منوی اصلی
بهترین متخصصین و مراکز مغزواعصاب و روان در تهران

فوس امپرناویر

Fosamprenavir

دارو شناسی

ازداروی فوس امپرناویر با ترکیب داروهای دیگربرای درمان بیماران مبتلا به عفونت ویروس HIV که ناشی ازنقص سیستم ایمنی بدن است، استفاده می شود.
 

مصرف فوس امپرناویرسرعت تخریب سیستم ایمنی بدن ناشی ازاچ آی وی را کاهش می دهد.  این امرباعث تأخیردربروزمشکلات مرتبط با بیماری ایدزاست.
 

مصرف این دارو ایدز را درمان نمی کند وازانتقال عفونت ویروس HIV جلوگیری نمی کند.  بیمارانی که این دارو را مصرف می کنند ازسایرمشکلات ایدزدرامان نخواهند بود.
 

این داروفقط با نسخه پزشک دردسترس می باشد.

این دارو به اشکال زیرموجود می باشد:
•    قرص
•    سوسپانسیون

اسامی تجاری 
1.    Lexiva

 

پیش از مصرف

درتصمیم گیری برای استفاده از یک دارو،  خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.  درانتخاب این دارو دقت کنید.  حتما با نظر پزشک ازاین دارو استفاده کنید.  

آلرژی و حساسیت
وجود هرگونه حساسیت به این دارو یا داروهای دیگررا به اطلاع پزشکتان برسانید.  همچنین وجود هرگونه حساسیت به غذا،  رنگ،  مواد نگهدارنده و یا حیوانات را به پزشکتان اطلاع دهید.  

برای استفاده ازداروهای بدون نسخه حتما بروشورآنها را به دقت مطالعه کنید.

اطفال
مطالعات انجام شده درمورد مصرف این دارو درنوزادان وکودکان 4 هفته و بزرگترکه داروهای HIV  محدودیت مصرف را نشان نداده است.  

استفاده ازاین دارودر کودکان زیر6 ماه که داروهای مهارکننده پروتئازمصرف کرده اند، توصیه نمی شود.  با این حال ایمنی و اثربخشی دارو درکودکان  ثابت نشده است.
 
سالمندان
مطالعات انجام شده برروی سالمندان درمورد مصرف این دارو مشکل خاصی را نشان نداده است.  با این حال رعایت احتیاط درمورد مصرف این دارو درسالمندانی که به مشکلات کبد، کلیه و یا مشکلات قلبی مبتلا هستند لازم می باشد.

دوران بارداری
هرچند مطالعات انجام شده برروی حیوانات اثرات سوء نشان داده اند اما مطالعات کافی برروی زنان  بارداردراین زمینه انجام نشده است.

دوران شیردهی و مادران شیرده
مطالعات انجام شده برروی زنان  شیرده  نشان دهنده حداقل میزان خطر برای نوزاد دردوران شیردهی باشد.  دردوران شیردهی برای استفاده از یک دارو،  خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.

تداخلات دارویی
اگرچه بعضی ازداروها نباید با یکدیگرمصرف بشوند،  اما گاهی اوقات لازم است دو دارو همزمان استفاده شوند حتی اگرتداخل دارویی داشته باشند.  
درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد.  درصورتی که هرنوع داروی دیگری چه با نسخه پزشک و چه بدون نسخه پزشک مصرف می کنید حتما به پزشک خود اطلاع دهید.

 

استفاده ازاین دارو با داروهای زیرتوصیه نمی شود.  درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد:
•    Alfuzosin
•    Cisapride
•    Delavirdine
•    Dihydroergotamine
•    Eletriptan
•    Ergoloid Mesylates
•    Ergonovine
•    Ergotamine
•    Everolimus
•    Flibanserin
•    Lomitapide
•    Lovastatin
•    Methylergonovine
•    Midazolam
•    Pimozide
•    Quetiapine
•    Ranolazine
•    Rifampin
•    Sildenafil
•    Simvastatin
•    St John's Wort
•    Triazolam
 
 استفاده ازاین دارو با داروهای زیرتوصیه نمی شود. اما گاهی اوقات لازم است دو دارو همزمان استفاده شوند حتی اگرتداخل دارویی داشته باشند. درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد:
•    Amiodarone
•    Artemether
•    Atazanavir
•    Atorvastatin
•    Bedaquiline
•    Bepridil
•    Boceprevir
•    Bosentan
•    Bosutinib
•    Carbamazepine
•    Ceritinib
•    Clozapine
•    Cobicistat
•    Colchicine
•    Crizotinib
•    Cyclophosphamide
•    Dabrafenib
•    Darunavir
•    Dexamethasone
•    Dolutegravir
•    Domperidone
•    Doxorubicin
•    Doxorubicin Hydrochloride Liposome
•    Efavirenz
•    Etravirine
•    Fentanyl
•    Garlic
•    Ibrutinib
•    Idelalisib
•    Ifosfamide
•    Ixabepilone
•    Lidocaine
•    Lumefantrine
•    Lurasidone
•    Nevirapine
•    Nilotinib
•    Olaparib
•    Piperaquine
•    Posaconazole
•    Quinidine
•    Raltegravir
•    Rifabutin
•    Rifapentine
•    Rosuvastatin
•    Salmeterol
•    Saquinavir
•    Simeprevir
•    Tacrolimus
•    Tadalafil
•    Telaprevir
•    Tipranavir
•    Tolvaptan

 

استفاده ازاین دارو با هریک ازداروهای زیرممکن است خطربعضی ازعوارض جانبی را افزایش دهد اما استفاده ازدو دارو بطورهمزمان ممکن است بهترین درمان برای شما باشد درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزیک دارویا هردو دارو را عوض کند:


•    Cyclosporine
•    Dapsone
•    Desogestrel
•    Dienogest
•    Drospirenone
•    Estradiol Cypionate
•    Estradiol Valerate
•    Ethinyl Estradiol
•    Ethynodiol Diacetate
•    Etonogestrel
•    Fosphenytoin
•    Ketoconazole
•    Levonorgestrel
•    Lopinavir
•    Maraviroc
•    Medroxyprogesterone Acetate
•    Mestranol
•    Methadone
•    Norelgestromin
•    Norethindrone
•    Norgestimate
•    Norgestrel
•    Olanzapine
•    Paroxetine
•    Phenytoin
•    Pravastatin
•    Ranitidine
•    Ritonavir
•    Voriconazole

تداخلات دارویی دیگر
بعضی ازداروها را نباید باغذا و یا درنزدیکی وقت غذا و یا با غذاهای خاصی مصرف کرد چون ممکن است تداخل داروی پیش بیاید.  استفاده ازالکل یا سیگاردرهنگام مصرف بعضی ازداروها هم ممکن است موجب تداخل دارویی بشود. 


سایرمشکلات پزشکی
وجود مشکلات پزشکی دیگری ممکن است برروی استفاده ازاین دارو اثرگذارباشد.  وجود هرگونه مشکل پزشکی دیگری از قبیل موارد زیررا به اطلاع پزشک خود برسانید:

 

•    کم خونی، همولیتیک   
•    مشکل کلسترول (چربی بالای  خون)  
•    دیابت  
•    هموفیلی  
•    هیپرگلیسمی (قند خون بالا)  
•    مشکلات کلیوی ( مانند سنگ کلیه)  با احتیاط مصرف شود.  اثرات جانبی دارو تشدید می شود.
•    هپاتیت B  
•    هپاتیت C  
•    بیماری کبدی  
•    آلرژی سولفا  با احتیاط مصرف شود.  اثرات جانبی دارو تشدید می شود.

 

نحوه مصرف

این دارو فقط باید توسط پزشک برای شما تجویزشود تا شرایط شما را بهبود بخشد.  دارو را بیش از میزان تجویزشده مصرف نکنید.
 

قبل ازاستفاده ازاین دارو مطمئن شوید که از تمامی مزایا و خطرات دارو مطلع هستید.  بروشورآن را مطالعه کنید تا اطلاعات لازم را درمورد دارو کسب کنید.  اگر ابهامی وجود داشت با پزشک خود مطرح کنید.
مصرف دارورا بدون اطلاع پزشک قطع نکنید.

 

بزرگسالان سوسپانسیون را بدون غذا مصرف کنند اما کودکان آن را با غذا استفاده کنند.  شیشه محتوی سوسپانسیون را قبل ازهرباراستفاده تکان دهید و ازپیمانه مخصوص جهت اندازه گیری دارو استفاده کنید. 
 

قرص فوس امپرناویررا می توانید با یا بدون غذا مصرف کنید اما ازخوردن غذاهای چرب پرهیزکنید زیرا میزان جذب دارو را کاهش می دهد.
 

درتمام طول درمان ازاین دارو بطورمنظم استفاده کنید تا میزان دارو درخون ثابت بماند.  

میزان مصرف
میزان مصرف این دارو در بیماران مختلف متفاوت می باشد.  

دوزدارو
ازاین دارو طبق دستورپزشک و یا دستورات روی جعبه استفاده کنید.  اطلاعات داده شده مقدارمتوسط مصرف این دارو را نشان می دهد.  اگرمیزان مصرف شما با آنچه روی برچسب جعبه نوشته شده متفاوت است آن را طبق دستورپزشک تغییردهید.

 

مقدارمصرف شما بستگی به میزان دوزدارو دارد. همچنین تعداد دفعاتی که درطول روز دارو مصرف می کنید و فاصله بین دوزهای دارویی و همچنین مدت زمان مصرف داروبستگی به بیماری شما دارد.

برای فرم دوزخوراکی قرص یا محلول خوراکی برای درمان عفونت HIV
•    بزرگسالانی که پیش ازاین ازداروهای مهار کننده های پروتئازاستفاده نکرده اند، 1400 میلی گرم (2 قرص) هر 12 ساعت .

 

•     بزرگسالانی که پیش ازاین ازداروهای مهار کننده های پروتئازاستفاده نکرده اند، 1400 میلی گرم فوس امپرناویر (2 قرص) همراه با 200 میلی گرم ریتوناویریکباردرروز و یا  1400 میلی گرم فوس امپرناویر (2 قرص) همراه با 100 میلی گرم ریتوناویریکباردرروز و یا  700 میلی گرم فوس امپرناویر (2 قرص) همراه با 100 میلی گرم ریتوناویردو باردرروز
 

•    بزرگسالانی که پیش ازاین ازداروهای مهار کننده های پروتئازاستفاده کرده اند 700 میلی گرم فوس امپرناویر (2 قرص) همراه با 100 میلی گرم ریتوناویردو باردرروز 
 

•    کودکان 4 هفته ای یا بزرگتر به نسبت وزن بدن و باید توسط پزشک تعیین  شود.  دوزعادی سوسپانسیون برای این بیماران با وزن بیش از20 کیلوگرم 18 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم (کیلوگرم) وزن بدن دو باردر روز برای وزن زیر11 کیلوگرم 45  میلی گرم فوس امپرناویرو7  میلی گرم ریتوناویردو باردرروز
 

•    کودکان 2 ساله و بزرگترکه پیش ازاین ازداروهای مهار کننده های پروتئازاستفاده نکرده اند، به نسبت وزن بدن 30 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم سوسپانسیون 
 

•    نوزادان 4 هفته و بزرگتردو باردرروز
 

•    نوزادان از بدو تولد دوز به نسبت وزن بدن و باید توسط پزشک تعیین شود. 

درصورت فراموش کردن یک وعده دارویی چه کنیم؟
اگریکبارمصرف دارو را فراموش کردید آن را دراولین فرصت مصرف کنید اما اگربه زمان مصرف دوزبعدی نزدیک هستید تا آن زمان صبرکنید.  دوزبعدی را طبق معمول مصرف کنید.  مصرف دارو را دو برابرنکنید. 
 
درهنگام استفاده بیش ازحد و موارد اورژانسی چه کنیم؟
در این صورت با پزشک معالج خود تماس بگیرید.

درهنگام مصرف دارو چه موارد تغذیه ای را باید درنظرگرفت؟
اگرپزشک معالج رژیم غذایی خاصی را توصیه نکرده است رژیم معمولی و نرمال روزانه خود را ادامه دهید.

شیوه نگهداری ازدارو
دارو را دردمای معمولی اتاق نگهداری کنید و ازگرما، رطوبت، نورمستقیم و یخ زدگی محافظت کنید.  دردارو را محکم ببندید.  دورازدسترس اطفال نگهداری کنید.  دارورا بیش از حد نیاز خود تهیه نکنید.  ازپزشک خود بپرسید با داروهای اضافه چه باید کرد.

 

اقدامات احتیاطی

کنترل و معاینه مرتب بیماردرطول درمان و استفاده ازاین دارو برای اطمینان ازعملکرد آن و تغییردرمیزان مصرف درصورت لزوم برای کاهش عوارض جانبی حائز اهمیت است.  انجام آزمایش خون برای بررسی اثرات ناخواسته دارو لازم است.

این دارو را بدون مشورت با پزشک معالج خود  مصرف نکنید.  
 

اگرازداروهای زیراستفاده می کنید ازمصرف داروی فوس امپرناویرخودداری کنید:
•    alfuzosin (Uroxatral )
•     cisapride (Propulsid )
•    delavirdine (Rescriptor ) 
•    flecainide (Tambocor), lovastatin (Altocor , Mevacor )  
•    oral midazolam (Versed )
•    pimozide (Orap ) 
•    propafenone (Rythmol )
•    rifampin (Rifadin , Rimactane ) 
•    sildenafil (Revatio ), 
•    simvastatin (Simcor ) 
•    Vytorin®, Zocor ), triazolam (Halcion ) 
•    ergot medicines (e.g., dihydroergotamine, ergonovine, ergotamine, methylergonovine, Cafergot , D.H.E. 45 , Ergomar , Ergostat , Ergotrate , Methergine , Migranal , or Wigraine ).

 

هیچگونه داروی دیگری بجز با نظرپزشک معالج خود مصرف نکنید این مورد شامل مکمل های گیاهی و ویتامین ها هم می باشد.
 

سیستم ایمنی بدن شما با شروع مصرف داروهای HIV قویترخواهد شد.  گاهی اوقات سیستم ایمنی بدن شروع به مبارزه با عفونتهای پنهان مانند ذات الریه،  تبخال و یا سل می کند.  اختلالات خود ایمنی مانند بیماری گریوز،  پلی میوزیت و سندرم گیلن باره نیزممکن است بروزکنند.
 

اگر داروهایی مانند سیلدنافیل (ویاگرا)، تادالافیل (Cialis®) و یا واردنافیل (Levitra®). مصرف  می کنید توجه داشته باشید که استفاده همزمان این داروهاهمراه با فوس امپرناویرممکن است خطر بروزعوارض جانبی مانند افت فشار خون، تغییردر بینایی، یا نعوظ طولانی مدت از آلت تناسلی مرد را افزایش دهد. 
 

مصرف  فوس امپرناویر خطرانتقال عفونت و یا آلودگی  HIV ازطریق تماس جنسی و یا خون را کاهش نمی دهد.  

درصورتی که به این ویروس مبتلا هستید توصیه می شود که از هرگونه فعالیت جنسی بدون استفاده از کاندوم خودداری کنید.  هنگام مقاربت از مصرف ژل،  کرم،  روغن بچه و سایرروان کننده ها پرهیزکنید زیرا ممکن است باعث پاره شدن کاندوم بشوند.    
 

این دارو می تواند باعث افزایش چربی بدن شود.  اگرمتوجه تغییرشکل بدن مانند افزایش چربی درپشت بازوها،  سینه و معده و یا ازدست دادن چربی درپاها،  صورت یا بازوها شدید به پزشک معالج خود اطلاع دهید.
 

استفاده ازاین دارو ممکن است به واکنشهای پوستی منجربشود. اگرفرزند شما دچارتاول،  قرمزی،  خارش، لکه های سفید دردهان یا روی لب شد با پزشک تماس بگیرید.
 

مصرف این دارو ممکن است سطح قند خون را افزایش دهد.  اگرمتوجه تغییردرنتایج  تست قند خون یا ادرار شدید به پزشک معالج خود اطلاع دهید.
 

مصرف این دارو ممکن است کلسترول و چربی های  خون بیماررا افزایش دهد.   اگر متوجه این وضعیت شدید به پزشک معالج خود اطلاع دهید.  

ممکن است پزشک دوزبعضی ازداروهای شما یا فرزند تان را که می تواند میزان کلسترول و چربی خون بالا ببرد را کاهش دهد.
 

مصرف این دارو ممکن است خطر بروز سنگ کلیه را افزایش دهد. اگر متوجه وجود خون در ادرار، تهوع و استفراغ، درد در کشاله ران یا ناحیه تناسلی  و یا درد شدید پشت درست در زیر دنده ها شدید به پزشک معالج خود اطلاع دهید.  
 

قبل ازانجام هرگونه آزمایشی به مسئول آن اطلاع دهید که درحال مصرف داروی  فوس امپرناویرهستید.
 

عوارض جانبی

هردارویی با وجود مزایا درمورد درمان ممکن است عوارض جانبی هم بدنبال داشته باشد.  عوارض جانبی جدی ممکن است درطول درمان با این دارو رخ دهد.  

گاهی عوارض جانبی بدون هیچگونه پیش آگاهی اتفاق می افتند.  اما اغلب علائم هشداردهنده وجود دارند.  
 

اگرهرکدام ازعوارض جانبی زیررخ داد بلافاصله با پزشک خود تماس بگیرید.
 

عوارض جانبی بیشتررایج
•    افزایش چربی  خون
•    بثورات پوستی شدید

 

عوارض جانبی کمتر رایج
•    درد شکم یا معده
•    تاری دید
•    افسردگی
•    دهان خشک
•    خستگی
•    پوست خشک و برافروخته 
•    بوی نفس میوه مانند 
•    افزایش گرسنگی
•    افزایش تشنگی
•    افزایش ادرار
•    تغییرات خلق و خوی یا روانی 
•    حالت تهوع
•    تعریق
•    تنفس مشکل
•    کاهش وزن بدون علت
•    استفراغ

عوارض جانبی نادر
•     درد پا، یا معده وکمر
•    خونریزی لثه
•    تاول  پوستی  یا شل شدن پوست
•    لرز
•    سرفه کردن
•    ادرار تیره
•    اسهال
•    مشکلات تنفسی
•    تب
•     تورم  کل بدن 
•    خارش
•    درد مفاصل و عضلات
•    از دست دادن اشتها
•    خونریزی از بینی  
•    پوست رنگپریده
•    ضایعات پوستی قرمز اغلب با یک مرکز بنفش
•    چشم قرمز و ملتهب 
•    گلو درد
•     زخم و یا لکه های سفید در دهان یا روی لب
•    خستگی یا ضعف غیرعادی
•    زردی چشم یا پوست

عوارض جانبی ناشناخته  
•     ورم  صورت، پلک ها، لب ها، زبان، گلو، دست ها، پاها، و یا اندام  جنسی
 
برخی ازعوارض جانبی نیازی به توجهات پزشکی ندارد.  این عوارض ممکن است درطول درمان و تنظیم بدن با دارو برطرف شود.  پزشک شما می تواند راهکارهایی برای جلوگیری و یا کاهش عوارض به شما توصیه کند.  

 

اگرعوارض جانبی برای بیماررخ داد بلافاصله با پزشک خود تماس بگیرید.

عوارض جانبی بیشتر رایج
•    خارش پوست
•    بثورات خفیف یا متوسط

عوارض جانبی کمتر رایج
•    سوزش یا سوزن سوزن احساس اطراف دهان
•    سردرد

عوارض جانبی نا شناخته  
•    بزرگ شدن پستان
•    قوز بوفالو
•    افزایش ذخایر چربی در صورت، گردن، بالاتنه
•    چاقی
اگربا مشکلات دیگری دررابطه با مصرف این دارو مواجه شدید با پزشک خود مشورت و بررسی کنید.

درمان بی خوابی بدون دارو
روی عکس زیر کلیک کنید:

تأخیردربروزمشکلات ایدزدرمان بیماران مبتلا به عفونت ویروس HIVجلوگیری ازانتقال عفونت HIVدرمان عفونت HIVکاهش تخریب سرعت ایمنی بدن
مقالات مرتبط
درمان بی خوابی بدون دارو (کلیک کنید)
اینجا باهوش تر میشوید!
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه