منوی اصلی
بهترین متخصصین و مراکز مغزواعصاب و روان در تهران

سدیم پلی‌استیرن سولفانات

Sodium Polystyrene Sulfonate

دارو شناسی

سدیم پلی‌استیرن سولفانات برای درمان سطح بالای پتاسیم خون که هیپرکالمی نامیده می شود،  استفاده می شود.
این داروفقط با نسخه پزشک دردسترس می باشد.

این دارو به اشکال زیرموجود می باشد:
•     سوسپانسیون
•    پودربرای سوسپانسیون

اسامی تجاری
1.    Kayexalate
2.    Kionex
1.    Pms-Sodium Polystyrene Sulfonate

پیش از مصرف

درتصمیم گیری برای استفاده از یک دارو،  خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.  درانتخاب این دارو دقت کنید.  حتما با نظر پزشک ازاین دارو استفاده کنید.  
 

آلرژی و حساسیت
وجود هرگونه حساسیت به این دارو یا داروهای دیگررا به اطلاع پزشکتان برسانید.  همچنین وجود هرگونه حساسیت به غذا،  رنگ،  مواد نگهدارنده و یا حیوانات را به پزشکتان اطلاع دهید.  برای استفاده ازداروهای بدون نسخه حتما بروشورآنها را به دقت مطالعه کنید.

اطفال
مطالعات مناسب در رابطه با استفاده از این دارو تا به امروز درکودکان  انجام نشده است.  با این حال،  ایمنی و اثربخشی این دارو درکودکان ثابت نشده است.
تجویزاین دارو برای نوزادان باید با احتیاط صورت بگیرد زیرا حرکات روده را کند می کند.  تجویزدوزخوراکی درنوزادان توصیه نمی شود.

سالمندان
مطالعات مناسب در رابطه با استفاده  از این دارو درسالمندان انجام نشده  است.  رعایت احتیاط و تنظیم دوز دارو لازم می باشد

دوران بارداری
هرچند مطالعات انجام شده برروی حیوانات اثرات سوء نشان داده اند اما مطالعات کافی برروی زنان  بارداردراین زمینه انجام نشده است.

دوران شیردهی و مادران شیرده
هیچ تحقیقی برروی زنان  شیرده انجام نشده که نشان دهنده میزان خطر برای نوزاد دردوران شیردهی باشد.  دردوران شیردهی برای استفاده از یک دارو،  خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.

 

تداخلات دارویی
اگرچه بعضی ازداروها نباید با یکدیگرمصرف بشوند،  اما گاهی اوقات لازم است دو دارو همزمان استفاده شوند حتی اگرتداخل دارویی داشته باشند.  درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد.  

درصورتی که هرنوع داروی دیگری چه با نسخه پزشک و چه بدون نسخه پزشک مصرف می کنید حتما به پزشک خود اطلاع دهید.
 

استفاده ازاین دارو با داروهای زیرتوصیه نمی شود.  درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد:
•    Sorbitol

استفاده ازاین دارو با هریک ازداروهای زیرممکن است خطربعضی ازعوارض جانبی را افزایش دهد اما استفاده ازدو دارو بطورهمزمان ممکن است بهترین درمان برای شما باشد درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزیک دارویا هردو دارو را عوض کند:
 

•     Aluminum Carbonate, Basic
•    Aluminum Hydroxide
•    Aluminum Phosphate
•    Calcium
•    Calcium Carbonate
•    Dihydroxyaluminum Aminoacetate
•    Dihydroxyaluminum Sodium Carbonate
•    Magaldrate
•    Magnesium Carbonate
•    Magnesium Hydroxide
•    Magnesium Oxide
•    Magnesium Trisilicate
 
تداخلات دارویی دیگر
بعضی ازداروها را نباید باغذا و یا درنزدیکی وقت غذا و یا با غذاهای خاصی مصرف کرد چون ممکن است تداخل داروی پیش بیاید. استفاده ازالکل یا سیگاردرهنگام مصرف بعضی ازداروها هم ممکن است موجب تداخل دارویی بشود. 

 

سایرمشکلات پزشکی
وجود مشکلات پزشکی دیگری ممکن است برروی استفاده ازاین دارو اثرگذارباشد.  وجود هرگونه مشکل پزشکی دیگری از قبیل موارد زیررا به اطلاع پزشک خود برسانید:

 

•    انسداد روده  
•    هیپوکالمی (پتاسیم کم در خون)   استفاده ازاین دارودر بیماران مبتلا به این بیماری توصیه نمی شود.
•    نارسایی احتقانی شدید قلب 
•    ادم (احتباس مایعات)  
•    مشکلات ریتم قلب مانند آریتمی و یاQT  طولانی 
•    فشار خون بالا  
•    هیپوکلسمی (پایین بودن سطح کلسیم در خون )
•    کاهش منیزیم   
•    مشکلات معده یا روده  مانند خونریزی،  کولیت،  یبوست   با احتیاط مصرف شود.  عوارض جانبی ممکن است تشدید شود.

 

نحوه مصرف

این دارو فقط باید توسط پزشک برای شما تجویزشود تا شرایط شما را بهبود بخشد.  دارو را بیش از میزان تجویزشده مصرف نکنید.
 

قبل ازاستفاده ازاین دارو مطمئن شوید که از تمامی مزایا و خطرات دارو مطلع هستید.  بروشورآن را مطالعه کنید تا اطلاعات لازم را درمورد دارو کسب کنید. اگر ابهامی وجود داشت با پزشک خود مطرح کنید. 
 

قبل ازمصرف محلول آن را خوب تکان دهید.  دوزدارو را با قاشق چایخوری یا غذا خوری و یا با پیمانه دارو اندازه گیری کنید.
 

دوز دارو
میزان مصرف این دارو در بیماران مختلف متفاوت می باشد. ازاین دارو طبق دستورپزشک و یا دستورات روی جعبه استفاده کنید.  اطلاعات داده شده مقدارمتوسط مصرف این دارو را نشان می دهد.  اگرمیزان مصرف شما با آنچه روی برچسب جعبه نوشته شده متفاوت است آن را طبق دستورپزشک تغییردهید.

 

مقدارمصرف شما بستگی به میزان دوزدارو دارد. همچنین تعداد دفعاتی که درطول روز دارو مصرف می کنید و فاصله بین دوزهای دارویی و همچنین مدت زمان مصرف داروبستگی به بیماری شما دارد.

برای فرم دوزخوراکی پودربرای تهیه محلول برای درمان هیپرکالمی

  •  بزرگسالان 15 گرم یک تا چهار بار در روز  
  • کودکان و نوزادان استفاده و دوزدارو باید توسط پزشک تنظیم شود. 


درصورت فراموش کردن یک وعده دارویی چه کنیم؟
اگریکبارمصرف دارو را فراموش کردید آن را دراولین فرصت مصرف کنید اما اگربه زمان مصرف دوزبعدی نزدیک هستید تا آن زمان صبرکنید.  دوزبعدی را طبق معمول مصرف کنید. مصرف دارو را دو برابرنکنید. 

درهنگام استفاده بیش ازحد و موارد اورژانسی چه کنیم؟
در این صورت با پزشک معالج خود تماس بگیرید.

درهنگام مصرف دارو چه موارد تغذیه ای را باید درنظرگرفت؟
اگرپزشک معالج رژیم غذایی خاصی را توصیه نکرده است رژیم معمولی و نرمال روزانه خود را ادامه دهید.


شیوه نگهداری ازدارو
دارو را دردمای معمولی اتاق نگهداری کنید و ازگرما، رطوبت، نورمستقیم و یخ زدگی محافظت کنید.  دردارو را محکم ببندید.  دورازدسترس اطفال نگهداری کنید.  دارورا بیش از حد نیاز خود تهیه نکنید.  ازپزشک خود بپرسید با داروهای اضافه چه باید کرد.

 

اقدامات احتیاطی

کنترل و معاینه مرتب بیماردرطول درمان و استفاده ازاین دارو برای اطمینان ازعملکرد آن حائز اهمیت است.  انجام آزمایش خون جهت بررسی عوارض دارو ممکن است لازم باشد.
 

مصرف این دارو ممکن است باعث هیپوکالمی بشود.  درصورت مشاهده علائم زیربه پزشک خود اطلاع دهید:
•    گیجی 
•    خشکی دهان 
•    افزایش تشنگی 
•    نامنظم شدن ضربان قلب 
•     تحریک پذیری  
•    گرفتگی عضلانی  
•    تهوع یا استفراغ 
•    تنگی نفس 

اگرازداروهای آنتی اسید حاوی آلومینیوم و یا منیزیم و یا سایرملین ها استفاده می کنید به  پزشک خود اطلاع دهید زیرا ممکن است عوارض جانبی جدی ایجاد کند.
 

درصورت مصرف داروهای گیاهی و مکمل ها به پزشک خود اطلاع رسانی کنید.

عوارض جانبی

هردارویی ممکن است اثرات نامطلوبی داشته باشد.  البته تمامی عوارض دریک فرد دیده نمی شود اما درصورت بروزهریک ازآنها با پزشک مشورت کنید.
 

درصورت بروز هریک از عوارض جانبی هرچه زودتر با پزشک خود تماس بگیرید:
عوارضی جانبی نادر   
•    استفراغ خونی
•    درد قفسه سینه
•    سرفه کردن
•     سرفه خلط دار
•    مشکلات  تنفسی
•    تب یا لرز
•    درد شدید معده
•    تنگی نفس
•    عطسه
•    گلو درد
•    تنگی قفسه سینه
•    تنفس مشکل
•    خس خس
عوارضی جانبی ناشناخته  
•    گرفتگی یا درد شکم یا معده
•    گیجی
•    یبوست
•    تشنج
•    کاهش حجم ادرار
•    اسهال
•     خشکی دهان
•    افزایش تشنگی
•    نامنظم بودن ضربان قلب
•    از دست دادن اشتها
•    گرفتگی عضلانی در دستها،   پاها و یا چهره
•    تهوع یا استفراغ
•    تنفس تند وپر سر و صدا 
•     بی حسی و سوزن سوزن شدن در اطراف دهان،  نوک انگشتان و یا پا
•    یبوست شدید
•    ورم انگشتان دستها،   پاها  و یا پایین پاها
•    لرزش
•    تنفس مشکل در حالت استراحت
•    خستگی یا ضعف غیر عادی
•    افزایش وزن
•    کاهش وزن

 

اگرعوارض جانبی زیربرای بیماررخ داد بلافاصله با پزشک خود تماس بگیرید:
 علائم مصرف بیش از حد

•    سرگیجه
•    خواب آلودگی
•    غش
•    ضربان قلب نامنظم،  تند و یا آهسته  
•    سبکی سر
•    گرفتگی عضلانی
•    اسپاسم یا کششهای عضلانی (تتانی) 
•    تپش و یا نبض سریع
•    تشنج
•    لرز
اگربا مشکلات دیگری دررابطه با مصرف این دارو مواجه شدید با پزشک خود مشورت و بررسی کنید.


 

درمان بی خوابی بدون دارو
روی عکس زیر کلیک کنید:

پتاسیمپتاسیم خونسطح بالای پتاسیم خونهیپرکالمیهیپوکالمیپتاسیم کم در خوناحتباس مایعاتهیپوکلسمیپایین بودن سطح کلسیم در خون