منوی اصلی
بهترین متخصصین و مراکز مغزواعصاب و روان در تهران

ساکساگلیپتین

Saxagliptin

دارو شناسی

ازداروی ساکساگلیپتین همراه با رژیم غذایی مناسب و ورزش برای درمان قند خون بالا (گلوکز) در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 استفاده می شود. 
 

این داروباعث می شود غده لوزالمعده انسولین بیشتری آزاد کند  و به این ترتیب به کنترل سطح قند خون کمک می کند.  
 

داروی ساکساگلیپتین  هنگامی که سطح قند خون بالا است با ساخت سیگنال های کبد از تولید قند پیشگیری می کند.  این دارو برای بیماران دیابتی نوع 1 و یا وابسته به انسولین تأثیری ندارد. 

این دارو با و بدون  نسخه پزشک دردسترس می باشد. 
این دارو به صورت های زیر موجود است:
•    قرص
•    قرص آهسته رهش

اسامی تجاری
1.     Onglyza

 

پیش از مصرف

درتصمیم گیری برای استفاده از یک دارو، خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.  درانتخاب این دارو دقت کنید. حتما با نظر پزشک ازاین دارو استفاده کنید.  نکات زیررا درنظرداشته باشید.

آلرژی و حساسیت
وجود هرگونه حساسیت به این دارو یا داروهای دیگررا به اطلاع پزشکتان برسانید.  همچنین وجود هرگونه حساسیت به غذا، رنگ، مواد نگهدارنده و یا حیوانات را به پزشکتان اطلاع دهید. 
برای استفاده ازداروهای بدون نسخه حتما بروشورآنها را به دقت مطالعه کنید.

اطفال
مطالعات مناسب درمورد اثرات ساکساگلیپتین  درکودکان انجام نشده است.  ایمنی و اثربخشی این دارودرکودکان ثابت نشده است.

سالمندان
مطالعات انجام شده در رابطه با استفاده از این دارومحدودیت مصرف را دربزرگسالان نشان نداده است.  با این حال در افراد بزرگسال که به مشکلات کلیوی مبتلا هستند،  رعایت احتیاط و تنظیم دوز ساکساگلیپتین لازم می باشد.

دوران بارداری
هرچند مطالعات انجام شده برروی حیوانات اثرات سوء نشان داده اند اما هیچ تحقیقی برروی زنان  بارداردراین زمینه انجام نشده است.

دوران شیردهی و مادران شیرده
هیچ تحقیقی برروی زنان  شیرده انجام نشده که نشان دهنده میزان خطر برای نوزاد دردوران شیردهی باشد.  دردوران شیردهی برای استفاده از یک دارو،  خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.

تداخلات دارویی
اگرچه بعضی ازداروها نباید با یکدیگرمصرف بشوند، اما گاهی اوقات لازم است دو دارو همزمان استفاده شوند حتی اگرتداخل دارویی داشته باشند.

درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد.  درصورتی که هرنوع داروی دیگری چه با نسخه پزشک و چه بدون نسخه پزشک مصرف می کنید حتما به پزشک خود اطلاع دهید.
 

استفاده ازاین دارو با داروهای زیرتوصیه نمی شود.  درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد:
•    Balofloxacin
•    Besifloxacin
•    Ceritinib
•    Ciprofloxacin
•    Cobicistat
•    Crizotinib
•    Dabrafenib
•    Eliglustat
•    Enoxacin
•    Fleroxacin
•    Flumequine
•    Gatifloxacin
•    Gemifloxacin
•    Idelalisib
•    Lanreotide
•    Levofloxacin
•    Lomefloxacin
•    Lomitapide
•    Moxifloxacin
•    Nadifloxacin
•    Nilotinib
•    Norfloxacin
•    Octreotide
•    Ofloxacin
•    Pasireotide
•    Pazufloxacin
•    Pefloxacin
•    Piperaquine
•    Prulifloxacin
•    Rufloxacin
•    Simeprevir
•    Sparfloxacin
•    Tocophersolan
•    Tosufloxacin


استفاده ازاین دارو با هریک ازداروهای زیرممکن است خطربعضی ازعوارض جانبی را افزایش دهد اما استفاده ازدو دارو بطورهمزمان ممکن است بهترین درمان برای شما باشد درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزیک دارویا هردو دارو را عوض کند:
•    Acebutolol
•    Atenolol
•    Betaxolol
•    Bisoprolol
•    Carteolol
•    Carvedilol
•    Celiprolol
•    Esmolol
•    Furazolidone
•    Iproniazid
•    Isocarboxazid
•    Labetalol
•    Levobunolol
•    Linezolid
•    Methylene Blue
•    Metipranolol
•    Metoprolol
•    Moclobemide
•    Nadolol
•    Nebivolol
•    Nialamide
•    Oxprenolol
•    Penbutolol
•    Phenelzine
•    Pindolol
•    Practolol
•    Procarbazine
•    Propranolol
•    Rasagiline
•    Safinamide
•    Selegiline
•    Sotalol
•    Timolol
•    Tranylcypromine

 

تداخلات دارویی دیگر
بعضی ازداروها را نباید با غذا و یا درنزدیکی وقت غذا و یا با غذاهای خاصی مصرف کرد چون ممکن است تداخل داروی پیش بیاید.

استفاده ازالکل یا سیگاردرهنگام مصرف بعضی ازداروها هم ممکن است موجب تداخل دارویی بشود. 

 

سایرمشکلات پزشکی
بیماریها و مشکلات پزشکی دیگر ممکن است برنحوه استفاده ازدارو اثرگذارباشد.  وجود هرگونه مشکل پزشکی را به اطلاع پزشک خود برسانید.  

ازجمله مشکلات زیر: 
•    استفاده بیش از حد ازالکل
•    سنگ کیسه صفرا و یا سابقه آن
•    تری گلیسیرید یا چربی خون بالا
•    پانکراتیت و یا سابقه آن   با احتیاط مصرف شود. ممکن است شرایط را بدترکند.
•    بیماری کلیه   با احتیاط مصرف شود.  ممکن است اثرات داروبه دلیل خارج شدن  کندتر از بدن افزایش یابد.   

 

نحوه مصرف

این دارو فقط باید توسط پزشک برای شما تجویزشود تا شرایط شما را بهبود بخشد.  دارو را بیش از میزان تجویزشده مصرف نکنید.
 

قبل ازاستفاده ازاین دارو مطمئن شوید که از تمامی مزایا و خطرات دارو مطلع هستید.  بروشورآن را مطالعه کنید تا اطلاعات لازم را درمورد دارو کسب کنید. اگر ابهامی وجود داشت با پزشک خود مطرح کنید. 

ازجویدن یا دونیم کردن قرص ها خودداری کنید.  دارورا با یا بدون غذا مصرف کنید.

 

دوز دارو
میزان مصرف این دارو در بیماران مختلف متفاوت می باشد.  ازاین دارو طبق دستورپزشک و یا دستورات روی جعبه استفاده کنید. اطلاعات داده شده مقدارمتوسط مصرف این دارو را نشان می دهد.

اگرمیزان مصرف شما با آنچه روی برچسب جعبه نوشته شده متفاوت است آن را طبق دستورپزشک تغییردهید.

مقدارمصرف شما بستگی به میزان دوزدارو دارد.  همچنین تعداد دفعاتی که درطول روز دارو مصرف می کنید و فاصله بین دوزهای دارویی و همچنین مدت زمان مصرف داروبستگی به بیماری شما دارد.

 برای فرم دوزخوراکی قرص  برای درمان دیابت نوع 2 :

•    بزرگسالان  5/2 تا 5  میلی گرم یکباردرروز    
•    کودکان استفاده و دوز توسط پزشک تنظیم می شود.  

درصورت فراموش کردن یک وعده دارویی چه کنیم؟
اگریکبارمصرف دارو را فراموش کردید فوراً آن را مصرف کنید اما اگر به مصرف دوزبعدی نزدیک هستید دارورا طبق معمول مصرف کنید.  مصرف دارو را دو برابرنکنید.

 

درهنگام استفاده بیش ازحد و موارد اورژانسی چه کنیم؟
در این صورت با پزشک معالج خود تماس بگیرید.

درهنگام مصرف دارو چه موارد تغذیه ای را باید درنظرگرفت؟
اگرپزشک معالج رژیم غذایی خاصی را توصیه نکرده است رژیم معمولی و نرمال روزانه خود را ادامه دهید.

شیوه نگهداری ازدارو
دارو را دردمای معمولی اتاق نگهداری کنید و ازگرما، رطوبت، نورمستقیم و یخ زدگی محافظت کنید. دردارو را محکم ببندید.  دورازدسترس اطفال نگهداری کنید.  ازداروهایی که مورد استفاده قرارنمی گیرند نگهداری نکنید. 

 

اقدامات احتیاطی

کنترل و معاینه مرتب بیماردرطول درمان و استفاده ازاین دارو برای اطمینان ازعملکرد آن حائز اهمیت است. انجام آزمایش خون وادرارجهت بررسی عوارض دارو ممکن است لازم باشد.
 

اگرعلائم بیماری درعرض چند روز بهبود پیدا نکرد و یا تشدید شد با پزشک خود دراین باره مشورت کنید.
 

درزمان مصرف این دارو ممکن است دچارپانکراتیت شوید.  اگرمعده درد شدید و ناگهانی داشتید و یا دچارلرز، یبوست، تهوع، استفراغ، تب یا سبکی سرشدید بلافاصله به پزشک خود اطلاع دهید.
 

این دارو ممکن است منجر به واکنش شدید آلرژیک  بنام  آنافیلاکسی بشود که می تواند به مرگ منجرشود.  دراینصورت بلافاصله به مرکزاورژانس پزشکی مراجعه کنید.  
درصورت بروز علائم آنافیلاکسی مانند بثورات جلدی،  خارش،  کهیر،  گرفتگی صدا،  مشکلات تنفسی،  مشکل دربلع،  تورم دردست،  صورت یا دهان بلافاصله با پزشک معالج خود تماس بگیرید.

 

مصرف این دارو ممکن است موجب هیپوگلیسمی شود.  هیپوگلیسمی درصورت نخوردن یک وعده غذایی یا میان وعده، مصرف الکل، ورزش بیش از حد  ، مصرف داروهای خاص، و یا مصرف داروی  saxagliptin  همراه با انواع دیگر داروهای دیابت اتفاق می افتد.  
درمان سریع قند خون پایین بسیار مهم است. 

علائم هیپوگلیسمی (کاهش قند خون) شامل موارد زیراست:
•    اضطراب
•    تغییر رفتارمشابه رفتاردرحال مستی
•    تاری دید
•    عرق سرد
•    گیجی
•    پوست رنگ پریده
•    مشکل تمرکز
•    خواب آلودگی 
•    گرسنگی بیش از حد
•    ضربان قلب سریع 
•    سردرد مداوم
•    تهوع
•    عصبی بودن
•    کابوس 
•    لرزش 
•    لکنت زبان
•    خستگی غیر عادی و یا ضعف

 

قند خون پایین را باید قبل از آنکه موجب بیهوشی بیمارشود، درمان کرد.  در مورد راه هایی برای درمان قند خون پایین با پزشک خود مشورت کنید.
 

این دارو ممکن است موجب درد شدید مفاصل شود.  اگرهنگام مصرف این دارودچاردرد مفاصل شدید به پزشک اطلاع دهید.
 

قبل ازانجام هر گونه آزمایش پزشکی، مصرف دارو را به اطلاع پزشک برسانید. نتایج برخی از آزمایشات ممکن است تحت تأثیراین دارو قراربگیرد.
 

هنگام استفاده ازاین دارو بدون مشورت با پزشک خود ازداروهای دیگری مانند ویتامین ها و مکمل های گیاهی استفاده نکنید.

عوارض جانبی

هردارویی با وجود مزایا درمورد درمان ممکن است عوارض جانبی هم بدنبال داشته باشد.  عوارض جانبی جدی ممکن است درطول درمان با این دارو رخ دهد.  

گاهی عوارض جانبی بدون هیچگونه پیش آگاهی اتفاق می افتند.  اما اغلب علائم هشداردهنده وجود دارند.  

اگرهرکدام ازعوارض جانبی زیررخ داد بلافاصله با پزشک خود تماس بگیرید:
عوارض جانبی بیشتررایج
•    اضطراب
•    درد مثانه
•    ورم صورت،  دست ها، یا پاها
•    ادرار خونی یا کدر
•    تاری دید
•    بدن درد  
•    لرز
•    عرق سرد
•    گیجی
•    پوست رنگ پریده و سرد
•    سرفه کردن
•    افسردگی
•    سوزش ادراری یا ادرار کردن دردناک و مشکل
•    مشکلات  تنفسی
•    سرگیجه
•    احتقان گوش
•    ضربان سریع قلب 
•    تب
•    تکرر ادرار 
•    سردرد
•    افزایش گرسنگی
•    از دست دادن صدا
•    کمر یا پهلودرد  
•    گرفتگی بینی
•    حالت تهوع
•    کابوس
•    افزایش سریع وزن 
•    آبریزش بینی
•    تشنج
•    لرزش
•    لکنت زبان
•    عطسه
•    گلو درد
•    سوزن سوزن شدن دست یا پا
•    خستگی یا ضعف غیرعادی
•    افزایش و یا از دست دادن وزن غیرعادی  

عوارض جانبی ناشناخته
•    یبوست
•    ادرار تیره
•    عدم وجود بلع
•    پوسته پوسته شدن و یا لایه لایه شدن پوست
•    کهیر یا خارش پوست
•    سوء هاضمه
•    ورم  صورت، پلک ها، لب ها، زبان، گلو، دست ها، پاها و یا اندام  جنسی
•    از دست دادن اشتها
•    درد درمعده،  پهلو و یا شکم   
•     ورم پلک یا اطراف چشم، صورت، لبها، زبان  
•    درد شدید مفاصل
•    تنگی  قفسه سینه
•    استفراغ
•    چشم یا پوست زرد  

برخی ازعوارض جانبی نیازی به توجهات پزشکی ندارد.  این عوارض ممکن است درطول درمان و تنظیم بدن با دارو برطرف شود.  پزشک شما می تواند راههایی برای جلوگیری و یا کاهش عوارض به شما توصیه کند.

عوارض جانبی کمتر رایج
•    اسهال
•    درد یا حساسیت در اطراف چشم ها و استخوان های گونه
•    قرمزی پوست
•    ضعف
•    تاول

 

اگرهرکدام ازعوارض جانبی زیررخ داد بلافاصله با پزشک خود تماس بگیرید. اگرمتوجه هرگونه عارضه دیگری شدید با پزشک خود تماس بگیرید.

درمان بی خوابی بدون دارو
روی عکس زیر کلیک کنید:

درمان بیماران مبتلا به دیابت نوع 2کنترل سطح قند خونرژیم غذایی مناسب و ورزش برای درمان قند خون بالادرمان دیابت نوع 2علائم هیپوگلیسمی (کاهش قند خون)درمان قند خون پایین
مقالات مرتبط
درمان بی خوابی بدون دارو (کلیک کنید)
اینجا باهوش تر میشوید!
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه