منوی اصلی
بهترین متخصصین و مراکز مغزواعصاب و روان در تهران

سديم سلولز فسفات

Sodium Cellulose Phosphate

دارو شناسی

ازسديم سلولز فسفات برای پیشگیری ازتشکیل سنگ کلیه کلسیمی استفاده می شود.  این دارو دربیمارانی استفاده می شود که بدن آنها کلسیم را بیش ازحد نیازازمواد غذایی  جذب می کند.
سديم سلولز فسفات ازطریق ترکیب شدن با کلسیم و مواد معدنی دیگری که درمواد غذایی موجود است،  عمل می کند.
 

این داروفقط با نسخه پزشک دردسترس می باشد.
این دارو به اشکال زیرموجود می باشد:
•    پودر
•    سوسپانسیون

اسامی تجاری
1.    Calcibind

 

پیش از مصرف

درتصمیم گیری برای استفاده از یک دارو،  خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.  درانتخاب این دارو دقت کنید.  حتما با نظر پزشک ازاین دارو استفاده کنید.  

آلرژی و حساسیت
وجود هرگونه حساسیت به این دارو یا داروهای دیگررا به اطلاع پزشکتان برسانید.  همچنین وجود هرگونه حساسیت به غذا،  رنگ،  مواد نگهدارنده و یا حیوانات را به پزشکتان اطلاع دهید.  برای استفاده ازداروهای بدون نسخه حتما بروشورآنها را به دقت مطالعه کنید.

اطفال
مطالعات مناسب در رابطه با استفاده از این دارو تا به امروز درکودکان  انجام نشده است.  با این حال،  استفاده ازاین دارودرکودکان زیر16 سال که درمرحله رشد هستند به دلیل افزایش نیازبه کلسیم توصیه نمی شود. 

سالمندان
مطالعات مناسب در رابطه با استفاده از این دارو دربزرگسالان انجام نشده است است.  اما احتمال بروز اثرات ناخواسته برای سالمندان مانند سایرگروههای سنی وجود دارد.  رعایت احتیاط درمورد مصرف دارو توسط سالمندان لازم می باشد.

دوران شیردهی و مادران شیرده
مطالعات انجام شده برروی زنان  شیرده  نشان دهنده حداقل میزان خطر برای نوزاد دردوران شیردهی باشد.  دردوران شیردهی برای استفاده از یک دارو،  خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.

تداخلات دارویی
اگرچه بعضی ازداروها نباید با یکدیگرمصرف بشوند،  اما گاهی اوقات لازم است دو دارو همزمان استفاده شوند حتی اگرتداخل دارویی داشته باشند.  درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد.  درصورتی که هرنوع داروی دیگری چه با نسخه پزشک و چه بدون نسخه پزشک مصرف می کنید حتما به پزشک خود اطلاع دهید.

تداخلات دارویی دیگر
بعضی ازداروها را نباید باغذا و یا درنزدیکی وقت غذا و یا با غذاهای خاصی مصرف کرد چون ممکن است تداخل داروی پیش بیاید. استفاده ازالکل یا سیگاردرهنگام مصرف بعضی ازداروها هم ممکن است موجب تداخل دارویی بشود. 

سایرمشکلات پزشکی
وجود مشکلات پزشکی دیگری ممکن است برروی استفاده ازاین دارو اثرگذارباشد.  وجود هرگونه مشکل پزشکی دیگری از قبیل موارد زیررا به اطلاع پزشک خود برسانید:
•    بیماریهای استخوان    مصرف سدیم سلولز فسفات ممکن است بیماری را تشدید کند
•    ادم یا تورم  
•    بیماری قلبی   میزان بالایی از سدیم سلولز فسفات ممکن است باعث احتباس آب بشود.
•    مشکلات روده  
•    بیماری و یا مشکلات پاراتیروئید   سدیم سلولز فسفات ممکن است خطر ابتلا به مشکلات استخوان را افزایش دهد.

 

نحوه مصرف

این دارو فقط باید توسط پزشک برای شما تجویزشود تا شرایط شما را بهبود بخشد.  دارو را بیش از میزان تجویزشده مصرف نکنید.
قبل ازاستفاده ازاین دارو مطمئن شوید که از تمامی مزایا و خطرات دارو مطلع هستید.  بروشورآن را مطالعه کنید تا اطلاعات لازم را درمورد دارو کسب کنید.  اگر ابهامی وجود داشت با پزشک خود مطرح کنید.

 

این دارو را دریک لیوان پرازآب ،  نوشابه یا آب میوه مخلوط کرده  و بطورکامل مصرف کنید.
 

سدیم سلولزفسفات را حتما همراه با غذا میل کنید.  دوزدارو را تغییرندهید مگرطبق تجویزپزشک زیرا این کاراحتمال بروزعوارض جانبی را افزایش می دهد.
 

درساعات بیداری هریک ساعت یک لیوان پرازآب ،  نوشابه یا آب میوه مصرف کنید.  
 

میزان مصرف
میزان مصرف این دارو در بیماران مختلف متفاوت می باشد.  

دوزدارو
ازاین دارو طبق دستورپزشک و یا دستورات روی جعبه استفاده کنید.  اطلاعات داده شده مقدارمتوسط مصرف این دارو را نشان می دهد.  اگرمیزان مصرف شما با آنچه روی برچسب جعبه نوشته شده متفاوت است آن را طبق دستورپزشک تغییردهید.

 

مقدارمصرف شما بستگی به میزان دوزدارو دارد. همچنین تعداد دفعاتی که درطول روز دارو مصرف می کنید و فاصله بین دوزهای دارویی و همچنین مدت زمان مصرف داروبستگی به بیماری شما دارد.
 

برای جلوگیری ازسنگ کلیه
•    بزرگسالان درابتدا 10 تا 15  میلی گرم یکباردرروز،  همراه با غذا.  پزشک شما ممکن است درصورت لزوم دوز را تنظیم کند.   
•    کودکان استفاده ازاین دارو توصیه نمی شود.

درصورت فراموش کردن یک وعده دارویی چه کنیم؟
اگریکبارمصرف دارو را فراموش کردید آن را دراولین فرصت مصرف کنید اما اگربه زمان مصرف دوزبعدی نزدیک هستید تا آن زمان صبرکنید.  دوزبعدی را طبق معمول مصرف کنید. مصرف دارو را دو برابرنکنید. 

درهنگام استفاده بیش ازحد و موارد اورژانسی چه کنیم؟
در این صورت با پزشک معالج خود تماس بگیرید.

درهنگام مصرف دارو چه موارد تغذیه ای را باید درنظرگرفت؟
اگرپزشک معالج رژیم غذایی خاصی را توصیه نکرده است رژیم معمولی و نرمال روزانه خود را ادامه دهید.

 

شیوه نگهداری ازدارو
دارو را دردمای معمولی اتاق نگهداری کنید و ازگرما، رطوبت، نورمستقیم و یخ زدگی محافظت کنید.  دردارو را محکم ببندید.  دورازدسترس اطفال نگهداری کنید.  دارورا بیش از حد نیاز خود تهیه نکنید.  ازپزشک خود بپرسید با داروهای اضافه چه باید کرد.

 

اقدامات احتیاطی

کنترل و معاینه مرتب بیماردرطول درمان و استفاده ازاین دارو برای اطمینان ازعملکرد آن و تغییردرمیزان مصرف درصورت لزوم برای کاهش عوارض جانبی حائز اهمیت است. 
 

اگرمکمل منیزیم مصرف می کنید آن را حد اقل یک ساعت قبل یا بعد از سدیم سلولزفسفات  استفاده کنید.
درحال مصرف این دارو ازخوردن اسفناج و یا سایرسبزیجات تیره رنگ،  ویتامین C ،  شکلات، چای و یا ریواس خودداری کنید زیرا ممکن است احتمال سنگ کلیه را افزایش دهند.

 

خوردن شیرو سایرمحصولات لبنی که سرشارازکلسیم هستند درحین مصرف این دارو توصیه نمی شود.
 

خوردن غذاهای شورو استفاده ازنمک اضافی  درحین مصرف این دارو توصیه نمی شود.

برای بیمارانی که رژیم غذایی کم نمک دارند:
•    این دارو حاوی سدیم است.  درمورد مصرف دارو با پزشک خود مشورت کنید.
 

عوارض جانبی

هردارویی با وجود مزایا درمورد درمان ممکن است عوارض جانبی هم بدنبال داشته باشد.  عوارض جانبی جدی ممکن است درطول درمان با این دارو رخ دهد.  گاهی عوارض جانبی بدون هیچگونه پیش آگاهی اتفاق می افتند.   اما اغلب علائم هشداردهنده وجود دارند.  اگرهرگونه عوارض جانبی  رخ داد بلافاصله با پزشک خود تماس بگیرید.
 

برخی ازعوارض جانبی نیازی به توجهات پزشکی ندارد.  این عوارض ممکن است درطول درمان و تنظیم بدن با دارو برطرف شود.  پزشک شما می تواند راهکارهایی برای جلوگیری و یا کاهش عوارض به شما توصیه کند.  
اگربا مشکلات دیگری دررابطه با مصرف این دارو مواجه شدید با پزشک خود مشورت و بررسی کنید.

درمان بی خوابی بدون دارو
روی عکس زیر کلیک کنید:

سنگ کلیهسنگ کلیه کلسیمیکلسیممشکلات استخوانبیماریهای استخوانجلوگیری ازسنگ کلیهجلوگیری ازتشکیل سنگغذاهای شورنمکسدیمرژیم غذایی کم نمکمحصولات لبنیاحتمال سنگ کلیهمکمل منیزیم
مقالات مرتبط
درمان بی خوابی بدون دارو (کلیک کنید)
اینجا باهوش تر میشوید!
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه