منوی اصلی
بهترین متخصصین و مراکز مغزواعصاب و روان در تهران

کینیدین (خوراکی، درون وریدی، عضلانی)

Quinidine

دارو شناسی

داروی کینیدین برای درمان ضربان نامنظم قلب و همچنین مالاریا استفاده می شود. این دارو را با کوئینین اشتباه نگیربد که گرچه تا حدی به هم مرتبط هستند، اما مصارف دارویی متفاوتی دارند. 
کینیدین تنها با ارائه نسخه پزشک در دسترس بیمار قرار می گیرد. این محصول به شکل های زیر موجود می باشد: 
•    قرص
•    قرص طولانی رهش
•    کپسول
•    محلول

پیش از مصرف

در تصمیم گیری برای مصرف یک دارو خطرات مصرف آن با تاثیرات مثبت دارو مقایسه می شوند. تصمیم نهایی در مورد مصرف دارو توسط پزشک و بیمار گرفته خواهد شد. در مورد داروی کینیدین در نظر گرفتن نکات زیر ضروریست:
آلرژی و حساسیت 
اگر تاکنون هرگونه واکنش حساسیتی غیرطبیعی به این دارو یا هر داروی دیگری داشته اید، به پزشک خود اطلاع دهید. به علاوه بیان دیگر انواع حساسیت ها، مانند حساسیت به رنگ های غذایی، مواد نگهدانده و حیوانات، نیز ضوری است. برای محصولاتی که بدون نسخه پزشک مصرف می کنید، توصیه های روی بسته بندی و ترکیبات آن را با دقت مطالعه کنید. 
نوزادان 
در مورد مصرف کینیدین در کودکان بررسی های زیادی انجام نشده است، با این حال این دارو در کودکان برای درمان ضربان نامنظم قلب و درمان مالاریا استفاده می شود. کودکان می توانند میزان بیشتری از دارو را نسبت به بزرگسالان مصرف کنند و عوارض جانبی کمتری (مانند استفراغ، کم شدن اشتها و اسهال) از خود نشان دهند. 
افراد مسن
مصرف بسیاری از داروها در افراد مسن و سالمندان مورد بررسی قرار نگرفته است. بنابراین مشخص نشده است که آیا این دارو در سالمندان نیز دارای همان تاثیری است که بر روی جوانان می باشد. گرچه اطلاعات خاصی در مورد مصرف این دارو در این گروه سنی وجود ندارد، اما این دارو در سالمندان نیز دارای تاثیرات و عوارض جانبی متفاوت تری نسبت به جوانان نیست. داروی کینیدین در بدن سالمندان مدت بیشتری باقی می ماند تا در بدن جوانان، بنابراین خطر عوارض جانبی افزایش می یابد، در نتیجه میزان مصرف این دارو در افراد مسن کمتر از جوانان است. 
خانم های باردار
در مورد تاثیر مصرف دارو در خانم های باردار مطالعات کافی انجام نشده است. 
دوران شیردهی و مادران شیرده
بررسی ها نشان می دهند که مصرف داروی کینیدین در دوران شیردهی دارای خطراتی بر روی نوزاد می باشد. 
تداخلات دارویی
گرچه برخی داروها هرگز نباید با هم مصرف شوند، اما بعضی مواقع دو داروی مختلف، علیرغم بروز تداخل، بهتر است همزمان مصرف شوند. در این موارد پزشک میزان مصرف داروها را تغییر خواهد داد و یا اقدامات احتیاطی دیگری توصیه خواهد کرد. در زمان مصرف داروی کینیدین، اگر در حال مصرف هر یک از داروهای زیر نیز می باشید، حتما به پزشک خود اطلاع دهید. تداخلات دارویی زیر براساس اهمیت آنها انتخاب شده اند و لزوما فراگیر نیستند.
مصرف این دارو با هیچ یک از داروهای زیر پیشنهاد نمی شود. در این شرایط ممک است پزشک تصمیم بگیرد داروهای مصرفی شما را تغییر دهد و یا اینکه شما را با کینیدین درمان نکند. 
•    Amifampridine
•    Aurothioglucose
•    Bepridil
•    Cisapride
•    Colchicine
•    Dronedarone
•    Fingolimod
•    Fluconazole
•    Grepafloxacin
•    Itraconazole
•    Ketoconazole
•    Levomethadyl
•    Mesoridazine
•    Mifepristone
•    Nelfinavir
•    Pimozide
•    Piperaquine
•    Posaconazole
•    Ritonavir
•    Saquinavir
•    Sparfloxacin
•    Terfenadine
•    Thioridazine
•    Tipranavir
•    Voriconazole
•    Ziprasidone

مصرف داروی کینیدین با داروهای زیر معمولا توصیه نمی شود، اما در برخی موارد ممکن است مصرف همزمان لازم باشد. اگر هر دو دارو با هم تجویز شوند، پزشک میزان مصرف و یا دفعات مصرف دارو را تغییر خواهد داد. 
•    Acetazolamide
•    Afatinib
•    Ajmaline
•    Alefacept
•    Alfuzosin
•    Amiodarone
•    Amitriptyline
•    Amoxapine
•    Amprenavir
•    Anagrelide
•    Apixaban
•    Apomorphine
•    Aprindine
•    Arbutamine
•    Aripiprazole
•    Arsenic Trioxide
•    Artemether
•    Asenapine
•    Astemizole
•    Atazanavir
•    Atracurium
•    Azithromycin
•    Bedaquiline
•    Blinatumomab
•    Boceprevir
•    Brexpiprazole
•    Buserelin
•    Ceritinib
•    Chloral Hydrate
•    Chloroquine
•    Ciprofloxacin
•    Citalopram
•    Clarithromycin
•    Clomipramine
•    Clozapine
•    Cobicistat
•    Crizotinib
•    Cyclobenzaprine
•    Dabigatran Etexilate
•    Dabrafenib
•    Dasabuvir
•    Dasatinib
•    Decamethonium
•    Degarelix
•    Delamanid
•    Delavirdine
•    Desipramine
•    Deslorelin
•    Digitoxin
•    Digoxin
•    Disopyramide
•    Dofetilide
•    Dolasetron
•    Domperidone
•    Donepezil
•    Doxepin
•    Doxorubicin
•    Doxorubicin Hydrochloride Liposome
•    Droperidol
•    Eliglustat
•    Enflurane
•    Enzalutamide
•    Erythromycin
•    Escitalopram
•    Etravirine
•    Flecainide
•    Fosamprenavir
•    Foscarnet
•    Gatifloxacin
•    Gemifloxacin
•    Golimumab
•    Gonadorelin
•    Goserelin
•    Granisetron
•    Halofantrine
•    Haloperidol
•    Halothane
•    Histrelin
•    Hydroquinidine
•    Hydroxychloroquine
•    Ibutilide
•    Idelalisib
•    Imipramine
•    Infliximab
•    Isavuconazonium Sulfate
•    Isoflurane
•    Isradipine
•    Ivabradine
•    Lanreotide
•    Lapatinib
•    Leuprolide
•    Levofloxacin
•    Lidocaine
•    Lidoflazine
•    Lomitapide
•    Lopinavir
•    Lorcainide
•    Lumacaftor
•    Lumefantrine
•    Mefloquine
•    Methadone
•    Metronidazole
•    Mexiletine
•    Morphine
•    Morphine Sulfate Liposome
•    Moxifloxacin
•    Nafarelin
•    Nalidixic Acid
•    Nilotinib
•    Norfloxacin
•    Nortriptyline
•    Octreotide
•    Ofloxacin
•    Ombitasvir
•    Ondansetron
•    Osimertinib
•    Paliperidone
•    Pancuronium
•    Panobinostat
•    Paritaprevir
•    Pasireotide
•    Pazopanib
•    Pentamidine
•    Perflutren Lipid Microsphere
•    Pirmenol
•    Pixantrone
•    Prilocaine
•    Probucol
•    Procainamide
•    Prochlorperazine
•    Propafenone
•    Protriptyline
•    Quetiapine
•    Quinidine
•    Quinine
•    Ranolazine
•    Romidepsin
•    Salmeterol
•    Secukinumab
•    Sevoflurane
•    Siltuximab
•    Simeprevir
•    Sodium Phosphate
•    Sodium Phosphate, Dibasic
•    Sodium Phosphate, Monobasic
•    Solifenacin
•    Sorafenib
•    Sotalol
•    Spiramycin
•    Succinylcholine
•    Sulfamethoxazole
•    Sunitinib
•    Tacrolimus
•    Telaprevir
•    Telavancin
•    Telithromycin
•    Tetrabenazine
•    Tizanidine
•    Tocophersolan
•    Topotecan
•    Toremifene
•    Trazodone
•    Trifluoperazine
•    Trimethoprim
•    Trimipramine
•    Triptorelin
•    Tubocurarine
•    Ulipristal
•    Vandetanib
•    Vardenafil
•    Vasopressin
•    Vecuronium
•    Vemurafenib
•    Vilazodone
•    Vincristine
•    Vincristine Sulfate Liposome
•    Vinflunine
•    Vortioxetine
•    Zolmitriptan


مصرف این دارو با هر یک از داروهای زیر خطر بروز عوارض جانبی را افزایش می دهد، اما ممکن است مصرف هر دو دارو بهترین درمان باشد. اگر هر دو دارو تجویز شوند، پزشک میزان مصرف یا دفعات مصرف یکی از داروها یا هر دوی آنها را تغییر خواهد داد. 
•    Abarelix
•    Amiloride
•    Atenolol
•    Cimetidine
•    Dalfopristin
•    Dextromethorphan
•    Dicumarol
•    Fosphenytoin
•    Galantamine
•    Magaldrate
•    Magnesium Carbonate
•    Magnesium Hydroxide
•    Magnesium Oxide
•    Magnesium Trisilicate
•    Nifedipine
•    Nisoldipine
•    Paroxetine
•    Phenobarbital
•    Phenytoin
•    Propranolol
•    Quinupristin
•    Rifapentine
•    Tolterodine
•    Tramadol
•    Verapamil
دیگر تداخلات دارویی
برخی داروها نباید در زمان خوردن غذا مصرف شوند، یا با برخی غذاهای خاص توصیه نمی شوند چرا که ممکن است تداخلات غذایی رخ دهد. مصرف الکل و دخانیات با برخی داروها نیز باعث بروز تداخل خواهد شد. در مورد مصرف داروی تجویز شده با غذاها، الکل یا تنباکو با پزشک مشورت کنید. تداخلات زیر براساس اهمیت آنها انتخاب شده اند و فراگیر نمی باشند. 
مصرف این دارو با هر یک از موارد زیر باعث بروز عوارض جانبی می شود، اما در برخی موارد قابل پیشگیری است. در صورت مصرف همزمان، پزشک میزان مصرف و تعداد دفعات مصرف دارو و یا هر دو را تغییر خواهد داد و یا دستورالعمل هایی در مورد مصرف غذا، الکل و دخانیات ارائه می دهد. 
•    آب گریپفروت
دیگر مشکلات پزشکی
وجود دیگر مشکلات پزشکی بر روی مصرف این دارو تاثیر می گذارد. اگر دچار دیگر مشکلات پزشکی هستید، حتما به پزشک خود اطلاع دهید، به ویژه هر یک از مشکلات زیر: 
•    اختلالات الکترولیت – داروی کینیدین ممکن است ریتم قلب را بدتر کند. 
•    بیماری قلبی
•    میاستنی گراویس – کینیدین شرایط بیماری را بدتر می کند. 
•    بیماری های کلیوی 
•    بیماری های کبد – به دلیل حذف آهسته کینیدین از بدن، عوارض دارو تشدید می شوند. 

نحوه مصرف

این دارو را درست طبق توصیه های پزشک مصرف کنید و بیشتر از میزان توصیه شده توسط پزشک از آن مصرف نکنید. 
مصرف کینیدین همراه با غذا، ناراحتی معده را کاهش می دهد. برای بیمارانی که از قرص طولانی رهش کینیدین مصرف می کنند، توجه به نکات زیر ضروری است: 
•    Quinidex Extentabs یا Biquin Durules – دارو به طور کامل بلعیده شود، از شکستن یا خراشیدن و یا جویدن دارو پیش از مصرف خودداری کنید. توجه داشته باشید که داروی Biquin Durules گاهی ممکن است به شکل قرص کامل در مدفوع یافت شود. این دارو در حقیقت پوسته خالی است که پس از جذب دارو بر جای مانده است. 
•    Quinaglute Duratabs یا Quin-Release – این داروها را می توان نصف کرد، اما نباید آنها را جوید یا خراش داد بلکه بهتر است بلعیده شوند. 
میزان مصرف دارو 
میزان مصرف این دارو برای بیماران مختلف متفاوت می باشد. در این مورد بهتر است دستورات پزشک را دنبال کرده و یا طبق دستورالعمل نوشته شده روی بسته بندی از دارو استفاده کنید. اطلاعات زیر مربوط به میزان متوسط مصرف دارو می باشد. اگر میزان مصرف شما متفاوت است، آن را تغییر ندهید، مگر با مشورت و توصیه پزشک.
میزان مصرف یک دارو بستگی به قدرت آن دارو دارد. به علاوه تعداد دفعات مصرف دارو، فاصله زمانی بین هر وعده و مدت زمانی که از این دارو مصرف می کنید، بستگی به بیماری شما دارد. 
•    برای مصرف خوراکی اثر کوتاه (قرص ها):
    برای ضربان غیرطبیعی قلب: 

•    بزرگسالان – 200 تا 650 میلی گرم، سه یا چهار بار در روز 
•    کودکان – به ازای هر یک کیلوگرم از وزن بدن 30 تا 40 میلی گرم از دارو مصرف می شود. پزشک میزان مصرف را در صورت نیاز افزایش می دهد. 
•    برای مصرف خوراکی دارای اثر طولانی (قرص ها): 
    برای ضربان نامنظم قلب: 

•    بزرگسالان – 300 تا 660 میلی گرم، هر 8 تا 12 ساعت. 
•    کودکان - به ازای هر یک کیلوگرم از وزن بدن 30 تا 40 میلی گرم از دارو مصرف می شود. پزشک میزان مصرف را در صورت نیاز افزایش می دهد.
•    تزریق دارو:
    بزرگسالان –  190 تا 380 میلی گرم از دارو هر 2 تا 4 ساعت به عضله تزریق می شود، یا 0.25 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن، هر دقیقه در یک محلول به داخل رگ تزریق می شود. 
    کودکان – میزان مصرف توسط پزشک تعیین می شود. 
•    برای مالاریا:
•    بزرگسالان –
طی 1 یا 2 ساعت، به ازاری هر کیلو گرم از وزن بدن 10 میلی گرم از دارو در یک محلول به آرامی به رگ تزریق می شود. یا طی 4 ساعت، به ازای هر کیلوگرم وزن بدن، 24 میلی گرم دارو در یک محلول به داخل رگ تزریق می شود. سپس 8 ساعت پس از اولین مصرف، به ازای هر کیلوگرم وزن بدن، 12 میلی گرم به آرامی و در طی 4 ساعت به داخل رگ تزریق می شود که هر 8 ساعت تکرار خواهد شد. 
•    کودکان – میزان مصرف توسط پزشک تعیین می شود. 
در صورت فراموش کردن یک وعده دارویی چه باید کرد؟ 
اگر مصرف یک وعده داروی متادون را فراموش کردید، به محض به خاطر آوردن آن را مصرف کنید. اگر تقریبا نزدیک به وعده دیگر مصرف دارو می باشد، وعده فراموش شده را نادیده گرفته و طبق برنامه معمول خود به مصرف دارو ادامه دهید. هرگز دو وعده را همزمان مصرف نکنید. 
در هنگام استفاده از بیش از حد و موارد اورژانسی چه کنیم؟ 
در این شرایط به نزدیک ترین مرکز درمانی مراجعه نموده و چنانچه وضعیت بیمار بحرانی است و قادر به نفس کشیدن نیست، با مرکز فوریت  های اورژانس تماس بگیرید.
در هنگام استفاده از دارو چه موارد تغذیه ای را باید در نظر گرفت؟
در زمان مصرف این دارو از خوردن گریپفروت یا نوشیدن آب گریپفروت اجتناب کنید. بدون مشورت پزشک، میزان نمک را در رژیم غذایی خود تغغیر ندهید. 
شیوه نگهداری دارو 
اين دارو را در جعبه در بسته، در دماي اتاق، به دور از گرما، رطوبت و نور مستقيم قرار دهيد. از يخ زدگي دارو جلوگيري شود. دور از دسترس كودكان قرار دهيد. در صورت عدم نياز يا منقضي شدن دارو آنرا دور بريزيد.

اقدامات احتیاطی

بسیار مهم است که پیشروی بیماری و تاثیر دارو به طور منظم توسط پزشک بررسی شود. به این وسیله پزشک می تواند میزان تاثیر دارو را بررسی کرده و در مورد ادامه مصرف دارو یا توقف آن تصمیم بگیرد. 
مصرف دارو را بدون توصیه و بررسی های پزشک از تاثیر دارو، متوقف نکنید. پزشک ابتدا طی یک ملاقات تاثیر داروی کینیدین و عوارض جانب آن را بررسی کرده و سپس در مورد متوقف کردن مصرف آن تصمیم می گیرد. 
پیش از انجام هر گونه عمل جراحی (از جمله جراحی دهان و دندان) یا درمان های اورژانسی، به پزشک یا دندانپزشک خود اطلاع دهید که در حال مصرف داروی کینیدین هستید. 
سرگیجه یا سبکی سر در زمان مصرف این دارو رخ می دهد، به ویژه زمانی که به طور ناگهانی تغییر وضعیت می دهید. تغییر وضعیت آهسته می تواند از بروز این حالت پیشگیری کند. 
مصرف این دارو باعث ضعف می شود. در زمان مصرف این دارو، رانندگی یا هر فعالیت دیگری که نیاز به قدرت و هوشیاری دارند، انجام ندهید. اگر با مصرف این دارو احساس ضعف کردید و یا عوارض جانبی دیگری مشاهده کردید، بلافاصله به پزشک مراجعه کنید. 
پزشک به شما توصیه خواهد کرد که یک کارت شناسایی یا دستبند همراه خود داشته باشید که بیانگر مصرف داروی کینیدین هستند. 

عوارض جانبی

هر دارویی همراه با تاثیرات اولیه دارای غوارض جانبی نیز می باشد. گرچه تمام این عوارض رخ نمی دهند، اما در صورت بروز هر یک از آنها به پزشک مراجعه کنید. 
برخی عوارض جانبی به درمان نیاز نخواهند داشت و طی درمان و با سازگاری بدن با دارو برطرف خواهند شد. به علاوه پزشک نیز راه کارهایی برای کاهش این عوارض ارائه خواهد داد. در صورت مشاهده هر گونه عوارض مستمر و آزاردهنده به پزشک مراجعه کنید. 

درمان بی خوابی بدون دارو
روی عکس زیر کلیک کنید:

quinidineکینیدینCardioquinQuinagluteQuinalanQuinidex Extentabsضربان نامنظم قلبمالاریا