منوی اصلی
بهترین متخصصین و مراکز مغزواعصاب و روان در تهران

المزارتان

Olmesartan

دارو شناسی

ازداروی المزارتان به تنهایی یا همراه با داروهای دیگر برای درمان فشار خون بالا استفاده می شود.  بالا بودن فشار خون حجم کارقلب و روق را افزایش می دهد.  

اگرمصرف این دارو برای مدت طولانی ادامه پیدا کند،  عملکرد  قلب و عروق ممکن است کاهش یابد و به رگهای خونی مغز، قلب و کلیه ها آسیب برسد. درنتیجه باعث سکته مغزی، نارسایی قلبی و یا نارسایی کلیه می شود.    

کاهش فشار خون می تواند خطر سکته مغزی و حملات قلبی را کاهش دهد.
 

المزارتان مسدود کننده های گیرنده آنژیوتانسین II است.  این دارو با مسدود کردن  ماده ای دربدن که باعث تنگ شدن رگ های خونی است کار می کند و درنتیجه موجب شل شدن رگ های خونی می شود.  
المزارتان با شل کردن رگ های خونی موجب کاهش فشارخون و افزایش خونرسانی و اکسیژن رسانی به قلب  می شود.

 

این دارو را فقط با نسخه پزشک می توانید تهیه کنید.
این دارو به صورت های زیر موجود است: 
•    قرص

اسامی تجاری
1.    Azulfidine
2.    Azulfidine Entabs
3.    Sulfazine
4.    Sulfazine EC
1.    alti-sulfaSALAzine
5.    Salazopyrin

 

پیش از مصرف

درتصمیم گیری برای استفاده از یک دارو، خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد. درانتخاب این دارو دقت کنید. حتما با نظر پزشک ازاین دارو استفاده کنید. 

آلرژی و حساسیت
وجود هرگونه حساسیت به این دارو یا داروهای دیگررا به اطلاع پزشکتان برسانید.  همچنین وجود هرگونه حساسیت به غذا، رنگ، مواد نگهدارنده و یا حیوانات را به پزشکتان اطلاع دهید.  برای استفاده ازداروهای بدون نسخه حتما بروشورآنها را به دقت مطالعه کنید.

اطفال
مطالعات مناسب درمورد ارتباط سن نسبت به اثرات قرص  المسارتان انجام نشده است. ایمنی و اثربخشی این دارودرکودکان زیر 6 سال ثابت نشده است.  مصرف این دارو درکودکان زیر1سال توصیه نمی شود.
 
سالمندان
مطالعات انجام شده مشکلات خاصی در رابطه استفاده از این دارو و اثرات آن دربزرگسالان را نشان نداده است. 

دوران بارداری
هرچند مطالعات انجام شده برروی حیوانات اثرات سوء نشان داده اند اما هیچ تحقیقی برروی زنان  بارداردراین زمینه انجام نشده است.

دوران شیردهی و مادران شیرده
هیچ تحقیقی برروی زنان  شیرده انجام نشده که نشان دهنده میزان خطر برای نوزاد دردوران شیردهی باشد.  دردوران شیردهی برای استفاده از یک دارو،  خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.

تداخلات دارویی
اگرچه بعضی ازداروها نباید با یکدیگرمصرف بشوند، اما گاهی اوقات لازم است دو دارو همزمان استفاده شوند حتی اگرتداخل دارویی داشته باشند. درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد.

درصورتی که هرنوع داروی دیگری چه با نسخه پزشک و چه بدون نسخه پزشک مصرف می کنید حتما به پزشک خود اطلاع دهید. 
 

استفاده ازاین دارو با داروهای زیرتوصیه نمی شود. درچنین مواردی ممکن است پزشک ممکن است تصمیم بگیرد که داروی دیگری را برای درمان شما تجویزکند و یا داروهای دیگرشما را تغییردهد.
•     Aliskiren

 

استفاده ازاین دارو با داروهای زیرتوصیه نمی شود. اما گاهی اوقات لازم است دو دارو همزمان استفاده شوند حتی اگرتداخل دارویی داشته باشند. درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد:
 

•    Benazepril
•    Captopril
•    Enalapril
•    Enalaprilat
•    Fosinopril
•    Lisinopril
•    Lithium
•    Moexipril
•    Perindopril
•    Quinapril
•    Ramipril
•    Trandolapril
•    Trimethoprim

استفاده ازاین دارو با هریک ازداروهای زیرممکن است خطربعضی ازعوارض جانبی را افزایش دهد اما استفاده ازدو دارو بطورهمزمان ممکن است بهترین درمان برای شما باشد درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزیک دارویا هردو دارو را عوض کند:
•    Colesevelam

تداخلات دارویی دیگر
بعضی ازداروها را نباید باغذا و یا درنزدیکی وقت غذا و یا با غذاهای خاصی مصرف کرد چون ممکن است تداخل داروی پیش بیاید. استفاده ازالکل یا سیگاردرهنگام مصرف بعضی ازداروها هم ممکن است موجب تداخل دارویی بشود. 

سایرمشکلات پزشکی
وجود مشکلات پزشکی دیگری ممکن است برروی استفاده ازاین دارو اثرگذارباشد.  وجود هرگونه مشکل پزشکی دیگری از قبیل موارد زیررا به اطلاع پزشک خود برسانید:
•    نارسایی احتقانی شدید قلب،  استفاده ازاین دارودرافراد مبتلا به نارسایی احتقانی شدید قلب ممکن است به مشکلات کلیوی منجر شود.
•    کم شدن آب بدن  
•    هیپوناترمی (کم سدیم در خون)  با احتیاط مصرف شود.  ممکن است به تشدید عوارض جانبی منجرشود
•    بیماران مبتلا به دیابت که ازآلیسکیرن   (Tekturna®)استفاده می کنند. 
•    بیماران مبتلا به مشکلات کلیوی که درحال مصرف آلیسکیرن (Tekturna®)  هستند.  دربیماران مبتلا به این بیماری استفاده نمی شود.
•    بیماری های کلیوی  
•    بیماری کبدی   با احتیاط مصرف شود.  اثرات دارو ممکن است به دلیل خروج کند دارو از بدن افزایش پیدا کند.

 

نحوه مصرف

این دارو فقط باید توسط پزشک برای شما تجویزشود تا شرایط شما را بهبود بخشد.  دارو را بصورت ناگهانی قطع نکنید.  دارو را بیش از میزان تجویزشده مصرف نکنید زیرا دراین صورت احتمال افزایش عوارض جانبی وجود دارد.
 

قبل ازاستفاده از این دارو مطمئن شوید که از تمامی مزایا و خطرات دارو مطلع هستید.  بروشورآن را مطالعه کنید تا اطلاعات لازم را درمورد دارو کسب کنید.  اگر ابهامی وجود داشت با پزشک معالج خود درمیان بگذارید.
 

درمان فشار خون بالا علاوه برمصرف داروی المزارتان شامل کنترل وزن و تغییر رژیم غذایی به ویژه غذاهای پرنمک می باشد.  قبل از تغییر رژیم غذایی با پزشک معالج خود مشورت کنید.
 

بسیاری از بیماران مبتلا به فشار خون بالا هیچ علامت مشخصی ندارند.  بسیارمهم است که  داروها را دقیقاً طبق دستورپزشک مصرف کنید و حتی درصورت احساس سلامتی به ملاقات با پزشک ادامه بدهید.   
به یاد داشته باشید که این دارو فشار خون بالا را درمان نمی کند اما به کنترل آن کمک می کند.  شما باید برای کاهش فشار خون  و ثابت نگه داشتن  آن مصرف دارو را ادامه بدهید.  ممکن است لازم باشد برای بقیه عمر به مصرف داروی فشار خون ادامه دهید.  

 

اگرفشار خون بالا درمان نشود، می تواند موجب مشکلات جدی مانند نارسایی قلبی، بیماری عروق خونی، سکته مغزی، یا بیماری کلیه  بشود.
 

این دارو را می توانید با یا بدون غذا مصرف کنید.
 

اگر فرزند شما نمی تواند قرص را قورت دهد،  ممکن است پزشک برای او سوسپانسیون خوراکی  که باید توسط  داروساز آماده شود، تجویزکند.
 

برای استفاده از سوسپانسیون:
•     قبل ازهراستفاده مایع را بخوبی تکان دهید.
•    دارو را با قاشق مخصوص به دقت اندازه گیری کنید.
•    مایع را دربه مدت 4 هفته می توانید دریخچال و فریزر نگهداری کرده و پس ازاین مدت دوربریزید. 
•    اگر ازداروی colesevelam (Welchol®)   استفاده می کنید آن را حداقل 4 ساعت پس از Benicar  مصرف کنید.

دوزدارو
میزان مصرف این دارو در بیماران مختلف متفاوت می باشد.  ازاین دارو طبق دستورپزشک و یا دستورات روی جعبه استفاده کنید.  اطلاعات داده شده مقدارمتوسط مصرف این دارو را نشان می دهد.  اگرمیزان مصرف شما با آنچه روی برچسب جعبه نوشته شده متفاوت است آن را طبق دستورپزشک تغییردهید.
مقدارمصرف شما بستگی به میزان دوزدارو دارد. همچنین تعداد دفعاتی که درطول روز دارو مصرف می کنید و فاصله بین دوزهای دارویی و همچنین مدت زمان مصرف داروبستگی به بیماری شما دارد.

برای اشکال خوراکی دارو قرص برای درمان فشارخون بالا:  
•    بزرگسالان درابتدا 20 میلی گرم  یکباردر روز.  ممکن است پزشک میزان مصرف دارو را با توجه به نیازبیمارتغییردهد.  معمولاً دوزدارو بیش از40 میلی گرم درروز نیست. 
•    کودکان 6 تا 16 سال با وزن 35 کیلوگرم یا بیشتر دوز توسط پزشک تنظیم می شود.  معمولاً دوزدارو20 تا 40 میلی گرم یکباردرروز است. 
•    کودکان 6 تا 16 سال با وزن حداقل 20  کیلوگرم  دوز توسط پزشک تنظیم می شود.  معمولاً دوزدارو10 تا 20 میلی گرم یکباردرروز است.  اگر فرزند شما نمی تواند قرص را قورت دهد،  ممکن است پزشک برای او سوسپانسیون خوراکی تجویزکند.
•     کودکان 1 تا 5 سال استفاده و دوز توسط پزشک تنظیم می شود.  
•     کودکان زیریکسال مصرف دارو توصیه نمی شود.  

درصورت فراموش کردن یک وعده دارویی چه کنیم؟
اگریکبارمصرف دارو را فراموش کردید آن را دراولین فرصت مصرف کنید ام اگربه زمان مصرف دوزبعدی نزدیک هستید تا آن زمان صبرکنید.  دوزبعدی را طبق معمول مصرف کنید. مصرف دارو را دو برابرنکنید. 

درهنگام استفاده بیش ازحد و موارد اورژانسی چه کنیم؟
در این صورت با پزشک معالج خود تماس بگیرید.

درهنگام مصرف دارو چه موارد تغذیه ای را باید درنظرگرفت؟
اگرپزشک معالج رژیم غذایی خاصی را توصیه نکرده است رژیم معمولی و نرمال روزانه خود را ادامه دهید.

شیوه نگهداری ازدارو
دارو را دردمای معمولی اتاق نگهداری کنید و ازگرما، رطوبت، نورمستقیم و یخ زدگی محافظت کنید.  دردارو را محکم ببندید.  دورازدسترس اطفال نگهداری کنید.  دارورا بیش از حد نیاز خود تهیه نکنید.  ازپزشک خود بپرسید با داروهای اضافه چه باید کرد.

 

اقدامات احتیاطی

کنترل و معاینه مرتب بیماردرطول درمان و استفاده ازاین دارو برای اطمینان ازعملکرد آن حائز اهمیت است. با انجام این کارپزشک ازعملکرد دارو اطمینان حاصل می کند و اگرلازم باشد دارو را ادامه می دهد و یا قطع می کند.  انجام آزمایش خون  برای بررسی عوارض جانبی ناخواسته دارو لازم می باشد.
 

استفاده از این دارو درهنگام بارداری می تواند به جنین آسیب برساند.  درهنگام مصرف این داروازروش های مؤثرکنترل بارداری استفاده کنید.  اگردرحال استفاده از این دارو باردارشدید به پزشک معالج خود اطلاع دهید.
 

این دارو بخصوص اگرهمراه با قرص های ادرارآورتجویزشود ممکن است باعث سرگیجه وسبکی سربشود.  پیش ازانجام  مواردی مانند رانندگی،  کاربا ماشین آلات دقیق یا کارهای دیگری که ممکن است خطرناک باشند،  با پزشک معالج خود مشورت کنید. 
 

اگربیماردرحال مصرف این دارو دچار تهوع شدید و یا مداوم، استفراغ، یا اسهال شد که ممکن است به ازدست دادن آب بدن و فشارخون پایین منجرشود و یا ازطریق عرق کردن آب بدن خود را ازدست داد، نوشیدن مقدارزیادی آب درطول روز توصیه می شود.
 

درصورتی که  درحال مصرف این دارو بیماردچاراسهال شدید و طولانی همراه با کاهش وزن شدید به پزشک معالج خود اطلاع دهید.
 

قبل ازمشورت با پزشکتان ازداروهای دیگراستفاده نکنید.  بخصوص  داروهایی که برای کنترل اشتها، آسم، سرماخودگی، سرفه، تب یونجه،  و یا  مشکلات سینوسی  استفاده می شوند ممکن است منجر به افزایش فشار خون شوند.
 

عوارض جانبی

هردارویی با وجود مزایا درمورد درمان ممکن است عوارض جانبی هم بدنبال داشته باشد.  عوارض جانبی جدی ممکن است درطول درمان با این دارو رخ دهد.  گاهی عوارض جانبی بدون هیچگونه پیش آگاهی اتفاق می افتند.  اما اغلب علائم هشداردهنده وجود دارند.  
اگرهرکدام ازعوارض جانبی زیررخ داد بلافاصله با پزشک خود تماس بگیرید.

عوارض جانبی کمتررایج
•    وجود خون در ادرار
•    بدن درد  
•    لرز
•    سرفه و یا  سرفه خلط دار
•    مشکلات تنفسی
•    احتقان گوش
•    تب
•    سردرد
•    از دست دادن صدا
•    گرفتگی بینی
•    آبریزش بینی
•    عطسه
•    گلو درد
•    تنگی  قفسه سینه
•    خستگی یا ضعف غیرعادی

عوارض جانبی نادر
•    درد مثانه
•      ورم صورت، دست ها یا پا ها
•    درد قفسه سینه
•    ادرار کدر
•    ادرار کردن دردناک ، مشکل و یا همراه با سوزش  
•    ضربان قلب نامنظم و یا پالس سریع   
•    تکررادرار  
•    درد، سفتی وتورم مفاصل
•    درد معده ، پشت یا پهلو
•    تورم پا یا ساق پا
 
عوارض جانبی ناشناخته
•    گیجی
•    ادرار تیره رنگ
•    اسهال شدید همراه با از دست دادن وزن
•    سرگیجه
•    کهیر
•    خارش
•     تورم در صورت، پلک ها، لب ها، زبان، گلو، دست ها، پاها  و یا اندام  جنسی
•    گرفتگی یا اسپاسم عضلانی 
•    درد یا سفتی عضلانی 
•    تهوع یا استفراغ
•    ضعف یا سنگینی پاها

درصورت بروزعلائم  مصرف بیش از حد بلافاصله اقدام به دریافت کمک های اورژانس بکنید:  
علائم مصرف بیش از حد
•    تاری دید
•    درد قفسه سینه یا احساس ناراحتی
•    سرگیجه، غش کردن یا سبکی سر
•    عرق کردن
•    ورم غدد

 

برخی ازعوارض جانبی نیازی به توجهات پزشکی ندارد.  این عوارض ممکن است درطول درمان و تنظیم بدن با دارو برطرف شود.  پزشک شما می تواند راهکارهایی برای جلوگیری و یا کاهش عوارض به شما توصیه کند.  
اگرعوارض جانبی برای بیماررخ داد بلافاصله با پزشک خود تماس بگیرید.

 

عوارض جانبی کمتررایج
•    کمر درد
•    اسهال
•    خشکی دهان 
•    پوست خشک وبرافروخته 
•    بوی نفس میوه مانند 
•    احساس عمومی  ناراحتی و یا بیماری
•    افزایش گرسنگی
•    افزایش تشنگی
•    افزایش ادرار
•    ازدست دادن اشتها
•    دردهای عضلانی
•    درد یا حساسیت در اطراف چشم و استخوان های گونه
•    لرز
•     ورم غدد گردن
•    مشکل خواب
•    مشکل در بلع
•    کاهش وزن بدون علت

عوارض جانبی نادر
•    اسیدی و یا ترشی معده 
•    آروغ زدن
•    مشکلات حرکتی
•    احساس  ثابت بودن خود و یا محیط اطراف
•    سوزش معده
•    سوء هاضمه
•    افزایش سریع وزن 
•    راش
•    احساس چرخش
•    سوزن سوزن شدن دست یا پا
•    افزایش یا از دست دادن وزن غیرعادی

عوارض جانبی ناشناخته  
•    ریزش مو و یا نازک شدن مو
•    فقدان یا از دست دادن قدرت
•    قرمزی پوست
•    تاول
 اگربا مشکلات دیگری دررابطه با مصرف این دارو مواجه شدید با پزشک خود مشورت و بررسی کنید.


 

درمان بی خوابی بدون دارو
روی عکس زیر کلیک کنید:

درمان فشار خون بالابالا بودن فشار خونکاهش فشار خونکاهش خطرسکته مغزیافزایش خونرسانی به قلبافزایش اکسیژن رسانی به قلب
مقالات مرتبط
درمان بی خوابی بدون دارو (کلیک کنید)
اینجا باهوش تر میشوید!
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه