منوی اصلی
بهترین متخصصین و مراکز مغزواعصاب و روان در تهران

سیکلوسپورین

Gengraf Neoral SandIMMUNE

دارو شناسی


سیکلوسپورین برای درمان رد پیوند مزمن (در بیمارانی که قبلا تحت درمان کاهنده سیستم ایمنی    بوده اند) مورد استفاده قرار میگیرد. به هنگام دریافت یک عضو پیوندی در بدن ، گلبولهای سفید خون درصدد پس زدن عضو پیوند زده عمل میکنند. اما سیکلوسپورین با تحت فشار قرار دادن سیستم ایمنی بدن از پس زدن عضو پیوند زده توسط گلبولهای سفید خون ، جلوگیری میکند.
سیکلوسپورین همچنین برای درمان آرتریت روماتوئید حاد، درماتیت آتوپیک و پسوریازیس شدید و درمان سندرم نفروتیک به کار می رود. 
سیکلوسپورین داروی بسیار قوی است و به همین علت می تواند باعث عوارض جانبی جدی را مانند بیماریهای کلیوی را در بر داشته باشد.مصرف این دارو نیز مقاومت بدن را برای مقابله با عفونتها کاهش می دهد. با دکتر معالج به هنگام مصرف این دارو در مورد عوارض جانبی گفتگو کنید. 
این داروباید تحت نظرپزشک تجویزشود، و به شکل های زیر در بازار موجود است:
کپسول حاوی محلول
قطره
کپسول
 

پیش از مصرف

در تصمیم گیری برای استفاده، بهتر است خطرات مربوط به این داروی مورد نظر گرفته شوند و در مقابل مزیت های آن قرار گیرند. این تصمیم توسط پزشک و شما گرفته می شود. برای این دارو، نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرند: 
آلرژی وحساسیت
اگر تاکنون واکنش غیرعادی و آلرژیک به این دارو یا هر داروی دیگری داشته اید، با پزشک خود در میان بگذارید.  به علاوه هرگونه حساسیت دیگر، مانند حساسیت غذایی، حساسیت به مواد نگهدارنده و حساسیت به حیوانات، را به پزشک خود اطلاع دهید. برای محصولات غیر تزریقی، دستورالعمل روی بسته بندی و ترکیبات دارو را با دقت مطالعه کنید..
اطفال 
مطالعات انجام شده تا به امروز هیچ مشکل و محدودیتی در رابطه بااستفاده این دارو بر روی اطفال با دریافت عضو پیوند زده نشان نداده است.اگر چه ایمنی و اثر بخشی دارو ثابت نشده است.
بررسی های اخیرا انجام شده بر تاثیرات سیکلوسپورین بر روی کودکان با آرتریت روماتوئید حاد، درماتیت آتوپیک و پسوریازیس ، هیچ محدودیتی را در رابطه با استفاده از آن برای کودکان نشان نداده است. به هرحال مصرف این دارو مشکل خاصی را تا به امروز برای اطفال نشان نداده است.  
سالمندان
مطالعات انجام شده تا به امروز هیچ مشکل و محدودیتی در رابطه بااستفاده این دارو بر روی سالمندان نشان نداده است.در بیماران کلیوی ،کبدی وفشار خون با احتیاط و حداقل میزان ممکن بکار رود.
دوران بارداری
بررسی های انجام شده بر روی نمونه های حیوانی نشان داده اند که این دارو در دوران بارداری عوارض جانبی خطرناکی را در بر دارد، اما هیچ مطالعاتی در رابطه با تاثیر آن بر روی نمونه های انسانی در دوران بارداری انجام نشده است.
دوران شیردهی و مادران شیرده
مطالعات انجام شده تا به امروز هیچ مشکل و محدودیتی در رابطه بااستفاده این دارو بر روی مادران شیرده نشان نداده است. در تصمیم گیری برای استفاده، بهتر است خطرات مربوط به این داروی مورد نظر گرفته شوند و در مقابل مزیت های آن قرار گیرند. این تصمیم توسط پزشک و شما گرفته می شود.
تداخلات دارویی
 گرچه برخی داروها نباید همزمان با یکدیگر مصرف شوند، اما برخی موارد وجود دارند که با وجود تداخلات دارویی، بهتر است که به طور همزمان استفاده شوند. در اینگونه موارد پزشک به بیمار توصیه می کند که میزان مصرف داروها را تغییر دهد یا اقدامات احتیاطی دیگری را به وی گوش زد می کند. به هرحال هر داروی دیگری که مصرف می کنید (تجویز شده توسط پزشک یا داروهای موجود در بازار) را به پزشک خود اطلاع دهید. 
Amifampridine
Bosentan
Colchicine
Dronedarone
Mifepristone
Pitavastatin
Simvastatin
Sitaxsentan

استفاده این دارومعمولا با داروهای زیر توصیه نمیشود ، اما در شرایطی استعمال همزمان داروها ممکن است بهترین گزینه درمانی برای بیمار به شمار آید. در صورت استعمال هر داروی مشخص، پزشک ممکن است میزان یکی از داروهای تجویز شده را تغییر دهد. 
Aceclofenac
Acemetacin
Adalimumab
Afatinib
Alefacept
Alfalfa
Aliskiren
Amlodipine
Amtolmetin Guacil
Apixaban
Aspirin
Atorvastatin
Bacillus of Calmette and Guerin Vaccine, Live
Black Cohosh
Blinatumomab
Bosutinib
Bromfenac
Bufexamac
Bupropion
Carbamazepine
Caspofungin
Celecoxib
Ceritinib
Cerivastatin
Cholic Acid
Choline Salicylate
Clonixin
Cobicistat
Crizotinib
Cyclophosphamide
Dabigatran Etexilate
Dabrafenib
Dasabuvir
Dexibuprofen
Dexketoprofen
Diclofenac
Diflunisal
Diltiazem
Diphtheria Toxoid, Adsorbed
Dipyrone
Domperidone
Donepezil
Doxorubicin
Doxorubicin Hydrochloride Liposome
Droxicam
Efavirenz
Eliglustat
Eluxadoline
Enzalutamide
Etodolac
Etofenamate
Etoposide
Etoricoxib
Etravirine
Felbinac
Felodipine
Fenoprofen
Fentanyl
Fepradinol
Feprazone
Floctafenine
Fluconazole
Flufenamic Acid
Flurbiprofen
Foscarnet
Golimumab
Haemophilus B Vaccine
Hepatitis A Vaccine, Inactivated
Ibuprofen
Ibuprofen Lysine
Idelalisib
Indomethacin
Infliximab
Influenza Virus Vaccine
Isavuconazonium Sulfate
Itraconazole
Ketoprofen
Ketorolac
Lanreotide
Lornoxicam
Lovastatin
Loxoprofen
Lumacaftor
Lumiracoxib
Lyme Disease Vaccine (Recombinant OspA)
Measles Virus Vaccine, Live
Meclofenamate
Mefenamic Acid
Meloxicam
Meningococcal Vaccine
Morniflumate
Morphine
Morphine Sulfate Liposome
Mumps Virus Vaccine, Live
Mycophenolic Acid
Nabumetone
Nafcillin
Naproxen
Nepafenac
Niflumic Acid
Nimesulide
Nintedanib
Octreotide
Ombitasvir
Orlistat
Osimertinib
Oxaprozin
Oxyphenbutazone
Parecoxib
Paritaprevir
Pazopanib
Perindopril
Pertussis Vaccine
Phenylbutazone
Piketoprofen
Piperaquine
Piroxicam
Pixantrone
Plague Vaccine
Pneumococcal Vaccine, Diphtheria Conjugate
Pneumococcal Vaccine Polyvalent
Poliovirus Vaccine, Live
Posaconazole
Pravastatin
Proglumetacin
Propionic Acid
Propyphenazone
Proquazone
Pyrazinamide
Rabies Vaccine
Ranolazine
Red Yeast Rice
Rifabutin
Rifampin
Ritonavir
Rofecoxib
Romidepsin
Rosuvastatin
Rotavirus Vaccine, Live
Rubella Virus Vaccine, Live
Salicylic Acid
Salsalate
Secukinumab
Silodosin
Siltuximab
Simeprevir
Smallpox Vaccine
Sodium Salicylate
St John's Wort
Sulfinpyrazone
Sulindac
Tacrolimus
Telaprevir
Telithromycin
Tenoxicam
Tetanus Toxoid
Tiaprofenic Acid
Tolfenamic Acid
Tolmetin
Topotecan
Typhoid Vaccine, Live
Valdecoxib
Varicella Virus Vaccine
Vilazodone
Vincristine
Vincristine Sulfate Liposome
Voriconazole
Yellow Fever Vaccine
استفاده این دارومعمولا با داروهای زیر توصیه نمیشود ، اما در شرایطی استعمال همزمان داروها ممکن است بهترین گزینه درمانی برای بیمار به شمار آید. در صورت استعمال هر داروی مشخص، پزشک ممکن است میزان یکی از داروهای تجویز شده را تغییر دهد. 
Acetazolamide
Allopurinol
Ambrisentan
Amiodarone
Amphotericin B
Amphotericin B Cholesteryl Sulfate Complex
Amphotericin B Lipid Complex
Amphotericin B Liposome
Amprenavir
Azathioprine
Boceprevir
Bromocriptine
Chloramphenicol
Chloroquine
Cimetidine
Ciprofloxacin
Cisapride
Clarithromycin
Clindamycin
Clonidine
Colesevelam
Dalfopristin
Danazol
Desogestrel
Dienogest
Digoxin
Dirithromycin
Drospirenone
Erythromycin
Estradiol Cypionate
Estradiol Valerate
Ethinyl Estradiol
Ethynodiol Diacetate
Etonogestrel
Everolimus
Ezetimibe
Famotidine
Fenofibrate
Fluvoxamine
Fosamprenavir
Fosphenytoin
Furosemide
Glipizide
Glyburide
Imipenem
Indinavir
Josamycin
Ketoconazole
Levonorgestrel
Medroxyprogesterone Acetate
Melphalan
Mercaptopurine
Mestranol
Methotrexate
Methylprednisolone
Metoclopramide
Metronidazole
Mibefradil
Midazolam
Miokamycin
Modafinil
Mycophenolate Mofetil
Nefazodone
Nelfinavir
Nevirapine
Nicardipine
Norelgestromin
Norethindrone
Norfloxacin
Norgestimate
Norgestrel
Oxypurinol
Phenytoin
Probucol
Propafenone
Quinine
Quinupristin
Repaglinide
Rifapentine
Saquinavir
Sirolimus
Sulfadiazine
Sulfasalazine
Terbinafine
Tobramycin
Tolterodine
Troglitazone
Verapamil
Warfarin
تداخلات دارویی دیگر
برخی داروها نباید موقع صرف غذا یا  نزدیک به این زمان مصرف شوند. به علاوه ممکن است خوردن برخی غذاها و مصرف تنباکو و الکل در زمان تجویز این داروممنوع میباشد. در رابطه با تمام این محدودیت های دارویی و غذایی با پزشک متخصص خود مشورت کنید. استعمال همزمان داروها ممکن است بهترین گزینه درمانی برای بیمار به شمار آید. در صورت استعمال هر داروی مشخص، پزشک ممکن است میزان یکی از داروهای تجویز شده را تغییر دهد.   
Grapefruit Juice
Pomelo Juice

سایر مشکلات پزشکی
وجود مشکلات دارویی دیگر نیز بر روی اثربخشی این دارو تاثیر خواهد داشت. هرگونه مشکل پزشکی را با دکتر خود در میان بگذارید، به ویژه وجود موارد زیر:
کم خونی
عفونت های غیرطبیعی کلیوی
فشارخون غیرقابل کنترل
غش(صرع)
سابقه یا مصرف الکل
بیماری های کبدی(این دارو حاوی الکل می باشد و می تواند منجر به وخیم تر شدن اوضاع شود)
سرطان یا بیماری های مغزی(انسفالوپاتی)
مشکلات چشمی
هایپرکالمیا(پتاسیم فراوان در خون)
هایپروریسمیا(اوریک اسید بیش از حد در خون)
تغییرات پوستی پیش از سرطان
ترومبوسیتوپنی(تعداد کم پلاکت ها) با احتیاط مصرف شود.
عفونت 
 

نحوه مصرف

 این دارو توسط پزشک برای بهبود وضعیت فعلی شما تجویزشده است. بیش از حد وبیش از زمانی که  این دارو تجویز شده است،استفاده ننمایید.  این دارو معمولا با داروهای دیگر تجویز میشود. طبق دستور پزشک هر کدام از دارو هارا به طور منظم و طبق ساعت معین مصرف نمایید.
فقط از دارویی با نام تجاری که دکتر تجویز کرده ، مصرف نمایید.ممکن است مارک های هختلف اثر بخش لازم را مانند آن دارو نداشته باشد.
دارو را بر طبق یک ساعت معین در روز میل نمایید. در صورت نوشیدن منظم آب گریپ فروت ، این موضوع را با دکتر خود در میان بگذارید.مصرف بیش از حد آب گریپ فروت میتواند منجر به مشکلات کلیوی شود.
اگر از محلول این دارو استفاده مینمایید، میزان مصرف شربت را با قاشق غذاخوری یا سرنگ مخصوص داخل جعبه اندازه گیری نمایید.
در صورت بروز علائم رد پیوند باید مقدار مصرف افزایش یابد.ممکن است کودکان به مقدار مصرف بیشتری از دارو نیاز باشد.
افزایش فشار خون ناشی از مصرف این دارو را میتوان با تجویز داروهای ضد فشار خون بالا کاهش داد .
بدون مشورت با پزشک مصرف دارو را خود سرانه قطع ننمائید ممکن است برای جلوگیری از رد پیوند اعضا مصرف دارو ادامه داشته باشد.
میزان مصرف
 بیمار می بایست طبق دستور العمل پزشک یا راهنمایی های موجود بر روی برچسب دارو اقدام به استفاده و مصرف دارو کند. مقدار داروی مصرفی به شدت بیماری و قدرت اثربخشی دارو بستگی دارد. تعداد دفعاتی که دارو در طی روز دریافت می شود، فاصله زمانی میان هر بار مصرف کپسول و دوره زمانی تعیین شده و مجاز برای استفاده از دارو به شدت بیماری و نوع دارو بستگی بسیار دارد.
مصرف خوراکی (کپسول و قطره)
برای جلوگیری از رد پیوند
بزرگسالان و کودکان:(ایمنورال) میزان دارو توسط پزشک معین میشود.4 تا 12 ساعت قبل از پیوند اعضا یا بعد از پیوند. در صورت نیاز و تحمل بیمار میزان دارو افزایش می یابد
بزرگسالان و کودکان:(ساندیمون)میزان مصرف دارو بر اساس وزن بدن و دستور پزشک معین می شود.در ابتدا معمولا به ازای هر یک کیلو گرم از وزن بدن 15 میلی گرم در روز مصرف میشود. 4 تا 12 ساعت قبل از پیوند اعضا یا بعد از پیوند. در صورت نیاز و تحمل بیمار میزان دارو افزایش می یابد
برای درمان پسوریازیس
بزرگسالان : میزان مصرف دارو بر اساس وزن بدن و دستور پزشک معین می شود.در ابتدا معمولا به ازای هر یک کیلو گرم از وزن بدن 5/2 میلی گرم در روز مصرف میشود. در صورت نیاز و تحمل بیمار میزان دارو افزایش می یابد.
کودکان :میزان دارو توسط پزشک معین میشود.
برای درمان آرتریت روماتوئید حاد
بزرگسالان : میزان مصرف دارو بر اساس وزن بدن و دستور پزشک معین می شود.در ابتدا معمولا به ازای هر یک کیلو گرم از وزن بدن 5/2 میلی گرم در روز مصرف میشود. در صورت نیاز و تحمل بیمار میزان دارو افزایش می یابد.
کودکان :میزان دارو توسط پزشک معین میشود.
در صورت فراموش کردن یک وعده ی دارویی چه کنیم؟
اگر بیمار، یک نوبت دارو را فراموش کند، به‌محض یادآوری، باید آن را مصرف کند. اگر نزدیک نوبت بعدی باشد، باید نوبت بعدی را حذف کند و سپس به برنامۀ داروییِ منظم‌ خود بازگردد. مقدار دارو را نباید دوبرابر کرد.
در هنگام استفاده ی بیش از حد و موارد اورژانسی چه کنیم؟
در این شرایط به نزدیکترین مرکز درمانی مراجعه نموده و چنانچه وضعیت بیمار بحرانی گشته و قادر به تنفس نمیباشد با مرکز فورییت های پزشکی تماس بگیرید.
در هنگام استفاده از دارو چه موارد تغذیه ای را باید در نظر گرفت؟
تا زمانیکه دکتر معالجتان به شما رژیم غذایی خاصی را توصیه نکرده است رژیم معمولی و نرمال روزانه خود را ادامه دهید.
شیوه ی نگهداری از دارو
از قرار دادن دارو در معرض نور مستقیم خورشید، رطوبت و آتش خودداری کنید. 
دارو را از دسترس کودکان دور نگاه دارید. 
از مصرف داروهای تاریخ گذشته و قدیمی پرهیز کنید.
 و دارو در یخچال نگهداری شود.
از پزشک معالج خود سئوالاتی راجع به نحوه ی دور ریزی داروهای بی مصرف مطرح کنیم. 
 

اقدامات احتیاطی

مصرف‌کنندۀ دارو باید به‌طور منظم به پزشک خود مراجعه کند تا بهبود او را زیر نظر داشته‌باشد.
اگربه هنگام مصرف این دارو با سوزش سر معده ، سردرد ،تب ،مدفوع کمرنگ ،ادرار تیره ،از دست دادن اشتها تهوع ،ضعف و خستگی جسمانی ،زردی پوست وچشم مواجه شدید حتما به دکترمراجعه نمایید این ها میتواند از علائم بیماری آسیب های کلیوی باشد.
 مصرف‌ سدیم‌ (نمك‌)  و پتاسیم و فراورده های حاوی پتاسیم خود را محدود كنید. از پزشكتان‌ درخواست‌ كنید دستوارات‌ تغذیه‌ای‌ در اختیارتان‌ بگذارد یا شما را به‌ یك‌ متخصص‌ تغذیه‌ معرفی‌ كند.
قبل از مصرف دارو میزان فشار خون خود را اندازه گیری نمایید، اگر متوجه تغییراتی در فشار خون شدید سریعا به دکتر مراجعه نمایید.
اگر تحت درمان پسوریازیس هستید از قرص ایمنورال استفاده ننمایید.مصرف این دارو ممکن است خطر ابتلا به عفونت را افزایش دهد ، به هنگام مصرف این دارو از نزدیک شدن به بیماران عفونی اجتناب کنید.
امکان دارد با مصرف این دارو پوست شما در برابر آفتاب حساس شود و خطر ابتلا به سرطان افزایش یابد . به هنگام بیرون رفتن از منزل از ضد آفتاب های مناسب استفاده نمایید.
مصرف این دارو ممکن است باعث مشکلات سیستم عصبی شود،در صورت مشاهده علائم زیر سریعا بخه دکتر مراجعه نمایید.غش ، از دست دادن هشیاری ،تغییر در صدا ، تغییرات ذهنی،گیجی 
بدون مشورت با پزشک همزمان با مصرف سیکلوسپورین از داروهای دیگر استفاده ننمایید که این شامل داروهایی با نسخه یا بدون نسخه پزشک،ویتامین ها و مکمل های گیاهی میباشد.
 

عوارض جانبی

به همراه تاثیرات مفید، هر دارو دارای اثرات ناخواسته ای نیز می باشد. گرچه تمام این عوارض جانبی اتفاق نمی افتند، اما در صورت مشاهده ی هرکدام از آنها درمان های فوری نیاز خواهد بود. در صورتی که هر یک از عوارض زیر را مشاهده کردید، فورا به پزشک مراجعه کنید: 
عوارض شایع
درد بدن
لرز
سرفه 
بروز مشکل در تنفس یا بلع 
احتقان گوش
سردرد
کهیر
گرفتگی صدا
خارش، به ویژه در دست ها و پاها
گرفتگی بینی 
بروز مشکل در صدا 
قرمز شدن پوست، به ویژه اطراف گوش ها
آب ریزش بینی
نفس های کوتاه 
عطسه
گلودرد
تورم چشم ها، صورت، یا داخل بینی 
تورم، دردناک شدن و حساسیت غدد لنفاوی واقع در گردن، زیر بغل و کشاله های ران
غدد متورم و حساس در گردن 
تنگی قفسه ی سینه
تغییر در صدا
خس خس
عوارض ناشناخته 
شکم درد
تحریک
کمردرد
مدفوع سیاه یا قیری
خونریزی لثه ها
تاول زدن یا شل شدن پوست 
مشاهده ی خون در ادرار یا مدفوع
تاری دید
سوزش، خارش، بی حسی و یا سوزن سوزن شدن دست ها و پاها و بازوها 
مدفوع به رنگ خاک رس 
کما
گیجی
ادرار تیره
اسهال 
بروز مشکل در کنترل مثانه یا روده
بروز مشکل در راه رفتن
سرگیجه
خواب آلودگی
غش
بالارفتن ضربان قلب
احساس ناراحتی
احساس غم و افسردگی
علائم شبیه سرماخوردگی
فراموشکاری
توهم
ناتوانی در حرکت دادن بازوها و پاها
افزایش تعریق
التهاب مفاصل
درد مفاصل و عضلات 
تورم پلک ها، لب ها، صورت، زبان، گلو، دست ها، پاها و یا اندام جنسی
کم شدن اشتها
گرفتگی یا درد عضلات
تهوع
بروز لکه های قرمز روی صورت 
التهاب و ورم در پلک ها، اطراف چشم ها، صورت، لب ها یا زبان 
جوش زدن 
چشم های قرمز و حساس
تشنج 
احساس سوزن سوزن شدن در بدن 
لرزش و عدم تعادل در هنگام پیاده روی 
لکنت زبان 
بروز زخم یا لکه های سفید در دهان یا روی لب ها 
گرفتگی گردن 
بی حسی ناگهانی و ضعف در پاها و بازوها 
تورم غدد لنفاوی
بوی ناخوشایند دهان 
لرزش و عدم تعادل و هماهنگی بین عضلات 
خونریزی و یا کبودی غیرمعمول 
خون بالا آوردن 
زرد شدن پوست و چشم ها
برخی عوارض جانبی نیازی به درمان ندارند و پس از مطابقت بدن با دارو، به خودی خود برطرف می شوند. به علاوه پزشک می تواند روش هایی برای مقابله و پیشگیری از بروز این عوارض ارائه دهد. در صورتی که هر یک از عوارض زیر برای شما ایجاد مشکل کرده و یا پس از گذشت زمان برطرف نشدند، به پزشک خود مراجعه کنید:
درد، قرمزی، تورم و یا تاول در محل تزریق 
کاهش وزن 
درد بازوها
خونریزی های بین عادت ماهانه در خانم ها
تغییر میزان خونریزی در هر ماه 
بروز تغییر در قاعدگی
کم شدن قدرت 
احساس گرما و بروز حساسیت 
توقف غیرمعمول خونریزی قاعدگی 
تغییر رنگ در بینایی
تغییر در چشایی
جمع شدن خون در زیر پوست 
بروز کبودی های تیره 
مشکل بینایی در شب
بروز مشکل در حرکت 
گیجی یا سبک شدن سر 
افزایش حساسیت چشم ها به نور خورشید
از دست دادن حس چشایی 
لرزش یا سفت شدگی عضلات 
احساس سرگیجه و عدم ثبات 
بی خوابی 
اختلالات خواب 
ورم 
موارد زیر عوارض ناشناخته محسوب می شوند:
خونریزی
 تاول 
سوزش
 سرما
 تغییر رنگ پوست
احساس فشار 
کهیر
عفونت 
التهاب
خارش، بی حسی، درد، التهاب و قرمزی پوست
سوزن سوزن شدن
خواب آلودگی و یا خستگی غیرعادی 
پس از استفاده این دارو عوارض دیگری هم ممکن است مشاهده شود که در اینجا ذکر نشده است در صورت مشاهده ی هرگونه علائم خطرناک به پزشک مراجعه کنید.

درمان بی خوابی بدون دارو
روی عکس زیر کلیک کنید:

درمان رد پیوند مزمندرمان آرتریت روماتوئید حاددرمان درماتیت آتوپیکدرمان پسوریازیس شدیددرمان سندرم نفروتیک
مقالات مرتبط
درمان بی خوابی بدون دارو (کلیک کنید)
اینجا باهوش تر میشوید!
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه