منوی اصلی
بهترین متخصصین و مراکز مغزواعصاب و روان در تهران

ساکساگلیپتین ومتفورمین

Saxagliptin And Metformin

دارو شناسی

ازداروی ساکساگلیپتین همراه با رژیم غذایی مناسب و ورزش برای درمان قند خون بالا (گلوکز) در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 استفاده می شود. 
 

مصرف این داروباعث می شود غده لوزالمعده انسولین بیشتری آزاد کند  و به این ترتیب به کنترل سطح قند خون کمک می کند.  
 

هنگامی که سطح قند خون بالا است داروی ساکساگلیپتین با ساخت سیگنال های کبد از تولید قند پیشگیری می کند.  متفورمین نیزجذب قند از معده را کاهش می دهد و با کاهش پخش قند ذخیره شده  از کبد به بدن کمک می کند تا ازقند موجود دربدن به نحو بهتری استفاده کند.   
 

این دارو برای بیماران دیابتی نوع 1 و یا وابسته به انسولین تأثیری ندارد. 

این دارو با و بدون  نسخه پزشک دردسترس می باشد. 
این دارو به صورت های زیر موجود است: 
•    قرص آهسته رهش

اسامی تجاری
1.    Kombiglyze XR

 

پیش از مصرف

درتصمیم گیری برای استفاده از یک دارو، خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.  درانتخاب این دارو دقت کنید.  حتما با نظر پزشک ازاین دارو استفاده کنید.  نکات زیررا درنظرداشته باشید.

آلرژی و حساسیت
وجود هرگونه حساسیت به این دارو یا داروهای دیگررا به اطلاع پزشکتان برسانید.  همچنین وجود هرگونه حساسیت به غذا، رنگ، مواد نگهدارنده و یا حیوانات را به پزشکتان اطلاع دهید. 
برای استفاده ازداروهای بدون نسخه حتما بروشورآنها را به دقت مطالعه کنید.

اطفال
مطالعات مناسب درمورد اثرات ترکیب ساکساگلیپتین و متفورمین درکودکان انجام نشده است.  ایمنی و اثربخشی این دارودرکودکان ثابت نشده است.

سالمندان
مطالعات انجام شده در رابطه با استفاده از این دارومحدودیت مصرف را درسالمندان نشان نداده است.  با این حال مصرف این دارودر افراد سالمند بالای 80 سال که به مشکلات کلیوی مبتلا هستند،  توصیه نمی شود.   

دوران بارداری
هرچند مطالعات انجام شده برروی حیوانات اثرات سوء نشان داده اند اما هیچ تحقیقی برروی زنان  بارداردراین زمینه انجام نشده است.

دوران شیردهی و مادران شیرده
هیچ تحقیقی برروی زنان  شیرده انجام نشده که نشان دهنده میزان خطر برای نوزاد دردوران شیردهی باشد.  دردوران شیردهی برای استفاده از یک دارو، خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.

تداخلات دارویی
اگرچه بعضی ازداروها نباید با یکدیگرمصرف بشوند، اما گاهی اوقات لازم است دو دارو همزمان استفاده شوند حتی اگرتداخل دارویی داشته باشند.  درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد.  

درصورتی که هرنوع داروی دیگری چه با نسخه پزشک و چه بدون نسخه پزشک مصرف می کنید حتما به پزشک خود اطلاع دهید.
 

استفاده ازاین دارو با داروهای زیرتوصیه نمی شود.  درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد:
•    Acetrizoic Acid
•    Diatrizoate
•    Ethiodized Oil
•    Iobenzamic Acid
•    Iobitridol
•    Iocarmic Acid
•    Iocetamic Acid
•    Iodamide
•    Iodipamide
•    Iodixanol
•    Iodohippuric Acid
•    Iodopyracet
•    Iodoxamic Acid
•    Ioglicic Acid
•    Ioglycamic Acid
•    Iohexol
•    Iomeprol
•    Iopamidol
•    Iopanoic Acid
•    Iopentol
•    Iophendylate
•    Iopromide
•    Iopronic Acid
•    Ioseric Acid
•    Iosimide
•    Iotasul
•    Iothalamate
•    Iotrolan
•    Iotroxic Acid
•    Ioversol
•    Ioxaglate
•    Ioxitalamic Acid
•    Ipodate
•    Metrizamide
•    Metrizoic Acid
•    Tyropanoate Sodium

استفاده ازاین دارو با هریک ازداروهای زیرممکن است خطربعضی ازعوارض جانبی را افزایش دهد اما استفاده ازدو دارو بطورهمزمان ممکن است بهترین درمان برای شما باشد درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزیک دارویا هردو دارو را عوض کند:
•    Acetazolamide
•    Balofloxacin
•    Besifloxacin
•    Bupropion
•    Ceritinib
•    Ciprofloxacin
•    Cobicistat
•    Crizotinib
•    Dabrafenib
•    Dichlorphenamide
•    Dofetilide
•    Dolutegravir
•    Eliglustat
•    Enoxacin
•    Fleroxacin
•    Flumequine
•    Gatifloxacin
•    Gemifloxacin
•    Idelalisib
•    Lanreotide
•    Levofloxacin
•    Lomefloxacin
•    Lomitapide
•    Moxifloxacin
•    Nadifloxacin
•    Nilotinib
•    Norfloxacin
•    Octreotide
•    Ofloxacin
•    Pasireotide
•    Pazufloxacin
•    Pefloxacin
•    Piperaquine
•    Prulifloxacin
•    Rufloxacin
•    Simeprevir
•    Sparfloxacin
•    Tocophersolan
•    Tosufloxacin
•    Vandetanib
•    Zonisamide

استفاده ازاین دارو با هریک ازداروهای زیرممکن است خطربعضی ازعوارض جانبی را افزایش دهد اما استفاده ازدو دارو بطورهمزمان ممکن است بهترین درمان برای شما باشد درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزیک دارویا هردو دارو را و یا زمان مصرف یک یا هردو دارو را عوض کند:
•    Acebutolol
•    Atenolol
•    Betaxolol
•    Bisoprolol
•    Bitter Melon
•    Carteolol
•    Carvedilol
•    Celiprolol
•    Esmolol
•    Fenugreek
•    Furazolidone
•    Glucomannan
•    Guar Gum
•    Iproniazid
•    Isocarboxazid
•    Labetalol
•    Levobunolol
•    Linezolid
•    Methylene Blue
•    Metipranolol
•    Metoprolol
•    Moclobemide
•    Nadolol
•    Nebivolol
•    Nialamide
•    Oxprenolol
•    Penbutolol
•    Phenelzine
•    Pindolol
•    Practolol
•    Procarbazine
•    Propranolol
•    Psyllium
•    Ranolazine
•    Rasagiline
•    Rifampin
•    Safinamide
•    Selegiline
•    Sotalol
•    Timolol
•    Tranylcypromine


تداخلات دارویی دیگر
بعضی ازداروها را نباید با غذا و یا درنزدیکی وقت غذا و یا با غذاهای خاصی مصرف کرد چون ممکن است تداخل داروی پیش بیاید.  استفاده ازالکل یا سیگاردرهنگام مصرف بعضی ازداروها هم ممکن است موجب تداخل دارویی بشود. 

سایرمشکلات پزشکی
بیماریها و مشکلات پزشکی دیگر ممکن است برنحوه استفاده ازدارو اثرگذارباشد.  وجود هرگونه مشکل پزشکی را به اطلاع پزشک خود برسانید.  ازجمله مشکلات زیر: 
•    استفاده بیش از حد ازالکل
•    نارسایی احتقانی قلب  
•    کم شدن آب بدن  
•    سنگ کیسه صفرا و یا سابقه آن
•    تری گلیسیرید بالا یا چربی خون بالا
•    بیماری های کلیوی  
•    بیماری کبدی  
•    مشکلات پانکراس و یا سابقه آن
•    سپسیس (عفونت شدید)  
•    بیماری هایی که موجب ضعیف بدن می شود.   با احتیاط مصرف شود. ممکن است عوارض جانبی تشدید شوند.
•    کم خونی  
•    کمبود ویتامین B12   با احتیاط مصرف شود.  ممکن است بیماری را بدترکند.

نحوه مصرف

این دارو فقط باید توسط پزشک برای شما تجویزشود تا بیماری شما را بهبود بخشد.  دارو را بیش از میزان تجویزشده مصرف نکنید.
 

قبل ازاستفاده ازاین دارو مطمئن شوید که از تمامی مزایا و خطرات دارو مطلع هستید.  بروشورآن را مطالعه کنید تا اطلاعات لازم را درمورد دارو کسب کنید.  اگر ابهامی وجود داشت با پزشک خود مطرح کنید. 
 

هنگام مصرف این دارو ازبرنامه غذایی خاص خود پیروی کنید.  همچنین ورزش منظم و انجام تست قند خون و ادرار را فراموش نکنید. 
 

بمنظورکاهش اثرات ناخواسته دارو برروی معده که ممکن است درطول چند هفته اول مصرف دارو اتفاق بیفتد،  دارو را هنگام غروب با غذا مصرف کنید.
 

ازجویدن یا دونیم کردن قرص ها خودداری کنید و آن را قورت دهید.   
 

ممکن است قسمتی ازقرص آهسته رهش همراه با مدفوع دفع شود.  این طبیعی است و جای نگرانی ندارد.

دوز دارو
میزان مصرف این دارو در بیماران مختلف متفاوت می باشد.  ازاین دارو طبق دستورپزشک و یا دستورات روی جعبه استفاده کنید.  اطلاعات داده شده مقدارمتوسط مصرف این دارو را نشان می دهد.  

 

اگرمیزان مصرف شما با آنچه روی برچسب جعبه نوشته شده متفاوت است آن را طبق دستورپزشک تغییردهید.
 

مقدارمصرف شما بستگی به میزان دوزدارو دارد.  همچنین تعداد دفعاتی که درطول روز دارو مصرف می کنید و فاصله بین دوزهای دارویی و همچنین مدت زمان مصرف داروبستگی به بیماری شما دارد.
 

برای فرم دوزخوراکی قرص آهسته رهش برای درمان  دیابت نوع 2 :

برای بیمارانی که فقط متفورمین مصرف می کنند:

•    بزرگسالان 5  میلی گرم ساکساگلیپتین و2000 میلی گرم متفورمین یکباردرروز.  پزشک تا زمانی که قند بیمارتحت کنترل درآید دوزرا تنظیم خواهد کرد.  
•    کودکان استفاده و دوز توسط پزشک تنظیم می شود.  

برای بیمارانی که فقط ساکساگلیپتین مصرف می کنند:

•    بزرگسالان درابتدا 5  میلی گرم ساکساگلیپتین و500 میلی گرم متفورمین یکباردرروز.   پزشک تازمانی که قند بیمارتحت کنترل درآید دوزرا تنظیم خواهد کرد.   دوزدارو معمولاً بیش از 5  میلی گرم ساکساگلیپتین و2000 میلی گرم متفورمین یکباردرروزنیست.  
•      کودکان استفاده و دوز توسط پزشک تنظیم می شود.  

برای بیمارانی که  از 2.5 میلی گرم از saxagliptin و 1000 قرص متفورمین آهسته رهش با هم استفاده می کنند:
•    بزرگسالان 5/2  میلی گرم ساکساگلیپتین و1000 میلی گرم متفورمین یکباردرروز.   
•    کودکان استفاده و دوز توسط پزشک تنظیم می شود.  

درصورت فراموش کردن یک وعده دارویی چه کنیم؟
اگریکبارمصرف دارو را فراموش کردید فوراً آن را مصرف کنید اما اگر به مصرف دوزبعدی نزدیک هستید دارورا طبق معمول مصرف کنید.  مصرف دارو را دو برابرنکنید.

درهنگام استفاده بیش ازحد و موارد اورژانسی چه کنیم؟
در این صورت با پزشک معالج خود تماس بگیرید.


درهنگام مصرف دارو چه موارد تغذیه ای را باید درنظرگرفت؟
اگرپزشک معالج رژیم غذایی خاصی را توصیه نکرده است رژیم معمولی و نرمال روزانه خود را ادامه دهید.

شیوه نگهداری ازدارو
دارو را دردمای معمولی اتاق نگهداری کنید و ازگرما، رطوبت، نورمستقیم و یخ زدگی محافظت کنید. دردارو را محکم ببندید.  دورازدسترس اطفال نگهداری کنید.  ازداروهایی که مورد استفاده قرارنمی گیرند نگهداری نکنید. 

 

اقدامات احتیاطی

کنترل و معاینه مرتب بیماردرطول درمان و استفاده ازاین دارو برای اطمینان ازعملکرد آن حائز اهمیت است.  انجام آزمایش خون وادرارجهت بررسی عوارض دارو ممکن است لازم باشد.
 

به پزشک و دندانپزشک خود اطلاع دهید که درحال مصرف این دارو هستید.  ممکن است قبل ازعمل جراحی و یا آزمایش های تشخیصی و مواردی که نیازبه استفاده ازماده حاجب است، پزشک مصرف دارو را بصورت موقت قطع کند.
 

درشرایط خاص مصرف بیش ازحد متفورمین ممکن است موجب بیماری اسیدوزلاکتیک بشود.  علائم بیماری اسیدوزلاکتیک هنگامی که همراه با حمله قلبی و یا نارسایی کلیه باشد معمولاًخیلی سریع اتفاق می افتد.  
 

این علائم عبارتند از: 
•    درد شکم یا معده
•    کاهش اشتها 
•    اسهال
•    تنفس سریع و کم عمق
•    احساس ناراحتی
•    درد عضلانی   
•    خواب آلودگی غیرعادی
•    خستگی یا ضعف

اگرعلائم بیماری اسیدوزلاکتیک اتفاق افتاد بلافاصله به بخش اورژانس مراجعه کنید.
 

درزمان مصرف این دارو ممکن است دچارپانکراتیت شوید.  اگرمعده درد شدید و ناگهانی داشتید و یا دچارلرز، یبوست، تهوع، استفراغ، تب یا سبکی سرشدید بلافاصله به پزشک خود اطلاع دهید.
 

این دارو ممکن است منجر به واکنش شدید آلرژیک  بنام  آنافیلاکسی بشود که می تواند به مرگ منجرشود.  دراینصورت بلافاصله به مرکزاورژانس پزشکی مراجعه کنید.  
درصورت بروز علائم آنافیلاکسی مانند بثورات جلدی،  خارش،  کهیر،  گرفتگی صدا،  مشکلات تنفسی،  مشکل دربلع،  تورم دردست،  صورت یا دهان بلافاصله با پزشک معالج خود تماس بگیرید.

 

مصرف این داروی ترکیبی ممکن است موجب هیپوگلیسمی شود.  هیپوگلیسمی درصورت نخوردن یک وعده غذایی یا میان وعده، مصرف الکل، ورزش بیش از حد  ، مصرف داروهای خاص، و یا مصرف داروی  saxagliptin  همراه با انواع دیگر داروهای دیابت اتفاق می افتد.  
 

علائم قند خون پایین درافراد مختلف متفاوت است  ودرمان سریع قند خون پایین بسیار مهم است. 
 

علائم هیپوگلیسمی (کاهش قند خون) شامل موارد زیراست:
•    اضطراب
•    تغییر رفتارمشابه رفتاردرحال مستی
•    تاری دید
•    عرق سرد
•    گیجی
•    پوست رنگ پریده
•    مشکل تمرکز
•    خواب آلودگی 
•    گرسنگی بیش از حد
•    ضربان قلب سریع 
•    سردرد مداوم
•    تهوع
•    عصبی بودن
•    کابوس 
•    لرزش 
•    لکنت زبان
•    خستگی غیر عادی و یا ضعف
 
قند خون پایین را باید قبل از آنکه موجب بیهوشی بیمارشود، درمان کرد.   در مورد راه هایی برای درمان قند خون پایین با پزشک خود مشورت کنید.

 

این دارو ممکن است موجب درد شدید مفاصل شود.  اگرهنگام مصرف این دارودچاردرد مفاصل شدید به پزشک اطلاع دهید.
 

قبل ازانجام هر گونه آزمایش پزشکی، مصرف دارو را به اطلاع پزشک برسانید.  نتایج برخی از آزمایشات ممکن است تحت تأثیراین دارو قراربگیرد.
 

هنگام استفاده ازاین دارو بدون مشورت با پزشک خود ازداروهای دیگری مانند ویتامین ها و مکمل های گیاهی استفاده نکنید.
 

عوارض جانبی

هردارویی با وجود مزایا درمورد درمان ممکن است عوارض جانبی هم بدنبال داشته باشد.  عوارض جانبی جدی ممکن است درطول درمان با این دارو رخ دهد.  

گاهی عوارض جانبی بدون هیچگونه پیش آگاهی اتفاق می افتند.  اما اغلب علائم هشداردهنده وجود دارند.  

اگرهرکدام ازعوارض جانبی زیررخ داد بلافاصله با پزشک خود تماس بگیرید:
عوارض جانبی بیشتررایج
•    اضطراب
•    درد مثانه
•    ادرار خونی یا کدر
•    تاری دید
•    بدن درد  
•    لرز
•    عرق سرد
•    گیجی
•    پوست رنگ پریده و سرد
•    سرفه کردن
•    افسردگی
•    ادرار کردن دردناک ومشکل همراه سوزش  
•    مشکلات تنفسی
•    سرگیجه
•    احتقان گوش
•    ضربان سریع قلب 
•    تب
•    تکررادرار  
•    سردرد
•    افزایش گرسنگی
•    ازدست دادن صدا
•    کمر یا پهلودرد  
•    گرفتگی بینی
•    حالت تهوع
•    کابوس
•    آبریزش بینی
•    تشنج
•    لرزش
•    لکنت زبان
•    عطسه
•    گلو درد
•    خستگی یا ضعف غیرعادی

عوارض جانبی نادر
•    سرفه یا گرفتگی صدا

عوارض جانبی ناشناخته  
•    مدفوع قیری ویا سیاه و سفید  
•    خونریزی لثه
•    خون در ادرار یا مدفوع
•    یبوست
•    ادرار تیره
•    عدم وجود بلع
•    کهیر یا خارش پوست
•    سوء هاضمه
•    تورم در صورت، پلک ها، لب ها، زبان، گلو، دست ها، پاها و یا اندام جنسی
•    از دست دادن اشتها
•    درد درمعده، پهلو و یا شکم 
•    لکه های قرمز بر روی پوست
•    تورم پلک یا اطراف چشم، صورت، لبها یا زبان  
•    تنگی  قفسه سینه
•    خونریزی یا کبودی غیرعادی   
•    استفراغ
•    چشمان یا پوست زرد 
 
برخی ازعوارض جانبی نیازی به توجهات پزشکی ندارد.  این عوارض ممکن است درطول درمان و تنظیم بدن با دارو برطرف شود.  پزشک شما می تواند راههایی برای جلوگیری و یا کاهش عوارض به شما توصیه کند.

عوارض جانبی بیشتر رایج
•    اسهال
•    درد های عضلانی   

عوارض جانبی کمتر رایج
•    درد شکم یا معده
•    خارش
•    درد یا حساسیت دراطراف چشم و استخوان های گونه
•    قرمزی پوست
•    ضعف
•    تاول

 

درمان بی خوابی بدون دارو
روی عکس زیر کلیک کنید:

درمان قند خون بالاکنترل سطح قند خوندرمان دیابت نوع 2مصرف بیش ازحد متفورمینعلائم بیماری اسیدوزلاکتیک
مقالات مرتبط
درمان بی خوابی بدون دارو (کلیک کنید)
اینجا باهوش تر میشوید!
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه