منوی اصلی
بهترین متخصصین و مراکز مغزواعصاب و روان در تهران

سلکسی پگ

Selexipag

دارو شناسی

ازداروی سیلکس پاگ برای درمان علائم فشارخون شریان ریوی استفاده می شود.  این شریان اصلی خون را ازسمت راست قلب (بطن) به شش ها می رساند.  
 هنگامی که عروق خونی کوچک ریه ها درمقابل جریان خون مقاوم می شوند،  بطن راست سخت ترکارمی کند تا بتواند خون کافی را به ریه ها پمپ کند.

 

داروی سیلکس پاگ رگهای خونی را ریلکس کرده و درنتیجه حجم خونی که وارد ریه ها می شود افزایش پیدا می کند.  با افزایش حجم خون ریه،  حجم کارقلب کاهش پیدا می کند. 
این داروفقط با نسخه پزشک دردسترس می باشد.

 

این دارو به اشکال زیرموجود می باشد:
•    قرص

اسامی تجاری
1.    Uptravi

 

پیش از مصرف

درتصمیم گیری برای استفاده از یک دارو،  خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.  درانتخاب این دارو دقت کنید.  حتما با نظر پزشک ازاین دارو استفاده کنید.  


آلرژی و حساسیت
وجود هرگونه حساسیت به این دارو یا داروهای دیگررا به اطلاع پزشکتان برسانید.  همچنین وجود هرگونه حساسیت به غذا،  رنگ،  مواد نگهدارنده و یا حیوانات را به پزشکتان اطلاع دهید.  برای استفاده ازداروهای بدون نسخه حتما بروشورآنها را به دقت مطالعه کنید.

اطفال
مطالعات مناسب در رابطه با استفاده از این دارو تا به امروز درکودکان  انجام نشده است.  با این حال،  ایمنی و اثربخشی این دارو درکودکان ثابت نشده است.

سالمندان
مطالعات انجام شده در رابطه با استفاده از این دارو محدودیت مصرف را دربزرگسالان نشان نداده است.  

دوران شیردهی و مادران شیرده
هیچ تحقیقی برروی زنان  شیرده انجام نشده که نشان دهنده میزان خطر برای نوزاد دردوران شیردهی باشد.  دردوران شیردهی برای استفاده از یک دارو،  خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.

تداخلات دارویی
اگرچه بعضی ازداروها نباید با یکدیگرمصرف بشوند،  اما گاهی اوقات لازم است دو دارو همزمان استفاده شوند حتی اگرتداخل دارویی داشته باشند.  درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد.  

درصورتی که هرنوع داروی دیگری چه با نسخه پزشک و چه بدون نسخه پزشک مصرف می کنید حتما به پزشک خود اطلاع دهید.

استفاده ازاین دارو با هریک ازداروهای زیرممکن است خطربعضی ازعوارض جانبی را افزایش دهد اما استفاده ازدو دارو بطورهمزمان ممکن است بهترین درمان برای شما باشد درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزیک دارویا هردو دارو را عوض کند:
 

•    Abiraterone Acetate
•    Gemfibrozil

تداخلات دارویی دیگر
بعضی ازداروها را نباید باغذا و یا درنزدیکی وقت غذا و یا با غذاهای خاصی مصرف کرد چون ممکن است تداخل داروی پیش بیاید.

استفاده ازالکل یا سیگاردرهنگام مصرف بعضی ازداروها هم ممکن است موجب تداخل دارویی بشود. 

سایرمشکلات پزشکی
وجود مشکلات پزشکی دیگری ممکن است برروی استفاده ازاین دارو اثرگذارباشد.  وجود هرگونه مشکل پزشکی دیگری از قبیل موارد زیررا به اطلاع پزشک خود برسانید:
•    بیماری های کبدی متوسط   با احتیاط استفاده شود .  ممکن است به دلیل از بین بردن کند دارو از بدن عوارض جانبی افزایش پیدا کند.

 

•    بیماری های کبدی شدید استفاده این دارودر بیماران مبتلا به این بیماری توصیه نمی شود.
 

•    بیماری venoocclusive ریوی (تنگی رگهای در ریه ها)  با احتیاط استفاده شود.  ممکن است شرایط بیماری را تشدید کند.
 

نحوه مصرف

این دارو را فقط با تجویزپزشک مصرف کنید.  این دارو فقط باید توسط پزشک برای شما تجویزشود تا شرایط شما را بهبود بخشد.  دارو را بیش از میزان تجویزشده مصرف نکنید.
 

قبل ازاستفاده ازاین دارو  مطمئن شوید که از تمامی مزایا و خطرات دارو مطلع هستید.  بروشورآن را مطالعه کنید تا اطلاعات لازم را درمورد دارو کسب کنید. اگر ابهامی وجود داشت با پزشک خود مطرح کنید. 
 

ازشکستن و یا جویدن قرص خودداری کنید.  مصرف این دارو همراه با غذا توصیه می شود.

میزان مصرف
میزان مصرف این دارو در بیماران مختلف متفاوت می باشد.  

دوزدارو
ازاین دارو طبق دستورپزشک و یا دستورات روی جعبه استفاده کنید.  اطلاعات داده شده مقدارمتوسط مصرف این دارو را نشان می دهد.  اگرمیزان مصرف شما با آنچه روی برچسب جعبه نوشته شده متفاوت است آن را طبق دستورپزشک تغییردهید.

 

مقدارمصرف شما بستگی به میزان دوزدارو دارد. همچنین تعداد دفعاتی که درطول روز دارو مصرف می کنید و فاصله بین دوزهای دارویی و همچنین مدت زمان مصرف داروبستگی به بیماری شما دارد.
 

برای فرم دوزخوراکی قرص دردرمان فشارخون شریان ریوی
•    بزرگسالان درابتدا 200  میلی گرم  دوباردرروزمصرف شود.  ممکن است میزان مصرف با توجه به نیازو تحمل بیمارتوسط پزشک افزایش می یابد. 
•    استفاده و دوز این دارو برای کودکان باید توسط پزشک تعیین  شود.  

درصورت فراموش کردن یک وعده دارویی چه کنیم؟
اگریکبارمصرف دارو را فراموش کردید آن را دراولین فرصت مصرف کنید ام اگربه زمان مصرف دوزبعدی نزدیک هستید تا آن زمان صبرکنید.  دوزبعدی را طبق معمول مصرف کنید. مصرف دارو را دو برابرنکنید. 

درهنگام استفاده بیش ازحد و موارد اورژانسی چه کنیم؟
در این صورت با پزشک معالج خود تماس بگیرید.

 

درهنگام مصرف دارو چه موارد تغذیه ای را باید درنظرگرفت؟
اگرپزشک معالج رژیم غذایی خاصی را توصیه نکرده است رژیم معمولی و نرمال روزانه خود را ادامه دهید.

شیوه نگهداری ازدارو
دارو را دردمای معمولی اتاق نگهداری کنید و ازگرما، رطوبت، نورمستقیم و یخ زدگی محافظت کنید.  دردارو را محکم ببندید.  دورازدسترس اطفال نگهداری کنید.  دارورا بیش از حد نیاز خود تهیه نکنید.  ازپزشک خود بپرسید با داروهای اضافه چه باید کرد.

 

اقدامات احتیاطی

کنترل و معاینه مرتب بیماردرطول درمان و استفاده ازاین دارو برای اطمینان ازعملکرد آن حائز اهمیت است. انجام آزمایش خون جهت بررسی عوارض دارو ممکن است لازم باشد.
 

درصورت مشاهده موارد زیر به پزشک معالج خود اطلاع دهید زیرا این علائم ممکن است ناشی ازادم ریوی باشند :

 رنگ آبی لبها و ناخن،  درد قفسه سینه،  سرفه خلط دار،  تنفس پرصدا ،  سریع و دشوار،  خس خس سینه،  رنگ پریدگی پوست،  تعریق،  ورم پاها.  
 

اگرازداروی دیگری مانند مکمل های گیاهی ،  ویتامینها و سایردارو استفاده می کنید به پزشک خود اطلاع دهید.
 

عوارض جانبی

یک داروعلاوه براثرات مورد نیازممکن است عوارض ناخواسته ای هم داشته باشد. درطول درمان ممکن است بدن با دارو تنظیم شده و عوارض جانبی ازبن برود. اگرچه تمامی این عوارض دریک فرد مشاهده نمی شود اما درصورت بروزهریک از عوارض جانبی ممکن است به مراقبت های پزشکی نیازداشته باشید.
درصورت بروز عوارض جانبی زیرهرچه زودتر با پزشک خود تماس بگیرید.


عوارض جانبی ناشناخته
•    آبی رنگ شدن لب و ناخن
•    درد قفسه سینه
•    سرفه همراه با خلط کف آلود وصورتی
•    تنفس سریع و پر صدا و دشوار ، گاهی همراه با خس خس 
•    افزایش تعریق
•    رنگ پریدگی پوست
•    ورم پاها و مچ پا

 

برخی ازعوارض جانبی نیازی به توجهات پزشکی ندارد.  این عوارض ممکن است درطول درمان و تنظیم بدن با دارو برطرف شود.  پزشک شما می تواند راهکارهایی برای جلوگیری و یا کاهش عوارض به شما توصیه کند.  
اگرعوارض جانبی برای بیماررخ داد بلافاصله با پزشک خود تماس بگیرید.

عوارض جانبی بیشتررایج
•    کاهش اشتها
•    اسهال
•    احساس گرما
•    سردرد
•    درد مفاصل
•    دردهای عضلانی 
•    سفت شدن عضلات 
•    حالت تهوع
•    درد در فک،  بازوها و پاها 
•    راش
•    قرمزی پوست صورت،  گردن،  بازوها و گاهی قسمت بالای قفسه سینه
•    ورم مفاصل
•    استفراغ

اگربا مشکلات دیگری دررابطه با مصرف این دارو مواجه شدید با پزشک خود مشورت و بررسی کنید.


 

درمان بی خوابی بدون دارو
روی عکس زیر کلیک کنید:

فشارخونفشارخون شریان ریویشریان ریویشش هاریه هابطن راستافزایش حجم خون ریهرگهای خونیدرمان فشارخون شریان ریویآبی رنگ شدن لب و ناخنحجم خون ریویحجم کارقلبدرمان فشارخون شریان رویفشارخون بالا
مقالات مرتبط
درمان بی خوابی بدون دارو (کلیک کنید)
اینجا باهوش تر میشوید!
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه