشکل پزشکی دیگری از قبیل موارد زیررا به اطلاع پزشک خود برسانید:
•    مشکلات مغزاستخوان مانند کم خونی،  نوتروپنی،  ترومبوسیتوپنی :  ممکن است عوارض بیماری تشدید شود.
•     عفونت:  کاهش توانایی بدن درمبارزه با عفونتها
•    بیماری کلیوی:  با احتیاط مصرف شود.  عوارض بیماری به دلیل ازبین رفتن کند دارو ازبدن افزایش می یابد.
•    انتقال خون:  بدون تابش زیرا عوارض جانبی دارو را افزایش می دهد.

نحوه مصرف

این دارو فقط باید توسط پزشک برای شما تجویزشود تا شرایط شما را بهبود بخشد.  دارو را بیش از میزان تجویزشده مصرف نکنید.

دوز دارو
میزان مصرف این دارو در بیماران مختلف متفاوت می باشد.  ازاین دارو طبق دستورپزشک و یا دستورات روی جعبه استفاده کنید.  اطلاعات داده شده مقدارمتوسط مصرف این دارو را نشان می دهد.  

اگرمیزان مصرف شما با آنچه روی برچسب جعبه نوشته شده متفاوت است آن را طبق دستورپزشک تغییردهید.
 

مقدارمصرف شما بستگی به میزان دوزدارو دارد.  همچنین تعداد دفعاتی که درطول روز دارو مصرف می کنید و فاصله بین دوزهای دارویی و همچنین مدت زمان مصرف داروبستگی به بیماری شما دارد.
 

دارو را  با یک لیوان پرازآب میل کنید.  ازشکستن و بازکردن و جویدن دارو پرهیزکنید.  دارو را با یا بدون غذا میل کنید.
 

اگردستتان با دارو برخورد کرد،  ازتماس دست با پوست،  چشم،  بینی و دهان خودداری کنید و بلافاصله دستها و محل تماس را با آب و صابون بمدت 15 دقیقه بشویید. درصورت بروز واکنش پوستی با پزشک خود تماس بگیرید. 

 

برای فرم دوزخوراکی قرص برای لوسمی لنفوسیتی مزمن
•    بزرگسالان استفاده و دوز توسط پزشک تنظیم می شود.  با این حال،  دوزدارو معمولاً  40 میلی گرم /میلیمتر یکباردرروز بمدت 5 روزمیباشد.  این دوزدارو پس از هر28 روز تا زمانی که بدن به دارو جواب بدهد،  تکرارمی شود. 
•    کودکان استفاده و دوز توسط پزشک تنظیم می شود.  

درصورت فراموش کردن یک وعده دارویی چه کنیم؟
اگریکبارمصرف دارو را فراموش کردید فوراً آن را مصرف کنید اما اگر به مصرف دوزبعدی نزدیک هستید دارورا طبق معمول مصرف کنید. مصرف دارو را دو برابرنکنید.

درهنگام استفاده بیش ازحد و موارد اورژانسی چه کنیم؟
در این صورت با پزشک معالج خود تماس بگیرید.

درهنگام مصرف دارو چه موارد تغذیه ای را باید درنظرگرفت؟
اگرپزشک معالج رژیم غذایی خاصی را توصیه نکرده است رژیم معمولی و نرمال روزانه خود را ادامه دهید.

شیوه نگهداری ازدارو
دارو را دردمای معمولی اتاق نگهداری کنید و ازگرما، رطوبت، نورمستقیم و یخ زدگی محافظت کنید. دردارو را محکم ببندید. دورازدسترس اطفال نگهداری کنید. ازداروهایی که مورد استفاده قرارنمی گیرند نگهداری نکنید. 

 

اقدامات احتیاطی

کنترل و معاینه مرتب بیماردرطول درمان و استفاده ازاین دارو برای اطمینان ازعملکرد آن حائز اهمیت است.  انجام آزمایش خون و ادرارو سایرآزمایشات جهت بررسی عوارض دارو ممکن است لازم باشد.
 

فلودارابین می تواند بطورموقت تعداد سلولهای سفید خون را کاهش دهد که موجب افزایش احتمال ابتلا به عفونتهایی مانند ذات الریه می شود.  همچنین ممکن است تعداد پلاکتهای خون (که برای لخته شدن خون لازم هستند) را کاهش دهد.  

دراین صورت اقدامات احتیاطی خاصی وجود دارد که درصورت کم خونی،  عفونت یا خونریزی ،  پزشک انجام خواهد داد.
 

تا جایی که ممکن است ازافراد مبتلا به عفونت دوری کنید.  اگردچارتب و لرز،  گرفتگی صدا و یا سرفه ،  کمریا پهلودرد،  ادراردردناک و مشکل،  تنگی نفس و یا خونریزی غیرعادی و کبودی شدید،  بلافاصله به پزشک معالج خود اطلاع دهید.

درصورت بروز هریک ازنشانه های زیر بلافاصله به پزشک معالج خود اطلاع دهید.
•    خونریزی غیرعادی و کبودی 
•     مدفوع سیاه و قیری
•    وجود خون درادراریا مدفوع  
•    لکه های قرمزبرروی پوست

هنگام استفاده ازمسواک و نخ دندان یا خلال دندان مراقب باشید.  امکان دارد دندانپزشک راههای دیگری برای تمیزکردن دندانها و لثه ها بشما توصیه کند.  پیش ازانجام کارهای مربوط به دندانپزشکی با پزشک خود مشورت کنید.
قبل ازلمس چشمها،  دستان خود را بشویید.  

ازاشیاء تیزو برنده مانند ناخن گیر یا تیغ استفاده نکنید.  

ازورزش یا هرکاردیگری که ممکن است آسیبی بشما وارد کند،  خودداری کنید.  

مصرف همزمان این دارو با پنتوستاتین ممکن است عوارض جانبی دارو را افزایش دهد.  

این دارو ممکن است موجب  سندرم تومورلیز بشود.  ممکن است پزشک بمنظورجلوگیری از این سندرم داروی لازم را  برای شما تجویزکند.  اگرتغییری در کاهش حجم ادرار احساس کردید با پزشک خود تماس بگیرید.  

همچنین درصورت بروز علائم زیربا پزشک خود تماس بگیرید:
•    درد ،  سفتی و یا ورم مفاصل
•    درد معده
•    افزایش سریع وزن
•    ورم پا
•    خستگی یا ضعف غیرعادی

 

مصرف دارو درزمان بارداری می تواند به جنین آسیب بزند.  بهترین راه جلوگیری ازبارداری درطول مصرف دارو و یا پس ازگذشت 6 ماه ازقطع دارو می باشد.  اگردرحال مصرف دارو باردارشدید به پزشک معالج خود اطلاع بدهید.
 

عوارض جانبی

هردارویی با وجود مزایا درمورد درمان ممکن است عوارض جانبی هم بدنبال داشته باشد.  عوارض جانبی جدی ممکن است درطول درمان با این دارو رخ دهد.  گاهی عوارض جانبی بدون هیچگونه پیش آگاهی اتفاق می افتند.  اما اغلب علائم هشداردهنده وجود دارند.  
اگرهرکدام ازعوارض جانبی زیررخ داد بلافاصله با پزشک خود تماس بگیرید.
 

عوارض جانبی بیشتررایج
•    ورم صورت،  دستها و پاها
•    بدن درد
•    سوزش پوست
•    درد قفسه سینه
•    سرفه یا گرفتگی صدا
•    سرفه همراه با خلط
•    اسهال
•    تنفس مشکل
•    احتقان گوش
•    تب یا لرز
•    احساس عمومی بیماری
•    سردرد
•    درد مفاصل
•    ازدست دادن اشتها
•    ازدست دادن صدا
•    کمریا پهلودرد
•    دردهای عضلانی
•    گرفتگی بینی
•    تهوع
•    زخمهای دردناک یا تاول برروی لبها،  بینی،  چشم و یا اندام تناسلی
•    ادرارسخت و دردناک
•    افزایش سریع وزن
•    آبریزش بینی
•    تنگی نفس
•    عطسه
•    گلودرد
•    تعریق
•    تنگی قفسه سینه
•    سوزن سوزن شدن دست و پا
•    مشکل خواب
•    خستگی و ضعف غیرعادی
•    استفراغ
•    خس خس
•    کاهش وزن غیرعادی


عوارض جانبی کمتررایج
•    درد مثانه
•    ادرار خونی یا تیره
•    مشکل، سوزش، و یا دردناک بودن ادرار
•    تکرر ادرار 
•    درد یا حساسیت در اطراف چشم و استخوان های گونه

عوارض ناشناخته
•    کمر درد
•    مدفوع سیاه وقیرمانند و یا خونی 
•    لب ، ناخن وپوست آبی رنگ
•    تاری دید
•    گیجی
•    تشنج
•    سرفه خونی
•    تنفس مشکل و یا سریع
•    سرگیجه
•    خواب آلودگی
•    تب شدید
•    تنفس نامنظم، سریع یا کند، و یا سطحی
•    رنگ پریدگی پوست
•    زخم، و یا لکه های سفید بر روی لب ها و یا در دهان
•    تورم غدد
•    خونریزی غیر معمول و یا کبودی

 

برخی ازعوارض جانبی نیازی به توجهات پزشکی ندارد.  این عوارض ممکن است درطول درمان و تنظیم بدن با دارو برطرف شود.  پزشک شما می تواند راهکارهایی برای جلوگیری و یا کاهش عوارض به شما توصیه کند.  
اگرعوارض جانبی برای بیماررخ داد بلافاصله با پزشک خود تماس بگیرید.

عوارض جانبی بیشتر رایج
•    درد شکم
•    افزایش تعریق
•    کاهش وزن

عوارض جانبی کمتر رایج
•    راش

اگربا مشکلات دیگری دررابطه با مصرف این دارو مواجه شدید با پزشک خود مشورت و بررسی کنید.
 

درمان بی خوابی بدون دارو
روی عکس زیر کلیک کنید:

فلودارابینسرطان خونآنتی بیوتیکسرطان سلولهای سفید خونسرطاندرمان سرطانرشد سلولهای سرطانینابودی سلولهای سرطانیجلوگیری ازرشد سلولهای سرطانیسلولهای سفید خونکم خونیعفونتخونریزی
مقالات مرتبط

ویدئو های سبز و سالم

درمان بی خوابی بدون دارو (کلیک کنید)
اینجا باهوش تر میشوید!
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه