منوی اصلی
بهترین متخصصین و مراکز مغزواعصاب و روان در تهران

راساژیلین

rasagiline

دارو شناسی

از این دارو به تنهایی و یا با لوودوپا برای درمان بیماری پارکینسون استفاده میشود .پارکینسون نوعی بیماری مغزی  است که میتواند در طی زمان وخیم شود و علائمی همانند مشکلات حرکتی ،لرز ،کاهش سرعت فرد در انجام حرکات فیزیکی  و سفتی اندام ها داشته باشد .
این دارو فقط باید با تجویز پزشک مصرف گردد و به انواع زیر موجود است :
•    قرص

پیش از مصرف

پیش از مصرف دارو باید   نکات مثبت و منفی ان ارزیابی شوند و خود و پزشکتان میتوانید در این خصوص تصمیم بگیرید  .به هنگام استعمال دارو به موارد زیر توجه کنید :
آلرژی  و حساسیت
.در صورتی که قبلا به دارویی الرژی داشتیه اید ،حتما به پزشکتان اطلاع دهید .اگر  به هر ماده غذایی و یا نگه دارنده و یا حیوانات  حساسیت دارید حتما پیش از مصرف دارو با پزشک خود مشورت نمایید  .برای دارو هایی که با تجویز پزشک مصرف نمیشوند ,حتما برچسب دارو را مطالعه نمایید .
اطفال
مطالعاتی در خصوص ارتبط بین سن و تاثیر این دارو بر کودکان وجود ندارد .میزان تاثیر و ایمنی ان هم مشخص نیست .
سالمندان
مطالعات انجام شده در این زمینه نشان میدهند که مصرف این دارو برای سالمندان خطری ندارد و با محدودیتی همراه نیست .
دوران بارداری
اطلاعات کافی در این زمنیه وجود ندارد
دوران شیردهی و مادران شیرده
بنا بر مطالعات انجام شده ،این دارو میتواند محتویات شیر و یا تولید شیر را تغییر دهد .در صورتی که از داروی جایگزین ان تجویز نشود ،شما باید احتمال بروز عوارض جانبی  برای کودک  را بررسی کنید و میزان شیر کافی مصرفی تان کودکتان را چک کنید .

تداخلات دارویی
مصرف همزمان  چند دارو با هم توصیه نمیشود و این در حالی است که گاهی اوقات چند دارو با هم مصرف میگردند .در چنین مواردی احتمالا پزشک دوز مصرفی دارو را تغییر میدهد و یا از روش های دیگر استفاده میکند .قبل از مصرف این دارو حتما به پزشک خود در خصوص دارو های مصرفی اطلاع دهید .موارد زیر با توجه به اهمیت شان انتخاب شده اند و تمام موارد را شامل نمیشوند
مصرف همزمان این دارو با دارو های دیگر توصیه نمیشود.ممکن است پزشکتان تصمیم بگیرد شما را با این دارو درمان نکند یا و یا سایر داروهای درمانی را تغییر دهد .
•    Amphetamine
•    Apraclonidine
•    Atomoxetine
•    Benzphetamine
•    Brimonidine
•    Bupropion
•    Carbamazepine
•    Carbinoxamine
•    Citalopram
•    Clomipramine
•    Cyclobenzaprine
•    Cyproheptadine
•    Desipramine
•    Desvenlafaxine
•    Dexmethylphenidate
•    Dextroamphetamine
•    Dextromethorphan
•    Diethylpropion
•    Doxylamine
•    Duloxetine
•    Ephedrine
•    Escitalopram
•    Fluoxetine
•    Fluvoxamine
•    Guanadrel
•    Guanethidine
•    Hydroxytryptophan
•    Imipramine
•    Isocarboxazid
•    Levomethadyl
•    Levomilnacipran
•    Linezolid
•    Lisdexamfetamine
•    Maprotiline
•    Mazindol
•    Meperidine
•    Methadone
•    Methamphetamine
•    Methyldopa
•    Methylphenidate
•    Milnacipran
•    Mirtazapine
•    Nefopam
•    Nortriptyline
•    Opipramol
•    Paroxetine
•    Phendimetrazine
•    Phenelzine
•    Phenmetrazine
•    Phentermine
•    Phenylalanine
•    Phenylephrine
•    Phenylpropanolamine
•    Procarbazine
•    Propoxyphene
•    Pseudoephedrine
•    Rasagiline
•    Reserpine
•    Safinamide
•    Selegiline
•    Sertraline
•    St John's Wort
•    Sumatriptan
•    Tapentadol
•    Tetrabenazine
•    Tramadol
•    Tranylcypromine
•    Trazodone
•    Trimipramine
•    Tryptophan
•    Venlafaxine
•    Vilazodone
•    Vortioxetine
مصرف همزمان این دارو با دارو های دیگر توصیه نمیشود و در صورت استفاده همزمان ,پزشکتان دوز و یا تناوب مصرفی یکی از انها و یا هر دو  را تغییر میدهد
•    Altretamine
•    Amitriptyline
•    Amoxapine
•    Avocado
•    Balofloxacin
•    Besifloxacin
•    Bitter Orange
•    Ciprofloxacin
•    Difenoxin
•    Diphenoxylate
•    Dolasetron
•    Dothiepin
•    Doxepin
•    Droperidol
•    Enoxacin
•    Epinephrine
•    Ethchlorvynol
•    Fentanyl
•    Flumequine
•    Frovatriptan
•    Gatifloxacin
•    Gemifloxacin
•    Granisetron
•    Guarana
•    Hydrocodone
•    Hydromorphone
•    Iobenguane I 123
•    Kava
•    Levofloxacin
•    Licorice
•    Lofepramine
•    Lomefloxacin
•    Lorcaserin
•    Ma Huang
•    Mate
•    Metoclopramide
•    Mibefradil
•    Morphine
•    Morphine Sulfate Liposome
•    Moxifloxacin
•    Nadifloxacin
•    Naratriptan
•    Nefazodone
•    Norfloxacin
•    Ofloxacin
•    Oxycodone
•    Palonosetron
•    Pazufloxacin
•    Pefloxacin
•    Peginterferon Alfa-2b
•    Pixantrone
•    Protriptyline
•    Prulifloxacin
•    Reboxetine
•    Rufloxacin
•    Sibutramine
•    Sparfloxacin
•    Tyrosine
•    Ziprasidone
•    مصرف همزمان این دارو با دارو های دیگر باعث افزایش احتمال بروز عوارض جانبی شده .ممکن است مصرف هر دو انها با هم بهترین درمان  برای شما باشد  و در صورت استفاده همزمان ,پزشکتان دوز و یا تناوب مصرفی یکی از انها و یا هر دو  را تغییر میدهدAcarbose
•    Albiglutide
•    Alogliptin
•    Bromocriptine
•    Canagliflozin
•    Chlorpropamide
•    Dapagliflozin
•    Dulaglutide
•    Empagliflozin
•    Exenatide
•    Ginseng
•    Glimepiride
•    Glipizide
•    Glyburide
•    Insulin
•    Insulin Aspart, Recombinant
•    Insulin Bovine
•    Insulin Degludec
•    Insulin Detemir
•    Insulin Glulisine
•    Insulin Lispro, Recombinant
•    Linagliptin
•    Liraglutide
•    Lixisenatide
•    Metformin
•    Miglitol
•    Nateglinide
•    Pioglitazone
•    Pramlintide
•    Repaglinide
•    Rosiglitazone
•    Saxagliptin
•    Sitagliptin
•    Tolazamide
•    Tolbutamide
•    Vildagliptin
تداخلات دارویی دیگر
مصرف همزمان دخانیات و الکل  و تعدادی از مواد غذایی به همراه تعدادی از دارو ها باعث بروز عوارض جانبی میشود و بهتر است در این خصوص با پزشک خود مشورت نمایید .تداخلات دارویی ذیل با توجه به اهمیت انها انتخاب شدند و همه موارد را شامل نمیشوند .
مصرف همزمان این دارو با موارد زیر  توصیه نمیشود و در صورت استفاده همزمان ,پزشکتان دوز یکی از انها یا هر دو  و یا تناوب مصرفی  را تغییر میدهد  و یا دستوراتی در خصوص نحوه مصرف مواد غذایی،دخانیات و یا الکل میدهد
•    دخانیات
•    غذاهای حاوی تیرامین

سایر مشکلات پزشکی
ابتلا به  بیماری های دیگر تاثیر این دارو را کاهش میدهد .در صورتی که به هر یک از این بیماری ها مبتلا میباشید ,حتما پیش از مصرف دارو به پزشک خود اطلاع دهید :
•    دیسکنزی(حرکات غیر معمول اندام ها )
•    فشار خون بالا
•    سایکوز یا اختلالات روانی و یا سابقه ابتلا به ان –باید با احتیاط مصرف گردد .میتواند وضعیت بیمار را وخیم تر کند
•    بیماری های خفیف کبدی –باید با احتیاط مصرف گرد .اثرات ناشی از ان میتواند به دلیل دفع ارام مواد از بدن افزایش یابد
•    مشکلات کبدی  متوسط  یا شدید –این بیماران نباید از راساژیلین مصرف کنند .

نحوه مصرف

این دارو باید مطابق با تجویز پزشک مصرف گردد و دوز مصرفی و تناوب مصرفی ان را تغییر ندهید .
میتوانید این دارو را با غذا و یا بدون ان مصرف کنید .
در صورتی که از این دارو به همراه غذاها ،نوشیدنی ها و مکمل های غذایی و یا آمین های (ناشی از مصرف داروهای تجویزی )  سرشار از تیرامین استفاده میکنید ،ممکن است فشار خون بالا و یا  واکنش به پنیر را تجربه کنید .فشار خون بالا ی بحرانی نوعی حالت جدی و اورژانسی است .بهتر  است در هنگام مصرف  این دارو ،به میزان کمتری از غذاهای حاوی تیرامین استفاده کنید مانند :
•    پنیر های قدیمی
•    گوشت های خشک شده در معرض هوا و ترش شده و یا قدیمی ،سوسیس و کالباس  (مانند کاسیاتوره و کالباس مارتادلا ی سخت )
•    کبد حیوانات که خراب شده و یا به صورت نامتناسبی ذخیره شده است
•    ابجو و ابجو شیر ،تمام انواعی که پاستوریزه نشده اند و امکان تخمیر پس از ان  وجود نداشته است
•    پوسته باقلا مانند نوع فاوا
•    گوشت و مرغ و ماهی که خراب شده و یا به درستی نگهداری نشده است  مانند غذاهایی که تغییر رنگ میدهند و یا بو ی انها عوض میشود و کپک میزنند
•    مکمل های غیر تجویزی که حاوی تیرامنی میباشند
•    شراب قرمز
•    ترشی شاه ماهی
•    کلم ترش
•    محصولات سویا مانند سس سویا و توفو
•    عصاره مخمر متمرکز
                        میزان مصرف
دوز مصرفی این دارو به نسبت افراد با هم متفاوت است و در این مورد به توصیه های پزشک خود و یا دستورات همراه دارو استفاده کنید .اطلاعات ذیل میزان متوسط مصرف دارو را نشان میدهند و در صورتی که دوز مصرفی شما متفاوت میباشد ان را تغییر ندهید مگر با مشورت با پزشکتان .
دوز مصرفی دارو به شدت تاثیر دارو بستگی دارد .همچنین تعداد دفعات مصرف دارو ,مدت زمان ان ,زمان بین مصرف و موارد مشابه به شدت بیماری شما وابسته است .
-برای نوع خوراکی دارو (قرص      )
به منظور درمان پارکینسون    :

•    بزرگسالان-1 میلی گرم یک بار در روز  
•    کودکان:دوز مصرفی توسط  پزشک تعیین میشود  
برای بیمارانی که از راساژیلین به همراه لوودوپا استفاده میکنند :
•    بزرگسالان –ابتدا نیم میلی گرم یک بار در روز .پزشکتان در صوذت نیاز دوز را افزایش میدهد ولی میزان بیشینه مصرف در روز 1 میلی گرم است
•    کودکان :دوز مصرفی دارو  توسط پزشک تعیین میگردد .

 در صورت فراموش کردن یک وعده دارویی چه کنیم؟
در صورتی که مصرف دارو را فراموش کردید ,به محض انکه این موضوع را به یاد اوردید ,از دارو استفاده کنید ولی در صورتی که خیلی نزدیک به زمان مصرف بعدی هستید همان روال را ادامه دهید  و دوز مصرفی را دوبرابر نکنید .
در صورت استفاده بیش از حد و موارد اورژانسی چه کنیم ؟
در صورتی که فرد میزان زیادی از دارو مصرف کرده باشد باید با مرکز عمومی کنترل سموم تماس بگیرید و اگر فرد نفس نمیکشد با اورژانس تماس بگیرید .

در هنگام استفاده از  دارو چه موارد تغذیه ای را باید در نظر گرفت؟
از مصرف هزمان راساژیلین با غذاهای سرشار از تیرامین بپرهیزید مانند پنیر های قدیمی (استیلتون یا پنیر ابی ) ..میتوانید در این خصوص با پزشکتان مشورت نمایید و در صورتی که  دردوران  مصرف راساژیلین، پس از مصرف تعدادی از غذاها و یا نوشیدنی ها  حس ناراحتی کردید ،به پزشکتان اطلاع دهید .
.
شیوه  نگهداری از دارو
دارو را در محلی سر پوشیده به دور از گرما و رطوبت و نور مستقیم قرار دهید .داروهایی که تاریخ مصرفشان گذشته است را دور بریزید .دارو را از دسترس کودکان دور نگاه دارید

اقدامات احتیاطی

پزشکتان باید در زمانهای معینی میزان تاثیر دارو بر شمارا مورد بررسی قرار دهد و امکان بروز عوارض جانبی را بررسی نماید .
در صورتی که در طی 14 روز پیش از سنت جونز ورت ،سیکلوبنزاپیرین ،دکسترومتورفان و مپیریدین و متادون ،پروپوکسیفن ،ترامادول و یا مهار کننده های MAO  استفاده کرده اید ،مصرف راساژیلین را قطع کنید
در صورتی که نشانه های فشار خون بالا مانند سردرد  شدید ،تاری دید  و یا اختلالات دیداری ،دشواری در تفکر و بی حسی و کما ،درد قفسه سینه و تهوع و استفراغ بی دلیل داشتید ،بلافاصله به پزشک مراجعه نمایید .
به پزشکتان  در خصوص تمام داروهای مصرفی تان اطلاع دهید زیرا در صورتی که راساژیلین با تعدادی از دارو ها استفاده شود ،میتواند منجر به بروز سندروم سروتونین شود  به خصوص داروهای درمانی افسردگی مانند سیتالوپرام ،دولوکستین ،اسیتالوپرام ،فلووکسیتین ،فلوواکسامین ،اولانزاپین  ،پاروکستین ،سرترالین ،ونلافاکسین ،سلکسا ،سیمبالتا ،افکسور ،لگزاپرو ،لووکس ،پاکسیل ،پروزاک ،سارافم ،سیمبیاکس  یا زولوفت .در صورتی که علائمی همانند پریشانی ،گیجی ،اسهال ،هیجان به هنگام مصرف دارو  که نرمال نیست ،تب ،واکنش های شدید ،همکاری ضعیف بدنی ،بی قراری ،تعریق ،لرز  یا لرزشی غیر قابل کنترل ،پرش عضلانی داشتید ،بلافاصله به پزشکتان مراجعه نمایید زیرا این موارد علائم سندروم سروتونین هستند .
این دارو میتواند موجب بروز گیجی و خواب الودگی شود و یا حتی باعث شود تا بیمار در حین صحبت و یا مصرف غذا  و یا رانندگی به صورت ناگهانی بخوابد .پیش از کار با وسایل خطرناک و یا رانندگی حتما از واکنش خود به این دارو مطمئن شوید .
این دارو تاثیر الکل و سایر داروهای خواب اور و گیج کننده را افزیش میدهد وتعدادی از این دارو ها ( CNS) ها عبارتند از :انتی هیستامین ها و یا دارو های درمانی تب یونجه یا الرژی ویا سرماخوردگی ،ارام بخش ها یا داروهای خواب اور  و مسکن ها  ومخدر ها ،داروهای درمانی صرع  یا باربیتورات ها .ارام بخش های عضلانی یا بی حس کننده ها  مانند مواد بی حسی دندان .پیش از مصرف هر یک از موارد یاد شده حتما با پزشک و یا دندانپزشکتان مشورت نمایید .
اگر از این دارو به همراه لوودوپا استفاده میکنید ،ممکن است علائم بیشتری از دیسکنزی را تجربه نمایید مانند پرش و حرکات عضلانی ،حرکات تکراری و غیر قابل کنترل  زبان و لب و صورت و بازو و پا .در صورتی که هر یک از این نشانه ها را داشتید ،با پزشکتان مشورت نمایید .
در صورتی که افکار غیر واقعی و عجیب داشتید ،با پزشکتان مشورت نمایید .گیجی ،وخامت افسردگی ،توهمات دیداری ،افکار خود کشی  و هیجان غیر معمول ،اضطراب و کج خلقی هم ممکن است بروز نمایند .
ممکن است علائمی همانند سرگیجه ،سبکی سر ، و یا غش در هنگام تغییر موقعیت از نشسته به ایستاده  بروز نمایند .
تعدادی از بیماران با مصرف این دارو تغییرات رفتاری را تجربه کرده اند .در صورتی که میل جنسی شما افزایش یافت و یا مشکلی در ریسک کردن پیدا کردید ،با پزشکتان مشورت نمایید .
در صورت بروز این علائم با پزشکتان مشورت نمایید :تشنج ،مشکلات تنفسی ،شربان قلب سریع ،تب بالا ،فشار خون بالا یا پایین ،افزایش تعریق ،کاهش توانایی در کنترل مثانه ،گرفتگی شدید عضلانی ،رنگ پریدگی پوست   یا خستگی .این موارد نشانه ای سندروم بدخیم نورولپتیک  میباشند .
از قطع ناگهای این دارو بپرهیزید و یا پزشکتان مشورت نمایید تا با کاهش تدریجی دوز ان این کار را انجام دهد .
پزشکتان باید به صورت منظم امکان بروز سرطان پوست به نوع ملانوم را برای شما بررسی نماید .در صورتی که علائمی همانند لکه های قرمز و قهوه ای و سیاه داشتید ،بلافاصله با پزشکتان مشورت نمایید .
از  مصرف همزمان این دارو با داروهای دیگر بپرهیزید مگر با تجویز پزشکتان به خصص داروهای درمان اشتها ،اسم ،سرماخوردگی ،سرفه  و تب یونجه و مشکلات سینوسی  زیرا میتوانند فشار خون را افزایش دهند .

عوارض جانبی

هر دارویی علاوه بر تاثیرات مثبت ,ممکن است تعدادی عوارض هم بر جای گذارد .اگرچه این علائم به ندرت بروز میکنند ولی در صورت بروز باید به انها توجه ویژه ای داشت
در صورت بروز این موارد به پزشکتان اطلاع دهید :
موارد غیر معمول
•    درد معده یا شکم
•    درد فک و بازو و پشت
•    تیرگی مدفوع
•    درد و ناراحتی قفسه سینه
•    تنگی و سنگینی  قفسه سینه
•    لرز
•    تاری ادرار
•    سرفه
•    اسهال
•    دشواری در بلع
•    سرگیجه
•    غش
•    ضربان قلب نامنظم و سریع
•    تب
•    کهیر و خارش و حساسیت پوستی
•    کاهش اشتها
•    تهوع
•    دشواری در دفع ادرار با درد
•    زخم های دائمی  که بهبود نیمی یابند
•    گوشت های زائد صورتی رنگ بروی پوست
•    تورم و پف پلک چشمان  و یا دور چشم
•    تکه های قرمز و یا حساس پوستی
•    قرمزی و تاول و پوسته پوسته شدن و یا شلی پوست
•    توهمات دیداری و شنیداری و حسی
•    گلو درد
•    زخم و نفاط سفید بروی لب و یا در دهان
•    تعریق
•    تورم غدد
•    ازمایشاتی که نشان دهنده ی مشکلات کبدی میباشند
•    تنگی قفسه سینه
•    خونریزی و کبودی شدید
•    خستگی و ضعف شدید
•    ضعف
•    بروز تکه های سفید و زرد و مومی شکل که مشابه زخم هستند
•    برامدگی های درخشان بروی پوست
تعدادی از علائم به مرور زمان و یا تطبیق بدن با انها از بین میروند و حتی میتوانید با پزشک خود در خصوص نحوه کاهش این عوارض مشورت نمایید .در صورتی که هر یک از علائم زیر از بین نرفتند و پایدار بودند حتما به پزشک خود مراجعه نمایید :
موارد  معمول

•    معده اسیدی یا ترش کردن
•    ریزش اب دهان
•    دشواری در حرکت
•    سردرد
•    سوزش سر دل
•    سوهاضمه
•    درد و گرفتگی عضلانی
•    درد مفاصل
•    ناراحتی معده
موارد غیر معمول
•    کبودی
•    سوزش و خارش و بی حسی و سوزن سوزن شدن و یا مور مور  
•    سوزش و خشکی چشمان و خارش انها
•    کاهش میل جنسی
•    دشواری در تنفس
•    دشواری در حرکت
•    ناامیدی
•    ریزش شدید اشک
•    ترشحات چشمی
•    افتادن
•    حش چرخش دائمی خود یا محیط
•    حس ناراحتی و پوچی
•    حس بیماری
•    ریزش مو
•    ناتوانی در نعوظ
•    مج خلقی
•    درد مفصل
•    کاهش اشتها
•    بروز تکه های ابی و بنفش  بزرگ و مسطح  بروی پوست
•    سبکی سر
•    کاهش میل جنسی و یا عملکرد جنسی
•    درد عضلانی
•    درد گردن
•    تنفس با صدا
•    قرمزی و درد و تورم چشمان و پلک چشم  و یا لایه داخلی پلک چشم
•    ابریزش بینی
•    سرگیجه
•    لرز
•    عطسه
•    گرفتگی بینی
•    تورم و قرمزی مفاصل
•    نازکی موها
•    خستگی
•    دشواری در تمرکز
•    استفراغ
•    کاهش وزن
  ممکن است تعدادی از بیماران علائم دیگر داشته باشند که در این صورت حتما باید به پزشک مراجعه نمایند .

درمان بی خوابی بدون دارو
روی عکس زیر کلیک کنید:

پارکیسنوندرمان پارکینسونقرص درمان پارکینسونآزیلکتمصرف رساژیلینعوارض جانبی رساژیلیندوز مصرفی راساژیلینتغذیه راساژیلین
مقالات مرتبط
درمان بی خوابی بدون دارو (کلیک کنید)
اینجا باهوش تر میشوید!
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه