منوی اصلی
بهترین متخصصین و مراکز مغزواعصاب و روان در تهران

فلوتیکازون (اسپری بینی)

Fluticasone (Nasal Route)

دارو شناسی


اسپری فلوتیکازون بینی برای درمان عطسه، خارش یا آبریزش بینی  و سایر علایم ناشی از تب یونجه استفاده می شود.    این دارو استروئید می باشد.
این داروفقط با نسخه پزشک دردسترس می باشد.

داروی فلوتیکازون به اشکال زیرموجود می باشد: 
•    اسپری

اسامی تجاری
•    Flonase
•    Veramyst 
 

پیش از مصرف


 درتصمیم گیری برای استفاده از یک دارو،  خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.  درانتخاب این دارو دقت کنید.  حتما با نظر پزشک ازاین دارو استفاده کنید.  

آلرژی و حساسیت
وجود هرگونه حساسیت به این دارو یا داروهای دیگررا به اطلاع پزشکتان برسانید.  همچنین وجود هرگونه حساسیت به غذا،  رنگ،  مواد نگهدارنده و یا حیوانات را به پزشکتان اطلاع دهید.  برای استفاده ازداروهای بدون نسخه حتما بروشورآنها را به دقت مطالعه کنید.

اطفال
مطالعات انجام شده تا به امروز درمورد مصرف اسپری بینی فلوتیکازون درکودکان محدودیت مصرف را نشان نداده است.   ایمنی و اثربخشی اسپری بینی فلوتیکازون  پروپیونات درکودکان کمتراز4 سال ثابت نشده است.

سالمندان
مطالعات انجام شده در رابطه با استفاده ازاسپری بینی فلوتیکازون محدودیت مصرف را درسالمندان نشان نداده است.  با این حال احتمال بروز مشکلات کلیه، کبد و یا قلب  درارتباط با سن وجود دارد.  رعایت احتیاط و تنظیم دوز دارو لازم می باشد.

دوران بارداری
هرچند مطالعات انجام شده برروی حیوانات اثرات سوء نشان داده اند اما مطالعات کافی برروی زنان  بارداردراین زمینه انجام نشده است.

دوران شیردهی و مادران شیرده
هیچ تحقیقی برروی زنان  شیرده انجام نشده که نشان دهنده میزان خطر برای نوزاد دردوران شیردهی باشد.  دردوران شیردهی برای استفاده از یک دارو،  خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.

تداخلات دارویی
اگرچه بعضی ازداروها نباید با یکدیگرمصرف بشوند،  اما گاهی اوقات لازم است دو دارو همزمان استفاده شوند حتی اگرتداخل دارویی داشته باشند.  
درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد.  درصورتی که هرنوع داروی دیگری چه با نسخه پزشک و چه بدون نسخه پزشک مصرف می کنید حتما به پزشک خود اطلاع دهید.
استفاده ازاین دارو با داروهای زیرتوصیه نمی شود.  درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد:  

Aprepitant
•  Atazanavir
•  Boceprevir
•  Bupropion
•  Ceritinib
•  Clarithromycin
•  Cobicistat
•  Conivaptan
•  Dabrafenib
•  Darunavir
•  Dasabuvir
•  Fosaprepitant
•  Idelalisib
•  Imatinib
•  Indinavir
•  Itraconazole
•  Ketoconazole
•  Lumacaftor
•  Nefazodone
•  Nelfinavir
•  Nilotinib
•  Piperaquine
•  Pixantrone
•  Posaconazole
•  Ritonavir
•  Saquinavir
•  Telaprevir
•  Telithromycin
•  Tipranavir
•  Voriconazole

تداخلات دارویی دیگر
بعضی ازداروها را نباید باغذا و یا درنزدیکی وقت غذا و یا با غذاهای خاصی مصرف کرد چون ممکن است تداخل داروی پیش بیاید. استفاده ازالکل یا سیگاردرهنگام مصرف بعضی ازداروها هم ممکن است موجب تداخل دارویی بشود. 
برای جلوگیری ازعوارض جانبی درحین استفاده ازاین دارو ازمصرف آب گریپ فروت خودداری کنید.
 
سایرمشکلات پزشکی
وجود مشکلات پزشکی دیگری ممکن است برروی استفاده ازاین دارو اثرگذارباشد.  وجود هرگونه مشکل پزشکی دیگری از قبیل موارد زیررا به اطلاع پزشک خود برسانید:
•    آسم  
•    آب مروارید یا سابقه آن
•    گلوکوم یا سابقه آن   با احتیاط مصرف شود.  ممکن است بیماری تشدید شود.
•    آبله مرغان  
•    سرخک  
•    هرپس سیمپلکس (ویروس) عفونت چشم  
•    هر نوع  عفونت به علت ویروس ها، باکتری و یا قارچ 
•    سل فعال و یا سابقه آن   مصرف این دارو می تواند توانایی بدن برای مبارزه با این عفونت را کاهش دهد.
•    آسیب به بینی 
•    عمل جراحی بینی 
•    زخم در بینی  این دارو ممکن است ازدرمان مناسب برای این بیماری جلوگیری می کند.
•    بیماری های کبدی شدید   با احتیاط مصرف شود.  عوارض جانبی به دلیل خروج کند دارو ازبدن ممکن است تشدید شود.
 

نحوه مصرف


اسپری بینی   فقط باید توسط پزشک برای شما تجویزشود تا شرایط شما را بهبود بخشد.  دارو را بیش از میزان تجویزشده مصرف نکنید.

قبل ازاستفاده ازاسپری بینی فلوتیکازون مطمئن شوید که از تمامی مزایا و خطرات دارو مطلع هستید.  بروشورآن را مطالعه کنید تا اطلاعات لازم را درمورد دارو کسب کنید. اگر ابهامی وجود داشت با پزشک خود مطرح کنید. 
این دارو فقط برای استفاده دربینی است.   

نحوه  استفاده از اسپری بینی فلوتیکازون:
•    اسپری را آماده کنید.   
•    اگربرای اولین بارازاین اسپری استفاده می کنید ابتدا 6 پاف بزنید  سپس اسپری آماده استفاده کردن است.    
•    قبل از استفاده ازاین دارو، ظرف آن را تکان دهید.
•    به آرامی بینی خود را تمیزکنید تا سوراخهای بینی بازباشند.  سرتان را کمی به سمت عقب ببرید و سراسپری را به بینی نزدیک کنید.   
•    سوراخ بینی مخالف را با یک انگشت ببندید و دارو را  اسپری کنید.  سپس به آرامی نفس بکشید.
•    نفس را برای چند ثانیه نگه دارید و سپس  به آرامی از طریق دهان نفس بکشید. 
•    این مراحل را با بینی مخالف انجام دهید.
•    سراسپری را تمیزکنید و محکم ببندید. 
  
میزان مصرف
میزان مصرف این دارو در بیماران مختلف متفاوت می باشد.  ازاین دارو طبق دستورپزشک و یا دستورات روی جعبه استفاده کنید.  
اطلاعات داده شده مقدارمتوسط مصرف این دارو را نشان می دهد.  اگرمیزان مصرف شما با آنچه روی برچسب جعبه نوشته شده متفاوت است آن را طبق دستورپزشک تغییردهید.

دوزدارو
مقدارمصرف شما بستگی به میزان دوزدارو دارد. همچنین تعداد دفعاتی که درطول روز دارو مصرف می کنید و فاصله بین دوزهای دارویی و همچنین مدت زمان مصرف داروبستگی به بیماری شما دارد.

برای اشکال اسپری بینی فلوتیکازون پروپیونات برای علائم تب یونجه:
•    بزرگسالان در ابتدا 2 اسپری درهرسوراخ بینی یک بار در روز.  برخی از بیماران ممکن است1 اسپری در هر سوراخ بینی  دو بار در روز (صبح و عصر) انجام دهند.   میزان مصرف ممکن است توسط پزشک تعیین  شود. 
    کودکان 4 ساله و بزرگتر در ابتدا  1 اسپری درهر سوراخ بینی یک بار در روز.  برخی از بیماران ممکن است 200 میکروگرم یا 2 اسپری درهرسوراخ بینی یک بار در روز نیاز داشته باشند.
    مصرف این دارو درکودکان کمتر از 4 سال توصیه نمی شود.

برای اشکال اسپری بینی Veramyst برای علائم تب یونجه:
    بزرگسالان و کودکان 12 ساله و بزرگتر در ابتدا 2 اسپری درهر سوراخ بینی یک بار در روز.  ممکن است پزشک دوز را به 55 میکروگرم یا 1 اسپری درهرسوراخ بینی یک بار در روز کاهش دهد.
    کودکان 2 تا 11 سال در ابتدا 1 اسپری درهرسوراخ بینی یک بار در روز.  ممکن است پزشک با توجه به نیاز کودک دوزرا تا 2 اسپری درهر وراخ بینی یک بار درروز افزایش دهد.
    کودکان کمتر از 2 سال استفاده و دوز باید توسط پزشک تعیین شود.

درصورت فراموش کردن یک وعده دارویی چه کنیم؟ 
اگریکبارمصرف دارو را فراموش کردید فوراً آن را مصرف کنید اما اگر به مصرف دوزبعدی نزدیک هستید دارورا طبق معمول مصرف کنید.   

درهنگام استفاده بیش ازحد و موارد اورژانسی چه کنیم؟
در این صورت با پزشک معالج خود تماس بگیرید.

درهنگام مصرف دارو چه موارد تغذیه ای را باید درنظرگرفت؟
اگرپزشک معالج رژیم غذایی خاصی را توصیه نکرده است رژیم معمولی و نرمال روزانه خود را ادامه دهید.

شیوه نگهداری ازدارو
دارو را دردمای معمولی اتاق نگهداری کنید و ازگرما، رطوبت، نورمستقیم و یخ زدگی محافظت کنید.  دردارو را محکم ببندید.  دورازدسترس اطفال نگهداری کنید.  دارو را بیش از حد نیاز خود تهیه نکنید. 
 

اقدامات احتیاطی


کنترل و معاینه مرتب بیماردرطول درمان و استفاده ازاین دارو برای اطمینان ازعملکرد آن حائز اهمیت است.  اگرپس ازچند روز ازمصرف دارو بیماری تشدید شد  یا بهترنشدید به پزشک معالج خود مراجعه کنید. 

مصرف اسپری بینی فلوتیکازون ممکن است باعث سوراخ یا زخم درغضروف بینی و تأخیر در ترمیم زخم شود .  اگر در چند ماه گذشته و قبل از استفاده از این دارو عمل جراحی بینی، آسیب بینی  یا عفونت  بینی داشته اید به پزشک معالج خود اطلاع دهید.   

اگر در طول درمان یا پس از درمان با اسپری بینی فلوتیکازون مشکلاتی مانند تاری دید، مشکل در خواندن  و یا هر تغییر دیگری دراین زمینه اتفاق افتاد به چشم پزشک  مراجعه کنید.

مصرف اسپری بینی فلوتیکازون ممکن است منجر به واکنش شدید آلرژیک  بنام  آنافیلاکسی بشود که می تواند به مرگ منجرشود.  دراینصورت بلافاصله به مرکزاورژانس پزشکی مراجعه کنید.  

درصورت بروز علائم آنافیلاکسی مانند بثورات جلدی،  خارش،  کهیر،  گرفتگی صدا،  مشکلات تنفسی،  مشکل دربلع،  تورم دردست،  صورت یا دهان  بلافاصله با پزشک معالج خود تماس بگیرید.

احتمال ابتلا به عفونت درزمان مصرف این دارو افزایش می یابد.  اگربا افراد مبتلا به  آبله مرغان یا سرخک درتماس بودید به پزشک معالج خود اطلاع دهید. 
همچنین اگردرحال استفاده از این دارو متوجه تکه های سفید و یا زخم در بینی خود شدید که ممکن است  نشانه های کاندیدا یا مخمر باشند، با پزشک معالج خود تماس بگیرید.

 استفاده  بیش از حد و یا طولانی مدت از اسپری بینی فلوتیکازون ممکن است خطر بروز مشکلات غده آدرنال را افزایش دهد.  درصورت وجود نشانه های زیر با پزشک معالج خود تماس بگیرید:  
•    تیره شدن پوست 
•    اسهال 
•    سرگیجه 
•    غش 
•    از دست دادن اشتها 
•    افسردگی 
•    تهوع 
•    خارش پوست 
•    خستگی و یا ضعف غیرعادی
•    استفراغ 
مصرف این دارو ممکن است سرعت رشد کودک را کاهش دهد.  اگرمتوجه این وضعیت شدید با پزشک معالج خود تماس بگیرید.   

اگرازداروهای مکمل گیاهی و ویتامین یا داروهای دیگری استفاده می کنید به پزشک خود اطلاع دهید.
 

عوارض جانبی


هردارویی با وجود مزایا درمورد درمان ممکن است عوارض جانبی هم بدنبال داشته باشد.  عوارض جانبی جدی ممکن است درطول درمان با این دارو رخ دهد.  
گاهی عوارض جانبی بدون هیچگونه پیش آگاهی اتفاق می افتند.  اما اغلب علائم هشداردهنده وجود دارند.  

اگرهرکدام ازعوارض جانبی زیررخ داد بلافاصله با پزشک خود تماس بگیرید.
عوارض جانبی بیشتررایج
•    خونریزی ازبینی

عوارض جانبی کمتررایج
•    سرفه کردن
•    تب
•    سردرد
•    دردهای عضلانی
•    گلو درد
•    زخم های داخل بینی
•    گرفتگی یا آبریزش از بینی
•    خستگی یا ضعف غیرعادی

عوارض جانبی ناشناخته  
•    عدم وجود بلع
•    سرگیجه
•    ضربان سریع قلب 
•    تورم در صورت، پلک ها، لب ها، زبان، گلو، دست ها، پاها  و یا اندام  جنسی
•    تورم پلک یا اطراف چشم، صورت، لبها، زبان  
•    قرمزی پوست
•    بثورات پوستی، خارش، کهیر یا تاول
•    تنگی  قفسه سینه
  
برخی ازعوارض جانبی نیازی به توجهات پزشکی ندارد.  این عوارض ممکن است درطول درمان و تنظیم بدن با دارو برطرف شود.  پزشک شما می تواند راهکارهایی برای جلوگیری و یا کاهش عوارض به شما توصیه کند.  

عوارض جانبی  کمتر رایج
•    کمردرد

اگربا مشکلات دیگری دررابطه با مصرف این دارو مواجه شدید با پزشک خود مشورت و بررسی کنید.

درمان بی خوابی بدون دارو
روی عکس زیر کلیک کنید:

درمان عطسهدرمان آبریزش بینیتب یونجهدرمان علائم تب یونجهاسپری بینی فلوتیکازون
مقالات مرتبط
درمان بی خوابی بدون دارو (کلیک کنید)
اینجا باهوش تر میشوید!
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه