منوی اصلی
بهترین متخصصین و مراکز مغزواعصاب و روان در تهران

پيروكسيكام (خوراكي)

Piroxicam

دارو شناسی

آنچه که باید درباره داروي خوراكي " پيروكسيكام "  بدانید!

پيروكسيكام يك داروي ضد التهابي غير استروئيدي (NSAID) جهت تسكين درد و ساير علائم آرتريت مفاصل (مانند ستئوآرتریت، آرتریت روماتوئید) از جمله التهاب، تورم و انقباض مورد استفاده قرار ميگيرد. با اين حال، اين دارو آرتريت را درمان نميكند و تنها تا زمانيكه آنرا مصرف كنيد به شما كمك خواهد كرد.
اين دارو تنها با نسخه پزشك در دسترس قرار ميگيرد.
اين محصول در اشكال دارويي زير موجود ميباشد:
-    كپسول
-    قرص

پیش از مصرف

در صورتيكه تصميم به مصرف دارويي داريد همه جوانب آن بايد بدقت بررسي گردد. اين تصميمي است كه شما و پزشكتان ميگيريد. درمورد مصرف اين دارو موارد زير بايد درنظر گرفته شود:

آلرژی و حساسیت
در صورت داشتن حساسيت خاص به اين دارو يا ديگر داروها مساله را با پزشك خود درميان بگذاريد. همچنين درصورتيكه نسبت به برخي مواد غذايي، رنگ مو، مواد نگهدارنده يا حيوانات حساسيت داريد پيش از مصرف اين دارو، موضوع را با پزشك خود مطرح سازيد. در صورتيكه بصورت آزاد و بدون تجويز پزشك قصد استفاده از اين دارو را داريد حتما بروشور و يا توضيحات مندرج بر روي بسته را با دقت مطالعه فرماييد.

اطفال
مصرف اين دارو در كودكان بررسي نشده است و اطلاعات خاصي مبني بر استفاده اين دارو در كودكان در دسترس نميباشد. ايمني و اثربخشي آن هنوز به اثبات نرسيده است.

سالمندان
بسياري از داروها بطور انحصاري در افراد مسن مورد مطالعه و بررسي قرار نگرفته اند. بنابراين، اثربخشي اين دارو به همان ترتيبي كه در افراد جوان است، نميباشد و امكان بروز عوارض جانبي مختلف نيز وجود دارد. اگرچه هيچ اطلاعات خاصي مبني بر مصرف اين دارو در اين گروه سني موجود نميباشد، در مقايسه با مصرف كنندگان جوان، بروز عوارض جانبي خاصي انتظار نميرود.

دوران بارداری
طبق مطالعاتي كه بر روي حيوانات صورت گرفته، اثرات سوء نشان داده شده است و هيچ مطالعات دقيقي بر روي زنان باردار صورت نگرفته است.


دوران شیردهی و مادران شیرده
تحقيقات خاصي بر روي زنان شيرده مبني بر مصرف اين دارو صورت نگرفته است. پيش از مصرف اين دارو در زنان شيرده همه جوانب مثبت و منفي آن بايد درنظر گرفته شود.

تداخلات دارویی
اگرچه بي شك هيچ دارويي نبايد همزمان مصرف شود، اما در برخي موارد با وجود رخ دادن تداخل دارويي، ممكن است نياز به مصرف همزمان دو داروي مختلف باشد. در چنين مواردي ممكن است پزشك مربوطه مقدار مصرف دارو را تغيير دهد و يا داروي ديگري تجويز كند. بنابراين در صورت مصرف داروي ديگر آنرا با پزشك خود مطرح سازيد. تداخلات دارويي زير بر اساس اهميت بالقوه شان انتخاب شده و لزوما همه گير نميباشند.
مصرف اين دارو با داروهاي نامبرده زير به هيچ وجه پيشنهاد نميگردد اما در برخي موارد ضروريست. چنانچه هردو دارو با يكديگر تجويز شده اند، ممكن است پزشك درمان با اين دارو را ادامه ندهد و يا داروهاي مصرفي ديگر را تغيير دهد.
-    Ketorolac

معمولا مصرف همزمان اين دارو با داروهاي زير توصيه نميشود، اما ممكن است در برخي موارد نياز به استفاده همزمان دو دارو باشد. در چنين مواردي اغلب پزشك دوز يا تعداد دفعات يك يا هر دو دارو را تغيير ميدهد.
-    Abciximab
-    Amineptine
-    Amitriptyline
-    Amitriptylinoxide
-    Amoxapine
-    Anagrelide
-    Apixaban
-    Ardeparin
-    Argatroban
-    Aspirin
-    Beta Glucan
-    Bivalirudin
-    Certoparin
-    Cilostazol
-    Citalopram
-    Clomipramine
-    Clopidogrel
-    Cyclosporine
-    Dabigatran Etexilate
-    Dalteparin
-    Danaparoid
-    Desipramine
-    Desirudin
-    Desvenlafaxine
-    Dibenzepin
-    Dipyridamole
-    Dothiepin
-    Doxepin
-    Duloxetine
-    Edoxaban
-    Enoxaparin
-    Eptifibatide
-    Erlotinib
-    Escitalopram
-    Feverfew
-    Fluoxetine
-    Fluvoxamine
-    Fondaparinux
-    Ginkgo
-    Gossypol
-    Heparin
-    Imipramine
-    Lepirudin
-    Levomilnacipran
-    Lofepramine
-    Meadowsweet
-    Melitracen
-    Methotrexate
-    Milnacipran
-    Nadroparin
-    Nefazodone
-    Nortriptyline
-    Opipramol
-    Parnaparin
-    Paroxetine
-    Pemetrexed
-    Pentosan Polysulfate Sodium
-    Pentoxifylline
-    Pralatrexate
-    Prasugrel
-    Protein C
-    Protriptyline
-    Reboxetine
-    Reviparin
-    Rivaroxaban
-    Sertraline
-    Sibutramine
-    Tacrolimus
-    Tianeptine
-    Ticlopidine
-    Tinzaparin
-    Tirofiban
-    Trimipramine
-    Venlafaxine
-    Vilazodone
-    Vortioxetine

معمولا مصرف همزمان اين دارو با داروهاي زير توصيه نميشود، اما ممكن است در برخي موارد نياز به استفاده همزمان دو دارو باشد. در چنين مواردي اغلب پزشك دوز يا تعداد دفعات يك يا هر دو دارو را تغيير ميدهد.
-    Acebutolol
-    Alacepril
-    Alprenolol
-    Amiloride
-    Amlodipine
-    Arotinolol
-    Atenolol
-    Azosemide
-    Befunolol
-    Bemetizide
-    Benazepril
-    Bendroflumethiazide
-    Benzthiazide
-    Bepridil
-    Betaxolol
-    Bevantolol
-    Bisoprolol
-    Bopindolol
-    Bucindolol
-    Bumetanide
-    Bupranolol
-    Buthiazide
-    Canrenoate
-    Captopril
-    Carteolol
-    Carvedilol
-    Celiprolol
-    Chlorothiazide
-    Chlorpropamide
-    Chlorthalidone
-    Cilazapril
-    Clopamide
-    Cyclopenthiazide
-    Delapril
-    Dilevalol
-    Diltiazem
-    Enalapril
-    Enalaprilat
-    Esmolol
-    Ethacrynic Acid
-    Felodipine
-    Flunarizine
-    Fosinopril
-    Furosemide
-    Gallopamil
-    Glimepiride
-    Glipizide
-    Glyburide
-    Hydrochlorothiazide
-    Hydroflumethiazide
-    Imidapril
-    Indapamide
-    Isradipine
-    Labetalol
-    Lacidipine
-    Landiolol
-    Levobunolol
-    Lidoflazine
-    Lisinopril
-    Lithium
-    Manidipine
-    Mepindolol
-    Methyclothiazide
-    Metipranolol
-    Metolazone
-    Metoprolol
-    Moexipril
-    Nadolol
-    Nateglinide
-    Nebivolol
-    Nicardipine
-    Nifedipine
-    Nilvadipine
-    Nimodipine
-    Nipradilol
-    Nisoldipine
-    Nitrendipine
-    Oxprenolol
-    Penbutolol
-    Pentopril
-    Perindopril
-    Pindolol
-    Piretanide
-    Polythiazide
-    Pranidipine
-    Propranolol
-    Quinapril
-    Ramipril
-    Repaglinide
-    Sotalol
-    Spirapril
-    Spironolactone
-    Talinolol
-    Temocapril
-    Tertatolol
-    Timolol
-    Tolazamide
-    Tolbutamide
-    Torsemide
-    Trandolapril
-    Triamterene
-    Trichlormethiazide
-    Verapamil
-    Xipamide
-    Zofenopril

تداخلات دارویی دیگر
بي شك هيچ دارويي را نبايد در زمان غذا خوردن يا حوالي آن مصرف نمود چراكه امكان وقوع تداخل وجود دارد. مصرف الكل و تنباكو نيز ايجاد برخي تداخلات ميكند. در صورت بروز مشكل يا مصرف مواد غذايي خاص مانند الكل يا تنباكو، مراتب را به پزشك اطلاع دهيد.

سایر مشکلات پزشکی
وجود مشكلات پزشكي ديگر ممكن است بر مصرف اين دارو تاثيرگذار باشد. در صورتيكه مشكل پزشكي ديگري داريد، حتما آنرا با پزشك خود مطرح سازيد، بويژه موارد زير:
-    كم خوني
-    مشكلات خونريزي
-    لخته شدن خون
-    نارسايي احتقاني قلب
-    ادم (احتباس مايعات بدن و يا تورم)
-    حمله قلبي يا سابقه آن
-    فشار خون بالا
-    بيماري كليوي
-    زخم يا خونريزي معده 
-    سكته مغزي يا سابقه آن
-    حساسيت به آسپرين يا سابقه آن
-    جراحي قلب مانند پيوند عروق كرونري
-    بيماري كبد
 

نحوه مصرف

جهت مصرف بيخطر و موثرتر، اين دارو را بيش از مدت و دوز تعيين شده و مكررا مصرف ننماييد. مصرف بيش از حد اين دارو، احتمال عوارض نامطلوب را به خصوص در سالمندان افزايش ميدهد.
اين دارو به همراه يك دفترچه راهنما به بيمار ارائه ميگردد. دستورالعمل هاي مندرج در اين دفترچه را به دقت مطالعه كرده و در صورت بروز هرگونه ابهام با پزشك مشورت نماييد.
چنانچه اين دارو را جهت تخفيف علائم آرتريت شديد استفاده ميكنيد، بصورت دقيق و طبق دستور پزشك آنرا مصرف نماييد. اين دارو معمولا پس از گذشت يك هفته از مصرف آن، اثربخشي خود را نشلن ميدهد، اما در موارد حاد ممكن است 2 هفته يا بيشتر اثر داشته باشد. همچنين پس از گذشت چندين هفته اثرات كامل اين دارو بروز ميابد.

ميزان مصرف
ميزان مصرف اين دارو در بيماران مختلف، متفاوت ميباشد. در اين خصوص دستورالعمل پزشك يا دستورات مندرج در برچسب اين دارو را دنبال نماييد. اطلاعات زير بر اساس متوسط ميزان مصرف اين دارو در نظر گرفته شده است. چنانچه ميزان مصرفي شما متفاوت ميباشد، آنرا تغيير ندهيد، مگر در مواردي كه پزشك دستور دهد.
ميزان مصرف اين دارو بستگي به قدرت دارو دارد. همچنين تعداد دفعات مصرف روزانه، فواصل بين آن و مدت مصرف، به بيماري شما بستگي دارد. 

ميزان مصرف كپسول خوراكي
جهت تخفيف علائم استئوآرتريت و آرتريت روماتوئيد:
-    بزرگسالان – 20 ميلي گرم، 3 بار در روز، و يا 10 ميلي گرم، 2 بار در روز. 
-    كودكان – مصرف و ميزان آن توسط پزشك تعيين ميگردد.

در صورت فراموش کردن یک وعده  دارویی چه کنیم؟
چنانچه وعده اي از اين دارو را فراموش كرده ايد، به محض يادآوري آنرا استعمال نماييد. چنانچه زمان وعده بعدي دارو فرا رسيده است، وعده فراموش شده را كنار گذاشته و طبق برنامه آنرا مصرف نماييد. هيچگاه يك وعده را دوبار تكرار نكنيد.


درهنگام استفاده بیش از حد و موارد اورژانسی چه کنیم؟
در صورت مصرف بيش از حد اين دارو با نزديكترين مركز مسموميت هاي دارويي تماس گرفته شود. در صورتيكه بيمار تنفس نداشت سريعا با اورژانس تماس حاصل كنيد.


درهنگام استفاده از دارو چه موارد تغذیه ای را باید در نظرگرفت؟
رژيم غذايي عادي خود را دنبال نموده و در تنها صورتيكه پزشك دستور دهد، آنرا تغيير دهيد.


شیوه نگهداری از دارو
اين دارو را در جعبهء در بسته، در دماي اتاق، به دور از گرما، رطوبت و نور مستقيم قرار دهيد. از يخ زدگي دارو جلوگيري شود.
دور از دسترس كودكان نگهداري شود.
در صورت عدم نياز يا منقضي شدن دارو آنرا دور بريزيد.


 

اقدامات احتیاطی

بسيار حائز اهميت است كه پزشك براي بررسي عملكرد صحيح دارو در بازديدهاي منظم وضعيتتان را كنترل كند تا بتواند براي ادامه مصرف دارو تصميم گيري كند. ممكن است جهت بررسي هرگونه عوارض جانبي به انجام آزمايش خون، ادرار و ساير آزمايشات نياز باشد.
اين دارو خطر ابتلا به حمله قلبي يا سكته مغزي را به خصوص در افراد مبتلا به بيماري قلبي افزايش ميدهد. افرادي كه در بلند مدت از اين دارو مصرف مينمايند، بيشتر در معرض خطر بروز چنين مشكلاتي قرار دارند.
اين دارو ممكن است منجربه بروز خونريزي در معده يا روده گردد. اين مشكلات علائم هشدار دهنده اي ندارند. چنانچه در گذشته به زخم معده مبتلا بوده ايد، بطور مكرر سيگار استعمال ميكنيد يا الكل مصرف ميكنيد، سنتان بيش از 60 سال است، در شرايط سلامتي ضعيفي بسر ميبريد يا از ساير داروهاي استروئيدي يا رقيق كننده خون مصرف مينماييد، احتمال بروز اين خطرات در شما افزايش ميابد.
در طول مصرف اين دارو، احتمال بروز عوارض جدي وجود دارد. برخي اوقات، عوارض جانبي بدون هيچ هشداري بروز ميابند. اما معمولا علائم هشدار دهنده عبارتند از تورم صورت، دست و پا/ درد شديد معده/ مدفوع سياه رنگ و چسبنده/ استفراغ خوني يا قهوه اي رنگ/ افزايش غير عادي وزن/ بثورات پوستي. در صورت بروز هريك از علائم نامبرده حين مصرف اين دارو، فورا به پزشك مراجعه نماييد.
اين دارو ممكن است منجربه بروز واكنش هاي جدي پوستي گردد. در صورت بروز علائم خاصي در پوستتان، فورا به اطلاع دهيد.
اين دارو ممكن است سبب بروز واكنش هاي آلرژيك جدي مانند آنافيلاكسي گردد. آنافيلاكسي مشكلي بسيار جدي و خطرناك است و نيازمند مراقبت هاي پزشكي است. در صورت مشاهده بثورات جلدي، خارش، كهير، گرفتگي صدا، مشكلات تنفسي، مشكل در بلع، تورم دست و پا، صورت، دهان يا گلو حين مصرف اين دارو با پزشك تماس بگيريد.
مصرف اين دارو حين بارداري به جنين آسيب وار ميسازد. چنانچه تصور ميكنيد در طول مصرف اين دارو باردار شده ايد، فورا به پزشك اطلاع دهيد.
مصرف اين دارو سبب تاخير در تخمك گذاري زنان ميگردد و ممكن است بر توانايي باردار شدنشان تاثيرگذار باشد. پيش از مصرف اين دارو با پزشكتان مشورت نماييد.
در صورت بروز تاري ديد، سختي حين مطالعه و ساير تغييرات بينايي در طول مصرف اين دارو يا پس از آن، به چشم پزشك مراجعه نماييد.
پيش از انجام هرگونه آزمايش يا عمل جراحي، پزشك مربوطه را از مصرف اين دارو آگاه سازيد. مصرف اين دارو بر نتيجه برخي آزمايشات تاثيرگذار است.
از مصرف همزمان اين دارو با داروهاي ديگر (داروهاي بدون نسخه، داروهاي تجويز شده، داروهاي گياهي، مكمل ها يا ويتامين ها) بپرهيزيد، مگر اينكه قبلا در اين مورد با پزشك مشورت شده باشد.
 

عوارض جانبی

عليرغم تاثيرات مورد نظر كه يك دارو بهمراه دارد، امكان بروز برخي عوارض جانبي ناخواسته نيز وجود دارد. بروز هريك از عوارض زير نيازمند مراقبتهاي پزشكي و مراجعه به پزشك ميباشد.
در صورت بروز هريك از اين موارد سريعا با پزشك تماس حاصل نماييد:

موارد بيشتر شايع
-    نفخ
-    مدفوع تيره، سياه يا خوني
-    سوزش سر دل يا معده درد
-    ادرار كدر
-    كاهش حجم ادرار يا كاهش توانايي نگه داشتن ادرار
-    يبوست
-    سوزش قلب
-    سوء هاضمه
-    خارش يا بثورات پوستي
-    از دست دادن اشتها
-    تهوع يا استفراغ
-    رنگ پريدگي
-    درد، گرفتگي يا سوزش شديد دل يا معده
-    حالت تهوع شديد و مداوم
-    تورم
-    تورم صورت، انگشتان دست و پا
-    سختي در تنفس حين فعاليت
-    كبودي يا خونريزي غيرعادي
-    ضعف و خستگي غيرعادي
-    استفراغ خوني
-    تغييرات وزني

موارد كمتر شايع
-    خونريزي لثه
-    ادرار خوني
-    خون دماغ
-    تاري ديد
-    احساس سوزش در قفسه سينه يا معده
-    احساس سوزش، خارش، گز گز، بيحسي يا سوزن سوزن شدن
-    درد قفسه سينه
-    مدفوع روشن
-    گيجي
-    سرفه يا گرفتگي صدا
-    ادرار تيره
-    تنفس مشكل
-    ادرار سخت، سوزناك و دردناك
-    سختي در بلع
-    گشاد شدن رگ گردن
-    خواب آلودگي
-    خستگي مفرط
-    غش
-    تب و لرز
-    گر گرفتگي يا قرمزي پوست
-    نياز فوري به ادرار كردن
-    افزايش حساسيت پوستي به نور خورشيد
-    افزايش تشنگي
-    لك هاي پوستي بزرگ و مسطح مايل به آبي يا بنفش
-    سبكي سر
-    درد كمر يا پهلو
-    خشم و عصبانيت
-    تنفس پر سر و صدا
-    بيحسي يا سوزن سوزن شدن لب، دست و پا
-    درد يا سوزش گلو
-    رنگ پريدگي پوست
-    بروز نقطه هاي قرمز يا بنفش روي پوست
-    تپش گوش
-    تنفس سريع
-    تغيير رنگ پوست به قرمز يا ساير رنگ ها
-    قرمزي، تورم يا درد زبان
-    آفتاب سوختگي شديد
-    ضربان قلب يا پالس كند، سريع يا نامنظم
-    گلودرد
-    بروز درد، زخم يا لكه هاي سفيد روي لب يا زبان يا داخل دهان
-    ناراحتي معده
-    التهاب يا تورم دهان
-    تورم غدد
-    حساسيت به لمس در ناحيه معده
-    تنگي قفسه سينه
-    بوي ناخوشايند تنفس
-    گرم شدن غيرعادي پوست
-    ضعف يا سنگيني پاها
-    زردي پوست يا چشم

موارد نادر
-    اضطراب
-    درد كمر يا پا
-    سوزش، خشكي يا خارش چشم
-    عرق سرد
-    كما
-    ترك هاي پوستي
-    اسهال
-    ترشحات يا اشك ريزي زياد
-    سرگيجه، غش يا سبكي سر حين برخاستن از حالت خوابيده يا نشسته
-    خشكي دهان
-    گر گرفتگي يا قرمزي پوست
-    بوي تنفس ميوه مانند
-    تورم كلي بدن
-    احساس كلي ناراحتي و بيماري
-    تب بالا
-    افزايش گرسنگي
-    افزايش ادرار
-    التهاب مفاصل
-    تنفس سريع، كند يا نامنظم
-    درد مفاصل
-    تورم بزرگ و كهير مانند روي صورت، پلك، لب، زبان، گلو، دست و پا يا اندام هاي جنسي
-    مدفوع روشن رنگ
-    از دست دادن دماي بدن
-    درد عضلات
-    كابوس
-    عدم داشتن فشار خون
-    عدم داشتن تنفس
-    عدم داشتن پالس
-    درد و ناراحتي در دست، كمر يا گردن
-    درد معده، پهلو يا شكم كه در كمر ميپيچد
-    پوست، ناخن يا لب كبود يا آبي رنگ
-    پف يا تورم پلك، اطراف چشم، صورت، لب يا زبان
-    دانه هاي قرمز رنگ پوستي اغلب با يك مركز بنفش
-    قرمزي و خارش چشم
-    قرمزي، درد يا تورم چشم، پلك يا جداره داخلي پلك
-    آبريزش بيني
-    توهم
-    تشنج
-    سردرد شديد
-    لرزش
-    بيخوابي
-    گفتارهاي بي معني
-    عطسه
-    گرفتگي گردن و كمر
-    درد مداوم معده
-    تعريق ناگهاني
-    تورم، درد يا حساسيت به لمس غدد گردن
-    سختي در خواب رفتن

علائم مصرف بيش از حد
-    خشم
-    افسردگي
-    كهير
-    حس خصومت و ستيزگي
-    خارش
-    كشش عضلاني
-    درد و ناراحتي در قفسه سينه، قست فوقاني معده يا گلو
-    افزايش وزن فوري
-    تورم زانو يا دست
-    خستگي و ضعف غيرعادي

برخي عوارض جانبي نياز به مراقبت هاي پزشكي خاصي ندارند و ممكن است در طول مدت درمان از بين بروند. همچنين پزشك مربوطه نيز ميتواند با معرفي راه هايي به پيشگيري يا كاهش اين عوارض كمك كند. در صورتيكه هريك از عوارض زير در شما ادامه داشت، با پزشك خود مشورت نماييد:

موارد بيشتر شايع
-    ترش يا اسيدي شدن معده
-    آروغ زدن
-    توليد اصوات غير قابل توضيح در گوش
-    خروج بيش از حد گاز 
-    از دست دادن شنوايي
-    ناراحتي معده

موارد كمتر شايع
-    احساس چرخش محيط اطراف به دور سر
-    ريزش مو يا نازك شدن تارهاي مو
-    از دست دادن قواي جسماني
-    لرزش دست و پا
-    لرزش يا پرش دست و پا

موارد نادر
-    تغييرات شنوايي
-    تغيير در اشتها
-    عدم توانايي در ثابت نشستن
-    تغييرات خلق و خو
-    نياز به حركت
-    خارشك 
-    بيقراري

در برخي بيماران امكان بروز عوارض ديگر نيز وجود دارد كه در اينجا ليست نشده است. در آنصورت به پزشك مراجعه كنيد.


 

درمان بی خوابی بدون دارو
روی عکس زیر کلیک کنید:

تسكين دردمسكندرمان درد مفاصلدرمان آرتريتدرمان آرتريت مفاصل
مقالات مرتبط
درمان بی خوابی بدون دارو (کلیک کنید)
اینجا باهوش تر میشوید!
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه