منوی اصلی
بهترین متخصصین و مراکز مغزواعصاب و روان در تهران

پيموزايد (خوراكي)

Pimozide

دارو شناسی


آنچه که باید درباره داروي خوراكي " پيموزايد "  بدانید!

پيموزايد جهت درمان علائم سندرم تورت مورد استفاده قرار ميگيرد. اين دارو تنها در بيماران مبتلا به علائم شديدي كاربرد دارد كه قادر به مصرف ساير داروها نبوده يا ساير داروها تاثيري در بهبودي آنها نداشته است.
عملكرد پيموزايد در دستگاه عصبي مركزي با كنترل تيك هاي صوتي و كنترل نشده، و حركات مكرر بدني (تيك) ميباشد. بروز اين تيك ها در زندگي عادي بيمار، خلل وارد ميسازد. اين دارو، تيك ها را بطور كامل درمان نميكند؛ بلكه از تعداد و شدتشان ميكاهد.
اين دارو تنها با نسخه پزشك در دسترس قرا ميگيرد.
تجربه نشان داده است هنگاميكه دارويي از لحاظ بازاريابي براي مصرف خاصي تاييد گردد براي مشكلات ديگر نيز مورد استفاده قرار ميگيرد. اگرچه بر روي برچسب محصول قيد نشده، اما اين دارو براي بيماران با مشكلات زير نيز استفاده ميگردد:
-    اختلالات رواني مانند شيزوفرني

اين محصول در اشكال دارويي زير موجود ميباشد:
-    قرص
 

پیش از مصرف

در صورتيكه تصميم به مصرف دارويي داريد همه جوانب آن بايد بدقت بررسي گردد. اين تصميمي است كه شما و پزشكتان ميگيريد. درمورد مصرف اين دارو موارد زير بايد درنظر گرفته شود:

آلرژی و حساسیت
در صورت داشتن حساسيت خاص به اين دارو يا ديگر داروها مساله را با پزشك خود درميان بگذاريد. همچنين درصورتيكه نسبت به برخي مواد غذايي، رنگ مو، مواد نگهدارنده يا حيوانات حساسيت داريد پيش از مصرف اين دارو، موضوع را با پزشك خود مطرح سازيد. در صورتيكه بصورت آزاد و بدون تجويز پزشك قصد استفاده از اين دارو را داريد حتما بروشور و يا توضيحات مندرج بر روي بسته را با دقت مطالعه فرماييد.

اطفال
مطالعاتي در خصوص ارتباط ميان سن و مصرف اين دارو در كودكان زير 12 سال صورت نگرفته است. ايمني و اثربخشي آن ثابت نشده است.

سالمندان
هيچ اطلاعاتي مبني بر ارتباط ميان سن و عوارض مصرف اين دارو بر روي بيماران سالمند در دست نميباشد.

دوران بارداری
طبق مطالعاتي كه بر روي حيوانات يا زنان باردار صورت گرفته، بروز اختلالات جنيني نشان داده شده است. اين دارو نبايد در زنان باردار و زناني كه قصد بارداري دارند، مصرف گردد.


دوران شیردهی و مادران شیرده
تحقيقات خاصي بر روي زنان شيرده مبني بر مصرف اين دارو صورت نگرفته است. پيش از مصرف اين دارو در زنان شيرده همه جوانب مثبت و منفي آن بايد درنظر گرفته شود.

تداخلات دارویی
اگرچه بي شك هيچ دارويي نبايد همزمان مصرف شود، اما در برخي موارد با وجود رخ دادن تداخل دارويي، ممكن است نياز به مصرف همزمان دو داروي مختلف باشد. در چنين مواردي ممكن است پزشك مربوطه مقدار مصرف دارو را تغيير دهد و يا داروي ديگري تجويز كند. بنابراين در صورت مصرف داروي ديگر آنرا با پزشك خود مطرح سازيد. تداخلات دارويي زير بر اساس اهميت بالقوه شان انتخاب شده و لزوما همه گير نميباشند.
مصرف اين دارو با داروهاي نامبرده زير به هيچ وجه پيشنهاد نميگردد اما در برخي موارد ضروريست. چنانچه هردو دارو با يكديگر تجويز شده اند، ممكن است پزشك درمان با اين دارو را ادامه ندهد و يا داروهاي مصرفي ديگر را تغيير دهد.
•    Alfuzosin
•    Amifampridine
•    Amiodarone
•    Amitriptyline
•    Amprenavir
•    Anagrelide
•    Apomorphine
•    Aprepitant
•    Aripiprazole
•    Arsenic Trioxide
•    Artemether
•    Asenapine
•    Astemizole
•    Atazanavir
•    Azithromycin
•    Bedaquiline
•    Bepridil
•    Boceprevir
•    Buserelin
•    Chloroquine
•    Chlorpromazine
•    Ciprofloxacin
•    Cisapride
•    Citalopram
•    Clarithromycin
•    Clomipramine
•    Clozapine
•    Cobicistat
•    Crizotinib
•    Cyclobenzaprine
•    Dabrafenib
•    Darunavir
•    Dasatinib
•    Degarelix
•    Delamanid
•    Delavirdine
•    Desipramine
•    Deslorelin
•    Dirithromycin
•    Disopyramide
•    Dofetilide
•    Dolasetron
•    Domperidone
•    Donepezil
•    Doxepin
•    Dronedarone
•    Droperidol
•    Ebastine
•    Eribulin
•    Erythromycin
•    Escitalopram
•    Famotidine
•    Felbamate
•    Fingolimod
•    Flecainide
•    Fluconazole
•    Fluoxetine
•    Formoterol
•    Fosamprenavir
•    Fosaprepitant
•    Foscarnet
•    Fosphenytoin
•    Galantamine
•    Gatifloxacin
•    Gemifloxacin
•    Gonadorelin
•    Goserelin
•    Granisetron
•    Halofantrine
•    Haloperidol
•    Histrelin
•    Hydroquinidine
•    Hydroxychloroquine
•    Ibutilide
•    Iloperidone
•    Imipramine
•    Indinavir
•    Itraconazole
•    Ivabradine
•    Ketoconazole
•    Lapatinib
•    Leuprolide
•    Levofloxacin
•    Lumefantrine
•    Mefloquine
•    Mesoridazine
•    Methadone
•    Metoclopramide
•    Metronidazole
•    Miconazole
•    Mifepristone
•    Mizolastine
•    Moxifloxacin
•    Nafarelin
•    Nefazodone
•    Nelfinavir
•    Norfloxacin
•    Octreotide
•    Ofloxacin
•    Olanzapine
•    Ondansetron
•    Paliperidone
•    Panobinostat
•    Paroxetine
•    Pasireotide
•    Pazopanib
•    Pentamidine
•    Perflutren Lipid Microsphere
•    Perphenazine
•    Pipamperone
•    Piperaquine
•    Posaconazole
•    Probucol
•    Procainamide
•    Prochlorperazine
•    Promethazine
•    Propafenone
•    Protriptyline
•    Quetiapine
•    Quinidine
•    Quinine
•    Ranolazine
•    Rilpivirine
•    Risperidone
•    Ritonavir
•    Saquinavir
•    Sertindole
•    Sertraline
•    Sevoflurane
•    Sodium Phosphate
•    Sodium Phosphate, Dibasic
•    Sodium Phosphate, Monobasic
•    Solifenacin
•    Sorafenib
•    Sotalol
•    Sparfloxacin
•    Sultopride
•    Sunitinib
•    Tacrolimus
•    Tamoxifen
•    Telaprevir
•    Telavancin
•    Telithromycin
•    Terfenadine
•    Tetrabenazine
•    Thioridazine
•    Tipranavir
•    Tizanidine
•    Tolterodine
•    Toremifene
•    Trazodone
•    Trimipramine
•    Triptorelin
•    Troleandomycin
•    Vandetanib
•    Vardenafil
•    Vemurafenib
•    Venlafaxine
•    Vilanterol
•    Vinflunine
•    Voriconazole
•    Vorinostat
•    Ziprasidone
•    Zotepine

معمولا مصرف همزمان اين دارو با داروهاي زير توصيه نميشود، اما ممكن است در برخي موارد نياز به استفاده همزمان دو دارو باشد. در چنين مواردي اغلب پزشك دوز يا تعداد دفعات يك يا هر دو دارو را تغيير ميدهد.
•    Alefacept
•    Blinatumomab
•    Bromazepam
•    Buprenorphine
•    Bupropion
•    Ceritinib
•    Enzalutamide
•    Fentanyl
•    Flibanserin
•    Golimumab
•    Hydrocodone
•    Hydromorphone
•    Idelalisib
•    Imatinib
•    Lithium
•    Lumacaftor
•    Milnacipran
•    Morphine
•    Morphine Sulfate Liposome
•    Nilotinib
•    Oxycodone
•    Oxymorphone
•    Pixantrone
•    Rolapitant
•    Secukinumab
•    Selegiline
•    Siltuximab
•    Suvorexant
•    Tapentadol
•    Tramadol
•    Zileuton

معمولا مصرف همزمان اين دارو با داروهاي زير توصيه نميشود، اما ممكن است در برخي موارد نياز به استفاده همزمان دو دارو باشد. در چنين مواردي اغلب پزشك دوز يا تعداد دفعات يك يا هر دو دارو را تغيير ميدهد.
•    Betel Nut

تداخلات دارویی دیگر
بي شك هيچ دارويي را نبايد در زمان غذا خوردن يا حوالي آن مصرف نمود چراكه امكان وقوع تداخل وجود دارد. مصرف الكل و تنباكو نيز ايجاد برخي تداخلات ميكند. در صورت بروز مشكل يا مصرف مواد غذايي خاص مانند الكل يا تنباكو، مراتب را به پزشك اطلاع دهيد.
مصرف همزمان اين دارو با موارد، احتمال بروز عوارض جانبي را افزايش ميدهند:
-    آب گريپ فروت
-    توتون و تنباكو

سایر مشکلات پزشکی
وجود مشكلات پزشكي ديگر ممكن است بر مصرف اين دارو تاثيرگذار باشد. در صورتيكه مشكل پزشكي ديگري داريد، حتما آنرا با پزشك خود مطرح سازيد، بويژه موارد زير:
-    مشكلات خون يا مغز استخوان
-    سرطان سينه يا سابقه آن
-    بيماري هاي قلبي
-    مشكلات روده اي
-    لكوپني يا نوتروپني
-    گلوكوم با زاويه بسته
-    مشكلات غده هيپوفيز
-    تشنج يا سابقه آن
-    مشكلات دستگاه ادراري
-    افسردگي دستگاه عصبي مركزي
-    مشكلات ريتم قلب يا سابقه آن
-    هيپوكالمي
-    كمبود منيزيم
-    بيماري كليوي
-    بيماري كبد

نحوه مصرف

اين دارو را طبق دستور پزشك مصرف نماييد. هيچگاه بيش از مدت و ميزان تعيين شده، اين دارو را مصرف نكنيد.
حين مصرف اين دارو از خوردن گريپ فروت يا نوشيدن آبميوه آن خودداري نماييد. گريپ فروت ميزان دارويي را كه بايد جذب بدن شود، تغيير ميدهد.
بهتر است اين دارو را در زمان خوابيدن مصرف نماييد.

ميزان مصرف
ميزان مصرف اين دارو در بيماران مختلف، متفاوت ميباشد. در اين خصوص دستورالعمل پزشك يا دستورات مندرج در برچسب اين دارو را دنبال نماييد. اطلاعات زير بر اساس متوسط ميزان مصرف اين دارو در نظر گرفته شده است. چنانچه ميزان مصرفي شما متفاوت ميباشد، آنرا تغيير ندهيد، مگر در مواردي كه پزشك دستور دهد.
ميزان مصرف اين دارو بستگي به قدرت دارو دارد. همچنين تعداد دفعات مصرف روزانه، فواصل بين آن و مدت مصرف، به بيماري شما بستگي دارد. 

جهت سندرم تورت:
-    بزرگسالان – در ابتدا 1 الي 2 ميلي گرم در روز، در 2 وعده منقسم. پزشك ممكن است ميزان مصرف را تغيير دهد. با اين حال معمولا ميزان صرف از 10 ميلي گرم در روز تجاوز نميكند.
-    كودكان بالاي 12 سال – مصرف و ميزان آن به وزن كودك بستگي دارد و توسط پزشك تعيين ميگردد. شروع دوز معمولا 0.05 ميلي گرم به ازاي هر 1 كيلوگرم كه به 2 يا 3 دوز تقسيم ميشود. در صورت لزوم ممكن است پزشك ميزان مصرف را پس از 3 روز تغيير دهد. با اين حال معمولا ميزان صرف از 10 ميلي گرم در روز تجاوز نميكند.
-    كودكان زير 12 سال – مصرف و ميزان آن به وزن كودك بستگي دارد و توسط پزشك تعيين ميگردد.

در صورت فراموش کردن یک وعده  دارویی چه کنیم؟
چنانچه وعده اي از اين دارو را فراموش كرده ايد، به محض يادآوري آنرا استعمال نماييد. چنانچه زمان وعده بعدي دارو فرا رسيده است، وعده فراموش شده را كنار گذاشته و طبق برنامه آنرا مصرف نماييد. هيچگاه دارو را در يك وعده، دو برابر دوز، مصرف ننماييد.


درهنگام استفاده بیش از حد و موارد اورژانسی چه کنیم؟
در صورت مصرف بيش از حد اين دارو با نزديكترين مركز مسموميت هاي دارويي تماس گرفته شود. در صورتيكه بيمار تنفس نداشت سريعا با اورژانس تماس حاصل كنيد.


درهنگام استفاده از دارو چه موارد تغذیه ای را باید در نظرگرفت؟
رژيم غذايي عادي خود را دنبال نموده و در تنها صورتيكه پزشك دستور دهد، آنرا تغيير دهيد.


شیوه نگهداری از دارو
اين دارو را در جعبهء در بسته، در دماي اتاق، به دور از گرما، رطوبت و نور مستقيم قرار دهيد. از يخ زدگي دارو جلوگيري شود.
دور از دسترس كودكان نگهداري شود.
در صورت عدم نياز يا منقضي شدن دارو آنرا دور بريزيد.
 

اقدامات احتیاطی

بسيار حائز اهميت است كه پزشك براي بررسي عملكرد صحيح دارو در بازديدهاي منظم وضعيتتان را كنترل كند تا بتواند براي ادامه مصرف دارو تصميم گيري كند. گاهي براي بررسي اثرات ناخواسته، انجا آزمايش خون ضروريست. همچنين ممكن است پزشك در زمان مصرف اين دارو، ريتم قلبتان را بررسي كند.
چنانچه درحال مصرف داروهاي زير هستيد، از مصرف اين دارو پرهيز كنيد: arsenic trioxide (Trisenox®), cisapride (Propulsid®), dolasetron mesylate (Anzemet®), droperidol (Dridol®, Inapsine®), levomethadyl acetate (Orlaam®), methylphenidate (Ritalin®), pemoline (Cylert®), pentamidine (Nebupent®), probucol, tacrolimus (Prograf®), zileuton (Zyflo®), amphetamines (such as Desoxyn®, Dexedrine®), medicine for heart rhythm problems (such as amiodarone, disopyramide, dofetilide, procainamide, quinidine, sotalol, Betapace®, Cardioquin®, Cordarone®, Norpace®, Procanbid®, Quinaglute®, or Tikosyn®), medicine for depression (such as amitriptyline, citalopram, escitalopram, fluoxetine, fluvoxamine, nefazodone, nortriptyline, paroxetine, sertraline, Celexa®, Elavil®, Lexapro™, Luvox®, Pamelor®, Paxil®, Prozac®, Sarafem®, Serzone®, Vivactil®, or Zoloft®), certain antibiotics (such as azithromycin, clarithromycin, dirithromycin, erythromycin, gatifloxacin, itraconazole, ketoconazole, levofloxacin, moxifloxacin, sparfloxacin, troleandomycin, Avelox®, Biaxin®, Ery-tab®, Levaquin®, Nizoral®, Sporanox®, Tao®, Tequin®, Zagam®, or Zithromax®), medicine to treat HIV infection (such as indinavir, nelfinavir, ritonavir, saquinavir, Crixivan®, Fortovase®, Invirase®, Norvir®, or Viracept®), medicine to treat malaria (such as halofantrine, mefloquine, Halfan®, or Lariam®), or medicine to treat mental illness (such as chlorpromazine, loxapine, mesoridazine, molindone, perphenazine, prochlorperazine, quetiapine, thioridazine, thiothixene, ziprasidone, Compazine®, Geodon®, Mellaril®, Serentil®, or Seroquel®). مصرف اين داروها به همراه پيموزايد سبب بروز عوارض جانبي بسيار جدي خواهد شد.
اين دارو ميتواند در ريتم قلب تغييراتي ايجاد كند كه با غش كردن و يا بروز عوارض جدي همراه است. در صورت بروز هرگونه علائم مشكلات ريتم قلبي، از جمله ضربان سريع يا تپش نامظم قلب، فورا به پزشك مراجعه كنيد.
مصرف اين دارو ممكن است منجربه بروز ديسكينزي كينزيا (اختلال حركتي) شود. در صورت بروز علائمي چون غنچه شدن لب ها، پرش لب، جمع شدن باد در لپ ها، حركت سريع يا وول خوردن زبان، جويدن كنترل نشده و يا حركات كنترل نشده دست و پا فورا به پزشك مراجعه كنيد.
درصورت بروز تشنج، مشكل تنفسي، ضربان سريع قلب، تب شديد، فشار خون بالا يا پايين، افزايش تعريق، از دست دادن كنترل مثانه، انقباض شديد عضلات، رنگ پريدگي پوست يا خستگي فورا به پزشك مراجعه كنيد. اينها ممكن است علائم يك بيماري جدي بنام سندرم نورولپتيك بدخيم (NMS) باشد.
در صورتيكه متوجه هرگونه نشانه اي از تب، لرز يا گلودرد شديد، مصرف اين دارو را قطع نماييد. اينها ممكن است علائم عفونت ناشي از كاهش گلبول هاي سفيد خون باشد.
هيچگاه بدون اطلاع پزشك مصرف اين دارو را قطع ننماييد. توقف ناگهاني اين دارو سبب بروز تشنج و بازگشت بيماري ميگردد. در صورت لزوم، پزشك ميزان مصرف دارو را بصورت تدريجي كاهش ميدهد تا بطور كامل قطع شود.
اين دارو سبب بروز خواب آلودگي، مشكل در فكر كردن و مشكل در حركات يا كنترل آن شود. حين مصرف اين دارو از انجام اموري چون رانندگي، استفاده از ماشين آلات و موارد خطرناك بپرهيزيد.
مصرف اين دارو ممكن است منجربه بروز سرگيجه، سبكي سر يا غش، بويژه حين برخاستن از حالت نشسته يا خوابيده شود.
پيش از انجام هرگونه آزمايش يا جراحي، پزشك را در جريان مصرف اين دارو قرار دهيد. اين دارو بر نتايج برخي آزمايشات اثر ميگذارد.
پيموزايد منجربه خشكي دهان ميشود. جهت تسكين موقت خشكي دهان، از آبنبات يا آدامس بدون قند، تكه هاي يخ يا بزاق جايگزين (بزاق مصنوعي) استفاده نماييد. اما چنانچه خشكي دهانتان بيش از 2 هفته بطول انجاميد، با پزشك يا دندانپزشك خود مشورت نماييد. خشكي دهان مداوم ممكن است خطر ابتلا به بيماري هاي دندان، از جمله پوسيدگي دندان، بيماري لثه و عفونت هاي قارچي را افزايش دهد.
از مصرف همزمان اين دارو با داروهاي ديگر (داروهاي بدون نسخه، داروهاي تجويز شده، داروهاي گياهي، مكمل ها يا ويتامين ها) بپرهيزيد، مگر اينكه قبلا در اين مورد با پزشك مشورت شده باشد.

عوارض جانبی

عليرغم تاثيرات مورد نظر كه يك دارو بهمراه دارد، امكان بروز برخي عوارض جانبي ناخواسته نيز وجود دارد. بروز هريك از عوارض زير نيازمند مراقبتهاي پزشكي و مراجعه به پزشك ميباشد.
در صورت بروز هريك از اين موارد سريعا با پزشك تماس حاصل نماييد:

موارد بيشتر شايع
-    مشكل حين صحبت كردن
-    سرگيجه يا غش
-    ضربان سريع يا نامنظم قلب
-    از دست دادن حالات صورت
-    از دست دادن كنترل تعادل
-    تغييرات رفتاري يا خلق و خو
-    بيقراري يا نياز به حركت كردن
-    با بيقراري به اين سو و آنسو رفتن
-    حركات آهسته
-    انقباض و سفتي دست و پا
-    لرزش و پرش دست و انگشتان
-    تورم يا درد سينه (در مردان كمتر شايع است)
-    ترشحات شيري غيرعادي از سينه (در مردان نادر است)

موارد كمتر شايع يا نادر
-    سختي در بلع
-    ناتواني در حركت چشم
-    افزايش چشمك زدن يا اسپاسم پلك
-    غنچه كردن لب ها
-    تغيير در قاعدگي
-    اسپاسم هاي عضلاني به خصوص در صورت، گردن يا كمر
-    جع شدن باد در لپ ها
-    حركات سريع و وول خوردن زبان
-    بثورات پوستي و خارش
-    گلودرد و تب
-    تورم صورت
-    جويدن كنترل نشده
-    حركات كنترل نشده گردن، تنه، دست يا پا
-    خونريزي يا كبودي غيرعادي
-    حالات بدني و صورت غيرعادي
-    زردي چشم يا پوست

موارد نادر
-    تشنج
-    تنفس سخت و سريع
-    تب بالا
-    افزايش يا كاهش فشارخون
-    افزايش تعريق
-    از دست دادن كنترل مثانه
-    انقباض شديد عضلات

علائم مصرف بيش از حد
-    كما
-    سرگيجه شديد
-    لرزش، حركات تند و سريع يا انقباض شديد عضلاني
-    مشكل تنفسي شديد
-    حركات شديد كنترل نشده

برخي عوارض جانبي نياز به مراقبت هاي پزشكي خاصي ندارند و ممكن است در طول مدت درمان از بين بروند. همچنين پزشك مربوطه نيز ميتواند با معرفي راه هايي به پيشگيري يا كاهش اين عوارض كمك كند. در صورتيكه هريك از عوارض زير در شما ادامه داشت، با پزشك خود مشورت نماييد:

موارد بيشتر شايع
-    تاري ديد
-    يبوست
-    سرگیجه، سبکی سر يا غش هنگام بلند شدن از حالت خوابيده یا نشسته
-    خواب آلودگي
-    خشكي دهان
-    تغيير در رنگ پوست

موارد كمتر شايع
-    كاهش توانايي جنسي
-    اسهال
-    سردرد
-    از دست دادن وزن و اشتها
-    افسردگي
-    تهوع و استفراغ
-    خستگي يا ضعف

در برخي بيماران امكان بروز عوارض ديگر نيز وجود دارد كه در اينجا ليست نشده است. در آنصورت به پزشك مراجعه كنيد.


 

درمان بی خوابی بدون دارو
روی عکس زیر کلیک کنید:

درمان علائم سندرم تورتدرمان سندرم تورتسندرم تورت
مقالات مرتبط
درمان بی خوابی بدون دارو (کلیک کنید)
اینجا باهوش تر میشوید!
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه