منوی اصلی
بهترین متخصصین و مراکز مغزواعصاب و روان در تهران

سونیدگیب

Sonidegib

دارو شناسی

ازداروی سونیدگیب برای درمان بیماران مبتلا به سرطان موضعی پیشرفته سلول بازال که نوعی سرطان پوست است،  استفاده می شود.  

این دارو برای درمان سرطان پوست راجعه پس ازعمل جراحی و یا سرطانی که با جراحی یا رادیوتراپی درمان نمی شود،  استفاده می شود.
این داروفقط با نسخه پزشک دردسترس می باشد.

این دارو به اشکال زیرموجود می باشد:
•    کپسول

اسامی تجاری
1.    Odomzo

 

پیش از مصرف

درتصمیم گیری برای استفاده از یک دارو،  خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.  درانتخاب این دارو دقت کنید.  حتما با نظر پزشک ازاین دارو استفاده کنید.  

آلرژی و حساسیت
وجود هرگونه حساسیت به این دارو یا داروهای دیگررا به اطلاع پزشکتان برسانید.  همچنین وجود هرگونه حساسیت به غذا،  رنگ،  مواد نگهدارنده و یا حیوانات را به پزشکتان اطلاع دهید.

برای استفاده ازداروهای بدون نسخه حتما بروشورآنها را به دقت مطالعه کنید.

اطفال
مطالعات مناسب در رابطه با استفاده از این دارو تا به امروز درکودکان  انجام نشده است.  با این حال،  ایمنی و اثربخشی این دارو درکودکان ثابت نشده است.
 
سالمندان
مطالعات مناسب در رابطه با استفاده  از این دارو درسالمندان انجام نشده  است.  رعایت احتیاط و تنظیم دوز دارو لازم می باشد

دوران بارداری
هرچند مطالعات انجام شده برروی حیوانات اثرات سوء نشان داده اند اما مطالعات کافی برروی زنان  بارداردراین زمینه انجام نشده است.

دوران شیردهی و مادران شیرده
هیچ تحقیقی برروی زنان  شیرده انجام نشده که نشان دهنده میزان خطر برای نوزاد دردوران شیردهی باشد.  دردوران شیردهی برای استفاده از یک دارو،  خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.


تداخلات دارویی
اگرچه بعضی ازداروها نباید با یکدیگرمصرف بشوند،  اما گاهی اوقات لازم است دو دارو همزمان استفاده شوند حتی اگرتداخل دارویی داشته باشند.  درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد.  درصورتی که هرنوع داروی دیگری چه با نسخه پزشک و چه بدون نسخه پزشک مصرف می کنید حتما به پزشک خود اطلاع دهید.
استفاده ازاین دارو با داروهای زیرتوصیه نمی شود.  درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد:

 

•    Aprepitant
•    Atazanavir
•    Boceprevir
•    Carbamazepine
•    Clarithromycin
•    Conivaptan
•    Diltiazem
•    Dronedarone
•    Efavirenz
•    Erythromycin
•    Fluconazole
•    Fosaprepitant
•    Fosphenytoin
•    Imatinib
•    Indinavir
•    Itraconazole
•    Ketoconazole
•    Lopinavir
•    Modafinil
•    Nefazodone
•    Nelfinavir
•    Phenobarbital
•    Phenytoin
•    Posaconazole
•    Rifabutin
•    Rifampin
•    Ritonavir
•    Saquinavir
•    St John's Wort
•    Telaprevir
•    Telithromycin
•    Verapamil
•    Voriconazole
  
تداخلات دارویی دیگر
بعضی ازداروها را نباید باغذا و یا درنزدیکی وقت غذا و یا با غذاهای خاصی مصرف کرد چون ممکن است تداخل داروی پیش بیاید. استفاده ازالکل یا سیگاردرهنگام مصرف بعضی ازداروها هم ممکن است موجب تداخل دارویی بشود. 
•    آب گریپ فروت

سایرمشکلات پزشکی
وجود مشکلات پزشکی دیگری ممکن است برروی استفاده ازاین دارو اثرگذارباشد.  وجود هرگونه مشکل پزشکی دیگری از قبیل موارد زیررا به اطلاع پزشک خود برسانید:

 

•    میوپاتی (مشکل عضلانی ) یا سابقه آن
•    رابدومیولیز (مشکل عضلانی) یا سابقه آن   با احتیاط مصرف شود.  عوارض جانبی ممکن است تشدید شود.

نحوه مصرف

این دارو فقط باید توسط پزشک برای شما تجویزشود تا شرایط شما را بهبود بخشد.  دارو را بیش از میزان تجویزشده مصرف نکنید.
 

قبل ازاستفاده ازاین دارو مطمئن شوید که از تمامی مزایا و خطرات دارو مطلع هستید.  بروشورآن را مطالعه کنید تا اطلاعات لازم را درمورد دارو کسب کنید. اگر ابهامی وجود داشت با پزشک خود مطرح کنید. 
این دارو را با معده خالی حداقل 1 ساعت قبل و یا 2 ساعت بعد ازغذا مصرف کنید.

 

دوز دارو
میزان مصرف این دارو در بیماران مختلف متفاوت می باشد. ازاین دارو طبق دستورپزشک و یا دستورات روی جعبه استفاده کنید.  اطلاعات داده شده مقدارمتوسط مصرف این دارو را نشان می دهد.  

 

اگرمیزان مصرف شما با آنچه روی برچسب جعبه نوشته شده متفاوت است آن را طبق دستورپزشک تغییردهید.
مقدارمصرف شما بستگی به میزان دوزدارو دارد. همچنین تعداد دفعاتی که درطول روز دارو مصرف می کنید و فاصله بین دوزهای دارویی و همچنین مدت زمان مصرف داروبستگی به بیماری شما دارد.

برای فرم دوزخوراکی کپسول برای تهیه محلول برای درمان سرطان پیشرفته سلول بازال 
    بزرگسالان 200 میلی گرم یکبار در روز  
    کودکان  استفاده و دوزدارو باید توسط پزشک تنظیم شود. 


درصورت فراموش کردن یک وعده دارویی چه کنیم؟
اگریکبارمصرف دارو را فراموش کردید آن را دراولین فرصت مصرف کنید اما اگربه زمان مصرف دوزبعدی نزدیک هستید تا آن زمان صبرکنید.  دوزبعدی را طبق معمول مصرف کنید. مصرف دارو را دو برابرنکنید. 

درهنگام استفاده بیش ازحد و موارد اورژانسی چه کنیم؟
در این صورت با پزشک معالج خود تماس بگیرید.

درهنگام مصرف دارو چه موارد تغذیه ای را باید درنظرگرفت؟
اگرپزشک معالج رژیم غذایی خاصی را توصیه نکرده است رژیم معمولی و نرمال روزانه خود را ادامه دهید.

شیوه نگهداری ازدارو
دارو را دردمای معمولی اتاق نگهداری کنید و ازگرما، رطوبت، نورمستقیم و یخ زدگی محافظت کنید.  دردارو را محکم ببندید.  دورازدسترس اطفال نگهداری کنید.  دارورا بیش از حد نیاز خود تهیه نکنید.  ازپزشک خود بپرسید با داروهای اضافه چه باید کرد.

اقدامات احتیاطی

کنترل و معاینه مرتب بیماردرطول درمان و استفاده ازاین دارو برای اطمینان ازعملکرد آن حائز اهمیت است.  انجام آزمایش خون و ادرارجهت بررسی عوارض دارو ممکن است لازم باشد.
 

استفاده ازاین دارو ممکن است به جنین آسیب برساند.  انجام تست حاملگی قبل ازاستفاده ازدارولازم است تا مطمئن شوید هنگام مصرف دارو حامله نیستید.  ازروشهای بسیارمطمئن برای کنترل بارداری استفاده کنید.  بارداری درطول مصرف دارو و 20 ماه پس ازقطع مصرف ممنوع است.  اگردرطول مصرف دارو باردارشدید به پزشک خود اطلاع دهید.
 

اگرهمسرزن باردارهنگام بارداری درحال مصرف این دارو باشد،  احتمال بدنیا آمدن نوزاد با نقص مادرزادی وجود دارد.  بیماران مرد حتی آنان که وازکتومی کرده اند،  درحال مصرف دارو و تا پس از8 ماه پس ازآخرین دوزهنگام مقاربت باید ازروشهای جلوگیری مانند کاندوم استفاده کنند.
 

درحین مصرف دارو و تا پس از20 ماه پس ازقطع آن ازاهدا خون خودداری کنید.  همچنین اهدا منی تا 8 ماه پس ازقطع دارو توصیه نمی شود.
 

استفاده ازاین دارو ممکن است به مشکل عضلانی شدید بنام رابدومیولیزمنجرشود که ممکن است به کلیه ها آسیب بزند.  

اگرمتوجه علائم زیرشدید به پزشک معالج خود اطلاع بدهید:
•    اسپاسم و درد عضلات 
•    حساسیت به لمس  
•    ادرار تیره 
•    کاهش حجم ادرار

 

اگرقصد دارید بچه دارشوید قبل ازشروع مصرف این دارو با پزشک معالج خود مشورت کنید.  بعضی اززنان پس ازاستفاده ازاین دارو نابارورمی شوند.
 

درصورت مصرف داروهای گیاهی و مکمل ها به پزشک خود اطلاع رسانی کنید.
 

عوارض جانبی

هردارویی ممکن است اثرات نامطلوبی داشته باشد.  البته تمامی عوارض دریک فرد دیده نمی شود اما درصورت بروزهریک ازآنها با پزشک مشورت کنید.
 

درصورت بروزهریک از عوارض جانبی هرچه زودتر با پزشک خود تماس بگیرید:
عوارضی جانبی بیشتررایج
•    مشکلات حرکتی
•    درد مفاصل
•    درد های عضلانی  
•    سفتی عضلات
•    اسپاسم های عضلانی
•    تورم مفاصل

عوارضی جانبی نادر   
•    ادرار تیره رنگ
•    تب
•    سفتی عضلات
•    خستگی یا ضعف غیر عادی

 

 برخی ازعوارض جانبی نیازی به توجهات پزشکی ندارد.  این عوارض ممکن است درطول درمان و تنظیم بدن با دارو برطرف شود.  پزشک شما می تواند راهکارهایی برای جلوگیری و یا کاهش عوارض به شما توصیه کند.  

عوارض جانبی بیشتر رایج
•    درد شکم یا معده
•    تغییر در چشایی
•    کاهش اشتها
•    کاهش وزن
•    اسهال
•    ریزش مو و یا نازک شدن مو
•    سردرد
•    خارش پوست
•    از دست دادن طعم و مزه
•    حالت تهوع
•    استفراغ
 اگربا مشکلات دیگری دررابطه با مصرف این دارو مواجه شدید با پزشک خود مشورت و بررسی کنید.

درمان بی خوابی بدون دارو
روی عکس زیر کلیک کنید:

سرطانسرطان پوستدرمان سرطان پوسترادیوتراپیسرطان موضعی پیشرفته سلول بازالسرطان پیشرفته سلول بازالحاملگیباردارینقص مادرزادیوازکتومیمشکل عضلانیمقاربترابدومیولیزکنترل بارداری
مقالات مرتبط

ویدئو های سبز و سالم

درمان بی خوابی بدون دارو (کلیک کنید)
اینجا باهوش تر میشوید!
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه