منوی اصلی
بهترین متخصصین و مراکز مغزواعصاب و روان در تهران

ساپروپترین

Sapropterin

دارو شناسی

ازداروی ساپروپترین برای کاهش سطح فنیل آلانین ( نوعی اسید آمینه) درخون بیماران مبتلا به فنیل کتونوریا استفاده می شود.  
بیماری فنیل کتونوریا باعث آسیب های شدید مغزی ازجمله عقب ماندگی شدید ذهنی،  تشنج،  لرزش و یا کاهش توانایی یادگیری می شود.  
مصرف این دارو با رژِیم غذایی خاصی صورت می گیرد.  
این داروفقط با نسخه پزشک دردسترس می باشد.

 

این دارو به اشکال زیرموجود می باشد:
•    قرص
•    پودر برای محلول

اسامی تجاری
1.    Kuvan

 

پیش از مصرف

درتصمیم گیری برای استفاده از یک دارو،  خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.  درانتخاب این دارو دقت کنید.  حتما با نظر پزشک ازاین دارو استفاده کنید.  

آلرژی و حساسیت
وجود هرگونه حساسیت به این دارو یا داروهای دیگررا به اطلاع پزشکتان برسانید.  همچنین وجود هرگونه حساسیت به غذا،  رنگ،  مواد نگهدارنده و یا حیوانات را به پزشکتان اطلاع دهید.  برای استفاده ازداروهای بدون نسخه حتما بروشورآنها را به دقت مطالعه کنید.

اطفال
مطالعات مناسب تا به امروز درکودکان زیر1 سال انجام نشده است.  با این حال،  ایمنی و اثربخشی این دارو درکودکان ثابت نشده است.

سالمندان
مطالعات انجام شده در رابطه با استفاده از این دارو محدودیت مصرف را دربزرگسالان نشان نداده است.  

دوران بارداری
هرچند مطالعات انجام شده برروی حیوانات اثرات سوء نشان داده اند اما مطالعات کافی برروی زنان  بارداردراین زمینه انجام نشده است.

دوران شیردهی و مادران شیرده
هیچ تحقیقی برروی زنان  شیرده انجام نشده که نشان دهنده میزان خطر برای نوزاد دردوران شیردهی باشد.  دردوران شیردهی برای استفاده از یک دارو،  خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.

تداخلات دارویی
اگرچه بعضی ازداروها نباید با یکدیگرمصرف بشوند،  اما گاهی اوقات لازم است دو دارو همزمان استفاده شوند حتی اگرتداخل دارویی داشته باشند.  درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد.  درصورتی که هرنوع داروی دیگری چه با نسخه پزشک و چه بدون نسخه پزشک مصرف می کنید حتما به پزشک خود اطلاع دهید.

 

استفاده ازاین دارو با هریک ازداروهای زیرممکن است خطربعضی ازعوارض جانبی را افزایش دهد اما استفاده ازدو دارو بطورهمزمان ممکن است بهترین درمان برای شما باشد درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزیک دارویا هردو دارو را عوض کند:
•    لوودوپا

 

تداخلات دارویی دیگر
بعضی ازداروها را نباید باغذا و یا درنزدیکی وقت غذا و یا با غذاهای خاصی مصرف کرد چون ممکن است تداخل داروی پیش بیاید. استفاده ازالکل یا سیگاردرهنگام مصرف بعضی ازداروها هم ممکن است موجب تداخل دارویی بشود. 

سایرمشکلات پزشکی
وجود مشکلات پزشکی دیگری ممکن است برروی استفاده ازاین دارو اثرگذارباشد.  وجود هرگونه مشکل پزشکی دیگری از قبیل موارد زیررا به اطلاع پزشک خود برسانید:
•    اختلال خوردن (مانند بی اشتهایی) 
•    رعایت رژیم غذایی مناسب درحین مصرف دارو اهمیت دارد.
•    تب یا هر بیماری دیگرممکن است سطح فنیل آلانین را در خون افزایش دهد.   دراینصورت ممکن است پزشک دوز دارو را تغییردهد.
•    افت فشار خون (فشار خون پایین) 
•    بیماری کبدی با احتیاط استفاده شود.  ممکن است شرایط بیماری را تشدید کند.
•    بیماری کلیوی با احتیاط مصرف شود.  عوارض جانبی به دلیل خروج کند دارو ازبدن ممکن است تشدید شود.

 

نحوه مصرف

این دارو را فقط با تجویزپزشک مصرف کنید.  این دارو فقط باید توسط پزشک برای شما تجویزشود تا شرایط شما را بهبود بخشد.  دارو را بیش از میزان تجویزشده مصرف نکنید.
قبل ازاستفاده ازاین دارو  مطمئن شوید که از تمامی مزایا و خطرات دارو مطلع هستید.  بروشورآن را مطالعه کنید تا اطلاعات لازم را درمورد دارو کسب کنید. اگر ابهامی وجود داشت با پزشک خود مطرح کنید. 
بهتراست که دارو با غذا و درساعت مشخصی مصرف شود.
رعایت رژیم غذایی خاص درهنگام مصرف این دارو و طبق تجویز پزشک ضروری می باشد.

برای مصرف پودر
پودرخوراکی را در1 تا 5/1 لیوان آب یا آب سیب حل کنید و درعرض 30 دقیقه مصرف کنید.  همچنین ممکن است که پودر را به مقدارکمی ازموادغذایی  مانند پوره سیب یا پودینگ اضافه کرده و میل کنید.  این دارو را با سرنگ برای  نوزادان استفاده کنید.

 

برای مصرف قرص
قرص را فرو بدهید و یا با 1 تا 5/1 لیوان آب یا آب سیب مخلوط کنید و درعرض 15 دقیقه مصرف کنید.  همچنین می توانید قرص را خرد کرده و با  مقدارکمی ازموادغذایی  مانند پوره سیب یا پودینگ اضافه کرده و میل کنید.  

میزان مصرف
میزان مصرف این دارو در بیماران مختلف متفاوت می باشد.  

دوزدارو
ازاین دارو طبق دستورپزشک و یا دستورات روی جعبه استفاده کنید.  اطلاعات داده شده مقدارمتوسط مصرف این دارو را نشان می دهد.  اگرمیزان مصرف شما با آنچه روی برچسب جعبه نوشته شده متفاوت است آن را طبق دستورپزشک تغییردهید.

 

مقدارمصرف شما بستگی به میزان دوزدارو دارد. همچنین تعداد دفعاتی که درطول روز دارو مصرف می کنید و فاصله بین دوزهای دارویی و همچنین مدت زمان مصرف داروبستگی به بیماری شما دارد.

برای فرم دوزخوراکی قرص یا پودر
•    بزرگسالان و کودکان 7 سال به بالادوزدارو نسبت به وزن بدن و توسط پزشک تعیین می شود.  برای شروع معمولاً 10 تا 20 میلی گرم به ازای هرکیلوگرم وزن بدن.  پزشک شما ممکن است درصورت لزوم دوز را تنظیم کند.
•    کودکان 1 ماه تا 6 سال دوزدارو نسبت به وزن بدن و توسط پزشک تعیین می شود.  برای شروع معمولاً 10  میلی گرم به ازای هرکیلوگرم وزن بدن.  پزشک شما ممکن است درصورت لزوم دوز را تنظیم کند.
•    کودکان زیر1 ماه استفاده و دوزباید توسط پزشک تعیین شود.

درصورت فراموش کردن یک وعده دارویی چه کنیم؟
اگریکبارمصرف دارو را فراموش کردید آن را دراولین فرصت مصرف کنید اما اگربه زمان مصرف دوزبعدی نزدیک هستید تا آن زمان صبرکنید.  دوزبعدی را طبق معمول مصرف کنید. مصرف دارو را دو برابرنکنید. 

درهنگام استفاده بیش ازحد و موارد اورژانسی چه کنیم؟
در این صورت با پزشک معالج خود تماس بگیرید.

درهنگام مصرف دارو چه موارد تغذیه ای را باید درنظرگرفت؟
اگرپزشک معالج رژیم غذایی خاصی را توصیه نکرده است رژیم معمولی و نرمال روزانه خود را ادامه دهید.

شیوه نگهداری ازدارو
دارو را دردمای معمولی اتاق نگهداری کنید و ازگرما، رطوبت، نورمستقیم و یخ زدگی محافظت کنید.  دردارو را محکم ببندید.  دورازدسترس اطفال نگهداری کنید.  دارورا بیش از حد نیاز خود تهیه نکنید.  ازپزشک خود بپرسید با داروهای اضافه چه باید کرد.

اقدامات احتیاطی

کنترل و معاینه مرتب بیماردرطول درمان و استفاده ازاین دارو برای اطمینان ازعملکرد آن حائز اهمیت است. انجام آزمایش خون جهت بررسی عوارض دارو ممکن است لازم باشد.
 

این دارو ممکن است منجر به واکنشهای شدید مانند آنافلیکسی بشود که می تواند به مرگ منجرشود.  دراینصورت بلافاصله به مرکزاورژانس پزشکی مراجعه کنید.
 درصورت بروز مشکلاتی مانند بثورات جلدی،  خارش،  کهیر،  گرفتگی صدا، مشکلات تنفسی،  مشکل دربلع،  تورم دردست،  صورت یا دهان بلافاصله با پزشک معالج خود تماس بگیرید.

 

مصرف داروی ساپروپترین ممکن است باعث ورم و التهاب معده بشود.  اگراحساس سوزش درقفسه سینه یا معده،  سوء هاضمه،  ناراحتی معده و حساسیت به لمس درناحیه معده شدید به پزشک خود اطلاع دهید.

 این دارو ممکن است باعث بیش فعالی شود.  اگرمتوجه بیقراری،  حرکات بیش ازحد و یا صحبت کرن بیش ازحد دربیمارشدید به پزشک اطلاع دهد.

هیچگونه داروی دیگری بجز با نظرپزشک معالج خود مصرف نکنید این مورد شامل مکمل های گیاهی و ویتامین ها هم می باشد. 

عوارض جانبی

یک داروعلاوه براثرات مورد نیازممکن است عوارض ناخواسته ای هم داشته باشد. درطول درمان ممکن است بدن با دارو تنظیم شده و عوارض جانبی ازبن برود. اگرچه تمامی این عوارض دریک فرد مشاهده نمی شود اما درصورت بروزهریک از عوارض جانبی ممکن است به مراقبت های پزشکی نیازداشته باشید.
درصورت بروز عوارض جانبی هرچه زودتر با پزشک خود تماس بگیرید.

عوارض جانبی بیشتررایج
•    تب

عوارض جانبی ناشناخته
•    سوزش در قفسه سینه و معده
•    سرفه کردن
•    عدم وجود بلع
•    سرگیجه
•    ضربان سریع قلب 
•    بی قراری و یا حرکات بیش از حد
•    سوء هاضمه
•    ورم پلک یا اطراف چشمها،  صورت،  لبها وزبان 
•    بثورات پوستی،  کهیر و یا خارش
•    ناراحتی معده
•    صحبت کردن بیش از حد
•    حساسیت به لمس در ناحیه معده
•    تنگی قفسه سینه

 

برخی ازعوارض جانبی نیازی به توجهات پزشکی ندارد.  این عوارض ممکن است درطول درمان و تنظیم بدن با دارو برطرف شود.  پزشک شما می تواند راههایی برای جلوگیری و یا کاهش عوارض به شما توصیه کند.  

عوارض جانبی بیشتررایج
•    اسهال
•    سردرد
•    آبریزش بینی
•    گلو درد
•    استفراغ

عوارض جانبی کمتر رایج
•    گرفتگی بینی 
اگرمتوجه هرگونه عوارض جانبی دیگری شدید با پزشک معالج خود تماس بگیرید.

درمان بی خوابی بدون دارو
روی عکس زیر کلیک کنید:

فنیل آلانیناسید آمینهبیماری فنیل کتونوریاکاهش سطح فنیل آلانینآسیب های شدید مغزیعقب ماندگی شدید ذهنیتشنجلرزشکاهش توانایی یادگیریرژِیم غذایی خاصرعایت رژیم غذایی مناسبآنافلیکسیواکنشهای شدیدسوء هاضمه
مقالات مرتبط

ویدئو های سبز و سالم

درمان بی خوابی بدون دارو (کلیک کنید)
اینجا باهوش تر میشوید!
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه