منوی اصلی
بهترین متخصصین و مراکز مغزواعصاب و روان در تهران

فنوكسي بنزامين (خوراكي)

Phenoxybenzamine

دارو شناسی

آنچه که باید درباره داروي خوراكي " فنوكسي بنزامين " بدانید!


فنوكسي بنزامين متعلق به رده داروهاي ضد فشار خون است. اين دارو در درمان فشار خون بالا (هايپرتنشن) ناشي از بيماري فئوكروموسيتوم مورد استفاده قرار ميگيرد.
فنوكسي بنزامين اثرات شيميايي خاصي را در بدن مسدود ميكند. هنگاميكه اين مواد شيميايي در مقادير بالايي موجود باشند، منجربه افزايش فشار خون ميشوند.
ممكن است از فنوكسي بنزامين در درمان ساير بيماري هاي نيز مورد استفاده قرار گيرد كه در اينصورت پزشك دستور مصرف خواهد داد.
اين داروتنها تحت نظارت پزشك تجويز ميشود.
تجربه نشان داده است هنگاميكه دارويي از لحاظ بازاريابي براي مصرف خاصي تاييد گردد براي مشكلات ديگر نيز مورد استفاده قرار ميگيرد. اگرچه بر روي برچسب محصول قيد نشده، اما پاكليتاكسل متصل به پروتئين براي بيماران با مشكلات زير نيز استفاده ميگردد:
-    هايپروتروفي خوش خيم پروستات

اين دارو به شكل هاي زير موجود ميباشد:
-    كپسول
 

پیش از مصرف

در صورتيكه تصميم به مصرف دارويي داريد همه جوانب آن بايد بدقت بررسي گردد. اين تصميمي است كه شما و پزشكتان ميگيريد. درمورد مصرف اين دارو موارد زير بايد درنظر گرفته شود:

آلرژی و حساسیت
در صورت داشتن حساسيت خاص به اين دارو يا ديگر داروها مساله را با پزشك خود درميان بگذاريد. همچنين درصورتيكه نسبت به برخي مواد غذايي، رنگ مو، مواد نگهدارنده يا حيوانات حساسيت داريد پيش از مصرف اين دارو، موضوع را با پزشك خود مطرح سازيد. در صورتيكه بصورت آزاد و بدون تجويز پزشك قصد استفاده از اين دارو را داريد حتما بروشور و يا توضيحات مندرج بر روي بسته را با دقت مطالعه فرماييد.

اطفال
در مصرف اين دارو بر روي اطفال مشكلي ديده نشده اما صحت مصرف اين دارو در اين گروه سني هنوز تاييد نشده است.

سالمندان
بروز سرگيجه يا سبكي سر در افراد مسني كه نسبت به عوارض ناشي از فنوكسي بنزامين حساسند، احتمال زيادي دارد. علاوه بر اين، فنوكسي بنزامين منجربه كاهش تحمل دماي سرد در بيماران سالمند ميگردد.

دوران بارداری
مطالعات انجام شده بر روي زنان باردار نشان ميدهد مصرف اين دارو براي جنين خطر بزرگي محسوب ميگردد. اما در موارديكه جان بيمار در خطر است، مزاياي درمان اين دارو بيشتر از خطر بالقوه آن خواهد بود.

دوران شیردهی و مادران شیرده
تحقيقات خاصي بر روي زنان شيرده مبني بر مصرف اين دارو صورت نگرفته است. پيش از مصرف اين دارو در زنان شيرده همه جوانب مثبت و منفي آن بايد درنظر گرفته شود.

تداخلات دارویی
اگرچه بي شك هيچ دارويي نبايد همزمان مصرف شود، اما در برخي موارد با وجود رخ دادن تداخل دارويي، ممكن است نياز به مصرف همزمان دو داروي مختلف باشد. در چنين مواردي ممكن است پزشك مربوطه مقدار مصرف دارو را تغيير دهد و يا داروي ديگري تجويز كند. بنابراين در صورت مصرف داروي ديگر آنرا با پزشك خود مطرح سازيد. تداخلات دارويي زير بر اساس اهميت بالقوه شان انتخاب شده و لزوما همه گير نميباشند.
معمولا مصرف اين دارو با داروهاي نامبرده زير پيشنهاد نميگردد اما در برخي موارد ضروريست. چنانچه هردو دارو با يكديگر تجويز شده اند، پزشك موظف است مقدار مصرف دارو و تعداد دفعات مصرف را تغيير دهد.
•    Asenapine
•    Tadalafil

معمولا مصرف اين دارو با داروهاي نامبرده زير پيشنهاد نميگردد اما در برخي موارد ضروريست. چنانچه هردو دارو با يكديگر تجويز شده اند، پزشك موظف است مقدار مصرف دارو و تعداد دفعات مصرف را تغيير دهد.
•    Acebutolol
•    Alprenolol
•    Atenolol
•    Betaxolol
•    Bevantolol
•    Bisoprolol
•    Bucindolol
•    Carteolol
•    Carvedilol
•    Celiprolol
•    Dilevalol
•    Esmolol
•    Labetalol
•    Levobunolol
•    Mepindolol
•    Metipranolol
•    Metoprolol
•    Nadolol
•    Nebivolol
•    Oxprenolol
•    Penbutolol
•    Pindolol
•    Propranolol
•    Sotalol
•    Talinolol
•    Tertatolol
•    Timolol
•    Vardenafil

تداخلات دارویی دیگر
بي شك هيچ دارويي را نبايد در زمان غذا خوردن يا حوالي آن مصرف نمود چراكه امكان وقوع تداخل وجود دارد. مصرف الكل و تنباكو نيز ايجاد برخي تداخلات ميكند.

سایر مشکلات پزشکی 
وقوع مشكلات دارويي ديگر ممكن است بر روي اين دارو تاثيرگذار باشد. در صورت بروز هريك از موارد زير موضوع را با  پزشك خود درميان بگذاريد:
-    آنژين صدري (درد قفسه سينه)
-    بيماري كليوي
-    عفونت ريه
-    حملات قلبي يا سكته مغزي اخير

نحوه مصرف

جهت كمك به يادآوري مصرف دارو، سعي كنيد هر روز دارو را در زمان معيني ميل نماييد.

ميزان مصرف
ميزان مصرف اين دارو در بيماران مختلف، متفاوت ميباشد. در اين خصوص دستورالعمل پزشك يا دستورات مندرج در برچسب اين دارو را دنبال نماييد. اطلاعات زير بر اساس متوسط ميزان مصرف اين دارو در نظر گرفته شده است. چنانچه ميزان مصرفي شما متفاوت ميباشد، آنرا تغيير ندهيد، مگر در مواردي كه پزشك دستور دهد.
ميزان مصرف اين دارو بستگي به قدرت دارو دارد. همچنين تعداد دفعات مصرف روزانه، فواصل بين آن و مدت مصرف، به بيماري شما بستگي دارد. 

جهت درمان فشار خون بالاي ناشي از بيماري فئوكروموسيتوم:
-    بزرگسالان - در ابتدا 10 ميلي گرم، 2 بار در روز. در صورت لزوم ممكن است پزشك ميزان مصرف را به 20 الي 40 ميلي گرم، 2 يا 3 بار در روز تغيير دهد. 
-    كودكان – مصرف و ميزان آن به وزن كودك بستگي دارد و توسط پزشك تعيين ميگردد. شروع دوز معمولا 0.2 ميلي گرم به ازاي هر 1 كيلوگرم، يكبار در روز ميباشد. در صورت لزوم ممكن است پزشك ميزان مصرف را به 0.4 الي 1.2 ميلي گرم در روز تغيير دهد. 

در صورت فراموش کردن یک وعده  دارویی چه کنیم؟
چنانچه وعده اي از اين دارو را فراموش كرده ايد، به محض يادآوري آنرا استعمال نماييد. چنانچه زمان وعده بعدي دارو فرا رسيده است، وعده فراموش شده را كنار گذاشته و طبق برنامه آنرا مصرف نماييد. هيچگاهدارو را در يك وعده، دو برابر دوز، مصرف ننماييد.


درهنگام استفاده بیش از حد و موارد اورژانسی چه کنیم؟
در صورت مصرف بيش از حد اين دارو با نزديكترين مركز مسموميت هاي دارويي تماس گرفته شود. در صورتيكه بيمار تنفس نداشت سريعا با اورژانس تماس حاصل كنيد.


درهنگام استفاده از دارو چه موارد تغذیه ای را باید در نظرگرفت؟
رژيم غذايي عادي خود را دنبال نموده و در تنها صورتيكه پزشك دستور دهد، آنرا تغيير دهيد.


شیوه نگهداری از دارو
اين دارو را در جعبهء در بسته، در دماي اتاق، به دور از گرما، رطوبت و نور مستقيم قرار دهيد. از يخ زدگي دارو جلوگيري شود.
دور از دسترس كودكان نگهداري شود.
در صورت عدم نياز يا منقضي شدن دارو آنرا دور بريزيد.

اقدامات احتیاطی

بسيار حائز اهميت است كه پزشك براي بررسي عملكرد صحيح دارو در بازديدهاي منظم وضعيتتان را كنترل كند تا بتواند براي ادامه مصرف دارو تصميم گيري كند. 
از مصرف همزمان ساير داروها با اين دارو پرهيز كنيد، مگر در مواردي كه پزشك دستور دهد. اين داروها به ويژه شامل داروهاي كنترل كننده اشتها، داروي آسم، داروهاي سرماخوردگي، داروي سرفه، داروي تب ينجه يا داروهاي مربوط به مشكلات سينوس ميباشند. اين داروها ممكن است با اثرات اين دارو ايجاد تداخل كنند.
مصرف اين دارو ممكن است منجربه بروز سرگيجه، سبكي سر يا غش، بويژه حين برخاستن از حالت نشسته يا خوابيده شود. حين مصرف اين دارو از انجام اموري چون رانندگي، استفاده از ماشين آلات و موارد خطرناك بپرهيزيد.
پيش از انجام هرگونه آزمايش يا جراحي، پزشك را در جريان مصرف اين دارو قرار دهيد. اين دارو بر نتايج برخي آزمايشات اثر ميگذارد.
مصرف اين دارو ممكن است منجربه خشكي دهان، بيني و گلو شود. جهت تسكين موقت خشكي دهان، از آبنبات يا آدامس بدون قند، تكه هاي يخ يا بزاق جايگزين (بزاق مصنوعي) استفاده نماييد. اما چنانچه خشكي دهانتان بيش از 2 هفته بطول انجاميد، با پزشك يا دندانپزشك خود مشورت نماييد. خشكي دهان مداوم ممكن است خطر ابتلا به بيماري هاي دندان، از جمله پوسيدگي دندان، بيماري لثه و عفونت هاي قارچي را افزايش دهد.
 

عوارض جانبی

عليرغم تاثيرات مورد نظر كه يك دارو بهمراه دارد، امكان بروز برخي عوارض جانبي ناخواسته نيز وجود دارد. بروز هريك از عوارض زير نيازمند مراقبتهاي پزشكي و مراجعه به پزشك ميباشد.
در صورت بروز هريك از عوارض جانبي سريعا با پزشك تماس حاصل نماييد.
برخي عوارض جانبي نياز به مراقبت هاي پزشكي خاصي ندارند و ممكن است در طول مدت درمان از بين بروند. همچنين پزشك مربوطه نيز ميتواند با معرفي راه هايي به پيشگيري يا كاهش اين عوارض كمك كند. در صورتيكه هريك از عوارض در شما ادامه داشت، با پزشك خود مشورت نماييد.
در برخي بيماران امكان بروز عوارض ديگر نيز وجود دارد كه در اينجا ليست نشده است. در آنصورت به پزشك مراجعه كنيد.

درمان بی خوابی بدون دارو
روی عکس زیر کلیک کنید:

درمان فشار خون بالاداروي فشار خون بالاقرص فشار خون بالاكپسول فشار خون بالافشار خون بالاي ناشي از فئوكروموسيتوم