منوی اصلی
بهترین متخصصین و مراکز مغزواعصاب و روان در تهران

پيوگليتازون و گليمپرايد (خوراكي)

Pioglitazone And Glimepiride

دارو شناسی

آنچه که باید درباره داروي خوراكي " پيوگليتازون و گليمپرايد "  بدانید!

تركيب پيوگليتازون و گليمپرايد جهت درمان ديابت نوع 2 مورد استفاده قرار ميگيرد. اين دارو در كنار يك رژيم غذايي مناسب و ورزش به كنترل ميزان قند خون كمك ميكند. 
پيوگليتازون در استفاده بهتر از انسولين به بدن كمك ميكند. گليمپرايد نيز پانكراس را تحريك ميكند تا انسولين ترشح كند. اين امر به بدن كمك ميكند كه مواد غذايي را به انرژي تبديل كند.
اين دارو تنها با نسخه پزشك در دسترس قرار ميگيرد.
اين محصول در اشكال دارويي زير موجود ميباشد:
-    قرص

پیش از مصرف

در صورتيكه تصميم به مصرف دارويي داريد همه جوانب آن بايد بدقت بررسي گردد. اين تصميمي است كه شما و پزشكتان ميگيريد. درمورد مصرف اين دارو موارد زير بايد درنظر گرفته شود:

آلرژی و حساسیت
در صورت داشتن حساسيت خاص به اين دارو يا ديگر داروها مساله را با پزشك خود درميان بگذاريد. همچنين درصورتيكه نسبت به برخي مواد غذايي، رنگ مو، مواد نگهدارنده يا حيوانات حساسيت داريد پيش از مصرف اين دارو، موضوع را با پزشك خود مطرح سازيد. در صورتيكه بصورت آزاد و بدون تجويز پزشك قصد استفاده از اين دارو را داريد حتما بروشور و يا توضيحات مندرج بر روي بسته را با دقت مطالعه فرماييد.

اطفال
مطالعات خاصي منبي بر مصرف اين دارو دركودكان صورت نگرفته است. امنيت و اثربخشي اين دارو اثبات نشده است.

سالمندان
بسياري از داروها بطور انحصاري در افراد مسن مورد مطالعه و بررسي قرار نگرفته اند. با اين حال از آنجاييكه احتمال بروز مشكلات قلبي در افراد سالمند بيشتر است، مصرف اين دارو نيازمند تنظيم يك دوز مناسب و دقيق است.


دوران بارداری
طبق مطالعاتي كه بر روي حيوانات يا زنان باردار صورت گرفته، بروز اختلالات جنيني نشان داده شده است. اين دارو نبايد در زنان باردار و زناني كه قصد بارداري دارند، مصرف گردد.


دوران شیردهی و مادران شیرده
تحقيقات خاصي بر روي زنان شيرده مبني بر مصرف اين دارو صورت نگرفته است. پيش از مصرف اين دارو در زنان شيرده همه جوانب مثبت و منفي آن بايد درنظر گرفته شود.

تداخلات دارویی
اگرچه بي شك هيچ دارويي نبايد همزمان مصرف شود، اما در برخي موارد با وجود رخ دادن تداخل دارويي، ممكن است نياز به مصرف همزمان دو داروي مختلف باشد. در چنين مواردي ممكن است پزشك مربوطه مقدار مصرف دارو را تغيير دهد و يا داروي ديگري تجويز كند. بنابراين در صورت مصرف داروي ديگر آنرا با پزشك خود مطرح سازيد. تداخلات دارويي زير بر اساس اهميت بالقوه شان انتخاب شده و لزوما همه گير نميباشند.
مصرف اين دارو با داروهاي نامبرده زير به هيچ وجه پيشنهاد نميگردد اما در برخي موارد ضروريست. چنانچه هردو دارو با يكديگر تجويز شده اند، ممكن است پزشك درمان با اين دارو را ادامه ندهد و يا داروهاي مصرفي ديگر را تغيير دهد.
-    Balofloxacin
-    Besifloxacin
-    Ciprofloxacin
-    Enoxacin
-    Fleroxacin
-    Flumequine
-    Gatifloxacin
-    Gemifloxacin
-    Ifosfamide
-    Insulin
-    Insulin Aspart, Recombinant
-    Insulin Bovine
-    Insulin Degludec
-    Insulin Detemir
-    Insulin Glulisine
-    Insulin Lispro, Recombinant
-    Lanreotide
-    Levofloxacin
-    Lomefloxacin
-    Moxifloxacin
-    Nadifloxacin
-    Nifedipine
-    Norfloxacin
-    Octreotide
-    Ofloxacin
-    Pasireotide
-    Pazufloxacin
-    Pefloxacin
-    Piperaquine
-    Pixantrone
-    Prulifloxacin
-    Rufloxacin
-    Sparfloxacin
-    Tolvaptan
-    Tosufloxacin

معمولا مصرف همزمان اين دارو با داروهاي زير توصيه نميشود، اما ممكن است در برخي موارد نياز به استفاده همزمان دو دارو باشد. در چنين مواردي اغلب پزشك دوز يا تعداد دفعات يك يا هر دو دارو را تغيير ميدهد.
-    Abiraterone
-    Acebutolol
-    Atenolol
-    Atorvastatin
-    Betaxolol
-    Bisoprolol
-    Bitter Melon
-    Carteolol
-    Carvedilol
-    Celiprolol
-    Esmolol
-    Fenugreek
-    Furazolidone
-    Gemfibrozil
-    Glucomannan
-    Guar Gum
-    Iproniazid
-    Isocarboxazid
-    Ketoconazole
-    Labetalol
-    Levobunolol
-    Linezolid
-    Methylene Blue
-    Metipranolol
-    Metoprolol
-    Moclobemide
-    Nadolol
-    Nebivolol
-    Nialamide
-    Nilotinib
-    Oxprenolol
-    Penbutolol
-    Phenelzine
-    Pindolol
-    Practolol
-    Procarbazine
-    Propranolol
-    Psyllium
-    Rasagiline
-    Rifampin
-    Safinamide
-    Selegiline
-    Sotalol
-    Timolol
-    Topiramate
-    Tranylcypromine

تداخلات دارویی دیگر
بي شك هيچ دارويي را نبايد در زمان غذا خوردن يا حوالي آن مصرف نمود چراكه امكان وقوع تداخل وجود دارد. مصرف الكل و تنباكو نيز ايجاد برخي تداخلات ميكند. در صورت بروز مشكل يا مصرف مواد غذايي خاص مانند الكل يا تنباكو، مراتب را به پزشك اطلاع دهيد.

سایر مشکلات پزشکی
وجود مشكلات پزشكي ديگر ممكن است بر مصرف اين دارو تاثيرگذار باشد. در صورتيكه مشكل پزشكي ديگري داريد، حتما آنرا با پزشك خود مطرح سازيد، بويژه موارد زير:
-    مشكلات غده آدرنال
-    كمبود قند 6 فسفات دهيدروژناز يا سابقه آن
-    مشكلات كليوي
-    مشكلات هيپوفيز
-    سوء تغذيه
-    ضعف جسماني
-    سرطان مثانه
-    كتواسيدوز ديابتي (وجود كتون در خون)
-    نارسايي شديد قلبي
-    ديابت نوع 1
-    ادم (احتباس مايعات يا تورم)
-    ادم ماكولاي ديابتي (تورم پشت چشم)
-    بيماري هاي قلبي
-    بيماري كبد
-    تب
-    عفونت
-    جراحي
-    تروما
-    استخوان شكننده (بخصوص در زنان)
 

نحوه مصرف

اين دارو را طبق دستور پزشك مصرف نماييد. هيچگاه بيش از مدت و ميزان تعيين شده، اين دارو را مصرف نكنيد.
اين دارو به همراه اطلاعات دارويي به بيمار ارائه ميگردد. دستورالعمل هاي مندرج در بسته را به دقت مطالعه و دنبال كنيد و در صورت بروز هرگونه ابهام، با پزشك مشورت نماييد.
اين دارو را ميتوانيد همراه با غذا يا بدون آن مصرف نماييد.

ميزان مصرف
ميزان مصرف اين دارو در بيماران مختلف، متفاوت ميباشد. در اين خصوص دستورالعمل پزشك يا دستورات مندرج در برچسب اين دارو را دنبال نماييد. اطلاعات زير بر اساس متوسط ميزان مصرف اين دارو در نظر گرفته شده است. چنانچه ميزان مصرفي شما متفاوت ميباشد، آنرا تغيير ندهيد، مگر در مواردي كه پزشك دستور دهد.
ميزان مصرف اين دارو بستگي به قدرت دارو دارد. همچنين تعداد دفعات مصرف روزانه، فواصل بين آن و مدت مصرف، به بيماري شما بستگي دارد. 

جهت درمان ديابت نوع 2
براي بيمارايني كه گليپرايد را به تنهايي مصرف ميكنند:

-    بزرگسالان - در ابتدا 1 قرص، يكبار در روز. پزشك ممكن است ميزان مصرف را تغيير دهد. با اين حال ميزان مصرف از 45 ميلي گرم در روز تجاوز نميكند.
-    كودكان – مصرف و ميزان آن توسط پزشك تعيين ميگردد.

براي بيمارايني كه پيوگليتازون را به تنهايي مصرف ميكنند:
-    بزرگسالان - در ابتدا 1 قرص، يكبار در روز. پزشك ممكن است ميزان مصرف را تغيير دهد. با اين حال ميزان مصرف از 45 ميلي گرم در روز تجاوز نميكند.
-    كودكان – مصرف و ميزان آن توسط پزشك تعيين ميگردد.

براي بيمارايني كه پيوگليتازون و گليپرايد را جداگانه مصرف ميكنند:
-    بزرگسالان - در ابتدا 1 قرص، يكبار در روز. پزشك ممكن است ميزان مصرف را تغيير دهد. با اين حال ميزان مصرف از 45 ميلي گرم در روز تجاوز نميكند.
-    كودكان – مصرف و ميزان آن توسط پزشك تعيين ميگردد.

براي بيمارايني كه تركيب پيوگليتازون و گليپرايد را مصرف ميكنند:
-    بزرگسالان - در ابتدا 1 قرص، يكبار در روز. پزشك ممكن است ميزان مصرف را تغيير دهد. با اين حال ميزان مصرف از 45 ميلي گرم در روز تجاوز نميكند.
-    كودكان – مصرف و ميزان آن توسط پزشك تعيين ميگردد.

در صورت فراموش کردن یک وعده  دارویی چه کنیم؟
چنانچه وعده اي از اين دارو را فراموش كرده ايد، به محض يادآوري آنرا استعمال نماييد. چنانچه زمان وعده بعدي دارو فرا رسيده است، وعده فراموش شده را كنار گذاشته و طبق برنامه آنرا مصرف نماييد. هيچگاه دارو را در يك وعده، دو برابر دوز، مصرف ننماييد.


درهنگام استفاده بیش از حد و موارد اورژانسی چه کنیم؟
در صورت مصرف بيش از حد اين دارو با نزديكترين مركز مسموميت هاي دارويي تماس گرفته شود. در صورتيكه بيمار تنفس نداشت سريعا با اورژانس تماس حاصل كنيد.


درهنگام استفاده از دارو چه موارد تغذیه ای را باید در نظرگرفت؟
رژيم غذايي عادي خود را دنبال نموده و در تنها صورتيكه پزشك دستور دهد، آنرا تغيير دهيد.


شیوه نگهداری از دارو
اين دارو را در جعبهء در بسته، در دماي اتاق، به دور از گرما، رطوبت و نور مستقيم قرار دهيد. از يخ زدگي دارو جلوگيري شود.
دور از دسترس كودكان نگهداري شود.
در صورت عدم نياز يا منقضي شدن دارو آنرا دور بريزيد.
 

اقدامات احتیاطی

بسيار حائز اهميت است كه پزشك براي بررسي عملكرد صحيح دارو در بازديدهاي منظم وضعيتتان را كنترل كند تا بتواند براي ادامه مصرف دارو تصميم گيري كند. ممكن است جهت بررسي عوارض، انجام آزمايش خون و ادرار الزامي باشد.
مصرف اين دارو حين بارداري امكان دارد به جنين آسيب وارد سازد. بهتر است در زمان مصرف اين دارو از يكي از شيوه هاي پيشگيري از بارداري استفاده نماييد. چنانچه تصور ميكنيد حين مصرف اين دارو باردار شده ايد، فورا به پزشكتان اطلاع دهيد.
در صورت بروز درد قفسه سينه، تنگي نفس، تورم بيش از حد مچ دست و پا يا افزايش سريع وزن فورا به پزشك مراجعه نماييد. ممكن است اينها علائم يك مشكل جدي قلبي باشند.
مصرف اين دارو سبب وارد آمدن آسيب به كبد ميگردد. در صورت بروز درد در قسمت فوقاني معده، مدفوع بيرنگ، ادرار تيره، از دست دادن اشتها، تهوع، استفراغ يا رزدي چشم و پوست با پزشكتان مشورت نماييد.
از مصرف همزمان اين دارو با داروهاي ديگر (داروهاي بدون نسخه، داروهاي تجويز شده، داروهاي گياهي، مكمل ها يا ويتامين ها) بپرهيزيد، مگر اينكه قبلا در اين مورد با پزشك مشورت شده باشد.

عوارض جانبی

عليرغم تاثيرات مورد نظر كه يك دارو بهمراه دارد، امكان بروز برخي عوارض جانبي ناخواسته نيز وجود دارد. بروز هريك از عوارض زير نيازمند مراقبتهاي پزشكي و مراجعه به پزشك ميباشد.
در صورت بروز هريك از اين موارد سريعا با پزشك تماس حاصل نماييد:

موارد بيشتر شايع
-    اضطراب
-    درد مثانه
-    ادرار تيره يا خوني
-    تاري ديد
-    لرز
-    عرق سرد
-    كما
-    گيجي
-    پوست سرد و رنگ پريده
-    افسردگي
-    سختي، سوزش يا درد حين ادرار
-    ضربان سريع قلب
-    نياز مكرر به ادرار كردن
-    سردرد
-    افزايش گرسنگي
-    افزايش وزن
-    درد كمر يا پهلو
-    حالت تهوع
-    كابوس
-    تشنج
-    لرزش
-    لكنت زبان
-    تورم دست و پا
-    ضعف يا خستگي غيرمعمول

موارد كمتر شايع
-    آسيب هاي ناگهاني
-    از دست دادن اشتها
-    درد يا تورم دست و پا در ار هرگونه آسيب
-    رنگ پريدگي پوست
-    دل درد
-    مشكل تنفسي حين فعاليت
-    خونريزي يا كبودي غيرمعمول
-    استفراغ
-    كاهش وزن
-    زردي چشم يا پوست

برخي عوارض جانبي نياز به مراقبت هاي پزشكي خاصي ندارند و ممكن است در طول مدت درمان از بين بروند. همچنين پزشك مربوطه نيز ميتواند با معرفي راه هايي به پيشگيري يا كاهش اين عوارض كمك كند. در صورتيكه هريك از عوارض زير در شما ادامه داشت، با پزشك خود مشورت نماييد:

موارد بيشتر شايع
-    بدن درد
-    سرفه
-    اسهال
-    مشكلات حركتي
-    خشكي يا درد گلو
-    گرفتگي گوش
-    تب
-    گرفتگي صدا
-    درد مفاصل
-    از دست دادن صدا
-    درد عضلاني
-    انقباض عضلاني
-    آبريزش بيني
-    عطسه
-    گرفتگي بيني
-    تورم مفاصل
-    تورم غدد گردن
-    اختلالات دندان
-    بلع سخت
-    تغيير صدا

موارد كمتر شايع
-    سرگيجه
-    خارش پوست
-    از دست دادن قواي جسماني
-    بثورات پوستي 

در برخي بيماران امكان بروز عوارض ديگر نيز وجود دارد كه در اينجا ليست نشده است. در آنصورت به پزشك مراجعه كنيد.


 

درمان بی خوابی بدون دارو
روی عکس زیر کلیک کنید:

درمان ديابتدرمان ديابت نوع 2
مقالات مرتبط
درمان بی خوابی بدون دارو (کلیک کنید)
اینجا باهوش تر میشوید!
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه