منوی اصلی
بهترین متخصصین و مراکز مغزواعصاب و روان در تهران

سديم فنيل بوتيرات

Sodium Phenylbutyrate

دارو شناسی

استفاده از سديم فنيل بوتيرات به همراه رژیم غذایی مناسب به درمان اختلالات چرخه اوره ازجمله کمبود آنزیمهای کبدی خاص  و رفع آمونیاک ازبدن کمک می کند. 
 

آمونیاک ازتجمع پروتئین دربدن بوجود می آید و اگربدن قادر به دفع آن نباشد،  موجب عوارض ناخواسته خواهد شد.
 

این دارو به کاهش سطح بالای آمونیاک خون کمک می کند.
این داروفقط با نسخه پزشک دردسترس می باشد.

این دارو به اشکال زیرموجود می باشد:
•    کپسول
•    پودر
•    قرص پوشش دارروده

اسامی تجاری
1.    Buphenyl
2.    SPB11

پیش از مصرف

درتصمیم گیری برای استفاده از یک دارو،  خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.  درانتخاب این دارو دقت کنید.  حتما با نظر پزشک ازاین دارو استفاده کنید.  

آلرژی و حساسیت
وجود هرگونه حساسیت به این دارو یا داروهای دیگررا به اطلاع پزشکتان برسانید.  همچنین وجود هرگونه حساسیت به غذا،  رنگ،  مواد نگهدارنده و یا حیوانات را به پزشکتان اطلاع دهید.  برای استفاده ازداروهای بدون نسخه حتما بروشورآنها را به دقت مطالعه کنید.

اطفال
استفاده ازاین دارو درکودکان زیر20 کیلوگرم به دلیل سمی بودن دارو توصیه نمی شود 

سالمندان
مطالعات مناسب در رابطه با استفاده  از سديم فنيل بوتيرات   درسالمندان انجام نشده  است.  رعایت احتیاط و تنظیم دوز دارو لازم می باشد

دوران بارداری
هرچند مطالعات انجام شده برروی حیوانات اثرات سوء نشان داده اند اما مطالعات کافی برروی زنان  بارداردراین زمینه انجام نشده است.

دوران شیردهی و مادران شیرده
هیچ تحقیقی برروی زنان  شیرده انجام نشده که نشان دهنده میزان خطر برای نوزاد دردوران شیردهی باشد.  دردوران شیردهی برای استفاده از یک دارو،  خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.

تداخلات دارویی
اگرچه بعضی ازداروها نباید با یکدیگرمصرف بشوند،  اما گاهی اوقات لازم است دو دارو همزمان استفاده شوند حتی اگرتداخل دارویی داشته باشند.  درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد.  درصورتی که هرنوع داروی دیگری چه با نسخه پزشک و چه بدون نسخه پزشک مصرف می کنید حتما به پزشک خود اطلاع دهید.

تداخلات دارویی دیگر
بعضی ازداروها را نباید باغذا و یا درنزدیکی وقت غذا و یا با غذاهای خاصی مصرف کرد چون ممکن است تداخل داروی پیش بیاید. استفاده ازالکل یا سیگاردرهنگام مصرف بعضی ازداروها هم ممکن است موجب تداخل دارویی بشود. 

سایرمشکلات پزشکی
وجود مشکلات پزشکی دیگری ممکن است برروی استفاده ازاین دارو اثرگذارباشد.  وجود هرگونه مشکل پزشکی دیگری از قبیل موارد زیررا به اطلاع پزشک خود برسانید:
•    ادم (احتباس مایعات اضافی در بدن)  
•    بیماریهای قلبی  
•    نارسایی قلبی  
•    بیماری های کلیوی    احتباس شدید وافزایش آب بدن ممکن است این بیماری را تشدید کند.
•     بیماریهای کبدی    میزان بالای سطح سديم فنيل بوتيرات درخون ممکن است  خطرعوارض جانبی را افزایش دهد.

 

نحوه مصرف

این دارو فقط باید توسط پزشک برای شما تجویزشود تا شرایط شما را بهبود بخشد.  دارو را بیش از میزان تجویزشده مصرف نکنید.
 

قبل ازاستفاده ازاین دارو مطمئن شوید که از تمامی مزایا و خطرات دارو مطلع هستید.  بروشورآن را مطالعه کنید تا اطلاعات لازم را درمورد دارو کسب کنید. اگر ابهامی وجود داشت با پزشک خود مطرح کنید. 
 

برای بیمارانی که ازفرم پودراین دارو استفاده می کنند:
دارو را با آب یا مواد غذایی مخلوط کنید.  درصورت مخلوط کردن دارو با غذا بلافاصله آن را مصرف کنید و درصورت مخلوط کردن دارو با آب می توانید محلول را برای یک هفته دردمای اتاق یا یخچال نگهداری کنید.

 

قبل ازمصرف محلول آن را خوب تکان دهید.  دوزدارو را با قاشق چایخوری یا غذا خوری و یا با پیمانه دارو اندازه گیری کنید.
دارو را با غذا مصرف کنید.
ازرژیم غذایی کم پروتئین پیروی کنید و اگر سؤالی داشتید با پزشک خود مطرح کنید. 
 

دوز دارو
میزان مصرف این دارو در بیماران مختلف متفاوت می باشد. ازاین دارو طبق دستورپزشک و یا دستورات روی جعبه استفاده کنید.  اطلاعات داده شده مقدارمتوسط مصرف این دارو را نشان می دهد.  

اگرمیزان مصرف شما با آنچه روی برچسب جعبه نوشته شده متفاوت است آن را طبق دستورپزشک تغییردهید.
مقدارمصرف شما بستگی به میزان دوزدارو دارد. همچنین تعداد دفعاتی که درطول روز دارو مصرف می کنید و فاصله بین دوزهای دارویی و همچنین مدت زمان مصرف داروبستگی به بیماری شما دارد.

برای فرم دوزخوراکی پودربرای تهیه محلول برای آمونیاک بیش ازحد دربدن
•    بزرگسالان،  نوجوانان و کودکان با وزن بیش از20 کیلوگرم ،  استفاده و دوزدارو باید توسط پزشک تنظیم شود.  دارو 4 تا 6 باردرروز همراه با غذا تجویزمی شود و معمولاً بیش از20 گرم درروزنیست.
•    کودکان با وزن زیر20 کیلوگرم استفاده و دوزدارو باید توسط پزشک تنظیم شود.  دوزمعمولاً بین 450 تا 600 میلی گرم به ازای هرکیلوگرم وزن بدن تعیین می شود.  دارو 3 تا 6 باردرروز همراه با غذا تجویزمی شود و معمولاً بیش از20 گرم درروزنیست.

 

برای فرم دوزخوراکی قرص
•    بزرگسالان،  نوجوانان و کودکان با وزن بیش از20 کیلوگرم ،  استفاده و دوزدارو باید توسط پزشک تنظیم شود.  دارو 3 باردرروز همراه با غذا تجویزمی شود و معمولاً بیش از20 گرم (40 قرص) درروزنیست.
•    کودکان با وزن زیر20 کیلوگرم استفاده ازقرص توصیه نمی شود.

درصورت فراموش کردن یک وعده دارویی چه کنیم؟
اگریکبارمصرف دارو را فراموش کردید فوراً آن را مصرف کنید اما اگر به مصرف دوزبعدی نزدیک هستید دارورا طبق معمول مصرف کنید. مصرف دارو را دو برابرنکنید.

درهنگام استفاده بیش ازحد و موارد اورژانسی چه کنیم؟
در این صورت با پزشک معالج خود تماس بگیرید.

درهنگام مصرف دارو چه موارد تغذیه ای را باید درنظرگرفت؟
اگرپزشک معالج رژیم غذایی خاصی را توصیه نکرده است رژیم معمولی و نرمال روزانه خود را ادامه دهید.

شیوه نگهداری ازدارو
دارو را دردمای معمولی اتاق نگهداری کنید و ازگرما، رطوبت، نورمستقیم و یخ زدگی محافظت کنید. دردارو را محکم ببندید. دورازدسترس اطفال نگهداری کنید. ازداروهایی که مورد استفاده قرارنمی گیرند نگهداری نکنید. 
 بوی کپک زدگی ازخود دارواست.

 

اقدامات احتیاطی

کنترل و معاینه مرتب بیماردرطول درمان و استفاده ازاین دارو برای اطمینان ازعملکرد آن حائز اهمیت است.  انجام آزمایش خون جهت بررسی عوارض دارو ممکن است لازم باشد.
 

بهتراست بیمارازدستبندهای دارای مشخصات بیماری استفاده کند تا درمواقع ضروری به پزشک وی اطلاع داده شود.  
 

اگرهنگام مصرف دارو احساس سبکی سریا خواب آلودگی کردید به پزشک خود اطلاع دهید.  
 

درصورت مصرف داروهای گیاهی و مکمل ها به پزشک خود اطلاع رسانی کنید.
 

عوارض جانبی

هردارویی ممکن است اثرات نامطلوبی داشته باشد. البته تمامی عوارض دریک فرد دیده نمی شود اما درصورت بروزهریک ازآنها با پزشک مشورت کنید.
درصورت بروز هریک از عوارض جانبی هرچه زودتر با پزشک خود تماس بگیرید:

 

عوارضی جانبی بیشتررایج   
•    تغییر در تناوب تنفس
•    قطع قاعدگی ویا قاعدگی نامنظم
•    درد کمر،  پهلو و یا معده
•    تغییرات خلق و خوی یا روانی 
•    درد یا کشش عضلانی 
•    تهوع یا استفراغ
•    عصبانیت یا بیقراری
•    تورم پا  
•    طعم نامطبوع
•    خستگی یا ضعف غیر عادی

عوارضی جانبی کمتررایج    
•    لرز
•    تب
•    درد مفاصل
•    گلو درد
•    خونریزی و یا کبودی غیر معمول 

عوارضی جانبی نادر
•    تشنج  
•    سرگیجه
•    خشکی دهان
•    ضربان قلب نامنظم و یا سریع یا آهسته  
•    افزایش فشار خون
•    افزایش تشنگی
•    بد خلقی
•    گرفتگی عضلانی
•    خونریزی از رکتوم
•    ورم صورت
•    افزایش وزن غیر عادی
•    نبض ضعیف

 

برخی عوارض جنبی دیگرهم ممکن است دیده شود که نیازی به مراقبت های پزشکی ندارد. این عوارض جانبی درطول درمان با بدن تنظیم خواهد شد.
توصیه های لازم درمورد عوارض جانبی توسط پزشک به اطلاع شما می رسد.

عوارضی جانبی کمتر رایج
•    تغییردر چشایی
•    کاهش اشتها
•    بوی شدید بدن

عوارضی جانبی نادر
•    درد شکم یا معده
•    یبوست
•    غش
•    سردرد
•    افسردگی
•    بثورات پوستی

 اگرعوارض جانبی برای بیماررخ داد بلافاصله با پزشک خود تماس بگیرید.


 

درمان بی خوابی بدون دارو
روی عکس زیر کلیک کنید:

اورهچرخه اورهاختلالات چرخه اورهدرمان اختلالات چرخه اورهآنزیمهای کبدیکمبود آنزیمهای کبدیآمونیاکدفع آمونیاکپروتئینتجمع پروتئینکاهش سطح بالای آمونیاک خونتجمع پروتئین دربدنادماحتباس مایعاتافزایش آب بدنرژیم غذایی کم پروتئین
مقالات مرتبط
درمان بی خوابی بدون دارو (کلیک کنید)
اینجا باهوش تر میشوید!
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه