منوی اصلی
بهترین متخصصین و مراکز مغزواعصاب و روان در تهران

ساکروسیداز

Sacrosidase

دارو شناسی

ازداروی ساکروسیداز بمنظورجایگزینی آنزیم سوکروز دربدن استفاده می شود.  این آنزیم به هضم و جذب سوکروز کمک می کند.  

این دارو درموارد خاصی مانند کمبود مادرزادی سوکروز- ایزومالتاز استفاده می شود.  دراین بیماری بدن به مقدارکافی سوکروز نمی سازد.
این داروفقط با نسخه پزشک دردسترس می باشد.

این دارو به اشکال زیرموجود می باشد:
•    محلول

اسامی تجاری
1.    Sucraid
 

پیش از مصرف


درتصمیم گیری برای استفاده از یک دارو،  خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.  درانتخاب این دارو دقت کنید.  حتما با نظر پزشک ازاین دارو استفاده کنید.  


آلرژی و حساسیت
وجود هرگونه حساسیت به این دارو یا داروهای دیگررا به اطلاع پزشکتان برسانید.  همچنین وجود هرگونه حساسیت به غذا،  رنگ،  مواد نگهدارنده و یا حیوانات را به پزشکتان اطلاع دهید.  برای استفاده ازداروهای بدون نسخه حتما بروشورآنها را به دقت مطالعه کنید.

اطفال
مطالعات مناسب که تا به امروز در رابطه با استفاده از این دارو درکودکان بالای 5 ماه انجام شده ،  مشکل خاصی را نشان نداده است.  

سالمندان
مطالعات انجام شده در رابطه با استفاده از این دارو محدودیت مصرف را دربزرگسالان نشان نداده است.  

دوران بارداری
هرچند مطالعات انجام شده برروی حیوانات اثرات سوء نشان داده اند اما مطالعات کافی برروی زنان  بارداردراین زمینه انجام نشده است.

دوران شیردهی و مادران شیرده
هیچ تحقیقی برروی زنان  شیرده انجام نشده که نشان دهنده میزان خطر برای نوزاد دردوران شیردهی باشد.  دردوران شیردهی برای استفاده از یک دارو،  خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.

تداخلات دارویی
اگرچه بعضی ازداروها نباید با یکدیگرمصرف بشوند،  اما گاهی اوقات لازم است دو دارو همزمان استفاده شوند حتی اگرتداخل دارویی داشته باشند.  درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد.  درصورتی که هرنوع داروی دیگری چه با نسخه پزشک و چه بدون نسخه پزشک مصرف می کنید حتما به پزشک خود اطلاع دهید.

تداخلات دارویی دیگر
بعضی ازداروها را نباید باغذا و یا درنزدیکی وقت غذا و یا با غذاهای خاصی مصرف کرد چون ممکن است تداخل داروی پیش بیاید. استفاده ازالکل یا سیگاردرهنگام مصرف بعضی ازداروها هم ممکن است موجب تداخل دارویی بشود. 

سایرمشکلات پزشکی
وجود مشکلات پزشکی دیگری ممکن است برروی استفاده ازاین دارو اثرگذارباشد.  وجود هرگونه مشکل پزشکی دیگری از قبیل موارد زیررا به اطلاع پزشک خود برسانید:

 

•    دیابت با احتیاط استفاده شود.  ممکن است شرایط بیماری را تشدید کند.
•    آلرژی به گلیسیرین (گلیسرول) 
•    آلرژی Papain 
•    آلرژی به مخمر داروبرای  بیماران مبتلا به این بیماری  استفاده نشود.

 

نحوه مصرف

این دارو را فقط با تجویزپزشک مصرف کنید.  این دارو فقط باید توسط پزشک برای شما تجویزشود تا شرایط شما را بهبود بخشد.  دارو را بیش از میزان تجویزشده مصرف نکنید.
 

قبل ازاستفاده ازاین دارو  مطمئن شوید که از تمامی مزایا و خطرات دارو مطلع هستید.  بروشورآن را مطالعه کنید تا اطلاعات لازم را درمورد دارو کسب کنید. اگر ابهامی وجود داشت با پزشک خود مطرح کنید. 
 

ممکن است بیمار دوزاول و دوم را درمطب پزشک دریافت کند تا اگربه دارو حساسیت داشت،   مراقبتهای لازم انجام شود.
 

هردوزازدارو را در4/1 تا 2/1 فنجان شیر یا آب سرد حل کرده ومصرف کنید.   برای نوزادان طبق دستور عمل کنید.  دارو نباید گرم شود.  مایعات گرم موجب می شود که دارو بخوبی عمل نکند و تجزیه شود.  دارو را با آب میوه مخلوط نکنید زیرا اسید آب میوه باعث تجزیه دارو می شود.  
 

دارو را توسط قاشق مخصوص دارو اندازه گیری کنید و یا تعداد قطره ها را بشمارید.  
دارو را با غذا یا میان وعده مصرف کنید.  بهترین روش این است که نیمی ازدارو را درابتدای وعده غذایی و نیم دیگررا درانتهای آن مصرف کنید.  

 

درهنگام مصرف این دارو ممکن است پزشک ازشما بخواهد نشاسته کمتری مصرف کنید.

میزان مصرف
میزان مصرف این دارو در بیماران مختلف متفاوت می باشد.  

دوزدارو
ازاین دارو طبق دستورپزشک و یا دستورات روی جعبه استفاده کنید.  اطلاعات داده شده مقدارمتوسط مصرف این دارو را نشان می دهد.  اگرمیزان مصرف شما با آنچه روی برچسب جعبه نوشته شده متفاوت است آن را طبق دستورپزشک تغییردهید.

 

مقدارمصرف شما بستگی به میزان دوزدارو دارد. همچنین تعداد دفعاتی که درطول روز دارو مصرف می کنید و فاصله بین دوزهای دارویی و همچنین مدت زمان مصرف داروبستگی به بیماری شما دارد.


برای فرم دوزخوراکی محلول برای کمک به هضم قند
•    بزرگسالان،  نوجوانان و کودکان با وزن بیش از15 کیلوگرم   روزانه  2 میلی لیتر یا 56 قطره با وعده غذایی یا میان وعده 
•    کودکان با وزن بیش از15 کیلوگرم  روزانه 1 میلی لیتر یا 28 قطره با وعده غذایی یا میان وعده 

درصورت فراموش کردن یک وعده دارویی چه کنیم؟
اگریکبارمصرف دارو را فراموش کردید آن را دراولین فرصت مصرف کنید اما اگربه زمان مصرف دوزبعدی نزدیک هستید تا آن زمان صبرکنید.  دوزبعدی را طبق معمول مصرف کنید. مصرف دارو را دو برابرنکنید. 

درهنگام استفاده بیش ازحد و موارد اورژانسی چه کنیم؟
در این صورت با پزشک معالج خود تماس بگیرید.

درهنگام مصرف دارو چه موارد تغذیه ای را باید درنظرگرفت؟
اگرپزشک معالج رژیم غذایی خاصی را توصیه نکرده است رژیم معمولی و نرمال روزانه خود را ادامه دهید.

شیوه نگهداری ازدارو
دارو را دردمای معمولی اتاق نگهداری کنید و ازگرما، رطوبت، نورمستقیم و یخ زدگی محافظت کنید.  دردارو را محکم ببندید.  دورازدسترس اطفال نگهداری کنید.  دارورا بیش از حد نیاز خود تهیه نکنید.  ازپزشک خود بپرسید با داروهای اضافه چه باید کرد.

 پس ازگذشت 4 هفته ازبازشدن دارو،  شیشه را دوربریزید.

اقدامات احتیاطی

کنترل و معاینه مرتب بیماردرطول درمان و استفاده ازاین دارو برای اطمینان ازعملکرد آن حائز اهمیت است. انجام آزمایش خون جهت بررسی عوارض دارو ممکن است لازم باشد.
 

این دارو ممکن است منجر به واکنشهای شدید آلرژیک بشود.   هنگام مصرف دارو درصورت بروز مشکلاتی مانند بثورات جلدی،  خارش،  مشکلات تنفسی،  ورم صورت،  زبان  گلو یا درد قفسه سینه بلافاصله با پزشک معالج خود تماس بگیرید.
 

ممکن است پیش ازمصرف داروپزشک لازم ببیند که برای اطلاع پیدا کردن ازآلرژی نسبت به این داروتست پوستی انجام دهد.  اگرشما یا یکی ازاعضای خانواده پیش ازاین به تست پوستی واکنش نشان داده اید،  به پزشک معالج خود اطلاع دهید.
 

این دارو به جذب قند دربدن کمک می کند و ممکن است سطح قند خون یا ادرار را تغییردهد.  اگربیمارمبتلا به دیابت است،  لازم است قند خون و ادراربطورمرتب کنترل شود.  
 

عوارض جانبی

یک داروعلاوه براثرات مورد نیازممکن است عوارض ناخواسته ای هم داشته باشد. درطول درمان ممکن است بدن با دارو تنظیم شده و عوارض جانبی ازبین برود.

اگرچه تمامی این عوارض دریک فرد مشاهده نمی شود اما درصورت بروزهریک از عوارض جانبی ممکن است به مراقبت های پزشکی نیازداشته باشید.
 

درصورت بروز عوارض جانبی هرچه زودتر با پزشک خود تماس بگیرید.

عوارض جانبی ناشناخته
•    درد قفسه سینه
•    افزایش ضربان قلب
•    خارش
•    عصبانیت
•    تنفس سریع
•    راش
•    ورم صورت، زبان و گلو
•    خس خس یا تنفس مشکل

برخی ازعوارض جانبی نیازی به توجهات پزشکی ندارد.  این عوارض ممکن است درطول درمان و تنظیم بدن با دارو برطرف شود.  پزشک شما می تواند راههایی برای جلوگیری و یا کاهش عوارض به شما توصیه کند.  

عوارض جانبی کمتررایج
•    درد شکم یا معده
•    گیجی
•    یبوست
•    کاهش ادرار
•    اسهال
•    سرگیجه
•    خشکی دهان
•    غش
•    سردرد
•    افزایش تشنگی
•    سبکی سر
•    تهوع و استفراغ
•    بیخوابی
•    چشمهای گود رفته
•    تشنگی
•    مشکلات خواب
•    خستگی یا ضعف غیر عادی
•    پوست چروکیده

اگرمتوجه هرگونه عوارض جانبی دیگری شدید با پزشک معالج خود تماس بگیرید.


 

درمان بی خوابی بدون دارو
روی عکس زیر کلیک کنید:

ساکروسیدازسوکرازآنزیم سوکرازجایگزینی آنزیم سوکرازجذب سوکروزهضم سوکروزکمبود مادرزادی سوکروزدیابتهضم قندکمک به هضم قندواکنشهای شدید آلرژیکقند خونجذب قندسطح قند خون
مقالات مرتبط

ویدئو های سبز و سالم

درمان بی خوابی بدون دارو (کلیک کنید)
اینجا باهوش تر میشوید!
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه