منوی اصلی
بهترین متخصصین و مراکز مغزواعصاب و روان در تهران

سدیم فسفات دی بیسیک وسدیم فسفات مونوبیسیک

Sodium Phosphate Dibasic And Sodium Phosphate Monobasic

دارو شناسی

سدیم فسفات دی بیسیک وسدیم فسفات مونوبیسیک ترکیبی است که ازآن برای تخلیه روده قبل ازانجام کولونوسکوپی استفاده می شود.  این دارو باعث اسهال شده و به تمیزکردن روده کمک می کند و درحین کولونوسکوپی روده بزرگ با وضوح بیشتری دیده می شود.

این داروفقط با نسخه پزشک دردسترس می باشد.

این دارو به اشکال زیرموجود می باشد:
•    شربت
•    قرص
•    محلول

اسامی تجاری
1.    Fleet Phospho-soda EZ-Prep
2.    OsmoPrep
3.    Phospho-Soda
4.    Visicol

 

پیش از مصرف

درتصمیم گیری برای استفاده از یک دارو،  خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.  درانتخاب این دارو دقت کنید.  حتما با نظر پزشک ازاین دارو استفاده کنید.  

آلرژی و حساسیت
وجود هرگونه حساسیت به این دارو یا داروهای دیگررا به اطلاع پزشکتان برسانید.  همچنین وجود هرگونه حساسیت به غذا،  رنگ،  مواد نگهدارنده و یا حیوانات را به پزشکتان اطلاع دهید.  برای استفاده ازداروهای بدون نسخه حتما بروشورآنها را به دقت مطالعه کنید.

اطفال
مطالعات مناسب در رابطه با استفاده از این دارو تا به امروز درکودکان  انجام نشده است.  با این حال،  ایمنی و اثربخشی این دارو درکودکان ثابت نشده است.

سالمندان
مطالعات مناسب در رابطه با استفاده  از این دارومحدودیت خاصی درسالمندان را نشان نداده  است.  با این حال رعایت احتیاط و تنظیم دوز دارو لازم می باشد.

دوران بارداری
هرچند مطالعات انجام شده برروی حیوانات اثرات سوء نشان داده اند اما مطالعات کافی برروی زنان  بارداردراین زمینه انجام نشده است.


دوران شیردهی و مادران شیرده
هیچ تحقیقی برروی زنان  شیرده انجام نشده که نشان دهنده میزان خطر برای نوزاد دردوران شیردهی باشد.  دردوران شیردهی برای استفاده از یک دارو،  خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.

تداخلات دارویی
اگرچه بعضی ازداروها نباید با یکدیگرمصرف بشوند،  اما گاهی اوقات لازم است دو دارو همزمان استفاده شوند حتی اگرتداخل دارویی داشته باشند.  درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد.

 درصورتی که هرنوع داروی دیگری چه با نسخه پزشک و چه بدون نسخه پزشک مصرف می کنید حتما به پزشک خود اطلاع دهید.
استفاده ازاین دارو با داروهای زیرتوصیه نمی شود.  درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد:

 

•    Amifampridine
•    Bepridil
•    Cisapride
•    Dronedarone
•    Mesoridazine
•    Pimozide
•    Piperaquine
•    Saquinavir
•    Sparfloxacin
•    Terfenadine
•    Thioridazine
•    Ziprasidone

استفاده ازاین دارو با هریک ازداروهای زیرممکن است خطربعضی ازعوارض جانبی را افزایش دهد اما استفاده ازدو دارو بطورهمزمان ممکن است بهترین درمان برای شما باشد درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزیک دارویا هردو دارو را عوض کند:
 

•    Alfuzosin
•    Amiodarone
•    Amitriptyline
•    Amoxapine
•    Anagrelide
•    Apomorphine
•    Aripiprazole
•    Arsenic Trioxide
•    Asenapine
•    Astemizole
•    Azithromycin
•    Bedaquiline
•    Buserelin
•    Chloroquine
•    Chlorpromazine
•    Ciprofloxacin
•    Citalopram
•    Clarithromycin
•    Clomipramine
•    Clozapine
•    Crizotinib
•    Dabrafenib
•    Dasatinib
•    Degarelix
•    Delamanid
•    Desipramine
•    Deslorelin
•    Disopyramide
•    Dofetilide
•    Dolasetron
•    Domperidone
•    Donepezil
•    Droperidol
•    Erythromycin
•    Escitalopram
•    Fingolimod
•    Flecainide
•    Fluconazole
•    Fluoxetine
•    Gatifloxacin
•    Gemifloxacin
•    Gonadorelin
•    Goserelin
•    Granisetron
•    Halofantrine
•    Haloperidol
•    Histrelin
•    Hydroxychloroquine
•    Ibutilide
•    Iloperidone
•    Imipramine
•    Ivabradine
•    Ketoconazole
•    Lapatinib
•    Leuprolide
•    Levofloxacin
•    Lopinavir
•    Lumefantrine
•    Mefloquine
•    Methadone
•    Metronidazole
•    Mifepristone
•    Moxifloxacin
•    Nafarelin
•    Nilotinib
•    Norfloxacin
•    Nortriptyline
•    Octreotide
•    Ofloxacin
•    Ondansetron
•    Paliperidone
•    Panobinostat
•    Pasireotide
•    Pazopanib
•    Perflutren Lipid Microsphere
•    Posaconazole
•    Procainamide
•    Prochlorperazine
•    Promethazine
•    Propafenone
•    Protriptyline
•    Quetiapine
•    Quinidine
•    Quinine
•    Ranolazine
•    Salmeterol
•    Sevoflurane
•    Solifenacin
•    Sorafenib
•    Sotalol
•    Sunitinib
•    Tacrolimus
•    Telavancin
•    Telithromycin
•    Tetrabenazine
•    Tizanidine
•    Trazodone
•    Trimipramine
•    Triptorelin
•    Vandetanib
•    Vardenafil
•    Vemurafenib
•    Vinflunine
•    Voriconazole

استفاده ازاین دارو با هریک ازداروهای زیرممکن است خطربعضی ازعوارض جانبی را افزایش دهد اما استفاده ازدو دارو بطورهمزمان ممکن است بهترین درمان برای شما باشد درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزیک دارویا هردو دارو را و یا زمان مصرف یک یا هردو دارو را عوض کند:
 

•     Aluminum Carbonate, Basic
•    Aluminum Hydroxide
•    Aluminum Phosphate
•    Calcium Acetate
•    Calcium Carbonate
•    Calcium Citrate
•    Dihydroxyaluminum Aminoacetate
•    Dihydroxyaluminum Sodium Carbonate
•    Magaldrate
•    Magnesium Carbonate
•    Magnesium Hydroxide
•    Magnesium Oxide
•    Magnesium Trisilicate

تداخلات دارویی دیگر
بعضی ازداروها را نباید باغذا و یا درنزدیکی وقت غذا و یا با غذاهای خاصی مصرف کرد چون ممکن است تداخل داروی پیش بیاید. استفاده ازالکل یا سیگاردرهنگام مصرف بعضی ازداروها هم ممکن است موجب تداخل دارویی بشود. 

سایرمشکلات پزشکی
وجود مشکلات پزشکی دیگری ممکن است برروی استفاده ازاین دارو اثرگذارباشد.  وجود هرگونه مشکل پزشکی دیگری از قبیل موارد زیررا به اطلاع پزشک خود برسانید:

•    فسفات نفروپاتی حاد     مشکل جدی کلیه ناشی از فسفات بیش از حد 
•    مشکلات معده یا روده  مانند انسداد، یا سوراخ شدن
•    جراحی معده  
•    کولیت سمی (التهاب روده بزرگ)  
•    مگا کولون سمی (تحریک شدید روده بزرگ)   
•    آنژین صدری (درد شدید قفسه سینه )
•    نارسایی احتقانی قلب  
•    حمله قلبی 
•    بیماری های قلبی مانند کاردیومیوپاتی 
•    مشکلات ریتم قلب ،  اریتمی 
•    کم شدن آب بدن  
•    عدم تعادل الکترولیت مانند کلسیم بالا و یا پایین، فسفات، پتاسیم، سدیم در خون 
•    هیپوولمی (حجم خون کم)  
•    بیماری التهابی روده یا سابقه آن
•    بیماری های کلیوی مانند نفروپاتی فسفات حاد یا سابقه آن
•    تشنج یا سابقه آن
•    مشکل در بلع و یا رفلکس معده  
•    کولیت اولسراتیو  
•    ترک مصرف الکل یا بنزودیازپین  با احتیاط مصرف شود.  عوارض جانبی ممکن است تشدید شود.

 

نحوه مصرف

این دارو فقط باید توسط پزشک برای شما تجویزشود تا شرایط شما را بهبود بخشد.  دارو را بیش از میزان تجویزشده مصرف نکنید.
 

قبل ازاستفاده ازاین دارو مطمئن شوید که از تمامی مزایا و خطرات دارو مطلع هستید.  بروشورآن را مطالعه کنید تا اطلاعات لازم را درمورد دارو کسب کنید. اگر ابهامی وجود داشت با پزشک خود مطرح کنید. 
 

هردوزازدارورا با 8 اونس ازمایعاتی مانند آب،  آب طعم دار،  لیموناد،  نوشابه زنجبیل و یا آب سیب مصرف کنید.  دارو را با مایعات بنفش یا قرمزرنگ مصرف نکنید.
 

قبل ازمصرف دارو و درهنگام مصرف و پس ازآن مایعات زیادی بنوشید تا جایگزین مایعات ازدست رفته درنتیجه استفاده ازدارو بشود.  اینکاربه کلیه ها و اجابت مزاج راحت کمک می کند.
 

دارو را قبل از7 روز مجدداً استفاده نکنید.

دوزدارو
ازاین دارو طبق دستورپزشک و یا دستورات روی جعبه استفاده کنید.  اطلاعات داده شده مقدارمتوسط مصرف این دارو را نشان می دهد.  اگرمیزان مصرف شما با آنچه روی برچسب جعبه نوشته شده متفاوت است آن را طبق دستورپزشک تغییردهید.

 

مقدارمصرف شما بستگی به میزان دوزدارو دارد. همچنین تعداد دفعاتی که درطول روز دارو مصرف می کنید و فاصله بین دوزهای دارویی و همچنین مدت زمان مصرف داروبستگی به بیماری شما دارد.
 

برای فرم دوزخوراکی قرص برای تخلیه روده بزرگ
•    بزرگسالان  شب قبل ازکولونوسکوپی 4 قرص با  8 اونس مایعات هر 15 دقیقه روی هم 20 قرص
•    روز کولونوسکوپی3 تا 5 ساعت قبل ازعمل 4 قرص با  8 اونس مایعات هر 15 دقیقه روی هم 12 قرص
•    کودکان استفاده و دوزباید توسط پزشک تعیین شود.

درصورت فراموش کردن یک وعده دارویی چه کنیم؟
اگریکبارمصرف دارو را فراموش کردید آن را دراولین فرصت مصرف کنید اما اگربه زمان مصرف دوزبعدی نزدیک هستید تا آن زمان صبرکنید.  دوزبعدی را طبق معمول مصرف کنید. مصرف دارو را دو برابرنکنید. 

درهنگام استفاده بیش ازحد و موارد اورژانسی چه کنیم؟
در این صورت با پزشک معالج خود تماس بگیرید.

درهنگام مصرف دارو چه موارد تغذیه ای را باید درنظرگرفت؟
اگرپزشک معالج رژیم غذایی خاصی را توصیه نکرده است رژیم معمولی و نرمال روزانه خود را ادامه دهید.

شیوه نگهداری ازدارو
دارو را دردمای معمولی اتاق نگهداری کنید و ازگرما، رطوبت، نورمستقیم و یخ زدگی محافظت کنید.  دردارو را محکم ببندید.  دورازدسترس اطفال نگهداری کنید.  دارورا بیش از حد نیاز خود تهیه نکنید.  ازپزشک خود بپرسید با داروهای اضافه چه باید کرد. 

 

اقدامات احتیاطی

کنترل و معاینه مرتب بیماردرطول درمان و استفاده ازاین دارو برای اطمینان ازعملکرد آن حائز اهمیت است.  انجام آزمایش و الکتروکاردیوگرام برای بررسی عواض ناخواسته لازم است.
 

این دارو را با سایرداروهای مسهل حاوی فسفات سدیم مصرف نکنید زیرممکن است موجب عوارض ناخواسته بشود.
 

مصرف این دارو ممکن است موجب مشکلات جدی کلیوی بشود.  اگربیماربالای 55 سال سن داشته باشد،  ممکن است درحال مصرف دارو دچارکم آبی وپایین آمدن حجم خون بشود که برروی کلیه ها اثرات بدی خواهد گذاشت.  
 

درصورتیکه ازداروهای ضد فشارخون استفاده می کنید به پزشک خود اطلاع دهید زیراممکن است موجب بروزمشکلات زیربشود:
•    ادرارخونی  
•    کاهش یا افزایش حجم ادرار  
•    کمریا پهلو درد  
•    تنفس مشکل  
•    افزایش وزن   
•    ورم صورت - دستها و پاها  

مصرف بیش ازحد این دارو باعث آسیب رسیدن به کلیه ها و قلب می شود.  درصورت مشاهده علائم زیربه پزشک خود اطلاع دهید:
•    گیجی
•    کاهش ادرار
•    سرگیجه
•    خشکی دهان
•    غش
•    افزیایش ضربان قلب
•    تنفس تند و سریع
•    خستگی و ضعف غیرعادی
 
درحال مصرف دارواگرمتوجه علائم غیرعادی مانند نفخ،  دردشکم یا معده،  تهوع،  استفراغ و سردرد شدید به پزشک معالج خود اطلاع دهید.

 

درصورت مصرف داروهای گیاهی و مکمل ها به پزشک خود اطلاع رسانی کنید.

 

عوارض جانبی

هردارویی با وجود مزایا درمورد درمان ممکن است عوارض جانبی هم بدنبال داشته باشد.عوارض جانبی جدی ممکن است درطول درمان با این دارو رخ دهد.  

گاهی عوارض جانبی بدون هیچگونه پیش آگاهی اتفاق می افتند. اما اغلب علائم هشداردهنده وجود دارند. اگرهرکدام ازعوارض جانبی زیررخ داد بلافاصله با پزشک خود تماس بگیرید:

عوارض جانبی بیشتررایج
•    درد شکم یا معده
•    نفخ
•    حالت تهوع
•    استفراغ

عوارض جانبی نا شناخته  
•    بیقراری
•    ادرار خونی یا کدر
•     خارش،  بی حسی،  سوزن سوزن شدن 
•    اغماء
•    گیجی
•    سرفه کردن
•    کاهش حجم ادرار
•    افسردگی
•    تنفس مشکل و با زحمت  
•    ادرار کردن  سخت یا دردناک
•    عدم وجود بلع
•    سرگیجه
•    غش
•    ضربان قلب نامنظم،   سریع یا آهسته  
•    سردرد
•     بد خلقی
•    بی حالی
•    کشیدگی عضلات
•    تنفس پر صدا
•    پف و یا ورم پلک یا اطراف چشم،  صورت،  لبها یا زبان  
•    افزایش سریع وزن 
•    قرمزی پوست
•    تشنج
•     بثورات جلدی،  کهیر یا تاول و یا خارش
•    بی حسی
•    ورم صورت،  مچ پا  و یا دست
•    تنگی  قفسه سینه
•    خستگی یا ضعف غیرعادی

اگرهرکدام ازعوارض جانبی زیررخ داد بلافاصله با مرکزاورژانس تماس بگیرید: 
علائم مصرف بیش از حد

•    درد شکم یا معده  
•    تاری دید
•    درد قفسه سینه یا احساس ناراحتی
•    کاهش حجم ادرار
•    سرگیجه، غش کردن یا سبکی سر هنگام بلند شدن ناگهانی از حالت خوابیده یا نشسته
•    خشکی دهان
•    افزایش ضربان قلب
•     تشنگی مفرط
•    سبکی سر
•    از دست دادن اشتها
•    کمر یا پهلو درد  
•    گرفتگی عضلانی در دستها،  پاها  و یا چهره
•    درد عضلانی
•    تپش قلب و یا نبض سریع
•    تنفس سریع
•    بیقراری
•    چشمهای گود رفته
•    تعریق
•    لرزش
•    ضعف
•    افزایش وزن
•    پوست چروکیده
اگرهرکدام ازعوارض جانبی زیررخ داد بلافاصله با پزشک خود تماس بگیرید.

درمان بی خوابی بدون دارو
روی عکس زیر کلیک کنید:

رودهتخلیه رودهتمیزکردن رودهاجابت مزاجروده بزرگاسهالکولونوسکوپیکولیت سمیمگا کولون سمیتخلیه روده بزرگفشارخونکلیهمشکلات کلیویداروهای فشارخون
مقالات مرتبط

ویدئو های سبز و سالم

درمان بی خوابی بدون دارو (کلیک کنید)
اینجا باهوش تر میشوید!
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه