منوی اصلی
بهترین متخصصین و مراکز مغزواعصاب و روان در تهران

فلورومتولون (قطره چشمی)

Fluorometholone (Ophthalmic Route)

دارو شناسی


فلورومتولون برای درمان بیماری التهاب و تورم چشم استفاده می شود.   فلورومتولون داروی کورتیکواستروئید است وبه کاهش تورم  چشم کمک می کند.
این داروفقط با نسخه پزشک دردسترس می باشد.

قطره چشمی فلورومتولون به اشکال زیرموجود می باشد: 
•    قطره
•    پماد

اسامی تجاری
1.    Flarex
2.    Fluor-OP
3.    FML Forte Liquifilm
4.    FML SOP
 
1.    Fml Liquifilm
2.    Fml Forte
3.    Fml Liquifilm
4.    Pms-Fluorometholone
 

پیش از مصرف


درتصمیم گیری برای استفاده از یک دارو،  خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.  درانتخاب این دارو دقت کنید.  حتما با نظر پزشک ازاین دارو استفاده کنید.  

آلرژی و حساسیت
وجود هرگونه حساسیت به این دارو یا داروهای دیگررا به اطلاع پزشکتان برسانید.  همچنین وجود هرگونه حساسیت به غذا،  رنگ،  مواد نگهدارنده و یا حیوانات را به پزشکتان اطلاع دهید.  برای استفاده ازداروهای بدون نسخه حتما بروشورآنها را به دقت مطالعه کنید.

اطفال
مطالعات مناسب تا به امروز درمورد مصرف قطره چشمی فلورومتولون درکودکان  انجام نشده است.  ایمنی و اثربخشی این دارو درکودکان ثابت نشده است.

سالمندان
مطالعات انجام شده در رابطه با استفاده ازقطره چشمی فلورومتولون محدودیت مصرف را درسالمندان نشان نداده است.  با این حال رعایت احتیاط و تنظیم دوز دارو لازم می باشد.
دوران بارداری
هرچند مطالعات انجام شده برروی حیوانات اثرات سوء نشان داده اند اما مطالعات کافی برروی زنان  بارداردراین زمینه انجام نشده است.

دوران شیردهی و مادران شیرده
هیچ تحقیقی برروی زنان  شیرده انجام نشده که نشان دهنده میزان خطر برای نوزاد دردوران شیردهی باشد.  دردوران شیردهی برای استفاده از یک دارو،  خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.

تداخلات دارویی
اگرچه بعضی ازداروها نباید با یکدیگرمصرف بشوند،  اما گاهی اوقات لازم است دو دارو همزمان استفاده شوند حتی اگرتداخل دارویی داشته باشند.  
درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد.  
درصورتی که هرنوع داروی دیگری چه با نسخه پزشک و چه بدون نسخه پزشک مصرف می کنید حتما به پزشک خود اطلاع دهید. 

تداخلات دارویی دیگر
بعضی ازداروها را نباید باغذا و یا درنزدیکی وقت غذا و یا با غذاهای خاصی مصرف کرد چون ممکن است تداخل داروی پیش بیاید. استفاده ازالکل یا سیگاردرهنگام مصرف بعضی ازداروها هم ممکن است موجب تداخل دارویی بشود. 

سایرمشکلات پزشکی
وجود مشکلات پزشکی دیگری ممکن است برروی استفاده ازاین دارو اثرگذارباشد.  وجود هرگونه مشکل پزشکی دیگری از قبیل موارد زیررا به اطلاع پزشک خود برسانید:
•    جراحی آب مروارید  با احتیاط استفاده شود.  ممکن است درمان با تأخیر صورت بگیرد.شود.
•    استفاده ازاین دارو دربرخی ازبیماری های چشم موجب نازک شدن قرنیه یا صلبیه می شود وممکن است منجربه ایجاد سوراخ شود.   
•    عفونت چشم ناشی از قارچ و یا مایکوباکتریوم 
•    عفونت چشم ناشی از ویروس (مانند تبخال اپیتلیال سیمپلکس کراتیت)   در بیماران مبتلا به این بیماری استفاده نمی شود.
•    عفونت چشم ناشی از ویروس (مانند هرپس سیمپلکس) یا سابقه آن
•    گلوکوم با احتیاط استفاده شود.  ممکن است بیماری را تشدید کند.
 

نحوه مصرف


میزان مصرف قطره چشمی فلورومتولون بستگی به تجویزپزشک دارد.   این دارو فقط باید توسط پزشک برای شما تجویزشود تا شرایط شما را بهبود بخشد.  دارو را بیش از میزان تجویزشده مصرف نکنید.

قبل ازاستفاده ازقطره چشمی فلورومتولون مطمئن شوید که از تمامی مزایا و خطرات دارو مطلع هستید.  بروشورآن را مطالعه کنید تا اطلاعات لازم را درمورد دارو کسب کنید. اگر ابهامی وجود داشت با پزشک خود مطرح کنید. 
این دارو فقط برای استفاده درچشم است.   

دست های خود را قبل و بعد از استفاده از این دارو با آب و صابون را بشویید.

دراز بکشید و یا سرتان را رو به عقب نگه دارید سپس  با انگشت سبابه پلک  پایین را به شکل یک جیب دربیاورید و سپس قطره را بریزید.

روش استفاده از قطره های چشمی:
•    بطری را قبل از هر بار استفاده بخوبی تکان دهید.
•    قطره چکان را نزدیک به چشم خود نگه دارید.  
•    تعداد  قطره تجویزشده را بین پلک تحتانی و کره چشم ریخته و به آرامی چشمان خود را ببندید.
•    انگشت خود را برای 1 دقیقه بر روی گوشه داخلی چشم نگه دارید.
•    ازتماس قطره چکان با هرچیزی جلوگیری کنید.   
•    درب بطری را محکم ببندید.   

درصورت استفاده ازلنزهای تماسی قبل از مصرف قطره چشمی فلورومتولون آنها را بردارید.  زیرا نگهدارنده مورد استفاده در قطره های چشمی ممکن است درصورت تماس با لنز باعث تحریک چشم شود.  لنزهای تماسی را پس ازگذشت   15 دقیقه از مصرف این  دارواین استفاده  کنید.

روش استفاده از پماد چشمی:
•    نوک لوله پماد را نزدیک به چشم خود نگه دارید.   از برخورد نوک لوله با چشم یا انگشت خود اجتناب کنید.
•     مقدار کمی از پماد را بین پلک تحتانی و کره چشم خود بریزید.
•    چشمان خود را به مدت 1 تا 2 دقیقه ببندید.
•    نوک لوله پماد را با یک دستمال  تمیز پاک کنید و درآن را محکم ببندید.
  
میزان مصرف
میزان مصرف این دارو در بیماران مختلف متفاوت می باشد.  ازاین دارو طبق دستورپزشک و یا دستورات روی جعبه استفاده کنید.  اطلاعات داده شده مقدارمتوسط مصرف این دارو را نشان می دهد. 
اگرمیزان مصرف شما با آنچه روی برچسب جعبه نوشته شده متفاوت است آن را طبق دستورپزشک تغییردهید.

دوزدارو
مقدارمصرف شما بستگی به میزان دوزدارو دارد. همچنین تعداد دفعاتی که درطول روز دارو مصرف می کنید و فاصله بین دوزهای دارویی و همچنین مدت زمان مصرف داروبستگی به بیماری شما دارد.


برای فرم دوزقطره چشمی  برای بیماری چشم  ناشی ازتورم 
•    بزرگسالان  یک قطره در چشم مبتلا دو تا چهار باردرروز برای 24 تا 48 ساعت اول  سپس هرچهارساعت یکبارطبق تجویزپزشک  
•    کودکان 2 سال سن و بزرگتر استفاده و دوز توسط پزشک تنظیم می شود.  
•    کودکان کمتر از 2 سال استفاده و دوز توسط  پزشک تنظیم می شود.  

برای فرم دوزپماد چشمی برای بیماری چشمی
•    بزرگسالان  مقدارتجویزشده در چشم مبتلا یک تا سه باردرروز برای 24 تا 48 ساعت اول  سپس هرچهارساعت یکبار  
•    کودکان 2 سال سن و بزرگتر استفاده و دوز توسط پزشک تنظیم می شود.  
•    کودکان کمتر از 2 سال استفاده و دوز توسط  پزشک تنظیم می شود.  
 
درصورت فراموش کردن یک وعده دارویی چه کنیم؟ 
اگریکبارمصرف دارو را فراموش کردید فوراً آن را مصرف کنید اما اگر به مصرف دوزبعدی نزدیک هستید دارورا طبق معمول مصرف کنید.   

درهنگام استفاده بیش ازحد و موارد اورژانسی چه کنیم؟
در این صورت با پزشک معالج خود تماس بگیرید.

درهنگام مصرف دارو چه موارد تغذیه ای را باید درنظرگرفت؟
اگرپزشک معالج رژیم غذایی خاصی را توصیه نکرده است رژیم معمولی و نرمال روزانه خود را ادامه دهید.


شیوه نگهداری ازدارو
دارو را دردمای معمولی اتاق نگهداری کنید و ازگرما، رطوبت، نورمستقیم و یخ زدگی محافظت کنید.  دردارو را محکم ببندید.  دورازدسترس اطفال نگهداری کنید.  دارو را بیش از حد نیاز خود تهیه نکنید. 
 

اقدامات احتیاطی


کنترل و معاینه مرتب بیماردرطول درمان و استفاده ازاین دارو برای اطمینان ازعملکرد آن حائز اهمیت است.   

این دارو ممکن است فشار داخل چشم خود را افزایش دهد و یا باعث مشکلات دیگر چشم  از جمله گلوکوم یا آب مروارید بشود.  

اگراین دارو را پس از عمل جراحی آب مروارید مصرف می کنید ممکن است درمان با تأخیرصورت بگیرد.      

برای بررسی مشکلات چشمتان  نیاز به معاینه منظم توسط چشم پزشک دارید. 

اگرچشم شما صدمه دید  یا  به عفونت چشم مبتلا شدید به چشم پزشک مراجعه کنید زیرا ممکن است   نیاز به تغییر دارو و یا متوقف کردن آن باشد.  

اگر نشانه های بهبودی پس ازدو روز ظاهرنشد و یا اگر بدتر شد با پزشک خود مشورت کنید.
 

عوارض جانبی


هردارویی با وجود مزایا درمورد درمان ممکن است عوارض جانبی هم بدنبال داشته باشد.  عوارض جانبی جدی ممکن است درطول درمان با این دارو رخ دهد.  

گاهی عوارض جانبی بدون هیچگونه پیش آگاهی اتفاق می افتند.  اما اغلب علائم هشداردهنده وجود دارند.  اگرهرکدام ازعوارض جانبی زیررخ داد بلافاصله با پزشک خود تماس بگیرید:

عوارض جانبی ناشناخته
•    بزرگترشدن، متسع شدن، و یا بزرگ شدن مردمک چشم  
•    تاری دید و یا تغییر دیگر در بینایی
•    سوزش، خشکی  و یا خارش چشم
•    کاهش دید
•    به تعویق افتادن  بهبودی زخم 
•    ترشح از چشم
•    سردرد
•    افزایش حساسیت چشم به نور
•    تهوع یا استفراغ
•    قرمزی، درد، تورم چشم، پلک و یا پوشش داخلی پلک
•    ریزش اشک

 برخی ازعوارض جانبی نیازی به توجهات پزشکی ندارد.  این عوارض ممکن است درطول درمان و تنظیم بدن با دارو برطرف شود.  پزشک شما می تواند راهکارهایی برای جلوگیری و یا کاهش عوارض به شما توصیه کند.  
اگرعوارض جانبی برای بیماررخ داد بلافاصله با پزشک خود تماس بگیرید.

عوارض جانبی ناشناخته
•     سوزش درهنگام مصرف دارو
•    افتادگی پلک بالا
•    احساس وجود جسم خارجی درچشم
اگربا مشکلات دیگری دررابطه با مصرف قطره چشمی فلورومتولون مواجه شدید با چشم پزشک خود مشورت و بررسی کنید.


 

درمان بی خوابی بدون دارو
روی عکس زیر کلیک کنید:

درمان بیماری التهاب و تورم چشمکاهش تورم  چشمقطره چشمی فلورومتولونعفونت چشمجراحی آب مروارید
مقالات مرتبط
درمان بی خوابی بدون دارو (کلیک کنید)
اینجا باهوش تر میشوید!
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه