منوی اصلی
بهترین متخصصین و مراکز مغزواعصاب و روان در تهران

سدیم یدید

Sodium Iodide (Oral Route, Injection Route, Intravenous Route)

دارو شناسی

ازسدیم یدید بمنظوردرمان کمبود ید و یا پیشگیری ازکمبود ید دربدن استفاده می شود.  
بدن برای رشد و سلامت طبیعی نیازبه ید دارد.  تجویزسدیم یدید برای بیمارانی که ید کافی ارطریق رژیم غذایی دریافت نمی کنند و یا افرادی که نیازبه ید بیشتری دارند،  لازم است.
ید کافی برای درست کارکردن غده تیروئید مورد نیازاست.

 

دربعضی ازکشورها ید به نمک طعام افزوده می شود و کمبود ید دراین کشورها بندرت اتفاق می افتد اما دربعضی ازمناطق جهان کمبود ید به یک معضل بزرگ تبدیل شده است.
 

کمبود ید ممکن است موجب مشکلات تیروئید،  روحی و روانی،  کاهش شنوایی و بیماری گواتربشود.
یدید سدیم بصورت تزریقی فقط باید توسط کادرپزشکی تزریق شود.  این دارو به شکل مولتی ویتامین و مواد معدنی دردسترس می باشد.

 

بعضی ازدارو برای سایربیماریها هم مورد استفاده قرارمی گیرند.  ازسدیم یدید تزریقی دربیماران خاص مبتلا به بیماری زیرنیزاستفاده می شود:
•    پرکاری تیروئید یا بحران تیروئید

اهمیت رژیم غذایی 
رعایت رژیم غذایی متعادل و متنوع برای سلامتی اهمیت دارد.  برای تأمین نیازهای ویتامین و مواد معدنی ازرژیم غذایی که پزشکتان توصیه می کند پیروی کنید درغیراینصورت ازمکمل های دارویی استفاده کنید.
ید درمواد غذایی مختلف ازجمله غذاهای دریایی و سبزیجاتی که درخاکهای غنی ازید رشد کرده اند یافت می شود.  ذرات آب برخاسته ازاقیانوسها هم منبع دیگری ازید می باشد.   میزان ید درنمکهای ید دار76 میکروگرم درهرگرم است.

 

این دارو به اشکال زیرموجود می باشد:
•    محلول

اسامی تجاری
1.    Iodopen

 

پیش از مصرف

درتصمیم گیری برای استفاده از یک دارو،  خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.  درانتخاب این دارو دقت کنید.  حتما با نظر پزشک ازاین دارو استفاده کنید.  

آلرژی و حساسیت
وجود هرگونه حساسیت به این دارو یا داروهای دیگررا به اطلاع پزشکتان برسانید.  همچنین وجود هرگونه حساسیت به غذا،  رنگ،  مواد نگهدارنده و یا حیوانات را به پزشکتان اطلاع دهید.  برای استفاده ازداروهای بدون نسخه حتما بروشورآنها را به دقت مطالعه کنید.

اطفال
مشکلاتی در رابطه با استفاده از این دارو تا به امروز درکودکان  گزارش نشده است.  با این حال،  استفاده ازاین داروبه مدت طولانی باعث بروز مشکلات تیروئید وجوش های پوستی درکودکان می شود.

سالمندان
مشکلاتی در رابطه با استفاده از این دارو تا به امروز دربزرگسالان گزارش نشده است.  رعایت احتیاط درمورد مصرف دارو توسط سالمندان لازم می باشد.

دوران شیردهی و مادران شیرده
مطالعات انجام شده برروی زنان  شیرده  نشان دهنده حداقل میزان خطر برای نوزاد دردوران شیردهی باشد.  دردوران شیردهی برای استفاده از یک دارو،  خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.

تداخلات دارویی
اگرچه بعضی ازداروها نباید با یکدیگرمصرف بشوند،  اما گاهی اوقات لازم است دو دارو همزمان استفاده شوند حتی اگرتداخل دارویی داشته باشند.  درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد.  درصورتی که هرنوع داروی دیگری چه با نسخه پزشک و چه بدون نسخه پزشک مصرف می کنید حتما به پزشک خود اطلاع دهید.

تداخلات دارویی دیگر
بعضی ازداروها را نباید باغذا و یا درنزدیکی وقت غذا و یا با غذاهای خاصی مصرف کرد چون ممکن است تداخل داروی پیش بیاید. استفاده ازالکل یا سیگاردرهنگام مصرف بعضی ازداروها هم ممکن است موجب تداخل دارویی بشود. 

سایرمشکلات پزشکی
وجود مشکلات پزشکی دیگری ممکن است برروی استفاده ازاین دارو اثرگذارباشد.  وجود هرگونه مشکل پزشکی دیگری از قبیل موارد زیررا به اطلاع پزشک خود برسانید:
•    بیماری کلیوی     یدید سدیم ممکن است مقدار ید در خون را افزایش می دهد و احتمال افزایش عوارض جانبی وجود دارد.
•    بیماریهای تیروئید    این داروممکن است احتمال عوارض جانبی را افزایش دهد.
•    سل    مصرف یدید سدیم ممکن است این بیماری را تشدید کند.

 

نحوه مصرف

این دارو فقط باید توسط پزشک برای شما تجویزشود تا شرایط شما را بهبود بخشد.  دارو را بیش از میزان تجویزشده مصرف نکنید.
قبل ازاستفاده ازاین دارو مطمئن شوید که از تمامی مزایا و خطرات دارو مطلع هستید.  بروشورآن را مطالعه کنید تا اطلاعات لازم را درمورد دارو کسب کنید.  اگر ابهامی وجود داشت با پزشک خود مطرح کنید.

دوزدارو
ازاین دارو طبق دستورپزشک و یا دستورات روی جعبه استفاده کنید.  اطلاعات داده شده مقدارمتوسط مصرف این دارو را نشان می دهد.  اگرمیزان مصرف شما با آنچه روی برچسب جعبه نوشته شده متفاوت است آن را طبق دستورپزشک تغییردهید.

 

مقدارمصرف شما بستگی به میزان دوزدارو دارد. همچنین تعداد دفعاتی که درطول روز دارو مصرف می کنید و فاصله بین دوزهای دارویی و همچنین مدت زمان مصرف داروبستگی به بیماری شما دارد.
 

برای فرم دوزخوراکی مکمل برای مصرف عادی روزانه 
•    بزرگسالان و نوجوانان-150 میکروگرم در روز  
•    زنان باردار-175 میکروگرم در روز  
•    زن شیرده -200   میکروگرم در روز  
•    کودکان 7 تا 10 سال سن-120 میکروگرم در روز  
•    کودکان 4 تا 6 سال-90 میکروگرم در روز  
•     نوزادان وکودکان زیر3 سال-40 تا 70 میکروگرم در روز  

برای جلوگیری ازکمبود ید
دوزدارو دربزرگسالان،  نوجوانان و کودکان براساس میزان کمبود ید تعیین می شود.

درصورت فراموش کردن یک وعده دارویی چه کنیم؟
اگریکبارمصرف دارو را فراموش کردید آن را دراولین فرصت مصرف کنید اما اگربه زمان مصرف دوزبعدی نزدیک هستید تا آن زمان صبرکنید.  دوزبعدی را طبق معمول مصرف کنید. مصرف دارو را دو برابرنکنید. 

درهنگام استفاده بیش ازحد و موارد اورژانسی چه کنیم؟
در این صورت با پزشک معالج خود تماس بگیرید.

درهنگام مصرف دارو چه موارد تغذیه ای را باید درنظرگرفت؟
اگرپزشک معالج رژیم غذایی خاصی را توصیه نکرده است رژیم معمولی و نرمال روزانه خود را ادامه دهید.

شیوه نگهداری ازدارو
دارو را دردمای معمولی اتاق نگهداری کنید و ازگرما، رطوبت، نورمستقیم و یخ زدگی محافظت کنید.  دردارو را محکم ببندید.  دورازدسترس اطفال نگهداری کنید.  دارورا بیش از حد نیاز خود تهیه نکنید.  ازپزشک خود بپرسید با داروهای اضافه چه باید کرد.

 

اقدامات احتیاطی

کنترل و معاینه مرتب بیماردرطول درمان و استفاده ازاین دارو برای اطمینان ازعملکرد آن و تغییردرمیزان مصرف درصورت لزوم برای کاهش عوارض جانبی حائز اهمیت است. 
 

بعضی ازمحصولات حاوی ید مانند پوویدون ید ازطریق پوست جذب می شوند.  برای نوزادان و کودکان که به مقدارکافی ید دریافت نمی کنند،  این روش مؤثرمی باشد.  قبل ازمصرف این محصولات با پزشک معالج مشورت کنید.

عوارض جانبی

هردارویی با وجود مزایا درمورد درمان ممکن است عوارض جانبی هم بدنبال داشته باشد.عوارض جانبی جدی ممکن است درطول درمان با این دارو رخ دهد.  گاهی عوارض جانبی بدون هیچگونه پیش آگاهی اتفاق می افتند. اما اغلب علائم هشداردهنده وجود دارند.   
 

برخی ازعوارض جانبی نیازی به توجهات پزشکی ندارد.  این عوارض ممکن است درطول درمان و تنظیم بدن با دارو برطرف شود.  پزشک شما می تواند راهکارهایی برای جلوگیری و یا کاهش عوارض به شما توصیه کند.  
 

اگرعوارض جانبی برای بیماررخ داد بلافاصله با پزشک خود تماس بگیرید.
 

درمان بی خوابی بدون دارو
روی عکس زیر کلیک کنید:

یدکمبود یددرمان کمبود یدپیشگیری ازکمبود یدرژیم غذاییتیروئیدغده تیروئیدنمک طعاممشکلات تیروئیدبیماری گواترپرکاری تیروئیدبحران تیروئیدمکمل های داروییجلوگیری ازکمبود یدپوویدون یدبیماریهای تیروئیدمشکلات تیروئیدویتامین و مواد معدنی
مقالات مرتبط

ویدئو های سبز و سالم

درمان بی خوابی بدون دارو (کلیک کنید)
اینجا باهوش تر میشوید!
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه