منوی اصلی
بهترین متخصصین و مراکز مغزواعصاب و روان در تهران

پنتوزان پلي سولفات سديم (خوراكي)

Pentosan Polysulfate Sodium

دارو شناسی

آنچه که باید درباره داروي خوراكي " پنتوزان پلي سولفات سديم "  بدانید!

پنتوزان جهت از بين بردن علائم ناراحتي مثانه، موسوم به سيستيت بينابيني مورد استفاده قرار ميگيرد.
اين دارو تنها با نسخه پزشك در دسترس قرار خواهد گرفت.
اين دارو در اشكال زير موجود ميباشد:
-    كپسول

پیش از مصرف

در صورتيكه تصميم به مصرف دارويي داريد همه جوانب آن بايد بدقت بررسي گردد. اين تصميمي است كه شما و پزشكتان ميگيريد. درمورد مصرف اين دارو موارد زير بايد درنظر گرفته شود:

آلرژی و حساسیت
در صورت داشتن حساسيت خاص به اين دارو يا ديگر داروها مساله را با پزشك خود درميان بگذاريد. همچنين درصورتيكه نسبت به برخي مواد غذايي، رنگ مو، مواد نگهدارنده يا حيوانات حساسيت داريد پيش از مصرف اين دارو، موضوع را با پزشك خود مطرح سازيد. در صورتيكه بصورت آزاد و بدون تجويز پزشك قصد استفاده از اين دارو را داريد حتما بروشور و يا توضيحات مندرج بر روي بسته را با دقت مطالعه فرماييد.

اطفال
مطالعاتي در خصوص ارتباط ميان سن و مصرف اين دارو در كودكان صورت نگرفته است. ايمني و اثربخشي آن ثابت نشده است.

سالمندان
بر اساس مطالعات انجام شده، هيچ مشكل خاصي در خصوص مصرف اين دارو در سالمندان نشان داده نشده است. 

دوران بارداری
طبق مطالعاتي كه بر روي حيوانات صورت گرفته، اثرات سوء نشان داده شده است و هيچ مطالعات دقيقي بر روي زنان باردار صورت نگرفته است.


دوران شیردهی و مادران شیرده
تحقيقات خاصي بر روي زنان شيرده مبني بر مصرف اين دارو صورت نگرفته است. پيش از مصرف اين دارو در زنان شيرده همه جوانب مثبت و منفي آن بايد درنظر گرفته شود.

تداخلات دارویی
اگرچه بي شك هيچ دارويي نبايد همزمان مصرف شود، اما در برخي موارد با وجود رخ دادن تداخل دارويي، ممكن است نياز به مصرف همزمان دو داروي مختلف باشد. در چنين مواردي ممكن است پزشك مربوطه مقدار مصرف دارو را تغيير دهد و يا داروي ديگري تجويز كند. بنابراين در صورت مصرف داروي ديگر آنرا با پزشك خود مطرح سازيد. تداخلات دارويي زير بر اساس اهميت بالقوه شان انتخاب شده و لزوما همه گير نميباشند.
مصرف اين دارو با داروهاي نامبرده زير به هيچ وجه پيشنهاد نميگردد اما در برخي موارد ضروريست. چنانچه هردو دارو با يكديگر تجويز شده اند، ممكن است پزشك درمان با اين دارو را ادامه ندهد و يا داروهاي مصرفي ديگر را تغيير دهد.
-    Aceclofenac
-    Acemetacin
-    Acenocoumarol
-    Alteplase, Recombinant
-    Amtolmetin Guacil
-    Anistreplase
-    Apixaban
-    Argatroban
-    Aspirin
-    Bivalirudin
-    Bromfenac
-    Bufexamac
-    Celecoxib
-    Chamomile
-    Choline Salicylate
-    Citalopram
-    Clonixin
-    Dabigatran Etexilate
-    Dalteparin
-    Danaparoid
-    Desirudin
-    Desvenlafaxine
-    Dexibuprofen
-    Dexketoprofen
-    Diclofenac
-    Diflunisal
-    Dipyrone
-    Drotrecogin Alfa
-    Droxicam
-    Enoxaparin
-    Escitalopram
-    Etodolac
-    Etofenamate
-    Etoricoxib
-    Felbinac
-    Fenoprofen
-    Fepradinol
-    Feprazone
-    Floctafenine
-    Flufenamic Acid
-    Fluoxetine
-    Flurbiprofen
-    Fluvoxamine
-    Fondaparinux
-    Garlic
-    Heparin
-    Ibuprofen
-    Ibuprofen Lysine
-    Indomethacin
-    Ketoprofen
-    Ketorolac
-    Lepirudin
-    Lornoxicam
-    Loxoprofen
-    Lumiracoxib
-    Meclofenamate
-    Mefenamic Acid
-    Meloxicam
-    Milnacipran
-    Morniflumate
-    Nabumetone
-    Naproxen
-    Nepafenac
-    Niflumic Acid
-    Nimesulide
-    Oxaprozin
-    Oxyphenbutazone
-    Papaya
-    Parecoxib
-    Paroxetine
-    Phenindione
-    Phenprocoumon
-    Phenylbutazone
-    Piketoprofen
-    Piroxicam
-    Proglumetacin
-    Propionic Acid
-    Propyphenazone
-    Proquazone
-    Protein C
-    Reteplase, Recombinant
-    Rivaroxaban
-    Rofecoxib
-    Salicylic Acid
-    Salsalate
-    Sertraline
-    Sodium Salicylate
-    St John's Wort
-    Streptokinase
-    Sulindac
-    Tan-Shen
-    Tenecteplase
-    Tenoxicam
-    Tiaprofenic Acid
-    Tinzaparin
-    Tolfenamic Acid
-    Tolmetin
-    Urokinase
-    Valdecoxib
-    Venlafaxine
-    Warfarin

مصرف اين دارو با هريك از داروهاي زير خطر بروز برخي عوارض جانبي را افزايش ميدهد، اما ممكن است اين بهترين راه درمان باشد. در چنين مواردي اغلب پزشك دوز يا تعداد دفعات يك يا هر دو دارو را تغيير ميدهد.
-    Avocado
-    Chondroitin
-    Coenzyme Q10
-    Curcumin
-    Dong Quai
-    Ginger
-    Vitamin A

تداخلات دارویی دیگر
بي شك هيچ دارويي را نبايد در زمان غذا خوردن يا حوالي آن مصرف نمود چراكه امكان وقوع تداخل وجود دارد. مصرف الكل و تنباكو نيز ايجاد برخي تداخلات ميكند. در صورت بروز مشكل يا مصرف مواد غذايي خاص مانند الكل يا تنباكو، مراتب را به پزشك اطلاع دهيد.

سایر مشکلات پزشکی
وجود مشكلات پزشكي ديگر ممكن است بر مصرف اين دارو تاثيرگذار باشد. در صورتيكه مشكل پزشكي ديگري داريد، حتما آنرا با پزشك خود مطرح سازيد، بويژه موارد زير:
-    انسداد روده
-    پوليپ
-    زخم معده
-    بيماري كبد
-    مشكلات طحال

نحوه مصرف

اين دارو را با معده خالي (حداقل 1 ساعت قبل يا 2 ساعت بعد از غذا) ميل نماييد و حداقل يك ساعت قبل و بعد از مصرف آن از مصرف هرگونه مواد غذايي، شير، يا دارو بپرهيزيد. همچنين هميشه اين دارو را با يك ليوان پر از آب ميل نماييد.
گاهي لازم است اين دارو 3 الي 6 ماه مصرف شود. در اين مدت، بازديد منظم پزشك بسيار حائز اهميت است.
دنبال كردن دستورات پزشك بسيار حائز اهميت است. مصرف برخي مواد غذايي و نوشيدني ها ممكن است وضعيتتان را بدتر كند. همچنين در صورت دنبال كردن رژيم كم نمك يا بدون قند، از قبل پزشك را مطلع سازيد.

ميزان مصرف
ميزان مصرف اين دارو در بيماران مختلف، متفاوت ميباشد. در اين خصوص دستورالعمل پزشك يا دستورات مندرج در برچسب اين دارو را دنبال نماييد. اطلاعات زير بر اساس متوسط ميزان مصرف اين دارو در نظر گرفته شده است. چنانچه ميزان مصرفي شما متفاوت ميباشد، آنرا تغيير ندهيد، مگر در مواردي كه پزشك دستور دهد.
ميزان مصرف اين دارو بستگي به قدرت دارو دارد. همچنين تعداد دفعات مصرف روزانه، فواصل بين آن و مدت مصرف، به بيماري شما بستگي دارد. 

جهت درمان سيستيت بينابيني
-    بزرگسالان – 100 ميلي گرم، 3 بار در روز. در صورت لزوم ممكن است پزشك ميزان مصرف را تغيير دهد. 
-    كودكان– مصرف و ميزان آن توسط پزشك تعيين ميگردد.

در صورت فراموش کردن یک وعده  دارویی چه کنیم؟
دريافت اين دارو بايد طبق يك برنامه ثابت باشد. چنانچه وعده اي از اين دارو را فراموش كرده ايد، جهت دريافت دستورالعمل با داروساز يا پزشكتان تماس حاصل نماييد.

درهنگام استفاده بیش از حد و موارد اورژانسی چه کنیم؟
در صورت مصرف بيش از حد اين دارو با نزديكترين مركز مسموميت هاي دارويي تماس گرفته شود. در صورتيكه بيمار تنفس نداشت سريعا با اورژانس تماس حاصل كنيد.

درهنگام استفاده از دارو چه موارد تغذیه ای را باید در نظرگرفت؟
رژيم غذايي عادي خود را دنبال نموده و در تنها صورتيكه پزشك دستور دهد، آنرا تغيير دهيد.

شیوه نگهداری از دارو
اين دارو را در جعبهء در بسته، در دماي اتاق، به دور از گرما، رطوبت و نور مستقيم قرار دهيد. از يخ زدگي دارو جلوگيري شود.
دور از دسترس كودكان نگهداري شود.
در صورت عدم نياز يا منقضي شدن دارو آنرا دور بريزيد.
 

اقدامات احتیاطی

اين دارو خطر بروز خونريزي هاي جدي را افزايش ميدهد. پيش از انجام هر نوع عمل جراحي، دندانپزشكي و اورژانسي، پزشك را از مصرف اين دارو مطلع سازيد.
پيش از مصرف داروهاي ضد انعقاد خون مانند سديم وارفارين، هپارين، دوزهاي بالاي آسپيرين يا داروهاي ضد التهابي مانند ايبوپروفن با پزشكتان مشورت نماييد.
اين دارو بطور موقت منجربه كاهش تعداد پلاكت هاي خون و افزايش احتمال لخته شدن خون ميگردد. 
دنبال كردن دستورات پزشك بسيار حائز اهميت استو مصرف برخي مواد غذايي و نوشيدني ها ممكن است وضعيتتان را بدتر كند. همچنين در صورت دنبال كردن رژيم كم نمك يا بدون قند، از قبل پزشك را مطلع سازيد.

عوارض جانبی

عليرغم تاثيرات مورد نظر كه يك دارو بهمراه دارد، امكان بروز برخي عوارض جانبي ناخواسته نيز وجود دارد. بروز هريك از عوارض زير نيازمند مراقبتهاي پزشكي و مراجعه به پزشك ميباشد.
در صورت بروز هريك از اين موارد سريعا با پزشك تماس حاصل نماييد:

موارد نادر
-    لرز
-    تنفس سخت و مشكل
-    تب
-    بثورات پوستي يا كهير
-    گلودرد
-    خونريزي يا كبودي غير معمول
-    خستگي يا ضعف غير معمول
-    اختلالات بينايي

برخي عوارض جانبي نياز به مراقبت هاي پزشكي خاصي ندارند و ممكن است در طول مدت درمان از بين بروند. همچنين پزشك مربوطه نيز ميتواند با معرفي راه هايي به پيشگيري يا كاهش اين عوارض كمك كند. در صورتيكه هريك از عوارض زير در شما ادامه داشت، با پزشك خود مشورت نماييد:

موارد كمتر شايع يا نادر
-    دل درد
-    خونريزي لثه
-    يبوست
-    اسهال
-    سختي يا درد هنگام بلع
-    سرگيجه
-    خشكي گلو
-    ريزش مو
-    سردرد
-    سوزش سردل
-    افزايش حساسيت پوست نسبت به نور خورشيد
-    تحريك يا قرمزي  چشم
-    خارش
-    از دست دادن اشتها
-    حالت تهوع
-    خون دماغ
-    زنگ زدن گوش
-    آبريزش بيني
-    زخم دهان
-    گاز معده
-    ناراحتي معده
-    استفراغ

در برخي بيماران امكان بروز عوارض ديگر نيز وجود دارد كه در اينجا ليست نشده است. در آنصورت به پزشك مراجعه كنيد.

درمان بی خوابی بدون دارو
روی عکس زیر کلیک کنید:

سيستيت بينابيني