منوی اصلی
بهترین متخصصین و مراکز مغزواعصاب و روان در تهران

امپرازول، کلاریترومایسین و آموکسی سیلین

Omeprazole, Clarithromycin, And Amoxicillin

دارو شناسی

اومکلاموکس داروی است که حاوی امپرازول، کلاریترومایسین و آموکسی سیلین می باشد.  این دارو برای درمان بیماران مبتلا به عفونت هلیکوباکتر پیلوری و زخم اثنی عشر ناشی از عفونت هلیکوباکتر پیلوری استفاده می شود.
 

امپرازول مهار کننده پمپ پروتون (PPI) است.   این دارو با کاهش میزان اسید تولید شده توسط معده کارمی کند.  
کلاریترومایسین و آموکسی سیلین هر دو متعلق به گروه  دارویی شناخته شده به عنوان آنتی بیوتیک ها است.   این داروها با کشتن باکتری ها و یا جلوگیری از رشد آنها کار می کنند.  
این دارو دردرمان سرماخوردگی، آنفولانزا یا عفونت ویروس مؤثرنیست.
 
این دارو با و بدون  نسخه پزشک دردسترس می باشد. 
این دارو به صورت های زیر موجود است:
•    کپسول آهسته رهش
•    قرص
•    کپسول

اسامی تجاری
Omeclamox-Pak

پیش از مصرف

درتصمیم گیری برای استفاده از یک دارو، خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد. درانتخاب این دارو دقت کنید. حتما با نظر پزشک ازاین دارو استفاده کنید. نکات زیررا درنظرداشته باشید.

آلرژی و حساسیت
وجود هرگونه حساسیت به این دارو یا داروهای دیگررا به اطلاع پزشکتان برسانید. همچنین وجود هرگونه حساسیت به غذا، رنگ، مواد نگهدارنده و یا حیوانات را به پزشکتان اطلاع دهید. برای استفاده ازداروهای بدون نسخه حتما بروشورآنها را به دقت مطالعه کنید.

اطفال
مطالعات مناسب درمورد اثرات امکلاموکس درکودکان انجام نشده است.  ایمنی و اثربخشی این دارو ثابت نشده است.

سالمندان
مطالعات انجام شده در رابطه استفاده از این دارومحدودیت مصرف را دربزرگسالان نشان نداده است.  با این حال در افراد بزرگسال که به مشکلات کلیوی هستند،  رعایت احتیاط و تنظیم دوز امکلاموکس لازم می باشد.

دوران بارداری
هرچند مطالعات انجام شده برروی حیوانات اثرات سوء نشان داده اند اما هیچ تحقیقی برروی زنان  بارداردراین زمینه انجام نشده است.

دوران شیردهی و مادران شیرده
هیچ تحقیقی برروی زنان  شیرده انجام نشده که نشان دهنده میزان خطر برای نوزاد دردوران شیردهی باشد.  دردوران شیردهی برای استفاده از یک دارو،  خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.

تداخلات دارویی
اگرچه بعضی ازداروها نباید با یکدیگرمصرف بشوند، اما گاهی اوقات لازم است دو دارو همزمان استفاده شوند حتی اگرتداخل دارویی داشته باشند.  درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد.  

درصورتی که هرنوع داروی دیگری چه با نسخه پزشک و چه بدون نسخه پزشک مصرف می کنید حتما به پزشک خود اطلاع دهید.
 

استفاده ازاین دارو با داروهای زیرتوصیه نمی شود.  درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد:


•    Alfuzosin
•    Amifampridine
•    Astemizole
•    Bepridil
•    Cisapride
•    Colchicine
•    Conivaptan
•    Dihydroergotamine
•    Dronedarone
•    Eletriptan
•    Eliglustat
•    Eplerenone
•    Ergoloid Mesylates
•    Ergonovine
•    Ergotamine
•    Flibanserin
•    Fluconazole
•    Isavuconazonium Sulfate
•    Ivabradine
•    Ketoconazole
•    Lomitapide
•    Lovastatin
•    Lurasidone
•    Maraviroc
•    Mesoridazine
•    Methylergonovine
•    Methysergide
•    Naloxegol
•    Nelfinavir
•    Nimodipine
•    Pimozide
•    Piperaquine
•    Posaconazole
•    Ranolazine
•    Rilpivirine
•    Saquinavir
•    Silodosin
•    Simvastatin
•    Sparfloxacin
•    Terfenadine
•    Thioridazine
•    Tolvaptan
•    Ziprasidone
 
استفاده ازاین دارو با هریک ازداروهای زیرممکن است خطربعضی ازعوارض جانبی را افزایش دهد اما استفاده ازدو دارو بطورهمزمان ممکن است بهترین درمان برای شما باشد درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزیک دارویا هردو دارو را عوض کند:


•    Ado-Trastuzumab Emtansine
•    Afatinib
•    Ajmaline
•    Alprazolam
•    Amiodarone
•    Amitriptyline
•    Amlodipine
•    Amobarbital
•    Amprenavir
•    Anagrelide
•    Apixaban
•    Apomorphine
•    Aprepitant
•    Aprindine
•    Aprobarbital
•    Aripiprazole
•    Arsenic Trioxide
•    Artemether
•    Asenapine
•    Atazanavir
•    Atorvastatin
•    Avanafil
•    Axitinib
•    Azithromycin
•    Bedaquiline
•    Bendamustine
•    Bosutinib
•    Bretylium
•    Brexpiprazole
•    Bromocriptine
•    Buserelin
•    Butabarbital
•    Butalbital
•    Cabazitaxel
•    Cabozantinib
•    Carbamazepine
•    Cariprazine
•    Ceritinib
•    Chloroquine
•    Chlorpromazine
•    Chlortetracycline
•    Cilostazol
•    Ciprofloxacin
•    Citalopram
•    Clomipramine
•    Clonazepam
•    Clopidogrel
•    Clorazepate
•    Clozapine
•    Cobicistat
•    Cobimetinib
•    Crizotinib
•    Cyclobenzaprine
•    Dabigatran Etexilate
•    Dabrafenib
•    Daclatasvir
•    Dasabuvir
•    Dasatinib
•    Degarelix
•    Delamanid
•    Delavirdine
•    Demeclocycline
•    Desipramine
•    Deslorelin
•    Dexamethasone
•    Digoxin
•    Diltiazem
•    Disopyramide
•    Docetaxel
•    Dofetilide
•    Dolasetron
•    Domperidone
•    Donepezil
•    Doxepin
•    Doxorubicin
•    Doxorubicin Hydrochloride Liposome
•    Doxycycline
•    Droperidol
•    Dutasteride
•    Ebastine
•    Efavirenz
•    Enzalutamide
•    Eribulin
•    Erlotinib
•    Erythromycin
•    Escitalopram
•    Eslicarbazepine Acetate
•    Estazolam
•    Eszopiclone
•    Etravirine
•    Everolimus
•    Famotidine
•    Felbamate
•    Felodipine
•    Fentanyl
•    Fingolimod
•    Flecainide
•    Fluoxetine
•    Fluticasone
•    Foscarnet
•    Fosphenytoin
•    Galantamine
•    Gatifloxacin
•    Gefitinib
•    Gemifloxacin
•    Gonadorelin
•    Goserelin
•    Granisetron
•    Halofantrine
•    Haloperidol
•    Halothane
•    Histrelin
•    Hydrocodone
•    Hydroquinidine
•    Hydroxychloroquine
•    Ibrutinib
•    Ibutilide
•    Idelalisib
•    Ifosfamide
•    Iloperidone
•    Imipramine
•    Indinavir
•    Irinotecan
•    Irinotecan Liposome
•    Isoflurane
•    Isradipine
•    Itraconazole
•    Ivacaftor
•    Ixabepilone
•    Ketoconazole
•    Lapatinib
•    Ledipasvir
•    Letrozole
•    Leuprolide
•    Levofloxacin
•    Levomilnacipran
•    Lopinavir
•    Lorcainide
•    Losartan
•    Lumacaftor
•    Lumefantrine
•    Lymecycline
•    Macitentan
•    Meclocycline
•    Mefloquine
•    Mephobarbital
•    Methacycline
•    Methadone
•    Methohexital
•    Methotrexate
•    Metronidazole
•    Midazolam
•    Mifepristone
•    Minocycline
•    Mizolastine
•    Modafinil
•    Morphine
•    Morphine Sulfate Liposome
•    Moxifloxacin
•    Mycophenolate Mofetil
•    Mycophenolic Acid
•    Nafarelin
•    Nafcillin
•    Nelfinavir
•    Nicardipine
•    Nilotinib
•    Nintedanib
•    Nisoldipine
•    Norfloxacin
•    Nortriptyline
•    Octreotide
•    Ofloxacin
•    Olanzapine
•    Olaparib
•    Ombitasvir
•    Ondansetron
•    Osimertinib
•    Ospemifene
•    Oxcarbazepine
•    Oxycodone
•    Oxytetracycline
•    Palbociclib
•    Paliperidone
•    Panobinostat
•    Paritaprevir
•    Paroxetine
•    Pasireotide
•    Pazopanib
•    Pentamidine
•    Pentobarbital
•    Perampanel
•    Perflutren Lipid Microsphere
•    Perphenazine
•    Phenobarbital
•    Phenytoin
•    Pipamperone
•    Pirmenol
•    Pixantrone
•    Ponatinib
•    Probucol
•    Procainamide
•    Prochlorperazine
•    Promethazine
•    Propafenone
•    Protriptyline
•    Quetiapine
•    Quinidine
•    Quinine
•    Regorafenib
•    Retapamulin
•    Rifabutin
•    Rifapentine
•    Rilpivirine
•    Risperidone
•    Ritonavir
•    Roflumilast
•    Rolitetracycline
•    Romidepsin
•    Ruxolitinib
•    Salmeterol
•    Saquinavir
•    Secobarbital
•    Sertindole
•    Sevoflurane
•    Sildenafil
•    Simeprevir
•    Sirolimus
•    Sodium Phosphate
•    Sodium Phosphate, Dibasic
•    Sodium Phosphate, Monobasic
•    Solifenacin
•    Sonidegib
•    Sorafenib
•    Sotalol
•    Spiramycin
•    St John's Wort
•    Sulfamethoxazole
•    Sunitinib
•    Suvorexant
•    Tacrolimus
•    Tadalafil
•    Tamoxifen
•    Tamsulosin
•    Telaprevir
•    Telavancin
•    Telithromycin
•    Temsirolimus
•    Tetrabenazine
•    Tetracycline
•    Thiopental
•    Ticagrelor
•    Tizanidine
•    Tolterodine
•    Topotecan
•    Toremifene
•    Trabectedin
•    Tramadol
•    Trazodone
•    Triazolam
•    Trimethoprim
•    Trimipramine
•    Triptorelin
•    Vandetanib
•    Vardenafil
•    Vemurafenib
•    Venlafaxine
•    Verapamil
•    Vilanterol
•    Vilazodone
•    Vinblastine
•    Vincristine
•    Vincristine Sulfate Liposome
•    Vinflunine
•    Vinorelbine
•    Vismodegib
•    Vorapaxar
•    Voriconazole
•    Vorinostat
•    Warfarin
•    Zaleplon
•    Zidovudine
•    Zileuton
•    Zolpidem

استفاده ازاین دارو با هریک ازداروهای زیرممکن است خطربعضی ازعوارض جانبی را افزایش دهد اما استفاده ازدو دارو بطورهمزمان ممکن است بهترین درمان برای شما باشد درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزیک دارویا هردو دارو را و یا زمان مصرف یک یا هردو دارو را عوض کند:


•    Acenocoumarol
•    Alfentanil
•    Armodafinil
•    Carbamazepine
•    Conjugated Estrogens
•    Cranberry
•    Cyclosporine
•    Darunavir
•    Delavirdine
•    Diazepam
•    Digoxin
•    Disulfiram
•    Esterified Estrogens
•    Estradiol
•    Estriol
•    Estrone
•    Estropipate
•    Ethinyl Estradiol
•    Fluconazole
•    Ginkgo Biloba
•    Glipizide
•    Glyburide
•    Hexobarbital
•    Indinavir
•    Iron
•    Khat
•    Levothyroxine
•    Linezolid
•    Methylprednisolone
•    Nevirapine
•    Pravastatin
•    Prednisone
•    Probenecid
•    Raltegravir
•    Repaglinide
•    Rifampin
•    Rivaroxaban
•    St John's Wort
•    Tipranavir
•    Triazolam
•    Voriconazole
•    Warfarin

تداخلات دارویی دیگر
بعضی ازداروها را نباید با غذا و یا درنزدیکی وقت غذا و یا با غذاهای خاصی مصرف کرد چون ممکن است تداخل داروی پیش بیاید. استفاده ازالکل یا سیگاردرهنگام مصرف بعضی ازداروها هم ممکن است موجب تداخل دارویی بشود. 

سایرمشکلات پزشکی
بیماریها و مشکلات پزشکی دیگر ممکن است برنحوه استفاده ازدارو اثرگذارباشد.  وجود هرگونه مشکل پزشکی را به اطلاع پزشک خود برسانید.  ازجمله مشکلات زیر:
•    اسهال
•    بیماری های کلیوی  
•    بیماری کبدی یا
•    میاستنی گراویس (ضعف عضلانی شدید)  با احتیاط مصرف شود چون ممکن است بیماری را تشدید کند.
•    مشکلات ریتم قلب مانن  آریتمی،QT   طولانی،  آریتمی  torsades de pointes   ، آریتمی بطنی 
•    مونونوکلئوز  در بیماران مبتلا به این بیماری ازداروی امکلاموکس استفاده نمی شود.

 

نحوه مصرف

این دارو فقط باید توسط پزشک برای شما تجویزشود تا شرایط شما را بهبود بخشد.  دارو را بیش از میزان تجویزشده مصرف نکنید.
 

قبل ازاستفاده ازاین دارو مطمئن شوید که از تمامی مزایا و خطرات دارو مطلع هستید.  بروشورآن را مطالعه کنید تا اطلاعات لازم را درمورد دارو کسب کنید. اگر ابهامی وجود داشت با پزشک خود مطرح کنید. 
 

داروی امکلاموکس شامل یک پکیج حاوی دو کپسول خاکستری رنگ اومپرازول، 4 کپسول نارنجی رنگ آموکسی سیلین و 2 قرص سفید رنگ کلاریترومایسین می باشد.  این دارو را  با معده خالی صبح ها و قبل ازشام مصرف کنید.   
 

ازجویدن یا دونیم کردن کپسولها خودداری کنید.  حتی اگراحساس بهبودی می کنید، دوره درمان را کامل کنید.


دوز دارو
میزان مصرف این دارو در بیماران مختلف متفاوت می باشد.  ازاین دارو طبق دستورپزشک و یا دستورات روی جعبه استفاده کنید. اطلاعات داده شده

مقدارمتوسط مصرف این دارو را نشان می دهد.  اگرمیزان مصرف شما با آنچه روی برچسب جعبه نوشته شده متفاوت است آن را طبق دستورپزشک تغییردهید.
مقدارمصرف شما بستگی به میزان دوزدارو دارد.  

همچنین تعداد دفعاتی که درطول روز دارو مصرف می کنید و فاصله بین دوزهای دارویی و همچنین مدت زمان مصرف داروبستگی به بیماری شما دارد.

برای فرم دوزخوراکی  پکیج برای درمان زخم اثنی عشرو عفونت هلیکوباکتر پیلوری
•    بزرگسالان 20 میلی گرم یا 1 کپسول امپرازول، 1000 میلی گرم یا 2 کپسول آموکسی سیلین، و 500 میلی گرم یا 1 قرص کلاریترومایسین دو بار در روز به مدت 10 روز به صورت تک دوز مصرف شود.  
•    کودکان استفاده و دوز توسط پزشک تنظیم می شود.  
 
درصورت فراموش کردن یک وعده دارویی چه کنیم؟
اگریکبارمصرف دارو را فراموش کردید فوراً آن را مصرف کنید اما اگر به مصرف دوزبعدی نزدیک هستید دارورا طبق معمول مصرف کنید. مصرف دارو را دو برابرنکنید.

درهنگام استفاده بیش ازحد و موارد اورژانسی چه کنیم؟
در این صورت با پزشک معالج خود تماس بگیرید.

درهنگام مصرف دارو چه موارد تغذیه ای را باید درنظرگرفت؟
اگرپزشک معالج رژیم غذایی خاصی را توصیه نکرده است رژیم معمولی و نرمال روزانه خود را ادامه دهید.


شیوه نگهداری ازدارو
دارو را دردمای معمولی اتاق نگهداری کنید و ازگرما، رطوبت، نورمستقیم و یخ زدگی محافظت کنید.  دردارو را محکم ببندید.  دورازدسترس اطفال نگهداری کنید.  ازداروهایی که مورد استفاده قرارنمی گیرند نگهداری نکنید. 

 

اقدامات احتیاطی

کنترل و معاینه مرتب بیماردرطول درمان و استفاده ازاین دارو برای اطمینان ازعملکرد آن حائز اهمیت است. انجام آزمایش خون و ادرارو سایرآزمایشات جهت بررسی عوارض دارو ممکن است لازم باشد.  

اگربیماری شما بهبود نمی یابد  و یا اگربیماری تشدید شد موضوع را به اطلاع پزشک خود برسانید.
 

اگردرحال مصرف داروهای خاص ارگوت مانند (مانند ارگوتامین، ارگوتامین، DHE 45®، Ergomar®، Ergostat® یا Migranal®) و یا پیموزاید (Orap®)  هستید ازمصرف امکلاموکس خودداری کنید زیرا مصرف همزمان این دو دارو خطر ابتلا به عوارض جانبی جدی تر افزایش می دهد.
 

مصرف این دارو ممکن است منجر به واکنشهای شدید مانند آنافلیکسی بشود که می تواند به مرگ منجرشود.  دراینصورت بلافاصله به مرکزاورژانس پزشکی مراجعه کنید.  
درصورت مشاهده عوارض زیربلافاصله با پزشک معالج خود تماس بگیرید:  
•    جوش  
•    خارش 
•    تب و لرز 
•    گرفتگی صدا 
•    اشکال درتنفس  
•    اشکال دربلع  
•    ورم دستها،  صورت،  گلو و دهان

 

اگرباردارهستید و یا قصد باردارشدن دارید حتماً به پزشک خود اطلاع دهید. اگردرحال مصرف دارو باردارشدید حتما به پزشک خود اطلاع دهید.  
 

مصرف این دارو ممکن است باعث اسهال شود که دربعضی موارد شدید است. اسهال ممکن است بمدت 2 ماه یا بیشترپس ازقطع دارو طول بکشد.  هنوز هیچ دارویی برای درمان اسهال بدون تجویزپزشک وجود ندارد.  داروهای اسهال ممکن است اسهال را بدترکند یا آن را طولانی ترکند.  هرگونه ابهام دراین مورد را با پزشک خود بررسی کنید.
 

اگردچارتب،  درد مفاصل،  خارش پوست،  ورم بدن،  ورم پا و مچ پا و یا افزایش غیرعادی وزن شدید،  به پزشک خود اطلاع دهید.  این علائم ممکن است مربوط  نشانه های نفریت بینابینی حاد باشد.
 

اگربه دندانپزشک یا پزشک دیگری مراجعه می کنید به او اطلاع دهید که درحال مصرف این  دارو هستید.
 

اگربستگان آسیایی مانند فیلیپینی،  چینی،  ژاپنی،  کره ای و تایوانی دارید قبل ازاستفاده ازدارو به پزشک خود اطلاع دهید.  
 

اگرازداروهای دیگری مانند مکمل های گیاهی و ویتامینها استفاده می کنید،  به پزشک خود اطلاع دهید.
 

عوارض جانبی

هردارویی با وجود مزایا درمورد درمان ممکن است عوارض جانبی هم بدنبال داشته باشد.  عوارض جانبی جدی ممکن است درطول درمان با این دارو رخ دهد.  گاهی عوارض جانبی بدون هیچگونه پیش آگاهی اتفاق می افتند.  اما اغلب علائم هشداردهنده وجود دارند.  
اگرهرکدام ازعوارض جانبی زیررخ داد بلافاصله با پزشک خود تماس بگیرید.
 
عوارض ناشناخته
•    حساس شدن شکم و معده،  گرفتگی عضلات،  درد
•    تاول،  شل شدن پوست
•    اسهال   
•    اشکال دربلع
•    سرگیجه
•    ضربان سریع قلب
•    تب یا لرز
•    کهیریا تاول،  خارش،  بثورات پوستی
•    درد مفاصل و عضلات
•    درد یا ضعف عضلانی
•    پف کردگی یا ورم پلکها یا دورچشم،  صورت،  لبها و زبان
•    ضایعات پوستی قرمزبا مرکزبنفش
•    قرمزی پوست
•    زخم یا لکه های سفید دردهان یا برروی زبان
•    تورم بدن،  پا،  مچ پا
•    تنگی قفسه سینه
•    خستگی و ضعف غیرعادی
•    افزایش وزن غیرعادی
•    اسهال شدید و آبکی،  گاهی خونی

برخی ازعوارض جانبی نیازی به توجهات پزشکی ندارد.  این عوارض ممکن است درطول درمان و تنظیم بدن با دارو برطرف شود.  پزشک شما می تواند راهکارهایی برای جلوگیری و یا کاهش عوارض به شما توصیه کند.  
اگرعوارض جانبی برای بیماررخ داد بلافاصله با پزشک خود تماس بگیرید.

عوارض جانبی بیشتررایج
•    طعم بد ،  ناخوشایند و غیرعادی دردهان
•    تغییردرطعم
•    سردرد

اگربا مشکلات دیگری دررابطه با مصرف این دارو مواجه شدید با پزشک خود مشورت و بررسی کنید.

درمان بی خوابی بدون دارو
روی عکس زیر کلیک کنید:

عفونت هلیکوباکتر پیلوریزخم اثنی عشرکاهش میزان اسید معدهنحوه مصرف دارو دربارداری
مقالات مرتبط
درمان بی خوابی بدون دارو (کلیک کنید)
اینجا باهوش تر میشوید!
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه