منوی اصلی
بهترین متخصصین و مراکز مغزواعصاب و روان در تهران

سوکسیمر

Succimer

دارو شناسی

ازاین دارو برای درمان مسمومیت حاد سرب و ازبین بردن سطح بالای سرب بخصوص درکودکان کوچک استفاده می شود.  
داروی سوکسیمربا سرب موجود درجریان خون ترکیب شده و آن را ازطریق کلیه ها دفع می کند.  با ازبین رفتن سرب بیش ازحد خون توسط این دارو،  ازمیزان آسیب وارده به ارگان ها و بافت های بدن کاسته می شود.
این داروفقط با نسخه پزشک دردسترس می باشد.

 

این دارو به اشکال زیرموجود می باشد:
•    کپسول

اسامی تجاری 
1.    Chemet

 

پیش از مصرف

درتصمیم گیری برای استفاده از یک دارو،  خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.  درانتخاب این دارو دقت کنید.  حتما با نظر پزشک ازاین دارو استفاده کنید.  

آلرژی و حساسیت
وجود هرگونه حساسیت به این دارو یا داروهای دیگررا به اطلاع پزشکتان برسانید.  همچنین وجود هرگونه حساسیت به غذا،  رنگ،  مواد نگهدارنده و یا حیوانات را به پزشکتان اطلاع دهید.  برای استفاده ازداروهای بدون نسخه حتما بروشورآنها را به دقت مطالعه کنید.

اطفال
 مصرف این دارو درکودکان بالای یکسال عوارض جانبی نشان نداده است.
 
سالمندان
مطالعات مناسب برروی  سالمندان درمورد مصرف این دارو انجام نشده است.  با این حال رعایت احتیاط درمورد مصرف دارو توسط سالمندان لازم می باشد.

دوران بارداری
هرچند مطالعات انجام شده برروی حیوانات اثرات سوء نشان داده اند اما مطالعات کافی برروی زنان  بارداردراین زمینه انجام نشده است.

دوران شیردهی و مادران شیرده
مطالعات انجام شده برروی زنان  شیرده  نشان دهنده حداقل میزان خطر برای نوزاد دردوران شیردهی باشد.  دردوران شیردهی برای استفاده از یک دارو،  خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.

تداخلات دارویی
اگرچه بعضی ازداروها نباید با یکدیگرمصرف بشوند،  اما گاهی اوقات لازم است دو دارو همزمان استفاده شوند حتی اگرتداخل دارویی داشته باشند.  
درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد.  درصورتی که هرنوع داروی دیگری چه با نسخه پزشک و چه بدون نسخه پزشک مصرف می کنید حتما به پزشک خود اطلاع دهید.

تداخلات دارویی دیگر
بعضی ازداروها را نباید باغذا و یا درنزدیکی وقت غذا و یا با غذاهای خاصی مصرف کرد چون ممکن است تداخل داروی پیش بیاید.  استفاده ازالکل یا سیگاردرهنگام مصرف بعضی ازداروها هم ممکن است موجب تداخل دارویی بشود. 

سایرمشکلات پزشکی
وجود مشکلات پزشکی دیگری ممکن است برروی استفاده ازاین دارو اثرگذارباشد.  وجود هرگونه مشکل پزشکی دیگری از قبیل موارد زیررا به اطلاع پزشک خود برسانید:
•    کم شدن آب بدن،  قبل ازمصرف دارو و در حال مصرف آن باید مقادیر زیادی مایعات نوشیده وبطورمرتب  ادرار کنید.
•    بیماری کلیه،   ترکیب سرب وسوکسیمربا احتیاط مصرف شود. اثرات جانبی دارو به دلیل کندی خروج ازبدن تشدید می شود.
•    بیماری کبد،  ممکن است مشکلات کبدی تشدید بشوند. لازم است آزمایشات عملکرد کبد به طور منظم انجام بشود.

نحوه مصرف

این دارو فقط باید توسط پزشک برای شما تجویزشود تا شرایط شما را بهبود بخشد.  دارو را بیش از میزان تجویزشده مصرف نکنید.
قبل ازاستفاده ازاین دارو مطمئن شوید که از تمامی مزایا و خطرات دارو مطلع هستید.  بروشورآن را مطالعه کنید تا اطلاعات لازم را درمورد دارو کسب کنید.  اگر ابهامی وجود داشت با پزشک خود مطرح کنید.

 

در طول درمان ممکن است پزشک فرزند شما را دربیمارستان بستری کند تا هنگام دریافت دارو وضعیت او را بررسی نماید.
این داروبوی ناخوشایندی دارد.    

 

اگرقادر به قورت دادن کپسول نیستید،  محتویات آن را روی غذا ریخته وبلافاصله میل کنید.  همچنین می توانید آن را با آب میوه میل کنید.
درحال مصرف این دارو مایعات زیاد بنوشید.
 
میزان مصرف
میزان مصرف این دارو در بیماران مختلف متفاوت می باشد.  

دوزدارو
ازاین دارو طبق دستورپزشک و یا دستورات روی جعبه استفاده کنید.  اطلاعات داده شده مقدارمتوسط مصرف این دارو را نشان می دهد.  اگرمیزان مصرف شما با آنچه روی برچسب جعبه نوشته شده متفاوت است آن را طبق دستورپزشک تغییردهید.
مقدارمصرف شما بستگی به میزان دوزدارو دارد. همچنین تعداد دفعاتی که درطول روز دارو مصرف می کنید و فاصله بین دوزهای دارویی و همچنین مدت زمان مصرف داروبستگی به بیماری شما دارد.

برای فرم دوزخوراکی کپسول برای درمان مسمومیت با سرب
•    بزرگسالان و نوجوانان تنظیم دوز نسبت به وزن بدن است.  دوزعادی  4.5  میلی گرم به ازای هرکیلوگرم ازوزن بدن  هر 8 ساعت به مدت 5 روز می باشد. 
•    کودکان 1 تا 11 سال تنظیم دوز نسبت به وزن بدن است.  دوزعادی  10 میلی گرم به ازای هرکیلوگرم ازوزن بدن هر 8 ساعت به مدت 5 روز می باشد.  سپس همین دوز برای 14 روز دیگرهر12 ساعت مصرف شود. 
•    کودکان زیریکسال استفاده و دوزتوسط پزشک تعیین می شود.

درصورت فراموش کردن یک وعده دارویی چه کنیم؟
اگریکبارمصرف دارو را فراموش کردید آن را دراولین فرصت مصرف کنید اما اگربه زمان مصرف دوزبعدی نزدیک هستید تا آن زمان صبرکنید.  دوزبعدی را طبق معمول مصرف کنید.  مصرف دارو را دو برابرنکنید. 
 
درهنگام استفاده بیش ازحد و موارد اورژانسی چه کنیم؟
در این صورت با پزشک معالج خود تماس بگیرید.

درهنگام مصرف دارو چه موارد تغذیه ای را باید درنظرگرفت؟
اگرپزشک معالج رژیم غذایی خاصی را توصیه نکرده است رژیم معمولی و نرمال روزانه خود را ادامه دهید.

شیوه نگهداری ازدارو
دارو را دردمای معمولی اتاق نگهداری کنید و ازگرما، رطوبت، نورمستقیم و یخ زدگی محافظت کنید.  دردارو را محکم ببندید.  دورازدسترس اطفال نگهداری کنید.  دارورا بیش از حد نیاز خود تهیه نکنید.  ازپزشک خود بپرسید با داروهای اضافه چه باید کرد.

 

اقدامات احتیاطی

کنترل و معاینه مرتب بیماردرطول درمان و استفاده ازاین دارو برای اطمینان ازعملکرد آن و تغییردرمیزان مصرف درصورت لزوم برای کاهش عوارض جانبی حائز اهمیت است.  

انجام منظم آزمایش خون و ادراربرای تعییم مدت زمان مصرف  و بررسی اثرات ناخواسته دارو لازم است.
اگرتب و لرز و یا عفونتی دربدن دارید،  با پزشک معالج خود  تماس بگیرید.  

ممکن است پزشک بطورموقت و بمنظورپیشگیری ازعوارض جانبی مصرف دارو را قطع کند.
 

عوارض جانبی

هردارویی با وجود مزایا درمورد درمان ممکن است عوارض جانبی هم بدنبال داشته باشد.  عوارض جانبی جدی ممکن است درطول درمان با این دارو رخ دهد.  گاهی عوارض جانبی بدون هیچگونه پیش آگاهی اتفاق می افتند.  اما اغلب علائم هشداردهنده وجود دارند. 
برخی ازعوارض جانبی نیازی به توجهات پزشکی ندارد.  این عوارض ممکن است درطول درمان و تنظیم بدن با دارو برطرف شود.  پزشک شما می تواند راههایی برای جلوگیری و یا کاهش عوارض به شما توصیه کند.  
مصرف این دارو ممکن است موجب بوی ناخوشایند ادرار،  عرق و مدفوع بشود.
اگربا مشکلات دیگری دررابطه با مصرف این دارو مواجه شدید با پزشک خود مشورت و بررسی کنید.

 


 

درمان بی خوابی بدون دارو
روی عکس زیر کلیک کنید:

مسمومیت با سربمسمومیت حاد سربدرمان مسمومیت حاد سربدرمان مسمومیت با سرباطفالکودکانتب و لرزمیزان بالای سرب درخونسرب موجود درجریان خونسطح سرب خونمشکلات کبدیعملکرد کبد
مقالات مرتبط

ویدئو های سبز و سالم

درمان بی خوابی بدون دارو (کلیک کنید)
اینجا باهوش تر میشوید!
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه