منوی اصلی
بهترین متخصصین و مراکز مغزواعصاب و روان در تهران

كتورولاك (خوراكي – تزريقي)

Ketorolac

دارو شناسی

آنچه که باید درباره داروي خوراكي - تزريقي " كتورولاك "  بدانید!

كتورولاك، جهت تسكين درد متوسط تا شديدي مورد استفاده قرار ميگيرد كه پس از عمل جراحي يا ساير عمليات دردناك اتفاق مي افتد. اين دارو، متعلق به گروه داروهاي ضد التهابي غير استروئيدي (NSAID) ميباشد. كتورولاك، داروي مخدر نميباشد و ايجاد وابستگي جسمي يا رواني نميكند. با اين حال، گاهي اوقات، جهت تسكين بيشتر درد، كتورولاك به همراه يك داروي مخدر تجويز ميگردد.
كتورولاك داراي عوارض جانبي است كه ميتواند مخاطره انگيز باشد. افزايش خطر بروز اين عوارض جانبي با ميزان مصرف اين دارو و مدت درمان ارتباط دارد. بنابراين، توصيه ميشود كتورولاك را بيش از 5 روز مصرف ننماييد و در خصوص خطرات ناشي از آن، با پزشك خود مشورت نماييد.
اين دارو تنها با نسخه پزشك در دسترس قرار ميگيرد.
تجربه نشان داده است، هنگاميكه دارويي از لحاظ بازاريابي براي مصرف خاصي تاييد گردد، جهت ساير مشكلات نيز مورد استفاده قرار ميگيرد. اگرچه بر روي برچسب محصول قيد نشده، اما از اين دارو براي بيماران با مشكلات زير نيز استفاده ميگردد:
-    درد پس از جراحي در كودكان
اين محصول در اشكال دارويي زير موجود ميباشد:
-    قرص
-    محلول
-    آمپول
 

پیش از مصرف

در صورتيكه تصميم به مصرف دارويي داريد همه جوانب آن بايد بدقت بررسي گردد. اين تصميمي است كه شما و پزشكتان ميگيريد. درمورد مصرف اين دارو موارد زير بايد درنظر گرفته شود:

آلرژی و حساسیت
در صورت داشتن حساسيت خاص به اين دارو يا ديگر داروها مساله را با پزشك خود درميان بگذاريد. همچنين درصورتيكه نسبت به برخي مواد غذايي، رنگ مو، مواد نگهدارنده يا حيوانات حساسيت داريد پيش از مصرف اين دارو، موضوع را با پزشك خود مطرح سازيد. در صورتيكه بصورت آزاد و بدون تجويز پزشك قصد استفاده از اين دارو را داريد حتما بروشور و يا توضيحات مندرج بر روي بسته را با دقت مطالعه فرماييد.

اطفال
مطالعات انجام شده در خصوص اين دارو، تنها مربوط به بزرگسالان ميباشد و اطلاعات خاصي مبني بر وجود ارتباط ميان سن و مصرف اين دارو در كودكان زير 16 سال در دست نميباشد.

سالمندان
در سالمندان، بدليل وجود حساسيت دارويي بيشتر به نسبت جوانان، بروز مشكلات معده و روده، تورم صورت، دست و پا، يا كاهش ناگهاني ميزان ادرار انتظار ميرود. تحقيقات نشان داده است كه كتورولاك در بدن افراد مسن بيشتر افراد جوان باقي ميماند. بنابراين حتما در خصوص ميزان و مدت مصرف اين دارو، با پزشك مشورت نماييد.


دوران بارداری
طبق مطالعاتي كه بر روي حيوانات يا زنان باردار صورت گرفته، بروز اختلالات جنيني نشان داده شده است. اين دارو نبايد در زنان باردار و زناني كه قصد بارداري دارند، مصرف گردد.


دوران شیردهی و مادران شیرده
تحقيقات خاصي بر روي زنان شيرده مبني بر مصرف اين دارو صورت نگرفته است. پيش از مصرف اين دارو در زنان شيرده همه جوانب مثبت و منفي آن بايد درنظر گرفته شود.

تداخلات دارویی
اگرچه بي شك هيچ دارويي نبايد همزمان مصرف شود، اما در برخي موارد با وجود رخ دادن تداخل دارويي، ممكن است نياز به مصرف همزمان دو داروي مختلف باشد. در چنين مواردي ممكن است پزشك مربوطه مقدار مصرف دارو را تغيير دهد و يا داروي ديگري تجويز كند. بنابراين در صورت مصرف داروي ديگر آنرا با پزشك خود مطرح سازيد. تداخلات دارويي زير بر اساس اهميت بالقوه شان انتخاب شده و لزوما همه گير نميباشند.
مصرف اين دارو با داروهاي نامبرده زير به هيچ وجه پيشنهاد نميگردد اما در برخي موارد ضروريست. چنانچه هردو دارو با يكديگر تجويز شده اند، ممكن است پزشك درمان با اين دارو را ادامه ندهد و يا داروهاي مصرفي ديگر را تغيير دهد.
-    Aceclofenac
-    Acemetacin
-    Amtolmetin Guacil
-    Aspirin
-    Bromfenac
-    Bufexamac
-    Celecoxib
-    Choline Salicylate
-    Clonixin
-    Dexibuprofen
-    Dexketoprofen
-    Diclofenac
-    Diflunisal
-    Dipyrone
-    Droxicam
-    Etodolac
-    Etofenamate
-    Etoricoxib
-    Felbinac
-    Fenoprofen
-    Fepradinol
-    Feprazone
-    Floctafenine
-    Flufenamic Acid
-    Flurbiprofen
-    Ibuprofen
-    Ibuprofen Lysine
-    Indomethacin
-    Ketoprofen
-    Lornoxicam
-    Loxoprofen
-    Lumiracoxib
-    Meclofenamate
-    Mefenamic Acid
-    Meloxicam
-    Morniflumate
-    Nabumetone
-    Naproxen
-    Nepafenac
-    Niflumic Acid
-    Nimesulide
-    Oxaprozin
-    Oxyphenbutazone
-    Parecoxib
-    Pentoxifylline
-    Phenylbutazone
-    Piketoprofen
-    Piroxicam
-    Probenecid
-    Proglumetacin
-    Propionic Acid
-    Propyphenazone
-    Proquazone
-    Rofecoxib
-    Salicylic Acid
-    Salsalate
-    Sodium Salicylate
-    Sulindac
-    Tenoxicam
-    Tiaprofenic Acid
-    Tolfenamic Acid
-    Tolmetin
-    Valdecoxib

معمولا مصرف همزمان اين دارو با داروهاي زير توصيه نميشود، اما ممكن است در برخي موارد نياز به استفاده همزمان دو دارو باشد. در چنين مواردي اغلب پزشك دوز يا تعداد دفعات يك يا هر دو دارو را تغيير ميدهد.
-    Abciximab
-    Amineptine
-    Amitriptyline
-    Amitriptylinoxide
-    Amoxapine
-    Anagrelide
-    Apixaban
-    Ardeparin
-    Argatroban
-    Beclamide
-    Beta Glucan
-    Bivalirudin
-    Caramiphen
-    Carbamazepine
-    Certoparin
-    Cilostazol
-    Citalopram
-    Clomethiazole
-    Clomipramine
-    Clopidogrel
-    Cyclosporine
-    Dabigatran Etexilate
-    Dalteparin
-    Danaparoid
-    Desipramine
-    Desirudin
-    Desvenlafaxine
-    Diazepam
-    Dibenzepin
-    Dipyridamole
-    Dothiepin
-    Doxepin
-    Duloxetine
-    Edoxaban
-    Enoxaparin
-    Eptifibatide
-    Erlotinib
-    Escitalopram
-    Ethotoin
-    Felbamate
-    Feverfew
-    Fluoxetine
-    Fluvoxamine
-    Fondaparinux
-    Fosphenytoin
-    Gabapentin
-    Gabapentin Enacarbil
-    Ginkgo
-    Gossypol
-    Heparin
-    Imipramine
-    Lacosamide
-    Lepirudin
-    Levetiracetam
-    Levomilnacipran
-    Lofepramine
-    Meadowsweet
-    Melitracen
-    Mephenytoin
-    Mephobarbital
-    Methotrexate
-    Milnacipran
-    Nadroparin
-    Nefazodone
-    Nortriptyline
-    Opipramol
-    Oxcarbazepine
-    Paraldehyde
-    Paramethadione
-    Parnaparin
-    Paroxetine
-    Pemetrexed
-    Pentosan Polysulfate Sodium
-    Phenacemide
-    Phenobarbital
-    Phenytoin
-    Piracetam
-    Pralatrexate
-    Prasugrel
-    Pregabalin
-    Protein C
-    Protriptyline
-    Reboxetine
-    Reviparin
-    Rivaroxaban
-    Rufinamide
-    Sertraline
-    Sibutramine
-    Stiripentol
-    Tacrolimus
-    Tiagabine
-    Tianeptine
-    Ticlopidine
-    Tinzaparin
-    Tirofiban
-    Topiramate
-    Trimethadione
-    Trimipramine
-    Valproic Acid
-    Venlafaxine
-    Vigabatrin
-    Vilazodone
-    Vortioxetine
-    Zonisamide

معمولا مصرف همزمان اين دارو با داروهاي زير توصيه نميشود، اما ممكن است در برخي موارد نياز به استفاده همزمان دو دارو باشد. در چنين مواردي اغلب پزشك دوز يا تعداد دفعات يك يا هر دو دارو را تغيير ميدهد.
-    Acebutolol
-    Alacepril
-    Alprenolol
-    Amiloride
-    Amlodipine
-    Arotinolol
-    Atenolol
-    Azosemide
-    Befunolol
-    Bemetizide
-    Benazepril
-    Bendroflumethiazide
-    Benzthiazide
-    Bepridil
-    Betaxolol
-    Bevantolol
-    Bisoprolol
-    Bopindolol
-    Bucindolol
-    Bumetanide
-    Bupranolol
-    Buthiazide
-    Canrenoate
-    Captopril
-    Carteolol
-    Carvedilol
-    Celiprolol
-    Chlorothiazide
-    Chlorpropamide
-    Chlorthalidone
-    Cilazapril
-    Clopamide
-    Cyclopenthiazide
-    Delapril
-    Dilevalol
-    Diltiazem
-    Enalapril
-    Enalaprilat
-    Esmolol
-    Ethacrynic Acid
-    Felodipine
-    Flunarizine
-    Fosinopril
-    Furosemide
-    Gallopamil
-    Glimepiride
-    Glipizide
-    Glyburide
-    Hydrochlorothiazide
-    Hydroflumethiazide
-    Imidapril
-    Indapamide
-    Isradipine
-    Labetalol
-    Lacidipine
-    Landiolol
-    Levobunolol
-    Lidoflazine
-    Lisinopril
-    Lithium
-    Manidipine
-    Mepindolol
-    Methyclothiazide
-    Metipranolol
-    Metolazone
-    Metoprolol
-    Moexipril
-    Nadolol
-    Nateglinide
-    Nebivolol
-    Nicardipine
-    Nifedipine
-    Nilvadipine
-    Nimodipine
-    Nipradilol
-    Nisoldipine
-    Nitrendipine
-    Oxprenolol
-    Penbutolol
-    Pentopril
-    Perindopril
-    Pindolol
-    Piretanide
-    Polythiazide
-    Pranidipine
-    Propranolol
-    Quinapril
-    Ramipril
-    Repaglinide
-    Sotalol
-    Spirapril
-    Spironolactone
-    Talinolol
-    Temocapril
-    Tertatolol
-    Timolol
-    Tolazamide
-    Tolbutamide
-    Torsemide
-    Trandolapril
-    Triamterene
-    Trichlormethiazide
-    Verapamil
-    Xipamide
-    Zofenopril


تداخلات دارویی دیگر
بي شك هيچ دارويي را نبايد در زمان غذا خوردن يا حوالي آن مصرف نمود چراكه امكان وقوع تداخل وجود دارد. مصرف الكل و تنباكو نيز ايجاد برخي تداخلات ميكند. در صورت بروز مشكل يا مصرف مواد غذايي خاص مانند الكل يا تنباكو، مراتب را به پزشك اطلاع دهيد.

سایر مشکلات پزشکی
وجود مشكلات پزشكي ديگر ممكن است بر مصرف اين دارو تاثيرگذار باشد. در صورتيكه مشكل پزشكي ديگري داريد، حتما آنرا با پزشك خود مطرح سازيد، بويژه موارد زير:
-    سوء مصرف الكل
-    ديابت شيرين (مرض قند)
-    ادم (تورم صورت، انگشتان دست و پا كه ناشي از وجود بيش از حد مايعات در بدن است)
-    بيماري كليوي
-    بيماري كبدي حاد
-    لوپوس اريتماتوي سيستميك (SLE)
-    آسم
-    بيماري قلبي
-    فشار خون بالا
-    خونريزي مغزي يا سابقه آن
-    هموفيلي يا ساير مشكلات خونريزي
-    خونريزي معده يا روده
-    كوليت، زخم معده يا روده يا سابقه آن

نحوه مصرف

بيماراني كه قرص كتورولاك را مصرف ميكنند:
-    جهت كاهش ناراحتي هاي معده، قرص كتورولاك را به همراه غذا (وعده اصلي غذايي يا ميان وعده) يا يك داروي آنتي اسيد ميل نماييد.
-    اين دارو را با يك ليوان آب كامل ميل نماييد. همچنين 15 الي 30 دقيقه پس از مصرف آن، دراز نكشيد. اين امر، از بروز التهاب، پيشگيري ميكند.

بيماراني كه كتورولاك را تزريق ميكنند:
-    تزريق اين دارو، گاهي در منزل صورت ميگيرد. چنانچه قصد تزريق اين دارو را در منزل داريد، بايد از قبل در خصوص روش تزريق آن با پزشك مشورت كنيد. 
جهت مصرف موثر و امن، اين دارو را طبق دستور پزشك مصرف نماييد و هيچگاه بيش از مدت و ميزان تعيين شده و بيش از 5 روز مصرف نكنيد.

ميزان مصرف
ميزان مصرف اين دارو در بيماران مختلف، متفاوت ميباشد. در اين خصوص دستورالعمل پزشك يا دستورات مندرج در برچسب اين دارو را دنبال نماييد. اطلاعات زير بر اساس متوسط ميزان مصرف اين دارو در نظر گرفته شده است. چنانچه ميزان مصرفي شما متفاوت ميباشد، آنرا تغيير ندهيد، مگر در مواردي كه پزشك دستور دهد.
ميزان مصرف اين دارو بستگي به قدرت دارو دارد. همچنين تعداد دفعات مصرف روزانه، فواصل بين آن و مدت مصرف، به بيماري شما بستگي دارد. 

ميزان مصرف در شكل قرص
جهت تسكين درد:
-    بزرگسالان (بيماران بالاي 16 سال) – يك قرص 10 ميلي گرمي، 4 بار در روز، هر 4 تا 6 ساعت. گاهي ممكن است براي برخي افراد 2 قرص براي نخستين وعده مصرف، تجويز گردد.
-    كودكان زير 16 سال – مصرف و ميزان آن توسط پزشك تعيين ميگردد.

ميزان مصرف در شكل آمپول
جهت تسكين درد:
-    بزرگسالان (بيماران بالاي 16 سال) – روزانه 15 يا 30 ميلي گرمي، هر 6 ساعت، بصورت وريدي يا عضلاني تزريق ميشود. 
-    كودكان زير 16 سال – مصرف و ميزان آن توسط پزشك تعيين ميگردد.

در صورت فراموش کردن یک وعده  دارویی چه کنیم؟
چنانچه وعده اي از اين دارو را فراموش كرده ايد، به محض يادآوري آنرا استعمال نماييد. چنانچه زمان وعده بعدي دارو فرا رسيده است، وعده فراموش شده را كنار گذاشته و طبق برنامه آنرا مصرف نماييد. هيچگاهدارو را در يك وعده، دو برابر دوز، مصرف ننماييد.


درهنگام استفاده بیش از حد و موارد اورژانسی چه کنیم؟
در صورت مصرف بيش از حد اين دارو با نزديكترين مركز مسموميت هاي دارويي تماس گرفته شود. در صورتيكه بيمار تنفس نداشت سريعا با اورژانس تماس حاصل كنيد.


درهنگام استفاده از دارو چه موارد تغذیه ای را باید در نظرگرفت؟
رژيم غذايي عادي خود را دنبال نموده و در تنها صورتيكه پزشك دستور دهد، آنرا تغيير دهيد.


شیوه نگهداری از دارو
اين دارو را در جعبهء در بسته، در دماي اتاق، به دور از گرما، رطوبت و نور مستقيم قرار دهيد. از يخ زدگي دارو جلوگيري شود.
دور از دسترس كودكان نگهداري شود.
در صورت عدم نياز يا منقضي شدن دارو آنرا دور بريزيد.
 

اقدامات احتیاطی

مصرف برخي داروها همراه با كتورولاك، خطر اثرات جانبي نامطلوب را افزايش ميدهند. بنابراين از مصرف همزمان استامينوفن با كتورولاك، بيش از چند روز بپرهيزيد، مگر در مواردي كه پزشك تشخيص دهد. همچنين از مصرف داروهاي زير به همراه كتورولاك اجتناب نماييد:
-    Aspirin 
-    salicylates
-    Diclofenac (e.g., Voltaren®)
-    Diflunisal (e.g., Dolobid®)
-    Etodolac (e.g., Lodine®)
-    Fenoprofen (e.g., Nalfon®)
-    Floctafenine (e.g., Idarac®)
-    Flurbiprofen (e.g., Ansaid®)
-    Ibuprofen (e.g., Motrin®)
-    Indomethacin (e.g., Indocin®)
-    Ketoprofen (e.g., Orudis®)
-    Meclofenamate (e.g., Meclomen®)
-    Mefenamic acid (e.g., Ponstel®)
-    Nabumetone (e.g., Relafen®)
-    Naproxen (e.g., Naprosyn®)
-    Oxaprozin (e.g., Daypro®)
-    Phenylbutazone (e.g., Butazolidin®)
-    Piroxicam (e.g., Feldene®)
-    Sulindac (e.g., Clinoril®)
-    Tenoxicam (e.g., Mobiflex®)
-    Tiaprofenic acid (e.g., Surgam®)
-    Tolmetin (e.g., Tolectin®)
-    Zomepirac (e.g., Zomax®)

ممكن است اين دارو سبب گيجي و خواب آلودگي گردد. پيش از مصرف اين دارو از نحوه صحيح مصرف آن مطلع شويد و در صورت داشتن سرگيجه و خواب آلودگي از رانندگي، استفاده از ماشين آلات و انجام اموري كه به هوشياري كامل نياز دارد، بپرهيزيد. 

عوارض جانبی

عليرغم تاثيرات مورد نظر كه يك دارو بهمراه دارد، امكان بروز برخي عوارض جانبي ناخواسته نيز وجود دارد. بروز هريك از عوارض زير نيازمند مراقبتهاي پزشكي و مراجعه به پزشك ميباشد.
در صورت بروز هريك از اين موارد سريعا با پزشك تماس حاصل نماييد:

موارد بيشتر شايع
-    تورم صورت، انگشتان دست و پا
-    افزايش وزن غيرعادي

موارد كمتر شايع
-    كبودي، غير از محل تزريق
-    فشار خون بالا
-    التهاب يا بثورات پوستي
-    لكه هاي ريز و قرمز روي پوست
-    زخم يا لكه هاي سفيد روي لب يا داخل دهان

موارد نادر
-    درد و سوزش شديد شكم يا معده
-    خونريزي از مقعد يا مدفوع سياه، خوني يا قيرگون
-    ادرار تيره يا خوني
-    كبود شدن لب و ناخن
-    تاري ديد
-    سوزش، قرمزي، درد، ضخيم شدن و پوسته پوسته شدن پوست
-    درد قفسه سينه
-    تشنج
-    سرفه يا گرفتگي گلو
-    ادرار تيره
-    كاهش ناگهاني ميزان ادرار
-    غش
-    تنفس مشكل، سريع، نامنظم و پر سر و صدا
-    تب همراه با سردرد، خواب آلودگي، گيجي و انقباض گردن
-    تب همره با لرز يا بدون آن و گلودرد
-    توهم (ديدن، شنيده و حس كردن چيزي كه وجود خارجي ندارد.)
-    از دست دادن شنوايي
-    كهير
-    افزايش يا كاهش ميزان ادرار
-    تغييرات خلق و خو و رفتاري غير عادي
-    انقباض يا درد عضلاني
-    حالت تهوع، سوزش سر دل، سوء هاضمه شديد و مداوم
-    خون دماغ
-    درد كمر يا پهلو
-    درد، حساسيت به لمس يا تورم قسمت فوقاني معده
-    ادرار سخت و دردناك
-    رنگ پريدگي پوست
-    پف يا تورم پلك يا چشم
-    صداي زنگ يا وز وز در گوش
-    آبريزش بيني
-    بيقراري شديد
-    تنگي نفس
-    درد و تورم غدد
-    تورم زبان
-    تشنگي مداوم
-    تنگي قفسه سينه همراه با خس خس
-    خستگي يا ضعف غيرعادي
-    استفراغ قهوه اي رنگ يا خوني
-    زردي چشم و پوست
برخي عوارض جانبي نياز به مراقبت هاي پزشكي خاصي ندارند و ممكن است در طول مدت درمان از بين بروند. همچنين پزشك مربوطه نيز ميتواند با معرفي راه هايي به پيشگيري يا كاهش اين عوارض كمك كند. در صورتيكه هريك از عوارض زير در شما ادامه داشت، با پزشك خود مشورت نماييد:

موارد بيشتر شايع
-    درد معده يا شكم
-    كبودي محل تزريق
-    اسهال
-    سرگيجه
-    خواب آلودگي
-    سردرد
-    سوء هاضمه
-    تهوع

موارد كمتر شايع يا نادر
-    نفخ يا گاز معده
-    درد يا سوزش محل تزريق
-    يبوست
-    احساس پري و سنگيني در شكم و معده
-    افزايش تعريق
-    استفراغ

در برخي بيماران امكان بروز عوارض ديگر نيز وجود دارد كه در اينجا ليست نشده است. در آنصورت به پزشك مراجعه كنيد.


 

درمان بی خوابی بدون دارو
روی عکس زیر کلیک کنید:

جراحيعملدردضد التهابيغير استروئيديNSAIDمسكن
مقالات مرتبط

ویدئو های سبز و سالم

درمان بی خوابی بدون دارو (کلیک کنید)
اینجا باهوش تر میشوید!
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه