منوی اصلی
بهترین متخصصین و مراکز مغزواعصاب و روان در تهران

اورفنادرین

Orphenadrine

دارو شناسی

ازداروی اورفنادرین برای کمک به شل شدن عضلات خاصی در بدن  و از بین بردن سفتی، درد و ناراحتی های ناشی از دررفتگی، رگ به رگ شدن و یا آسیب های دیگرعضلانی استفاده می شود.  
 

ازداروی اورفنادرین همچنین برای از بین بردن لرزش ناشی از بیماری پارکینسون استفاده می شود.  

این دارو برای استراحت، ورزش و یا فیزیوتراپی  ویا سایردرمان ها توصیه نمی شود.
 

اورفنادرین با اثرگذاری برروی سیستم عصبی مرکزی برشل شدن عضلات تأثیرمی گذارد.  این دارو آنتی کولینرژِیک است و برای درمان بیماری پارکینسون تجویزمی شود.  اما دراین مورد ممکن است عوارض جانبی ایجاد کند.

این دارو با و بدون  نسخه پزشک دردسترس می باشد. 
این دارو به صورت های زیر موجود است:
•    قرص
•    قرص آهسته رهش

اسامی تجاری
1.    Norflex

 

پیش از مصرف

درتصمیم گیری برای استفاده از یک دارو، خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.  درانتخاب این دارو دقت کنید. حتما با نظر پزشک ازاین دارو استفاده کنید.  نکات زیررا درنظرداشته باشید.

آلرژی و حساسیت
وجود هرگونه حساسیت به این دارو یا داروهای دیگررا به اطلاع پزشکتان برسانید. همچنین وجود هرگونه حساسیت به غذا، رنگ، مواد نگهدارنده و یا حیوانات را به پزشکتان اطلاع دهید. 
برای استفاده ازداروهای بدون نسخه حتما بروشورآنها را به دقت مطالعه کنید.

اطفال
مطالعات انجام شده درمورد اثرات اورفنادرین درکودکان محدودیتی نشان نداده است.  ایمنی و اثربخشی این دارودرکودکان   ثابت نشده است.

سالمندان
مطالعات انجام شده در رابطه استفاده از این دارومحدودیت مصرف را دربزرگسالان نشان نداده است.  با این حال در افراد بزرگسال که به مشکلات قلبی یا کلیوی و یا کبدی مبتلا هستند،  رعایت احتیاط و تنظیم دوز اورفنادرین لازم می باشد.

دوران بارداری
هرچند مطالعات انجام شده برروی حیوانات اثرات سوء نشان داده اند اما هیچ تحقیقی برروی زنان  بارداردراین زمینه انجام نشده است.

دوران شیردهی و مادران شیرده
هیچ تحقیقی برروی زنان  شیرده انجام نشده که نشان دهنده میزان خطر برای نوزاد دردوران شیردهی باشد.  دردوران شیردهی برای استفاده از یک دارو،  خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.

تداخلات دارویی
اگرچه بعضی ازداروها نباید با یکدیگرمصرف بشوند، اما گاهی اوقات لازم است دو دارو همزمان استفاده شوند حتی اگرتداخل دارویی داشته باشند.  درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد.  درصورتی که هرنوع داروی دیگری چه با نسخه پزشک و چه بدون نسخه پزشک مصرف می کنید حتما به پزشک خود اطلاع دهید.

 

استفاده ازاین دارو با داروهای زیرتوصیه نمی شود.  درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد:
•    Alfentanil
•    Anileridine
•    Bromazepam
•    Buprenorphine
•    Codeine
•    Donepezil
•    Fentanyl
•    Flibanserin
•    Hydrocodone
•    Hydromorphone
•    Levorphanol
•    Meperidine
•    Methadone
•    Morphine
•    Morphine Sulfate Liposome
•    Oxycodone
•    Oxymorphone
•    Propoxyphene
•    Remifentanil
•    Sodium Oxybate
•    Sufentanil
•    Suvorexant
•    Tapentadol

استفاده ازاین دارو با هریک ازداروهای زیرممکن است خطربعضی ازعوارض جانبی را افزایش دهد اما استفاده ازدو دارو بطورهمزمان ممکن است بهترین درمان برای شما باشد درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزیک دارویا هردو دارو را عوض کند:
•    Perphenazine


تداخلات دارویی دیگر
بعضی ازداروها را نباید با غذا و یا درنزدیکی وقت غذا و یا با غذاهای خاصی مصرف کرد چون ممکن است تداخل داروی پیش بیاید. استفاده ازالکل یا سیگاردرهنگام مصرف بعضی ازداروها هم ممکن است موجب تداخل دارویی بشود. 

سایرمشکلات پزشکی
بیماریها و مشکلات پزشکی دیگر ممکن است برنحوه استفاده ازدارو اثرگذارباشد.  وجود هرگونه مشکل پزشکی را به اطلاع پزشک خود برسانید.  

ازجمله مشکلات زیر:
•    مری بزرگ شده 
•    بزرگ شدن پروستات  
•    گلوکوم  
•    انسداد روده  
•    میاستنی گراویس  
•    زخم معده  
•    انسداد دستگاه ادراری   بیماران مبتلا به انسداد ادراری نباید این دارو را مصرف کنند.   
•    مشکلات قلبی (ضربان قلب  سریع یا نامنظم، نارسایی قلبی)  دارو با احتیاط مصرف شود چون ممکن است بیماری را تشدید کند.

 

نحوه مصرف

این دارو فقط باید توسط پزشک برای شما تجویزشود تا شرایط شما را بهبود بخشد.  دارو را بیش از میزان تجویزشده مصرف نکنید.
 

قبل ازاستفاده ازاین دارو مطمئن شوید که از تمامی مزایا و خطرات دارو مطلع هستید.  بروشورآن را مطالعه کنید تا اطلاعات لازم را درمورد دارو کسب کنید. اگر ابهامی وجود داشت با پزشک خود مطرح کنید. 
 

ازجویدن یا دونیم کردن کپسولها خودداری کنید.   

دوز دارو
میزان مصرف این دارو در بیماران مختلف متفاوت می باشد.  ازاین دارو طبق دستورپزشک و یا دستورات روی جعبه استفاده کنید. اطلاعات داده شده مقدارمتوسط مصرف این دارو را نشان می دهد.  

اگرمیزان مصرف شما با آنچه روی برچسب جعبه نوشته شده متفاوت است آن را طبق دستورپزشک تغییردهید.
 

مقدارمصرف شما بستگی به میزان دوزدارو دارد.  همچنین تعداد دفعاتی که درطول روز دارو مصرف می کنید و فاصله بین دوزهای دارویی و همچنین مدت زمان مصرف داروبستگی به بیماری شما دارد.
 

برای فرم دوزخوراکی قرص آهسته رهش  برای درمان  سفتی و درد عضلانی:
•    بزرگسالان و نوجوانان  100 میلی گرم دوباردرروز صبح وعصر  
•    کودکان استفاده و دوز توسط پزشک تنظیم می شود.  

برای فرم دوزخوراکی قرص  برای درمان  سفتی و درد عضلانی و بیماری پارکینسون:
•    بزرگسالان  50 میلی گرم سه باردرروز    
•    کودکان استفاده و دوز توسط پزشک تنظیم می شود.  

درصورت فراموش کردن یک وعده دارویی چه کنیم؟
اگریکبارمصرف دارو را فراموش کردید فوراً آن را مصرف کنید اما اگر به مصرف دوزبعدی نزدیک هستید دارورا طبق معمول مصرف کنید. مصرف دارو را دو برابرنکنید.

درهنگام استفاده بیش ازحد و موارد اورژانسی چه کنیم؟
در این صورت با پزشک معالج خود تماس بگیرید.

درهنگام مصرف دارو چه موارد تغذیه ای را باید درنظرگرفت؟
اگرپزشک معالج رژیم غذایی خاصی را توصیه نکرده است رژیم معمولی و نرمال روزانه خود را ادامه دهید.

شیوه نگهداری ازدارو
دارو را دردمای معمولی اتاق نگهداری کنید و ازگرما، رطوبت، نورمستقیم و یخ زدگی محافظت کنید. دردارو را محکم ببندید.  دورازدسترس اطفال نگهداری کنید.  ازداروهایی که مورد استفاده قرارنمی گیرند نگهداری نکنید. 

 

اقدامات احتیاطی

کنترل و معاینه مرتب بیماردرطول درمان و استفاده ازاین دارو برای اطمینان ازعملکرد آن حائز اهمیت است. انجام آزمایش خون  جهت بررسی عوارض دارو ممکن است لازم باشد.
 

اگرعلائم بیماری درعرض چند روز بهبود پیدا نکرد و یا تشدید شد با پزشک خود دراین باره مشورت کنید.
 

این دارو ممکن است منجر به واکنش شدید آلرژیک  بنام  آنافیلاکسی بشود که می تواند به مرگ منجرشود.  دراینصورت بلافاصله به مرکزاورژانس پزشکی مراجعه کنید.  
 

درصورت بروز علائم آنافیلاکسی مانند بثورات جلدی،  خارش،  کهیر،  گرفتگی صدا،  مشکلات تنفسی،  مشکل دربلع،  تورم دردست،  صورت یا دهان بلافاصله با پزشک معالج خود تماس بگیرید.
 

این دارو ممکن است باعث سرگیجه،  خواب آلودگی و کاهش هوشیاری بشود.  پیش ازانجام  مواردی مانند رانندگی،  کاربا ماشین آلات دقیق یا کارهای دیگری که ممکن است خطرناک باشند،  با پزشک معالج خود مشورت کنید. 
 

این دارو ممکن است باعث سرگیجه، سبکی سر، غش و یا ضعف عضلانی دربعضی ازافراد بشود.  اگراین مشکل ادامه پیدا کرد و یا بدتر شد،  با پزشک معالج خود مشورت کنید. 
 

داروی اگزازپام ممکن است اثرات الکل و افسردگیهای سیستم عصبی مرکزی را تشدید کند.  

مصرف داروهایی مانند داروهای افسردگی  CNS و بعضی ازداروهای CNS مانند آنتی هیستامین ها یا داروی تب یونجه،  آلرژی و یا سرماخوردگی،  داروهای آرام بخش،  خواب آور،  داروهای ضد درد مانند باربیتورات ها (ضد تشنج)،  شل کننده های عضلانی،  بیهوشی،  برخی ازداروهای دانپزشکی   با کاهش دادن سرعت سیستم عصبی ممکن است باعث گیجی و پایین آمدن سطح هوشیاری بشود.  
 

مصرف این دارو ممکن است باعث خشکی دهان شود.  برای تسکین موقت این عارضه استفاده از آب نبات بدون قند یا آدامس، گذاشتن یخ در دهان و یا استفاده از جایگزینهای  بزاق مناسب است.   
ادامه خشکی دهان ممکن است شانس بیماری های دندان از جمله پوسیدگی دندان،  بیماری لثه و عفونت قارچی دهان را افزایش دهد.  دراینصورت با پزشک معالج خود مشورت کنید. 

 

درحال استفاده ازاین دارو ازمصرف داروها و مکمل های گیاهی یا ویتامین بدن دستورپزشک خودداری کنید.
 

عوارض جانبی

هردارویی با وجود مزایا درمورد درمان ممکن است عوارض جانبی هم بدنبال داشته باشد.  عوارض جانبی جدی ممکن است درطول درمان با این دارو رخ دهد.  گاهی عوارض جانبی بدون هیچگونه پیش آگاهی اتفاق می افتند.  اما اغلب علائم هشداردهنده وجود دارند.  
 

اگرهرکدام ازعوارض جانبی زیررخ داد بلافاصله با پزشک خود تماس بگیرید:
عوارض جانبی نادر
•    درد قفسه سینه
•    لرز
•    سرفه کردن
•    تب
•    توهم (همه چیز دیدن، شنیدن، یا احساس که وجود ندارد)
•    سردرد
•    تنگی نفس، تنفس مشکل، تنگی  قفسه سینه  و یا خس خس سینه
•     کهیر، خارش یا قرمزی پوست
•    زخم  و یا لکه های سفید بر روی لب و یا در دهان
•    تورم و یا دردناک  بودن غدد لنفاوی 
•    کبودی و یا خونریزی غیرعادی  
•    خستگی یا ضعف غیرعادی  


عوارض جانبی  ناشناخته  
•    درد شکم یا معده
•    اسهال
•    غش
•    ضربان قلب و یا نبض سریع، تپش و یا نامنظم  
•    گلوکوم
•    درد مفاصل و عضلات
•    حالت تهوع
•    بی حسی یا سوزن سوزن شدن صورت، دستها و پاها
•    قرمزی و درد چشم
•    تورم پا  
•    استفراغ

درصورت مشاهده هریک ازعلائم زیربلافاصله با بخش ارژانس تماس بگیرید:
علائم مصرف بیش ازحد دارو
•    تاری دید
•    سردرگمی، هذیان، توهم  
•    یبوست
•    ادرار کردن بسختی
•    خواب آلودگی
•    خشکی چشم، دهان، بینی، گلو  
•    چشم درد
•    گرگرفتگی و یا قرمزی صورت
•    تنفس مشکل

برخی ازعوارض جانبی نیازی به توجهات پزشکی ندارد.  این عوارض ممکن است درطول درمان و تنظیم بدن با دارو برطرف شود.  پزشک شما می تواند راههایی برای جلوگیری و یا کاهش عوارض به شما توصیه کند.

عوارض جانبی کمتر رایج و یا نادر
•    سرگیجه یا سبکی سر
•    هیجان، تحریک پذیری، عصبانیت، بی قراری  
•    سردرد
•    ضعف عضلانی
•    بزرگ شدن غیرعادی مردمک چشم

عوارض جانبی  ناشناخته  
•    اضطراب
•    تنفس عمیق یا سریع همراه با سرگیجه
•    خارش پوست
•    سردرگمی ذهنی
•    بی حسی پاها، دست ها و اطراف دهان
•    لرزش یا تکان دادن دست یا پا لرزش دردستها و پاها

 

اگرهرکدام ازعوارض جانبی زیررخ داد بلافاصله با پزشک خود تماس بگیرید. اگرمتوجه هرگونه عارضه دیگری شدید با پزشک خود تماس بگیرید.


 

درمان بی خوابی بدون دارو
روی عکس زیر کلیک کنید:

ثرگذاری برروی سیستم عصبی مرکزیشل شدن عضلات خاصی در بدناز بین بردن سفتی، درد عضلانیدرمان بیماری پارکینسوندرمان سفتی و درد عضلانی
مقالات مرتبط
درمان بی خوابی بدون دارو (کلیک کنید)
اینجا باهوش تر میشوید!
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه