منوی اصلی
بهترین متخصصین و مراکز مغزواعصاب و روان در تهران

اورلیستات

Orlistat

دارو شناسی

داروی اورلیستات همراه با رژیم غذایی کم کالری برای کمک به کاهش وزن و حفظ وزن از دست رفته  تجویزمی شود.  

همچنین برای درمان افرادی که اضافه وزن دارند و به بیماری هایی مانند دیابت، فشار خون بالا، کلسترول بالا و یا بیماری های قلبی مبتلا هستند استفاده می شود.
 

اورلیستات مانع  ازجذب چربی بعضی ازمواد غذایی درروده می شود.  این  چربی هضم نشده هنگام اجابت مزاج  از بدن خارج می شود.
 

این دارو فقط با نسخه پزشک دردسترس بیماران قرارمی گیرد.
این محصول درفرم های زیردردسترس می باشد:
•    کپسول
 
اسامی تجاری  
1.    Alli
2.    Xenical

پیش از مصرف

درتصمیم گیری برای استفاده از یک دارو، خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.  درانتخاب این دارو دقت کنید.  حتما با نظر پزشک ازاین دارو استفاده کنید.  
 

آلرژی و حساسیت
وجود هرگونه حساسیت به این دارو یا داروهای دیگررا به اطلاع پزشکتان برسانید.  همچنین وجود هرگونه حساسیت به غذا،  رنگ،  مواد نگهدارنده و یا حیوانات را به پزشکتان اطلاع دهید.  برای استفاده ازداروهای بدون نسخه حتما بروشورآنها را به دقت مطالعه کنید.

اطفال
مطالعات انجام شده وجود مشکل خاصی را درمورد مصرف این دارو درکودکان نشان نداده است.  با این حال ایمنی و اثربخشی  دارو درکودکان زیر12 سال ثابت نشده است.

سالمندان
مطالعات انجام شده وجود مشکل خاصی را درمورد مصرف اورلیستات دررابطه با استفاده از این دارودرسالمندان نشان نداده است.  با این وجود لازم است دارو را با احتیاط و تنظیم صحیح دوزتوسط پزشک مصرف کنند.

دوران بارداری
هرچند مطالعات انجام شده برروی حیوانات اثرات سوء نشان داده اند اما مطالعات کافی برروی زنان  بارداردراین زمینه انجام نشده است.

دوران شیردهی و مادران شیرده
هیچ تحقیقی برروی زنان  شیرده انجام نشده که نشان دهنده میزان خطر برای نوزاد دردوران شیردهی باشد.  دردوران شیردهی برای استفاده از یک دارو، خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.


تداخلات دارویی
اگرچه بعضی ازداروها نباید با یکدیگرمصرف بشوند،  اما گاهی اوقات لازم است دو دارو همزمان استفاده شوند حتی اگرتداخل دارویی داشته باشند.  

درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد.  

درصورتی که هرنوع داروی دیگری چه با نسخه پزشک و چه بدون نسخه پزشک مصرف  می کنید حتما به پزشک خود اطلاع دهید.
 
تداخلات دارویی دیگر
بعضی ازداروها را نباید باغذا و یا درنزدیکی وقت غذا و یا با غذاهای خاصی مصرف کرد چون ممکن است تداخل داروی پیش بیاید. استفاده ازالکل یا سیگاردرهنگام مصرف بعضی ازداروها هم ممکن است موجب تداخل دارویی بشود. 

 

استفاده ازاین دارو با داروهای زیرتوصیه نمی شود.  درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد:
•    Carbamazepine
•    Clobazam
•    Clonazepam
•    Clorazepate
•    Cyclosporine
•    Diazepam
•    Eslicarbazepine Acetate
•    Ethosuximide
•    Ethotoin
•    Ezogabine
•    Felbamate
•    Fosphenytoin
•    Gabapentin
•    Gabapentin Enacarbil
•    Lacosamide
•    Lamotrigine
•    Levetiracetam
•    Lorazepam
•    Methsuximide
•    Midazolam
•    Oxcarbazepine
•    Perampanel
•    Phenobarbital
•    Phenytoin
•    Piracetam
•    Pregabalin
•    Primidone
•    Rufinamide
•    Stiripentol
•    Tiagabine
•    Topiramate
•    Valproic Acid
•    Vigabatrin
•    Zonisamide


استفاده ازاین دارو با هریک ازداروهای زیرممکن است خطربعضی ازعوارض جانبی را افزایش دهد اما استفاده ازدو دارو بطورهمزمان ممکن است بهترین درمان برای شما باشد درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزیک دارویا هردو دارو را عوض کند:
•    Linoleic Acid
•    Warfarin

 

سایرمشکلات پزشکی
وجود مشکلات پزشکی دیگری ممکن است برروی استفاده ازاین دارو اثرگذارباشد.  وجود هرگونه مشکل پزشکی دیگری از قبیل موارد زیررا به اطلاع پزشک خود برسانید:
•    دیابت  
•    تیروئید    با احتیاط مصرف شود. ممکن است خطر عوارض جانبی افزایش یابد.
•    اختلالات خوردن  مانند بی اشتهایی عصبی یا پرخوری عصبی 
•    هیپراگزالوری (اسید اگزالیک بالا در ادرار) یا سابقه آن
•    نارسایی کلیه  
•    سنگ کلیه  
•    بیماری کبدی  با احتیاط مصرف شود. ممکن است شرایط را بدترکند.
•    مشکلات کیسه صفرا  
•    سندرم سوء جذب ( جذب یا هضم غذا)   در بیماران مبتلا به این بیماری استفاده نمی شود.

 

نحوه مصرف

این دارو را فقط با تجویزپزشک مصرف کنید.  این دارو فقط باید توسط پزشک برای شما تجویزشود تا شرایط شما را بهبود بخشد.  دارو را بیش از میزان تجویزشده مصرف نکنید.
 

قبل ازاستفاده از داروی اورلیستات مطمئن شوید که از تمامی مزایا و خطرات دارو مطلع هستید.  بروشورآن را مطالعه کنید تا اطلاعات لازم را درمورد دارو کسب کنید. اگر ابهامی وجود داشت با پزشک خود مطرح کنید. 
 

داروی اورلیستات مانع جذب بعضی ازچربی ها می شود.  این دارو را با یک لیوان آب همراه با وعده غذایی و یا 1 ساعت پس ازغذا مصرف کنید.  اگرگاهی یک وعده غذایی را مصرف نکردید و یا غذایی خوردید که چربی نداشت ازمصرف دارو خودداری کنید.   
 

از آنجا که ممکن است مصرف اورلیستات باعث کاهش جذب ویتامین های غذا باشد لازم است که از مکمل مولتی ویتامین یک بار در رواستفاده کنید.  

مکمل ویتامین را حداقل 2 ساعت قبل یا بعد ازمصرف اورلیستات استفاده کنید. همچنین می توانید مولتی ویتامین را در زمان خواب مصرف کنید.
 

هنگام استفاده از اورلیستات، رژیم غذایی شما نباید بیش از 30٪  کالری ازچربی باشد.  مصرف مقدار بیشتر چربی در رژیم غذایی عوارض جانبی این دارو را افزایش می دهد.   
 

رژیم غذایی شما باید شامل مواد مغذی متعادل،  مصرف روزانه چربی،  کربوهیدرات و پروتئین باشد که درسه وعده اصلی غذا تقسیم شده باشد.
با دقت ازدستورات پزشک خود درمورد برنامه رژیم غذایی کاهش کالری و ورزش منظم پیروی کنید. 

دوزدارو
مقدارمصرف شما بستگی به میزان دوزدارو دارد. همچنین تعداد دفعاتی که درطول روز دارو مصرف می کنید و فاصله بین دوزهای دارویی و همچنین مدت زمان مصرف داروبستگی به بیماری شما دارد.
برای اشکال خوراکی دارو کپسول برای درمان چاقی: 
•    بزرگسالان و نوجوانان  120 میلی گرم سه باردرروزهمراه با غذا های چرب     
•    کودکان زیر12 سال استفاده و دوز توسط پزشک تنظیم می شود.  
 
درصورت فراموش کردن یک وعده دارویی چه کنیم؟
اگریکبارمصرف دارو را فراموش کردید آن را دراولین فرصت مصرف کنید ام اگربه زمان مصرف دوزبعدی نزدیک هستید تا آن زمان صبرکنید.  دوزبعدی را طبق معمول مصرف کنید. مصرف دارو را دو برابرنکنید. 

درهنگام استفاده بیش ازحد و موارد اورژانسی چه کنیم؟
در این صورت با پزشک معالج خود تماس بگیرید.

درهنگام مصرف دارو چه موارد تغذیه ای را باید درنظرگرفت؟
اگرپزشک معالج رژیم غذایی خاصی را توصیه نکرده است رژیم معمولی و نرمال روزانه خود را ادامه دهید.

 

شیوه نگهداری ازدارو
دارو را دردمای معمولی اتاق نگهداری کنید و ازگرما، رطوبت، نورمستقیم و یخ زدگی محافظت کنید.  دردارو را محکم ببندید.  دورازدسترس اطفال نگهداری کنید.  دارورا بیش از حد نیاز خود تهیه نکنید.  ازپزشک خود بپرسید با داروهای اضافه چه باید کرد.

 

اقدامات احتیاطی

کنترل و معاینه مرتب بیماردرطول درمان و استفاده ازاین دارو برای اطمینان ازعملکرد آن حائز اهمیت است. با انجام این کارپزشک ازعملکرد دارو اطمینان حاصل می کند و اگرلازم باشد دارو را ادامه می دهد و یا قطع می کند. 
 

استفاده ازاین دارو دردوران بارداری برای جنین ضرردارد. اگرهنگام استفاده ازاین دارو باردارشدید بلافاصله به پزشک خود اطلاع دهید.
 

کاهش وزن بیماران مبتلا به دیابت ممکن است در بهبود بیماری آنها مؤثرباشد وشاید لازم باشد پزشک دوز داروهای دیابت خوراکی یا انسولین را تغییربدهد.
 

این دارو ممکن است منجر به واکنش شدید آلرژیک  بنام  آنافیلاکسی بشود که می تواند به مرگ منجرشود.  دراینصورت بلافاصله به مرکزاورژانس پزشکی مراجعه کنید.  
 

درصورت بروز علائم آنافیلاکسی مانند بثورات جلدی،  خارش،  کهیر،  گرفتگی صدا،  مشکلات تنفسی،  مشکل دربلع،  تورم دردست،  صورت یا دهان  بلافاصله با پزشک معالج خود تماس بگیرید.
 

اگربرای بیمارمشکلاتی مانند درد یا حساسیت درقسمت بالای معده، مدفوع کم رنگ، ادرارتیره، ازدست دادن اشتها، تهوع، استفراغ، زردی چشم یا پوست پیش آمد این علائم نشاندهنده مشکل جدی کبدی می باشد.  دراینصورت با پزشک معالج خود تماس بگیرید.
 

مصرف این دارو خطر بروزسنگ کلیه را افزایش می دهد.  درصورت مشاهده  خون در ادرار، تهوع و استفراغ، درد در کشاله ران یا ناحیه تناسلی، و یا درد شدید درپشت درست درزیر دنده ها با پزشک معالج خود تماس بگیرید. 
 

کاهش وزن با مصرف این دارو ممکن است خطربروزسنگ صفرا را افزایش دهد.  اگردچاردرد شدید معده یا تهوع و استفراغ شدید به پزشک معالج خود اطلاع دهید.
 

هنگام استفاده ازاین دارو بدون مشورت با پزشک خود ازداروهای دیگری مانند ویتامین ها و مکمل های گیاهی استفاده نکنید.

عوارض جانبی

هردارویی با وجود مزایا درمورد درمان ممکن است عوارض جانبی هم بدنبال داشته باشد.عوارض جانبی جدی ممکن است درطول درمان با این دارو رخ دهد.  
گاهی عوارض جانبی بدون هیچگونه پیش آگاهی اتفاق می افتند. اما اغلب علائم هشداردهنده وجود دارند.  اگرهرکدام ازعوارض جانبی زیررخ داد بلافاصله با پزشک خود تماس بگیرید:

عوارض جانبی بیشتر رایج 
•    درد مثانه
•    بدن درد
•    لرز
•    سرفه کردن
•    اسهال
•    مشکلات تنفسی
•    احتقان گوش
•    تب
•    احساس عمومی ناراحتی و یا بیماری
•    سردرد
•    از دست دادن اشتها
•    از دست دادن صدا
•    کمر یا پهلودرد  
•    درد عضلانی  
•    گرفتگی بینی
•    حالت تهوع
•    آبریزش بینی
•    لرز
•    عطسه
•    گلو درد
•    تعریق
•    مشکل خواب
•    خستگی یا ضعف غیرعادی 
•    استفراغ

عوارض جانبی کمتر رایج
•    تنگی  قفسه سینه
•    مشکلات دندان یا لثه 
•    تنفس مشکل
•    خس خس سینه

عوارض جانبی نادر
•    ادرار خونی یا کدر
•    تغییردر شنوایی
•    اسهال مسری
•    ادرار تیره
•    ادرار کردن سخت یا دردناک
•    گوش درد
•    ضربان سریع قلب 
•    تکررادرار  
•    خستگی عمومی و ضعف
•    کهیر
•    خشونت صدا
•    سوزش
•    خارش
•    درد ، سفتی، تورم مفاصل
•     ورم  صورت، پلک ها، لب ها، زبان، گلو، دست ها، پاها  و یا اندام  جنسی
•    مدفوع به رنگ روشن
•    تنفس پر سر و صدا
•    درد گوش
•    راش
•    قرمزی پوست
•    تنگی نفس
•    تاول پوست
•    ورم پلک، صورت، لب ها، دست  یا پا
•    بلع مشکل
•    درد شکم یا معده سمت راست بالا
•    چشمان و پوست زرد 

عوارض جانبی ناشناخته  
•    اضطراب
•    نفخ
•    تاری دید
•    عرق سرد
•    اغماء
•    گیجی
•    یبوست
•    پوست سرد و رنگ پریده
•    افسردگی
•    سرگیجه
•    پوست و موی خشک
•    احساس سرما
•    ریزش مو
•    خشونت صدا  
•    افزایش گرسنگی
•    سوء هاضمه
•    از دست دادن اشتها
•    گرفتگی و سفتی عضلانی 
•    عصبانیت
•    کابوس
•    درد در معده، پهلو و یا شکم   
•    تشنج
•    افزایش وزن

بعضی ازعوارض جانبی نیازی به مراقبت های پزشکی ندارند و درطول درمان و هماهنگی بدن با دارو ازبین می روند. بعلاوه ممکن است پزشک راهکارهایی برای جلوگیری یا کاهش عوارض جانبی به شما نشان بدهد.

درصورت تداوم عوارض جانبی زیربا پزشک خود مشورت کرده و اگرسؤالی دارید ازاو بپرسید.

عوارض جانبی بیشتررایج
•    درد یا ناراحتی شکم یا معده
•    کمر درد
•    مشکل درحرکت کردن
•    گازهمراه با حرکات روده  
•    عدم توانایی در نگه داشتن اجابت مزاج
•    افزایش دفعات اجابت مزاج
•    از دست دادن کنترل روده
•    اجابت مزاج چرب
•    لکه های چربی برروی لباس زیر

عوارض جانبی کمتر رایج
•    خارش ناحیه واژن یا آلت تناسلی
•    تغییرات قاعدگی
•    درد درهنگام مقاربت جنسی
•    درد یا ناراحتی رکتوم 
•    ترشحات واژن سفید بدون بو و یا با بوی خفیف

 

دربرخی بیماران سایر عوارض جانبی نیزممکن است اتفاق بیفتد. اگرمتوجه هرعارضه دیگری شدید با پزشک خود تماس بگیرید.


 

درمان بی خوابی بدون دارو
روی عکس زیر کلیک کنید:

کمک به کاهش وزنحفظ وزن از دست رفتهپیشگیری ازجذب چربی بعضی ازمواد غذایی دررودهخروج چربی هضم نشده هنگام اجابت مزاجدرمان چاقی
مقالات مرتبط
درمان بی خوابی بدون دارو (کلیک کنید)
اینجا باهوش تر میشوید!
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه