منوی اصلی
بهترین متخصصین و مراکز مغزواعصاب و روان در تهران

نیلوتینیب (تاسیگنا)

nilotinib

دارو شناسی

از این دارو به منظور درمان انواع سرطان خون استفاده میشود .سرطان خون حالتی است که در طی ان بدن میزان زیادی از گلبولهای سفید تولید میکند .
نیلوتینیب به دارو های درمانی سرطان و یا ضد سرطان ها تعلق دارد و با رشد سلولها تداخل ایجاد کرده و در نهایت انها را نابود میکند.این دارو میتواند بر رشد سلولهای نرمال هم موثر باشد و در نتیجه عوارض جانبی دیگری را ایجاد میکند که تعدادی از انها جدی بوده و باید در صورت بروز انها به پزشک مراجعه کرد .سایر عوارض چندان جدی نیستند ولی میتوانند نگران کننده باشند.
پیش از مصرف این دارو در خصوص خطرات و مزایای ان با پزشکتان مشورت نمایید .
این دارو  را میتوان تجویز پزشک مصرف کردوبه شکلهای زیر موجود است :

•    کپسول

پیش از مصرف

به هنگام استعمال دارو به موارد زیر توجه کنید :
آلرژی  و حساسیت
اگر  به هر ماده غذایی و یا نگه دارنده و یا حیوانات  حساسیت دارید حتما پیش از مصرف دارو با پزشک خود مشورت نمایید  .برای دارو هایی که با تجویز پزشک مصرف نمیشوند ,حتما برچسب دارو را مطالعه نمایید .
اطفال
نحوه تاثیر این دارو بر کودکان مشخص نشده است
سالمندان
مطالعات انجام شده در این زمنیه نشان میدهند که مصرف ای دارو توسط سالمندان خطری ندارد
دوران بارداری
اطلاعات کافی در این زمنیه وجود ندارد
دوران شیردهی و مادران شیرده
اطلاعات کافی در این زمنیه وجود ندارد

تداخلات دارویی
مصرف همزمان  چند دارو با هم توصیه نمیشود و این در حالی است که گاهی اوقات چند دارو با هم مصرف میگردند .در چنین مواردی احتمالا پزشک دوز مصرفی دارو را تغییر میدهد و یا از روش های دیگر استفاده میکند .قبل از مصرف این دارو حتما به پزشک خود در خصوص دارو های مصرفی اطلاع دهید .موارد زیر با توجه به اهمیت شان انتخاب شده اند و تمام موارد را شامل نمیشوند
مصرف همزمان نیلوتینیب  با داروها  ی زیر توصیه نمیشود و ممکن است  پزشکتان این دارو را برای شما تجویز نکند و یا سایر داروهای مصرفی شما را تغییر دهد

•    Amifampridine
•    Bepridil
•    Colchicine
•    Dronedarone
•    Fluconazole
•    Mesoridazine
•    Nelfinavir
•    Piperaquine
•    Posaconazole
•    Saquinavir
•    Sparfloxacin
•    Terfenadine
•    Thioridazine
•    Ziprasidone
مصرف همزمان این دارو با دارو های دیگر توصیه نمیشود و در صورت استفاده همزمان ,پزشکتان دوز یکی از انها و یا تناوب مصرفی  را تغییر میدهد

•  Abiraterone
•  Ado-Trastuzumab Emtansine
•  Afatinib
•  Alfentanil
•  Alfuzosin
•  Aliskiren
•  Alprazolam
•  Ambrisentan
•  Amiodarone
•  Amitriptyline
•  Amlodipine
•  Amoxapine
•  Amprenavir
•  Anagrelide
•  Apixaban
•  Apomorphine
•  Aprepitant
•  Aripiprazole
•  Arsenic Trioxide
•  Artemether
•  Asenapine
•  Astemizole
•  Atazanavir
•  Atorvastatin
•  Azithromycin
•  Bedaquiline
•  Boceprevir
•  Bosentan
•  Bosutinib
•  Brentuximab Vedotin
•  Bromocriptine
•  Budesonide
•  Buserelin
•  Buspirone
•  Cabazitaxel
•  Cabozantinib
•  Captopril
•  Carbamazepine
•  Carvedilol
•  Ceritinib
•  Chloroquine
•  Chlorpromazine
•  Cilostazol
•  Ciprofloxacin
•  Cisapride
•  Citalopram
•  Clarithromycin
•  Clomipramine
•  Clonazepam
•  Clozapine
•  Cobicistat
•  Conivaptan
•  Crizotinib
•  Cyclobenzaprine
•  Cyclophosphamide
•  Dabigatran Etexilate
•  Dabrafenib
•  Daclatasvir
•  Darifenacin
•  Darunavir
•  Dasabuvir
•  Dasatinib
•  Degarelix
•  Delamanid
•  Delavirdine
•  Desipramine
•  Deslorelin
•  Dexamethasone
•  Dexlansoprazole
•  Digoxin
•  Dihydroergotamine
•  Diltiazem
•  Disopyramide
•  Docetaxel
•  Dofetilide
•  Dolasetron
•  Dolutegravir
•  Domperidone
•  Donepezil
•  Doxorubicin
•  Doxorubicin Hydrochloride Liposome
•  Droperidol
•  Dutasteride
•  Efavirenz
•  Eletriptan
•  Eliglustat
•  Enzalutamide
•  Eplerenone
•  Ergotamine
•  Erlotinib
•  Erythromycin
•  Escitalopram
•  Eslicarbazepine Acetate
•  Esomeprazole
•  Estradiol
•  Eszopiclone
•  Ethinyl Estradiol
•  Etravirine
•  Everolimus
•  Exemestane
•  Felodipine
•  Fentanyl
•  Fexofenadine
•  Fingolimod
•  Flecainide
•  Fluoxetine
•  Fluticasone
•  Fosamprenavir
•  Fosaprepitant
•  Fosphenytoin
•  Gatifloxacin
•  Gemifloxacin
•  Gonadorelin
•  Goserelin
•  Granisetron
•  Halofantrine
•  Haloperidol
•  Histrelin
•  Hydrocodone
•  Hydroxychloroquine
•  Ibutilide
•  Idelalisib
•  Iloperidone
•  Imatinib
•  Imipramine
•  Indinavir
•  Isradipine
•  Itraconazole
•  Ivabradine
•  Ketoconazole
•  Lansoprazole
•  Lapatinib
•  Letrozole
•  Leuprolide
•  Levofloxacin
•  Levomilnacipran
•  Levonorgestrel
•  Lomitapide
•  Loperamide
•  Lopinavir
•  Losartan
•  Lovastatin
•  Lumefantrine
•  Lurasidone
•  Maraviroc
•  Mefloquine
•  Methadone
•  Metronidazole
•  Midazolam
•  Mifepristone
•  Mirtazapine
•  Montelukast
•  Morphine
•  Morphine Sulfate Liposome
•  Moxifloxacin
•  Nafarelin
•  Naloxegol
•  Nateglinide
•  Nefazodone
•  Netupitant
•  Nifedipine
•  Nimodipine
•  Nintedanib
•  Nisoldipine
•  Norfloxacin
•  Nortriptyline
•  Octreotide
•  Ofloxacin
•  Olaparib
•  Omeprazole
•  Ondansetron
•  Ospemifene
•  Oxycodone
•  Paclitaxel
•  Paliperidone
•  Panobinostat
•  Pantoprazole
•  Pasireotide
•  Pazopanib
•  Perampanel
•  Perflutren Lipid Microsphere
•  Phenobarbital
•  Phenytoin
•  Pimozide
•  Pixantrone
•  Ponatinib
•  Prednisolone
•  Prednisone
•  Primidone
•  Prochlorperazine
•  Promethazine
•  Propafenone
•  Propranolol
•  Protriptyline
•  Quercetin
•  Quetiapine
•  Quinidine
•  Quinine
•  Rabeprazole
•  Ranolazine
•  Regorafenib
•  Rifabutin
•  Rifampin
•  Rifapentine
•  Rilpivirine
•  Ritonavir
•  Rivaroxaban
•  Roflumilast
•  Romidepsin
•  Salmeterol
•  Saxagliptin
•  Selegiline
•  Sevoflurane
•  Sildenafil
•  Silodosin
•  Simeprevir
•  Simvastatin
•  Sirolimus
•  Sitagliptin
•  Sodium Phosphate
•  Sodium Phosphate, Dibasic
•  Sodium Phosphate, Monobasic
•  Solifenacin
•  Sorafenib
•  Sotalol
•  St John's Wort
•  Sunitinib
•  Suvorexant
•  Tacrolimus
•  Talinolol
•  Tamoxifen
•  Tamsulosin
•  Telaprevir
•  Telavancin
•  Telithromycin
•  Temsirolimus
•  Tetrabenazine
•  Theophylline
•  Ticagrelor
•  Tipranavir
•  Tizanidine
•  Tocophersolan
•  Tofacitinib
•  Tolvaptan
•  Topotecan
•  Toremifene
•  Tramadol
•  Trazodone
•  Triamcinolone
•  Triazolam
•  Trifluoperazine
•  Trimipramine
•  Triptorelin
•  Ulipristal
•  Vandetanib
•  Vardenafil
•  Vemurafenib
•  Venlafaxine
•  Verapamil
•  Vilanterol
•  Vilazodone
•  Vinblastine
•  Vincristine
•  Vincristine Sulfate Liposome
•  Vinflunine
•  Voriconazole
•  Warfarin
•  Zaleplon
•  Zileuton
•  Zolpidem
مصرف همزمان این دارو با دارو های دیگر باعث افزایش احتمال بروز عوارض جانبی میشود و در صورت استفاده همزمان ,پزشکتان دوز یکی از انها و یا تناوب مصرفی  را تغییر میدهد
Pioglitazone
تداخلات دارویی دیگر                      
مصرف همزمان دخانیات و الکل و غذا  به همراه تعدادی از دارو ها باعث بروز عوارض جانبی میشود و بهتر است در این خصوص با پزشک خود مشورت نمایید .تداخلات دارویی ذیل بر حسب میزان اهمیتشان انتخاب شده اند و تمام موارد را شامل نمیشوند  
مصرف همزمان این دارو با موارد زیر  توصیه نمیشود و در صورت استفاده همزمان ,پزشکتان دوز یکی از انها و یا تناوب مصرفی  را تغییر میدهد  و یا دستوراتی در خصوص نحوه مصرف مواد غذایی،دخانیات و یا الکل میدهد
•    غذا
•    عصاره گریپ فروت

سایر مشکلات پزشکی
بروز بیماری های دیگر تاثیر این دارو را کاهش میدهد .در صورتی که به هر یک از این بیماری ها مبتلا میباشید ,حتما پیش از مصرف دارو به پزشک خود اطلاع دهید :
•    اسیت
•    اختلالات خونریزی
•    مشکل مغز استخوان و یا خون مانند کم خونی ؛نوتروپنی ،ترومبوسیتوپنی
•    حبس مایعات
•    مشکلات قلب و رگهای خونی مانند اختلالات احتقانی قلب ،حمله قلبی ،بیماری های قلبی ایسکمیک ،ریزش پریکاردیال،بیماری های انسدادی عروق محیطی ،ارامی ضربان قلب و یا سابقه ابتلا به ان
•    هایپرکلامی و یا وجود میزان بالایی پتاسیم در خون
•    هیپوکالسمی و یا سطح پایین کلسیم خون
•    هیپوناترمی و یا سطح پایین سدیم خون
•    هیپوفوسفاتمی و یا سطح پایین فسفات خون
•    بیماری های ششی مانند تورم ششی یا افیوژن پلورال هیپوکالمی و یا سطح پایین پتاسیم خون
•    بیماری های ریتم قلبی مانند سندروم کیو تی طولانی مدت
•    هیپوماگنزی و یا سطح پایین منیزیم خون –بیماران مبتلا به این بیماری نباید از نیلوتینیب استفاده کنند
•    عد م تحمل لاکتوز –این دارو حاوی لاکتوز میباشد و باید با احتیاط مصرف گردد
•    بیماری های کبدی-با احتیاط مصرف گردد –به دلیل دفع ارام دارو از بدن احتمال افزایش عوارض جانبی وجود دارد .
•    پانکراتیت یا تورم پانکراس و یا سابقه ابتلا به ان –میتواند این بیماری را بد تر کند
•    گاسترکتومی مطلق(جراجی که در طی ان کل معده برداشته میشود )تاثیرات نیلوتینیب در افرادی که این جراحی را انجام داده اند،بیشتر است .

نحوه مصرف

این دارو باید مطابق با تجویز پزشک مصرف گردد و دوز مصرفی و تناوب مصرفی ان را تغییر ندهید .مصرف زیاد این دارو میتواند باعث بروز عوارض جانبی شود به خصوص در سالمندان.
این قرص دارای یک راهنمای مصرفی است و حتما پیش از مصرف ان را بخوانید و در صورتی که مشکلی داشتید،به پزشکتان مراجعه نمایید.بهتر است این دارو را با شکم خالی مصرف کنید مثلا یک ساعت پیش از غذا و یا دو ساعت پس از غذا .کپسول را با اب به صورت کامل قورت دهید و اگر مشکلی در این زمنیه دارید،میتوانید کپسول را باز کرده و محتویات ان را در یک قاشق چای خوری کمپوت سیب بپاشید و از ترکیب این دارو با غذاهای دیگر خودداری نمایید .این ترکیب را درطی 15 دقیقه مصرف کنید و از نگه داری ان برای مدتی بعد بپرهیزید.
در صورتی که از دارو های معده مصرف میکنید،انها را دو ساعت پیش و یا پس از مصرف نیلوتینیب بخورید .در صورتی که از ضد اسید های حاوی الومینیوم ،منییزیوم یا سیمتیکون مصرف میکنید، انها را دو ساعت پیش و یا پس از مصرف نیلوتینیب بخورید
در هنگام مصرف این دارو از خوردن گریپ فروت و یا عصاره ان بپرهیزید زیرا مقدار داروی جذب شده در بدن شما را تغییر میدهند .
میزان مصرف
دوز مصرفی این دارو به نسبت افراد با هم متفاوت است و در این مورد به توصیه های پزشک خود و یا دستورات همراه دارو استفاده کنید .اطلاعات ذیل میزان متوسط مصرف دارو را نشان میدهند و در صورتی که دوز مصرفی شما متفاوت میباشد ان را تغییر ندهید مگر با مشورت با پزشکتان .
دوز مصرفی دارو به شدت تاثیر دارو بستگی دارد .همچنین تعداد دفعات مصرف دارو ,مدت زمان ان ,زمان بین مصرف و موارد مشابه به شدت بیماری شما وابسته است .
-برای نوع کپسول
به منظور درمانی Ph+CML-CP و  CML-APدر حالتی که سایر روش های درمانی مفید نبوده اند :
•    بزرگسالان :400 میلی گرم دو بار در روز با فاصله زمانی 12 ساعت .پزشکتان در صورت نیاز دوز مصرفی شما را تغییر میدهد .
•    کودکان :دوز مصرفی کودکان باید توسط پزشک تعیین گردد
 در صورت فراموش کردن یک وعده دارویی چه کنیم؟
در صورتی که مصرف دارو را فراموش کردید ,به محض انکه این موضوع را به یاد اوردید ,از دارو استفاده کنید ولی در صورتی که خیلی نزدیک به زمان مصرف بعدی هستید همان روال را ادامه دهید .
در صورت استفاده بیش از حد و موارد اورژانسی چه کنیم ؟
در صورتی که فرد میزان زیادی از دارو مصرف کرده باشد باید با مرکز عمومی کنترل سموم تماس بگیرید و اگر فرد نفس نمیکشد با اورژانس تماس بگیرید .

در هنگام استفاده از  دارو چه موارد تغذیه ای را باید در نظر گرفت؟
در هنگام مصرف این دارو از خوردن گریپ فروت و یا عصاره ان و یا قرص های حاوی این ماده بپرهیزید.
.
شیوه  نگهداری از دارو
دارو را در محلی سر پوشیده به دور از گرما و رطوبت و نور مستقیم قرار دهید .داروهایی که تاریخ مصرفشان گذشته است را دور بریزید .دارو را از دسترس کودکان دور نگاه دارید..

اقدامات احتیاطی

پزشکتان باید میزان پیشرفت شما و نحوه تاثیر دارو را به صورت منظم بررسی نماید تا امکان بروز عوارض  ناخواسته مشخص شود و ممکن است از ازمایش خون هم استفاده شود .مصرف این دارو برای جنین خطرناک است و در صورتی که باردار هستید و از این قرص استفاده میکنید،به پزشکتان اطلاع دهید و یا پیش از بارداری از دارو های ضدبارداری متناسب استفاده کنید تا به هنگام مصرف این دارو بار دار نشوید .
این دارو باعث بروز تغییرات در ریتم قلبی میشود مانند بیماری کیو تی طولانی مدت .این بیماری نوع ضربان قلب شما را تغییر میدهد و باعث غش و یا عوارض جانبی جدی در در تعدادی از بیماران میشود .در صورتی که علائمی همانند تپش قلب  و یا ضربان نامنظم قلب داشتید،به پزشکتان مراجعه کنید تا با استفاده از ازمون ای سی جی قبل مصرف نیلوتینیب و در طی و پس از 7 روز از مصرف این دارو ،ضربان قلب شما را چک کند .
این دارو میتواند باعث بروز بیماری های قلبی و یا رگهای خونی شود مانند کاهش جریان خون به پا و قلب و مغز شود .در صورت بروز علائمی همانند درد و ناراحتی قفسه سینه ،ضعف با بی حسی ،تغییر رنگ پا  یو یا درد پا و یا دشواری در ایستادن و گفتار شود .
این دارو میتواند به صورت موقت تعدادی گلبولهای سفید خون را کاهش دهد .همچنین تعداد پلاکت های خونی کاهش می یابد که برای انعقاد خون ضروری میباشند.در این صورت باید موارد احتیاطی ویژه ای را رعایت کنید  تا میزان ریسک عفونت و یا خونریزی را کاهش دهید ،به خصوص زمانی میزان سلولهای خونی شما کاهش یافته است :
•    در صورت امکان از افراد مبتلا به عفونت دوری کنید .در صورتی که فکر میکنید شما هم به عفونت مبتلا شده اید و یا علائمی همانند تب و لرز ،سرفه یا گرفتگی صدا ،درد پشت و پهلو و یا دشواری در دفع ادرار با درد دارید،به پزشکتان مراجعه نمایید
•    در صورتی که خونریزی شدید،کهیر ،تیرگی مدفوع،خون در ادرار یا مدفوع  ویا دانه های قرمز پوستی دارید،با پزشکتان مشورت نمایید .
•    در هنگام مصرف مسواک ،نخ دندان،خلال دندان مراقب باشید.پزشک و یا دندانپزشکتان میتواند وضعیت لثه و دندان های شما را بررسی نماید
•    پیش از شستن دستهایتان از فرو بردن انها در چشمان و یا بینی خود خودداری نمایید و مطمئن شوید که در این حین وسیله دیگری را لمس نکرده اید
•    در هنگام کار با وسایل برنده و تیز مانند تیغ و وسایل مشابه مراقب باشید .
•    از انجام ورزش های تماسی در صورت امکان بروز کبودی و یا اسیب دیدگی بپرهیزید .
در صورتی که علائمی همانند درد و ناراحتی بالای معده،روشنی ادرار ،کاهش اشتها،تهوع ؛خستگی شدید و یا زردی چشمان و پوست دارید با پزشکتان مشورت نمایید زیرا میتوانند علائم مشکلات کبدی جدی باشند.
این دارو در بروز سندروم لیز تومور هم موثر است و ممکن است پزشکتان به شما دارویی دهد تا از این حالت پیشگیری کند .در صورتی که میزان ادرار شما کاهش یافته و یا تغییر کرده است  و یا علائمی همانند گرفتگی گردن،تورم،درد معده و پشت و پهلو  و یا افزایش وزن سریع و یا تورم پا و دست و یا ضعف و خستگی شدید دارید،بلافاصله به پزشکتان مراجعه نمایید .این دارو میتواند باعث بروز تورم شود و در صورتی که تورم دست و پا و بازو و افزایش وزن سریع ویا اختلال در تنفس  و یا نفخ معده داشتید،به پزشکتان مراجعه نمایید .
از مصرف همزمان این دارو با دارو های تجویز شدنی و غیر تجویزی حتی مکمل ها و ویتامین ها و یا داروهای گیاهی (سنت جان وارت ) بپرهیزید مگر با مشورت با پزشکتان .

عوارض جانبی

هر دارویی علاوه بر تاثیرات مثبت ,ممکن است تعدادی عوارض هم بر جای گذارد  و در صورت بروز هر یک از علائم  زیر حتما به پزشک خود اطلاع دهید
موارد ناشناخته
•    درد معده و یا شکم
•    تیرگی مدفوع
•    خونیرزی لثه
•    خوت در ادرار و مدفوع
•    تاری دید
•    درد استخوان
•    تیرگی مدفوع
•    گیجی
•    تشنج
•    گرفتگی صدا و یا سرفه
•    تیرگی ادرار
•    کاهش اشتها
•    دشواری در تنفس
•    خشکی دهان
•    غش
•    تب و لرز
•    خشکی و قرمزی پوست
•    حس طعم میوه در دهان
•    سردرد
•    افزایش گرسنگی
•    افزایش تشنگی
•    افزایش میزان ادرار
•    ضربان قلب نامنظم
•    فقدان اشتها
•    درد پشت و پهلو
•    درد و کرمپ عضلانی
•    تهوع و استفراغ
•    عدم وجود فشار خون
•    عدم تنفس
•    عدم وجود ضربان
•    بی حسی و خارش و سوزش  و درد و ضعف دست و پا
•    بی رنگی ادرار
•    بروز دانه های قرمز پوستی
•    حمله
•    حساسیت پوستی و یا خارش
•    گلودرد
•    گرفتگی بینی و یا ابریزش بینی
•    تعریق
•    تورم دست و پا و زانو و پایین پا
•    تنگی قفسه سینه
•    لرز
•    مشکل در تنفس در هنگام تقلا و زور زدن
•    زخم و دانه های سفید رنگ در دهان
•    کاهش وزن سریع
•    خونریزی و کبودی غیر معمول
•    ضعف و سنگینی پاها
•    زردی چشمان و پوست
غیر معمول
•    کما
•    سرگیجه
•    افزایش ضربان قلب
•    کرمپ های عضلانی دست و پا و صورت
•    اضطراب
•    بی حسی و سوزش دور دهان،نوک انگشتان یا لب ها
•    افزایش وزن سریع
•    لرزش
موارد غیر معمول یا نادر
•    درد مثانه
•    ادرار خونی و یا تیره رنگ
•    درد بدن
•    یبوست
•    سرفه های خلط دار
•    افسردگی
•    ادرار های دردناک و سخت  با سوزش
•    خشکی پوست و مو
•    گرفتگی گوش
•    حس سرما
•    افزایش تعداد دفعات ادرار
•    ریزش مو
•    گرفتگی صدا
•    گرفتگی عضلانی
•    درد و ناراحتی دور چشم و گونه
•    کاهش میزان ضربان قلب
•    عطسه
•    تورم صورت
•    حساسیت به گرما
•    تورم غدد لنفاوی در گردن
•    اختلالات خواب
•    اختلالات بلع
•    تغییرات وزنی
•    بروز تکه های سفید پوستی در گلو و یا زبان
•    تکه های سفید پوستی به همراه حساسیت ناشی از پوشک
موارد ناشناخته
•    درد و تورم ناحیه درمان شده پوست
•    تنفس سریع و کم عمق  
تعدادی از علائم به مرور زمان و یا تطبیق بدن با انها از بین میروند و حتی میتوانید با پزشک خود در خصوص نحوه کاهش این عوارض مشورت نمایید .در صورتی که هر یک از علائم یاد شده  از بین نرفتند و پایدار بودند حتما به پزشک خود مراجعه نمایید.میتوانید با پزشکتان در خصوص راههای پیشگیری از بروز عوارض جانبی و یا کاهش انها مشورت نمایید
موارد معمول
•    درد پشت
•    سوزش و خارش و درد مناطق مودار
•    اسهال
•    مشکل در حرکت
•    کاهش توان بدنی
•    اسپاسم عضلانی
•    درد بازو و پا
•    درد مفاصل
•    تورم مفاصل
•    چرک کردن ریشه مو
ممکن است تعدادی از بیماران علائم دیگر داشته باشند که در این صورت حتما باید به پزشک مراجعه نمایند .
 

درمان بی خوابی بدون دارو
روی عکس زیر کلیک کنید:

نیلوتینیبتاسیگاسرطان خوندرمان سرطان خونکاهش گلبولهای سفید
مقالات مرتبط
درمان بی خوابی بدون دارو (کلیک کنید)
اینجا باهوش تر میشوید!
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه