منوی اصلی
بهترین متخصصین و مراکز مغزواعصاب و روان در تهران

دزیپرامین

Norpramin

دارو شناسی


 این دارو یک داروی ضد افسردگی سه حلقه ای است. این دارو با افزایش فعالیت یک ماده شیمیایی به نام نوراپینفرین در مغز اثرمی گذارد. این داروباید تحت نظرپزشک تجویزشود، و به شکل های زیر در بازار موجود است:
قرص

پیش از مصرف

در تصمیم گیری برای استفاده، بهتر است خطرات مربوط به این داروی مورد نظر گرفته شوند و در مقابل مزیت های آن قرار گیرند. این تصمیم توسط پزشک و شما گرفته می شود. برای این دارو، نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرند: 
آلرژی وحساسیت
اگر تاکنون واکنش غیرعادی و آلرژیک به این دارو یا هر داروی دیگری داشته اید، با پزشک خود در میان بگذارید.  به علاوه هرگونه حساسیت دیگر، مانند حساسیت غذایی، حساسیت به مواد نگهدارنده و حساسیت به حیوانات، را به پزشک خود اطلاع دهید. برای محصولات غیر تزریقی، دستورالعمل روی بسته بندی و ترکیبات دارو را با دقت مطالعه کنید..
اطفال
مطالعات مناسب در مورد ارتباط سن با اثرات دزیپرامین در کودکان انجام نشده است. ایمنی و اثر بخشی ثابت نشده است.
سالمندان
اگر چه مطالعات مناسب در رابطه سن با اثرات دزیپرامین درسالمندان انجام نشده است، هیچ مشکل و محدودیتی در رابطه بااستفاده این دارو در سالمندان انتظار نمی رود. با این حال، ممکن است افراد سالمند دچار سردرگمی و یا اضطراب، به هنگام مصرف دزیپرامین شوند. در بیماران کلیوی ،کبدی با احتیاط و حداقل میزان ممکن بکار رود.
دوران شیردهی و مادران شیرده
بررسی های کافی در مورد زنان برای تعیین خطر برای نوزادان با مصرف این دارو به هنگام شیردهی وجود ندارد. برای استفاده، بهتر است خطرات مربوط به این داروی مورد نظر گرفته شوند و در مقابل مزیت های آن قرار گیرند. این تصمیم توسط پزشک و شما گرفته می شود. 
تداخلات دارویی
 گرچه برخی داروها نباید همزمان با یکدیگر مصرف شوند، اما برخی موارد وجود دارند که با وجود تداخلات دارویی، بهتر است که به طور همزمان استفاده شوند. در اینگونه موارد پزشک به بیمار توصیه می کند که میزان مصرف داروها را تغییر دهد یا اقدامات احتیاطی دیگری را به وی گوش زد می کند. به هرحال هر داروی دیگری که مصرف می کنید (تجویز شده توسط پزشک یا داروهای موجود در بازار) را به پزشک خود اطلاع دهید.
 Amifampridine
Bepridil
Cisapride
Dronedarone
Furazolidone
Grepafloxacin
Iproniazid
Isocarboxazid
Levomethadyl
Linezolid
Mesoridazine
Methylene Blue
Metoclopramide
Moclobemide
Pargyline
Phenelzine
Pimozide
Piperaquine
Procarbazine
Ranolazine
Rasagiline
Safinamide
Selegiline
Sparfloxacin
Terfenadine
Thioridazine
Tranylcypromine
Ziprasidone
Acecainide
Aceclofenac
Acemetacin
Albuterol
Alfuzosin
Almotriptan
Amiodarone
Amisulpride
Amitriptyline
Amoxapine
Amtolmetin Guacil
Anagrelide
Apomorphine
Aprindine
Aripiprazole
Arsenic Trioxide
Asenapine
Aspirin
Astemizole
Azimilide
Azithromycin
Bretylium
Bromfenac
Bufexamac
Bupropion
Buserelin
Celecoxib
Chloral Hydrate
Chloroquine
Chlorpromazine
Choline Salicylate
Ciprofloxacin
Clarithromycin
Clomipramine
Clonidine
Clonixin
Crizotinib
Cyclobenzaprine
Dabrafenib
Darifenacin
Darunavir
Dasatinib
Degarelix
Delamanid
Deslorelin
Desvenlafaxine
Dexibuprofen
Dexketoprofen
Dextromethorphan
Diclofenac
Diflunisal
Dipyrone
Disopyramide
Dofetilide
Dolasetron
Domperidone
Donepezil
Doxorubicin
Doxorubicin Hydrochloride Liposome
Droperidol
Droxicam
Eliglustat
Enflurane
Entacapone
Epinephrine
Erythromycin
Escitalopram
Etilefrine
Etodolac
Etofenamate
Etoricoxib
Felbinac
Fenoprofen
Fentanyl
Fepradinol
Feprazone
Fingolimod
Flecainide
Floctafenine
Fluconazole
Flufenamic Acid
Fluoxetine
Flurbiprofen
Foscarnet
Frovatriptan
Gatifloxacin
Gemifloxacin
Gonadorelin
Goserelin
Granisetron
Halofantrine
Haloperidol
Halothane
Histrelin
Hydroxychloroquine
Hydroxytryptophan
Ibuprofen
Ibutilide
Iloperidone
Imipramine
Indomethacin
Iobenguane I 123
Isoflurane
Isradipine
Ivabradine
Ketoconazole
Ketoprofen
Ketorolac
Lapatinib
Leuprolide
Levalbuterol
Levofloxacin
Levomilnacipran
Levothyroxine
Lidoflazine
Lopinavir
Lorcainide
Lorcaserin
Lornoxicam
Loxoprofen
Lumefantrine
Lumiracoxib
Meclofenamate
Mefenamic Acid
Mefloquine
Meloxicam
Meperidine
Methoxamine
Metronidazole
Midodrine
Mifepristone
Mirtazapine
Moricizine
Morniflumate
Moxifloxacin
Nabumetone
Nafarelin
Naproxen
Naratriptan
Nefopam
Nepafenac
Niflumic Acid
Nilotinib
Nimesulide
Norepinephrine
Norfloxacin
Nortriptyline
Octreotide
Ofloxacin
Ondansetron
Oxaprozin
Oxilofrine
Oxymorphone
Oxyphenbutazone
Paliperidone
Palonosetron
Panobinostat
Parecoxib
Paroxetine
Pasireotide
Pazopanib
Peginterferon Alfa-2b
Pentamidine
Perflutren Lipid Microsphere
Phenylbutazone
Phenylephrine
Piketoprofen
Piroxicam
Posaconazole
Pranoprofen
Procainamide
Prochlorperazine
Proglumetacin
Promethazine
Propafenone
Propyphenazone
Proquazone
Protriptyline
Quetiapine
Quinidine
Quinine
Risperidone
Rofecoxib
Salicylic Acid
Salsalate
Sematilide
Sertindole
Sertraline
Sevoflurane
Sodium Phosphate
Sodium Phosphate, Dibasic
Sodium Phosphate, Monobasic
Sodium Salicylate
Solifenacin
Sorafenib
Sotalol
Spiramycin
Sulfamethoxazole
Sulindac
Sultopride
Sumatriptan
Sunitinib
Tacrolimus
Tamoxifen
Tapentadol
Tedisamil
Tegafur
Telavancin
Telithromycin
Tenoxicam
Tetrabenazine
Tiaprofenic Acid
Tolfenamic Acid
Tolmetin
Toremifene
Tramadol
Trazodone
Trifluoperazine
Trimethoprim
Trimipramine
Triptorelin
Valdecoxib
Vandetanib
Vardenafil
Vasopressin
Vemurafenib
Venlafaxine
Vilanterol
Vilazodone
Vinflunine
Voriconazole
Vortioxetine
Zolmitriptan
Zotepine
استفاده این دارومعمولا با داروهای زیر توصیه نمیشود ، اما در شرایطی استعمال همزمان داروها ممکن است بهترین گزینه درمانی برای بیمار به شمار آید. در صورت استعمال هر داروی مشخص، پزشک ممکن است میزان یکی از داروهای تجویز شده را تغییر دهد. 
Acenocoumarol
Alprazolam
Arbutamine
Atomoxetine
Bethanidine
Cannabis
Carbamazepine
Cimetidine
Cinacalcet
Citalopram
Clonazepam
Dicumarol
Methadone
Mibefradil
Mirabegron
Phenprocoumon
Ritonavir
S-Adenosylmethionine
Zolpidem
تداخلات دارویی دیگر
برخی داروها نباید موقع صرف غذا یا  نزدیک به این زمان مصرف شوند. به علاوه ممکن است خوردن برخی غذاها و مصرف تنباکو و الکل در زمان تجویز این داروممنوع میباشد. در رابطه با تمام این محدودیت های دارویی و غذایی با پزشک متخصص خود مشورت کنید. استعمال همزمان داروها ممکن است بهترین گزینه درمانی برای بیمار به شمار آید. در صورت استعمال هر داروی مشخص، پزشک ممکن است میزان یکی از داروهای تجویز شده را تغییر دهد.   
سایر مشکلات پزشکی
وجود مشکلات دارویی دیگر نیز بر روی اثربخشی این دارو تاثیر خواهد داشت. هرگونه مشکل پزشکی را با دکتر خود در میان بگذارید، به ویژه وجود موارد زیر:
تغییرات رفتار و خلق و خوی 
دیابت 
آب سیاه
مشکلات ریتم قلب (به عنوان مثال، آریتمی) 
اسکیزوفرنی (بیماری های روانی) 
سابقه تشنج
احتباس ادراری (اشکال در ادرار کردن) با احتیاط مصرف شود زیرا ممکن است این  دارو شرایط را بدتر کند.
اختلال دو قطبی (اختلال خلقی با شیدایی و افسردگی)
حمله قلبی اخیر،در بیماران با این شرایط  نباید استفاده شود.
بیماری قلبی یا رگ های خونی
بیماری تیروئید (با احتیاط استفاده کنید زیرا ممکن است عوارض جانبی بدتر شود.)
بیماری کلیه(با احتیاط استفاده کنید. اثرات ممکن است به دلیل دفع کند دارو از بدن افزایش یابد.)
 

نحوه مصرف

این دارو توسط پزشک برای بهبود وضعیت فعلی شما تجویزشده است. بیش از حد وبیش از زمانی که  این دارو تجویز شده است،استفاده ننمایید.  این دارو با یک بروشرور راهنمای مصرف دارو همراه می باشد. اطلاعات دارو را با دقت مطالعه نموده و طبق دستورالعمل دارو پیروی نمایید . اگر در مورد هر چیز مبهمی سوالی داشتید از دکتر خود بپرسید.
اگراز داروی دیگر برای درمان افسردگی، مانند آمی تریپتیلین، سیتالوپرام، فلوکستین، نورتریپتیلین، پاروکستین، یا سرترالین استفاده میکنید این موضوع را با پزشک خود درمیان بگذارید.حداقل 5 هفته پس از توقف استفاده از فلوکستین می توانید مصرف دزیپرامین را شروع نمایید .
میزان مصرف
 بیمار می بایست طبق دستور العمل پزشک یا راهنمایی های موجود بر روی برچسب دارو اقدام به استفاده و مصرف دارو کند. مقدار داروی مصرفی به شدت بیماری و قدرت اثربخشی دارو بستگی دارد. تعداد دفعاتی که دارو در طی روز دریافت می شود، فاصله زمانی میان هر بار مصرف کپسول و دوره زمانی تعیین شده و مجاز برای استفاده از دارو به شدت بیماری و نوع دارو بستگی بسیار دارد.
برای مصرف خوراکی (قرص):
برای افسردگی:
بزرگسالان: 100 تا 200 میلی گرم یک بار در روز و یا در دوزهای تقسیم شده در طول روز. درصورت نیاز ممکن است پزشک میزان دارو را تنظیم نماید. گرچه معمولا میزان مصرف  بیش از 300 میلی گرم در روز نیست.
سالمندان و نوجوانان: 25 تا 100 میلی گرم یک بار در روز و یا در دوزهای تقسیم شده در طول روز. درصورت نیاز ممکن است پزشک میزان دارو را تنظیم نماید. گرچه معمولا میزان مصرف  بیش از 150 میلی گرم در روز نیست.
کودکان: استفاده و میزان مصرف دارو باید توسط دکتر تعیین شود.
در صورت فراموش کردن یک وعده ی دارویی چه کنیم؟
اگر بیمار، یک نوبت دارو را فراموش کند، به‌محض یادآوری، باید آن را مصرف کند. اگر نزدیک نوبت بعدی باشد، باید نوبت بعدی را حذف کند و سپس به برنامۀ داروییِ منظم‌ خود بازگردد. مقدار دارو را نباید دوبرابر کرد.
در هنگام استفاده ی بیش از حد و موارد اورژانسی چه کنیم؟
در این شرایط به نزدیکترین مرکز درمانی مراجعه نموده و چنانچه وضعیت بیمار بحرانی گشته و قادر به تنفس نمیباشد با مرکز فورییت های پزشکی تماس بگیرید.
در هنگام استفاده از دارو چه موارد تغذیه ای را باید در نظر گرفت؟
تا زمانیکه کتر معالجتان به شما رژیم غذایی خاصی را توصیه نکرده است رژیم معمولی و نرمال روزانه خود را ادامه دهید.
شیوه ی نگهداری از دارو
از قرار دادن دارو در معرض نور مستقیم خورشید، رطوبت و آتش خودداری کنید. 
دارو را از دسترس کودکان دور نگاه دارید. 
از مصرف داروهای تاریخ گذشته و قدیمی پرهیز کنید.
 و دارو در یخچال نگهداری شود.
از پزشک معالج خود سئوالاتی راجع به نحوه ی دور ریزی داروهای بی مصرف مطرح کنیم. 
 

اقدامات احتیاطی

مصرف‌کنندۀ دارو باید به‌طور منظم به پزشک خود مراجعه کند تا بهبود او را زیر نظر داشته‌باشد.
این دارو نیز به تاثیرات استفاده از الکل و دیگر کاهش دهنده های مراکز سیستم عصبی CNS) )می افزاید.کاهش دهنده های سیستم عصبی داروهایی هستند که حرکات سیستم عصبی را کاهش می دهند که باعث خواب آلودگی یا نیمه هشیاری میشوند. . داروهای کاهش دهنده های سیستم عصبی شامل:آنتی هیستامین ، تب ،حساسیت ها یا سرماخوردگی ،ترن کیولایز ،داروهای خواب آور ،شل کننده های عضلات ،بی حس کننده های دندان می باشند.پس از اتمام این دارو ها ، تاثیرات آنها پس از گذشت چندین روز پایان می یابد. به هنگام مراجعه به دندان پزشک استفاده از این دارو را گزارش دهید.
مصرف این ذارو در برخی از نوجوانان وجوانان،می تواند افکار خودکشی را افزایش دهد. اگر احساس افسردگی و افکار در مورد صدمه زدن به خودتان به سراغتان آمد سریعا این موضوع را به پزشک اطلاع دهید.هر گونه افکار یا رفتار غیر معمول که موجب مشکل شد، به خصوص اگر  جدید هستند و یا  سریعا بدتر شد یه دکتر گزارش دهید . اگر مشکل خواب ، افزایش انرژی، احساس عصبی، عصبانیت، بیقراری و یا ترس دارید این مشکلات را به پزشکتان اطلاع دهید .  اگر شما یا هر کسی در خانواده تان دچار اختلال دو قطبی (جنون ادواری) و یا تلاش برای خودکشی کرد به دکتر خود اطلاع دهید.
دزیپرامین را با مهارکننده های مونوآمین اکسیداز (MAO) را (به عنوان مثال، ایزوکاربوکسازید [Marplan®]، فنلزین [Nardil®]، سلجیلین [Eldepryl®]، ترانیل سیپرومین [Parnate®]) مصرف ننمایید.دزیپرامین را در طول 2 هفته پس ازتوقف مهار کننده MAO  و 2 هفته پس از قطع دزیپرامین قبل از شروع مصرف مهار کننده MAO  مصرف نکنید. اگراین دو دارو را با هم و یا اگر 2 هفته صبر نکنید، ممکن است باعث گیجی، بی قراری،درد معده یا روده ، درجه حرارت بدن بالا، فشار خون بسیار بالا، و یا تشنج شدید شود. 
اگر همراه با برخی از داروها دزیپرامین مصرف کنید ممکن است باعث بیماری جدی به نام سندرم سروتونین شود.دزیپرامین را با بوسپیرون (Buspar®)، فنتانیل (Abstral®، Duragesic®)، لینزولید (Zyvox®)، لیتیوم (Eskalith®، Lithobid®)، متیلن بلو، تریپتوفان، مخمر سنت جان، و یا برخی از داروهای درد یا میگرن (به عنوان مثال، سوماتریپتان، ترامادول، Frova®، Maxalt®، Relpax®، Zomig®) استفاده نکنید.
قبل از توقف  دارو با پزشک خود مشورت نمایید.ممکن است پزشکتان بخواهد قبل از توقف کامل به تدریج مقداردارو را کاهش دهد. این امر ممکن است از بدتر شدن وضعیتتان جلوگیری نموده و  احتمال علائم سردرد، تهوع را کاهش دهد.
این دارو ممکن است قند خون را کاهش یا افزایش دهد. اگرمبتلا به دیابت هستید و متوجه تغییر در نتایج آزمایش خون یا ادرار خود شدید این موضوع را با دکتر خود بررسی کنید.

قبل ازانجام هر نوع  عمل جراحی، استفاده از این دارو را به پزشک خود اطلاع دهید. مصرف دزیپرامین همراه با داروهای مورد استفاده در حین عمل جراحی ممکن است خطر عوارض جانبی را افزایش دهد.
اگرمتوجه تغییرات بینایی، مانند تاری دید، دشواری به هنگام خواندن و یا درد چشم، در طی و یا بعد از درمان  با این دارو این موضوع را با دکتر خود در میان بگذارید. این ها می تواند نشانه ای از یک مشکل جدی چشم باشد.
در مدت درمان با این دارو ممکن است با واکنش های جدی روبرو شوید . بلافاصله بعد از مشاهده علائم، خواب آلود گی ،گیجی ، نیمه هشیاری به دکتر مراجعه نمایید. باید در رانندگی و کار با وسایل خطرناک و وسایلی که به دقت نیاز دارند، احتیاط کرد. برخی افراد در طی مصرف این دارو دچار خواب‌آلودگی و کاهش سطح هشیاری می‌شوند.
بدون مشورت با پزشک همزمان با مصرف  دزیپرامین از داروهای دیگر استفاده ننمایید که این شامل داروهایی با نسخه یا بدون نسخه پزشک،ویتامین ها و مکمل های گیاهی میباشد.
 

عوارض جانبی

به همراه تاثیرات مفید، هر دارو دارای اثرات ناخواسته ای نیز می باشد. گرچه تمام این عوارض جانبی اتفاق نمی افتند، اما در صورت مشاهده ی هرکدام از آنها درمان های فوری نیاز خواهد بود. در صورتی که هر یک از عوارض زیر را مشاهده کردید، فورا به پزشک مراجعه کنید: 
عوارض ناشناخته
درد شکم و معده
اضطراب
مدفوع قیری ، سیاه و سفید
تاری دید 
سوزش، خارش، بی حسی، سوزن سوزن شدن
احساس ناراحتی یا درد در قفسه سینه 
سردرگمی در مورد هویت، مکان و زمان
تشنج
سرفه یا گرفتگی صدا
ادرار تیره
سرگیجه، غش، و سبکی سر هنگام بلند شدن یا نشستن
دهان خشک
غش
ضربان قلب سریع، نامنظم
ناتوانی در حرکت دادن بازوها، پاها، و یا عضلات صورت
عدم توانایی در صحبت
کج خلقی
مدفوع رنگ روشن
سبکی سر
از دست دادن اشتها
دست دادن کنترل مثانه
اسپاسم های عضلانی 
تهوع
کابوس
درد یا ناراحتی در بازوها، فک،کمر، یا گردن
ادرار کردن دردناک 
 لکه های قرمز یا بنفش بر روی پوست
تپش در گوش
راش
بی قراری
دیدن، شنیدن، و یا احساس چیزهایی که وجود ندارد،
لرزش 
گلودرد و تب
زخم و یا لکه های سفید بر روی لب ها و یا در دهان
سفتی اندام
از دست دادن ناگهانی هوشیاری
تعریق
ورم
تورم غدد
مشکل خواب
چرخاندن حرکات بدن
عدم تعادل، لرزش، و یا مشکلات با کنترل عضلات و یا هماهنگی
خونریزی یا کبودی غیر معمول 
خستگی و ضعف غیر معمول
استفراغ
چشمان و پوست زرد 
برخی عوارض جانبی نیازی به درمان ندارند و پس از مطابقت بدن با دارو، به خودی خود برطرف می شوند. به علاوه پزشک می تواند روش هایی برای مقابله و پیشگیری از بروز این عوارض ارائه دهد. در صورتی که هر یک از عوارض زیر برای شما ایجاد مشکل کرده و یا پس از گذشت زمان برطرف نشدند، به پزشک خود مراجعه کنید.
عوارض ناشناخته
شکم یا معده درد
مردمک  بزرگ، متسع شده،  (قسمت سیاه و سفید چشم)
نفخ
یبوست
کاهش در فرکانس ادرار کردن
کاهش حجم ادرار
کاهش علاقه در مقاربت جنسی
اسهال
مشکل در دفع ادرار 
ریزش مو و یا نازک شدن مو
ناتوانی در داشتن و یا نگه داشتن نعوظ
افزایش علاقه در مقاربت جنسی
افزایش حساسیت به نور چشم
از دست دادن در توانایی جنسی، میل و یا عملکرد
تورم یا درد سینه در هر دو گروه زنان و مردان
تورم یا التهاب دهان
جریان شیر غیر منتظره و یا بیش از حد در سینه در زنان
پس از استفاده این دارو عوارض دیگری هم ممکن است مشاهده شود که در اینجا ذکر نشده است در صورت مشاهده ی هرگونه علائم خطرناک به پزشک مراجعه کنید.


 

درمان بی خوابی بدون دارو
روی عکس زیر کلیک کنید:

درمان افسردگیافسردگی سه حلقه ای
مقالات مرتبط
درمان بی خوابی بدون دارو (کلیک کنید)
اینجا باهوش تر میشوید!
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه