منوی اصلی
بهترین متخصصین و مراکز مغزواعصاب و روان در تهران

رزرپین ،هیدرالازین و هیدروکلروتیازید

reserpine ,hydralazine and hydrochlorothiazide

دارو شناسی


از این ترکیب دارو یی به منظور درمان فشار خون بالا استفاده میشود.
فشار خون بالا حجم کار بیشتری را به قلب و شریانها تحمیل میکند و در صورتی که برای مدتی طولانی ادامه پیدا کند ،کارکرد آن‌ها را مختل می‌سازد ..در این حالت رگهای خونی مغز ،قلب ،کلیه ها آسیب میبیند و منجر به سکته مغزی و نارسایی قلبی و یا نارسایی کلیوی می‌شود .فشار خون بالا در افزایش خطر بروز حملات  قلبی هم مؤثر است و در صورتی که فشار خون کنترل شود با احتمال خیلی کمتری ببروز میکند .

رزپین با کنترل ایمپالس عصبی که در امتداد  مسیر اعصاب قرار دارند ،عمل میکند . در نهایت این دارو به گونه‌ای بروی قلب و رگهای خونی اثر میگذارد  که در نهایت فشار خون کاهش می‌یابد .هیدرالازین رگهای خونی را ریلکس میکند  و میزان جریان خون به قلب را افزایش داده و  در همان حال فشار وارد بر قلب را کم میکند .هیدروکلروتیازید هم نوعی مدر تیازیدی است (قرص آب ) که  با افزایش میزان دفع ادرار میتواند  میزان آب موجود در بدن رأ کم کند .
.این دارو فقط با تجویز پزشک مصرف میگردد  و به انواع زیر موجود است :
·    قرص

پیش از مصرف

پیش از انتخاب یک دارو ،  باید   نکات مثبت و منفی ان ارزیابی شوند و خود و پزشکتان میتوانید در این خصوص تصمیم بگیرید  .به منظور انتخاب این دارو  ، به موارد زیر توجه کنید :
آلرژی  و حساسیت
.در صورتی که قبلا به دارویی الرژی داشتیه اید ،حتما به پزشکتان اطلاع دهید .اگر  به هر ماده غذایی و یا نگه دارنده و یا حیوانات  حساسیت دارید حتما پیش از مصرف دارو با پزشک خود مشورت نمایید  .برای دارو هایی که با تجویز پزشک مصرف نمیشوند ,حتما برچسب دارو را مطالعه نمایید .
اطفال
مطالعات  کافی در خصوص  ارتباط بین  تاثیر این ماده بروی  کودکان  و سایر گروهای سنی  وجود ندارد ولی به صورت کلی این دارو باعث بروز عوارض جانبی  متفاوتی برای کودکان به نسبت بزرگسالان نمیشود .
سالمندان
اثر بخشی تعداد زیادی از داروها بر سالمندان مشخص نشده است و احتمال کارکرد صحیح  آن‌ها برای سالمندان به مانند بزرگسالان مشخص نمیباشد . ولی به صورت کلی این دارو باعث بروز عوارض جانبی  متفاوتی برای سالمندان  به نسبت بزرگسالان نمیشود .سالمندان در برابر عوارض جانبی یک دارو حساسیت بیشتری داشته و احتمال بروز سرگیجه و گیجی  ،غش   و یا علایم فقدان شدید پتاسیم در آن‌ها بیشتر میباشد .این دارو تحمل سالمندن در برابر هوای سرد را کاهش میدهد.
دوران بارداری
مطالعات انجام  شده  بروی حیوانات  نشان میدهد که این دارو نمیتواند عوارض منفی داشته باشد ولی مطالعات کافی در خصوص خانمهای باردار وجود ندارد  .
دوران شیردهی و مادران شیرده
هیدرالازین
مطالعات انجم شده بروی خانمهای باردار نشان میدهد که مصرف هیدرالازین  میتواند خطرات کمی برای جنین داشته باشد .
هیدروکلروتیازید
بنا بر مطالعات انجام شده این دارو میتواند ترکیبات و یا تولید شیر را تغییر دهد .در صورتی که جایگزینی برای این دارو تجویز نشود ،میزان تأثیر عوارض بر جنین  و مصرف کافی شیر توسط وی باید بررسی شود
رزرپین
مطالعت کافی  در خصوص تأثیر این  ماده بر خانمهای باردار وجود ندارد .نکات مثبت و منفی آن را پیش از مصرف در نظر بگیرید .


تداخلات دارویی
مصرف همزمان  چند دارو با هم توصیه نمیشود و این در حالی است که گاهی اوقات چند دارو با هم مصرف میگردند .در چنین مواردی احتمالا پزشک دوز مصرفی دارو را تغییر میدهد و یا از روش های دیگر استفاده میکند .قبل از مصرف این دارو حتما به پزشک خود در خصوص دارو های مصرفی اطلاع دهید .موارد زیر با توجه به اهمیت شان انتخاب شده اند و تمام موارد را شامل نمیشوند
مصرف همزمان این دارو با دارو های دیگر توصیه نمیشود.ممکن است پزشکتان تصمیم بگیرد شما را با این دارو درمان نکند یا و یا سایر داروهای درمانی را تغییر دهد .
·    Brofaromine
·    Clorgyline
·    Dofetilide
·    Furazolidone
·    Iproniazid
·    Isocarboxazid
·    Lazabemide
·    Linezolid
·    Moclobemide
·    Nialamide
·    Pargyline
·    Phenelzine
·    Procarbazine
·    Rasagiline
·    Selegiline
·    Tetrabenazine
·    Toloxatone
·    Tranylcypromine
·    
مصرف همزمان این دارو با دارو های دیگر توصیه نمیشود و در صورت استفاده همزمان ,پزشکتان دوز یکی از انها و یا تناوب مصرفی  را تغییر میدهد
·    Acetyldigoxin
·    Amphetamine
·    Arsenic Trioxide
·    Colchicine
·    Cyclophosphamide
·    Deslanoside
·    Digitalis
·    Digitoxin
·    Digoxin
·    Droperidol
·    Flecainide
·    Fosphenytoin
·    Iobenguane I 123
·    Ketanserin
·    Levomethadyl
·    Lithium
·    Methotrexate
·    Metildigoxin
·    Ouabain
·    Phenytoin
·    Proscillaridin
·    Sotalol
مصرف همزمان این دارو با هریک از موارد زیر امکان بروز عوارض جانبی را افزایش میدهد ولی ممکن است مصرف هر دو دارو بهترین گزینه درمانی برای شما باشد .در صورت تجویز همزمان ،ممکن است پزشکتان دوز مصرفی یکی از انها  و یا تعداد دفعات  مصرفی یک یا هر دو را تغییر دهد .
Aceclofenac
·    Acemetacin
·    Alacepril
·    Amtolmetin Guacil
·    Aspirin
·    Benazepril
·    Bepridil
·    Bromfenac
·    Bufexamac
·    Captopril
·    Carbamazepine
·    Celecoxib
·    Cholestyramine
·    Choline Salicylate
·    Cilazapril
·    Clonixin
·    Delapril
·    Dexibuprofen
·    Dexketoprofen
·    Diclofenac
·    Diflunisal
·    Dipyrone
·    Droxicam
·    Enalapril
·    Enalaprilat
·    Etodolac
·    Etofenamate
·    Etoricoxib
·    Felbinac
·    Fenoprofen
·    Fepradinol
·    Feprazone
·    Floctafenine
·    Flufenamic Acid
·    Flurbiprofen
·    Fosinopril
·    Ginkgo
·    Gossypol
·    Ibuprofen
·    Ibuprofen Lysine
·    Imidapril
·    Indomethacin
·    Ketoprofen
·    Ketorolac
·    Licorice
·    Lisinopril
·    Lornoxicam
·    Loxoprofen
·    Lumiracoxib
·    Meclofenamate
·    Mefenamic Acid
·    Meloxicam
·    Moexipril
·    Morniflumate
·    Nabumetone
·    Naproxen
·    Nepafenac
·    Niflumic Acid
·    Nimesulide
·    Oxaprozin
·    Oxyphenbutazone
·    Parecoxib
·    Pentopril
·    Perindopril
·    Phenylbutazone
·    Piketoprofen
·    Piroxicam
·    Proglumetacin
·    Propionic Acid
·    Propyphenazone
·    Proquazone
·    Quinapril
·    Ramipril
·    Rofecoxib
·    Salicylic Acid
·    Salsalate
·    Sodium Salicylate
·    Spirapril
·    Sulindac
·    Temocapril
·    Tenoxicam
·    Tiaprofenic Acid
·    Tolfenamic Acid
·    Tolmetin
·    Topiramate
·    Trandolapril
·    Valdecoxib
·    Yohimbine
·    Zofenopril
·    

تداخلات دارویی دیگر
مصرف همزمان دخانیات و الکل  و تعدادی از مواد غذایی به همراه تعدادی از دارو ها باعث بروز عوارض جانبی میشود ..موارد زیر با توجه به اهمیت شان انتخاب شده اند و تمام موارد را شامل نمیشوند.مصرف همزمان این دارو با هریک از موارد زیر امکان بروز عوارض جانبی را افزایش میدهد ولی ممکن است مصرف هر دو دارو بهترین گزینه درمانی برای شما باشد .در صورت تجویز همزمان ،ممکن است پزشکتان دوز مصرفی یکی از انها  و یا تعداد دفعات  مصرفی یک یا هر دو را تغییر دهد  و یا دستوراتی در خصوص مصرف دخانیات و الکل و غذا با این دارو بدهد .
-غذا
-تغذیه روده ای


سایر مشکلات پزشکی
ابتلا به  بیماری های دیگر تاثیر این دارو را کاهش میدهد .در صورتی که به هر یک از این بیماری ها مبتلا میباشید ,حتما پیش از مصرف دارو به پزشک خود اطلاع دهید :
·    الرژی و یا سایر مشکلات تنفسی  مانند اسم -رزرپین میتواند  باعث بروز مشکلات تنفسی شود
·    صرع
·    زخم معده
·    کولیت زخمی -رزرپین میتواند میزان فعالیت معده را افزایش دهد  و باعث وخامت وضعیت شود
·    نقرس یا سابقه ابتلا به آن -هیدروکلروتیازید  میتواند میزان اوریک اسید خون را افزایش دهد و به نقرس منجر شود
·    بیکاری های قلبی -رزرپین در بروز اختلالاتی در ریتم قلبی  و یا کاهش ضربان قلب مؤثر ست و کاهش فشار خون وضعیت را وخیم تر میکند
·    بیماری‌های کلیوی -اثرات ناشی از کاهش فشار خون برای تعدادی از افراد ممکن است منفی باشد .اثرات ناشی از هیدرالازین به دلیل دفع آرام  تر مواد زائد از بدن افزایش می‌یابد .در صورتی که بیماری کلیوی فرد شدید باشد ،هیدرالازین عمل نمیکند .
·    بیماری‌های کبدی -در صورتی که هیدروکلروتیازید باعث دفع میزان زیادی از آب بدن شود ،میتواند وضعیت بیماری را وخیم تر کند
·    سنگ کیسه صفرا
·    لوپوس ارایتماتوی  و یا سابقه ابتلا به آن -هیدروکلروتیازید میتواند وضعیت فرد را وخیم تر  کند
·    افسردگی روحی  و یا سابقه آن -رزرپین این حالت را وخیم تر میکند
·    پانکراتیت-التهاب پانکراس
·    بیماری پارکینسون- رزرپین علایم شبه این بیماری را  افزایش میدهد
·    سکته مغزی اخیر -کاهش فشار خون میتواند مشکلات ناشی از سکته مغزی را وخیم تر کند
·    فئوکروموسیتوم
·    

نحوه مصرف

رمان فشار خون با مصرف داروهای تجویزی پزشکتان و کنترل وزن و مصرف مواد غذایی متناسب  به‌خصوص غذاهای سرشار از سدیم انام میگیرد .پزشکتان میزان اهمیت هر یک از این موارد را برا ی شما روشن خواهد کرد .پیش از آنکه رژیم غذایی خود را تغییر دهید حتماً با پزشکتان مشورت کنید .
تعداد زیادی از بیماران مبتلا به فشار خون هیچ وضعیت غیر طبیعی را مشاهده نکرده و خود را سالم می‌دانند .حتما دارو را مطابق با تجویز  پزشک مصرف کنید و ملاقات منظمی با پزشکتان داشته باشید حتی اگر وضعیت شما بهتر شد .
به خاط داشته باشید که فشار خون توسط این دارو درمان نمیشود بلکه بهتر کنترل می‌شود .بنابراین به منظور کنترل فشار خون خود باید  این دارو را مطابق با تجویز پزشک مصرف کنید .ممکن است نیاز باشد این دارو را تا آخر عمرتان مصرف کنید .فشار خون در صورت عدم درمان میتواند منجر به بروز مشکلاتی مانند نارسایی قلبی ،بیماری های رگهای خونی  و سکته مغزی و بیماری‌های کلیوی شود .
تعدادی از داروها در اغاز زمان مصرف باعث بروز  خستگی غیر معمول می‌شوند .همچنین ممکن است میزان دفع ادرار و یا تعاداد دفعات آن را افزایش دهند.این علایم مدتی پس از مصرف دارو بهبود می یابند .به منظور کاهش اثر ناشی از افزایش میزان ادرار بر خواب خود می‌توانید این اقدام‌ها را انجام دهید  :
·    در صورتی روزانه یک قرص مصرف میکنید آن را صبح ها پس از صبحانه میل کنید
·    در صورتی که روزانه بیش از یک قرص مصرف میکنید ،دوز آخر را پس از ساعت6 بعد از ظهر نخورید مگر اینکه توسط پز شکتان تعیین شده باشد
بهتر است که دوز مصرفی خود را مطابق با برنامه‌ای تنظیم کنید که  کمترین تداخل را با فعالیت‌های روزانه   و خواب شما دارد.با پزشکتان مشورت نمایید تا بهترین زمان لازم برای  مصرف دوز ها را برای شما تعیین نماید .
میزان مصرف
دوز مصرفی این دارو به نسبت افراد با هم متفاوت است و در این مورد به توصیه های پزشک خود و یا دستورات همراه دارو استفاده کنید .اطلاعات ذیل میزان متوسط مصرف دارو را نشان میدهند و در صورتی که دوز مصرفی شما متفاوت میباشد ان را تغییر ندهید مگر با مشورت با پزشکتان .
دوز مصرفی دارو به شدت تاثیر دارو بستگی دارد .همچنین تعداد دفعات مصرف دارو ,مدت زمان ان ,زمان بین مصرف و مشکتان تعیین وارد مشابه به شدت بیماری شما وابسته است .
برای درمان فشار خون بالا و به حالت خوراکی
·    بزرگسالان  - 1 یا 2 قرص  سه بار در روز
l    مصرف  این دارو برای کودکان توصیه نمیشود

در صورت فراموش کردن یک وعده دارویی چه کنیم؟
در صورتی که مصرف دارو را فراموش کردید ,به محض انکه این موضوع را به یاد اوردید ,از دارو استفاده کنید ولی در صورتی که خیلی نزدیک به زمان مصرف بعدی هستید همان روال را ادامه دهید  و دوز مصرفی را دوبرابر نکنید .
در صورتی که مصرف یکی از دوز ها را فراموش کرده اید و کمتر از 12 ساعت از موع ان گذشته  است ،میتوانید دارو را مصرف کنید و  دوز بعدی را در زمان نرمال خود مصرف کنید .در صورتی که این زمان بیش از 12 ساعت است ،دوز بعدی را در زمان خود مصرف کنید .
در صورت استفاده بیش از حد و موارد اورژانسی چه کنیم ؟
در صورتی که فرد میزان زیادی از دارو مصرف کرده باشد باید با مرکز عمومی کنترل سموم تماس بگیرید و اگر فرد نفس نمیکشد با اورژانس تماس بگیرید .

در هنگام استفاده از  دارو چه موارد تغذیه ای را باید در نظر گرفت؟
.میتوایند رژیم غذایی نرمال خود را ادامه دهید  مگر اینکه پزشکتان توصیه دیگری داشته باشد .

شیوه  نگهداری از دارو
دارو را در محلی سر پوشیده به دور از گرما و رطوبت و نور مستقیم قرار دهید .داروهایی که تاریخ مصرفشان گذشته است را دور بریزید .دارو را از دسترس کودکان دور نگاه دارید.دار. را در معرض سرمای شدید قرار ندهید تا منجمد  نشود .

اقدامات احتیاطی

پزشکتان باید وضعیت شما  را   در فواصل معین بررسی نماید تا از عملکرد صحیح دارو اطمینان حاصل کند.
از  مصرف همزمان این دارو با داروهای دیگر بپرهیزید مگر با تجویز پزشکتان مانند داروهای تجویزی و غیر تجویزی  به‌خصوص داروهای درمانی کنترل اشتها،مشکلات سینوسی  ،اسم ،سرماخوردگی ،تب یونجه ،سرفه  زیرا احتمال افزایش فشار خون وجود دارد .
پیش از انجام هرگونه جراحی دندان و یا جراحی های اورژانسی حتماً به پزشکتان در خصوص مصرف این دارو اطلاع دهید .
این دارو میتواند باعث بروز سردرد یا سرگیجه و خواب آلودگی در بعضی از افراد شود .حتما پیش از رانندگی و یا کار با وسایل خطرناک از واکنش خود نسبت به این دارو اطمینان حاصل کنید  و یا در صورتی که حس سرگیجه  و عدم هشیاری دارید ،با وسایل خطرناک کار نکنید .
سرگیجه ،سبکی سر  و یا غش  از علایم احتمالی هستند که  میتوانند به هنگام تغییر موقعیت از نشسته  و یا خوابیده  به ایستاده بروز کنند .این حالتها بیشتر در هنگام صبح بروز میکنند و بهتر است که آرام از از جای خود برخیزید .پس از آنکه از خواب بیدار شدید ،ابتدا بروی لبه ی تخت بنشینید  و پاهایتان را به‌به مدت یک تا دو دقیقه آویزان نگاه دارید و سپس به آرامی بلند شوید .در صورتی که این وضعیت پایدار شد و یا وخیم تر شد به پزشکتان اطلاع دهید .
سرگیجه ،سبکی سر  و یا غش در صورت  مصرف الکل و یا ایستادن به مدتی طولانی ،ورزش کردن  و یا قرار گیری در معرض هوای گرم میتواند بروز کند .حتما در هنگام مصرف این دارو به میزان محدود تری الکل مصرف کنید .همچنین در هنگام ایستادن های طولانی مدت و یا قرار گیری در معرض هوای گرم  و یا  در طی ورزش مراقب باشید .
این دارو میتواند باعث بروز افسردگی روحی برای تعدادی از بیماران شود .در این موارد سریعاً به پزشکتان اطلاع دهید :
•    در صورتی که خودتان و یا دیگران متوجه تغییری غیر عادی روحی خود شدید
•    در صورتی که صبح زود بی خواب شدید و یا رؤیاها و کابوس های غیر معمول و شفافی داشتید

این دارو اثرات ناشی از الکل و  داروهای  آرام‌بخش سیستم عصبی مرکزی(داروهایی که باعث بروز سرگیجه می‌شوند ) را  افزایش میدهد .نمونه ای از این دارو ها عبارتند از انتی هیستامین ها  و یا داروهای درمانی تب یونجه ،سایر الرژی ها ،سرماخوردگی ،ارم بخش‌ها  و یا داروهای درمانی خواب ،داروهای مسکن یا مخدر ها ،داروهای درمانی صرع ،ارام بخش‌های عضلانی یا مواد بی حسی مانند بی حسی های دندان  و باربیتورات ها .پیش از مصرف هر گونه از موارد یاد شده با این ترکیب دارویی حتماً به پزشکتان مشورت نمایید .
این دارو میتواند فقدان پتاسیم را برای بدن شما بوجود آورد
-به منظور پیشگیری از این حالت  پزشکتان از شما میخواهد که
1.از نوشیدنی ها و یا مواد غذایی سرشار از پتاسیم استفاده کنید  مانند عصاره پرتقال  و یا سایر مرکبات
2.از مکمل های پتاسیم مصرف کنید
3.از داروی دیگری به منظور پیشگیری از فقدان پتاسیم اولیه مصرف کنید
حتماً باید این دستورات را دنبال کنید .همچنین بهتر است رژیم غذایی تان را بدون مشورت با پزشکتان تغییر ندهید .در صورتی که هم‌اکنون رژیم غذایی ویژه ای مانند رژیم بیماری دیابت دارید و یا از مکمل های پتاسیم و یا داروهایی استفاده میکنید که برای جبران کمبود پتاسیم میباشند ،موارد یاد شده اهمیت بیشتری پیدا میکنند ..مصرف  زیاد  پتاسیم ضروری نبوده و میتواند خطرناک باشد .
 در صورتی که بیمار شدید و علائمی همانند تهوع و استفراغ ،اسهال داشتید  به پزشکتان اطلاع دهید .این مشکلات باعث می‌شوند تا بدن شما آب و پتاسیم خود را از دست دهد .
برای بیماران دیابتی :
-این دارو میتواند  سطح قند خون را افزایش دهد .در طول مصرف این دارو حتماً سطح قند ادرارتان را اندازه‌گیری کنید .در صورت ابهام نیز با پزشکتان مشورت کنید
تعدادی از افرادی که از این دارو مصرف  میکنند ،حساسیت بیشتری به نور خورشید پیدا میکنند و قرار گیری در معرض نور خورشید حتی برای مدتی کوتاه میتوان باعث بروز آفتاب سوختگی شدید ،بثورات پوستی ،قرمزی و خارش  و بی رنگی  و یا تغییرات بصری شود .در دوران ابتدایی مصرف این دارو این موارد را رعایت کنید :
-در معرض نور خورشید قرار نگیرید به‌خصوص در ساعتهای بین  10 صبح تا 3 بعد از ظهر
-از لباسهای محافظ استفاده کنید مانند عینک آفتابی و کلاه
از کرم ضد آفتابی با حداقل اس پی اف 15 استفاده کنید .تعدادی از بیماران به کرمی
 با اس پی اف بیشتری نیاز دارند به‌خصوص اگر پوست روشنی داشته باشند .در صورت ابهام در این زمینه با پزشکتان مشورت کنید
-از تخت ها و اتاقها و چراغ های خورشید نما  برای برنزه شدن استفاده نکنید
در صورتی که واکنش شدیدی به خورشید داشتید با پزشکتان مشورت کنید .
این دارو در اغلب موارد باعث بروز گرفتگی بینی  می‌شود .ولی بهتر است از داروهای ضد گرفتگی  بینی استفاده نکنید مگر با تأیید پزشکتان .
این دارو میتواند خشکی دهان را بوجود آورد .میتوانید به منظور بهبود موقتی  از شکلاتهای بدون قند و یا ادامس استفاده کنید و یا تکه یخی را در دهانتان بگذرید تا ذوب شود وجایگزینهای آب دهان هم  مؤثر میباشند . در صورتی که خشکی دهانتان به مدت بیش از دو هفته ادامه پیدا کرد ،با پزشک و یا دندانپزشکتان  مشورت کنید .در صورتی که خشکی دهان به حالتی پایدار و دائمی تبدیل شود احتمال بروز بیماری‌های دندانی مانند پوسیدگی دندان و بیماری‌های لثه و عفونت های قارچی افزایش می‌یابد .

عوارض جانبی

ه نظر میرسد که راولفیا الکالوئید میتواند منجر به بروز سرطان پستان شود ولی این ریسک ثابت نشده است .به موش ها  موش صحرایی  100 تا 300 برابر دوز انسانی از این دارو داده شد  و انها بیشتر در معرض تومور قرار گرفتند .
این دارو علاوه بر تاثیرات مثبت ,ممکن است تعدادی عوارض هم بر جای گذارد  .اگرچه تمام این موارد بروز نمی کنند ولی در صورت بروز باید مراقبت های پزشکی صورت گیرد .
در صورت بروز این موارد به پزشکتان اطلاع دهید :
موارد معمول
•    حس ناخوشی و بیماری و ضعف
موارد  غیر معمول
·    خواب آلودگی  یا غش
·    ضعف جنسی و یا کاهش علاقه جنسی
·    کاهش انرژی و ضعف
·    افسردگی روحی  یا ناتوانی در تمرکز
·    اضطراب و استرس
·    رویاها و کابوس های شفاف  وواضح  و یا  بی خوابی های نزدیک صبح .
نشانه های فقدان شدید پتاسیم  
l    خشکی دهان
l     افزایش تشنگی
l     کرمپ و درد عضلانی
l    تهوع و استفراغ
l    ضربان قلب نامنظم
l    تغییرات روحی و روانی
l    ضعیف شدن ضربان قلب
l    گیجی
l    تشنج
l    کاهش فعالیت ذهنی
l    کج خلقی
l    کرمپ عضلانی
l    خستگی و ضعف غیر معمول
موارد غیر معمول
•    تیرگی مدفوع
•    تاول های پوستی
•    استفراغ خونی
•    درد قفسه سینه
•    تب و گلو درد
•    سردرد
•    ضربان قلب نامنظم
•    درد مفاصل
•    بی حسی و درد  و مور مور دست یا پا
•    تورم غدد لنفاوی
موارد نادر
•    درد کمر و پهلوها
•    دشواری در دفع ادرار با همراه درد
•    گرفتگی
•    درد شدید  معده با تهوع و استفراغ
•    لرزش دست و انگشتان
•    خونریزی و کبودی شدید
•    زردی چشمان و پوست
 نشانه های مصرف پیش از اندازه
·    سرگیجه و خواب الودگی  شدید
·    قرمزی پوست
·    خشکی دهان
·    کرمپ یا درد عضلانی
·    تهوع یا استفراغ شدید
·    ارام شدن ضربان قلب
·    کوچکی مردمک چشمان
تعدادی از علائم به مرور زمان و یا تطبیق بدن با انها از بین میروند و حتی میتوانید با پزشک خود در خصوص نحوه کاهش این عوارض مشورت نمایید .در صورتی که هر یک از علائم زیر از بین نرفتند و پایدار بودند حتما به پزشک خود مراجعه نمایید :
ممکن است بیمار پس از قطع مصرف دارو هم عوارض جانبی  را داشته باشد که به مراقبت نیاز دارند و فرد باید به پزشک مراجعه نماید
  ممکن است تعدادی از بیماران علائم دیگر داشته باشند که در این صورت حتما باید به پزشک مراجعه نمایند .
 

درمان بی خوابی بدون دارو
روی عکس زیر کلیک کنید:

رزرپینهیدرالازینهیدروکلروتیازیددرمان فشار خونقرص فشار خونکاهش فشار خونعوارض جانبی رزرپیندوز مصرفی رزرپین
مقالات مرتبط
درمان بی خوابی بدون دارو (کلیک کنید)
اینجا باهوش تر میشوید!
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه